Soi cầu 3 càng chốt số 3 miền hôm nay chuẩn xác, miễn phí

Cách chơi lô đề 3 càng ngày càng thu hút nhiều các anh em tham gia bởi vừa tốn ít vốn mà lợi nhuận cao, xác suất nổ rất lớn. Do đó soi cầu 3 càng ngày như thế nào, bắt 3 càng thế nào để trúng cao?

Tham khảo soi cầu 3 càng Bắc Trung Nam dưới đây chính xác nhất, tỷ lệ ăn cực lớn. Sau đây là cầu 3 càng ngày được chúng tôi đã nghiên cứu và liệt, mời mọi người tham khảo.

Soi cầu 3 càng miền Bắc trong ngày

Soi cầu 3 càng VIP hôm nay áp dụng những thuật toán với phương pháp soi cầu thống kê thông minh để đem đến những con số đẹp nhất. Cụ thể ngay sau đây:

Ngày3 càngKết quả
21/03/2024425 - 253 - 275chờ
09/02/2024773 - 652 - 249Trượt
08/02/2024845 - 890 - 333Trượt
07/02/2024296 - 906 - 042Trượt
06/02/2024864 - 318 - 454Trượt
05/02/2024576 - 034 - 159Trượt
04/02/2024436 - 753 - 610Trượt
03/02/2024507 - 621 - 470Trượt
02/02/2024907 - 663 - 881Trượt
01/02/2024352 - 130 - 979Trượt
31/01/2024735 - 074 - 359Trượt
30/01/2024388 - 485 - 072Trượt
29/01/2024928 - 438 - 115Trượt
28/01/2024385 - 959 - 063Trượt
27/01/2024312 - 797 - 737Trượt
26/01/2024448 - 259 - 371Trượt
25/01/2024206 - 571 - 100Trượt
24/01/2024867 - 500 - 511Trượt
23/01/2024501 - 380 - 539Trượt
22/01/2024401 - 619 - 188Trượt
21/01/2024929 - 916 - 550Trượt
20/01/2024725 - 885 - 853Trượt
19/01/2024425 - 865 - 006Trượt
18/01/2024581 - 826 - 513Trượt
17/01/2024630 - 717 - 235Trượt
16/01/2024910 - 490 - 555Trượt
15/01/2024716 - 587 - 751Trượt
14/01/2024182 - 394 - 279Trượt
13/01/2024289 - 382 - 105Trượt
12/01/2024031 - 740 - 291Trượt
11/01/2024096 - 134 - 678Trượt
10/01/2024913 - 852 - 817Trượt
09/01/2024632 - 643 - 444Trượt
08/01/2024257 - 411 - 649Trượt
07/01/2024848 - 916 - 342Trượt
06/01/2024748 - 489 - 252Trượt
05/01/2024193 - 780 - 719Trượt
04/01/2024888 - 400 - 970Trượt
03/01/2024472 - 959 - 008Trượt
02/01/2024736 - 227 - 293Trượt
01/01/2024950 - 288 - 214Trượt
31/12/2023669 - 159 - 640Trượt
30/12/2023071 - 834 - 178Trượt
29/12/2023644 - 181 - 838Trượt
28/12/2023432 - 587 - 496Trượt
27/12/2023971 - 741 - 104Trượt
26/12/2023605 - 053 - 375Trượt
25/12/2023332 - 784 - 473Trượt
24/12/2023006 - 392 - 989Trượt
23/12/2023645 - 215 - 638Trượt
22/12/2023505 - 653 - 980Trượt
21/12/2023590 - 247 - 131Trượt
20/12/2023680 - 469 - 217Trượt
19/12/2023607 - 400 - 777Trượt
18/12/2023130 - 155 - 353Trượt
17/12/2023740 - 101 - 745Trượt
16/12/2023297 - 062 - 355Ăn 062
15/12/2023094 - 621 - 473Ăn 094
14/12/2023590 - 955 - 385Trượt
13/12/2023317 - 280 - 794Trượt
12/12/2023670 - 014 - 790Trượt
11/12/2023119 - 612 - 521Trượt
10/12/2023302 - 690 - 934Trượt
09/12/2023205 - 021 - 687Ăn 021
08/12/2023237 - 850 - 284Trượt
07/12/2023567 - 841 - 978Trượt
06/12/2023678 - 588 - 009Trượt
05/12/2023820 - 653 - 103Trượt
