Dàn đề 20 số nuôi khung 3 ngày Rồng Bạch Kim bất bại

Nuôi dàn đề 20 số khung 3 ngày ăn liên tục với độ chuẩn xác cực lớn tiết kiệm tiền vốn và thời gian. Nuôi dàn đề 20 số đề bền vững để các anh em có thể ăn đề mỗi ngày đi vào bờ dễ dàng và nhanh chóng.

Thống kê dàn đề 20 số nuôi khung 3 ngày

NgàyDàn đề 20 sốKết quả
01/04->03/04/202319 - 74 - 69 - 45 - 18
27 - 26 - 53 - 78 - 35
15 - 29 - 48 - 17 - 60
04 - 31 - 07 - 61 - 75
chờ
29/03->31/03/202303 - 86 - 70 - 72 - 69
85 - 74 - 57 - 50 - 52
98 - 15 - 93 - 90 - 54
06 - 97 - 26 - 01 - 75
Trượt
26/03->28/03/202361 - 20 - 70 - 90 - 51
10 - 03 - 28 - 63 - 15
72 - 75 - 91 - 53 - 94
62 - 60 - 24 - 39 - 34
Ăn 28
23/03->25/03/202327 - 83 - 61 - 47 - 68
12 - 30 - 50 - 14 - 32
28 - 73 - 86 - 29 - 17
81 - 03 - 19 - 90 - 20
Ăn 83, Ăn 73
20/03->22/03/202363 - 54 - 38 - 43 - 29
93 - 65 - 04 - 18 - 84
02 - 20 - 85 - 68 - 27
09 - 41 - 61 - 31 - 47
Trượt
17/03->19/03/202376 - 30 - 96 - 07 - 04
60 - 93 - 72 - 18 - 90
48 - 69 - 86 - 14 - 19
65 - 12 - 81 - 25 - 29
Trượt
14/03->16/03/202310 - 42 - 96 - 70 - 19
80 - 38 - 91 - 51 - 29
82 - 67 - 01 - 37 - 41
56 - 65 - 58 - 12 - 97
Trượt
11/03->13/03/202376 - 28 - 90 - 39 - 17
26 - 98 - 04 - 86 - 23
06 - 93 - 05 - 24 - 46
78 - 58 - 84 - 87 - 09
Ăn 76
08/03->10/03/202373 - 42 - 94 - 24 - 70
03 - 13 - 30 - 04 - 17
38 - 84 - 34 - 67 - 74
83 - 25 - 60 - 16 - 51
Trượt
05/03->07/03/202390 - 85 - 59 - 94 - 79
16 - 89 - 81 - 52 - 57
73 - 23 - 71 - 93 - 39
95 - 98 - 65 - 12 - 27
Trượt
02/03->04/03/202312 - 40 - 13 - 92 - 78
17 - 63 - 19 - 84 - 31
48 - 28 - 72 - 89 - 41
93 - 02 - 03 - 20 - 82
Trượt
27/02->01/03/202314 - 08 - 80 - 51 - 38
82 - 35 - 20 - 16 - 78
87 - 60 - 70 - 18 - 91
21 - 68 - 98 - 15 - 31
Trượt
24/02->26/02/202315 - 29 - 97 - 65 - 96
85 - 48 - 69 - 47 - 30
80 - 43 - 93 - 75 - 54
10 - 95 - 86 - 34 - 56
Ăn 15
21/02->23/02/202343 - 70 - 85 - 47 - 82
03 - 54 - 92 - 51 - 65
58 - 87 - 80 - 75 - 76
94 - 40 - 46 - 29 - 17
Trượt
18/02->20/02/202385 - 30 - 37 - 76 - 62
35 - 43 - 64 - 40 - 09
14 - 83 - 98 - 46 - 38
92 - 12 - 96 - 28 - 27
Ăn 64
15/02->17/02/202341 - 96 - 35 - 01 - 63
42 - 03 - 19 - 05 - 53
85 - 59 - 83 - 98 - 28
65 - 73 - 43 - 71 - 60
Ăn 35, Ăn 43
12/02->14/02/202356 - 63 - 13 - 19 - 86
29 - 35 - 62 - 26 - 04
08 - 18 - 31 - 16 - 84
12 - 25 - 45 - 82 - 76
Ăn 16
09/02->11/02/202368 - 97 - 06 - 87 - 83
86 - 45 - 30 - 05 - 10
96 - 65 - 90 - 82 - 23
74 - 54 - 46 - 35 - 01
Trượt
06/02->08/02/202393 - 40 - 02 - 79 - 18
53 - 86 - 81 - 07 - 60
34 - 37 - 04 - 43 - 95
42 - 36 - 23 - 19 - 82
Trượt
03/02->05/02/202361 - 17 - 29 - 41 - 04
50 - 82 - 93 - 84 - 39
08 - 34 - 54 - 98 - 69
51 - 80 - 27 - 02 - 03
Trượt
31/01->02/02/202372 - 89 - 59 - 84 - 94
09 - 83 - 42 - 26 - 80
71 - 54 - 04 - 13 - 39
63 - 65 - 76 - 12 - 38
Ăn 38
28/01->30/01/202386 - 71 - 04 - 81 - 41
16 - 89 - 37 - 94 - 60
87 - 97 - 28 - 83 - 45
63 - 38 - 13 - 21 - 27
Trượt
25/01->27/01/202302 - 37 - 24 - 26 - 96
90 - 46 - 01 - 54 - 56
07 - 51 - 40 - 85 - 89
20 - 04 - 74 - 83 - 27
Trượt
21/01->24/01/2023Nghỉ Tết
