Dàn đề 60 số bất bại đánh quanh năm và cách vào tiền hợp lý

Nếu nói về chơi lô đề thì có rất nhiều mánh khóe, thủ thuật để tìm số và ghi cược. Người chơi lô đề kì cựu thường bàn nhau ghi đề sao cho chuẩn nhất và dàn đề 60 số bất bại để tìm cơ hội làm giàu nhanh chóng. Thủ thuật dàn đề 60 số bất bại đánh quanh năm có dễ hay không? Và chơi dàn đề thế nào cho đúng, bài viết dưới đây của Bản Tin Lô Đề sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan chính xác nhất về nó.

Thống kê dàn đề 60 số khung 3 ngày

NgàyDàn đề 60 sốKết quả
01/04->03/04/202310 - 34 - 09 - 37 - 59 - 98 - 46 - 15 - 85 - 52
49 - 36 - 75 - 27 - 72 - 73 - 81 - 94 - 26 - 51
78 - 60 - 25 - 87 - 29 - 50 - 13 - 19 - 16 - 06
18 - 80 - 83 - 41 - 30 - 84 - 14 - 67 - 47 - 63
76 - 95 - 17 - 70 - 02 - 40 - 71 - 54 - 42 - 32
28 - 56 - 65 - 68 - 93 - 61 - 97 - 90 - 58 - 91
chờ
29/03->31/03/202345 - 08 - 04 - 10 - 68 - 64 - 14 - 27 - 51 - 90
74 - 60 - 41 - 59 - 69 - 54 - 39 - 13 - 25 - 03
16 - 01 - 94 - 50 - 85 - 48 - 17 - 30 - 76 - 05
79 - 34 - 57 - 46 - 70 - 28 - 72 - 56 - 12 - 43
19 - 52 - 47 - 63 - 58 - 07 - 24 - 53 - 73 - 18
97 - 15 - 61 - 65 - 02 - 23 - 89 - 09 - 20 - 40
Ăn 04
26/03->28/03/202376 - 83 - 48 - 61 - 32 - 40 - 31 - 13 - 80 - 24
78 - 34 - 08 - 15 - 39 - 89 - 67 - 27 - 07 - 81
96 - 56 - 21 - 73 - 82 - 12 - 14 - 41 - 59 - 74
72 - 02 - 16 - 62 - 45 - 95 - 50 - 94 - 25 - 58
69 - 98 - 28 - 91 - 38 - 93 - 86 - 92 - 09 - 63
57 - 17 - 23 - 42 - 06 - 36 - 43 - 05 - 04 - 71
Ăn 28
23/03->25/03/202381 - 95 - 60 - 57 - 27 - 12 - 04 - 63 - 17 - 13
92 - 47 - 85 - 43 - 18 - 01 - 30 - 72 - 35 - 71
86 - 56 - 41 - 62 - 96 - 69 - 10 - 58 - 89 - 49
46 - 65 - 48 - 78 - 24 - 51 - 20 - 42 - 84 - 91
73 - 64 - 09 - 19 - 98 - 31 - 54 - 52 - 79 - 76
03 - 94 - 90 - 68 - 32 - 87 - 53 - 93 - 40 - 06
Ăn 57, Ăn 73
20/03->22/03/202356 - 49 - 39 - 60 - 80 - 90 - 83 - 19 - 12 - 84
71 - 06 - 54 - 68 - 45 - 98 - 47 - 35 - 30 - 02
13 - 48 - 34 - 82 - 79 - 64 - 16 - 20 - 37 - 10
24 - 46 - 61 - 93 - 74 - 94 - 51 - 73 - 14 - 38
63 - 65 - 36 - 78 - 72 - 67 - 89 - 09 - 57 - 31
50 - 03 - 91 - 41 - 27 - 75 - 29 - 05 - 58 - 01
Ăn 98, Ăn 64
17/03->19/03/202327 - 58 - 61 - 69 - 19 - 98 - 56 - 45 - 30 - 32
91 - 37 - 59 - 82 - 15 - 08 - 95 - 31 - 63 - 70
09 - 48 - 18 - 39 - 01 - 71 - 12 - 25 - 06 - 79
20 - 80 - 34 - 76 - 78 - 96 - 29 - 14 - 81 - 97
40 - 10 - 64 - 86 - 17 - 16 - 46 - 52 - 41 - 26
68 - 50 - 93 - 72 - 89 - 62 - 43 - 74 - 57 - 85
Ăn 70, Ăn 89
14/03->16/03/202350 - 41 - 17 - 52 - 01 - 75 - 54 - 51 - 47 - 20
24 - 74 - 68 - 61 - 87 - 32 - 90 - 69 - 07 - 49
05 - 60 - 04 - 09 - 81 - 67 - 64 - 46 - 56 - 76
08 - 12 - 13 - 10 - 72 - 21 - 70 - 89 - 30 - 98
45 - 86 - 85 - 35 - 91 - 18 - 65 - 06 - 37 - 15
63 - 34 - 57 - 19 - 96 - 31 - 62 - 25 - 59 - 58
Ăn 24, Ăn 81
11/03->13/03/202352 - 80 - 90 - 61 - 37 - 63 - 72 - 74 - 05 - 49
29 - 28 - 98 - 06 - 82 - 57 - 48 - 56 - 94 - 30
01 - 50 - 70 - 69 - 23 - 07 - 39 - 59 - 51 - 67
60 - 97 - 27 - 13 - 10 - 65 - 04 - 38 - 03 - 46
20 - 15 - 41 - 53 - 12 - 19 - 25 - 75 - 54 - 43
93 - 32 - 45 - 62 - 21 - 14 - 68 - 40 - 58 - 92
Ăn 75
08/03->10/03/202337 - 25 - 27 - 35 - 73 - 19 - 42 - 15 - 13 - 07
67 - 30 - 64 - 91 - 23 - 48 - 78 - 24 - 95 - 80
38 - 54 - 97 - 18 - 56 - 89 - 83 - 69 - 04 - 34