04/12/2023249 - 406 - 884Trượt
03/12/2023279 - 351 - 775Trượt
02/12/2023711 - 135 - 598Trượt
01/12/2023334 - 637 - 265Trượt
30/11/2023827 - 678 - 212Trượt
29/11/2023597 - 626 - 932Trượt
28/11/2023187 - 495 - 846Trượt
27/11/2023593 - 596 - 624Trượt
26/11/2023037 - 430 - 636Trượt
25/11/2023645 - 295 - 038Trượt
24/11/2023240 - 217 - 544Trượt
23/11/2023795 - 345 - 857Trượt
22/11/2023685 - 945 - 061Ăn 061
21/11/2023361 - 253 - 784Trượt
20/11/2023407 - 369 - 518Trượt
19/11/2023349 - 476 - 249Trượt
18/11/2023197 - 957 - 207Trượt
17/11/2023013 - 433 - 753Trượt
16/11/2023768 - 427 - 336Trượt
15/11/2023579 - 592 - 926Trượt
14/11/2023364 - 861 - 543Trượt
13/11/2023387 - 672 - 414Trượt
12/11/2023506 - 939 - 803Trượt
11/11/2023444 - 573 - 216Trượt
10/11/2023823 - 918 - 017Ăn 017
09/11/2023379 - 434 - 875Trượt
08/11/2023765 - 631 - 453Trượt
07/11/2023053 - 847 - 427Trượt
06/11/2023415 - 975 - 425Trượt
05/11/2023582 - 086 - 609Trượt
04/11/2023149 - 475 - 162Trượt
03/11/2023294 - 656 - 869Trượt
02/11/2023815 - 371 - 931Trượt
01/11/2023446 - 713 - 187Trượt
31/10/2023223 - 637 - 502Trượt
30/10/2023760 - 723 - 038Trượt
29/10/2023837 - 193 - 244Trượt
28/10/2023796 - 677 - 374Trượt
27/10/2023929 - 873 - 380Trượt
26/10/2023116 - 904 - 269Trượt
25/10/2023578 - 712 - 606Trượt
24/10/2023206 - 239 - 173Trượt
23/10/2023999 - 049 - 759Ăn 049
22/10/2023997 - 667 - 469Trượt
21/10/2023126 - 242 - 551Trượt
20/10/2023643 - 772 - 121Trượt
19/10/2023969 - 819 - 174Trượt
18/10/2023102 - 524 - 072Ăn 072
17/10/2023540 - 302 - 937Trượt
16/10/2023884 - 420 - 656Trượt
15/10/2023130 - 280 - 608Trượt
14/10/2023902 - 962 - 487Trượt
13/10/2023015 - 401 - 223Trượt
12/10/2023145 - 560 - 345Trượt
11/10/2023551 - 284 - 511Trượt
10/10/2023495 - 247 - 325Trượt
09/10/2023298 - 916 - 962Trượt
08/10/2023325 - 283 - 597Trượt
07/10/2023940 - 265 - 337Trượt
06/10/2023649 - 740 - 984Trượt
05/10/2023848 - 501 - 078Trượt
04/10/2023325 - 218 - 120Trượt
03/10/2023557 - 919 - 393Trượt
02/10/2023679 - 871 - 312Trượt
01/10/2023864 - 505 - 480Trượt
30/09/2023594 - 557 - 900Trượt
29/09/2023255 - 517 - 141Trượt
28/09/2023695 - 853 - 203Trượt
27/09/2023838 - 113 - 419Trượt
26/09/2023123 - 296 - 508Trượt
25/09/2023003 - 006 - 912Ăn 003
24/09/2023449 - 435 - 741Trượt
23/09/2023160 - 385 - 211Trượt
22/09/2023654 - 664 - 452Trượt
21/09/2023624 - 140 - 700Trượt
20/09/2023018 - 195 - 023Ăn 018, Ăn 023
19/09/2023540 - 358 - 984Trượt
18/09/2023270 - 297 - 503Trượt
17/09/2023440 - 746 - 189Trượt
16/09/2023342 - 430 - 277Trượt
15/09/2023309 - 549 - 788Trượt
14/09/2023638 - 211 - 456Trượt
13/09/2023159 - 475 - 092Ăn 092
12/09/2023966 - 932 - 588Trượt
11/09/2023619 - 240 - 293Trượt
10/09/2023437 - 683 - 498Trượt
09/09/2023418 - 014 - 870Ăn 014
