Nuôi đầu đuôi khung 3 ngày miễn phí, chiến thắng

Nuôi đầu đuôi khung 3 ngày – Cách đánh này là một trong số những phương pháp chơi lô đề rất hiệu quả với tỷ lệ trúng cao kể cả những người chơi, cùng Bản Tin Lô Đề tham khảo các phương pháp chốt đầu đuôi khung 3 ngày miễn phí, cách vào tiền hiệu quả tại bài viết dưới đây nhé.

Thống kê đầu đuôi khung 3 ngày chiến thắng

NgàyĐầu đuôi khung 3 ngàyKết quả
21/03->23/03/2024Đầu 3, Đuôi 8chờ
07/02->09/02/2024Đầu 6, Đuôi 1Trượt
04/02->06/02/2024Đầu 8, Đuôi 4Trượt
01/02->03/02/2024Đầu 7, Đuôi 5Ăn 74
29/01->31/01/2024Đầu 1, Đuôi 9Trượt
26/01->28/01/2024Đầu 4, Đuôi 9Ăn 47, Ăn 79
08/01->10/01/2024Đầu 2, Đuôi 6Trượt
05/01->07/01/2024Đầu 4, Đuôi 6Trượt
02/01->04/01/2024Đầu 5, Đuôi 9Ăn 56
30/12->01/01/2024Đầu 7, Đuôi 6Trượt
27/12->29/12/2023Đầu 4, Đuôi 5Trượt
24/12->26/12/2023Đầu 4, Đuôi 9Ăn 43
21/12->23/12/2023Đầu 5, Đuôi 6Ăn 16
18/12->20/12/2023Đầu 3, Đuôi 5Ăn 32
15/12->17/12/2023Đầu 8, Đuôi 9Trượt
12/12->14/12/2023Đầu 7, Đuôi 1Ăn 70
09/12->11/12/2023Đầu 4, Đuôi 5Trượt
06/12->08/12/2023Đầu 1, Đuôi 2Trượt
03/12->05/12/2023Đầu 6, Đuôi 9Trượt
30/11->02/12/2023Đầu 7, Đuôi 6Ăn 26
27/11->29/11/2023Đầu 4, Đuôi 1Ăn 41
24/11->26/11/2023Đầu 7, Đuôi 4Ăn 73
21/11->23/11/2023Đầu 7, Đuôi 1Ăn 70
18/11->20/11/2023Đầu 2, Đuôi 7Ăn 29
15/11->17/11/2023Đầu 2, Đuôi 3Trượt
12/11->14/11/2023Đầu 3, Đuôi 2Ăn 12
09/11->11/11/2023Đầu 6, Đuôi 1Ăn 62, Ăn 91
06/11->08/11/2023Đầu 3, Đuôi 6Ăn 26
03/11->05/11/2023Đầu 3, Đuôi 2Trượt
31/10->02/11/2023Đầu 1, Đuôi 6Ăn 36
28/10->30/10/2023Đầu 8, Đuôi 9Ăn 84
25/10->27/10/2023Đầu 4, Đuôi 9Trượt
22/10->24/10/2023Đầu 6, Đuôi 5Trượt
19/10->21/10/2023Đầu 6, Đuôi 1Trượt
16/10->18/10/2023Đầu 7, Đuôi 2Ăn 76
13/10->15/10/2023Đầu 9, Đuôi 3Ăn 13
10/10->12/10/2023Đầu 3, Đuôi 7Trượt
07/10->09/10/2023Đầu 9, Đuôi 5Ăn 45
04/10->06/10/2023Đầu 6, Đuôi 1Ăn 21
01/10->03/10/2023Đầu 5, Đuôi 1Ăn 56
28/09->30/09/2023Đầu 5, Đuôi 1Trượt
25/09->27/09/2023Đầu 3, Đuôi 8Ăn 36
22/09->24/09/2023Đầu 9, Đuôi 7Trượt
