Đề về 20 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 20 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 20

Bộ số Bộ số Bộ số
76 - 3 Lần 37 - 3 Lần 29 - 3 Lần
35 - 3 Lần 27 - 3 Lần 64 - 2 Lần
72 - 2 Lần 75 - 2 Lần 93 - 2 Lần
77 - 2 Lần 88 - 2 Lần 95 - 2 Lần
50 - 1 Lần 57 - 1 Lần 70 - 1 Lần
26 - 1 Lần 71 - 1 Lần 14 - 1 Lần
39 - 1 Lần 66 - 1 Lần 30 - 1 Lần
63 - 1 Lần 33 - 1 Lần 41 - 1 Lần
49 - 1 Lần 68 - 1 Lần 61 - 1 Lần
91 - 1 Lần 53 - 1 Lần 69 - 1 Lần
94 - 1 Lần 52 - 1 Lần 00 - 1 Lần
89 - 1 Lần 13 - 1 Lần 65 - 1 Lần
51 - 1 Lần 24 - 1 Lần 54 - 1 Lần
80 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 20

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 1 Lần Đuôi 0 về 33 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 2 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 8 Lần Đuôi 2 về 3 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 9 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 2 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 11 Lần Đuôi 7 về 9 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 20

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
29-12-2023 36120 59380 30-12-2023 03-08-10-19-23-26-37-38-41-43-44-45-53-63-64-64-65-68-69-70-76-80-80-82-83-89-98
13-10-2023 40620 59454 14-10-2023 00-03-21-24-31-34-38-38-39-40-48-50-50-53-53-54-55-58-59-60-61-79-80-81-81-86-87
15-09-2023 13720 11724 16-09-2023 00-07-13-14-17-24-30-40-51-53-54-59-69-70-74-80-82-83-85-89-89-93-94-95-97-98-99
29-06-2023 06920 69851 30-06-2023 02-04-07-08-13-19-19-22-22-24-30-34-51-59-62-66-69-79-79-82-83-84-89-89-91-92-96
01-05-2023 61820 00865 02-05-2023 02-02-08-08-08-18-21-30-43-44-52-56-57-60-61-65-66-69-70-70-73-77-81-86-88-93-98
10-03-2023 24420 47076 11-03-2023 01-05-05-06-07-08-11-11-20-22-23-26-26-39-43-45-48-62-68-76-78-80-87-89-92-94-94
10-02-2023 85120 98713 11-02-2023 06-07-13-13-13-19-23-29-31-33-34-39-40-43-43-55-60-62-62-63-64-65-80-85-88-91-97
01-10-2021 31220 37377 02-10-2021 01-03-12-15-21-24-26-27-30-31-34-38-44-45-50-55-61-63-68-75-77-78-79-84-87-88-98
31-08-2021 49620 74627 01-09-2021 00-06-07-07-15-18-21-25-27-28-36-38-56-66-67-68-69-71-72-72-78-79-84-85-90-94-94
11-08-2021 53620 19868 12-08-2021 02-02-06-07-11-14-14-32-34-35-37-42-47-48-51-51-58-60-64-66-68-70-81-83-90-95-98
05-02-2021 48520 37427 06-02-2021 03-06-07-07-09-09-11-11-13-19-21-24-27-29-30-39-46-63-64-68-70-78-78-85-87-90-99
28-01-2021 92020 40169 29-01-2021 04-08-10-15-16-21-24-38-42-48-53-56-60-61-63-63-67-69-70-73-76-85-88-90-93-98-99
08-12-2020 06320 92041 09-12-2020 00-03-09-10-10-19-30-30-38-38-41-42-46-48-54-55-55-57-73-74-78-82-83-86-87-90-92
10-09-2020 81320 16129 11-09-2020 05-13-21-21-25-28-29-32-34-40-48-51-52-53-54-55-56-68-68-79-81-85-89-91-93-93-95
29-06-2020 66720 67229 30-06-2020 10-17-19-19-27-29-30-36-36-37-42-49-50-53-56-56-58-61-64-68-71-75-78-79-89-92-93
19-09-2019 80620 02376 20-09-2019 01-01-08-25-30-33-34-35-40-44-44-46-53-53-55-56-56-60-65-70-76-83-86-87-88-93-98
26-07-2019 97420 65694 27-07-2019 02-10-17-17-18-20-22-33-33-33-37-43-49-51-54-60-71-74-78-86-88-92-92-92-94-96-97
04-07-2019 19120 81937 05-07-2019 03-04-09-12-15-15-19-19-19-20-21-21-25-32-33-33-34-37-39-44-48-50-67-83-86-95-96
01-04-2019 83620 71393 02-04-2019 00-01-03-08-08-13-14-17-18-31-50-53-56-65-65-70-75-75-85-86-87-88-88-90-92-93-96
18-09-2018 91720 96177 19-09-2018 08-08-13-17-17-20-30-30-40-40-49-51-51-53-57-57-62-65-69-74-77-77-81-81-82-83-87