46 - 75 - 01 - 84 - 79 - 10 - 85 - 61 - 82 - 06
96 - 41 - 29 - 31 - 05 - 65 - 16 - 52 - 70 - 36
90 - 20 - 76 - 59 - 92 - 57 - 74 - 60 - 62 - 02
Ăn 05, Ăn 20
05/03->07/03/202340 - 30 - 89 - 32 - 09 - 72 - 31 - 85 - 08 - 46
96 - 84 - 53 - 90 - 59 - 73 - 24 - 68 - 78 - 64
45 - 93 - 20 - 36 - 28 - 71 - 92 - 63 - 60 - 94
74 - 12 - 14 - 87 - 35 - 49 - 52 - 57 - 03 - 41
07 - 21 - 81 - 26 - 80 - 01 - 19 - 62 - 83 - 16
67 - 04 - 75 - 17 - 23 - 43 - 02 - 42 - 29 - 05
Ăn 19
02/03->04/03/202357 - 53 - 32 - 02 - 24 - 68 - 14 - 83 - 12 - 15
76 - 96 - 65 - 30 - 60 - 34 - 13 - 81 - 16 - 92
19 - 26 - 08 - 35 - 61 - 39 - 37 - 31 - 05 - 79
56 - 94 - 97 - 27 - 07 - 51 - 25 - 54 - 70 - 23
71 - 74 - 69 - 67 - 72 - 28 - 82 - 40 - 98 - 64
73 - 86 - 03 - 93 - 84 - 58 - 01 - 06 - 10 - 50
Ăn 56
27/02->01/03/202389 - 37 - 64 - 28 - 98 - 68 - 73 - 07 - 20 - 74
62 - 46 - 50 - 76 - 51 - 40 - 95 - 43 - 35 - 29
04 - 17 - 01 - 58 - 81 - 72 - 54 - 45 - 25 - 39
32 - 30 - 65 - 47 - 12 - 14 - 69 - 18 - 06 - 83
27 - 49 - 67 - 61 - 79 - 31 - 03 - 78 - 93 - 60
38 - 02 - 87 - 48 - 26 - 08 - 21 - 86 - 85 - 19
Ăn 58, Ăn 27, Ăn 02
24/02->26/02/202361 - 34 - 39 - 49 - 71 - 62 - 75 - 07 - 86 - 70
92 - 98 - 46 - 51 - 09 - 57 - 02 - 58 - 87 - 04
08 - 37 - 48 - 94 - 35 - 95 - 82 - 21 - 69 - 64
10 - 78 - 30 - 85 - 01 - 73 - 28 - 45 - 90 - 56
81 - 72 - 27 - 17 - 84 - 97 - 14 - 54 - 19 - 91
29 - 20 - 53 - 52 - 50 - 40 - 18 - 59 - 60 - 79
Ăn 60, Ăn 79
21/02->23/02/202328 - 13 - 54 - 71 - 68 - 43 - 40 - 57 - 12 - 82
56 - 37 - 81 - 74 - 26 - 38 - 95 - 61 - 31 - 35
67 - 19 - 85 - 69 - 30 - 07 - 14 - 03 - 46 - 48
73 - 90 - 64 - 05 - 84 - 62 - 86 - 36 - 27 - 17
80 - 52 - 79 - 97 - 16 - 59 - 70 - 10 - 98 - 20
08 - 25 - 41 - 87 - 39 - 51 - 29 - 78 - 89 - 23
Ăn 57, Ăn 81, Ăn 64
18/02->20/02/202313 - 64 - 68 - 54 - 72 - 32 - 65 - 89 - 58 - 04
28 - 16 - 45 - 06 - 47 - 60 - 07 - 67 - 27 - 79
29 - 48 - 52 - 17 - 53 - 87 - 01 - 46 - 36 - 02
12 - 39 - 51 - 49 - 61 - 10 - 20 - 57 - 42 - 93
38 - 41 - 19 - 71 - 09 - 43 - 14 - 18 - 40 - 35
97 - 24 - 30 - 96 - 62 - 73 - 69 - 92 - 08 - 80
Ăn 64, Ăn 71
15/02->17/02/202316 - 50 - 85 - 25 - 18 - 23 - 64 - 67 - 92 - 45
57 - 61 - 98 - 76 - 70 - 09 - 39 - 96 - 41 - 36
02 - 13 - 60 - 51 - 47 - 80 - 74 - 69 - 12 - 72
56 - 10 - 53 - 04 - 06 - 62 - 34 - 08 - 24 - 21
83 - 37 - 30 - 31 - 87 - 03 - 46 - 07 - 68 - 91
94 - 15 - 29 - 28 - 14 - 49 - 75 - 19 - 43 - 42
Ăn 43
12/02->14/02/202373 - 56 - 47 - 34 - 90 - 16 - 91 - 10 - 18 - 95
63 - 05 - 92 - 96 - 83 - 31 - 51 - 67 - 74 - 78
79 - 02 - 46 - 76 - 42 - 28 - 80 - 75 - 82 - 24
50 - 71 - 37 - 54 - 04 - 62 - 60 - 13 - 93 - 08
53 - 40 - 27 - 21 - 01 - 48 - 07 - 38 - 29 - 57
23 - 39 - 89 - 84 - 06 - 41 - 97 - 61 - 35 - 12
Ăn 16, Ăn 41
09/02->11/02/202336 - 04 - 29 - 81 - 69 - 42 - 08 - 16 - 72 - 14
90 - 70 - 67 - 05 - 61 - 59 - 19 - 20 - 93 - 23
13 - 57 - 56 - 46 - 32 - 84 - 98 - 37 - 24 - 03
17 - 01 - 85 - 63 - 31 - 73 - 50 - 09 - 96 - 07
86 - 94 - 54 - 51 - 38 - 95 - 15 - 06 - 97 - 26
76 - 53 - 34 - 80 - 35 - 18 - 87 - 91 - 25 - 83
Ăn 20, Ăn 13, Ăn 37
06/02->08/02/202323 - 95 - 36 - 69 - 84 - 06 - 57 - 02 - 81 - 09
41 - 75 - 92 - 30 - 73 - 03 - 64 - 20 - 19 - 91
96 - 98 - 07 - 80 - 67 - 72 - 12 - 60 - 61 - 01
10 - 52 - 05 - 89 - 83 - 65 - 51 - 87 - 24 - 53
