Soi cầu 3 càng chốt số 3 miền hôm nay chuẩn xác, miễn phí

Cách chơi lô đề 3 càng ngày càng thu hút nhiều các anh em tham gia bởi vừa tốn ít vốn mà lợi nhuận cao, xác suất nổ rất lớn. Do đó soi cầu 3 càng ngày như thế nào, bắt 3 càng thế nào để trúng cao?

Tham khảo soi cầu 3 càng Bắc Trung Nam dưới đây chính xác nhất, tỷ lệ ăn cực lớn. Sau đây là cầu 3 càng ngày được chúng tôi đã nghiên cứu và liệt, mời mọi người tham khảo.

Soi cầu 3 càng miền Bắc trong ngày

Soi cầu 3 càng VIP hôm nay áp dụng những thuật toán với phương pháp soi cầu thống kê thông minh để đem đến những con số đẹp nhất. Cụ thể ngay sau đây:

Ngày3 càngKết quả
25/09/2023003 - 006 - 912chờ
24/09/2023449 - 435 - 741Trượt
23/09/2023160 - 385 - 211Trượt
22/09/2023654 - 664 - 452Trượt
21/09/2023624 - 140 - 700Trượt
20/09/2023018 - 195 - 023Ăn 018, Ăn 023
19/09/2023540 - 358 - 984Trượt
18/09/2023270 - 297 - 503Trượt
17/09/2023440 - 746 - 189Trượt
16/09/2023342 - 430 - 277Trượt
15/09/2023309 - 549 - 788Trượt
14/09/2023638 - 211 - 456Trượt
13/09/2023159 - 475 - 092Ăn 092
12/09/2023966 - 932 - 588Trượt
11/09/2023619 - 240 - 293Trượt
10/09/2023437 - 683 - 498Trượt
09/09/2023418 - 014 - 870Ăn 014
08/09/2023998 - 407 - 322Trượt
07/09/2023286 - 652 - 246Trượt
06/09/2023588 - 251 - 557Trượt
05/09/2023720 - 174 - 045Trượt
04/09/2023471 - 765 - 652Trượt
03/09/2023680 - 858 - 544Trượt
02/09/2023562 - 432 - 677Trượt
01/09/2023961 - 719 - 733Trượt
31/08/2023971 - 320 - 513Trượt
30/08/2023766 - 864 - 423Trượt
29/08/2023761 - 067 - 206Trượt
28/08/2023152 - 900 - 257Trượt
27/08/2023020 - 454 - 880Trượt
26/08/2023136 - 144 - 003Trượt
25/08/2023941 - 064 - 614Trượt
24/08/2023935 - 905 - 847Trượt
23/08/2023740 - 043 - 235Trượt
22/08/2023465 - 874 - 411Trượt
21/08/2023160 - 945 - 385Trượt
20/08/2023398 - 444 - 339Trượt
19/08/2023659 - 299 - 593Trượt
18/08/2023550 - 162 - 007Trượt
17/08/2023310 - 313 - 808Trượt
16/08/2023592 - 323 - 300Trượt
15/08/2023584 - 123 - 197Trượt
14/08/2023075 - 329 - 056Trượt
13/08/2023536 - 412 - 528Trượt
12/08/2023778 - 050 - 976Trượt
11/08/2023535 - 517 - 786Trượt
10/08/2023720 - 436 - 982Trượt
09/08/2023017 - 120 - 547Trượt
08/08/2023177 - 615 - 930Trượt
07/08/2023209 - 772 - 962Trượt
06/08/2023231 - 906 - 031Trượt
05/08/2023525 - 717 - 406Trượt
04/08/2023171 - 452 - 874Trượt
03/08/2023578 - 900 - 199Trượt
02/08/2023566 - 129 - 955Trượt