19/09->21/09/2023Đầu 3, Đuôi 1Trượt
16/09->18/09/2023Đầu 4, Đuôi 5Ăn 65
13/09->15/09/2023Đầu 4, Đuôi 1Trượt
10/09->12/09/2023Đầu 8, Đuôi 3Trượt
07/09->09/09/2023Đầu 1, Đuôi 3Trượt
04/09->06/09/2023Đầu 8, Đuôi 6Trượt
01/09->03/09/2023Đầu 9, Đuôi 4Trượt
29/08->31/08/2023Đầu 6, Đuôi 9Trượt
26/08->28/08/2023Đầu 1, Đuôi 3Trượt
23/08->25/08/2023Đầu 3, Đuôi 9Ăn 34
20/08->22/08/2023Đầu 9, Đuôi 6Trượt
17/08->19/08/2023Đầu 6, Đuôi 3Trượt
14/08->16/08/2023Đầu 1, Đuôi 6Ăn 19
11/08->13/08/2023Đầu 5, Đuôi 3Trượt
08/08->10/08/2023Đầu 9, Đuôi 5Trượt
05/08->07/08/2023Đầu 9, Đuôi 3Ăn 23
02/08->04/08/2023Đầu 9, Đuôi 8Ăn 88
30/07->01/08/2023Đầu 5, Đuôi 9Trượt
27/07->29/07/2023Đầu 3, Đuôi 9Trượt
24/07->26/07/2023Đầu 7, Đuôi 1Trượt
21/07->23/07/2023Đầu 1, Đuôi 5Trượt
18/07->20/07/2023Đầu 1, Đuôi 8Trượt
15/07->17/07/2023Đầu 5, Đuôi 6Ăn 06, Ăn 51
12/07->14/07/2023Đầu 9, Đuôi 1Trượt
09/07->11/07/2023Đầu 8, Đuôi 9Trượt
06/07->08/07/2023Đầu 7, Đuôi 3Ăn 76
03/07->05/07/2023Đầu 9, Đuôi 3Ăn 94, Ăn 97, Ăn 83
30/06->02/07/2023Đầu 5, Đuôi 2Ăn 51
27/06->29/06/2023Đầu 5, Đuôi 9Trượt
24/06->26/06/2023Đầu 3, Đuôi 1Ăn 34
21/06->23/06/2023Đầu 9, Đuôi 7Ăn 67
18/06->20/06/2023Đầu 2, Đuôi 3Trượt
15/06->17/06/2023Đầu 7, Đuôi 5Trượt
12/06->14/06/2023Đầu 6, Đuôi 8Ăn 61
09/06->11/06/2023Đầu 8, Đuôi 5Ăn 88
06/06->08/06/2023Đầu 6, Đuôi 7Ăn 37, Ăn 57
03/06->05/06/2023Đầu 6, Đuôi 2Trượt
31/05->02/06/2023Đầu 2, Đuôi 3Ăn 21, Ăn 63
28/05->30/05/2023Đầu 7, Đuôi 1Trượt
25/05->27/05/2023Đầu 9, Đuôi 2Ăn 91
22/05->24/05/2023Đầu 5, Đuôi 1Ăn 54
19/05->21/05/2023Đầu 5, Đuôi 2Ăn 52
16/05->18/05/2023Đầu 7, Đuôi 2Ăn 32
13/05->15/05/2023Đầu 2, Đuôi 1Trượt
10/05->12/05/2023Đầu 9, Đuôi 5Ăn 96
07/05->09/05/2023Đầu 2, Đuôi 5Trượt
04/05->06/05/2023Đầu 9, Đuôi 5Trượt
01/05->03/05/2023Đầu 3, Đuôi 2Trượt
28/04->30/04/2023Đầu 5, Đuôi 7Trượt
25/04->27/04/2023Đầu 2, Đuôi 8Trượt
22/04->24/04/2023Đầu 4, Đuôi 9Ăn 79
19/04->21/04/2023Đầu 5, Đuôi 2Trượt
16/04->18/04/2023Đầu 5, Đuôi 4Trượt
13/04->15/04/2023Đầu 3, Đuôi 1Ăn 34