31 - 29 - 62 - 15 - 34 - 25 - 28 - 38 - 58 - 46
63 - 37 - 94 - 47 - 74 - 68 - 90 - 48 - 42 - 79
Ăn 92, Ăn 64, Ăn 98
03/02->05/02/202372 - 40 - 46 - 69 - 51 - 75 - 64 - 43 - 24 - 32
87 - 28 - 58 - 48 - 98 - 89 - 73 - 68 - 29 - 67
52 - 21 - 92 - 59 - 04 - 60 - 57 - 80 - 45 - 09
30 - 42 - 02 - 39 - 23 - 01 - 10 - 34 - 50 - 86
05 - 83 - 41 - 82 - 19 - 12 - 94 - 13 - 90 - 36
16 - 96 - 03 - 54 - 08 - 37 - 91 - 18 - 84 - 06
Ăn 48, Ăn 94
31/01->02/02/202326 - 83 - 19 - 90 - 34 - 16 - 85 - 13 - 12 - 73
95 - 57 - 15 - 03 - 04 - 94 - 75 - 56 - 63 - 97
61 - 91 - 21 - 50 - 46 - 93 - 71 - 70 - 64 - 02
38 - 35 - 17 - 43 - 18 - 96 - 10 - 30 - 54 - 74
29 - 01 - 28 - 72 - 06 - 37 - 67 - 48 - 68 - 69
92 - 32 - 76 - 62 - 52 - 65 - 45 - 47 - 84 - 27
Ăn 61, Ăn 38
28/01->30/01/202393 - 68 - 78 - 08 - 59 - 94 - 92 - 51 - 40 - 71
24 - 98 - 96 - 81 - 23 - 97 - 27 - 89 - 20 - 87
34 - 06 - 75 - 57 - 16 - 49 - 50 - 69 - 26 - 90
95 - 03 - 83 - 52 - 41 - 63 - 09 - 56 - 17 - 02
39 - 85 - 46 - 01 - 21 - 32 - 72 - 14 - 15 - 54
43 - 70 - 62 - 31 - 47 - 48 - 64 - 35 - 28 - 67
Trượt
25/01->27/01/202369 - 18 - 30 - 19 - 91 - 73 - 48 - 35 - 82 - 34
93 - 29 - 75 - 63 - 01 - 42 - 50 - 39 - 40 - 21
09 - 97 - 83 - 03 - 61 - 57 - 26 - 16 - 07 - 67
38 - 89 - 68 - 76 - 47 - 87 - 72 - 49 - 12 - 80
25 - 27 - 41 - 81 - 53 - 60 - 84 - 98 - 46 - 52
36 - 13 - 31 - 06 - 78 - 59 - 04 - 90 - 56 - 54
Ăn 59
19/01->21/01/202369 - 18 - 30 - 19 - 91 - 73 - 48 - 35 - 82 - 34
93 - 29 - 75 - 63 - 01 - 42 - 50 - 39 - 40 - 21
09 - 97 - 83 - 03 - 61 - 57 - 26 - 16 - 07 - 67
38 - 89 - 68 - 76 - 47 - 87 - 72 - 49 - 12 - 80
25 - 27 - 41 - 81 - 53 - 60 - 84 - 98 - 46 - 52
36 - 13 - 31 - 06 - 78 - 59 - 04 - 90 - 56 - 54
Trượt
16/01->18/01/202367 - 07 - 05 - 51 - 34 - 42 - 28 - 76 - 12 - 75
52 - 98 - 10 - 37 - 41 - 95 - 16 - 93 - 08 - 87
81 - 89 - 97 - 27 - 50 - 03 - 18 - 13 - 46 - 82
70 - 79 - 49 - 02 - 26 - 61 - 83 - 68 - 45 - 80
85 - 20 - 01 - 69 - 31 - 74 - 96 - 90 - 06 - 24
73 - 23 - 21 - 47 - 36 - 84 - 91 - 65 - 38 - 53
Ăn 82
13/01->15/01/202350 - 98 - 13 - 31 - 29 - 09 - 86 - 94 - 07 - 52
30 - 43 - 67 - 82 - 68 - 75 - 59 - 62 - 17 - 60
51 - 15 - 93 - 48 - 40 - 14 - 41 - 37 - 71 - 05
89 - 91 - 85 - 06 - 92 - 87 - 20 - 18 - 19 - 65
25 - 02 - 36 - 39 - 28 - 97 - 47 - 96 - 42 - 81
80 - 73 - 63 - 26 - 83 - 23 - 03 - 54 - 01 - 24
Ăn 62, Ăn 40
10/01->12/01/202332 - 26 - 91 - 20 - 45 - 31 - 06 - 56 - 08 - 76
54 - 64 - 87 - 21 - 73 - 16 - 89 - 51 - 59 - 24
27 - 05 - 68 - 60 - 39 - 98 - 43 - 75 - 42 - 97
71 - 69 - 48 - 78 - 62 - 34 - 41 - 93 - 15 - 70
18 - 53 - 52 - 10 - 94 - 29 - 85 - 46 - 14 - 92
09 - 17 - 72 - 04 - 82 - 61 - 96 - 38 - 03 - 19
Ăn 91, Ăn 42, Ăn 52
07/01->09/01/202331 - 32 - 86 - 19 - 28 - 93 - 94 - 23 - 04 - 57
25 - 34 - 91 - 61 - 15 - 18 - 26 - 59 - 58 - 09
53 - 51 - 76 - 02 - 03 - 48 - 27 - 69 - 41 - 71
49 - 21 - 42 - 74 - 56 - 40 - 07 - 08 - 96 - 90
80 - 62 - 10 - 43 - 87 - 64 - 73 - 14 - 84 - 79
46 - 05 - 30 - 67 - 60 - 52 - 37 - 63 - 78 - 29
Ăn 40, Ăn 14
04/01->06/01/202340 - 38 - 85 - 78 - 08 - 56 - 21 - 60 - 16 - 71
91 - 41 - 31 - 68 - 73 - 06 - 18 - 05 - 32 - 04
02 - 15 - 24 - 61 - 34 - 83 - 20 - 96 - 81 - 48
74 - 72 - 53 - 36 - 28 - 17 - 52 - 46 - 98 - 80
97 - 49 - 70 - 62 - 93 - 67 - 47 - 64 - 27 - 30
65 - 09 - 45 - 82 - 76 - 95 - 35 - 26 - 63 - 59