01/08/2023095 - 978 - 826Ăn 095
31/07/2023020 - 433 - 468Trượt
30/07/2023058 - 941 - 704Trượt
29/07/2023249 - 362 - 503Trượt
28/07/2023332 - 758 - 564Trượt
27/07/2023603 - 911 - 934Trượt
26/07/2023873 - 095 - 292Trượt
25/07/2023932 - 723 - 910Trượt
24/07/2023968 - 187 - 497Trượt
23/07/2023164 - 278 - 853Trượt
22/07/2023759 - 981 - 430Trượt
21/07/2023875 - 495 - 464Trượt
20/07/2023622 - 989 - 017Trượt
19/07/2023236 - 687 - 515Trượt
18/07/2023046 - 938 - 947Trượt
17/07/2023040 - 100 - 336Trượt
16/07/2023912 - 908 - 350Trượt
15/07/2023109 - 582 - 176Trượt
14/07/2023019 - 462 - 516Ăn 019
13/07/2023561 - 569 - 607Trượt
12/07/2023170 - 141 - 104Trượt
11/07/2023454 - 985 - 805Trượt
10/07/2023089 - 458 - 392Trượt
09/07/2023445 - 995 - 420Trượt
08/07/2023064 - 623 - 291Trượt
07/07/2023559 - 292 - 263Trượt
06/07/2023536 - 877 - 652Trượt
05/07/2023092 - 310 - 997Trượt
04/07/2023215 - 487 - 819Trượt
03/07/2023520 - 711 - 532Trượt
02/07/2023641 - 491 - 652Trượt
01/07/2023858 - 708 - 339Trượt
30/06/2023010 - 887 - 856Trượt
29/06/2023331 - 729 - 790Trượt
28/06/2023037 - 489 - 167Trượt
27/06/2023669 - 040 - 484Trượt
26/06/2023316 - 698 - 389Trượt
25/06/2023236 - 223 - 394Trượt
24/06/2023502 - 048 - 298Ăn 048
23/06/2023873 - 565 - 532Trượt
22/06/2023498 - 786 - 274Trượt
21/06/2023956 - 704 - 963Trượt
20/06/2023728 - 901 - 658Trượt
19/06/2023347 - 295 - 866Trượt
18/06/2023922 - 996 - 641Trượt
17/06/2023949 - 507 - 117Trượt
16/06/2023739 - 874 - 265Trượt
15/06/2023552 - 658 - 481Trượt
14/06/2023081 - 474 - 426Trượt
13/06/2023082 - 956 - 121Trượt
12/06/2023012 - 101 - 064Trượt
11/06/2023252 - 349 - 122Trượt
10/06/2023200 - 850 - 510Trượt
09/06/2023822 - 301 - 417Trượt
08/06/2023428 - 146 - 127Trượt
07/06/2023115 - 544 - 219Trượt
06/06/2023509 - 703 - 388Trượt
05/06/2023944 - 536 - 120Trượt
04/06/2023237 - 461 - 595Trượt
03/06/2023353 - 809 - 229Trượt
02/06/2023254 - 405 - 131Trượt
01/06/2023381 - 075 - 141Ăn 075
31/05/2023096 - 513 - 192Ăn 096
30/05/2023733 - 209 - 048Trượt
29/05/2023557 - 988 - 361Trượt
28/05/2023519 - 770 - 141Trượt
27/05/2023628 - 921 - 832Trượt
26/05/2023473 - 262 - 196Trượt
25/05/2023797 - 640 - 085Trượt
24/05/2023833 - 450 - 909Trượt
23/05/2023217 - 542 - 454Trượt
22/05/2023419 - 102 - 680Trượt
21/05/2023057 - 356 - 087Trượt
20/05/2023220 - 187 - 994Trượt
19/05/2023614 - 275 - 602Trượt
