Đề về 93 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 93 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 93

Bộ số Bộ số Bộ số
95 - 5 Lần 19 - 3 Lần 66 - 3 Lần
49 - 2 Lần 47 - 2 Lần 15 - 2 Lần
38 - 2 Lần 76 - 2 Lần 30 - 2 Lần
17 - 2 Lần 23 - 2 Lần 55 - 2 Lần
61 - 2 Lần 93 - 1 Lần 31 - 1 Lần
99 - 1 Lần 72 - 1 Lần 29 - 1 Lần
22 - 1 Lần 53 - 1 Lần 45 - 1 Lần
02 - 1 Lần 13 - 1 Lần 80 - 1 Lần
07 - 1 Lần 58 - 1 Lần 98 - 1 Lần
70 - 1 Lần 34 - 1 Lần 63 - 1 Lần
96 - 1 Lần 71 - 1 Lần 18 - 1 Lần
94 - 1 Lần 39 - 1 Lần 01 - 1 Lần
11 - 1 Lần 87 - 1 Lần 03 - 1 Lần
60 - 1 Lần 57 - 1 Lần 35 - 1 Lần
73 - 1 Lần 65 - 1 Lần 08 - 1 Lần
69 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 93

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 36 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 10 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 4 Lần Đuôi 2 về 3 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 8 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 7 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 2 Lần Tổng 4 về 6 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 12 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 9 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 2 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 10 Lần Đuôi 9 về 9 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 93

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
14-08-2023 16893 41861 15-08-2023 00-01-02-04-06-08-08-17-22-26-35-45-45-54-56-59-61-62-67-68-75-77-78-88-90-97-99
26-06-2023 03493 49195 27-06-2023 06-07-07-09-09-13-19-23-24-29-36-39-43-44-59-61-62-63-71-74-79-81-82-92-95-96-97
09-09-2022 01293 17535 10-09-2022 03-06-11-12-16-16-21-24-31-32-35-36-37-40-43-47-48-50-55-62-68-70-74-78-79-83-98
18-08-2022 92993 75303 19-08-2022 03-08-15-15-15-15-17-20-24-27-30-31-32-44-44-50-55-55-57-61-75-85-90-92-95-96-98
22-07-2022 04093 15361 23-07-2022 00-03-05-22-27-31-38-42-45-46-48-50-51-53-53-54-55-61-61-70-72-73-80-87-93-96-97
19-07-2022 53393 25496 20-07-2022 07-14-14-15-18-20-23-27-28-29-35-35-37-39-45-48-55-61-72-76-80-87-87-90-92-93-96
08-03-2022 62593 08663 09-03-2022 02-10-15-17-33-38-41-41-48-48-49-53-54-60-62-63-71-75-77-79-84-85-87-89-90-95-96
09-01-2022 93093 08845 10-01-2022 06-07-21-22-24-33-35-36-43-45-48-50-52-54-55-63-63-64-64-73-73-77-81-81-82-86-96
22-11-2021 36593 24880 23-11-2021 06-09-11-16-17-17-23-25-31-31-37-39-39-42-52-54-63-74-80-80-81-83-89-89-93-98-99
16-09-2021 12093 35330 17-09-2021 05-10-15-19-29-30-30-32-41-49-51-53-58-60-66-67-75-76-77-78-78-79-79-89-90-94-99
20-08-2021 04793 69157 21-08-2021 00-01-03-12-12-14-14-15-19-27-28-32-36-40-41-44-46-47-56-57-64-74-78-79-84-91-94
08-05-2021 26493 76369 09-05-2021 01-04-05-06-11-12-12-13-15-36-42-46-46-48-49-50-55-58-60-66-69-72-84-87-94-98-99
01-04-2021 50393 01795 02-04-2021 06-08-10-15-15-16-17-19-33-43-43-45-48-50-51-52-58-66-67-68-81-82-82-86-88-91-95
24-12-2020 79993 36287 25-12-2020 03-11-12-14-22-23-35-35-49-49-49-50-51-52-54-55-59-61-67-72-76-80-86-87-91-93-96
21-12-2020 27693 81613 22-12-2020 00-02-06-08-13-16-28-36-43-52-53-60-61-62-62-64-67-71-75-76-79-79-80-85-87-90-92
17-11-2020 82093 88630 18-11-2020 02-05-05-06-12-16-20-30-30-38-41-43-49-56-58-60-64-67-68-68-71-78-88-90-91-96-99
