Ketqua.net 30 – Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07-03-2023

ĐB 75877
Nhất 08692
Nhì 87361 31241
Ba 06055 87073 97510
52584 52539 03248
9565 5285 8430 3314
Năm 4666 6378 7540
2000 6823 1143
Sáu 444 841 655
Bảy 00 04 38 45
Đầu Đuôi
0 00, 00, 04
1 10, 14
2 23
3 39, 30, 38
4 41, 48, 40, 43, 44, 41, 45
5 55, 55
6 61, 65, 66
7 77, 73, 78
8 84, 85
9 92
Đuôi Đầu
0 10, 30, 40, 00, 00
1 61, 41, 41
2 92
3 73, 23, 43
4 84, 14, 44, 04
5 55, 65, 85, 55, 45
6 66
7 77
8 48, 78, 38
9 39

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06-03-2023

ĐB 39919
Nhất 34271
Nhì 89252 08794
Ba 57917 23934 04144
22358 90155 00374
7287 6916 3685 6225
Năm 7565 8826 2483
8057 3671 8416
Sáu 746 208 679
Bảy 47 73 97 23
Đầu Đuôi
0 08
1 19, 17, 16, 16
2 25, 26, 23
3 34
4 44, 46, 47
5 52, 58, 55, 57
6 65
7 71, 74, 71, 79, 73
8 87, 85, 83
9 94, 97
Đuôi Đầu
0
1 71, 71
2 52
3 83, 73, 23
4 94, 34, 44, 74
5 55, 85, 25, 65
6 16, 26, 16, 46
7 17, 87, 57, 47, 97
8 58, 08
9 19, 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05-03-2023

ĐB 58118
Nhất 72226
Nhì 98850 15773
Ba 71749 51632 31209
50187 40158 45441
5688 2460 5843 0309
Năm 4886 9358 5870
7416 4769 2711
Sáu 963 478 989
Bảy 55 01 37 62
Đầu Đuôi
0 09, 09, 01
1 18, 16, 11
2 26
3 32, 37
4 49, 41, 43
5 50, 58, 58, 55
6 60, 69, 63, 62
7 73, 70, 78
8 87, 88, 86, 89
9
Đuôi Đầu
0 50, 60, 70
1 41, 11, 01
2 32, 62
3 73, 43, 63
4
5 55
6 26, 86, 16
7 87, 37
8 18, 58, 88, 58, 78
9 49, 09, 09, 69, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04-03-2023

ĐB 06743
Nhất 89246
Nhì 53202 56726
Ba 17865 78228 68740
25838 07187 80970
6109 2529 0747 1139
Năm 8653 2345 9186
3799 9284 2745
Sáu 717 825 425
Bảy 96 47 10 23
Đầu Đuôi
0 02, 09
1 17, 10
2 26, 28, 29, 25, 25, 23
3 38, 39
4 43, 46, 40, 47, 45, 45, 47
5 53
6 65
7 70
8 87, 86, 84
9 99, 96
Đuôi Đầu
0 40, 70, 10
1
2 02
3 43, 53, 23
4 84
5 65, 45, 45, 25, 25
6 46, 26, 86, 96
7 87, 47, 17, 47
8 28, 38
9 09, 29, 39, 99

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03-03-2023

ĐB 37856
Nhất 94473
Nhì 55952 43597
Ba 50852 71048 33458
28076 63553 28692
7866 1039 5557 2822
Năm 9848 2486 5307
9392 0905 1663
Sáu 768 839 057
Bảy 53 35 77 97
Đầu Đuôi
0 07, 05
1
2 22
3 39, 39, 35
4 48, 48
5 56, 52, 52, 58, 53, 57, 57, 53
6 66, 63, 68
7 73, 76, 77
8 86
9 97, 92, 92, 97
Đuôi Đầu
0
1
2 52, 52, 92, 22, 92
3 73, 53, 63, 53
4
5 05, 35
6 56, 76, 66, 86
7 97, 57, 07, 57, 77, 97
8 48, 58, 48, 68
9 39, 39

