Nuôi dàn đề 30 số khung 3 ngày bất bại, miễn phí

Trong những phương pháp nuôi lô, dàn đề 30 số khung 3 ngày là phương pháp được đông đảo người áp dụng. Ưu điểm nổi bật của phương pháp này là x đa dạng cách nuôi, thực hiện đơn giản, dễ dàng. Vậy dàn đề 30 số nuôi khung 3 ngày là gì? Sẽ được Bản tin lô đề chia sẻ trong bài viết dưới đây!

Dàn đề hôm nay 30 số hôm nay

NgàyDàn đề 30 sốKết quả
01/04->03/04/202349 - 46 - 59 - 67 - 42 - 29 - 14 - 73 - 78 - 19 - 76 - 30 - 72 - 84 - 38 - 61 - 57 - 70 - 27 - 60 - 74 - 47 - 56 - 20 - 10 - 98 - 06 - 15 - 23 - 51chờ
29/03->31/03/202302 - 47 - 16 - 61 - 84 - 96 - 48 - 09 - 49 - 45 - 37 - 87 - 83 - 15 - 72 - 36 - 35 - 23 - 20 - 60 - 40 - 76 - 26 - 97 - 91 - 03 - 57 - 50 - 19 - 53Trượt
26/03->28/03/202304 - 10 - 93 - 61 - 47 - 56 - 19 - 57 - 28 - 23 - 92 - 42 - 82 - 03 - 67 - 96 - 64 - 86 - 49 - 81 - 70 - 05 - 83 - 12 - 50 - 51 - 78 - 38 - 71 - 01Ăn 28
23/03->25/03/202358 - 84 - 80 - 04 - 95 - 06 - 94 - 29 - 70 - 14 - 27 - 03 - 35 - 32 - 90 - 62 - 60 - 76 - 12 - 61 - 43 - 13 - 23 - 45 - 37 - 05 - 82 - 67 - 86 - 50Trượt
20/03->22/03/202375 - 73 - 06 - 21 - 28 - 56 - 34 - 19 - 37 - 13 - 50 - 96 - 03 - 78 - 45 - 23 - 31 - 94 - 53 - 92 - 04 - 41 - 65 - 67 - 63 - 54 - 20 - 80 - 57 - 90Ăn 92
17/03->19/03/202396 - 90 - 60 - 51 - 76 - 32 - 70 - 02 - 08 - 85 - 91 - 53 - 27 - 03 - 17 - 95 - 89 - 39 - 94 - 58 - 45 - 29 - 80 - 71 - 28 - 15 - 57 - 92 - 84 - 18Ăn 70, Ăn 03, Ăn 89
14/03->16/03/202321 - 28 - 97 - 87 - 91 - 38 - 62 - 69 - 30 - 81 - 85 - 10 - 71 - 51 - 64 - 19 - 02 - 36 - 67 - 18 - 98 - 43 - 83 - 92 - 86 - 84 - 39 - 78 - 06 - 96Ăn 81
11/03->13/03/202378 - 37 - 96 - 08 - 41 - 52 - 63 - 51 - 97 - 20 - 35 - 49 - 04 - 19 - 38 - 13 - 83 - 73 - 26 - 80 - 03 - 10 - 02 - 79 - 25 - 98 - 05 - 27 - 92 - 89Trượt
08/03->10/03/202320 - 96 - 12 - 76 - 51 - 39 - 48 - 53 - 97 - 47 - 21 - 86 - 24 - 80 - 29 - 08 - 42 - 23 - 78 - 92 - 34 - 31 - 95 - 04 - 03 - 91 - 02 - 36 - 70 - 10Ăn 20
05/03->07/03/202312 - 26 - 40 - 31 - 37 - 19 - 27 - 87 - 39 - 74 - 17 - 65 - 64 - 32 - 45 - 16 - 03 - 53 - 69 - 92 - 62 - 75 - 61 - 29 - 14 - 51 - 98 - 34 - 76 - 52Ăn 19
02/03->04/03/202356 - 29 - 94 - 03 - 96 - 18 - 85 - 95 - 91 - 83 - 74 - 08 - 26 - 50 - 21 - 47 - 80 - 12 - 41 - 65 - 86 - 17 - 43 - 72 - 48 - 98 - 25 - 89 - 59 - 37Ăn 56, Ăn 43