08/09/2023998 - 407 - 322Trượt
07/09/2023286 - 652 - 246Trượt
06/09/2023588 - 251 - 557Trượt
05/09/2023720 - 174 - 045Trượt
04/09/2023471 - 765 - 652Trượt
03/09/2023680 - 858 - 544Trượt
02/09/2023562 - 432 - 677Trượt
01/09/2023961 - 719 - 733Trượt
31/08/2023971 - 320 - 513Trượt
30/08/2023766 - 864 - 423Trượt
29/08/2023761 - 067 - 206Trượt
28/08/2023152 - 900 - 257Trượt
27/08/2023020 - 454 - 880Trượt
26/08/2023136 - 144 - 003Trượt
25/08/2023941 - 064 - 614Trượt
24/08/2023935 - 905 - 847Trượt
23/08/2023740 - 043 - 235Trượt
22/08/2023465 - 874 - 411Trượt
21/08/2023160 - 945 - 385Trượt
20/08/2023398 - 444 - 339Trượt
19/08/2023659 - 299 - 593Trượt
18/08/2023550 - 162 - 007Trượt
17/08/2023310 - 313 - 808Trượt
16/08/2023592 - 323 - 300Trượt
15/08/2023584 - 123 - 197Trượt
14/08/2023075 - 329 - 056Trượt
13/08/2023536 - 412 - 528Trượt
12/08/2023778 - 050 - 976Trượt
11/08/2023535 - 517 - 786Trượt
10/08/2023720 - 436 - 982Trượt
09/08/2023017 - 120 - 547Trượt
08/08/2023177 - 615 - 930Trượt
07/08/2023209 - 772 - 962Trượt
06/08/2023231 - 906 - 031Trượt
05/08/2023525 - 717 - 406Trượt
04/08/2023171 - 452 - 874Trượt
03/08/2023578 - 900 - 199Trượt
02/08/2023566 - 129 - 955Trượt
01/08/2023095 - 978 - 826Ăn 095
31/07/2023020 - 433 - 468Trượt
30/07/2023058 - 941 - 704Trượt
29/07/2023249 - 362 - 503Trượt
28/07/2023332 - 758 - 564Trượt
27/07/2023603 - 911 - 934Trượt
26/07/2023873 - 095 - 292Trượt
25/07/2023932 - 723 - 910Trượt
24/07/2023968 - 187 - 497Trượt
23/07/2023164 - 278 - 853Trượt
22/07/2023759 - 981 - 430Trượt
21/07/2023875 - 495 - 464Trượt
20/07/2023622 - 989 - 017Trượt
19/07/2023236 - 687 - 515Trượt
18/07/2023046 - 938 - 947Trượt
17/07/2023040 - 100 - 336Trượt
16/07/2023912 - 908 - 350Trượt
15/07/2023109 - 582 - 176Trượt
14/07/2023019 - 462 - 516Ăn 019
13/07/2023561 - 569 - 607Trượt
12/07/2023170 - 141 - 104Trượt
11/07/2023454 - 985 - 805Trượt
10/07/2023089 - 458 - 392Trượt
09/07/2023445 - 995 - 420Trượt
08/07/2023064 - 623 - 291Trượt
07/07/2023559 - 292 - 263Trượt
06/07/2023536 - 877 - 652Trượt
05/07/2023092 - 310 - 997Trượt
04/07/2023215 - 487 - 819Trượt
03/07/2023520 - 711 - 532Trượt
02/07/2023641 - 491 - 652Trượt
01/07/2023858 - 708 - 339Trượt
30/06/2023010 - 887 - 856Trượt
29/06/2023331 - 729 - 790Trượt
28/06/2023037 - 489 - 167Trượt
27/06/2023669 - 040 - 484Trượt
26/06/2023316 - 698 - 389Trượt
25/06/2023236 - 223 - 394Trượt
24/06/2023502 - 048 - 298Ăn 048
23/06/2023873 - 565 - 532Trượt
22/06/2023498 - 786 - 274Trượt
21/06/2023956 - 704 - 963Trượt
20/06/2023728 - 901 - 658Trượt
19/06/2023347 - 295 - 866Trượt
18/06/2023922 - 996 - 641Trượt
17/06/2023949 - 507 - 117Trượt
16/06/2023739 - 874 - 265Trượt
15/06/2023552 - 658 - 481Trượt
14/06/2023081 - 474 - 426Trượt
13/06/2023082 - 956 - 121Trượt