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02-03-2023

ĐB 47577
Nhất 75833
Nhì 93046 49671
Ba 61491 30540 32869
72026 84983 98857
5202 9315 8696 9581
Năm 1327 4598 9534
6720 2435 3282
Sáu 854 189 175
Bảy 09 96 23 53
Đầu Đuôi
0 02, 09
1 15
2 26, 27, 20, 23
3 33, 34, 35
4 46, 40
5 57, 54, 53
6 69
7 77, 71, 75
8 83, 81, 82, 89
9 91, 96, 98, 96
Đuôi Đầu
0 40, 20
1 71, 91, 81
2 02, 82
3 33, 83, 23, 53
4 34, 54
5 15, 35, 75
6 46, 26, 96, 96
7 77, 57, 27
8 98
9 69, 89, 09

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01-03-2023

ĐB 76102
Nhất 46493
Nhì 52752 89477
Ba 83438 34418 05049
52159 74896 83492
9964 8534 9975 6493
Năm 0642 3097 7803
9391 3691 6359
Sáu 750 265 946
Bảy 55 92 70 12
Đầu Đuôi
0 02, 03
1 18, 12
2
3 38, 34
4 49, 42, 46
5 52, 59, 59, 50, 55
6 64, 65
7 77, 75, 70
8
9 93, 96, 92, 93, 97, 91, 91, 92
Đuôi Đầu
0 50, 70
1 91, 91
2 02, 52, 92, 42, 92, 12
3 93, 93, 03
4 64, 34
5 75, 65, 55
6 96, 46
7 77, 97
8 38, 18
9 49, 59, 59

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28-02-2023

ĐB 55827
Nhất 39977
Nhì 20715 42892
Ba 88546 49558 01604
22589 44324 77100
5489 2390 8889 5750
Năm 3004 7160 0142
9604 4288 9465
Sáu 590 700 105
Bảy 36 60 58 11
Đầu Đuôi
0 04, 00, 04, 04, 00, 05
1 15, 11
2 27, 24
3 36
4 46, 42
5 58, 50, 58
6 60, 65, 60
7 77
8 89, 89, 89, 88
9 92, 90, 90
Đuôi Đầu
0 00, 90, 50, 60, 90, 00, 60
1 11
2 92, 42
3
4 04, 24, 04, 04
5 15, 65, 05
6 46, 36
7 27, 77
8 58, 88, 58
9 89, 89, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27-02-2023

ĐB 93758
Nhất 96434
Nhì 10620 41971
Ba 97839 24382 48220
49467 28419 70861
7454 7809 8678 2897
Năm 0499 1466 2069
6655 0134 2993
Sáu 915 894 598
Bảy 24 00 65 16
Đầu Đuôi
0 09, 00
1 19, 15, 16
2 20, 20, 24
3 34, 39, 34
4
5 58, 54, 55
6 67, 61, 66, 69, 65
7 71, 78
8 82
9 97, 99, 93, 94, 98
Đuôi Đầu
0 20, 20, 00
1 71, 61
2 82
3 93
4 34, 54, 34, 94, 24
5 55, 15, 65
6 66, 16
7 67, 97
8 58, 78, 98
9 39, 19, 09, 99, 69

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26-02-2023

ĐB 67360
Nhất 84040
Nhì 06293 78613
Ba 24044 91197 69571
29604 00428 26260
4048 4141 7341 5700
Năm 7841 6441 1365
9604 4719 8308
Sáu 797 374 706
Bảy 41 71 90 63
Đầu Đuôi
0 04, 00, 04, 08, 06
1 13, 19
2 28
3
4 40, 44, 48, 41, 41, 41, 41, 41
5
6 60, 60, 65, 63
7 71, 74, 71
8
9 93, 97, 97, 90
Đuôi Đầu
0 60, 40, 60, 00, 90
1 71, 41, 41, 41, 41, 41, 71
2
3 93, 13, 63
4 44, 04, 04, 74
5 65
6 06
7 97, 97
8 28, 48, 08
9 19