17/01->19/01/202336 - 98 - 14 - 45 - 01
60 - 70 - 83 - 35 - 21
80 - 76 - 05 - 64 - 93
50 - 03 - 85 - 13 - 96
Trượt
14/01->16/01/202337 - 07 - 80 - 83 - 73
95 - 30 - 69 - 50 - 98
17 - 89 - 16 - 18 - 01
35 - 06 - 48 - 14 - 67
Trượt
11/01->13/01/202364 - 29 - 70 - 81 - 95
73 - 16 - 89 - 02 - 94
91 - 79 - 75 - 60 - 78
41 - 59 - 76 - 71 - 61
Trượt
08/01->10/01/202340 - 95 - 57 - 41 - 73
59 - 94 - 63 - 26 - 06
31 - 70 - 02 - 47 - 07
36 - 27 - 64 - 12 - 08
Ăn 40
05/01->07/01/202329 - 76 - 05 - 79 - 94
32 - 23 - 67 - 84 - 19
42 - 01 - 45 - 73 - 57
07 - 27 - 30 - 36 - 06
Trượt
02/01->04/01/202318 - 08 - 93 - 63 - 45
65 - 15 - 50 - 53 - 80
74 - 14 - 03 - 54 - 49
37 - 24 - 46 - 59 - 87
Ăn 65, Ăn 49
30/12->01/01/202346 - 29 - 15 - 71 - 57
10 - 91 - 17 - 92 - 42
78 - 75 - 84 - 48 - 53
32 - 87 - 89 - 70 - 13
Ăn 91
27/12->29/12/202226 - 98 - 59 - 52 - 46
72 - 03 - 17 - 71 - 45
07 - 32 - 41 - 08 - 48
29 - 09 - 16 - 21 - 15
Ăn 45
24/12->26/12/202296 - 03 - 02 - 15 - 10
95 - 85 - 62 - 05 - 69
06 - 40 - 94 - 25 - 26
97 - 43 - 20 - 39 - 76
Trượt
21/12->23/12/202294 - 98 - 08 - 53 - 65
84 - 29 - 51 - 20 - 26
73 - 16 - 09 - 68 - 03
45 - 38 - 31 - 39 - 37
Ăn 38
18/12->20/12/202282 - 62 - 94 - 67 - 21
98 - 01 - 35 - 08 - 97
89 - 34 - 17 - 58 - 43
70 - 79 - 50 - 95 - 07
Trượt
15/12->17/12/202268 - 17 - 90 - 40 - 85
12 - 01 - 07 - 28 - 72
75 - 15 - 79 - 62 - 70
64 - 81 - 03 - 65 - 61
Trượt
12/12->14/12/202235 - 48 - 83 - 46 - 73
45 - 93 - 51 - 91 - 41
61 - 60 - 02 - 50 - 82
05 - 18 - 69 - 34 - 09
Trượt
09/12->11/12/202207 - 76 - 92 - 85 - 40
13 - 82 - 01 - 17 - 04
97 - 43 - 71 - 24 - 73
67 - 38 - 61 - 09 - 15
Ăn 71, Ăn 15
06/12->08/12/202268 - 38 - 82 - 93 - 45
12 - 80 - 75 - 84 - 78
60 - 21 - 72 - 69 - 97
16 - 98 - 17 - 29 - 70
Trượt
03/12->05/12/202242 - 26 - 82 - 31 - 20
69 - 24 - 90 - 80 - 52
18 - 67 - 32 - 87 - 70
94 - 58 - 10 - 04 - 37
Trượt
30/11->02/12/202213 - 61 - 34 - 20 - 46
58 - 76 - 39 - 53 - 86
16 - 41 - 08 - 69 - 85
72 - 05 - 79 - 02 - 43
Trượt
27/11->29/11/202275 - 27 - 86 - 17 - 98
15 - 72 - 03 - 02 - 71
54 - 45 - 29 - 32 - 89
68 - 51 - 93 - 76 - 18
Trượt
24/11->26/11/202265 - 49 - 02 - 56 - 41
89 - 25 - 87 - 36 - 76
21 - 01 - 28 - 18 - 84
93 - 47 - 97 - 17 - 85
Trượt
21/11->23/11/202205 - 95 - 17 - 32 - 19
54 - 62 - 84 - 21 - 61
94 - 45 - 78 - 79 - 12
97 - 20 - 25 - 73 - 51
Ăn 79
18/11->20/11/202239 - 12 - 93 - 96 - 25
76 - 02 - 21 - 49 - 98
51 - 30 - 67 - 81 - 29
13 - 40 - 36 - 32 - 82
Trượt
15/11->17/11/202293 - 87 - 40 - 36 - 58
62 - 67 - 27 - 83 - 95
86 - 25 - 49 - 02 - 91
03 - 51 - 80 - 60 - 06
Ăn 06
12/11->14/11/202219 - 18 - 20 - 26 - 59
32 - 01 - 62 - 45 - 71
07 - 60 - 96 - 83 - 48
03 - 74 - 08 - 57 - 41
Trượt
09/11->11/11/202230 - 31 - 93 - 52 - 75
08 - 82 - 09 - 07 - 59
94 - 61 - 95 - 27 - 35
72 - 16 - 69 - 92 - 56
Trượt
06/11->08/11/202204 06 12 26 36 40 43 46 48 49 51 53 60 70 80 83 84 89 90 94
Trượt
03/11->05/11/202203 04 10 25 27 29 35 36 39 41 50 54 71 75 77 82 83 85 88 90
Ăn 71
31/10->02/11/202205 06 11 12 20 28 39 41 42 45 46 49 57 66 71 83 88 90 93 95
Ăn 46

