Đề về 95 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 95 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 95

Bộ số Bộ số Bộ số
65 - 3 Lần 25 - 3 Lần 75 - 2 Lần
97 - 2 Lần 84 - 2 Lần 21 - 2 Lần
60 - 2 Lần 98 - 2 Lần 39 - 2 Lần
40 - 2 Lần 95 - 2 Lần 67 - 2 Lần
14 - 2 Lần 10 - 2 Lần 85 - 2 Lần
02 - 1 Lần 47 - 1 Lần 74 - 1 Lần
49 - 1 Lần 00 - 1 Lần 17 - 1 Lần
54 - 1 Lần 08 - 1 Lần 06 - 1 Lần
11 - 1 Lần 61 - 1 Lần 94 - 1 Lần
56 - 1 Lần 80 - 1 Lần 79 - 1 Lần
34 - 1 Lần 76 - 1 Lần 63 - 1 Lần
82 - 1 Lần 22 - 1 Lần 32 - 1 Lần
99 - 1 Lần 58 - 1 Lần 96 - 1 Lần
15 - 1 Lần 46 - 1 Lần 18 - 1 Lần
19 - 1 Lần 42 - 1 Lần 45 - 1 Lần
43 - 1 Lần 53 - 1 Lần 72 - 1 Lần
20 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 95

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 38 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 3 Lần Tổng 3 về 8 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 14 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 9 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 9 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 95