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25-02-2023

ĐB 30415
Nhất 46223
Nhì 32874 26964
Ba 77894 62144 22240
74314 60521 44090
0570 3424 1563 1970
Năm 3127 3664 5294
2775 0415 2860
Sáu 967 705 404
Bảy 68 40 91 77
Đầu Đuôi
0 05, 04
1 15, 14, 15
2 23, 21, 24, 27
3
4 44, 40, 40
5
6 64, 63, 64, 60, 67, 68
7 74, 70, 70, 75, 77
8
9 94, 90, 94, 91
Đuôi Đầu
0 40, 90, 70, 70, 60, 40
1 21, 91
2
3 23, 63
4 74, 64, 94, 44, 14, 24, 64, 94, 04
5 15, 75, 15, 05
6
7 27, 67, 77
8 68
9

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24-02-2023

ĐB 16979
Nhất 09730
Nhì 04515 27241
Ba 78758 04867 57566
51462 35054 16394
7083 8093 5365 1899
Năm 6917 9385 2795
5652 6575 5825
Sáu 711 030 488
Bảy 85 36 70 51
Đầu Đuôi
0
1 15, 17, 11
2 25
3 30, 30, 36
4 41
5 58, 54, 52, 51
6 67, 66, 62, 65
7 79, 75, 70
8 83, 85, 88, 85
9 94, 93, 99, 95
Đuôi Đầu
0 30, 30, 70
1 41, 11, 51
2 62, 52
3 83, 93
4 54, 94
5 15, 65, 85, 95, 75, 25, 85
6 66, 36
7 67, 17
8 58, 88
9 79, 99

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23-02-2023

ĐB 01964
Nhất 74969
Nhì 79479 90535
Ba 34518 53590 67179
35306 03818 38858
4855 9854 4747 8734
Năm 8282 4549 6537
4132 6678 8510
Sáu 438 805 490
Bảy 03 93 82 56
Đầu Đuôi
0 06, 05, 03
1 18, 18, 10
2
3 35, 34, 37, 32, 38
4 47, 49
5 58, 55, 54, 56
6 64, 69
7 79, 79, 78
8 82, 82
9 90, 90, 93
Đuôi Đầu
0 90, 10, 90
1
2 82, 32, 82
3 03, 93
4 64, 54, 34
5 35, 55, 05
6 06, 56
7 47, 37
8 18, 18, 58, 78, 38
9 69, 79, 79, 49

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22-02-2023

ĐB 31357
Nhất 31928
Nhì 42898 40056
Ba 16601 78810 23130
09552 34978 72962
3230 0744 3062 2117
Năm 7711 5851 9109
5799 4779 0060
Sáu 956 699 903
Bảy 80 87 44 09
Đầu Đuôi
0 01, 09, 03, 09
1 10, 17, 11
2 28
3 30, 30
4 44, 44
5 57, 56, 52, 51, 56
6 62, 62, 60
7 78, 79
8 80, 87
9 98, 99, 99
Đuôi Đầu
0 10, 30, 30, 60, 80
1 01, 11, 51
2 52, 62, 62
3 03
4 44, 44
5
6 56, 56
7 57, 17, 87
8 28, 98, 78
9 09, 99, 79, 99, 09

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21-02-2023

ĐB 90781
Nhất 00175
Nhì 20889 90010
Ba 74017 54086 56167
99808 87482 43934
7062 0786 7592 5032
Năm 6017 3910 1657
0147 3943 0060
Sáu 762 116 835
Bảy 08 74 82 10
Đầu Đuôi
0 08, 08
1 10, 17, 17, 10, 16, 10
2
3 34, 32, 35
4 47, 43
5 57
6 67, 62, 60, 62
7 75, 74
8 81, 89, 86, 82, 86, 82
9 92
Đuôi Đầu
0 10, 10, 60, 10
1 81
2 82, 62, 92, 32, 62, 82
3 43
4 34, 74
5 75, 35
6 86, 86, 16
7 17, 67, 17, 57, 47
8 08, 08
9 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20-02-2023