12/06/2023012 - 101 - 064Trượt
11/06/2023252 - 349 - 122Trượt
10/06/2023200 - 850 - 510Trượt
09/06/2023822 - 301 - 417Trượt
08/06/2023428 - 146 - 127Trượt
07/06/2023115 - 544 - 219Trượt
06/06/2023509 - 703 - 388Trượt
05/06/2023944 - 536 - 120Trượt
04/06/2023237 - 461 - 595Trượt
03/06/2023353 - 809 - 229Trượt
02/06/2023254 - 405 - 131Trượt
01/06/2023381 - 075 - 141Ăn 075
31/05/2023096 - 513 - 192Ăn 096
30/05/2023733 - 209 - 048Trượt
29/05/2023557 - 988 - 361Trượt
28/05/2023519 - 770 - 141Trượt
27/05/2023628 - 921 - 832Trượt
26/05/2023473 - 262 - 196Trượt
25/05/2023797 - 640 - 085Trượt
24/05/2023833 - 450 - 909Trượt
23/05/2023217 - 542 - 454Trượt
22/05/2023419 - 102 - 680Trượt
21/05/2023057 - 356 - 087Trượt
20/05/2023220 - 187 - 994Trượt
19/05/2023614 - 275 - 602Trượt
18/05/2023482 - 979 - 115Trượt
17/05/2023780 - 418 - 258Trượt
16/05/2023813 - 630 - 057Trượt
15/05/2023550 - 812 - 586Trượt
14/05/2023971 - 754 - 638Trượt
13/05/2023209 - 034 - 147Trượt
12/05/2023567 - 706 - 726Trượt
11/05/2023196 - 915 - 602Trượt
10/05/2023412 - 301 - 160Trượt
09/05/2023388 - 564 - 060Ăn 060
08/05/2023163 - 112 - 753Trượt
07/05/2023679 - 027 - 060Ăn 060
06/05/2023685 - 294 - 970Trượt
05/05/2023885 - 426 - 180Trượt
04/05/2023944 - 016 - 420Trượt
03/05/2023654 - 464 - 857Trượt
02/05/2023608 - 558 - 479Trượt
01/05/2023556 - 005 - 468Trượt
30/04/2023392 - 526 - 813Trượt
29/04/2023504 - 448 - 273Trượt
28/04/2023834 - 317 - 929Trượt
27/04/2023427 - 961 - 601Trượt
26/04/2023186 - 874 - 703Trượt
25/04/2023288 - 545 - 754Trượt
24/04/2023740 - 283 - 882Trượt
23/04/2023802 - 125 - 888Trượt
22/04/2023818 - 472 - 214Trượt
21/04/2023611 - 474 - 440Trượt
20/04/2023254 - 714 - 840Trượt
19/04/2023595 - 813 - 997Trượt
18/04/2023398 - 422 - 357Trượt
17/04/2023922 - 719 - 721Trượt
16/04/2023459 - 992 - 197Trượt
15/04/2023339 - 036 - 756Trượt
14/04/2023362 - 298 - 548Trượt
13/04/2023793 - 634 - 311Trượt
12/04/2023333 - 191 - 059Trượt
11/04/2023017 - 278 - 863Ăn 017
10/04/2023925 - 776 - 730Trượt
09/04/2023927 - 580 - 630Trượt
08/04/2023354 - 565 - 897Trượt
07/04/2023590 - 206 - 903Trượt
06/04/2023840 - 524 - 206Trượt
05/04/2023072 - 838 - 250Ăn 072
04/04/2023795 - 009 - 611Trượt
03/04/2023007 - 503 - 267Trượt
02/04/2023990 - 947 - 414Trượt
01/04/2023916 - 326 - 535Trượt
31/03/2023101 - 693 - 172Trượt
30/03/2023713 - 001 - 486Trượt
29/03/2023585 - 361 - 495Trượt
28/03/2023922 - 988 - 804Trượt
27/03/2023581 - 384 - 063Trượt
26/03/2023719 - 086 - 726Trượt
25/03/2023847 - 662 - 691Trượt
24/03/2023991 - 875 - 548Trượt
23/03/2023568 - 839 - 982Trượt
22/03/2023518 - 078 - 374Trượt
21/03/2023810 - 704 - 970Trượt
20/03/2023259 - 852 - 008Trượt
19/03/2023541 - 079 - 918Trượt
18/03/2023124 - 690 - 409Trượt
17/03/2023709 - 426 - 790Trượt
