Warning: Undefined array key "2014-01-30" in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 75
Đề về 99 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 99 chuẩn

Đề về 99 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 99 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 99

Bộ số Bộ số Bộ số
43 - 3 Lần 47 - 2 Lần 17 - 2 Lần
97 - 2 Lần 87 - 2 Lần 50 - 2 Lần
89 - 2 Lần 37 - 2 Lần 66 - 2 Lần
69 - 2 Lần 79 - 2 Lần 48 - 2 Lần
34 - 2 Lần 68 - 2 Lần 23 - 2 Lần
38 - 1 Lần 98 - 1 Lần 24 - 1 Lần
04 - 1 Lần 45 - 1 Lần 41 - 1 Lần
65 - 1 Lần 71 - 1 Lần 28 - 1 Lần
07 - 1 Lần 09 - 1 Lần 80 - 1 Lần
08 - 1 Lần 06 - 1 Lần 91 - 1 Lần
75 - 1 Lần 62 - 1 Lần 59 - 1 Lần
00 - 1 Lần 35 - 1 Lần 82 - 1 Lần
78 - 1 Lần 20 - 1 Lần 88 - 1 Lần
57 - 1 Lần 85 - 1 Lần 81 - 1 Lần
03 - 1 Lần 26 - 1 Lần 84 - 1 Lần
52 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 99

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 35 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 2 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 3 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 1 Lần
Đầu 4 về 9 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 5 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 12 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 10 Lần Đuôi 8 về 10 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 99