ĐB 32775
Nhất 01606
Nhì 41854 66216
Ba 47885 14847 59176
85638 87409 86316
2432 6816 7273 9680
Năm 7248 6558 9717
9849 7663 2831
Sáu 465 167 833
Bảy 96 41 42 68
Đầu Đuôi
0 06, 09
1 16, 16, 16, 17
2
3 38, 32, 31, 33
4 47, 48, 49, 41, 42
5 54, 58
6 63, 65, 67, 68
7 75, 76, 73
8 85, 80
9 96
Đuôi Đầu
0 80
1 31, 41
2 32, 42
3 73, 63, 33
4 54
5 75, 85, 65
6 06, 16, 76, 16, 16, 96
7 47, 17, 67
8 38, 48, 58, 68
9 09, 49

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19-02-2023

ĐB 37264
Nhất 91013
Nhì 12898 74782
Ba 55545 21772 22607
84687 82142 07279
0761 3614 1563 8265
Năm 1344 6462 7435
1453 9110 8165
Sáu 070 804 075
Bảy 54 04 48 50
Đầu Đuôi
0 07, 04, 04
1 13, 14, 10
2
3 35
4 45, 42, 44, 48
5 53, 54, 50
6 64, 61, 63, 65, 62, 65
7 72, 79, 70, 75
8 82, 87
9 98
Đuôi Đầu
0 10, 70, 50
1 61
2 82, 72, 42, 62
3 13, 63, 53
4 64, 14, 44, 04, 54, 04
5 45, 65, 35, 65, 75
6
7 07, 87
8 98, 48
9 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18-02-2023

ĐB 44971
Nhất 76196
Nhì 80204 83379
Ba 30910 56929 01406
78478 45245 15333
8607 9371 4039 2793
Năm 9602 4194 2098
5358 0609 0472
Sáu 235 816 121
Bảy 16 78 46 36
Đầu Đuôi
0 04, 06, 07, 02, 09
1 10, 16, 16
2 29, 21
3 33, 39, 35, 36
4 45, 46
5 58
6
7 71, 79, 78, 71, 72, 78
8
9 96, 93, 94, 98
Đuôi Đầu
0 10
1 71, 71, 21
2 02, 72
3 33, 93
4 04, 94
5 45, 35
6 96, 06, 16, 16, 46, 36
7 07
8 78, 98, 58, 78
9 79, 29, 39, 09

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17-02-2023

ĐB 18435
Nhất 11438
Nhì 32855 13679
Ba 33342 76501 51568
92950 08510 60849
6599 0115 7637 7339
Năm 2498 6010 1656
5415 9788 4332
Sáu 870 135 891
Bảy 56 02 40 94
Đầu Đuôi
0 01, 02
1 10, 15, 10, 15
2
3 35, 38, 37, 39, 32, 35
4 42, 49, 40
5 55, 50, 56, 56
6 68
7 79, 70
8 88
9 99, 98, 91, 94
Đuôi Đầu
0 50, 10, 10, 70, 40
1 01, 91
2 42, 32, 02
3
4 94
5 35, 55, 15, 15, 35
6 56, 56
7 37
8 38, 68, 98, 88
9 79, 49, 99, 39

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16-02-2023

ĐB 65243
Nhất 02602
Nhì 54187 54495
Ba 32956 53662 44891
90653 50511 74438
4653 4708 1539 8014
Năm 1805 6536 6568
2574 6732 4978
Sáu 412 364 314
Bảy 89 40 34 86
Đầu Đuôi
0 02, 08, 05
1 11, 14, 12, 14
2
3 38, 39, 36, 32, 34
4 43, 40
5 56, 53, 53
6 62, 68, 64
7 74, 78
8 87, 89, 86
9 95, 91
Đuôi Đầu
0 40
1 91, 11
2 02, 62, 32, 12
3 43, 53, 53
4 14, 74, 64, 14, 34
5 95, 05
6 56, 36, 86
7 87
8 38, 08, 68, 78
9 39, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15-02-2023