27/02->01/03/202332 - 59 - 84 - 23 - 01 - 93 - 53 - 46 - 50 - 67 - 87 - 83 - 35 - 14 - 24 - 95 - 08 - 02 - 81 - 12 - 62 - 85 - 47 - 74 - 42 - 82 - 72 - 97 - 52 - 26Ăn 02
24/02->26/02/202363 - 85 - 28 - 92 - 52 - 32 - 57 - 82 - 36 - 51 - 12 - 80 - 84 - 07 - 46 - 69 - 06 - 19 - 38 - 34 - 09 - 23 - 53 - 04 - 70 - 67 - 47 - 65 - 25 - 05Trượt
21/02->23/02/202351 - 16 - 80 - 67 - 81 - 21 - 36 - 08 - 28 - 76 - 01 - 94 - 32 - 60 - 82 - 93 - 97 - 68 - 61 - 52 - 92 - 87 - 40 - 06 - 98 - 37 - 73 - 47 - 85 - 05Ăn 81
18/02->20/02/202375 - 38 - 60 - 19 - 84 - 02 - 50 - 05 - 97 - 87 - 65 - 20 - 10 - 86 - 24 - 18 - 09 - 80 - 03 - 82 - 56 - 85 - 81 - 07 - 70 - 54 - 89 - 83 - 92 - 53Ăn 75
15/02->17/02/202367 - 94 - 54 - 84 - 06 - 40 - 28 - 03 - 86 - 19 - 31 - 58 - 59 - 46 - 76 - 25 - 73 - 93 - 69 - 95 - 74 - 98 - 24 - 35 - 60 - 43 - 70 - 62 - 04 - 09Ăn 58, Ăn 35, Ăn 43
12/02->14/02/202395 - 28 - 54 - 71 - 75 - 23 - 03 - 53 - 10 - 17 - 14 - 94 - 81 - 59 - 64 - 31 - 15 - 24 - 25 - 19 - 93 - 73 - 80 - 89 - 01 - 36 - 13 - 06 - 16 - 76Ăn 16
09/02->11/02/202335 - 57 - 31 - 47 - 17 - 41 - 75 - 95 - 52 - 46 - 70 - 39 - 06 - 16 - 86 - 13 - 48 - 76 - 79 - 23 - 97 - 10 - 02 - 04 - 59 - 53 - 96 - 73 - 27 - 54Ăn 13
06/02->08/02/202316 - 17 - 56 - 28 - 60 - 30 - 20 - 96 - 73 - 76 - 92 - 09 - 62 - 47 - 61 - 32 - 21 - 72 - 97 - 06 - 91 - 80 - 46 - 86 - 24 - 42 - 95 - 38 - 35 - 14Ăn 92
03/02->05/02/202335 - 48 - 12 - 05 - 98 - 65 - 74 - 31 - 41 - 57 - 97 - 32 - 15 - 39 - 75 - 36 - 24 - 09 - 42 - 49 - 18 - 56 - 87 - 63 - 19 - 30 - 23 - 82 - 47 - 25Ăn 48
31/01->02/02/202354 - 40 - 52 - 09 - 13 - 96 - 28 - 15 - 41 - 46 - 61 - 97 - 10 - 67 - 12 - 01 - 78 - 21 - 14 - 91 - 38 - 37 - 80 - 84 - 20 - 95 - 29 - 16 - 47 - 24Ăn 61, Ăn 38
28/01->30/01/202348 - 54 - 83 - 74 - 96 - 06 - 19 - 36 - 69 - 98 - 13 - 71 - 64 - 76 - 24 - 52 - 46 - 16 - 92 - 49 - 26 - 62 - 02 - 20 - 42 - 30 - 97 - 35 - 27 - 28Ăn 19
25/01->27/01/202394 - 34 - 36 - 90 - 30 - 41 - 48 - 72 - 62 - 51 - 32 - 92 - 27 - 78 - 71 - 93 - 21 - 67 - 14 - 96 - 86 - 04 - 46 - 08 - 58 - 59 - 15 - 49 - 65 - 75Ăn 71, Ăn 59
21/01->24/01/2023Nghỉ Tết
