Đề về 94 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 94 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 94

Bộ số Bộ số Bộ số
70 - 3 Lần 86 - 3 Lần 41 - 2 Lần
23 - 2 Lần 18 - 2 Lần 11 - 2 Lần
42 - 2 Lần 65 - 2 Lần 22 - 2 Lần
34 - 2 Lần 83 - 2 Lần 60 - 1 Lần
06 - 1 Lần 17 - 1 Lần 61 - 1 Lần
98 - 1 Lần 02 - 1 Lần 69 - 1 Lần
63 - 1 Lần 66 - 1 Lần 51 - 1 Lần
08 - 1 Lần 28 - 1 Lần 73 - 1 Lần
54 - 1 Lần 78 - 1 Lần 90 - 1 Lần
96 - 1 Lần 67 - 1 Lần 99 - 1 Lần
46 - 1 Lần 64 - 1 Lần 55 - 1 Lần
43 - 1 Lần 09 - 1 Lần 12 - 1 Lần
32 - 1 Lần 52 - 1 Lần 40 - 1 Lần
04 - 1 Lần 30 - 1 Lần 29 - 1 Lần
01 - 1 Lần 94 - 1 Lần 95 - 1 Lần
92 - 1 Lần 21 - 1 Lần 03 - 1 Lần
20 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 94

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 44 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 8 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 8 Lần Đuôi 2 về 9 Lần Tổng 2 về 2 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 9 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 2 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 94