16/03/2023751 - 507 - 448Trượt
15/03/2023642 - 549 - 566Trượt
14/03/2023235 - 447 - 474Trượt
13/03/2023276 - 023 - 605Ăn 023
12/03/2023996 - 673 - 271Trượt
11/03/2023534 - 204 - 738Trượt
10/03/2023161 - 940 - 704Trượt
09/03/2023606 - 346 - 291Trượt
08/03/2023747 - 408 - 427Trượt
07/03/2023688 - 145 - 642Trượt
06/03/2023905 - 579 - 499Trượt
05/03/2023417 - 780 - 619Trượt
04/03/2023652 - 893 - 263Trượt
03/03/2023448 - 338 - 781Trượt
02/03/2023231 - 308 - 653Trượt
01/03/2023717 - 753 - 727Trượt
28/02/2023793 - 704 - 216Trượt
27/02/2023466 - 853 - 832Trượt
25/02/2023193 - 518 - 190Trượt
24/02/2023399 - 200 - 888Trượt
23/02/2023145 - 207 - 002Trượt
22/02/2023290 - 234 - 209Trượt
21/02/2023783 - 111 - 167Trượt
20/02/2023982 - 615 - 024Trượt
19/02/2023377 - 781 - 938Trượt
18/02/2023364 - 562 - 509Trượt
17/02/2023378 - 442 - 138Trượt
16/02/2023808 - 387 - 027Trượt
15/02/2023795 - 302 - 340Trượt
14/02/2023332 - 157 - 839Trượt
13/02/2023317 - 137 - 490Trượt
12/02/2023909 - 604 - 091Trượt
11/02/2023588 - 170 - 345Trượt
10/02/2023853 - 010 - 536Trượt
09/02/2023510 - 441 - 492Trượt
08/02/2023653 - 029 - 369Ăn 029
07/02/2023925 - 495 - 135Trượt
06/02/2023401 - 617 - 877Trượt
05/02/2023950 - 139 - 734Trượt
04/02/2023715 - 353 - 125Trượt
03/02/2023178 - 590 - 314Trượt
02/02/2023237 - 457 - 418Trượt
01/02/2023322 - 954 - 214Trượt
31/01/2023582 - 360 - 380Trượt
30/01/2023855 - 558 - 267Trượt
29/01/2023136 - 961 - 717Trượt
28/01/2023889 - 080 - 230Ăn 080
27/01/2023039 - 048 - 073Ăn 039, Ăn 048
26/01/2023344 - 280 - 234Trượt
25/01/2023832 - 883 - 460Trượt
20/01/2023792 - 697 - 149Trượt
19/01/2023475 - 320 - 258Trượt
17/01/2023521 - 202 - 899Trượt
16/01/2023038 - 730 - 642Ăn 038
15/01/2023834 - 674 - 161Trượt
14/01/2023860 - 287 - 155Trượt
13/01/2023727 - 265 - 489Trượt
12/01/2023813 - 922 - 047Ăn 047
11/01/2023450 - 596 - 406Trượt
10/01/2023604 - 827 - 004Trượt
09/01/2023265 - 971 - 609Trượt
08/01/2023202 - 820 - 469Trượt
07/01/2023900 - 297 - 682Trượt
06/01/2023748 - 199 - 175Trượt
05/01/2023713 - 319 - 274Trượt
04/01/2023481 - 971 - 519Trượt
03/01/2023054 - 893 - 242Ăn 054
02/01/2023925 - 050 - 810Trượt
01/01/2023389 - 700 - 807Trượt
31/12/2022020 - 224 - 736Ăn 020
30/12/2022090 - 360 - 827Ăn 090
29/12/2022199 - 841 - 241Trượt
28/12/2022246 - 166 - 293Trượt
27/12/2022538 - 537 - 905Trượt
26/12/2022610 - 317 - 043Ăn 043
25/12/2022028 - 237 - 992Trượt
24/12/2022015 - 689 - 831Trượt
23/12/2022794 - 020 - 105Trượt
22/12/2022705 - 885 - 362Trượt
21/12/2022750 - 727 - 982Trượt
20/12/2022486 - 169 - 571Trượt
19/12/2022814 - 539 - 052Ăn 052
18/12/2022839 - 688 - 670Trượt
17/12/2022767 - 603 - 241Trượt
16/12/2022717 - 563 - 249trượt
15/12/2022727 - 683 - 249trượt
14/12/2022345 – 462 – 765Trượt
13/12/2022560 – 890 – 872Trượt