ĐB 18158
Nhất 68823
Nhì 10621 87113
Ba 17280 05916 19414
79186 37611 59188
2841 8684 8318 5422
Năm 5366 0272 6247
2854 1045 5904
Sáu 602 224 508
Bảy 54 75 72 82
Đầu Đuôi
0 04, 02, 08
1 13, 16, 14, 11, 18
2 23, 21, 22, 24
3
4 41, 47, 45
5 58, 54, 54
6 66
7 72, 75, 72
8 80, 86, 88, 84, 82
9
Đuôi Đầu
0 80
1 21, 11, 41
2 22, 72, 02, 72, 82
3 23, 13
4 14, 84, 54, 04, 24, 54
5 45, 75
6 16, 86, 66
7 47
8 58, 88, 18, 08
9

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14-02-2023

ĐB 56141
Nhất 73625
Nhì 25591 26545
Ba 43417 13466 52501
00282 67148 52621
1613 9227 6862 9953
Năm 1582 1540 1568
5044 1304 2096
Sáu 393 022 137
Bảy 20 77 38 84
Đầu Đuôi
0 01, 04
1 17, 13
2 25, 21, 27, 22, 20
3 37, 38
4 41, 45, 48, 40, 44
5 53
6 66, 62, 68
7 77
8 82, 82, 84
9 91, 96, 93
Đuôi Đầu
0 40, 20
1 41, 91, 01, 21
2 82, 62, 82, 22
3 13, 53, 93
4 44, 04, 84
5 25, 45
6 66, 96
7 17, 27, 37, 77
8 48, 68, 38
9

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13-02-2023

ĐB 41916
Nhất 08972
Nhì 85731 59090
Ba 50333 10120 60151
67796 77837 14004
5708 6514 3119 3663
Năm 8008 1585 9460
8815 2619 0262
Sáu 399 117 238
Bảy 68 35 88 42
Đầu Đuôi
0 04, 08, 08
1 16, 14, 19, 15, 19, 17
2 20
3 31, 33, 37, 38, 35
4 42
5 51
6 63, 60, 62, 68
7 72
8 85, 88
9 90, 96, 99
Đuôi Đầu
0 90, 20, 60
1 31, 51
2 72, 62, 42
3 33, 63
4 04, 14
5 85, 15, 35
6 16, 96
7 37, 17
8 08, 08, 38, 68, 88
9 19, 19, 99

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12-02-2023

ĐB 09841
Nhất 45011
Nhì 90809 72174
Ba 65283 75479 49179
37768 19980 20304
4317 8272 6686 8254
Năm 6216 2610 5272
7590 2067 7968
Sáu 343 444 603
Bảy 63 42 35 13
Đầu Đuôi
0 09, 04, 03
1 11, 17, 16, 10, 13
2
3 35
4 41, 43, 44, 42
5 54
6 68, 67, 68, 63
7 74, 79, 79, 72, 72
8 83, 80, 86
9 90
Đuôi Đầu
0 80, 10, 90
1 41, 11
2 72, 72, 42
3 83, 43, 03, 63, 13
4 74, 04, 54, 44
5 35
6 86, 16
7 17, 67
8 68, 68
9 09, 79, 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11-02-2023

ĐB 98713
Nhất 18834
Nhì 17460 78706
Ba 74043 63680 00185
61529 94039 45565
5543 1288 4007 4955
Năm 4040 0319 4862
5733 5162 8364
Sáu 413 063 891
Bảy 23 31 13 97
Đầu Đuôi
0 06, 07
1 13, 19, 13, 13
2 29, 23
3 34, 39, 33, 31
4 43, 43, 40
5 55
6 60, 65, 62, 62, 64, 63
7
8 80, 85, 88
9 91, 97
Đuôi Đầu
0 60, 80, 40
1 91, 31
2 62, 62
3 13, 43, 43, 33, 13, 63, 23, 13
4 34, 64
5 85, 65, 55
6 06
7 07, 97
8 88
9 29, 39, 19

