Nuôi lô kép khung 2 ngày 247 miễn phí, chính xác nhất

Lô kép khung 2 ngày là gì? Tạo sao nên chọn cách chơi này. Chúng ta đều biết rằng đánh lô đề không đơn thuần chỉ dựa vào sự may mắn mà còn cần đến những phương pháp và kinh nghiệm của người chơi. Hiện nay nuôi lô kép đang được nhiều lô đề thủ lựa chọn cách chơi này vì hiệu quả và rất dễ ăn.

Lô kép là những con lô không về ngược và chỉ có 10 con mỗi lượt quay do vậy để chọn ra 2 con lô kép khung 2 ngày và win thì không khó n lắm, nếu bạn là người ưu tiên cho sự an toàn thì đây có thể là mục mà bạn nên dành thời gian tìm hiểu.

Thống kê lô kép khung 2 ngày miền Bắc

NgàyLô kép khung 2 ngàyKết quả
21/03->22/03/202433 - 66chờ
09/02->10/02/202499 - 00Trượt
07/02->08/02/202422 - 11Ăn 11
05/02->06/02/202488 - 77Trượt
03/02->04/02/202466 - 55Ăn 66
01/02->02/02/202488 - 11Trượt
30/01->31/01/202411 - 22Ăn 11
28/01->29/01/202499 - 00Ăn 99, Ăn 00
26/01->27/01/202466 - 88Ăn 88
24/01->25/01/202477 - 55Trượt
22/01->23/01/202455 - 66Ăn 66
20/01->21/01/202477 - 22Ăn 77
18/01->19/01/202444 - 22Trượt
16/01->17/01/202477 - 88Trượt
14/01->15/01/202488 - 11Trượt
12/01->13/01/202466 - 44Ăn 44
10/01->11/01/202466 - 11Ăn 11
08/01->09/01/202422 - 00Trượt
06/01->07/01/202455 - 44Trượt
04/01->05/01/202444 - 00Trượt
02/01->03/01/202400 - 88Ăn 00
31/12->01/01/202455 - 22Ăn 55, Ăn 22
29/12->30/12/202311 - 22Trượt
27/12->28/12/202366 - 33Ăn 66
25/12->26/12/202355 - 99Trượt
23/12->24/12/202344 - 88Ăn 44
21/12->22/12/202344 - 55Trượt
19/12->20/12/202355 - 33Ăn 55
17/12->18/12/202388 - 99Ăn 88, Ăn 99
15/12->16/12/202300 - 22Trượt
13/12->14/12/202377 - 22Ăn 77
11/12->12/12/202322 - 55Trượt
09/12->10/12/202399 - 44Ăn 99
07/12->08/12/202355 - 99Ăn 99
05/12->06/12/202388 - 55Ăn 88
03/12->04/12/202399 - 55Ăn 55
01/12->02/12/202399 - 55Ăn 55
29/11->30/11/202322 - 00Trượt
27/11->28/11/202333 - 44Trượt
25/11->26/11/202377 - 11Trượt
23/11->24/11/202355 - 00Trượt
21/11->22/11/202333 - 22Ăn 22
19/11->20/11/202377 - 66Ăn 66
17/11->18/11/202333 - 77Trượt
15/11->16/11/202366 - 33Trượt
13/11->14/11/202377 - 44Ăn 44
11/11->12/11/202355 - 44Ăn 55
09/11->10/11/202311 - 99Trượt
07/11->08/11/202399 - 33Ăn 33
05/11->06/11/202322 - 11Ăn 22
03/11->04/11/202399 - 55Ăn 99, Ăn 55
01/11->02/11/202333 - 66Trượt
30/10->31/10/202344 - 77Ăn 44
28/10->29/10/202311 - 55Ăn 55
26/10->27/10/202322 - 77Trượt
24/10->25/10/202300 - 77Trượt
22/10->23/10/202355 - 44Ăn 44
20/10->21/10/202399 - 33Ăn 33
18/10->19/10/202355 - 22Ăn 22
16/10->17/10/202333 - 00Ăn 00
14/10->15/10/202344 - 99Ăn 99
12/10->13/10/202377 - 66Ăn 66
10/10->11/10/202322 - 66Ăn 22
08/10->09/10/202333 - 99Trượt
06/10->07/10/202377 - 00Trượt
04/10->05/10/202344 - 66Ăn 44, Ăn 66
02/10->03/10/202300 - 33Ăn 00
30/09->01/10/202366 - 00Ăn 66
28/09->29/09/202322 - 00Ăn 22, Ăn 00
