Đề về 98 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 98 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 98

Bộ số Bộ số Bộ số
75 - 3 Lần 43 - 3 Lần 94 - 2 Lần
84 - 2 Lần 39 - 2 Lần 59 - 2 Lần
78 - 2 Lần 66 - 2 Lần 98 - 2 Lần
23 - 2 Lần 32 - 2 Lần 53 - 2 Lần
47 - 2 Lần 68 - 2 Lần 15 - 1 Lần
71 - 1 Lần 77 - 1 Lần 58 - 1 Lần
56 - 1 Lần 72 - 1 Lần 74 - 1 Lần
21 - 1 Lần 10 - 1 Lần 44 - 1 Lần
24 - 1 Lần 03 - 1 Lần 64 - 1 Lần
46 - 1 Lần 50 - 1 Lần 62 - 1 Lần
04 - 1 Lần 02 - 1 Lần 26 - 1 Lần
83 - 1 Lần 30 - 1 Lần 41 - 1 Lần
70 - 1 Lần 17 - 1 Lần 29 - 1 Lần
08 - 1 Lần 38 - 1 Lần 91 - 1 Lần
57 - 1 Lần 52 - 1 Lần 13 - 1 Lần
35 - 1 Lần 12 - 1 Lần 22 - 1 Lần
63 - 1 Lần 11 - 1 Lần 49 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 98

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 37 Lần Tổng 0 về 3 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 8 Lần Tổng 2 về 10 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 11 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 9 Lần Đuôi 4 về 9 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 0 Lần
Đầu 7 về 10 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 3 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 98