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10-02-2023

ĐB 85120
Nhất 58592
Nhì 53011 52879
Ba 59444 00995 02540
80461 30788 27247
5157 8803 9017 4982
Năm 9964 4270 1599
4834 2452 3287
Sáu 949 516 442
Bảy 27 17 90 53
Đầu Đuôi
0 03
1 11, 17, 16, 17
2 20, 27
3 34
4 44, 40, 47, 49, 42
5 57, 52, 53
6 61, 64
7 79, 70
8 88, 82, 87
9 92, 95, 99, 90
Đuôi Đầu
0 20, 40, 70, 90
1 11, 61
2 92, 82, 52, 42
3 03, 53
4 44, 64, 34
5 95
6 16
7 47, 57, 17, 87, 27, 17
8 88
9 79, 99, 49

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09-02-2023

ĐB 29337
Nhất 79795
Nhì 56690 48887
Ba 92901 77395 87205
44553 84555 79916
8589 6897 1079 1983
Năm 1236 9243 7934
4534 9730 5156
Sáu 768 840 640
Bảy 70 52 79 13
Đầu Đuôi
0 01, 05
1 16, 13
2
3 37, 36, 34, 34, 30
4 43, 40, 40
5 53, 55, 56, 52
6 68
7 79, 70, 79
8 87, 89, 83
9 95, 90, 95, 97
Đuôi Đầu
0 90, 30, 40, 40, 70
1 01
2 52
3 53, 83, 43, 13
4 34, 34
5 95, 95, 05, 55
6 16, 36, 56
7 37, 87, 97
8 68
9 89, 79, 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08-02-2023

ĐB 88864
Nhất 58679
Nhì 99604 51365
Ba 11054 21296 73693
94535 33878 20697
9292 0342 0933 1244
Năm 9592 5309 4376
1230 3835 6215
Sáu 855 584 139
Bảy 30 21 29 83
Đầu Đuôi
0 04, 09
1 15
2 21, 29
3 35, 33, 30, 35, 39, 30
4 42, 44
5 54, 55
6 64, 65
7 79, 78, 76
8 84, 83
9 96, 93, 97, 92, 92
Đuôi Đầu
0 30, 30
1 21
2 92, 42, 92
3 93, 33, 83
4 64, 04, 54, 44, 84
5 65, 35, 35, 15, 55
6 96, 76
7 97
8 78
9 79, 09, 39, 29

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07-02-2023

ĐB 18198
Nhất 71786
Nhì 90306 05645
Ba 57283 23864 72211
62199 57365 40880
4417 4196 3901 5992
Năm 4003 5186 5049
2861 1761 7271
Sáu 484 465 916
Bảy 44 04 62 23
Đầu Đuôi
0 06, 01, 03, 04
1 11, 17, 16
2 23
3
4 45, 49, 44
5
6 64, 65, 61, 61, 65, 62
7 71
8 86, 83, 80, 86, 84
9 98, 99, 96, 92
Đuôi Đầu
0 80
1 11, 01, 61, 61, 71
2 92, 62
3 83, 03, 23
4 64, 84, 44, 04
5 45, 65, 65
6 86, 06, 96, 86, 16
7 17
8 98
9 99, 49

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06-02-2023

ĐB 35492
Nhất 27386
Nhì 77331 13534
Ba 61892 81361 57325
19943 52187 55210
2014 6409 3258 8688
Năm 9374 4850 8320
7814 8710 0717
Sáu 794 635 599
Bảy 95 56 66 19
Đầu Đuôi
0 09
1 10, 14, 14, 10, 17, 19
2 25, 20
3 31, 34, 35
4 43
5 58, 50, 56
6 61, 66
7 74
8 86, 87, 88
9 92, 92, 94, 99, 95
Đuôi Đầu
0 10, 50, 20, 10
1 31, 61
2 92, 92
3 43
4 34, 14, 74, 14, 94
5 25, 35, 95
6 86, 56, 66
7 87, 17
8 58, 88
9 09, 99, 19