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
27-06-2024 51599 71368 28-06-2024 04-09-17-17-18-24-25-27-27-34-42-47-48-51-54-59-65-66-68-73-75-82-83-84-91-92-96
17-03-2024 39399 78723 18-03-2024 02-06-08-08-13-13-23-23-23-24-25-27-29-29-47-49-53-62-63-76-78-79-82-89-90-95-97
23-11-2023 57999 20952 24-11-2023 03-03-09-10-11-20-27-32-36-40-44-52-53-58-60-61-62-63-64-72-74-76-80-81-86-90-91
11-08-2023 90299 06848 12-08-2023 04-15-21-24-24-27-29-31-32-32-35-37-43-48-51-52-64-65-67-72-73-80-82-84-86-87-91
24-10-2022 05499 50604 25-10-2022 02-03-04-08-10-13-16-27-35-36-40-44-49-51-54-58-61-65-67-72-74-78-79-81-84-97-98
04-03-2022 42399 84917 05-03-2022 00-04-07-15-17-22-25-26-29-34-34-39-44-44-57-59-68-71-76-77-79-80-80-82-82-90-99
29-01-2022 11699 67466 30-01-2022 01-09-12-14-18-20-23-30-36-37-40-45-57-58-62-64-66-68-69-71-73-77-80-81-94-97-98
23-06-2021 98699 17879 24-06-2021 04-10-19-19-22-22-24-28-35-35-37-39-44-52-55-59-62-67-72-75-79-82-85-86-92-94-96
20-06-2021 64799 60141 21-06-2021 00-02-04-10-11-17-20-25-25-26-30-31-32-35-41-48-58-59-63-69-72-73-80-81-83-89-98
09-06-2021 81099 92979 10-06-2021 06-08-09-13-18-32-35-35-36-40-42-42-43-43-45-50-57-61-65-67-68-74-79-82-84-96-98
18-04-2019 54399 73588 19-04-2019 00-02-04-07-08-14-15-20-23-24-29-30-35-42-51-51-55-58-68-69-70-74-84-88-92-93-95
26-03-2019 94499 63559 27-03-2019 10-15-15-16-20-27-32-36-44-44-47-52-52-58-59-59-64-68-68-71-77-80-83-84-89-90-94
12-03-2019 37899 55062 13-03-2019 03-09-12-14-15-21-25-27-37-40-44-45-46-49-52-59-59-61-62-64-70-72-72-77-81-82-84
08-02-2019 32999 65826 09-02-2019 01-02-07-09-13-14-15-17-19-23-24-26-29-32-42-44-46-52-52-53-55-59-65-70-72-74-79
08-07-2018 75299 14845 09-07-2018 00-04-05-17-23-29-31-34-39-39-40-40-45-48-50-57-63-65-65-67-69-71-72-73-80-93-95
12-06-2018 64199 03937 13-06-2018 00-03-08-10-22-23-27-29-37-43-52-60-62-66-73-76-78-79-81-81-82-89-90-92-92-97-97
09-06-2018 54099 01603 10-06-2018 03-04-06-17-22-31-33-34-37-45-46-50-55-66-67-67-67-67-73-74-74-75-77-80-89-90-96
12-02-2018 40999 56489 13-02-2018 02-20-22-23-23-24-25-31-35-49-49-51-52-53-56-57-63-66-66-76-78-80-87-89-89-92-95
25-08-2017 87899 76103 26-08-2017 03-13-20-21-23-30-33-37-38-39-43-45-52-52-57-58-65-69-72-75-81-88-90-91-93-99-99
24-05-2017 31099 20369 25-05-2017 07-09-12-26-29-37-38-41-46-48-50-52-52-69-69-76-77-78-81-82-82-83-84-87-89-93-96
22-10-2016 57699 99887 23-10-2016 02-03-04-07-10-13-13-14-15-19-23-25-26-28-32-39-51-54-54-57-59-63-85-86-87-89-90
02-08-2016 99399 82837 03-08-2016 00-03-08-20-20-25-28-32-34-37-37-51-52-53-55-56-59-61-62-73-75-82-83-84-88-90-98
15-05-2015 14199 93043 16-05-2015 08-17-18-21-26-27-35-38-41-42-42-43-45-48-49-51-54-58-64-65-66-74-81-81-86-90-95
03-04-2015 59199 45881 04-04-2015 00-02-03-05-08-17-17-21-26-27-27-27-30-32-34-35-36-40-40-55-56-57-58-60-62-69-81
09-03-2015 80299 91950 10-03-2015 09-09-10-17-20-21-25-30-32-34-43-46-49-50-52-59-60-61-62-64-64-78-79-82-82-87-93
29-12-2014 18799 22297 30-12-2014 00-01-12-14-15-16-16-18-22-28-30-32-33-34-37-50-50-53-55-56-70-78-86-86-91-95-97
03-08-2014 28099 53604 04-08-2014 03-04-05-06-09-17-22-25-29-31-39-39-40-56-65-66-66-66-71-72-76-77-78-78-80-84-92
25-07-2014 74199 32143 26-07-2014 00-04-07-12-13-18-18-23-24-27-29-32-38-39-43-50-54-64-74-77-81-83-89-92-93-97-99
17-05-2014 73499 30547 18-05-2014 00-06-10-17-24-26-28-38-39-40-47-57-59-61-61-66-67-69-70-72-79-85-87-89-90-97-98
29-01-2014 13899
Warning: Attempt to read property "gdb" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 675
30-01-2014
Warning: Attempt to read property "giai_khac" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 679
10-12-2013 44099 49375 11-12-2013 00-02-03-06-07-17-17-17-25-30-30-31-37-50-57-64-65-67-71-72-74-75-75-79-85-86-97
19-10-2013 35399 91284 20-10-2013 01-02-09-12-12-15-15-15-27-29-31-35-35-38-42-47-61-62-65-72-76-79-84-86-88-88-90
23-06-2013 53599 52324 24-06-2013 09-13-14-16-19-21-23-24-34-36-40-43-52-53-61-70-71-72-72-74-75-77-78-79-80-90-94
18-12-2012 92199 49391 19-12-2012 02-05-05-14-20-21-23-26-28-29-30-35-36-36-42-51-54-59-61-61-62-73-78-86-89-91-94
21-11-2012 72199 08000 22-11-2012 00-04-07-11-17-21-22-29-30-34-36-37-40-41-42-43-50-54-56-62-66-81-86-86-87-89-97
16-09-2012 48799 61498 17-09-2012 01-04-05-07-09-13-20-22-39-46-49-53-63-64-68-69-74-75-76-78-80-85-90-90-94-98-99
10-09-2012 52499 53809 11-09-2012 08-09-09-10-12-13-14-15-18-19-23-25-27-32-33-36-37-41-54-61-64-72-74-79-83-85-91
31-08-2012 39999 17223 01-09-2012 01-03-10-13-14-20-22-23-23-24-25-26-29-37-42-44-45-46-48-50-50-58-70-80-88-92-95
20-04-2012 45299 68885 21-04-2012 07-19-22-23-32-39-48-54-58-66-67-68-69-71-72-72-72-77-79-84-85-86-88-89-93-93-96
06-03-2012 73599 99806 07-03-2012 05-06-09-16-19-24-25-28-34-39-41-42-46-47-57-60-64-68-69-71-72-77-82-86-93-97-98
27-02-2012 88299 23587 28-02-2012 00-02-17-21-24-28-33-33-36-42-51-56-56-57-63-63-64-73-75-78-79-87-90-92-93-95-96
06-02-2012 92299 30097 07-02-2012 05-11-13-14-20-20-24-26-29-29-30-36-43-50-56-56-62-63-70-70-70-71-75-78-82-93-97
20-01-2012 39699 25750 21-01-2012 04-07-10-16-17-18-24-31-37-43-44-45-47-50-50-52-53-64-66-67-74-77-77-80-85-87-96