18/05/2023482 - 979 - 115Trượt
17/05/2023780 - 418 - 258Trượt
16/05/2023813 - 630 - 057Trượt
15/05/2023550 - 812 - 586Trượt
14/05/2023971 - 754 - 638Trượt
13/05/2023209 - 034 - 147Trượt
12/05/2023567 - 706 - 726Trượt
11/05/2023196 - 915 - 602Trượt
10/05/2023412 - 301 - 160Trượt
09/05/2023388 - 564 - 060Ăn 060
08/05/2023163 - 112 - 753Trượt
07/05/2023679 - 027 - 060Ăn 060
06/05/2023685 - 294 - 970Trượt
05/05/2023885 - 426 - 180Trượt
04/05/2023944 - 016 - 420Trượt
03/05/2023654 - 464 - 857Trượt
02/05/2023608 - 558 - 479Trượt
01/05/2023556 - 005 - 468Trượt
30/04/2023392 - 526 - 813Trượt
29/04/2023504 - 448 - 273Trượt
28/04/2023834 - 317 - 929Trượt
27/04/2023427 - 961 - 601Trượt
26/04/2023186 - 874 - 703Trượt
25/04/2023288 - 545 - 754Trượt
24/04/2023740 - 283 - 882Trượt
23/04/2023802 - 125 - 888Trượt
22/04/2023818 - 472 - 214Trượt
21/04/2023611 - 474 - 440Trượt
20/04/2023254 - 714 - 840Trượt
19/04/2023595 - 813 - 997Trượt
18/04/2023398 - 422 - 357Trượt
17/04/2023922 - 719 - 721Trượt
16/04/2023459 - 992 - 197Trượt
15/04/2023339 - 036 - 756Trượt
14/04/2023362 - 298 - 548Trượt
13/04/2023793 - 634 - 311Trượt
12/04/2023333 - 191 - 059Trượt
11/04/2023017 - 278 - 863Ăn 017
10/04/2023925 - 776 - 730Trượt
09/04/2023927 - 580 - 630Trượt
08/04/2023354 - 565 - 897Trượt
07/04/2023590 - 206 - 903Trượt
06/04/2023840 - 524 - 206Trượt
05/04/2023072 - 838 - 250Ăn 072
04/04/2023795 - 009 - 611Trượt
03/04/2023007 - 503 - 267Trượt
02/04/2023990 - 947 - 414Trượt
01/04/2023916 - 326 - 535Trượt
31/03/2023101 - 693 - 172Trượt
30/03/2023713 - 001 - 486Trượt
29/03/2023585 - 361 - 495Trượt
28/03/2023922 - 988 - 804Trượt
27/03/2023581 - 384 - 063Trượt
26/03/2023719 - 086 - 726Trượt
25/03/2023847 - 662 - 691Trượt
24/03/2023991 - 875 - 548Trượt
23/03/2023568 - 839 - 982Trượt
22/03/2023518 - 078 - 374Trượt
21/03/2023810 - 704 - 970Trượt
20/03/2023259 - 852 - 008Trượt
19/03/2023541 - 079 - 918Trượt
18/03/2023124 - 690 - 409Trượt
17/03/2023709 - 426 - 790Trượt
16/03/2023751 - 507 - 448Trượt
15/03/2023642 - 549 - 566Trượt
14/03/2023235 - 447 - 474Trượt
13/03/2023276 - 023 - 605Ăn 023
12/03/2023996 - 673 - 271Trượt
11/03/2023534 - 204 - 738Trượt
10/03/2023161 - 940 - 704Trượt
09/03/2023606 - 346 - 291Trượt
08/03/2023747 - 408 - 427Trượt
07/03/2023688 - 145 - 642Trượt
06/03/2023905 - 579 - 499Trượt
05/03/2023417 - 780 - 619Trượt
04/03/2023652 - 893 - 263Trượt