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
22-10-2022 31698 12843 23-10-2022 02-05-09-11-13-15-15-19-20-23-31-43-46-47-55-59-60-61-62-65-77-84-88-91-91-91-93
19-09-2022 62198 50221 20-09-2022 04-07-08-08-10-18-21-26-27-29-31-36-40-46-56-64-65-71-76-92-92-93-94-94-99-99-99
21-05-2022 85198 24547 22-05-2022 01-03-04-11-11-15-19-22-29-31-41-47-47-48-51-53-56-57-58-59-71-72-74-77-83-95-99
09-02-2022 35498 23768 10-02-2022 03-17-18-19-23-24-26-33-34-38-38-39-45-53-54-59-65-67-67-68-75-81-89-92-94-95-99
31-10-2021 54798 03858 01-11-2021 04-04-07-10-11-20-22-25-31-31-32-40-47-49-50-50-52-54-58-67-77-77-84-84-85-89-94
28-07-2021 50098 10326 29-07-2021 06-08-09-12-15-16-17-26-33-36-37-37-44-50-52-58-69-71-72-76-79-84-85-90-91-92-94
28-02-2021 30398 91577 01-03-2021 06-08-11-12-18-29-41-46-49-56-66-68-68-69-76-77-79-79-83-86-87-87-88-88-91-93-99
22-05-2020 27298 98991 23-05-2020 01-02-02-06-09-11-15-24-25-31-37-39-39-58-70-71-76-77-77-81-81-84-84-91-93-93-97
29-04-2020 97298 06702 30-04-2020 02-05-09-16-18-19-22-23-32-33-34-37-42-45-55-61-69-71-72-75-80-83-88-92-94-95-99
19-02-2020 90398 22204 20-02-2020 04-05-06-07-14-15-15-22-31-36-40-42-44-48-49-55-61-67-68-83-89-91-93-94-94-95-99
30-10-2019 40698 88962 31-10-2019 01-02-03-10-12-24-25-33-36-39-42-42-43-51-51-54-58-61-62-66-69-76-77-85-88-89-95
19-10-2019 29598 23749 20-10-2019 00-13-17-17-19-31-35-43-43-47-47-49-50-60-61-68-71-73-74-75-76-78-86-88-92-95-96
17-08-2019 84598 07111 18-08-2019 01-03-07-09-09-11-11-18-20-22-23-45-46-47-53-63-65-65-65-70-72-78-79-80-84-96-97
22-07-2019 12598 75074 23-07-2019 09-11-15-16-16-17-21-22-22-23-24-28-41-43-45-48-52-55-56-57-64-71-74-76-77-85-90
18-06-2019 86598 29853 19-06-2019 00-08-16-21-27-33-42-45-53-53-55-58-61-66-67-68-75-76-78-79-86-87-89-90-91-93-97
12-06-2019 34298 69759 13-06-2019 05-08-16-17-18-22-24-29-34-34-46-50-53-59-63-64-66-78-80-81-82-83-85-90-93-99-99
27-06-2018 31098 51594 28-06-2018 02-03-04-10-11-14-16-17-30-30-30-31-31-34-49-50-53-63-70-72-73-75-80-81-91-94-99
07-04-2018 91498 61763 08-04-2018 01-15-16-16-28-35-38-42-43-44-45-46-51-59-62-63-63-64-68-84-86-88-89-90-95-97-98
08-03-2018 00998 21423 09-03-2018 06-07-07-09-11-17-17-21-23-24-31-31-32-34-37-38-44-51-53-54-59-63-65-73-75-87-87
15-01-2018 85298 13766 16-01-2018 00-02-06-07-07-11-16-20-24-29-34-37-38-38-53-60-66-67-77-77-82-82-82-85-87-95-96
15-11-2017 27798 24750 16-11-2017 12-16-16-17-26-31-43-45-46-49-50-50-51-57-58-59-59-68-71-73-80-81-86-87-95-97-99
29-08-2017 83998 69303 30-08-2017 02-03-10-21-21-30-33-53-56-59-62-65-67-68-71-73-75-76-79-80-81-84-85-85-86-89-99
21-03-2017 15998 70175 22-03-2017 09-10-10-20-21-23-30-34-34-35-37-38-41-42-43-48-49-52-55-66-75-78-91-95-96-97-98
28-02-2017 83098 14824 01-03-2017 05-08-11-12-19-22-23-24-25-26-27-28-29-31-36-37-37-41-43-52-80-88-91-91-91-93-98
05-02-2017 22998 06859 06-02-2017 00-01-03-04-06-08-21-31-35-36-37-46-46-47-48-59-61-66-68-79-79-79-87-88-90-90-94
29-12-2016 14198 19617 30-12-2016 02-05-06-15-15-16-17-17-20-27-27-27-28-30-30-32-37-42-46-53-73-82-84-84-91-97-98
23-12-2016 10998 16938 24-12-2016 02-09-09-14-30-38-39-44-46-49-52-53-57-63-64-69-75-81-83-84-85-87-92-93-95-96-99
25-11-2016 66898 23808 26-11-2016 01-02-08-09-09-15-19-20-28-30-31-32-34-37-41-47-53-55-60-64-65-70-75-77-78-89-89
13-11-2016 04998 29639 14-11-2016 01-02-03-03-05-06-08-08-10-22-33-34-38-39-40-40-46-47-54-57-59-59-66-84-90-92-93
01-10-2016 23398 78904 02-10-2016 00-04-06-09-10-21-22-36-38-42-61-64-66-67-67-72-75-80-80-82-88-89-91-91-96-98-98