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
08-05-2024 56095 60325 09-05-2024 01-10-12-14-25-30-34-41-44-45-49-53-55-56-58-59-60-61-62-68-71-73-76-77-87-89-98
03-01-2024 62495 10240 04-01-2024 02-12-13-18-20-27-28-30-34-36-40-47-49-61-62-62-63-64-65-67-71-72-73-74-78-94-96
28-06-2023 97495 06920 29-06-2023 01-13-16-17-20-24-26-35-36-36-38-43-44-47-60-68-73-75-76-83-83-87-90-92-92-98-99
27-06-2023 49195 97495 28-06-2023 03-05-06-06-15-18-20-20-30-32-47-47-48-49-61-65-68-76-82-83-89-89-93-94-95-96-98
12-04-2023 37195 44265 13-04-2023 03-04-07-08-09-11-12-19-35-38-46-49-57-60-60-60-61-63-65-66-67-89-92-96-98-99-99
12-03-2023 56695 17375 13-03-2023 03-05-10-11-11-20-20-23-25-29-32-50-51-55-56-69-72-74-75-80-83-87-88-89-94-95-95
07-08-2022 80395 76821 08-08-2022 03-06-07-07-12-14-15-16-21-23-24-26-27-29-31-34-35-38-43-46-52-56-58-69-71-92-97
09-07-2022 10295 17772 10-07-2022 06-12-13-15-17-17-18-19-20-25-29-37-40-41-45-52-55-64-67-71-72-77-79-83-91-95-99
20-05-2022 78195 85198 21-05-2022 00-09-12-13-27-27-30-30-31-33-37-38-44-47-53-58-59-64-64-74-80-80-89-91-93-98-99
22-04-2022 31695 77318 23-04-2022 09-12-13-15-18-18-18-22-38-40-41-45-45-54-55-57-58-63-68-76-78-80-80-83-85-97-98
10-04-2022 25295 86317 11-04-2022 00-01-01-06-10-11-16-17-18-21-31-31-34-35-40-41-43-46-48-58-64-70-71-72-74-83-90
10-11-2021 43595 33422 11-11-2021 00-04-12-13-18-19-20-22-24-24-26-34-40-47-48-49-56-61-61-64-68-72-74-78-82-93-98
14-04-2021 74295 90982 15-04-2021 00-03-06-10-10-16-19-23-32-34-36-37-37-37-42-42-44-46-46-49-56-61-61-62-65-73-82
02-04-2021 01795 44110 03-04-2021 03-05-08-10-10-13-17-25-28-30-33-35-37-38-61-63-66-67-74-75-77-81-83-86-91-91-95
28-03-2021 31295 03000 29-03-2021 00-01-03-08-12-25-38-40-48-56-57-58-58-62-62-63-70-70-72-73-82-89-90-94-94-99-99
17-01-2021 55095 92549 18-01-2021 02-04-05-08-13-17-20-21-23-25-35-38-38-41-49-49-53-58-59-69-77-78-84-86-94-95-97
15-05-2020 41795 75146 16-05-2020 08-11-13-23-24-28-28-30-30-35-36-44-45-46-51-51-52-61-65-71-72-75-75-78-79-82-92
13-05-2020 12795 33963 14-05-2020 04-07-12-15-24-28-42-43-44-45-45-46-46-63-65-67-71-71-72-74-75-77-78-81-83-90-93
26-06-2019 90895 51776 27-06-2019 02-04-07-17-20-20-23-26-27-31-34-47-49-54-55-55-56-64-64-65-66-68-71-75-76-86-88
23-06-2019 84095 82084 24-06-2019 01-05-06-06-11-13-16-16-22-24-31-36-39-44-44-48-50-58-62-64-72-72-74-84-85-90-96
05-07-2018 92295 93514 06-07-2018 02-10-14-14-22-24-28-31-31-44-44-49-55-56-57-75-77-81-82-82-84-86-87-90-94-94-99
04-07-2018 31995 92295 05-07-2018 02-04-08-14-15-18-21-22-28-28-29-36-40-44-46-53-58-68-68-71-80-83-88-95-97-98-99
06-02-2018 68495 74825 07-02-2018 01-01-04-06-12-15-17-25-32-43-50-52-55-60-64-72-73-77-79-80-81-84-88-88-92-93-96
21-10-2017 75095 45353 22-10-2017 03-05-07-09-15-17-23-25-28-28-34-37-44-45-53-55-55-55-59-74-76-78-79-84-87-90-97
12-09-2017 76795 64060 13-09-2017 04-06-12-18-24-24-24-34-38-39-40-57-57-59-60-60-62-69-69-73-82-88-89-95-95-99-99
06-05-2017 61795 26439 07-05-2017 04-05-18-20-27-27-29-37-39-39-43-47-53-57-62-66-67-72-75-77-81-83-86-87-94-95-98
12-03-2017 63995 51674 13-03-2017 02-09-19-20-21-28-32-39-39-40-40-41-43-47-47-58-61-65-66-68-70-72-74-78-86-93-99
03-04-2016 27895 57747 04-04-2016 00-11-12-15-16-20-27-32-35-37-37-40-43-47-50-51-55-58-64-65-71-73-74-75-83-87-99
06-12-2015 94295 85725 07-12-2015 03-03-09-21-22-25-28-31-34-40-42-43-45-47-48-50-55-57-61-62-63-71-80-83-84-86-92
03-08-2015 60895 63108 04-08-2015 05-05-06-08-19-23-25-25-33-35-47-50-52-60-61-67-68-71-72-77-80-82-88-90-91-98-98
07-06-2015 53295 86884 08-06-2015 04-05-05-18-19-20-21-21-24-35-35-36-37-39-41-48-52-63-69-76-76-76-77-80-83-84-90
14-05-2015 44195 14199 15-05-2015 01-03-03-07-08-12-19-26-27-28-36-38-44-49-50-52-60-61-63-65-72-73-73-85-86-87-99
01-03-2015 58195 23297 02-03-2015 04-08-09-09-16-19-19-22-27-47-49-52-52-57-58-61-68-69-81-83-83-88-89-94-94-97-99
10-01-2015 43895 89443 11-01-2015 03-04-07-10-18-20-21-25-25-28-28-39-43-54-54-58-60-61-72-77-85-86-86-90-92-92-93
12-03-2014 67195 47934 13-03-2014 00-08-09-09-15-15-17-30-32-34-45-46-47-51-52-52-57-58-66-68-69-72-78-84-90-93-99
12-02-2014 74795 47208 13-02-2014 00-02-04-08-08-10-22-23-23-24-26-26-28-33-52-58-59-62-63-69-78-80-84-88-94-96-96
16-10-2013 73595 56279 17-10-2013 00-07-09-11-16-22-22-25-25-31-33-34-39-42-45-54-57-61-64-68-70-79-79-82-82-91-99
02-07-2013 55195 91840 03-07-2013 02-09-10-12-17-17-29-40-48-54-55-61-63-63-66-68-69-74-78-81-86-88-90-92-93-96-97
03-06-2013 51795 78098 04-06-2013 02-04-06-09-11-19-27-36-36-41-43-54-55-55-64-69-70-74-81-83-85-88-95-95-95-96-98
16-04-2013 25895 64261 17-04-2013 08-26-27-28-29-30-35-38-40-48-49-50-52-54-61-62-72-75-75-79-81-81-84-86-87-88-97
20-12-2011 85495 70139 21-12-2011 11-12-13-16-17-19-38-39-41-42-43-44-45-55-55-67-67-67-68-70-73-77-86-92-96-97-99
28-05-2011 11595 54914 29-05-2011 03-08-09-14-15-30-36-37-37-38-38-42-43-45-45-50-51-51-56-60-60-63-66-67-81-92-94
13-04-2011 61495 82680 14-04-2011 09-11-13-17-19-22-29-32-33-34-34-35-39-40-44-47-52-52-59-60-68-79-79-80-94-97-97
02-04-2011 29995 61085 03-04-2011 00-10-10-16-20-22-23-31-37-38-38-42-42-43-44-48-53-56-59-65-71-78-81-85-90-95-96