20-02-2011 75599 61338 21-02-2011 00-07-08-16-16-33-38-41-42-44-49-51-54-57-61-62-65-67-83-83-85-86-86-89-92-94-96
09-02-2011 79899 59300 10-02-2011 00-02-05-11-18-19-20-21-29-32-41-44-46-46-51-52-59-60-62-62-66-83-90-90-91-95-99
01-11-2010 98499 38907 02-11-2010 01-07-10-12-14-16-19-23-27-45-50-50-52-53-56-56-59-61-62-67-70-75-78-85-86-93-93
07-09-2010 47799 16308 08-09-2010 02-03-03-05-07-08-20-22-24-27-32-33-34-36-40-40-40-42-48-53-62-68-68-74-82-92-97
21-06-2010 67499 92628 22-06-2010 00-09-11-12-13-15-21-22-24-24-25-28-30-31-32-36-36-48-50-52-55-58-67-69-82-95-98
05-06-2010 74699 69934 06-06-2010 09-11-11-14-14-15-19-21-23-24-27-29-34-36-36-44-48-48-50-61-61-71-75-77-78-80-95
18-03-2010 14899 45948 19-03-2010 01-02-03-05-06-07-17-33-39-48-48-52-52-54-56-58-62-62-72-74-77-82-83-94-98-99-99
22-12-2009 62099 33807 23-12-2009 07-12-13-15-16-17-26-34-39-40-41-46-49-57-63-67-69-73-74-76-77-77-79-90-91-91-95
13-11-2009 53099 86668 14-11-2009 07-07-11-16-16-24-27-28-33-34-34-35-35-37-39-45-51-52-52-53-55-58-68-77-79-93-94
27-10-2009 98899 65989 28-10-2009 06-08-16-17-19-20-22-26-27-33-33-41-42-42-46-50-54-59-67-75-75-84-88-89-89-93-93
22-07-2009 32399 65943 23-07-2009 10-10-11-12-13-18-31-34-37-38-38-38-39-40-41-43-44-46-46-55-58-69-75-79-83-84-96
15-05-2009 51699 37457 16-05-2009 09-10-11-11-13-13-16-20-24-33-34-35-36-39-46-49-50-50-53-54-55-57-67-69-69-95-95
17-04-2009 56399 71534 18-04-2009 00-02-04-18-19-23-24-25-28-29-32-33-34-34-37-37-41-42-54-56-63-67-69-74-82-91-97
02-10-2008 09199 48720 03-10-2008 08-20-26-30-32-37-40-44-46-46-53-53-55-57-57-57-59-69-74-77-80-81-82-86-87-87-95
22-06-2008 88299 51917 23-06-2008 00-00-04-04-04-04-16-17-23-25-33-37-52-53-53-56-56-64-68-70-72-73-75-88-90-98-99
18-03-2008 06299 02180 19-03-2008 00-07-09-10-13-15-15-16-18-30-33-34-37-38-39-44-54-55-56-59-61-67-80-82-87-87-97
31-01-2008 48499 13478 01-02-2008 01-04-05-06-08-12-20-25-27-29-29-29-34-35-39-43-48-51-58-58-64-67-76-77-78-78-89
11-11-2007 45499 04947 12-11-2007 02-08-10-14-26-26-26-32-34-35-40-43-47-49-50-52-52-62-72-78-79-83-86-88-91-91-97
23-08-2007 61299 02982 24-08-2007 10-14-15-15-17-17-20-21-26-29-33-34-36-40-44-46-54-55-63-72-73-76-78-81-82-83-97
20-06-2007 60499 91366 21-06-2007 00-07-09-15-17-19-19-26-33-37-38-41-41-45-55-57-61-62-66-68-71-74-75-78-81-83-83
14-06-2007 22099 79335 15-06-2007 12-17-18-20-24-27-31-35-35-36-36-39-39-41-48-51-55-56-60-71-82-85-88-91-96-97-99
30-04-2007 46099 18971 01-05-2007 02-05-10-14-23-27-41-41-52-58-58-59-61-62-63-71-72-75-75-86-87-90-90-92-93-95-98
16-09-2006 38599 16469 17-09-2006 00-07-08-09-18-31-31-31-32-40-42-45-47-51-52-52-52-53-66-68-69-71-75-88-94-95-96
28-08-2006 21999 22965 29-08-2006 00-03-13-15-19-22-30-32-32-32-33-36-37-38-41-42-42-43-51-55-61-65-67-70-78-92-93

Để biết chắc hôm nay đề về 99 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 99 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 99 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 99 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 99 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 99 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 99 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 99 bao nhiêu lần trong một năm?

Anh em muốn biết đề về số 99 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 99 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 99 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 2 lần đề về 99 vào tháng 1 và tháng 3.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 99 về 3 lần đề về 99 vào 3 lần tháng 6.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 99 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 99 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 99. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 99 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 99

Đề về 99 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 99 chuẩn 2

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 99 đã ra 5 lần sau đề về số 99 và đề số 99 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 99 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 99 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 99 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 99 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 99 chuẩn 3

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 99 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc.

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 99 hôm sau đánh nên ngay con 99 hoặc đánh ngay cặp 57 – 75 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 99 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 57 và 75 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 99 kèm theo lô 99 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 99 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 99

Đề về 99 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 99 chuẩn 4

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 99, thống kê chạm những hôm đề về 99, và bảng thống kê những ngày đề về 99, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.