17/01->19/01/202331 - 82 - 47 - 52 - 57 - 67 - 62 - 03 - 34 - 60 - 19 - 92 - 42 - 18 - 76 - 98 - 89 - 21 - 35 - 53 - 41 - 36 - 16 - 10 - 73 - 48 - 09 - 51 - 71 - 02Ăn 82, Ăn 57
14/01->16/01/202347 - 03 - 32 - 04 - 76 - 92 - 78 - 05 - 24 - 48 - 21 - 53 - 17 - 98 - 54 - 29 - 01 - 30 - 14 - 20 - 26 - 60 - 91 - 79 - 27 - 86 - 06 - 74 - 09 - 43Ăn 21, Ăn 60
11/01->13/01/202303 - 61 - 96 - 17 - 41 - 18 - 31 - 69 - 23 - 54 - 98 - 42 - 53 - 46 - 08 - 12 - 30 - 07 - 28 - 49 - 84 - 91 - 34 - 78 - 79 - 16 - 50 - 09 - 32 - 62Ăn 42, Ăn 62
08/01->10/01/202348 - 32 - 05 - 37 - 13 - 82 - 74 - 34 - 64 - 07 - 80 - 57 - 59 - 47 - 71 - 39 - 26 - 53 - 40 - 29 - 03 - 02 - 45 - 18 - 90 - 30 - 75 - 89 - 27 - 36Ăn 40
05/01->07/01/202384 - 60 - 23 - 97 - 65 - 95 - 03 - 91 - 35 - 39 - 20 - 59 - 12 - 01 - 68 - 75 - 85 - 42 - 21 - 19 - 81 - 69 - 26 - 89 - 49 - 36 - 62 - 48 - 31 - 79Ăn 97, Ăn 91
02/01->04/01/202321 - 17 - 08 - 43 - 51 - 39 - 76 - 06 - 29 - 34 - 73 - 30 - 90 - 62 - 01 - 81 - 70 - 45 - 98 - 87 - 60 - 83 - 54 - 26 - 13 - 31 - 05 - 82 - 38 - 36Trượt
30/12->01/01/202338 - 29 - 43 - 25 - 13 - 39 - 51 - 67 - 18 - 01 - 62 - 89 - 57 - 65 - 83 - 37 - 02 - 92 - 72 - 90 - 45 - 20 - 80 - 10 - 04 - 48 - 42 - 27 - 41 - 14Trượt
27/12->29/12/202208 - 36 - 62 - 43 - 73 - 01 - 71 - 15 - 45 - 89 - 26 - 97 - 87 - 21 - 48 - 92 - 96 - 03 - 06 - 07 - 80 - 40 - 84 - 20 - 81 - 82 - 37 - 24 - 75 - 28Ăn 45, Ăn 97
24/12->26/12/202293 - 40 - 79 - 71 - 58 - 35 - 48 - 78 - 92 - 14 - 08 - 15 - 89 - 27 - 64 - 38 - 72 - 29 - 17 - 43 - 96 - 86 - 37 - 02 - 23 - 42 - 28 - 56 - 91 - 57Trượt
21/12->23/12/202283 - 90 - 81 - 84 - 30 - 57 - 03 - 50 - 19 - 02 - 48 - 71 - 76 - 60 - 15 - 80 - 94 - 10 - 27 - 25 - 42 - 56 - 87 - 29 - 61 - 06 - 65 - 73 - 35 - 28Ăn 27
18/12->20/12/202260 - 75 - 70 - 41 - 08 - 19 - 52 - 57 - 30 - 46 - 39 - 14 - 23 - 25 - 87 - 56 - 59 - 62 - 51 - 76 - 72 - 63 - 64 - 89 - 53 - 45 - 80 - 92 - 05 - 79Ăn 30, Ăn 05
15/12->17/12/202215 - 90 - 58 - 68 - 83 - 36 - 57 - 19 - 41 - 16 - 71 - 86 - 75 - 24 - 05 - 21 - 56 - 62 - 29 - 81 - 13 - 17 - 06 - 51 - 53 - 80 - 84 - 02 - 01 - 64Ăn 86, Ăn 24
12/12->14/12/202278 - 15 - 73 - 23 - 38 - 28 - 75 - 56 - 31 - 89 - 67 - 62 - 82 - 63 - 87 - 54 - 95 - 29 - 51 - 92 - 32 - 86 - 40 - 65 - 47 - 01 - 53 - 34 - 50 - 14Trượt