Ăn 91, Ăn 70
01/01->03/01/202314 - 40 - 91 - 30 - 34 - 67 - 87 - 27 - 03 - 80
37 - 76 - 92 - 39 - 29 - 64 - 48 - 61 - 16 - 09
79 - 51 - 02 - 26 - 47 - 58 - 41 - 18 - 68 - 19
12 - 46 - 84 - 07 - 69 - 23 - 97 - 70 - 59 - 10
45 - 86 - 75 - 13 - 82 - 81 - 08 - 35 - 01 - 32
78 - 73 - 50 - 05 - 17 - 06 - 85 - 56 - 90 - 53
Ăn 05
29/12->31/12/202261 - 65 - 92 - 81 - 31 - 64 - 01 - 95 - 75 - 25
45 - 84 - 30 - 39 - 10 - 23 - 37 - 51 - 46 - 04
28 - 58 - 48 - 12 - 50 - 08 - 32 - 85 - 98 - 27
40 - 02 - 94 - 86 - 20 - 54 - 03 - 15 - 29 - 18
60 - 21 - 52 - 70 - 49 - 53 - 90 - 96 - 78 - 19
14 - 97 - 09 - 16 - 76 - 93 - 38 - 71 - 74 - 07
Ăn 12, Ăn 49
26/12->28/12/202237 - 23 - 74 - 72 - 97 - 28 - 61 - 32 - 02 - 29
04 - 62 - 27 - 24 - 87 - 80 - 65 - 17 - 48 - 96
67 - 26 - 84 - 85 - 08 - 39 - 21 - 49 - 01 - 57
64 - 59 - 25 - 78 - 35 - 70 - 89 - 83 - 56 - 50
86 - 15 - 98 - 60 - 53 - 52 - 79 - 58 - 47 - 40
19 - 63 - 54 - 10 - 82 - 69 - 16 - 42 - 14 - 71
Ăn 97
23/12->25/12/202243 - 21 - 93 - 70 - 34 - 75 - 98 - 62 - 67 - 08
47 - 01 - 07 - 92 - 73 - 02 - 61 - 74 - 82 - 13
31 - 57 - 18 - 24 - 15 - 53 - 94 - 89 - 42 - 14
58 - 40 - 20 - 91 - 59 - 23 - 25 - 68 - 86 - 39
41 - 48 - 81 - 19 - 05 - 50 - 78 - 90 - 52 - 84
87 - 28 - 54 - 27 - 36 - 26 - 32 - 09 - 76 - 72
Ăn 34, Ăn 27, Ăn 36
20/12->22/12/202259 - 76 - 78 - 98 - 27 - 46 - 09 - 34 - 74 - 02
28 - 94 - 90 - 75 - 58 - 24 - 30 - 17 - 56 - 47
32 - 08 - 15 - 68 - 49 - 26 - 21 - 89 - 37 - 80
53 - 64 - 35 - 71 - 52 - 14 - 57 - 54 - 62 - 67
61 - 60 - 13 - 95 - 38 - 04 - 01 - 92 - 23 - 48
84 - 70 - 07 - 81 - 87 - 93 - 51 - 65 - 25 - 72
Ăn 62, Ăn 38, Ăn 48
17/12->19/12/202229 - 09 - 02 - 85 - 51 - 26 - 56 - 59 - 76 - 06
81 - 03 - 17 - 72 - 71 - 24 - 69 - 05 - 78 - 04
28 - 39 - 37 - 79 - 01 - 08 - 65 - 64 - 80 - 95
57 - 50 - 94 - 47 - 49 - 58 - 21 - 42 - 67 - 12
98 - 38 - 07 - 18 - 23 - 31 - 60 - 91 - 46 - 87
73 - 54 - 96 - 70 - 10 - 97 - 32 - 16 - 86 - 25
Ăn 24, Ăn 05
14/12->16/12/202269 - 92 - 15 - 94 - 31 - 73 - 19 - 83 - 07 - 37
62 - 45 - 16 - 60 - 95 - 26 - 12 - 06 - 75 - 40
48 - 47 - 67 - 23 - 90 - 86 - 03 - 30 - 58 - 56
34 - 41 - 02 - 05 - 70 - 87 - 51 - 63 - 91 - 18
96 - 50 - 52 - 14 - 59 - 61 - 42 - 89 - 81 - 43
32 - 54 - 57 - 49 - 78 - 85 - 53 - 64 - 72 - 93
Ăn 07, Ăn 86, Ăn 59
11/12->13/12/202275 - 45 - 29 - 25 - 23 - 14 - 81 - 12 - 71 - 03
67 - 42 - 27 - 18 - 21 - 07 - 96 - 01 - 93 - 16
20 - 17 - 76 - 65 - 24 - 08 - 50 - 49 - 80 - 94
41 - 74 - 54 - 87 - 82 - 30 - 28 - 59 - 02 - 73
31 - 68 - 34 - 62 - 48 - 10 - 60 - 57 - 91 - 98
15 - 58 - 97 - 84 - 43 - 26 - 90 - 79 - 38 - 63
Ăn 80, Ăn 15
08/12->10/12/202235 - 13 - 12 - 59 - 14 - 17 - 86 - 09 - 82 - 10
49 - 26 - 95 - 28 - 91 - 63 - 47 - 46 - 64 - 84
45 - 41 - 24 - 57 - 69 - 87 - 23 - 18 - 51 - 75
53 - 70 - 32 - 27 - 38 - 54 - 72 - 68 - 42 - 08
67 - 34 - 62 - 89 - 52 - 15 - 85 - 31 - 29 - 06
92 - 65 - 03 - 98 - 80 - 04 - 21 - 71 - 78 - 40
Ăn 71, Ăn 78
05/12->07/12/202279 - 72 - 30 - 63 - 09 - 49 - 56 - 29 - 42 - 13
90 - 10 - 67 - 07 - 71 - 84 - 18 - 62 - 80 - 98
81 - 21 - 37 - 40 - 05 - 03 - 74 - 87 - 93 - 75
57 - 59 - 73 - 35 - 46 - 27 - 91 - 06 - 23 - 61
54 - 26 - 41 - 68 - 86 - 25 - 95 - 64 - 51 - 69
15 - 16 - 38 - 89 - 02 - 85 - 17 - 36 - 34 - 92
Ăn 79, Ăn 07, Ăn 54