06-09-2020 01993 13853 07-09-2020 03-09-11-15-23-25-35-37-38-43-48-49-52-52-53-54-55-55-61-61-62-69-75-91-92-93-94
22-08-2019 56093 79347 23-08-2019 01-12-18-21-23-31-34-38-39-47-48-62-63-66-67-72-73-76-78-80-80-87-87-89-89-91-94
02-04-2019 71393 18934 03-04-2019 06-16-18-29-30-31-34-34-37-42-47-48-52-52-64-73-75-76-77-77-80-81-86-88-92-96-98
23-12-2018 47793 50522 24-12-2018 03-05-07-16-20-22-22-24-30-32-34-37-43-48-49-51-52-61-63-64-66-76-81-82-88-96-99
08-12-2018 64793 77308 09-12-2018 03-04-06-08-14-22-25-26-27-35-44-45-45-47-48-49-51-55-59-59-61-68-77-82-84-86-99
11-11-2017 02893 99365 12-11-2017 02-04-14-20-23-27-30-33-36-38-40-46-50-56-57-65-65-65-66-66-75-84-85-86-86-97-99
10-09-2017 37993 08819 11-09-2017 04-07-07-08-14-15-16-18-18-19-26-28-31-36-41-45-51-72-81-81-83-85-88-90-95-97-98
09-07-2017 96993 32247 10-07-2017 01-04-15-16-18-19-20-31-36-40-42-46-46-47-51-53-60-63-73-78-83-84-85-89-96-96-97
21-11-2016 39593 89476 22-11-2016 03-04-06-09-11-12-23-28-34-35-39-45-46-49-50-51-54-68-75-76-77-78-82-83-84-90-92
13-06-2016 49093 25602 14-06-2016 01-02-07-09-10-13-20-26-28-29-30-32-32-33-52-56-57-58-61-61-75-78-87-89-92-97-99
08-04-2016 93793 45423 09-04-2016 02-03-07-09-11-17-23-23-23-24-26-32-34-37-43-49-53-63-67-68-72-75-76-80-87-91-93
16-03-2016 42093 98518 17-03-2016 05-05-07-12-18-24-32-38-57-61-63-64-68-69-69-71-73-75-75-78-84-85-87-88-89-93-98
23-06-2015 19993 36770 24-06-2015 03-12-19-24-27-32-35-38-38-41-41-50-56-59-59-60-63-70-73-74-75-78-86-92-95-98-99
26-04-2015 14493 53429 27-04-2015 04-04-07-07-15-15-17-18-21-23-29-29-35-36-39-40-48-55-58-61-76-77-77-81-86-88-89
28-02-2015 62393 58195 01-03-2015 00-03-05-08-12-16-26-33-34-37-43-52-54-55-63-64-67-68-68-70-73-73-79-84-92-93-95
25-09-2014 49293 08111 26-09-2014 06-07-11-11-18-18-19-22-23-23-23-28-29-39-48-49-52-57-70-72-74-75-78-81-93-94-96
04-04-2014 17893 04655 05-04-2014 06-08-14-18-19-25-27-28-33-33-36-40-40-42-43-43-50-55-60-60-61-62-62-66-87-89-97
07-10-2013 05393 81438 08-10-2013 02-03-06-07-13-25-28-29-32-34-38-43-47-47-48-48-58-65-65-71-71-71-72-72-83-87-99
05-09-2013 31593 27101 06-09-2013 01-01-09-24-26-31-32-32-38-42-44-44-45-54-58-62-65-66-70-80-83-86-90-95-97-98-98
18-02-2013 75593 41415 19-02-2013 00-02-07-08-09-10-13-15-15-26-32-40-42-42-59-59-62-68-73-74-75-88-90-90-94-95-98
12-01-2013 62793 26415 13-01-2013 06-06-15-15-30-31-32-34-38-40-43-43-51-59-59-60-66-68-70-72-73-82-82-82-86-91-92
21-10-2012 35693 35772 22-10-2012 04-14-14-18-19-27-27-28-29-30-32-38-42-43-50-53-54-58-59-68-72-81-82-86-88-90-98
18-10-2012 69893 38339 19-10-2012 02-14-14-16-21-25-26-29-34-39-42-43-47-48-50-50-51-51-55-66-68-68-75-79-85-94-96
11-05-2012 02893 33176 12-05-2012 05-08-12-14-15-20-28-28-29-29-31-31-32-37-40-41-49-52-58-68-75-76-80-81-82-92-94
06-04-2012 28993 53823 07-04-2012 03-05-22-23-24-24-25-27-31-34-34-36-37-38-39-49-50-55-57-62-63-65-66-75-78-80-88
06-01-2012 02193 24260 07-01-2012 01-04-12-29-31-33-38-38-41-44-48-50-51-58-59-60-64-64-64-73-88-88-88-92-95-96-97
20-08-2011 32193 86173 21-08-2011 01-05-07-09-12-17-21-27-29-30-34-44-53-57-58-58-61-62-73-77-77-78-78-83-85-88-97
08-05-2011 08493 69349 09-05-2011 02-04-05-21-23-25-29-40-41-42-49-50-50-59-60-70-71-75-76-82-85-93-94-94-94-97-98