09/12->11/12/202208 - 20 - 97 - 74 - 57 - 65 - 25 - 03 - 69 - 51 - 42 - 06 - 10 - 56 - 07 - 61 - 35 - 49 - 45 - 09 - 24 - 71 - 70 - 92 - 79 - 27 - 38 - 96 - 50 - 98Ăn 71
06/12->08/12/202206 - 24 - 91 - 78 - 31 - 10 - 83 - 69 - 12 - 46 - 04 - 63 - 41 - 49 - 53 - 86 - 39 - 01 - 38 - 93 - 18 - 97 - 23 - 71 - 29 - 07 - 26 - 42 - 96 - 15Ăn 07
03/12->05/12/202219 - 75 - 58 - 94 - 49 - 30 - 87 - 48 - 73 - 23 - 90 - 27 - 62 - 17 - 12 - 79 - 38 - 16 - 91 - 52 - 95 - 64 - 32 - 35 - 84 - 18 - 04 - 47 - 10 - 70Trượt
30/11->02/12/202289 - 46 - 40 - 47 - 34 - 18 - 37 - 30 - 06 - 14 - 56 - 87 - 21 - 27 - 75 - 90 - 60 - 85 - 32 - 97 - 71 - 42 - 96 - 25 - 70 - 62 - 79 - 67 - 05 - 53Ăn 70
27/11->29/11/202264 - 16 - 67 - 24 - 45 - 94 - 48 - 54 - 34 - 63 - 06 - 97 - 46 - 73 - 13 - 50 - 04 - 18 - 74 - 08 - 83 - 72 - 71 - 75 - 23 - 43 - 38 - 41 - 31 - 15Trượt
24/11->26/11/202295 - 97 - 47 - 29 - 70 - 14 - 39 - 50 - 74 - 51 - 59 - 85 - 72 - 48 - 42 - 36 - 52 - 61 - 91 - 60 - 89 - 19 - 96 - 06 - 53 - 82 - 58 - 67 - 37 - 93Ăn 19, Ăn 96
21/11->23/11/202209 - 86 - 79 - 16 - 68 - 51 - 78 - 31 - 62 - 20 - 59 - 89 - 67 - 30 - 56 - 38 - 06 - 32 - 85 - 98 - 92 - 64 - 96 - 70 - 17 - 54 - 43 - 05 - 24 - 94Ăn 79
18/11->20/11/202248 - 47 - 45 - 81 - 68 - 70 - 86 - 35 - 75 - 46 - 49 - 60 - 10 - 03 - 06 - 07 - 93 - 72 - 30 - 32 - 09 - 50 - 76 - 17 - 56 - 96 - 82 - 58 - 15 - 65Ăn 70
15/11->17/11/202207 - 64 - 90 - 80 - 91 - 72 - 23 - 03 - 87 - 25 - 53 - 01 - 47 - 24 - 81 - 70 - 39 - 09 - 82 - 51 - 06 - 18 - 69 - 16 - 94 - 83 - 71 - 48 - 17 - 93Ăn 06
12/11->14/11/202273 - 75 - 92 - 28 - 65 - 76 - 62 - 47 - 08 - 43 - 42 - 49 - 26 - 61 - 85 - 57 - 74 - 71 - 63 - 07 - 46 - 40 - 02 - 79 - 97 - 38 - 53 - 86 - 14 - 18Trượt
09/11->11/11/202234 - 02 - 03 - 10 - 16 - 69 - 54 - 57 - 80 - 90 - 67 - 78 - 23 - 37 - 20 - 29 - 19 - 38 - 92 - 93 - 14 - 56 - 01 - 75 - 95 - 17 - 61 - 24 - 84 - 59Ăn 10
06/11->08/11/202230 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69
Ăn 30, Ăn 67
03/11->05/11/202206 - 08 - 13 - 20 - 23 - 24 - 26 - 30 - 36 - 38 - 41 - 43 - 48 - 50 - 58 - 59 - 62 - 64 - 66 - 67 - 75 - 79 - 83 - 84 - 87 - 89 - 93 - 94 - 95 - 99
Ăn 87
31/10->02/11/202220 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69Trượt