02/12->04/12/202256 - 29 - 62 - 50 - 80 - 43 - 31 - 85 - 39 - 30
37 - 46 - 78 - 19 - 34 - 02 - 47 - 53 - 58 - 84
63 - 07 - 21 - 17 - 96 - 10 - 75 - 70 - 82 - 48
71 - 52 - 06 - 05 - 45 - 91 - 89 - 26 - 16 - 67
90 - 14 - 27 - 97 - 65 - 59 - 42 - 73 - 92 - 76
01 - 25 - 35 - 93 - 60 - 95 - 64 - 61 - 57 - 69
Ăn 76
29/11->01/12/202217 - 59 - 16 - 32 - 03 - 90 - 42 - 01 - 57 - 67
19 - 63 - 31 - 37 - 20 - 53 - 79 - 15 - 25 - 06
21 - 95 - 58 - 38 - 65 - 92 - 47 - 52 - 18 - 86
14 - 40 - 89 - 62 - 34 - 08 - 91 - 26 - 85 - 69
36 - 30 - 13 - 48 - 93 - 56 - 82 - 73 - 27 - 45
96 - 64 - 35 - 02 - 97 - 70 - 60 - 24 - 72 - 81
Ăn 70
26/11->28/11/202284 - 21 - 52 - 62 - 13 - 92 - 37 - 65 - 82 - 69
45 - 39 - 10 - 16 - 19 - 68 - 29 - 53 - 02 - 06
46 - 08 - 61 - 30 - 60 - 47 - 97 - 81 - 18 - 50
91 - 31 - 83 - 48 - 41 - 73 - 15 - 20 - 75 - 96
70 - 79 - 01 - 49 - 95 - 59 - 87 - 58 - 90 - 36
34 - 28 - 63 - 74 - 94 - 56 - 24 - 25 - 09 - 71
Ăn 96
23/11->25/11/202242 - 68 - 46 - 26 - 03 - 80 - 15 - 81 - 01 - 09
08 - 20 - 64 - 90 - 82 - 24 - 40 - 56 - 91 - 70
45 - 18 - 52 - 30 - 38 - 73 - 67 - 58 - 74 - 61
05 - 07 - 28 - 71 - 36 - 79 - 93 - 78 - 21 - 48
37 - 47 - 84 - 25 - 75 - 49 - 60 - 50 - 51 - 14
72 - 39 - 97 - 83 - 02 - 04 - 29 - 06 - 17 - 41
Ăn 79
20/11->22/11/202248 - 39 - 86 - 75 - 92 - 08 - 19 - 50 - 20 - 26
25 - 60 - 31 - 35 - 49 - 24 - 29 - 13 - 95 - 53
30 - 54 - 10 - 69 - 80 - 87 - 47 - 70 - 32 - 41
04 - 94 - 85 - 71 - 12 - 52 - 67 - 56 - 21 - 81
57 - 27 - 05 - 84 - 96 - 06 - 46 - 36 - 82 - 64
78 - 02 - 62 - 03 - 51 - 61 - 98 - 73 - 28 - 76
Ăn 29, Ăn 70
17/11->19/11/202279 - 21 - 20 - 03 - 82 - 02 - 83 - 35 - 78 - 25
92 - 76 - 16 - 65 - 17 - 28 - 40 - 39 - 06 - 56
48 - 10 - 86 - 34 - 29 - 87 - 32 - 63 - 53 - 84
04 - 67 - 09 - 59 - 70 - 18 - 23 - 60 - 54 - 43
27 - 30 - 57 - 71 - 72 - 45 - 19 - 15 - 49 - 58
64 - 85 - 75 - 95 - 51 - 50 - 05 - 24 - 52 - 26
Ăn 92, Ăn 76, Ăn 34
14/11->16/11/202240 - 38 - 07 - 35 - 29 - 23 - 73 - 48 - 36 - 49
61 - 04 - 74 - 80 - 50 - 14 - 02 - 32 - 52 - 27
54 - 93 - 51 - 63 - 05 - 19 - 89 - 06 - 58 - 24
30 - 20 - 91 - 41 - 67 - 43 - 68 - 12 - 47 - 39
08 - 86 - 26 - 15 - 94 - 75 - 78 - 81 - 97 - 62
28 - 18 - 59 - 42 - 17 - 65 - 95 - 90 - 98 - 82
Ăn 06, Ăn 78
11/11->13/11/202261 - 38 - 53 - 98 - 78 - 63 - 82 - 97 - 37 - 54
34 - 04 - 29 - 60 - 21 - 32 - 08 - 89 - 41 - 13
15 - 84 - 62 - 09 - 39 - 76 - 68 - 49 - 27 - 51
19 - 35 - 30 - 74 - 57 - 46 - 10 - 45 - 87 - 31
93 - 01 - 94 - 91 - 75 - 71 - 06 - 20 - 83 - 80
25 - 95 - 70 - 79 - 17 - 64 - 56 - 90 - 67 - 59
Trượt
08/11->10/11/202246 - 32 - 14 - 79 - 64 - 78 - 62 - 53 - 90 - 98
06 - 68 - 67 - 89 - 15 - 20 - 54 - 80 - 75 - 63
31 - 96 - 18 - 40 - 50 - 61 - 38 - 91 - 71 - 60
94 - 49 - 08 - 19 - 74 - 70 - 97 - 83 - 76 - 24
26 - 95 - 59 - 58 - 16 - 36 - 51 - 43 - 23 - 52
13 - 92 - 01 - 47 - 27 - 03 - 29 - 28 - 72 - 07
Trượt
05/11->07/11/202237 - 28 - 90 - 71 - 76 - 72 - 14 - 42 - 21 - 34
03 - 02 - 27 - 59 - 10 - 41 - 89 - 91 - 47 - 06
96 - 48 - 74 - 35 - 69 - 38 - 05 - 98 - 13 - 53
67 - 12 - 85 - 46 - 36 - 26 - 40 - 62 - 92 - 65
17 - 18 - 16 - 39 - 09 - 75 - 60 - 81 - 08 - 49
79 - 97 - 31 - 45 - 70 - 30 - 61 - 57 - 32 - 78
Ăn 71, Ăn 67
02/11 - 04/11/202210 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ăn 19, Ăn 71