>> Soi cầu dự đoán XSMB chính xác 100

>> Soi cầu Wap

>> Dàn đề 36 số

Thống kê 3 càng Miền Bắc một tháng

Để tạo thuận lợi hơn trong việc chốt số 3 càng miền Bắc hôm nay, chúng tôi đã liệt kê tổng hợp lại  3 càng trong khoảng thời gian 30 ngày qua. 

Ngày 3 càng Ngày 3 càng
04/12/2023 694 03/12/2023 716
02/12/2023 485 01/12/2023 301
30/11/2023 426 29/11/2023 141
28/11/2023 913 27/11/2023 757
26/11/2023 873 25/11/2023 816
24/11/2023 952 23/11/2023 999
22/11/2023 670 21/11/2023 948
20/11/2023 071 19/11/2023 429
18/11/2023 371 17/11/2023 110
16/11/2023 869 15/11/2023 859
14/11/2023 800 13/11/2023 412
12/11/2023 375 11/11/2023 391
10/11/2023 670 09/11/2023 562
08/11/2023 526 07/11/2023 949
06/11/2023 484 05/11/2023 484

Soi cầu 3 càng miền Nam trong ngày

Kết quả dự đoán 3 càng miền Nam hôm nay đưa ra cho mọi người những cặp 3 càng 2 số và 3 càng 3 số đẹp nhất. Mời anh em tham khảo thêm