Xem thêm:

>> Nuôi lô song thủ khung 3 ngày

>> Nuôi lô kép khung 3 ngày

>> Dàn đề 36 số khung 3 ngày bất bại

Khái niệm dàn đề 30 số khung 3 ngày

Khái niệm dàn đề 30 số khung 3 ngày

Dàn đề 30 số khung 3 ngày là chọn ra 30 con số bạn tin tưởng nhất để đặt cược trong 3 ngày liên tiếp. Tùy theo số vốn người chơi có, người chơi có thể chủ động phân bổ, phân chia phù hợp số tiền đặt cược cho từng con số. Theo chia sẻ của các tay chơi lô đề chuyên nghiệp, cơ hội “ăn” của cách đánh  này lên tới 80%.  Tuy nhiên cũng đòi hỏi người chơi cần xác định chính xác những con số dựa theo những cách soi cầu chuyên nghiệp. Thực tế đã có rất nhiều lô thủ rinh về túi món hời từ việc nuôi dàn đề này.   

Hiện nay cùng với công nghệ thông tin phát triển, hình thức cược lô đề online ngày một đa dạng, hàng ngày trôi qua sẽ có một hình thức mới ra đời. Đối với dàn đề 30 số nuôi khung 3 ngày cũng có sự thay đổi và vận động riêng để phù hợp với nhu cầu của người chơi. Để cược chính xác và ổn định, người chơi cần có hiểu biết nhất định liên quan đến lô đề.

Dàn đề 30 số gồm những con nào?

Dàn đề 30 số nuôi khung 3 ngày hoàn toàn không giới hạn số con lô. Tức là mỗi người cũng có thể tự chọn cho mình những con số khác nhau, bắt buộc không giống nhau. Dàn đề này chia thành từng loại như dưới đây:

Dàn đề 30 số cổ điển

Đối với loại dàn đề 30 số cổ điển này, bạn sẽ bắt lô theo số đầu và số cuối. Quy luật bắt lô với từng cặp khác nhau. Nếu quan sát kỹ càng, bạn sẽ không khó để chọn cho mình được những con lô đẹp đem đến may mắn. Cụ thể:

 • Dàn đề từ 0 – 5: Cặp lô đi kèm là 00 và 05 là 10 và 15, 20, 25 …, 50 và 55
 • Từ 1 – 6: Cặp lô tương ứng 11 và 16, 21 và 26, 31 và 36…, 61 và 66
 • Từ 2 – 7: Tương ứng cặp lô là 22 và 27, 32 và 37, 42 và 47 …., 72 và 77
 • Từ 3 – 8: Cặp lô đi kèm là 33 và 38, 43 và 48, 48, 53 và 58…, 83 và 88
 • Từ 4 – 9: Tương ứng cặp lô 44 và 49, 54 và 59, 64 và 69,…, 94 và 99.

Dàn đề 30 số theo chạm

Ở dàn đề này, các bạn sẽ chọn 30 con số bằng cách ghép hai chạm đề lại với nhau. Với những con số này, khả năng lô về khá cao. Người chơi có thể chọn số trong dàn đề 30 con bằng một số cách sau:

 • Dựa theo chạm chưa về trong tuần
 • Đánh theo bạc nhớ
 • Đánh theo bệt chạm

Chẳng hạn khi đề chạm 1 – 7 thì các con số lý tưởng bạn có thể cân nhắc là 01, 07, 81, 87, 91, 97,….10, 19, 21, 27. Với cách này, các bạn sẽ có được dàn đề gồm 30 con số đẹp, chất lượng.