03/03/2023448 - 338 - 781Trượt
02/03/2023231 - 308 - 653Trượt
01/03/2023717 - 753 - 727Trượt
28/02/2023793 - 704 - 216Trượt
27/02/2023466 - 853 - 832Trượt
25/02/2023193 - 518 - 190Trượt
24/02/2023399 - 200 - 888Trượt
23/02/2023145 - 207 - 002Trượt
22/02/2023290 - 234 - 209Trượt
21/02/2023783 - 111 - 167Trượt
20/02/2023982 - 615 - 024Trượt
19/02/2023377 - 781 - 938Trượt
18/02/2023364 - 562 - 509Trượt
17/02/2023378 - 442 - 138Trượt
16/02/2023808 - 387 - 027Trượt
15/02/2023795 - 302 - 340Trượt
14/02/2023332 - 157 - 839Trượt
13/02/2023317 - 137 - 490Trượt
12/02/2023909 - 604 - 091Trượt
11/02/2023588 - 170 - 345Trượt
10/02/2023853 - 010 - 536Trượt
09/02/2023510 - 441 - 492Trượt
08/02/2023653 - 029 - 369Ăn 029
07/02/2023925 - 495 - 135Trượt
06/02/2023401 - 617 - 877Trượt
05/02/2023950 - 139 - 734Trượt
04/02/2023715 - 353 - 125Trượt
03/02/2023178 - 590 - 314Trượt
02/02/2023237 - 457 - 418Trượt
01/02/2023322 - 954 - 214Trượt
31/01/2023582 - 360 - 380Trượt
30/01/2023855 - 558 - 267Trượt
29/01/2023136 - 961 - 717Trượt
28/01/2023889 - 080 - 230Ăn 080
27/01/2023039 - 048 - 073Ăn 039, Ăn 048
26/01/2023344 - 280 - 234Trượt
25/01/2023832 - 883 - 460Trượt
20/01/2023792 - 697 - 149Trượt
19/01/2023475 - 320 - 258Trượt
17/01/2023521 - 202 - 899Trượt
16/01/2023038 - 730 - 642Ăn 038
15/01/2023834 - 674 - 161Trượt
14/01/2023860 - 287 - 155Trượt
13/01/2023727 - 265 - 489Trượt
12/01/2023813 - 922 - 047Ăn 047
11/01/2023450 - 596 - 406Trượt
10/01/2023604 - 827 - 004Trượt
09/01/2023265 - 971 - 609Trượt
08/01/2023202 - 820 - 469Trượt
07/01/2023900 - 297 - 682Trượt
06/01/2023748 - 199 - 175Trượt
05/01/2023713 - 319 - 274Trượt
04/01/2023481 - 971 - 519Trượt
03/01/2023054 - 893 - 242Ăn 054
02/01/2023925 - 050 - 810Trượt
01/01/2023389 - 700 - 807Trượt
31/12/2022020 - 224 - 736Ăn 020
30/12/2022090 - 360 - 827Ăn 090
29/12/2022199 - 841 - 241Trượt
28/12/2022246 - 166 - 293Trượt
27/12/2022538 - 537 - 905Trượt
26/12/2022610 - 317 - 043Ăn 043
25/12/2022028 - 237 - 992Trượt
24/12/2022015 - 689 - 831Trượt
23/12/2022794 - 020 - 105Trượt
22/12/2022705 - 885 - 362Trượt
21/12/2022750 - 727 - 982Trượt
20/12/2022486 - 169 - 571Trượt
19/12/2022814 - 539 - 052Ăn 052
18/12/2022839 - 688 - 670Trượt
17/12/2022767 - 603 - 241Trượt
16/12/2022717 - 563 - 249trượt
15/12/2022727 - 683 - 249trượt
14/12/2022345 – 462 – 765Trượt
13/12/2022560 – 890 – 872Trượt