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
25-04-2024 36594 57620 26-04-2024 02-10-12-18-19-20-30-35-37-49-51-57-59-60-64-67-74-77-77-77-78-79-82-85-92-92-93
17-02-2024 58294 39903 18-02-2024 03-07-09-10-14-18-24-28-29-32-43-45-49-50-51-56-56-62-64-70-79-88-90-91-93-97-98
06-01-2024 72794 69618 07-01-2024 01-02-02-03-03-05-08-12-12-13-15-18-19-41-42-61-65-67-68-69-71-75-79-85-89-98-99
04-12-2023 87694 47521 05-12-2023 00-06-07-21-31-31-36-38-40-41-44-51-51-57-59-61-62-66-66-73-75-75-76-78-81-84-99
03-07-2023 96894 06883 04-07-2023 03-09-09-11-13-14-20-21-24-25-31-33-48-50-58-62-67-70-72-76-77-83-85-89-92-94-97
05-02-2023 06194 35492 06-02-2023 09-10-10-14-14-17-19-20-25-31-34-35-43-50-56-58-61-66-74-86-87-88-92-92-94-95-99
18-09-2022 14894 62198 19-09-2022 02-04-08-08-22-24-26-27-34-39-39-42-46-50-53-56-60-61-62-72-74-77-84-85-94-95-98
09-04-2022 34194 25295 10-04-2022 01-02-04-05-09-16-17-22-29-31-33-33-37-42-48-51-53-66-69-72-74-88-90-95-96-98-98
02-01-2022 93494 37061 03-01-2022 02-04-19-21-27-30-34-34-38-47-59-61-66-66-66-71-71-71-72-74-75-77-88-89-89-92-99
26-09-2021 21694 73011 27-09-2021 08-11-11-14-17-21-26-29-30-34-34-37-42-43-44-59-59-65-66-68-69-81-82-84-90-97-99
11-07-2021 38294 48323 12-07-2021 04-04-07-21-23-24-27-33-37-42-43-43-44-46-48-49-53-57-65-70-72-73-81-83-88-99-99
10-07-2021 53594 38294 11-07-2021 01-04-07-07-20-21-33-35-38-40-41-42-49-51-55-55-56-62-63-69-77-83-85-85-94-94-98
11-10-2020 82094 25618 12-10-2020 03-04-05-10-10-12-14-18-20-28-31-33-35-38-40-42-58-65-65-71-71-75-76-84-95-96-96
14-12-2019 46694 20806 15-12-2019 01-02-04-06-06-08-12-13-14-25-27-27-32-36-41-51-53-56-58-68-72-75-76-81-94-95-97
02-11-2019 93894 40911 03-11-2019 03-04-09-11-11-12-17-20-24-25-29-34-35-38-44-44-45-47-60-64-74-74-77-84-90-93-94
27-07-2019 65694 59008 28-07-2019 08-11-13-16-24-25-30-30-31-35-44-49-52-52-54-56-69-69-69-71-78-83-88-91-92-92-93
27-10-2018 13194 68886 28-10-2018 03-06-12-13-13-23-23-26-40-43-43-48-50-51-51-57-63-65-69-75-78-85-86-88-90-94-95
28-06-2018 51594 66983 29-06-2018 01-02-04-05-08-14-15-15-18-26-29-42-45-49-51-52-57-58-72-77-78-79-80-83-85-89-97
05-04-2018 37294 76309 06-04-2018 01-01-09-10-15-26-28-29-30-40-44-54-61-66-67-68-69-71-74-80-81-85-85-91-96-97-97
25-03-2018 96594 07223 26-03-2018 03-04-09-11-11-23-26-27-28-36-37-46-49-50-55-55-62-64-69-69-70-79-79-81-85-96-97
19-03-2018 08294 61165 20-03-2018 06-12-13-25-27-27-32-33-33-33-36-37-38-40-43-44-46-46-48-57-57-65-67-77-83-88-98
07-07-2017 28294 13786 08-07-2017 00-12-15-17-32-37-38-54-56-57-58-61-68-69-70-75-80-81-82-86-86-90-92-92-93-95-98
28-06-2017 82194 33512 29-06-2017 02-03-08-12-14-14-17-19-19-20-26-26-27-29-29-34-36-43-49-53-56-60-66-66-81-93-93
16-05-2017 99794 89370 17-05-2017 01-13-24-26-29-31-33-36-36-40-44-44-50-50-58-61-63-64-69-70-70-72-73-90-92-98-99
24-10-2016 94694 18942 25-10-2016 08-10-10-12-13-16-17-19-20-24-25-26-28-33-42-44-47-56-63-66-79-84-87-90-92-93-94
21-09-2016 76294 24509 22-09-2016 01-03-04-09-10-13-22-37-48-50-51-55-56-58-59-65-68-68-71-77-77-80-82-84-84-91-97
19-05-2016 59894 48441 20-05-2016 01-08-12-13-14-19-23-31-31-38-41-43-49-52-55-56-58-60-60-60-64-70-71-77-93-95-99
03-03-2016 59194 74704 04-03-2016 01-04-05-13-15-18-20-27-28-29-33-34-43-48-48-51-56-57-57-60-61-62-63-67-73-81-92
26-10-2015 16894 72228 27-10-2015 07-09-15-16-26-28-33-37-38-40-42-53-55-59-60-64-66-69-71-73-73-75-79-89-93-95-98
24-10-2015 21494 76970 25-10-2015 10-10-16-18-18-26-27-27-32-33-34-42-45-45-49-55-60-63-68-68-70-74-76-83-87-89-96
09-09-2015 81894 60043 10-09-2015 06-07-14-15-20-27-29-30-32-40-40-43-47-53-63-65-66-66-68-69-77-78-83-86-87-89-95
26-06-2014 11494 60240 27-06-2014 19-22-23-36-40-41-41-44-54-54-58-60-63-63-67-73-76-83-83-85-88-90-92-93-96-99-99
01-05-2014 89294 99852 02-05-2014 01-09-09-16-19-19-20-23-23-28-32-35-37-37-39-39-42-48-52-52-58-67-81-85-86-98-98
23-03-2014 27894 98417 24-03-2014 06-13-17-17-18-18-25-28-29-46-47-48-54-57-60-63-63-73-77-77-78-89-89-90-91-95-99
15-11-2013 50194 54106 16-11-2013 03-06-07-09-12-13-31-34-35-39-39-40-41-44-51-52-69-69-70-71-75-75-77-78-85-89-91
27-08-2013 39494 63396 28-08-2013 02-08-11-13-16-19-20-21-27-28-38-38-41-44-46-53-54-54-74-76-81-82-84-85-94-96-99
05-02-2013 23094 27690 06-02-2013 02-09-27-32-33-35-38-38-41-52-52-54-57-64-66-69-71-75-87-87-89-90-91-91-97-97-98
26-11-2012 33594 45808 27-11-2012 01-01-06-08-13-19-20-26-35-35-42-53-56-56-61-63-65-71-72-76-78-79-80-90-97-97-99
22-05-2012 81494 75086 23-05-2012 00-05-06-09-09-10-11-11-15-26-27-37-42-43-43-49-53-56-58-60-63-70-85-86-87-93-94
13-06-2011 75894 91651 14-06-2011 11-14-20-23-25-27-34-41-46-48-51-51-53-54-56-58-60-64-68-70-77-79-86-89-90-95-98
30-05-2011 04594 25166 31-05-2011 05-10-12-18-22-24-24-30-40-50-54-62-64-65-66-66-71-72-74-75-89-89-90-93-96-97-98
05-05-2011 21494 64832 06-05-2011 00-01-03-04-08-11-16-20-25-26-31-32-33-34-42-44-51-53-57-61-67-72-72-74-75-91-95
09-01-2011 51294 07641 10-01-2011 00-00-01-02-05-07-08-13-25-32-39-41-42-44-57-58-59-63-64-64-69-75-75-82-85-94-99