10/04->12/04/2023Đầu 5, Đuôi 2Trượt
07/04->09/04/2023Đầu 3, Đuôi 7Ăn 36
04/04->06/04/2023Đầu 7, Đuôi 9Trượt
01/04->03/04/2023Đầu 1, Đuôi 3Ăn 33
29/03->31/03/2023Đầu 9, Đuôi 5Trượt
26/03->28/03/2023Đầu 9, Đuôi 8Ăn 28
23/03->25/03/2023Đầu 1, Đuôi 8Trượt
20/03->22/03/2023Đầu 2, Đuôi 9Trượt
17/03->19/03/2023Đầu 7, Đuôi 1Ăn 70
14/03->16/03/2023Đầu 9, Đuôi 8Trượt
11/03->13/03/2023Đầu 1, Đuôi 3Trượt
08/03->10/03/2023Đầu 1, Đuôi 2Trượt
05/03->07/03/2023Đầu 8, Đuôi 3Trượt
02/03->04/03/2023Đầu 4, Đuôi 2Ăn 43
27/02->01/03/2023Đầu 3, Đuôi 5Trượt
24/02->26/02/2023Đầu 6, Đuôi 2Ăn 60
21/02->23/02/2023Đầu 3, Đuôi 2Trượt
18/02->20/02/2023Đầu 4, Đuôi 2Trượt
15/02->17/02/2023Đầu 1, Đuôi 7Trượt
12/02->14/02/2023Đầu 3, Đuôi 4Trượt
09/02->11/02/2023Đầu 8, Đuôi 3Ăn 13
06/02->08/02/2023Đầu 2, Đuôi 7Trượt
03/02->05/02/2023Đầu 1, Đuôi 9Trượt
31/01->02/02/2023Đầu 8, Đuôi 6Trượt
28/01->30/01/2023Đầu 4, Đuôi 6Trượt
25/01->27/01/2023Đầu 9, Đuôi 2Trượt
19/01->21/01/2023Đầu 9, Đuôi 2Trượt
16/01->18/01/2023Đầu 7, Đuôi 4Trượt
13/01->15/01/2023Đầu 9, Đuôi 4Trượt
10/01->12/01/2023Đầu 7, Đuôi 1Ăn 91
07/01->09/01/2023Đầu 1, Đuôi 9Ăn 14
04/01->06/01/2023Đầu 8, Đuôi 3Trượt
01/01->03/01/2023Đầu 6, Đuôi 4Ăn 65
29/12->31/12/2022Đầu 2, Đuôi 1Ăn 91
26/12->28/12/2022Đầu 9, Đuôi 2Ăn 97
23/12->25/12/2022Đầu 5, Đuôi 3Trượt
20/12->22/12/2022Đầu 9, Đuôi 3Trượt
17/12->19/12/2022Đầu 5, Đuôi 6Trượt
14/12->16/12/2022Đầu 8, Đuôi 3Ăn 86
11/12->13/12/2022Đầu 7, Đuôi 5Ăn 15
08/12->10/12/2022Đầu 1, Đuôi 5Trượt
05/12->07/12/2022Đầu 8, Đuôi 2Trượt
02/12->04/12/2022Đầu 2, Đuôi 4Ăn 23, Ăn 28
29/11->01/12/2022Đầu 1, Đuôi 8Ăn 12
26/11->28/11/2022Đầu 5, Đuôi 9Ăn 57
23/11->25/11/2022Đầu 7, Đuôi 9Ăn 19, Ăn 79,
20/11->22/11/2022Đầu 9, Đuôi 1Ăn 91
17/11->19/11/2022Đầu 6, Đuôi 7Trượt
14/11->16/11/2022Đầu 6, Đuôi 5Trượt
11/11->13/11/2022Đầu 4, Đuôi 1Ăn 11
08/11->10/11/2022Đầu 3, Đuôi 6Ăn 30
05/11->07/11/2022Đầu 6, Đuôi 4Ăn 67
02/11 - 04/11/202210 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59Ăn 19