Xem thêm:

Dàn đề 20 số khung 3 ngày có nghĩa như thế nào?

Dàn đề 20 số khung 3 ngày có nghĩa như thế nào?

Dàn đề 20 số nuôi khung 3 ngày là phương pháp chơi lô đề phổ biến, được nhiều người biết và áp dụng. Trong cách chơi này, bạn sẽ lựa chọn một dàn đề 20 con số. 20 số này là 20 số mà bạn coi là đẹp nhất. Theo đúng tên gọi, bạn sẽ mang bộ 20 con số này đi đánh đề liên tiếp trong vòng 3 ngày. Với theo tỷ lệ tiền hợp lý đã tính toán trước đó. 

Phương pháp chơi đề 20 số nuôi khung 3 ngày được đánh giá có hiệu quả cao. Ưu điểm nổi bật là tiết kiệm thời gian, cùng với tỷ lệ ăn cao. Rất nhiều người đã áp dụng phương pháp này và thắng lớn ngay từ ngày thứ 2. 

Ngoài cách nuôi dàn đề 20 số trong 3 ngày, bạn có thể lựa chọn nuôi 5 ngày. Về bản chất, việc nuôi dàn đề 20 số khung 5 ngày cũng tương tự nuôi dàn đề 20 số trong 3 ngày. Bạn vẫn chọn 20 số đẹp nhất, nhưng đánh liên tiếp trong 5 ngày.  Tuy nhiên phương pháp này có tính an toàn cao nhưng độ hiệu quả vừa phải. Thực tế theo thống kê thì chỉ khoảng 8-9% người chơi thích áp dụng phương pháp này.