26/09->27/09/202333 - 55Trượt
24/09->25/09/202344 - 88Ăn 44, Ăn 88
22/09->23/09/202300 - 22Ăn 00, Ăn 22
20/09->21/09/202388 - 66Ăn 66
18/09->19/09/202311 - 66Ăn 66
16/09->17/09/202366 - 22Ăn 66
14/09->15/09/202366 - 11Ăn 66
12/09->13/09/202377 - 11Ăn 11
10/09->11/09/202388 - 33Trượt
08/09->09/09/202333 - 77Ăn 33
06/09->07/09/202366 - 55Trượt
04/09->05/09/202355 - 44Ăn 55, Ăn 44
02/09->03/09/202377 - 66Trượt
31/08->01/09/202399 - 22Ăn 99
29/08->30/08/202399 - 00Ăn 00
27/08->28/08/202311 - 99Ăn 11
25/08->26/08/202355 - 88Trượt
23/08->24/08/202399 - 11Trượt
21/08->22/08/202399 - 77Ăn 99
19/08->20/08/202355 - 99Ăn 99
17/08->18/08/202311 - 88Trượt
15/08->16/08/202300 - 33Ăn 00
13/08->14/08/202377 - 44Ăn 44
11/08->12/08/202355 - 99Ăn 99
09/08->10/08/202388 - 44Trượt
07/08->08/08/202300 - 33Trượt
05/08->06/08/202388 - 66Ăn 88
03/08->04/08/202322 - 66Ăn 22, Ăn 66
01/08->02/08/202366 - 11Trượt
30/07->31/07/202399 - 22Trượt
28/07->29/07/202344 - 33Ăn 44
26/07->27/07/202322 - 88Ăn 22, Ăn 88
24/07->25/07/202322 - 66Ăn 22, Ăn 66
22/07->23/07/202355 - 11Ăn 55
20/07->21/07/202311 - 00Trượt
18/07->19/07/202322 - 88Ăn 22
16/07->17/07/202322 - 77Ăn 22
14/07->15/07/202388 - 66Trượt
12/07->13/07/202333 - 88Trượt
10/07->11/07/202311 - 00Ăn 11
08/07->09/07/202300 - 99Trượt
06/07->07/07/202377 - 66Ăn 66
04/07->05/07/202399 - 00Trượt
02/07->03/07/202388 - 00Trượt
30/06->01/07/202377 - 66Ăn 66
28/06->29/06/202399 - 22Ăn 99
26/06->27/06/202366 - 00Trượt
24/06->25/06/202311 - 66Trượt
22/06->23/06/202322 - 88Trượt
20/06->21/06/202377 - 33Ăn 33
18/06->19/06/202399 - 33Ăn 99, Ăn 33
16/06->17/06/202388 - 00Ăn 88
14/06->15/06/202344 - 88Ăn 44
12/06->13/06/202388 - 99Trượt
10/06->11/06/202322 - 55Ăn 22
08/06->09/06/202333 - 77Ăn 77
06/06->07/06/202366 - 22Ăn 66, Ăn 22
04/06->05/06/202300 - 66Ăn 00
02/06->03/06/202355 - 11Ăn 55
31/05->01/06/202322 - 99Ăn 22
29/05->30/05/202399 - 88Trượt
27/05->28/05/202399 - 33Ăn 33
25/05->26/05/202377 - 22Ăn 77
23/05->24/05/202388 - 33Trượt
21/05->22/05/202399 - 66Ăn 66
19/05->20/05/202300 - 55Trượt
17/05->18/05/202322 - 55Trượt
15/05->16/05/202333 - 66Trượt
13/05->14/05/202322 - 00Ăn 22
11/05->12/05/202399 - 55Ăn 55
09/05->10/05/202344 - 99Trượt
07/05->08/05/202322 - 55Ăn 55
05/05->06/05/202344 - 33Trượt
03/05->04/05/202388 - 77Ăn 77
01/05->02/05/202322 - 66Ăn 22, Ăn 66
29/04->30/04/202344 - 55Ăn 55
27/04->28/04/202322 - 33Trượt
25/04->26/04/202322 - 66Ăn 22, Ăn 66
23/04->24/04/202377 - 33Trượt
21/04->22/04/202399 - 55Trượt
19/04->20/04/202355 - 77Ăn 77
17/04->18/04/202322 - 11Ăn 11
15/04->16/04/202344 - 88Ăn 44, Ăn 88
13/04->14/04/202355 - 77Trượt
11/04->12/04/202322 - 88Ăn 22
09/04->10/04/202355 - 88Ăn 55
07/04->08/04/202344 - 66Ăn 44, Ăn 66
05/04->06/04/202344 - 11Ăn 44, Ăn 11
03/04->04/04/202355 - 44Ăn 44
01/04->02/04/202322 - 66Trượt