Xem thêm:

>> Soi cầu dự đoán xổ số miền Bắc hôm nay

>> Chốt số giờ vàng cùng các cao thủ soi cầu

>> Nuôi lô khung chuẩn xác, bất bại

Các phương pháp nuôi đầu đuôi khung 3 ngày hiệu quả

Các phương pháp nuôi đầu đuôi khung 3 ngày hiệu quả

Soi cầu đầu đuôi khung 3 ngày dựa vào tổng giải đặc biệt

Đối với cách chơi này, bạn không cần tốn quá nhiều thời gian vào việc nuôi đầu đuôi đặc biệt trong ngày và thống kê đầu đuôi đã lâu không về. Chỉ cần quan tâm đến KQXS giải đặc biệt ngày hôm trước rồi tính tổng các con số xuất hiện và nuôi dàn đề ngày hôm sau.

Ví dụ : Kết quả xổ số giải đặc biệt hôm nay là 528520, tính tổng đề ta có: 5 + 2 + 8 + 5 + 2 = 22. Như vậy, sẽ đánh chạm đầu  2 còn đuôi thì ngược lại vào ngày hôm sau.

Soi cầu đầu đuôi 3 ngày theo kết quả giải 7

Đây là một trong những phương pháp soi cầu được các lô thủ sử dụng nhiều và rất thành công. Với phương pháp này, bạn cần xem xét đến giải 7 trong bảng kết quả xổ số. Theo dõi và thống kê kết quả giải 7 nếu đầu giải 7.1 trùng với đuôi của 7.4 hoặc có thể là đuôi của giải 7.1 trùng với đầu của giải 7.4. Đây chính là báo hiệu đề kép sắp về, bạn cần tiến hành nuôi đề kép khung 3 ngày tiếp theo, khả năng trúng giải ăn tiền là rất cao.

Cách soi cầu đầu đuôi 3 ngày theo kết quả kép 

Để áp dụng cách chơi hiệu quả, bạn cần quan tâm tới kết quả giải đặc biệt. Nếu trong trường hợp 2 số đầu hoặc 2 số giữa của giải đặc biệt về kép thì bạn hãy lấy dàn đề kép làm cầu đuôi trong khung 3 ngày. Dựa theo kinh nghiệm của các lô thủ trong lĩnh vực chốt số thì cách soi cầu này khá hiệu quả và tỷ lệ về rất cao.

Ví dụ: Kết quả xổ số giải đặc biệt về là 66342, có thể dễ dàng thấy được đầu của giải đặc biệt có kép là 66. Như vậy, bạn sẽ tiến hành nuôi các cầu kép đầu đuôi trong thời gian 3 ngày. Chắc chắn đề kép sẽ về.

Nuôi đầu đuôi 3 ngày theo đầu câm đuôi câm

Ngoài những phương pháp kể trên, cách nuôi đầu đuôi khung 3 ngày theo đầu đuôi câm cũng được các lô thủ áp dụng nhiều. Với cách chơi này, bạn cần theo dõi và ghi chép các đầu đuôi câm xuất hiện trong bảng KQXS. Nếu đầu hoặc đuôi lô câm thì tiến hành nuôi ngay số đề đầu đuôi đó. Bởi, đây là dấu hiệu báo đề đầu đuôi về kép trong những ngày tới.

Ưu điểm, nhược điểm khi nuôi chạm đầu đuôi đặc biệt

Tuy được nhiều anh em lựa chọn nhưng phương pháp nuôi chạm đầu đuôi 3 ngày cũng có những ưu nhược điểm riêng.