Cách nuôi dàn đề 20 số khung 3 ngày – 5 ngày 

Cách nuôi dàn đề 20 số khung 3 ngày – 5 ngày 

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách chơi dàn đề 20 số nuôi khung 3 ngày – 5 ngày chính xác bạn nên tham khảo:

Cách nuôi dàn đề 20 số 

Để nuôi dàn đề 20 số khung 3 ngày thành công, bạn cần chọn 20 con số bằng cách áp dụng một những mẹo sau:

Tính dàn đề 20 số dựa vào tổng đề

Đây là cách tính vừa đơn giản, vừa hiệu quả và có tính phổ biến cao. Các lô thủ cần dựa theo quy luật đề tổng để chọn 2 tổng đề nuôi trong 3 ngày. Chẳng hạn đề ngày 28/10 là 23146 và ngày liền sau 29/10 là 26422. Bạn sẽ tiến hành nuôi đề tổng 0 và 4 trong 2 ngày. Sau đó tới ngày 30/10, đề sẽ về tổng 0 ngay trong ngày đầu tiên nuôi là 45982.

Tính dàn đề 20 số từ giải đặc biệt của ngày thứ 2

Dựa theo giải đặc biệt của ngày thứ 2 nuôi lô 20 con số, bạn có thể tính được kết quả chính xác. Cụ thể, khi giải đặc biệt KQXS ngày thứ hai, bạn cần lấy số đầu tiên và số cuối của con đề đó để làm tổng. Ví dụ như ngày thứ 2 là ngày 10/10, đề về 95973. Trường hợp này, bạn lấy 9+3=12 để làm tổng nuôi 3 ngày liên tiếp. Cho tới ngày 11/10, đề về thực sự là 93549.

Bắt dàn đề 20 số qua cầu chạm

Khi áp dụng phương pháp này, lô thủ cần tiến hành căn cứ theo KQXS ngày thứ 4. Cụ thể lấy số giữa của giải đặc biệt để làm chạm đề nuôi. Minh họa dễ hiểu, ví dụ ngày thứ 4 12/9 đề về 81489 thì bạn hãy nuôi dàn số chạm 4 tương ứng là 04, 40, 14, 41,…94, 49 trong 3 ngày liên tiếp. Cho tới ngày 16.9 thì đề về đúng chạm 85074.

Dàn đề 20 số khung 5 ngày

Khác với dàn đề 20 số nuôi khung 3 ngày, bạn có thể tham khảo một số hướng dẫn cách nuôi dàn đề 20 số trong 5 ngày như sau:

Nuôi theo đầu 0 đít 0

Phương pháp nuôi dàn đề 20 số 5 ngày này đòi hỏi lô thủ cần có sự kiên nhẫn, chăm chỉ. Bởi khung nuôi theo đầu 0 đít 0 cần nuôi trong 5 ngày liên tục, chờ tới khi giải đặc biệt xuất hiện số 0 ở chính giữa. Do vậy trong 5 ngày tiếp theo, chắc chắn lô sẽ có đầu 0 và đuôi 0. 

Nuôi dàn đề 20 số nuôi khung 5 ngày theo tổng đề

Tương tự như cách nuôi dàn đề 20 số khung 3 ngày, phương pháp này được áp dụng để nuôi dàn đề 20 số khung 5 ngày. Mặc dù cùng tên nhưng bản chất phương pháp này khi áp dụng đều có sự khác biệt rõ rệt. Khi nuôi dàn đề 5 ngày, bạn cần dùng KQ của 2 ngày liên tiếp có tổng bằng nhau. Tức bạn cần liệt kê lại rất nhiều kết quả trước đó. Dấu hiệu này chính là điểm nhận biết cơ bản để bạn quyết có nên nuôi dàn đề 10 số không. Tùy theo theo dấu hiệu của tổng để chọn những con số cho dàn đề 20 con.