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05-02-2023

ĐB 06194
Nhất 41299
Nhì 35133 39473
Ba 40420 29343 31064
66278 59129 16617
7037 9260 2809 5294
Năm 7690 7727 6959
0095 1920 7180
Sáu 078 772 457
Bảy 85 74 31 79
Đầu Đuôi
0 09
1 17
2 20, 29, 27, 20
3 33, 37, 31
4 43
5 59, 57
6 64, 60
7 73, 78, 78, 72, 74, 79
8 80, 85
9 94, 99, 94, 90, 95
Đuôi Đầu
0 20, 60, 90, 20, 80
1 31
2 72
3 33, 73, 43
4 94, 64, 94, 74
5 95, 85
6
7 17, 37, 27, 57
8 78, 78
9 99, 29, 09, 59, 79

Hiện nay, có rất nhiều hình thức tham gia cá cược xổ số được đông đảo người chơi lựa chọn. Đây cũng là một trong những hình thức để người chơi thử vận may đồng thời tìm cho mình một con số may mắn và chính xác nhất. Để có thể nâng cao được khả năng giành nhiều chiến thắng, chúng tôi đã thống kê ketqua.net 30 ngày rất chi tiết và cụ thể để anh em có thể dễ dàng quan sát. Cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin chia sẻ về bài viết dưới đây nhé. 

Mục Lục

Khái niệm về thống kê kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày

Ketqua.net 30 - Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất 1

Ketqua.net 30 ngày là bảng thống kê rất chi tiết và đầy đủ kết quả trong các kỳ quay số của kết quả xổ số Miền Bắc. Thông qua những bảng thống kê này, người chơi có thể dễ dàng lựa chọn được cho mình những cặp số đẹp nhất, hoặc liệt kê ra được những cặp số có tần suất xuất hiện nhiều nhất. 

Nhìn chung, ketqua.net 30 ngày được rất nhiều anh em cao thủ lựa chọn, bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta được rất nhiều hữu ích trong việc tính toán lô đề.

Tại sao phải thực hiện thống kê ketqua.net 30 ngày?

Phương pháp thống kê ketqua.net 30 ngày đang được rất nhiều anh em trong giới lô đề lựa chọn và áp dụng nhiều nhất hiện nay. Bởi vì phương pháp này sẽ mang đến cho cược thủ rất nhiều lợi ích như: 

Biết được con số may mắn, chính xác

Đối với tất cả người chơi lô đề, những con số thống kê về kết quả xổ số này có thể được chúng ta sử dụng nhiều hơn để khám phá và hiểu về xổ số mỗi ngày. Với những số liệu thống kê kết quả xổ số được phân tích bởi các chuyên gia hàng đầu trong giới lô đề, bạn có thể đưa ra được rất nhiều quyết định chính xác hơn và xây dựng được chiến lược cho riêng mình những chiến lược bắt những cặp số hay nhất, thay vì chỉ dựa vào sự may mắn của bản thân.

Lấy một ví dụ như sau: Thông qua bảng thống kê ketqua.net 30 ngày theo nhóm số, chúng ta có thể nắm bắt được nhóm số nào có tỷ lệ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần xuất hiện trong ngày, tháng, năm  tiếp theo là con số bao nhiêu? Bạn cũng có thể tìm hiểu được kyc hơn những cặp số nào ra nhiều nhất trong ngày, tháng, năm và cũng cặp số nào ra ít nhất.

Phải thật tự tin hơn khi tham gia đặt cược

Lô đề là trò chơi may rủi, tuy nhiên không thể dựa vào may mắn, nếu như anh em cứ chơi theo cảm tính của mình, mà không có bất kỳ một phương pháp chơi nào, như cậy kết quả thu về sẽ mãi bằng con số 0. Do đó, bạn cần phải tìm được cách đánh cụ thể, đặc biệt là thống kê theo ketqua.net 30 ngày gần nhất để anh chốt số và tự tin hơn khi đánh cược. 