23-07-2017 08020 34037 24-07-2017 03-07-11-12-15-19-19-24-24-25-27-30-30-31-31-34-37-40-45-50-60-62-69-86-88-95-99
05-06-2017 86420 29539 06-06-2017 01-01-04-04-09-10-10-11-13-16-21-23-28-37-39-40-51-54-54-62-72-76-76-76-77-80-93
08-01-2017 28820 68976 09-01-2017 02-02-04-19-21-24-33-37-38-41-43-46-52-55-57-58-58-62-66-75-76-84-88-90-93-96-97
02-09-2016 76320 04829 03-09-2016 10-12-13-13-22-26-27-29-30-39-43-46-55-62-74-76-77-78-79-82-87-88-88-91-93-97-98
20-08-2016 56320 04689 21-08-2016 00-04-09-09-12-13-14-18-19-24-36-40-49-52-65-69-72-81-81-82-85-88-89-89-96-96-98
05-05-2016 83220 21153 06-05-2016 03-14-14-16-26-32-33-37-40-40-41-42-47-50-52-52-53-56-58-63-72-77-81-89-91-93-97
22-09-2015 84120 20433 23-09-2015 00-02-05-10-10-11-13-23-25-33-33-36-52-56-59-59-64-64-70-72-73-79-82-85-87-92-98
23-07-2015 98120 95488 24-07-2015 19-24-26-26-29-35-42-43-48-51-54-56-59-61-61-61-66-67-72-79-80-82-82-83-88-91-98
20-07-2015 63820 52414 21-07-2015 00-02-04-10-14-23-23-26-32-36-37-40-49-49-56-66-67-68-69-72-73-75-91-92-98-99-99
22-06-2015 09120 19993 23-06-2015 07-13-18-22-28-32-33-35-38-40-44-46-55-60-64-65-67-69-72-77-78-81-87-89-93-95-96
06-06-2015 08420 53295 07-06-2015 01-11-13-16-23-23-26-29-38-44-45-46-50-50-57-60-62-67-69-71-71-81-86-88-90-93-95
19-05-2015 44920 76663 20-05-2015 00-07-08-10-11-14-19-20-29-41-44-44-51-51-56-61-63-63-72-74-75-75-76-81-82-91-97
11-05-2015 00620 68375 12-05-2015 13-13-14-15-23-29-34-35-38-46-47-50-51-56-56-62-67-70-71-72-75-85-88-89-90-92-99
05-05-2015 44820 84075 06-05-2015 00-01-06-22-30-33-37-39-40-51-53-53-58-63-64-74-75-78-78-78-81-88-90-95-95-97-98
23-09-2014 18320 75935 24-09-2014 01-02-07-13-17-19-22-33-35-38-39-45-50-51-53-57-64-69-73-78-83-83-85-88-89-97-99
14-01-2013 83620 90137 15-01-2013 02-03-05-15-17-19-20-21-29-30-31-31-34-34-34-37-41-44-52-60-63-69-78-78-87-91-95
10-04-2011 18520 73964 11-04-2011 02-05-06-11-11-16-18-21-22-24-26-28-31-31-34-48-64-66-69-71-72-74-83-84-85-91-94
11-09-2010 30920 81000 12-09-2010 00-05-10-15-16-25-26-27-27-30-34-35-48-50-58-60-61-65-67-69-72-81-84-86-94-98-99
19-07-2010 02020 16971 20-07-2010 07-10-12-15-15-18-21-24-29-31-38-40-46-50-55-56-56-64-68-70-71-72-75-83-88-91-93
08-07-2010 12120 29988 09-07-2010 01-04-14-14-24-25-27-30-31-35-38-40-45-46-46-51-59-64-74-80-82-88-91-93-94-97-97
02-05-2010 54420 55870 03-05-2010 00-10-11-11-15-19-23-28-30-33-34-36-37-45-48-49-52-54-57-62-66-67-68-70-70-86-97
20-04-2010 82120 31530 21-04-2010 00-11-11-17-20-27-28-30-31-39-44-46-48-51-54-57-59-69-70-79-85-88-89-93-96-97-97
01-11-2009 50320 13357 02-11-2009 05-12-12-13-15-16-27-31-34-42-43-56-56-57-63-68-70-73-76-77-84-85-88-90-91-97-97
07-02-2009 49420 01864 08-02-2009 07-12-16-27-29-30-32-34-34-35-35-44-49-53-57-57-64-64-77-82-84-87-92-92-93-96-97
19-11-2008 19020 22949 20-11-2008 03-05-08-09-11-16-16-25-27-27-27-29-31-31-32-35-36-41-49-57-61-69-72-75-91-91-99
20-10-2008 75620 36872 21-10-2008 04-04-09-10-12-18-19-22-34-39-40-50-51-57-57-61-61-62-68-71-72-72-73-78-87-88-98
03-10-2008 48720 77527 04-10-2008 08-10-13-18-21-21-21-22-24-27-33-36-44-48-49-54-55-57-60-67-68-78-80-86-87-95-99
23-08-2008 09820 92495 24-08-2008 19-20-22-24-25-28-29-42-45-47-54-55-56-57-65-65-67-70-74-84-85-86-88-90-93-95-99
12-06-2008 93620 58191 13-06-2008 03-13-13-14-15-24-25-32-33-34-35-39-43-43-49-51-58-62-70-71-71-73-77-90-91-91-95