Ưu điểm

Dễ dàng tìm thấy rất nhiều cặp đầu, đuôi để chơi .

Nhiều cách cược và tỷ lệ ăn cược cao.

Thời gian đầu tư ngắn hạn.

Nhược điểm

Khả năng trúng thưởng là không cao.

Không thích hợp với những người thiếu kiên trì khi chơi lô đề.

Người chơi được yêu cầu xem tỷ lệ tiền thưởng cẩn thận.

Qua những ưu nhược điểm trên người chơi hoàn toàn có thể nắm được ưu nhược điểm cách chơi và cải tiến phương pháp đánh lô đề này.

Tuy nhiên để chơi hiệu quả thì người chơi phải nắm cách soi cầu đề đặc biệt là khung 3 ngày thành công nhất.

Nuôi chạm đầu đuôi đặc biệt được ăn bao nhiêu?

Nuôi chạm đầu đuôi đặc biệt được ăn bao nhiêu?

Về cơ bản cách nuôi đề đầu đuôi khá giống với cách đánh đề truyền thống, chỉ khác là có thể chơi trực tuyến cùng với tỷ lệ ăn đa dạng hơn. Anh em hoàn toàn có quyền lựa chọn mức tiền cược phù hợp với tài chính của mình.

Tỷ lệ ăn thông thường mà các nhà cái đưa ra hiện nay rơi vào khoảng 1 ăn 80. Ví dụ anh em đánh 10.000đ nếu thắng đề đuôi hoặc đầu thì số tiền nhận được là 800.000 vnđ/số. Sau đó trừ cho số tiền vốn bỏ ra để nhận được số tiền lãi của mình khi tham gia . Ngược lại nếu đề đầu đuôi không về thì coi như anh em mất toàn bộ số vốn đã chi ra.

Tuy nhiên, cùng với sự ra đời của rất nhiều nhà cái online nên thường tỷ lệ trả thưởng cao hơn 1 ăn 70, thậm chí lên tới 1 ăn 99. Vậy nên, hãy tìm hiểu kỹ điều khoản tại nhà cái mà mình tham gia để có được sự lựa chọn phù hợp nhất.

Kinh nghiệm nuôi đầu đuôi đặc biệt hiệu quả từ các cao thủ

Nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm cũng như kiến thức của bản thân thì chỉ giúp bạn chiến thắng 1 phần nhỏ. Để có thể đạt được kết quả tốt hơn,anh em nên tham khảo và học hỏi kinh nghiệm từ các cao thủ, chuyên gia. Vậy nên, dưới đây là một số cách nuôi đầu đuôi lô đặc biệt trong ngày hiệu quả. Cách nuôi được nhiều cao thủ áp dụng thành công mọi người có thể tham khảo thêm:

Cần có sự quan sát kỹ về các con đề có xác suất xuất hiện cao trong tháng. Dựa vào đó sẽ giúp bạn tính toán được đầu đuôi của đề về tốt nhất. Anh em cần suy tính cẩn thận để có sự lựa chọn phù hợp, cùng với tiền cược hợp lý.

Hãy chú ý những con đề xuất hiện thường xuyên như 08, 83, 86, 88 , 00, 40, 04… Theo các cao thủ có nhiều năm kinh ngiệm chia sẻ, những con đề này thường về đầu đuôi của số đề.

Hướng dẫn đánh đầu đuôi khung ba ngày đề về kép bất bại

Đây được xem là một trong những chiến thuật nuôi đầu đuôi khung 3 ngày được nhiều anh em cao thủ áp dụng. Cụ thể, bạn sẽ tiến hành xem giải đặc biệt trong bảng KQXS ngày hôm trước. Nếu nhận thấy 2 số đầu hoặc 2 số giữa về đề kép thì bạn hãy lấy chúng làm cầu nuôi đầu đuôi trong 3 ngày tiếp theo.