14-12-2010 60494 75178 15-12-2010 01-07-18-22-27-28-29-31-33-33-34-36-36-39-50-53-58-64-65-73-76-78-79-89-90-90-97
25-06-2010 84894 06306 26-06-2010 02-03-06-12-17-17-17-19-21-24-24-24-25-26-26-42-55-67-67-72-72-75-83-85-97-98-99
14-03-2010 53494 35806 15-03-2010 05-06-06-06-13-24-30-31-37-39-42-44-52-53-73-73-77-78-83-86-87-88-88-94-95-96-96
14-12-2009 00094 73634 15-12-2009 03-07-08-11-15-19-23-24-34-37-39-39-45-50-52-52-56-59-62-70-71-74-78-78-80-96-98
26-08-2009 92594 67655 27-08-2009 06-06-08-12-15-19-34-40-48-50-52-54-55-59-61-65-68-73-76-83-84-86-88-88-94-97-98
10-06-2009 61194 45864 11-06-2009 00-00-02-02-06-06-08-12-15-23-35-40-46-53-54-54-54-56-64-67-70-78-78-79-95-98-99
03-04-2009 33394 97301 04-04-2009 01-06-07-08-12-13-14-15-23-24-32-34-36-38-40-41-44-48-48-56-59-61-67-69-78-86-87
02-02-2009 33794 93822 03-02-2009 18-19-19-22-24-40-41-42-52-52-61-62-63-64-66-67-68-72-80-81-84-86-86-90-95-98-99
07-07-2008 80894 96370 08-07-2008 00-01-12-24-27-32-34-42-46-46-49-59-62-63-63-64-69-70-72-77-81-83-84-85-94-97-98
12-03-2008 96994 86246 13-03-2008 06-11-12-23-23-37-39-46-49-51-54-54-55-58-62-68-68-72-80-84-85-86-88-90-90-96-97
18-02-2008 41494 16765 19-02-2008 10-12-14-15-21-21-27-31-31-31-36-36-47-51-56-59-60-64-65-80-83-84-86-87-89-90-99
27-01-2008 85694 81960 28-01-2008 00-01-01-03-05-08-15-16-16-17-19-22-31-39-42-51-60-61-62-65-74-75-80-81-83-91-93
31-12-2007 22894 80263 01-01-2008 01-01-03-07-07-11-17-17-22-27-30-41-44-46-56-58-63-64-68-72-73-79-81-82-87-92-93
18-09-2007 36594 64554 19-09-2007 03-04-04-14-19-20-23-28-29-30-38-40-44-52-52-54-56-58-60-65-78-84-84-88-94-96-97
16-07-2007 79194 03869 17-07-2007 00-03-09-11-17-22-26-33-34-35-42-43-45-45-53-54-55-57-61-64-69-70-70-75-89-90-92
13-06-2007 10494 22099 14-06-2007 07-09-10-25-27-29-31-43-45-45-49-53-55-56-58-62-66-71-80-81-87-90-92-94-95-97-99
18-05-2007 79394 63029 19-05-2007 08-09-10-12-14-14-25-29-30-32-38-45-47-47-48-52-65-66-71-73-74-79-83-86-90-92-95
15-03-2007 57794 75934 16-03-2007 09-10-14-16-17-19-19-24-28-34-37-40-41-42-42-43-48-50-56-66-70-70-81-82-84-93-94
16-12-2006 40494 08122 17-12-2006 07-11-15-19-20-22-25-29-32-39-41-45-45-60-60-63-66-66-72-73-75-83-84-84-88-88-88
31-07-2006 62094 10502 01-08-2006 02-05-08-10-13-18-19-22-25-32-34-37-38-51-52-52-54-57-66-74-82-84-85-91-92-94-95
25-04-2006 76394 73273 26-04-2006 00-02-05-15-16-16-18-24-24-32-34-34-37-45-50-52-56-59-60-66-73-76-78-79-81-85-94
18-11-2005 94294 10230 19-11-2005 06-09-11-16-20-21-24-30-41-42-46-46-46-49-49-61-62-69-70-79-86-88-89-90-90-94-94
27-07-2005 85994 99167 28-07-2005 00-08-18-19-27-32-36-40-41-43-45-46-47-56-58-58-61-62-62-62-66-67-68-74-88-92-98
20-06-2005 44194 52742 21-06-2005 02-03-11-12-14-26-33-34-40-42-42-43-48-51-54-56-58-63-65-67-68-79-79-85-88-94-95

Để biết chắc hôm nay đề về 94 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 94 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 94 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 94 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 94 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 94 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 94 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 94 bao nhiêu lần trong một năm?

Anh em muốn biết đề về số 94 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 94 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 94 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 3 lần đề về 94 vào tháng 1,4 và tháng 9.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 94 về 3 lần đề về 94 vào tháng 9 và 2 lần tháng 7.

Năm 2020 đề về số 94 ra tới 1 lần vào tháng 10.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 94 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 94 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 94. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 94 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 94

Đề về 94 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 94 chuẩn 2

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 94 đã ra 5 lần sau đề về số 94 và đề số 94 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 94 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 94 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 94 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 94 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 94 chuẩn 3

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 94 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 94 hôm sau đánh nên ngay con 94 hoặc đánh ngay cặp 18 – 81 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 94 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 18 và 81 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 94 kèm theo lô 94 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 94 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 94

Đề về 94 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 94 chuẩn 4

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 94, thống kê chạm những hôm đề về 94, và bảng thống kê những ngày đề về 94, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.