Ưu, nhược điểm của dàn đề 30 số 

Ưu, nhược điểm của dàn đề 30 số 

Nuôi dàn đề 30 số khung 3 ngày có một vài ưu điểm – nhược điểm như sau:

Ưu điểm 

Dàn đề 30 số có tỷ lệ ăn thưởng lớn so với cách đánh khác. Với số lượng con lô nhiều, đa dạng, không giới hạn, các bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho mình những con số may mắn và chất lượng. Ngoài ra, khi các bạn đánh cược cùng lúc nhiều con lô thì tỷ lệ ăn thưởng cao hơn so với việc đánh 1 hay lẻ tẻ vài con. 

Dàn đề 30 số khung 3 ngày có thời gian nuôi cũng không quá dài. Người chơi không tốn nhiều thời gian, số vốn bỏ ra để nuôi khung cũng không cần quá cao. Đặc biệt, nếu bạn tính toán và phân bổ nguồn vốn hợp lý thì chắc chắn các bạn sẽ thu được khoản tiền lãi sau 3 ngày nuôi dàn đề này.   

Nhược điểm

Việc nuôi dàn đề 30 con trong 3 ngày cũng tồn đọng một vài hạn chế như sau:

 • Tiền lãi thấp: Mặc dù cách đánh này lấy đi ít vốn và thời gian và không tốn công sức của người chơi nhưng tính ra tiền lãi khi trúng không cao. Do vậy, trong 3 ngày nuôi, mỗi ngày bạn cần phải bỏ ra một tỷ lệ vốn nhất định. Khi vốn chia ra thì sau khi trúng, tiền ăn thưởng trừ đi số tiền vốn bỏ ra ban đầu thu lại là không cao như các phương pháp khác.
 • Cần kiên nhẫn nghiên cứu, và có kỹ năng quan sát: Để chơi được dàn đề này có kết quả, đòi hỏi các bạn cần kiên nhẫn phân tích và nghiên cứu các con số để chọn ra 30 số đẹp nhất, chất lượng nhất. Bên cạnh đó, người chơi phải chịu khó học hỏi, tìm hiểu thêm nhiều cách soi cầu khác nhau. Sau đó kết hợp hợp linh hoạt các phương pháp lại để tìm ra được con số bất bại.
 • Tính toán kỹ lưỡng, cẩn thận: Nếu bạn thuộc người “nhanh như ẩu đả” khi nuôi dàn đề 30 số này bạn cần kiên nhẫn chờ đợi cũng như tính toán hợp lý thận trọng để tránh việc mất mát quá đà. 

Bí quyết nuôi dàn đề 30 số hiệu quả nhất

Bí quyết nuôi dàn đề 30 số hiệu quả nhất

Việc chọn 30 con số để nuôi dàn đề này không khó, song để chơi ăn thưởng lớn thì bạn cần nắm vững những chiến thuật để nuôi dàn đề sao cho hiệu quả. Sau đây là cách nuôi dàn đề 30 số khung 3 ngày chi tiết mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn:

Dàn đề 30 số đầu 0 đít 0

Đúng như tên gọi, ở phương pháp này, người chơi cần theo dõi thường xuyên kết quả xổ số để xem rằng đầu 0, đuôi 0 đã về chưa.

Nếu như bạn thấy giải đặc biệt về xuất hiện số 0 ở giữa dãy lô thì không cần phải chần chừ gì nữa mà ngay lúc này hãy nắm bắt cơ hội này để nuôi các lô liên quan. Các con số liên quan bạn có thể tin tưởng bao gồm: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 …. 70 – 80 – 90. Cách nuôi dàn đề này có tính hợp lý, vừa thông minh mà đảm bảo tỷ lệ xác suất thắng cực cao.

Cách nuôi đề khung 30 ngày tổng hợp

Phương pháp nuôi dàn đề khung 30 ngày tổng hợp căn cứ vào tổng đề trong 2 ngày liên tiếp. Nếu tổng đề này bằng nhau thì người chơi hãy lập ngay dàn đề và sử dụng dàn này nuôi trong 7 ngày nhé. Chẳng hạn đề ngày đầu tiên về 17, ngày thứ 2 về 35, tổng hai chữ số 2 con đề đều bằng 8. Bạn hãy phân tích đề theo dãy sau: 03, 01, 02, 04,…, 08, 09….13, 23, 33…..30, 31, 32, 33. Đây là dàn đề cực chất lượng được rất nhiều người lựa chọn. Thực tế cũng minh chứng nhiều trường hợp ăn thưởng rất nhiều từ dàn đề này.

