Đề về 63 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 63 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 63

Bộ số Bộ số Bộ số
43 - 4 Lần 24 - 3 Lần 23 - 3 Lần
82 - 3 Lần 62 - 3 Lần 52 - 2 Lần
26 - 2 Lần 30 - 2 Lần 54 - 2 Lần
39 - 2 Lần 85 - 1 Lần 96 - 1 Lần
53 - 1 Lần 06 - 1 Lần 56 - 1 Lần
38 - 1 Lần 20 - 1 Lần 07 - 1 Lần
89 - 1 Lần 22 - 1 Lần 97 - 1 Lần
04 - 1 Lần 67 - 1 Lần 32 - 1 Lần
84 - 1 Lần 57 - 1 Lần 31 - 1 Lần
44 - 1 Lần 98 - 1 Lần 55 - 1 Lần
17 - 1 Lần 60 - 1 Lần 69 - 1 Lần
92 - 1 Lần 00 - 1 Lần 50 - 1 Lần
29 - 1 Lần 01 - 1 Lần 95 - 1 Lần
08 - 1 Lần 02 - 1 Lần 14 - 1 Lần
36 - 1 Lần 27 - 1 Lần 11 - 1 Lần
33 - 1 Lần 65 - 1 Lần 63 - 1 Lần
70 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 63

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 49 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 3 Lần Đuôi 1 về 3 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 12 Lần Đuôi 2 về 12 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 9 Lần Đuôi 3 về 10 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 9 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 1 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 63