3 càng 2 số 3 càng 3 số
Bến Tre 373 – 796 169 – 490 – 952
Vũng Tàu 748 – 792 246 – 819 – 971
Bạc Liêu 789 – 997 553 – 575 – 931

Thống kê 3 càng miền Nam

Ngày Tỉnh 3 càng
04/12/2023 TP. HCM 086
04/12/2023 Đồng Tháp 576
04/12/2023 Cà Mau 278
03/12/2023 Tiền Giang 171
03/12/2023 Kiên Giang 556
03/12/2023 Đà Lạt 570
02/12/2023 TP. HCM 659
02/12/2023 Long An 051
02/12/2023 Hậu Giang 592
02/12/2023 Bình Phước 415
01/12/2023 Bình Dương 880
01/12/2023 Trà Vinh 903
01/12/2023 Vĩnh Long 787

Soi cầu 3 càng hôm nay ở miền Trung

Rồng Bạch Kim chốt 3 càng hoàn toàn không mất phí hôm nay chốt các cặp 3 càng 2 số và 3 càng 3 số có tỷ lệ về cao nhất trong ngày tại các tỉnh thuộc miền Trung. Chi tiết như sau:

3 càng 2 số 3 càng 3 số
Đắk Lắk 643 – 698 078 – 578 – 911
Quảng Nam 175 – 879 306 – 339 – 383

Thống kê 3 càng miền Trung

Ngày Tỉnh 3 càng
04/12/2023 T.T. Huế 593
04/12/2023 Phú Yên 872
03/12/2023 Khánh Hòa 843
03/12/2023 Kon Tum 729
03/12/2023 T.T. Huế 806
02/12/2023 Đà Nẵng 567
02/12/2023 Đắk Nông 838
02/12/2023 Quảng Ngãi 610
01/12/2023 Gia Lai 504
01/12/2023 Ninh Thuận 736

Soi cầu 3 càng miền Bắc như thế nào là chuẩn

Soi cầu 3 càng chốt số 3 miền hôm nay chuẩn xác, miễn phí

Soi cầu 3 càng sử dụng bạch thủ lô là gì?

Sử dụng bạch thủ lô là phương pháp được nhiều người áp dụng để soi cầu 3 càng. Phương pháp này rất dễ sử dụng và đem đến kết quả khá tốt. Đối với bạch thủ lô mọi người có thể sử dụng những cách sau:

  • Đặt  bạch thủ lô với các thứ trong tuần

Ví dụ như hôm nay là ngày thứ 3, hãy lấy số 3 là số đầu cho bộ đề 3 càng. Sau đó người chơi dựa theo kết quả  của ngày hôm trước ( ngày thứ 2 ) để chọn ra con lô bạch thủ của bản thân. Nếu 02 là bạch thủ lô của thứ 2. Thì bộ số 302 là 3 càng người chơi nên chọn trong ngày đó.

  • Đặt bạch thủ lô với các ngày

Cũng giống như trên, nếu hôm nay là ngày 12. Số bạch thủ lô vào ngày 41 là 27. Bộ 3 càng có thể lựa chọn là 141, 127, 241, 227.

Cũng giống như trên, nếu hôm nay là ngày 13. Số bạch thủ lô vào ngày 45 là 26. Bộ 3 càng có thể lựa chọn là 141, 135, 345, 326.

Soi cầu 3 càng dựa vào bóng của tổng

Phương pháp bóng của tổng khá hay khi sử dụng vào để chốt số 3 càng. Để sử dụng được phương pháp này mọi người cần nhớ lại được các bóng.

Số bóng cần ghi lại:

Bóng dương số 1 có bóng dương là  6, số 2 có bóng dương là  7, số 3 có bóng dương là 8, số 4 có bóng dương là 9, số 5 bóng dương là 0.

Bóng âm: 0 có bóng âm là số 7, 1 có bóng âm là số 4, 2 có bóng âm là số 9, 3 có bóng âm là số  6, 5 có bóng âm là số 8.