14-07-2016 42398 49070 15-07-2016 00-01-03-12-16-20-22-24-27-28-33-39-45-47-50-55-61-65-70-72-73-74-80-80-84-87-98
03-06-2016 62998 25678 04-06-2016 01-03-04-04-12-14-27-28-30-30-34-35-37-40-41-61-62-75-75-78-78-79-81-91-95-96-97
07-05-2016 45898 78522 08-05-2016 02-04-04-05-12-21-22-24-25-31-32-35-39-41-42-54-55-57-59-61-66-68-72-76-79-87-87
27-12-2014 95598 69212 28-12-2014 01-01-03-04-08-12-14-22-24-24-24-25-29-34-35-36-37-45-49-58-60-64-69-73-74-87-97
05-06-2014 98598 08441 06-06-2014 00-07-15-15-16-19-24-41-44-47-49-51-59-61-66-67-68-69-70-71-73-78-80-81-87-96-99
20-01-2014 34098 18772 21-01-2014 06-08-11-12-12-13-18-38-39-41-47-47-49-51-51-71-72-78-79-80-81-86-88-89-91-91-99
17-11-2013 22598 38275 18-11-2013 01-03-04-11-19-23-26-29-32-33-37-49-52-57-57-59-68-71-75-78-80-83-84-84-91-91-99
22-08-2013 55798 05768 23-08-2013 00-03-17-26-34-37-39-50-51-56-59-60-61-64-64-65-65-68-71-72-81-83-84-86-94-98-99
11-08-2013 94198 81484 12-08-2013 01-17-20-20-25-31-39-44-47-47-54-55-60-60-67-71-75-83-84-85-86-89-92-95-96-99-99
04-06-2013 78098 86032 05-06-2013 00-03-18-18-29-32-35-38-40-43-45-53-54-62-67-68-72-75-80-87-92-93-95-95-96-98-98
30-03-2013 79398 28635 31-03-2013 00-02-03-08-13-15-17-31-31-35-35-44-52-53-61-62-71-72-72-79-83-84-85-85-90-91-94
06-03-2013 16998 29946 07-03-2013 19-30-31-32-32-35-37-38-41-43-44-46-46-48-53-54-55-58-62-65-65-74-84-84-87-87-94
01-02-2013 88498 39204 02-02-2013 04-05-07-11-14-15-16-17-25-29-33-44-64-71-73-79-80-83-85-86-87-87-87-88-97-97-98
31-12-2012 63998 04278 01-01-2013 00-07-07-08-15-18-23-29-33-52-55-56-58-60-61-62-63-63-64-66-71-71-78-91-95-99-99
17-09-2012 61498 57675 18-09-2012 01-03-07-19-21-23-23-26-30-31-38-41-41-66-67-71-71-72-73-75-79-82-83-90-93-93-96
26-08-2012 32198 41871 27-08-2012 02-03-06-06-09-12-19-20-36-39-44-45-51-55-59-65-67-70-71-72-77-79-88-89-92-95-95
01-01-2012 41998 45315 02-01-2012 00-06-07-08-09-14-14-15-19-23-24-25-31-34-54-55-56-58-60-61-69-69-75-75-79-83-89
24-05-2011 29698 84144 25-05-2011 00-12-14-22-27-29-37-38-42-44-51-51-60-60-61-65-65-73-74-77-90-90-93-95-97-97-99
15-03-2011 65398 24339 16-03-2011 10-11-15-18-19-20-22-26-28-30-39-47-51-55-61-64-66-69-70-74-80-83-83-88-95-97-98
22-02-2011 54198 54923 23-02-2011 09-09-19-20-23-24-30-34-37-38-40-40-40-41-43-43-47-57-60-62-67-68-70-73-89-90-92
31-01-2011 05598 39956 01-02-2011 03-03-09-09-11-13-18-22-23-25-29-30-34-36-56-59-62-63-65-68-72-72-76-91-93-93-99
24-11-2010 92598 37043 25-11-2010 09-10-10-19-24-24-30-43-43-52-55-56-60-63-65-69-72-72-75-80-83-84-85-87-87-93-96
19-05-2010 21498 71147 20-05-2010 00-13-19-25-28-28-38-47-47-50-50-55-60-60-61-65-66-79-79-80-81-85-87-88-89-91-97
18-05-2010 90598 21498 19-05-2010 07-11-14-14-15-16-23-23-26-29-33-44-45-48-56-56-60-63-71-77-77-77-80-80-93-96-98
15-07-2009 81098 60466 16-07-2009 05-06-08-20-23-29-31-32-33-37-39-39-44-44-51-57-58-60-62-62-63-66-68-77-79-84-96
01-02-2009 85898 33794 02-02-2009 03-03-07-08-12-12-19-36-37-38-41-51-56-64-68-68-68-69-76-82-86-87-89-92-92-93-94
11-09-2008 40698 15784 12-09-2008 04-06-06-11-14-20-21-21-39-42-46-50-52-52-58-59-61-63-68-70-73-73-74-75-84-91-93
25-07-2008 90298 77529 26-07-2008 01-10-14-15-17-25-29-33-34-45-52-53-56-58-59-60-65-67-69-70-73-76-79-82-86-89-97
02-05-2008 88698 86343 03-05-2008 03-04-04-15-28-36-40-43-43-44-45-50-60-64-65-70-74-75-81-84-86-86-86-89-89-90-95
23-01-2008 62698 11664 24-01-2008 02-03-05-09-14-14-25-27-29-39-41-43-44-44-53-54-57-64-64-67-72-77-81-85-86-93-95