30/03->31/03/202322 - 00Ăn 22
28/03->29/03/202388 - 11Trượt
26/03->27/03/202355 - 99Ăn 55
24/03->25/03/202388 - 55Trượt
22/03->23/03/202355 - 66Trượt
20/03->21/03/202366 - 77Ăn 77
18/03->19/03/202366 - 77Trượt
16/03->17/03/202300 - 22Ăn 22
14/03->15/03/202311 - 77Ăn 11, Ăn 77
12/03->13/03/202388 - 11Ăn 88, Ăn 11
10/03->11/03/202333 - 55Trượt
08/03->09/03/202366 - 55Ăn 55
06/03->07/03/202300 - 55Ăn 00, Ăn 55
04/03->05/03/202300 - 22Trượt
02/03->03/03/202399 - 33Ăn 33
28/02->01/03/202377 - 22Ăn 77
26/02->27/02/202399 - 66Ăn 99, Ăn 66
24/02->25/02/202388 - 33Ăn 88
22/02->23/02/202333 - 77Trượt
20/02->21/02/202388 - 11Trượt
18/02->19/02/202333 - 77Ăn 33
16/02->17/02/202333 - 00Trượt
14/02->15/02/202355 - 22Ăn 22
12/02->13/02/202322 - 11Ăn 11
10/02->11/02/202388 - 11Ăn 88, Ăn 11
08/02->09/02/202344 - 55Ăn 44, Ăn 55
06/02->07/02/202311 - 77Ăn 11
04/02->05/02/202377 - 44Ăn 77
02/02->03/02/202311 - 99Ăn 11
31/01->01/02/202300 - 55Ăn 55
29/01->30/01/202388 - 22Ăn 88
27/01->28/01/202377 - 99Ăn 99
25/01->26/01/202344 - 33Ăn 44
19/01->20/01/202399 - 11Trượt
17/01->18/01/202355 - 44Ăn 55
15/01->16/01/202355 - 66Ăn 55, Ăn 66
13/01->14/01/202366 - 22Ăn 66
11/01->12/01/202322 - 00Ăn 22, Ăn 00
09/01->10/01/202366 - 22Ăn 66
07/01->08/01/202388 - 77Ăn 88, Ăn 77
05/01->06/01/202333 - 66Ăn 66
03/01->04/01/202377 - 11Trượt
01/01->02/01/202322 - 55Trượt
30/12->31/12/202255 - 33Ăn 55
28/12->29/12/202244 - 77Ăn 77
26/12->27/12/202299 - 11Trượt
24/12->25/12/202277 - 22Trượt
22/12->23/12/202233 - 88Trượt
20/12->21/12/202200 - 33Ăn 00
18/12->19/12/202288 - 77Trượt
16/12->17/12/202222 - 44Ăn 22, Ăn 44
14/12->15/12/202233 - 11Ăn 33, Ăn 11
12/12->13/12/202211 - 99Trượt
10/12->11/12/202211 - 33Trượt
08/12->09/12/202211 - 66Trượt
06/12->07/12/202244 - 33Ăn 33
04/12->05/12/202299 - 11Trượt
02/12->03/12/202266 - 88Ăn 88
30/11->01/12/202200 - 55Ăn 55
28/11->29/11/202211 - 77Ăn 77
26/11->27/11/202299 - 77Trượt
24/11->25/11/202233 - 22Ăn 33
22/11->23/11/202200 - 33Trượt
20/11->21/11/202288 - 22Ăn 22
18/11->19/11/202266 - 44Ăn 66
16/11->17/11/202255 - 77Ăn 55
14/11->15/11/202266 - 33Trượt
12/11->13/11/202244 - 88Trượt
10/11->11/11/202266 - 00Ăn 66
08/11->09/11/202244 - 88Ăn 44, Ăn 88
06/11->07/11/202244 - 77Ăn 44
04/11->05/11/202299 - 11Ăn 11
02/11->03/11/202233 - 11Ăn 33, Ăn 11
31/10->01/11/202233 - 55Ăn 33
29/10->30/10/202277 - 88Ăn 77, Ăn 88
27/10->28/10/202277 - 66Ăn 66
25/10->26/10/202233 - 11Ăn 11
23/10->24/10/202277 - 66Ăn 77
21/10->22/10/202277 - 33Trượt
19/10->20/10/202222 - 00Trượt
17/10->18/10/202222 - 11Trượt
15/10->16/10/202266 - 88Ăn 66, Ăn 88
13/10->14/10/202299 - 11Trượt
11/10->12/10/202288 - 22Ăn 88, Ăn 22
09/10->10/10/202266 - 22Trượt
07/10->08/10/202244 - 88Trượt
05/10->06/10/202255 - 77Trượt
03/10-4/10/202266 - 88Ăn 66, Ăn 88