Dựa theo phương pháp này người chơi hãy cộng tổng của giải đặc biệt hôm qua cho đến khi chỉ còn lại 1 chữ số. Tiếp theo ghép con lô bạch thủ với số bóng dương và bóng âm của số đó sẽ được cầu 3 càng đẹp.

Ví dụ sau: Bạch thủ lô số 78, Đặc biệt có tổng bằng 0.

Đối chiếu với bóng âm dương phía trên sẽ tìm được số 5 ( bóng dương của số 0 ). Và số 7 ( bóng âm của số 0 ).

Như vậy cầu 3 càng bao gồm những bộ số sau: 578, 778, 785, 787.

Soi cầu 3 càng vip hôm nay dựa vào giải 7 và giải đặc biệt

Soi cầu 3 càng chốt số 3 miền hôm nay chuẩn xác, miễn phí 2

Mọi người dùng các số trong giải 7 ngày hôm nay để làm 2 số cuối cùng trong con số 3 càng ngày tiếp theo. Tiếp đó mọi người lấy giải đặc biệt hôm nay chia ra thành từng số đề làm đầu trong các bộ số 3 càng.

Ví Dụ: Giải 7 về số 98. Giải đặc biệt về số 12048.

Mọi người có thể ghép 1 trong các số của giải đặc biệt là 1 , 2, 0, 4, hoặc 8. Người chơi có thể Soi cầu 3 càng MB 495 trong ngày hay nuôi trong khung 3 ngày.

Soi cầu 3 càng theo những giấc mơ

Giấc mơ được xem là một điềm báo của tương lai, soi cầu 3 càng 247 theo những điềm báo cũng là một sự lựa chọn được nhiều người chơi áp dụng. Vậy nên Bản Tin Lô Đề đã tổ hợp lại những sổ mơ lô đề, giải mã những giấc mơ hay gặp trong cuộc sống và đưa ra những con số đề may mắn đi kèm theo với giấc mơ đó.

Mọi người có thể sử dụng cách soi cầu 3 càng miễn phí này nếu như nhớ được những giấc mơ sau khi tỉnh dậy và đánh độc thủ đề 3 càng để trúng nhé.

Các mẹo soi 3 càng khác

Ngoài những phương pháp soi cầu 3 càng phía trên thì còn một số cách khác mọi người có thể tham khảo như:

  • Ghép cầu 3 càng theo số ngày chẵn, lẻ với bạch thủ lô đề.
  • Soi cầu dựa theo can chi (thiên can và địa chi).
  • Soi cầu dựa trên các thuật ngũ hành âm dương.

Đánh 3 càng theo kinh nghiệm lâu năm

Soi cầu 3 càng chốt số 3 miền hôm nay chuẩn xác, miễn phí 3

Sau khi đã tham khảo các cách đánh đề 3 càng. Một khoảng thời gian sau đó bạn sẽ tích lũy được những kinh nghiệm riêng cho mình. Bạn có sổ đề thống kê do đó hãy đưa ra phương pháp tính toán tốt nhất dựa trên khả năng của bản thân bạn.

Dựa trên những quan sát cầu 3 càng hàng ngày của Bản Tin Lô Đề và tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước thường có các bí quyết và kinh nghiệm luận lô đề rất hay. Mọi người nên học hỏi và quan sát nhiều từ họ. Hãy đánh theo họ để rút ra được nhiều phương pháp hay.

Bài viết trên là những cầu đẹp hôm nay và những kinh nghiệm của các chuyên gia soi cầu Rồng Bạch Kim chốt 3 càng miễn phí hôm nay muốn chia sẻ. Ngoài ra mọi người cũng có thể sử dụng những kinh nghiệm của chúng tôi để đưa ra dàn đề 3 càng miền Bắc tốt nhất giúp giá trị tiền thưởng của mình cao hơn nhé. Chúc mọi người gặp nhiều may mắn.