Cách lập khung kép để nuôi dàn đề

Cách lập khung kép để nuôi dàn đề 30 số, cần quan tâm tới kết quả xổ số của giải Đặc biệt và giải Nhất của ngày hôm trước. Dựa vào kết quả này, các bạn hãy tìm ra những con lô có xác suất xuất hiện nhiều nhất. Tiếp theo tiến hành nuôi chúng.  Đặc biệt, nếu các bộ số xuất hiện bộ kép 1 – 3 thì các bạn nên chọn thêm các con số liên quan để ghép thành dàn số đẹp, chất lượng, nuôi trong 3 ngày liên tiếp. Như vậy bạn sẽ nâng cơ hội trúng thưởng của mình lên nhiều lần.

Nuôi dàn đề 30 con dựa vào giải đặc biệt

Hiện nay cách nuôi dàn đề này là khá mới nên chỉ những người chơi chuyên nghiệp mới có thể áp dụng được hiệu quả cách này. Nếu mới bắt đầu vào nghề, các bạn hãy cân nhắc kỹ trước khi có ý định áp dụng cách nuôi đề này. Cụ thể cách nuôi dàn đề này như sau:

 • Bạn cần ghi chép lại kết quả xổ số giải Đặc biệt
 • Nếu KQXS này giống nhau trong 2 ngày thì bạn hãy ngay lập tức soi lô để lập dàn đề 30 số nhé
 • Việc tìm kiếm kết quả xổ số nên lấy ở nguồn thông tin uy tín và chất lượng, tránh trường hợp giả mạo, sai số sẽ ảnh hưởng lớn tới những chẩn đoán của bạn.

Dùng bảng thống kê để soi lô chuẩn xác

Cách dùng bảng thống kê để soi dàn đề 30 số được coi là phương pháp đơn giản. Trong cách này, người chơi vẫn cần ghi lại kết quả của GĐB. Tiếp theo, bạn hãy thống kê những cặp số xuất hiện thường xuyên một cách chi tiết. Từ những thống kê này, các bạn bắt đầu nuôi lô trong vòng 30 ngày. 

Ví dụ:

GĐB của hai ngày liên tiếp về lần lượt là 16741 và 97248 thì bạn sẽ lấy hai dãy số 1-6-7-4-1 và 9-7-2-4-8 sau đó ghép các kết quả lại với nhau. Dãy lô 30 con có được bao gồm: 80, 85, 88,…95, 92, 93, 90, 94. 

Bắt lô theo chạm

Để bắt lô theo chạm chính xác, người chơi cần quan tâm tới GĐB của ngày thứ 3 và thứ 2 trong 3 ngày mà bạn theo dõi thường xuyên. Sau khi có kết quả xổ số, các bạn hãy cộng số đầu tiên về ngày thứ 2 và số đầu tiên của ngày thứ ba. 

Kết quả chính là chạm chuẩn các bạn cần nuôi trong khung 3 ngày. Các bạn hãy áp dụng ngay cách soi lô này để tìm ra con số may mắn của mình nhé!

Bắt lô chất lượng dựa vào đánh dồn tổng đề 

Để đánh dồn tổng đề, các bạn cần liệt kê các kết quả GĐB của tuần trước đó. Sau đó các bạn hãy cộng dồn các con số với nhau, kết quả cuối cùng chính là chạm chuẩn. Dựa vào kết quả này các bạn tiến hành dùng kết quả để ghép với con số khác. Tỷ lệ trúng của cách bắt lô này khá lớn.