>> Soi cầu dự đoán XSMB chính xác 100

>> Soi cầu Wap

>> Dàn đề 36 số

Thống kê 3 càng Miền Bắc một tháng

Để tạo thuận lợi hơn trong việc chốt số 3 càng miền Bắc hôm nay, chúng tôi đã liệt kê tổng hợp lại  3 càng trong khoảng thời gian 30 ngày qua. 

Ngày 3 càng Ngày 3 càng
25/09/2023 779 24/09/2023 778
23/09/2023 922 22/09/2023 714
21/09/2023 566 20/09/2023 303
19/09/2023 925 18/09/2023 104
17/09/2023 365 16/09/2023 724
15/09/2023 720 14/09/2023 722
13/09/2023 650 12/09/2023 132
11/09/2023 768 10/09/2023 902
09/09/2023 252 08/09/2023 676
07/09/2023 956 06/09/2023 269
05/09/2023 367 04/09/2023 811
03/09/2023 186 02/09/2023 380
01/09/2023 379 31/08/2023 040
30/08/2023 551 29/08/2023 278
28/08/2023 185 27/08/2023 448

Soi cầu 3 càng miền Nam trong ngày

Kết quả dự đoán 3 càng miền Nam hôm nay đưa ra cho mọi người những cặp 3 càng 2 số và 3 càng 3 số đẹp nhất. Mời anh em tham khảo thêm

3 càng 2 số 3 càng 3 số
Bến Tre 351 – 994 060 – 684 – 904
Vũng Tàu 021 – 534 179 – 349 – 887
Bạc Liêu 092 – 382 123 – 198 – 449

Thống kê 3 càng miền Nam

Ngày Tỉnh 3 càng
25/09/2023 TP. HCM 017
25/09/2023 Đồng Tháp 871
25/09/2023 Cà Mau 543
24/09/2023 Tiền Giang 448
24/09/2023 Kiên Giang 118
24/09/2023 Đà Lạt 547
23/09/2023 TP. HCM 641
23/09/2023 Long An 524
23/09/2023 Hậu Giang 781
23/09/2023 Bình Phước 073
22/09/2023 Bình Dương 967
22/09/2023 Trà Vinh 491
22/09/2023 Vĩnh Long 661

Soi cầu 3 càng hôm nay ở miền Trung

Rồng Bạch Kim chốt 3 càng hoàn toàn không mất phí hôm nay chốt các cặp 3 càng 2 số và 3 càng 3 số có tỷ lệ về cao nhất trong ngày tại các tỉnh thuộc miền Trung. Chi tiết như sau:

3 càng 2 số 3 càng 3 số
Đắk Lắk 489 – 850 465 – 622 – 859
Quảng Nam 798 – 821 427 – 689 – 949

Thống kê 3 càng miền Trung

Ngày Tỉnh 3 càng
25/09/2023 T.T. Huế 754
25/09/2023 Phú Yên 910
24/09/2023 Khánh Hòa 054
24/09/2023 Kon Tum 314
24/09/2023 T.T. Huế 275
23/09/2023 Đà Nẵng 693
23/09/2023 Quảng Ngãi 753
23/09/2023 Đắk Nông 281
22/09/2023 Gia Lai 412
22/09/2023 Ninh Thuận 541

Soi cầu 3 càng miền Bắc như thế nào là chuẩn

Soi cầu 3 càng chốt số 3 miền hôm nay chuẩn xác, miễn phí

Soi cầu 3 càng sử dụng bạch thủ lô là gì?

Sử dụng bạch thủ lô là phương pháp được nhiều người áp dụng để soi cầu 3 càng. Phương pháp này rất dễ sử dụng và đem đến kết quả khá tốt. Đối với bạch thủ lô mọi người có thể sử dụng những cách sau:

  • Đặt  bạch thủ lô với các thứ trong tuần

Ví dụ như hôm nay là ngày thứ 3, hãy lấy số 3 là số đầu cho bộ đề 3 càng. Sau đó người chơi dựa theo kết quả  của ngày hôm trước ( ngày thứ 2 ) để chọn ra con lô bạch thủ của bản thân. Nếu 02 là bạch thủ lô của thứ 2. Thì bộ số 302 là 3 càng người chơi nên chọn trong ngày đó.

  • Đặt bạch thủ lô với các ngày

Cũng giống như trên, nếu hôm nay là ngày 12. Số bạch thủ lô vào ngày 41 là 27. Bộ 3 càng có thể lựa chọn là 141, 127, 241, 227.

Cũng giống như trên, nếu hôm nay là ngày 13. Số bạch thủ lô vào ngày 45 là 26. Bộ 3 càng có thể lựa chọn là 141, 135, 345, 326.

Soi cầu 3 càng dựa vào bóng của tổng

Phương pháp bóng của tổng khá hay khi sử dụng vào để chốt số 3 càng. Để sử dụng được phương pháp này mọi người cần nhớ lại được các bóng.

Số bóng cần ghi lại:

Bóng dương số 1 có bóng dương là  6, số 2 có bóng dương là  7, số 3 có bóng dương là 8, số 4 có bóng dương là 9, số 5 bóng dương là 0.