Xem thêm:

Dàn đề 60 số là gì?

Thống kê dàn đề 60 số khung 3 ngày

Dàn đề 60 số là chọn cược 60 số tin tưởng nhất trong 100 số. Cách dàn đề này đã có từ lúc lô đề ra đời. Cũng từng có một thời gian cách cược này làm “dậy sóng” giới lô đề vì tỷ lệ thắng cao. Hiện nay, một số đề thủ vẫn một lòng theo hình thức cược này với tỷ lệ thắng lên tới 90%.

Ngoài cách cược trên, người chơi lô đề chuyên nghiệp còn thường sử dụng một thủ thuật tương tự gọi là dàn đề 60 số khung 3 ngày. Bạn có thể nuôi số và dùng chúng để cược trong 3 ngày liên tiếp. Với những quy luật số đã được tính toán, xác suất thắng có thể đạt mức cao nhất có thể. Tuy vậy, vòng lặp 3 ngày đã đủ để chạm tới giới hạn thắng tối đa, những ngày sau đó, bạn đừng cược mạnh tay kẻo lại mất tiền oan nhé!

Dàn đề với nhiều con số không phải là cách cược mới mẻ, song vẫn nhận được sự ủng hộ của rất nhiều con cược. Cách dàn đề này mang tới sự yên tâm cho cả bên cược lẫn bên ghi. Do vậy, anh em nên thống nhất chơi cược dàn đề 60 con số nhiều hơn để tận tay rước lộc về nhà!

Dàn đề 60 số có ưu điểm, nhược điểm gì?

Trước hết, nói về ưu điểm của dàn đề 60 con số bất bại. Bằng cách cược hơn một nửa bảng số, người chơi chắc chắn giảm tỷ lệ thua cược, nâng khả năng thắng cược cho ván cá độ. Tuy nhiên, đây cũng là trò chơi may rủi nên đôi khi bạn không thắng cược nhanh chóng. Hãy bình tĩnh để giành được chiến thắng nhé!

Bên cạnh đó, dàn đề này cũng có một số rủi ro nhất định. Bảng KQXS luôn biến đổi cũng như nhà cái có nhiều cách để biến ván cược trở nên khó hơn. Vì vậy soi cầu dàn đề 60 số nên được sử dụng khi bạn đã hiểu được quy luật và có cảm giác chiến thắng sẽ đến với mình.

Dàn đề 60 số được dùng như một phương pháp cược chính xác nhất. Bạn không nên quá lạm dụng kiểu cược này kẻo có ngày bị thua trận. Cũng hãy biết rằng, cùng với sự phát triển công nghệ và kỹ thuật đã tạo ra nhiều nền tảng cược trá hình lừa đảo. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người cược để cướp trắng một khoản tiền lớn. Hãy chọn nhà cái thật uy tín và thường xuyên theo dõi thông tin ở soi cầu hôm nay để biết thêm thông tin. Nếu chẳng may gặp phải kênh cá cược gian xảo, thiếu đạo đức.

Dàn đề hình thức đánh 60 số yêu cầu nghiêm túc giám sát kết quả xổ số mỗi ngày. Bạn đừng quên, chỉ cần ghi sai kết quả là quy luật số mà bạn giám định đã chệch đi rất nhiều. Hãy thống kê lại kết quả xổ số bạn nhận được mỗi ngày.

Nếu có thời gian, hãy xem kết quả xổ số ở những đài lớn khác và luận số theo mỗi đài đó. Đây có thể là một cái duyên, nhưng mỗi người chơi chắc chắn sẽ có một đài xổ số may mắn riêng. Hãy xem vận mệnh của bạn hợp với đài nào và tự tin chọn cược ở đài đó nhé!

Các bước để tìm ra dàn đề 60 số như thế nào?

Quy luật cược nào cũng có công thức riêng để tìm ra cho mình con số vàng. Dàn số 60 con đánh quanh năm cũng khá dễ để bắt nếu bạn có thủ thuật xử lý dãy số. Dưới đây là cách tìm ra dàn đề 60 con số chúng tôi thống kê được, bạn tham khảo nhé:

Bước 1: Kiểm tra, ghi chép lại kết quả xổ số theo từng ngày, tháng, năm.