Nuôi dàn đề kép 20 số nuôi khung 5 ngày

Nuôi dàn đề kép 20 số khung 5 ngày có 2 cách:

 • Bắt kép dựa theo giải Nhất: Khi giải Nhất xuất hiện dạng kép thì khả năng đề cũng sẽ nổ kép theo. 
 • Dựa vào giải đặc biệt: Nếu giải đặc biệt có dấu hiệu nổ kép thì rất có thể đề cũng sẽ xuất hiện kép.

Đây là cách nuôi dàn được rất nhiều game thủ lựa chọn. Từ việc phân tích các giải dựa theo KQXS kép. Bạn có thể phán đoán chuẩn xác bộ đề 20 số khung 5 ngày.

Hướng dẫn cách vào tiền dàn đặc biệt 20 số

Hướng dẫn cách vào tiền dàn đặc biệt 20 số

Khi nuôi dàn đề 20 số nuôi khung 3 ngày – nuôi khung 5 ngày, phân bổ tài chính rất quan trọng. Dưới đây là hướng dẫn cách vào tiền dàn 20 số bạn nên đọc:

Đối với dàn đề 20 số khung 3 ngày

Bản chất của dàn đề nuôi khung là tăng tiền nuôi theo mỗi ngày. Bởi lợi nhuận tăng thì đồng vốn bỏ ra cũng tỷ lệ thuận. Theo các chuyên gia, cách vào tiền khi nuôi dàn đề 20 số hiệu quả trong 3 ngày là tỷ lệ 1:3:7. Tức:

 • Ngày đầu tiên bạn chỉ nên 10 điểm
 • Ngày thứ hai bạn tăng gấp 3 là 30 điểm
 • Ngày thứ 3 cũng là ngày cuối đánh tăng gấp 7, thành 70 điểm.

Ví dụ minh họa chi tiết:

 • Ngày đầu tiên đánh 10 x 10.000 vnđ = 100.000 vnđ. Khi đề về bạn sẽ được 10 x 99 = 990.000 vnđ. Sau khi trừ đi số tiền đánh đề, bạn còn lãi 800.000 vnđ.
 • Ngày thứ 2 bạn tiếp tục đánh 20 x 30.000 vnđ = 600.000 vnđ. Sau 2 ngày liên tiếp, bạn đã đầu tư 200.000+600.000=800.000vnđ. Nếu đề về thì bạn sẽ được ăn 30 x 99 = 2.970.000 vnđ, bạn lãi 2.970.000 – 800.000 = 2.170.000 vnđ.
 • Tính tiếp ngày thứ 3 tương tự.

Tuy nhiên trong trường hợp đánh ngày thứ nhất hoặc thứ 2 KQXS đã về thì nên dừng chơi. Nếu tiếp tục mạo hiểm với tâm lý muốn thắng lớn thì rất có thể tình thế sẽ đảo ngược. “Ăn non” bao giờ cũng ổn định, đừng cố theo tới cùng.

Đối với dàn đề 20 số khung 5 ngày

Đối với dàn đề 20 số nuôi khung 5 ngày, bạn nên chia vốn theo tỷ lệ 2:5:10. Chi tiết :

 • Ngày đầu tiên đánh 20 x 20.000 vnđ = 400.000 vnđ. Khi đề về bạn sẽ được nhận 20 x 99 = 1.980.000 vnđ. Sau khi trừ đi tiền đánh đề, bạn còn lãi được 1.580.000 vnđ.
 • Ngày thứ 2 hãy tiếp tục đánh 20 x 50.000 vnđ = 1.000.000 vnđ. Sau 2 ngày đánh, bạn đã đầu tư tổng 400.000+1.000.000=1.400.000vnđ. Nếu đề thì bạn sẽ được ăn 50 x 99 = 4.950.000 vnđ, bạn sẽ lãi 4.950.000 – 1.000.000 = 3.950.000 vnđ.
 • Tính tiếp tục ngày thứ 3 tương tự như vậy.

Kết Luận

Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về dàn đề 20 số nuôi khung 3 ngày – nuôi khung 5 ngày. Bạn nên ghi nhớ kinh nghiệm để áp dụng khi cần thiết nhé. Hẹn gặp lại trong những chuyên mục tiếp theo của Bản Tin Lô Đề