23-12-2010 26395 34032 24-12-2010 04-12-15-15-26-29-31-32-34-36-37-48-61-62-66-67-68-69-72-73-76-87-87-87-88-95-97
26-10-2010 81395 61211 27-10-2010 03-10-10-11-16-18-19-22-26-30-31-33-38-42-53-56-61-65-68-73-74-77-78-79-79-90-99
16-07-2010 92395 47615 17-07-2010 05-08-09-15-23-26-28-28-36-37-39-41-49-51-56-57-61-68-71-79-80-81-83-85-95-99-99
21-05-2010 92095 65496 22-05-2010 12-14-16-22-29-29-30-30-32-37-38-40-45-49-59-62-68-72-77-77-86-88-89-96-97-97-98
14-04-2010 87595 60656 15-04-2010 00-00-01-02-05-06-09-10-12-12-16-16-16-20-22-25-27-37-42-50-56-56-59-74-75-89-98
09-01-2010 86595 48345 10-01-2010 01-07-08-16-19-22-26-30-31-33-36-39-43-44-45-47-57-58-58-65-68-70-71-88-89-90-97
20-12-2009 14895 76997 21-12-2009 00-02-02-04-09-17-17-17-19-20-22-27-27-32-38-53-60-62-70-74-78-78-80-88-89-90-97
28-06-2009 93395 47965 29-06-2009 09-13-14-18-26-32-35-37-38-41-44-51-57-57-60-63-65-68-74-79-82-82-83-89-94-95-99
13-04-2009 70695 56954 14-04-2009 03-08-11-13-20-22-24-31-33-37-38-41-45-48-51-54-55-57-58-59-60-71-75-75-78-79-87
24-08-2008 92495 55175 25-08-2008 11-17-19-20-22-26-27-45-49-55-56-60-64-64-73-73-75-76-77-79-82-84-84-85-87-91-97
08-08-2008 32895 96458 09-08-2008 04-06-08-10-10-11-16-18-22-22-24-29-38-51-51-52-54-55-58-62-63-66-67-67-71-85-86
28-06-2008 96695 52142 29-06-2008 07-07-08-17-25-28-38-38-38-41-42-42-42-46-49-56-61-62-64-74-81-86-88-91-93-93-98
12-02-2008 06095 35506 13-02-2008 04-05-06-09-16-17-24-33-38-39-46-52-59-64-67-70-80-80-83-85-86-90-93-93-95-98-99
18-11-2007 31195 41002 19-11-2007 02-04-05-06-11-14-23-37-38-44-51-55-55-57-63-64-67-71-73-74-78-87-89-92-92-95-95
21-10-2007 56695 71365 22-10-2007 00-02-13-30-31-45-46-48-50-54-61-63-65-70-71-75-81-81-81-82-84-86-88-89-94-95-98
19-10-2007 30795 57085 20-10-2007 02-10-22-24-28-34-38-43-44-48-50-52-56-58-62-64-66-72-75-82-83-84-85-85-91-97-97
14-03-2007 56895 57794 15-03-2007 07-15-19-21-21-23-26-29-30-33-34-36-50-53-60-63-65-68-70-73-76-83-85-94-94-97-99
29-06-2006 84695 59067 30-06-2006 07-07-08-09-21-28-29-33-34-36-40-47-54-59-64-66-67-71-84-86-87-91-91-94-97-97-98
07-11-2005 24795 84860 08-11-2005 07-07-10-12-16-18-20-25-29-31-35-42-43-55-56-60-60-61-67-68-70-77-77-83-86-97-99
03-09-2005 23095 64267 04-09-2005 00-06-07-08-09-13-14-20-24-27-27-28-37-45-46-60-61-67-67-74-75-75-81-81-84-84-85
13-08-2005 59595 92519 14-08-2005 02-02-13-15-19-20-28-29-30-38-43-46-48-48-49-55-60-68-68-73-75-76-77-81-83-98-99
15-04-2005 47795 77010 16-04-2005 00-01-07-10-11-12-12-14-15-26-30-30-33-34-44-51-53-55-59-62-63-65-69-77-79-93-98
22-01-2005 58495 94121 23-01-2005 10-11-13-21-22-22-27-28-32-39-43-47-50-57-57-63-66-67-75-76-78-78-79-83-87-97-99

Để biết chắc hôm nay đề về 95 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 95 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 95 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 95 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 95 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 95 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 95 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 95 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 95 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 95 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 95 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 95 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 95 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 5 lần đề về 95 vào tháng 5,7,8 và 2 lần tháng 4.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 95 về 5 lần đề về 95 vào tháng 1,3,11 và 2 lần tháng 4.

Năm 2020 đề về số 95 ra tới 2 lần vào tháng 5.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 95 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 95 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 95. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 95 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 95

Đề về 95 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 95 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 95 đã ra 5 lần sau đề về số 95 và đề số 95 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 95 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 95 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 95 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 95 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 95 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 95 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 95 hôm sau đánh nên ngay con 95 hoặc đánh ngay cặp 27 – 72 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 95 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 27 và 72 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 95 kèm theo lô 95 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 95 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 95

Đề về 95 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 95 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 95, thống kê chạm những hôm đề về 95, và bảng thống kê những ngày đề về 95, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.