Bước 2: Tính tần số xuất hiện của từng con số nằm trong khoảng 1 đến 2 tháng.

Bước 3: Chọn ra 60 con số may mắn có khả năng xuất hiện cao nhất

Bước 4: Tìm nguồn tiền và cược những con số đã chọn.

Dàn đề hình thức 60 số có thể thực hiện theo kiểu truyền thống như ghi tại các đại lý hoặc cược online qua tin nhắn và website. Nếu là người chơi mới tiếp xúc với kiểu cược này, bạn cần thận trọng cược số tiền vừa đủ và đón chờ kết quả. Một khi đã quen với nhịp độ cược cùng với một khoản tiền nhất định, có thể cược lớn hơn và chờ cơ hội đổi đời.

Bên cạnh đó, cũng có cách để nâng cao thành tích thắng cược là cược theo khung 3 ngày hay 2 ngày cho dàn đề 60 con số. Theo đánh giá của các tay lô kỳ cựu, khoảng 3 ngày là vừa đủ để bạn ôm trọn chiến thắng nếu bắt đúng dàn số vàng. Cơ hội không đến với bạn nhiều lần trong đời nên các bạn hãy nắm bắt cơ hội nhé.

Cách đánh dàn đề 60 số bất bại

Cách đánh dàn đề 60 số bất bại

Để có thể đánh dàn đề 60 số thành công, anh em có thể dựa vào những cách thức đơn giản dưới đây:

Đánh dàn đề 60 số tính theo cấp số nhân

Ở phương pháp này, sẽ dựa vào kết quả lô đề hôm nay để tiến hành nhân đôi các số đó để nhận được số mới, từ đó tạo thành dàn đề 60 số. Ví dụ kết quả hôm nay về là 10, 25 thì mọi người tiến hành tạo dàn đề 60 số theo cấp số nhân từ 2 số đó là: 20, 50,… Anh em có thể áp dụng cách này với các số khác. Đồng thời, cũng nên tin tưởng với cách chơi này vì tỷ lệ trúng khá cao, cùng với việc tính toán cũng dễ dàng.

Mặc dù công thức tính dàn đề 60 số này khá chuẩn, nhưng mọi người cũng cần phân chia mức tiền cược sao cho phù hợp với điều kiện tài chính của bản thân. Với cách chơi này tỷ lệ thắng cao, nhưng số tiền thắng sẽ không quá nhiều như những cách chơi khác.

Đánh dàn đề 60 số theo lô rơi chuẩn xác 100%

Đây là phương pháp bắt đề 60 số được nhiều người áp dụng. Mọi người chỉ cần đánh các con lô rơi xuất hiện trong bảng KQXS và tổng hợp thành dàn đề 60 số để đánh. Thông thường, sẽ thống kê kết quả lô rơi từ 7 ngày đến 1 tháng khi tham gia. Nếu dàn đề chưa thu thập đủ có thể lấy thêm kết quả từ 1 – 2 tháng. Đây là khoảng thời gian đủ để mọi người có thể chọn được những con số chất lượng nhất.

Đặc biệt, nếu số trong dàn đề 60 số đẹp, mọi người có thể đánh mạnh tay để mang về cơ hội ăn tiền lớn hơn. Nếu không đủ tự tin, vốn ít có thể đánh nhỏ lẻ.

Dàn đề 60 số đánh quanh năm theo tổng đề

Ở đây, mọi người có thể tạo dàn đề dựa theo tổng đề. Ví dụ ngày hôm nay mọi người có thể đánh tất cả các con số với tổng đề kết thúc là 0 như 19, 37, 91,73,46,64,55…. Ngoài ra,có thể phân tích KQXS kỳ trước để có thể đánh các tổng đề phù hợp. Các con số này khá mất thời gian, nếu bạn chăm chỉ thực hiện thì cơ hội chiến thắng sẽ cực kỳ cao.

Để đảm bảo an toàn, cơ hội thắng cao thì bạn có thể nuôi khung để tiết kiệm thời gian cho những ngày sau. Do vậy, đây là một trong những phương pháp bắt đề cũng khá đơn giản.

Có nên chọn soi cầu dàn đề 60 số không?

Đối với hình thức soi cầu miền Bắc thì có rất nhiều phương pháp khác nhau mà bạn chơi có thể lựa chọn. Nhưng để gia tăng cơ hội chiến thắng thì hình thức soi cầu dàn đề 60 số được xem là lựa chọn hiệu quả, vì tỷ lệ trúng lên tớ 60%.

Soi cầu dàn đề với tỷ lệ trúng cao ngất ngưởng

Nói dễ hiểu nhất, tổng cộng có 100 con số từ 00 – 99 để đánh lô đề. Nhưng thay vì chỉ chọn 1 cặp số có tỷ lệ trúng chỉ 1% thì ở đây bạn chọn đánh 60 cặp số thì tỷ lệ trúng cũng cao hơn lên đến 60%. Mặc dù số lượng đánh nhiều, nhưng tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. Thậm chí nếu có sự tính toán, soi cầu kỹ lưỡng còn có thể mang về nhiều lợi nhuận hấp dẫn.

Vậy nên, nếu còn phân vân có nên soi cầu dàn đề 60 số bất bại miền Bắc không? Thì khẳng định câu trả lời là CÓ. Nhưng chỉ nên chơi khi bạn có số vốn lớn để đánh được 60 con số này.

Tạo dàn đề 60 số anh em cần lưu ý gì?

Bên cạnh việc tìm kiếm cách soi cầu dàn đề 60 số bất bại MB, để nâng cao hiệu quả trúng anh em cần lưu ý một số vấn đề sau:

Anh em cần tìm hiểu và nghiên cứu về dàn đề 60 số cần tạo

Người chơi phải nghiên cứu, phân tích, tìm hiểu kỹ bảng KQXS nhất là giải đặc biệt trong 1 tuần trở lại đây để có sự lựa chọn chính xác nhất.