Cách vào tiền hợp lý cặp lô kép khung 2 ngày

Nuôi lô kép khung 2 ngày 247 miễn phí, chính xác nhất 1

Anh em cần tính toán nếu như muốn thắng và có lãi khi đánh lô kép. Cách vào tiền sẽ quyết định bạn là người có sự phân chia tiền hợp lý hay không. Thông thường, để anh em đánh lô kép trong thời gian 2 ngày có rất nhiều cách vào tiền khác nhau tùy vào tuy duy của từng người chơi.

Trong đó, cách vào tiền nuôi lô kép khung 2 ngày phổ biến là theo tỷ lệ: 1 : 5, 1 : 3, 1 : 2

Điều này còn tùy thuộc vào khẩu vị chơi cũng như sở thích của anh em. Chính vì vậy, quan trọng nhất vẫn là anh em phải thu được lãi sau những ngày nuôi lô kép.

Ưu điểm nuôi lô kép khung 2 ngày 

Trong thời gian anh em nuôi lô kép sẽ giúp người chơi đầu tư kiếm lời tốt. Bởi tỷ lệ đánh bừa của anh em sẽ được giảm xuống một cách tối đa. Từ đó, giúp bạn dễ đạt được kết quả tốt hơn với cách nuôi khung như vậy mỗi ngày.

Không chỉ với dạng lô kép khung 2 ngày, mà còn có khung 3, 5, 7… Nhưng với cách nuôi khung hai ngày vẫn là một cách chơi được nhiều anh em lựa chọn bởi vốn bỏ ra thấp, tỷ lệ rủi ro không cao. Song song với đó thời gian soi cầu được chắc chắn tiết kiệm hơn các khung 3,5,7,…

Phương pháp bắt bạch thủ lô kép khung 2 ngày

Nuôi lô kép khung 2 ngày 247 miễn phí, chính xác nhất 2

Khi thấy người chơi chọn chơi xổ số 2 ngày miễn phí, anh em mới chơi luôn cảm thấy đây là thử thách – cách để chiến thắng. Thực tế điều này cực kỳ sai lầm, việc nuôi kép 2 khung ngày chỉ có thể đảm bảo rằng những con số này có tần suất xuất hiện nhiều hơn trong 2 ngày tới.

Mẹo nuôi lô kép khung 2 ngày

Bên cạnh việc áp dụng một vài những cách trên thì anh em nên áp dụng thêm các phương pháp hay trong khi nuôi lô kép khung 2 ngày sẽ giúp anh dễ dàng chiến thắng và cập bến an toàn. Do đó, anh em nên tham khảo các mức vào tiền của các tiền bối đi trước giúp người chơi luôn kiếm được thu nhập từ phương pháp này. 

Nuôi bạch thủ lô kép

Với cách nuôi khung bạch thủ lô kép thì vào ngày sau phải vào tiền nhiều gấp 2, 3 lần ngày trước.

Ví dụ:

Ngày đầu tiên, anh em đánh 10 điểm và vào 100.000vnd. Nếu ngày 1 về 1 nháy thì lúc đó số tiền lãi bạn thu được là 600 – 100 = 500.000 vnd. Nếu ngày 1 không ra thì anh em tiếp tục đánh vào ngày 2.

Ngày thứ 2, anh em đánh 20 điểm và vào 200.000vnd, nếu ra 1 nháy thì số tiền lãi là: 1.800 – (200 +100) = 1.500.000 vnd.

Song thủ lô kép với khung 2 ngày

Nuôi lô kép khung 2 ngày 247 miễn phí, chính xác nhất 3

Cách vào tiền song thủ lô kép khung 2 ngày,anh em cần vốn nhiều hơn so với các cách chơi khác, và người chơi cũng cần có số vốn dư giả một chút để có thể theo được khung lô này. Tỷ lệ tốt nhất để vào tiền là 1:5, 1:3.

Bắt lô nuôi khung 2 ngày theo giải nhất, giải đặc biệt

Đây là một cách chơi cực kì hiệu quả. Cần 2 bước đơn giản để thực hiện nuôi lô theo khung 2 ngày:

Bước 1: Theo dõi kết quả xổ số của ngày hôm qua đã về, anh em hãy sắp xếp các số  liên tiếp theo dãy số của giải đặc biệt và giải nhất .

Ví dụ: Ngày 30/09/2022 giải đặc biệt là 34567, giải nhất là 42321, kết hợp dãy số: 3-4-5-6-7-4-2-3-2-1.

Bước 2: Sau đó cộng hai số liền nhau thành từng cặp. Với kết quả có 2 chữ số, anh em chỉ cần thêm số đơn vị. Lặp lại cho đến khi anh em nhận được một cặp lô duy nhất. 

Anh em hãy lưu lại trang bản tin lô đề để giới thiệu tới bạn bè để cùng nhau nhận số Lô kép nuôi khung 2 ngày nhé, chúc anh em may mắn