Bóng âm: 0 có bóng âm là số 7, 1 có bóng âm là số 4, 2 có bóng âm là số 9, 3 có bóng âm là số  6, 5 có bóng âm là số 8.

Dựa theo phương pháp này người chơi hãy cộng tổng của giải đặc biệt hôm qua cho đến khi chỉ còn lại 1 chữ số. Tiếp theo ghép con lô bạch thủ với số bóng dương và bóng âm của số đó sẽ được cầu 3 càng đẹp.

Ví dụ sau: Bạch thủ lô số 78, Đặc biệt có tổng bằng 0.

Đối chiếu với bóng âm dương phía trên sẽ tìm được số 5 ( bóng dương của số 0 ). Và số 7 ( bóng âm của số 0 ).

Như vậy cầu 3 càng bao gồm những bộ số sau: 578, 778, 785, 787.

Soi cầu 3 càng vip hôm nay dựa vào giải 7 và giải đặc biệt

Soi cầu 3 càng chốt số 3 miền hôm nay chuẩn xác, miễn phí 2

Mọi người dùng các số trong giải 7 ngày hôm nay để làm 2 số cuối cùng trong con số 3 càng ngày tiếp theo. Tiếp đó mọi người lấy giải đặc biệt hôm nay chia ra thành từng số đề làm đầu trong các bộ số 3 càng.

Ví Dụ: Giải 7 về số 98. Giải đặc biệt về số 12048.

Mọi người có thể ghép 1 trong các số của giải đặc biệt là 1 , 2, 0, 4, hoặc 8. Người chơi có thể Soi cầu 3 càng MB 495 trong ngày hay nuôi trong khung 3 ngày.

Soi cầu 3 càng theo những giấc mơ

Giấc mơ được xem là một điềm báo của tương lai, soi cầu 3 càng 247 theo những điềm báo cũng là một sự lựa chọn được nhiều người chơi áp dụng. Vậy nên Bản Tin Lô Đề đã tổ hợp lại những sổ mơ lô đề, giải mã những giấc mơ hay gặp trong cuộc sống và đưa ra những con số đề may mắn đi kèm theo với giấc mơ đó.

Mọi người có thể sử dụng cách soi cầu 3 càng miễn phí này nếu như nhớ được những giấc mơ sau khi tỉnh dậy và đánh độc thủ đề 3 càng để trúng nhé.

Các mẹo soi 3 càng khác

Ngoài những phương pháp soi cầu 3 càng phía trên thì còn một số cách khác mọi người có thể tham khảo như:

  • Ghép cầu 3 càng theo số ngày chẵn, lẻ với bạch thủ lô đề.
  • Soi cầu dựa theo can chi (thiên can và địa chi).
  • Soi cầu dựa trên các thuật ngũ hành âm dương.

Đánh 3 càng theo kinh nghiệm lâu năm

Soi cầu 3 càng chốt số 3 miền hôm nay chuẩn xác, miễn phí 3

Sau khi đã tham khảo các cách đánh đề 3 càng. Một khoảng thời gian sau đó bạn sẽ tích lũy được những kinh nghiệm riêng cho mình. Bạn có sổ đề thống kê do đó hãy đưa ra phương pháp tính toán tốt nhất dựa trên khả năng của bản thân bạn.

Dựa trên những quan sát cầu 3 càng hàng ngày của Bản Tin Lô Đề và tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước thường có các bí quyết và kinh nghiệm luận lô đề rất hay. Mọi người nên học hỏi và quan sát nhiều từ họ. Hãy đánh theo họ để rút ra được nhiều phương pháp hay.

Bài viết trên là những cầu đẹp hôm nay và những kinh nghiệm của các chuyên gia soi cầu Rồng Bạch Kim chốt 3 càng miễn phí hôm nay muốn chia sẻ. Ngoài ra mọi người cũng có thể sử dụng những kinh nghiệm của chúng tôi để đưa ra dàn đề 3 càng miền Bắc tốt nhất giúp giá trị tiền thưởng của mình cao hơn nhé. Chúc mọi người gặp nhiều may mắn.