29-03-2007 07220 45472 30-03-2007 05-05-17-22-24-24-28-29-38-39-41-42-45-46-56-63-69-69-72-72-80-86-87-93-95-97-98
04-09-2006 72620 59626 05-09-2006 00-09-12-14-14-16-17-25-26-26-29-34-36-40-53-60-65-66-71-73-74-80-82-85-90-92-96
17-05-2006 42520 51235 18-05-2006 02-05-12-13-14-16-21-23-25-26-27-33-35-45-48-49-52-53-66-70-77-80-93-93-94-96-96
24-12-2005 65520 41252 25-12-2005 03-11-11-12-17-17-18-19-20-24-29-29-32-37-38-43-47-50-52-54-54-59-64-65-76-90-92
15-10-2005 58920 31335 16-10-2005 03-04-09-10-12-22-22-27-32-35-36-41-43-44-45-48-50-52-55-55-57-76-89-90-92-94-96
14-07-2005 90920 44961 15-07-2005 01-11-19-21-21-22-22-25-25-31-33-35-42-42-45-54-55-59-61-68-70-70-85-87-91-93-99
26-04-2005 02020 15566 27-04-2005 04-20-20-30-31-33-38-38-45-49-50-50-51-55-58-66-69-71-75-76-80-80-83-86-93-95-99
13-02-2005 68920 06450 14-02-2005 10-11-25-25-25-46-46-48-50-50-52-57-57-66-66-67-72-75-76-77-80-81-90-92-94-96-98

Để biết chắc hôm nay đề về 20 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 20 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 20 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 20 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 20 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 20 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 20 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 20 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 20 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 20 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 20 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 20 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 20 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi 

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 20 về 5 lần vào các kỳ quay tháng 1,2,10 và tháng 2 lần tháng 8.

Năm 2020 đề về số 20 ra tới 3 lần vào tháng 6,9 và tháng 12.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 20 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. Mặc dù đã trải qua gần hết năm 2022 nhưng đề về 20 chỉ xuất hiện có một lần

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 24 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 24. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 20 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 20

Đề về 20 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 20 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 34 đã ra 5 lần sau đề về số 20 và đề số 20 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 20 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 20 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 20 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 20 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 20 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 20 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 20 hôm sau đánh nên ngay con 20 hoặc đánh ngay cặp 27-72 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 20 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 27 và 72 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 20 kèm theo lô 20 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 20 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 20

Đề về 20 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 20 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 20, thống kê chạm những hôm đề về 20, và bảng thống kê những ngày đề về 20, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.