Anh em đối chiếu với những tổng số giữa, đầu, đuôi trong quá trình soi cầu để có thể chọn cách tạo dàn đề 60 số chính xác.

Lô thủ cần tính toán, nghiên cứu kỹ và hợp lý các con số đã thống kê trước khi tạo dàn đề. Điều này sẽ giúp hạn chế tối đa rủi ro nếu không trúng lô nào, nếu trúng cũng không nhiều.

Trường hợp KQXS với giải đặc biệt có số 0 ở giữa, mọi người nên ưu tiên tạo dàn đề chạm 0 trong khoảng 3 đến 5 ngày. Để đảm bảo cơ hội chiến thắng cao nhất có thể.

Mọi người nên tổng hợp, lập bảng thống kê giải đặc biệt về trong tuần. Rồi chọn tổng chưa xuất hiện liên tục trong 1 tuần. Để tiến hành tạo và lập dàn đề 60 số bất bại để đánh trong tuần tiếp theo.

Cách vào tiền nuôi dàn đề 60 số miền bắc chính xác hiệu quả

Cách vào tiền nuôi dàn đề 60 số miền bắc chính xác hiệu quả

Với những tay chơi lô đề chuyên nghiệp, thì thường soi cầu dàn đề 60 số muốn hiệu quả nên nuôi khung 3 ngày. Tuy nhiên, để có thể thu được lợi nhuận hấp dẫn từ phương pháp này đòi hỏi lô thủ cần có sự tính toán và cách vào tiền hợp lý.

Với hình thức soi cầu dàn đề 60 số bất bại chính xác thì dưới đây là một số cách vào tiền hiệu quả mà anh em nên tham khảo:

  • Tỷ lệ 1:2:3: Cụ thể trong ngày đầu tiên đặt cược tùy theo nhu cầu của mỗi người. Trong ngày thứ 2 sẽ đặt cược gấp đôi ngày 1 cho mỗi số, đến ngày cuối cùng sẽ đặt cược gấp 3 ngày đầu tiên.
  • Tỷ lệ 1:2:5: Cũng tương tự như cách trên, nhưng trong ngày thứ 3 sẽ đặt cược gấp 5 lần ngày đầu tiên. Như vậy nếu có thắng thì thu lại lợi nhuận lớn.
  • Tỷ lệ vào tiền 1:3:7: Cũng tương tự, ở ngày thứ 2 anh em sẽ đặt cược gấp 3 lần ngày đầu. Nếu sang ngày thứ 3 vẫn chưa trúng sẽ cược gấp 7 lần.

Ngoài ra, với cách vào tiền khi nuôi dàn đề 60 số sẽ phụ thuộc vào cách soi cầu, nguồn vốn và kinh nghiệm của mỗi người. Tuy nhiên, nếu sau 3 ngày vẫn chưa ăn lô nào thì nên dừng lại kẻo bị mất mát quá nhiều.

Soi cầu dàn đề 60 số bất bại theo tổng đề

Một trong những cách soi cầu dàn đề 60 số bất bại miền bắc chính xác là dựa vào tổng đề. Ví dụ anh em có thể đánh tất cả tổng đề có kết thúc bằng 0 như 19, 91, 37, 64, 55, 73, 46,… Hay anh em có thể đánh tổng đề kết thúc là 1 như 83, 10,…Với những con số này thường khá tốn thời gian để tổng hợp lại thành dàn đề 60 số, nhưng nếu chăm chỉ đảm bảo khả năng trúng sẽ rất cao.

Dựa vào tổng đề để tìm kiếm con số may mắn

Sau khi đã tìm được cho mình dàn đề 60 số đẹp theo tổng đề. Anh em có thể tiến hành nuôi khung để tiết kiệm thời gian nghiên cứu những ngày tiếp theo.

Soi cầu với dàn đề 60 số quanh năm

Nếu như anh em thấy dàn đề 60 số, bạn soi cầu được mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Có nhiều khởi sắc trong việc nổ thường xuyên thì có thể chọn để đánh quanh năm. Nhưng khi đánh lâu anh em nên tìm hiểu và nghiên cứu, cập nhật lại số và cách vào tiền cược hợp lý. Thay vì cược nhiều thì anh em có thể cược ít và rải đều quanh năm.

Đây được xem như một phương pháp giăng lưới bắt cá nhiều khu vực để mang tới tỷ lệ cá mắc cưới cao. Nếu bạn còn đang phân vân nên soi cầu dàn đề bao nhiêu số là hợp lý thì 60 số cũng là một gợi ý an toàn, hiệu quả mà bạn có thể chọn.

Kết luận

Dàn đề 60 số đánh quanh năm không hiếm gặp nhưng không phải ai chơi cũng thắng như lời đồn. Người chơi ngoài sự may mắn còn cần kỹ năng luận số và quản lý vốn cược. Tìm đến các nhà cái uy tín và bắt đầu những ván cược nhỏ có lẽ là việc đầu tiên bạn nên thử. Sau đó, giám sát và phân luồng tần suất xuất hiện các con số theo ngày, tháng, năm là phương pháp tìm số tiếp theo.

Dàn đề hình thức cược 60 con trong tổng 100 số luôn là một cách cược thú vị cho người thực sự hiểu về số và nuôi những con số vàng. Bạn hãy chắc tay cược nhưng đừng quên so sánh, đối chiếu kết quả mong muốn với kết quả thực tế. Với nhiều phương pháp luận tìm số, cũng như những lần cược thử. Có thể càng ngày bạn càng hiểu rõ ván cược, các nhà cái và những con số ma mị đấy. Chúc bạn có nhiều sức khỏe và may mắn để cược nhanh, thắng nhanh nhé!