19-01-2008 39798 81713 20-01-2008 00-04-05-06-11-13-13-17-17-20-25-30-33-34-38-39-39-50-52-53-54-55-65-78-83-85-95
17-01-2008 26998 47630 18-01-2008 02-03-07-10-26-29-30-37-37-40-43-47-49-51-54-70-76-77-80-80-81-84-89-92-93-95-99
28-12-2006 00798 72183 29-12-2006 05-13-14-16-31-32-33-36-37-39-49-51-53-58-59-61-62-62-66-67-74-76-80-83-86-86-93
18-11-2006 58698 38653 19-11-2006 00-04-12-13-19-20-27-30-32-43-45-45-45-46-47-49-53-55-61-68-70-70-75-79-80-87-99
17-11-2006 66298 58698 18-11-2006 00-05-08-09-09-12-14-15-23-26-29-32-33-35-36-44-49-49-50-65-71-72-72-83-89-96-98
10-12-2005 91298 45352 11-12-2005 08-09-13-15-17-28-38-40-44-45-52-56-58-58-59-59-64-64-67-76-86-89-90-91-92-95-96
20-09-2005 27098 35710 21-09-2005 10-11-11-14-19-21-28-33-37-43-47-55-60-65-69-71-73-73-73-76-80-80-87-90-92-95-97
14-05-2005 92098 94957 15-05-2005 02-05-06-09-09-11-17-32-35-44-44-53-55-56-57-58-59-63-64-65-67-68-72-73-85-94-98
29-01-2005 15198 87832 30-01-2005 01-01-05-08-11-12-12-13-26-27-32-39-57-60-63-63-67-68-70-71-79-85-87-89-95-98-98

Để biết chắc hôm nay đề về 98 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 98 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 98 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 98 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 98 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 98 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 98 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 98 bao nhiêu lần trong một năm?

Anh em muốn biết đề về số 98 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 98 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 98 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 3 lần đề về 98 vào tháng 2,5 và tháng 9.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 98 về 3 lần đề về 98 vào tháng 2,7 và tháng 10.

Năm 2020 đề về số 98 ra tới 3 lần vào tháng 2,4 và tháng 5.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 98 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 98 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 98. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 98 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 98

Đề về 98 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 98 chuẩn 2

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 98 đã ra 5 lần sau đề về số 98 và đề số 98 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 98 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 98 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 98 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 98 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 98 chuẩn 3

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 98 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc.

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 98 hôm sau đánh nên ngay con 98 hoặc đánh ngay cặp 29-92 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 98 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 29 và 92 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 98 kèm theo lô 98 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 98 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 98

Đề về 98 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 98 chuẩn 4

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 98, thống kê chạm những hôm đề về 98, và bảng thống kê những ngày đề về 98, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.