Nên áp dụng bảng Ketqua.net 30 ngày thời gian nào?

Ketqua.net 30 - Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất 2

Chắc chắn có rất nhiều người có thể không biết thời điểm nào nên áp dụng bảng kết quả xổ số 30 ngày để đạt được kết quả chính xác cao nhất. Do đó, người chơi cần phải theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian như dưới đây: 

 • Khi bạn muốn thống kê lô gan mà rất lâu chưa thấy ra để nuôi nó từ 1-3 ngày trong khoảng thời gian sắp tới.. 
 • Thống kê tần suất xuất hiện của những con số qua các kỳ quay số để lựa chọn được cho mình những con số phù hợp nhất. 

Có thể xem kết quả thống kê xổ số ở đâu uy tín nhất?

Sử dụng thống kê kết quả xổ số có rất nhiều lợi ích và giúp cho người chơi có được những thông tin nhanh chóng và chính xác nhất về những con số cũng như thông tin mà mình đang cần. Tuy nhiên, nó không chỉ giúp cho người chơi hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà còn giúp cho chúng ta đưa ra những cơ sở và quyết định rất hiệu quả để nâng cao tỷ lệ giành chiến thắng lên cho mình. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê kết quả xổ số để người chơi có thể dễ dàng xem và áp dụng chính xác nhất. Trong đó, bài viết của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để cho người có thể tham khảo bảng thống kê Ketqua.net 30 ngày gần nhất. Qua bài viết này chúng tôi sẽ đưa ra những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Đưa bảng thống kê đầy đủ chi tiết và chính xác nhất để anh em có thể dễ dàng giành nhiều chiến thắng, chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm chơi lô đề từ những chuyên gia cược thủ hàng đầu . 
 • Bảng thống kê Ketqua.net 30 ngày và đầy đủ thông tin nhất, từ đó hỗ trợ người chơi dễ dàng để có được số liệu mà bạn không cần phải tốn nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu mà bạn đang cần. 
 • Thao tác tìm kiếm dễ dàng : các bước thực hiện thao tác tìm bảng thống kê kết quả xổ số dễ dàng nhanh chóng. 
 • Không chỉ có bảng Ketqua.net 30 ngày mà còn có đầy đủ các thông tin về phương pháp chơi lô gan, lô kép, và tần suất xuất hiện của các con số trong các kỳ quay giải. 

Cách xem Ketqua.net 30 ngày hiệu quả nhất

Để có thể nhanh chóng xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê ketqua.net 30 ngày, bạn hãy làm theo các bước hướng dẫn cụ thể sau đây: 

 • Bước 1: Mời anh em truy cập vào đường link Bantinlode.com chính thức.
 • Bước 2: Trang chủ hiện ra, trên thanh menu bạn nhấp chọn vào mục “Kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó bạn chọn mục “Thống kê XSMB 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để anh em tham khảo. 

Các thuật ngữ thường dùng trong thống kê xổ số cần phải biết

Ketqua.net 30 - Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất 3

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra được những con số may mắn, bạn cần phải nắm chắc được những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số thường xuyên xuất hiện theo tần suất, thuộc nhà đài nào, những giải nào thường hay xuất hiện nhất vào ngày nào và con số xuất hiện giải nào trong hôm nay…
 • Tần suất: chỉ số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được theo dõi tính toán và tổng hợp trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất xuất hiện chi tiết: Đây là một bảng thống kê và tổng hợp được mở rộng của bảng thống kê tần suất chi tiết cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: Là khoảng thời gian lâu nhất mà các con số không xuất hiện trên các kỳ quay số mở thưởng. 

Qua những thông tin được Hoasen.info chia sẻ trên bài viết, hy vọng qua đó bạn có thể nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Ketqua.net 30 ngày.Mong rằng anh em sẽ tìm được cho mình những lựa chọn đúng đắn, để giúp cho anh em luôn luôn giành được nhiều chiến thắng !.