Ví dụ: KQXS với giải đặc biệt trong ngày 25/7 về 38528. Lúc này đề kép xuất hiện là 88 và anh em tiến hành chọn chúng để làm đề đầu đuôi để nuôi trong 3 ngày tiếp theo.

Anh em hãy tìm kiếm cho mình cặp đề đầu đuôi may mắn nhất.

Số đề đầu đuôi có tỷ lệ ăn thưởng hiện nay là bao nhiêu?

Tùy thuộc vào từng nhà cái mà tỷ lệ thưởng khi đánh số đề đầu đuôi sẽ có sự khác nhau. Theo đó, các nhà cái thường áp dụng mức tỷ lệ thưởng riêng. Chưa kể nếu đánh lô đề đầu đuôi ở mỗi miền cũng có sự khác biệt. Ví dụ miền Bắc và miền Nam sẽ có 2 tỷ lệ ăn thưởng cơ bản sau:

Miền Nam: Chơi lô đề đầu đuôi thường tỷ lệ ăn thưởng sẽ rơi vào 0.8: 75.

Miền Bắc: Tỷ lệ thưởng khi chơi lô đề đầu đuôi sẽ khoảng 1:70

Hướng dẫn vào tiền cược nuôi đầu đuôi khung 3 ngày hiệu quả nhất

Hướng dẫn vào tiền cược nuôi đầu đuôi khung 3 ngày hiệu quả nhất

Một trong những yếu tố quan trọng quyết định nuôi lô khung chính là cách vào tiền cược từng ngày sao cho hợp lý. Đặc biệt, với nhiều cao thủ khi đánh lô đề đầu đuôi nuôi khung 3 ngày họ thường lựa chọn cách vào tiền gấp thếp để gia tăng hiệu quả chiến thắng, tỷ lệ thường 1:3:10.

Với cách vào tiền này được hiểu là ngày đầu tiên sẽ phải đặt cược với số tiền khoảng 10 điểm. Nếu không trúng thì sang ngày thứ 2, tiến hành tăng mức tiền cược lên 30 điểm. Trường hợp vẫn chưa về con đề đặt cược thì nuôi thêm ngày thứ 3 với mức tiền cược lên đến 100 điểm.

Trường hợp ngày thứ 3 con đề đầu đuôi anh em về thì số tiền thưởng mà bạn nhận được rất lớn. Còn nếu không thì khả năng việc soi cầu của bạn chưa chính xác, hoặc bạn đang gặp vận đen. Lúc này không nên nuôi tiếp mà hãy dừng lại để nghiên cứu chiến thuật soi cầu, cũng như tìm kiếm cơ hội chiến thắng mới.

Một số lưu ý khi chơi đầu đuôi nuôi theo khung 3 ngày bất bại

Với việc chơi đề đầu đuôi nuôi khung 3 ngày muốn gia tăng hiệu quả thì anh em cần lưu ý những vấn đề sau:

  • Linh hoạt trong cách chơi
  • Kiên trì và chuẩn bị một tâm lý chơi ổn định
  • Xây dựng rõ ràng kế hoạch chơi
  • Kiểm soát cũng như chuẩn bị nguồn vốn cược
  • Giữ tinh thần của bạn luôn ổn định

Trên đây là toàn bộ thông tin về đầu đuôi khung 3 ngày và một số cách soi cầu đầu đuôi nuôi khung trong 3 ngày hiệu quả. Hy vọng, các bạn tham khảo và tích lũy được thêm cho mình nhiều kiến thức hữu ích để có thể xây dựng cách nuôi đầu đuôi trong vòng 3 ngày phù hợp và chuẩn xác nhất.

Chúc các bạn tìm được cho mình cặp số may mắn nhất. Đừng quên theo dõi trang web Bantinlode.com của chúng tôi để đọc thêm nhiều bài viết hay và hữu ích khác về soi cầu xổ số nữa nhé. Chúc các bạn thành công.