Phương pháp vào tiền để nuôi dàn đề 30 số hiệu quả

Sau khi hiểu được những cách soi cầu chuẩn, bạn còn phải biết cách vào tiền phù hợp để không bị lỗ vốn. Tỷ lệ vào tiền như sau:

Tỷ lệ 1:2:3

Tỷ lệ vào tiền 1:2:3 có nghĩa là trong 3 ngày nuôi dàn đề 30 số, nếu ngày 1 bạn đánh 1 đồng thì ngày thứ 2 cần gấp thếp là 2 đồng, tiếp tục ngày thứ 3 cần gấp thếp 3 lần  là 3 đồng. Tỷ lệ này khá là thấp, an toàn đối với người chơi nên phù hợp với những người mới tham gia chơi, hoặc ít vốn.

 • Ngày 1: Người chơi đánh 10 điểm/con: 10.000* 30 = 300.000 vnđ. Nếu trúng thì bạn sẽ nhận được là 700.000 vnđ. Khi trừ đi vốn ban đầu thì tiền lãi bạn có được là 400.000 vnđ.
 • Ngày 2: Người chơi sẽ bỏ ra 20.000*30 = 600.000 vnđ, nếu trúng bạn sẽ nhận được tiền thưởng là 1.400.000 vnđ. Như vậy sau khi trừ vốn thì bạn sẽ lãi trong ngày 2 là 800.000 vnđ.
 • Ngày 3: Tương tự hai ngày trên, bạn cần bỏ ra số vốn là 900.000 vnđ, tiền thưởng bạn nhận được khi trúng là 2.100.000 vnđ, sau khi trừ vốn ban đầu bạn lãi 1.200.000 vnđ.

Tỷ lệ 1:2:4

Giống như tỷ lệ vào tiền 1:2:3, tỷ lệ 1:2:4 thì ngày thứ 3 mức tiền cược nâng lên gấp 4 lần so với mức đánh lần đầu. Sau khi tính toán và trừ đi số vốn ban đầu, số tiền lãi bạn nhận được lên tới 1.600.000 vnđ.

Tỷ lệ 1:2:5

Nếu chọn vào tiền theo tỷ lệ 1:2:5 thì người chơi cần đầu tư ngày thứ 3 là 1.500.000 vnđ. Tiền lãi cũng sẽ tăng lên là 2.000.0000 vnđ sau khi đã trừ vốn bạn bỏ ra lúc đầu. Rõ ràng khi vào tiền vào theo tỷ lệ 1:2:5 thì tiền lời sẽ cao hơn hẳn. Tuy nhiên số vốn mà người chơi bỏ ra cũng sẽ cần nhiều hơn. Tùy vào khả năng tài chính của người chơi, bạn nên cân nhắc để lựa chọn tỷ lệ vào tiền phù hợp với mình.

Một vài lưu ý khi chơi dàn đề 30 số khung 3 ngày

Để nuôi dàn đề 30 số hiệu quả, đòi hỏi bạn cần thường xuyên theo dõi, quan sát kết quả xổ số hàng ngày. Từ đó người chơi rút ra cho bản thân mình được những kinh nghiệm chơi bất bại. Và bạn cần quan tâm tới một số lưu ý khi chơi dàn đề 30 số khung 3 ngày:

 • Không nên cược quá nhiều, hãy giữ vốn và đảm bảo vốn của mình luôn ở mức an toàn để tránh rủi ro, lỗ nặng.
 • Tỷ lệ “ăn thưởng” của dàn đề này rất cao, người chơi nên cược ở mức an toàn và biết cách chia tiền theo tỷ lệ.
 • Nuôi dàn đề 30 số khung 3 ngày là cách nuôi được cho là ổn định, tuy nhiên người chơi cũng cần cân nhắc và lựa chọn thời điểm đánh phù hợp.
 • Nếu không may thua, bạn cũng không nên quá vội vàng mà “đánh liều”, hãy cố gắng phân tích, nghiên cứu một cách kỹ lưỡng để đưa ra kết quả chính xác
 • Khi chơi dàn đề 30 số khung 3 ngày có cách ghi cược online và cược truyền thống. Để tham gia, bạn cần cung cấp chính xác thông tin cá nhân của mình cho nhà cái hoặc chủ cược. 
 • Người chơi nên cập nhật kết quả xổ số thường xuyên, xem xét, phân tích các kết quả để đưa ra quy luật số đúng, đảm bảo chất lượng các con số ghép thành dàn đề.