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
02-06-2023 71963 00370 03-06-2023 05-05-08-08-12-25-26-26-30-39-40-41-41-42-44-45-46-57-65-70-75-79-82-83-83-93-99
10-04-2023 06363 16039 11-04-2023 15-16-17-22-23-26-26-32-36-39-40-45-50-58-60-60-64-68-69-71-71-84-85-89-96-96-98
17-01-2023 53363 45282 18-01-2023 01-04-04-05-05-16-26-27-30-35-35-35-40-42-52-52-56-60-64-66-69-80-81-82-86-93-95
14-03-2022 48563 01067 15-03-2022 07-10-13-14-18-19-23-25-32-39-43-47-48-52-54-67-67-68-68-71-73-74-76-82-94-96-97
09-03-2022 08663 72929 10-03-2022 04-05-06-09-18-20-26-29-30-46-47-49-49-54-60-67-72-72-75-79-80-87-87-89-91-94-97
06-06-2021 73663 26422 07-06-2021 00-02-02-03-15-22-23-31-35-41-41-43-45-48-50-52-54-59-66-76-80-82-83-87-89-89-99
05-06-2021 10263 73663 06-06-2021 06-07-09-09-14-18-21-21-33-36-39-43-45-48-52-55-60-63-63-69-82-88-89-91-93-99-99
16-12-2020 16363 12950 17-12-2020 00-10-14-15-24-26-26-35-44-45-50-51-52-54-60-61-68-88-92-92-94-94-95-95-97-97-99
13-09-2020 28463 32489 14-09-2020 01-09-17-27-31-31-33-35-38-39-43-59-61-62-63-64-78-79-82-85-85-87-88-89-89-93-95
30-07-2020 45563 14362 31-07-2020 02-03-03-05-12-15-17-28-29-32-33-35-42-46-52-56-62-66-71-71-71-81-87-87-92-93-95
14-05-2020 33963 41795 15-05-2020 01-07-07-08-08-12-17-22-31-31-33-37-38-40-41-41-47-56-59-61-69-73-78-79-93-95-95
28-04-2020 69063 97298 29-04-2020 03-03-06-17-29-33-34-36-39-40-47-51-52-55-58-60-62-62-64-70-72-72-73-75-88-96-98
26-08-2019 58963 59662 27-08-2019 02-07-08-14-14-20-20-24-27-29-33-41-45-49-49-50-58-60-62-62-66-67-68-92-95-98-99
24-05-2019 71563 45433 25-05-2019 10-13-16-18-18-19-20-20-25-29-32-33-36-45-53-54-59-60-60-62-62-62-64-70-72-79-87
22-02-2019 34463 63311 23-02-2019 04-06-07-08-11-11-13-14-19-20-25-30-34-39-40-51-53-53-59-63-73-81-86-93-96-96-98
16-09-2018 32963 93143 17-09-2018 00-03-05-09-10-12-18-25-28-34-40-43-43-44-54-63-71-71-72-76-76-87-89-94-94-94-99
30-05-2018 43163 93554 31-05-2018 05-11-12-12-21-24-24-25-30-36-37-38-47-49-54-54-61-67-68-69-70-82-85-86-90-91-98
08-04-2018 61763 97323 09-04-2018 01-02-10-12-14-15-21-23-28-29-29-36-39-40-41-42-43-50-54-57-68-81-82-85-86-87-89
20-01-2018 69463 87139 21-01-2018 01-02-08-11-15-22-25-36-39-43-43-48-49-52-54-54-62-62-70-71-76-80-85-85-90-94-96
25-12-2017 30363 12404 26-12-2017 04-06-09-09-10-12-13-15-16-18-23-28-37-41-47-52-58-58-62-62-63-63-66-81-89-89-91
01-10-2017 52863 53707 02-10-2017 05-06-07-09-11-12-13-13-28-28-29-33-37-40-40-42-51-52-52-57-61-82-82-85-90-90-98
07-09-2017 50363 00730 08-09-2017 01-02-05-06-11-15-19-20-23-25-28-30-35-41-41-45-57-60-61-62-64-69-74-80-93-98-99
06-08-2017 51663 07823 07-08-2017 00-07-10-13-23-33-35-35-35-37-45-45-50-57-59-60-61-63-65-66-67-68-70-90-92-95-96
27-04-2017 24363 26852 28-04-2017 00-09-10-11-12-12-15-16-17-17-22-23-25-27-32-32-35-41-51-52-57-62-66-69-77-90-98
18-03-2017 28263 34365 19-03-2017 01-13-15-15-17-21-22-28-33-34-34-34-41-45-55-60-62-62-63-64-65-66-80-87-87-88-89
12-08-2016 78663 81827 13-08-2016 04-07-07-10-12-26-27-31-33-44-45-50-50-54-56-56-59-62-69-70-74-78-79-87-89-90-94
04-12-2015 83363 95736 05-12-2015 05-08-10-11-16-21-21-21-22-23-27-33-35-35-36-37-43-46-58-67-69-74-81-83-85-90-98
21-06-2015 80763 09120 22-06-2015 02-02-07-20-21-22-23-30-40-42-42-43-49-49-49-50-60-61-61-65-68-74-83-88-91-92-95
20-05-2015 76663 52200 21-05-2015 00-05-11-20-20-26-28-38-39-41-45-48-49-54-58-58-71-76-77-80-84-84-89-90-93-93-94
15-02-2015 59563 71638 16-02-2015 00-01-01-03-04-06-08-15-22-23-24-31-38-46-48-51-53-58-62-63-63-79-80-88-88-89-99
11-12-2014 20363 64123 12-12-2014 01-03-05-05-10-10-23-24-25-25-27-33-36-39-41-45-52-54-65-77-81-85-92-92-92-96-97
30-11-2014 59763 10556 01-12-2014 00-01-01-10-17-17-20-20-20-25-25-29-33-37-37-51-56-57-62-62-72-79-84-86-91-92-97
13-08-2014 38063 83192 14-08-2014 02-02-02-03-07-08-14-18-19-30-31-38-44-49-54-54-55-60-62-64-65-66-67-70-75-92-93
27-07-2014 94263 73224 28-07-2014 00-02-03-04-04-08-10-15-18-24-24-32-34-45-61-62-65-68-74-81-85-85-89-90-93-96-97
17-06-2014 60863 97343 18-06-2014 07-15-22-24-25-27-37-42-43-44-47-47-61-63-63-63-63-69-70-70-72-85-86-87-94-96-97
23-04-2014 09163 77969 24-04-2014 06-10-12-12-19-19-28-33-33-44-47-49-53-56-63-69-69-73-75-76-80-81-82-84-93-96-97
27-01-2014 85463 27662 28-01-2014 02-06-07-09-14-17-23-25-28-29-33-36-40-42-44-50-55-55-55-62-78-80-82-83-94-95-98
08-12-2013 50863 09006 09-12-2013 06-06-10-12-17-19-36-38-40-41-43-44-61-62-65-70-71-78-81-81-84-86-88-89-89-92-95
18-07-2013 95963 13901 19-07-2013 00-01-04-07-08-11-22-24-27-49-52-52-58-62-65-68-70-71-72-74-75-81-86-88-93-94-98
04-01-2013 82963 84326 05-01-2013 03-07-10-11-14-15-21-26-26-31-32-34-35-38-40-44-48-51-52-52-60-67-74-90-93-93-95
20-09-2011 71463 04644 21-09-2011 03-04-11-13-15-20-23-28-29-30-31-33-43-44-57-61-65-66-70-71-76-81-82-82-82-84-85
05-09-2011 07463 87497 06-09-2011 00-03-08-14-21-27-27-33-35-51-52-55-57-58-61-61-66-71-72-72-73-76-77-90-91-92-97
07-08-2011 78663 49053 08-08-2011 02-07-10-20-20-22-27-38-43-46-47-48-49-52-53-56-65-65-73-74-75-76-79-88-90-90-98
18-12-2010 92963 80502 19-12-2010 00-02-11-13-14-21-24-28-28-37-44-45-52-57-57-59-64-64-64-66-72-78-84-85-89-90-91
16-11-2010 77763 68531 17-11-2010 04-08-11-12-13-14-22-25-28-29-30-31-31-34-38-55-56-59-59-70-72-72-80-82-91-94-96
28-07-2010 34963 86960 29-07-2010 02-02-11-11-12-14-20-22-23-25-25-29-34-36-38-51-52-53-60-61-64-65-77-77-86-86-94
01-06-2010 81063 04254 02-06-2010 02-08-15-21-22-26-33-40-48-49-54-64-65-66-70-70-72-73-82-83-83-91-94-94-97-99-99
30-05-2010 90063 80643 31-05-2010 01-02-08-11-15-20-28-37-38-38-43-53-54-59-59-60-62-65-65-75-76-77-82-89-95-98-99
24-01-2010 50863 78124 25-01-2010 04-16-21-24-32-35-36-39-40-41-43-45-48-58-59-59-60-67-69-70-72-80-81-83-88-89-90
10-11-2009 85563 40830 11-11-2009 03-08-08-09-10-14-16-17-18-19-20-27-27-28-29-30-34-38-41-41-45-48-56-75-78-88-92
12-05-2009 55263 16457 13-05-2009 01-05-11-11-15-22-31-32-34-36-39-40-40-46-51-54-57-61-70-70-81-83-85-89-95-98-98
07-10-2008 49363 17324 08-10-2008 00-03-05-12-16-19-24-32-36-36-37-38-39-41-43-45-54-54-54-60-63-73-80-80-85-86-92
05-10-2008 26263 69196 06-10-2008 07-12-17-25-27-33-35-42-45-49-58-58-61-62-63-72-73-75-75-76-80-86-90-91-92-92-96
01-01-2008 80263 83743 02-01-2008 02-10-12-13-15-28-29-33-34-36-43-49-54-54-66-66-68-71-75-75-82-87-90-93-95-97-98
13-08-2007 55163 82982 14-08-2007 03-04-11-27-29-30-31-32-40-44-47-49-51-56-61-62-67-76-77-80-82-85-86-87-91-95-98
12-07-2007 84363 84906 13-07-2007 03-06-07-09-18-25-31-34-41-43-43-48-49-57-57-66-66-67-72-73-73-77-82-84-88-96-96
26-06-2007 74863 12426 27-06-2007 01-12-13-16-20-23-23-26-27-32-38-40-49-50-51-54-57-60-61-62-67-77-78-79-80-97-98
11-04-2007 03463 00517 12-04-2007 05-08-09-10-14-15-17-17-21-22-29-41-44-46-47-51-53-56-56-56-65-65-70-72-90-93-98
27-03-2007 79663 05784 28-03-2007 01-04-05-06-08-15-17-22-25-25-36-36-39-40-44-61-61-61-62-64-83-84-88-94-94-95-97
23-01-2007 49963 64182 24-01-2007 02-03-07-12-13-17-24-28-31-31-34-42-62-62-63-65-66-70-71-71-76-77-82-87-88-93-95
24-05-2006 77563 98555 25-05-2006 01-05-07-08-11-14-21-21-24-26-32-32-34-34-39-49-50-50-55-55-56-64-65-65-79-79-83
02-04-2006 06163 24385 03-04-2006 01-02-13-17-18-22-28-37-39-61-63-64-73-75-77-79-79-83-85-85-85-90-92-92-92-98-98
18-10-2005 99663 86332 19-10-2005 03-04-05-06-06-09-18-29-32-36-39-49-52-53-58-61-64-68-69-69-72-78-82-86-86-91-93
04-10-2005 32563 09852 05-10-2005 00-03-05-11-12-12-15-16-24-24-27-33-36-41-47-51-51-52-58-66-71-74-78-84-85-87-89
23-09-2005 57263 86514 24-09-2005 02-05-08-10-14-16-18-24-27-28-29-43-44-53-61-61-62-63-69-73-79-80-87-89-90-94-96
29-07-2005 62963 66102 30-07-2005 02-04-07-10-10-12-17-20-24-31-36-36-39-41-42-43-58-64-70-74-77-80-84-89-95-95-98
03-06-2005 76063 43508 04-06-2005 00-01-07-08-14-18-19-27-29-30-43-44-46-48-50-51-51-51-57-59-72-76-77-77-80-80-90

Để biết chắc hôm nay đề về 63 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 63 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 63 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 63 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 63 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 63 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 63 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 63 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 63 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 63 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 63 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 63 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 63 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 2 lần đề về 63 vào tháng 3 hai lần.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 63 về 2 lần vào tháng 6.

Năm 2020 đề về số 63 ra tới 5 lần vào tháng 4,5,7,9 và tháng 12.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 63 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 63 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 63. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 63 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 63

Đề về 63 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 63 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 63 đã ra 5 lần sau đề về số 63 và đề số 63 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 63 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 63 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 63 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 63 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 63 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 63 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 63 hôm sau đánh nên ngay con 63 hoặc đánh ngay cặp 37-73 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 63 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 37 và 73 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 63 kèm theo lô 63 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 63 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 63

Đề về 63 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 63 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 63, thống kê chạm những hôm đề về 63, và bảng thống kê những ngày đề về 63, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.