25-03-2011 54393 13319 26-03-2011 04-09-12-12-15-19-22-24-35-38-41-46-48-53-53-56-57-59-60-64-65-66-72-79-85-86-96
22-12-2010 96593 26395 23-12-2010 02-02-07-11-13-25-27-28-28-31-34-37-38-39-56-58-66-68-69-73-75-77-80-83-83-87-95
23-10-2010 89193 92355 24-10-2010 02-04-08-09-22-23-23-24-25-34-34-38-42-42-48-51-52-54-55-56-62-64-66-67-68-76-85
24-09-2010 42793 77066 25-09-2010 00-03-04-05-08-20-22-25-26-27-33-38-41-46-49-61-64-66-72-77-79-80-80-88-88-89-90
11-06-2010 60593 87219 12-06-2010 02-07-12-15-19-21-24-27-28-36-41-46-48-55-60-62-63-65-66-68-76-78-84-86-88-89-95
30-12-2009 47193 70849 31-12-2009 01-04-04-10-21-35-35-36-38-40-43-49-57-60-62-68-72-78-83-86-86-91-92-93-93-97-99
30-11-2009 81793 43102 01-12-2009 02-04-06-07-11-19-21-26-28-30-33-34-35-40-41-51-59-60-60-70-74-78-93-94-94-94-99
22-01-2008 21893 62698 23-01-2008 05-23-26-26-28-41-41-44-45-46-58-62-66-68-73-74-74-78-80-82-89-90-91-94-98-99-99
12-01-2008 41093 36566 13-01-2008 02-02-04-14-14-19-22-24-24-25-26-28-31-36-36-37-39-60-66-75-75-76-76-84-90-92-93
18-10-2007 86293 30795 19-10-2007 01-06-09-14-21-23-27-30-37-38-45-46-50-51-52-66-67-68-74-78-80-84-86-87-89-95-95
30-08-2007 25693 42117 31-08-2007 07-10-17-23-26-26-30-31-32-38-51-53-55-55-58-59-59-59-60-60-63-70-71-84-87-93-97
30-06-2007 06293 94817 01-07-2007 02-06-09-13-16-17-24-29-34-34-36-36-38-44-48-53-56-65-66-71-80-81-82-82-91-93-94
15-05-2007 83693 24258 16-05-2007 01-03-05-08-14-20-20-28-34-38-39-45-50-55-58-58-62-62-65-67-69-72-74-75-75-87-91
29-04-2007 06993 46099 30-04-2007 02-06-15-24-32-33-35-39-41-42-43-47-50-56-58-59-62-63-70-71-72-75-77-93-99-99-99
04-02-2007 68493 40131 05-02-2007 03-05-06-09-17-17-20-21-22-31-31-34-37-38-52-53-55-58-58-60-65-66-68-72-91-94-94
07-06-2006 05593 92871 08-06-2006 03-05-08-08-09-12-13-15-19-21-21-29-29-31-38-52-54-63-71-75-81-86-87-87-90-94-97
17-11-2005 74793 94294 18-11-2005 01-02-06-08-11-17-20-22-25-27-27-30-35-46-46-49-61-63-64-72-73-76-79-92-94-96-99
10-10-2005 75293 00966 11-10-2005 03-04-05-06-16-21-29-34-38-40-43-46-46-49-52-54-54-57-59-64-66-67-70-80-84-93-95
09-10-2005 12393 75293 10-10-2005 03-04-19-27-30-34-36-38-40-42-44-44-57-59-59-60-65-67-71-75-77-78-87-93-95-96-96
06-09-2005 02993 84338 07-09-2005 01-06-16-18-19-19-21-25-29-33-33-38-44-50-62-66-68-68-84-85-86-87-88-91-94-96-96
19-07-2005 78993 54407 20-07-2005 07-09-14-14-15-15-20-22-22-23-34-35-36-41-42-47-54-64-69-69-77-79-84-87-91-93-97

Để biết chắc hôm nay đề về 93 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 93 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 93 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 93 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 93 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 93 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 93 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 93 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 93 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 93 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 93 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 93 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 93 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 6 lần đề về 93 vào tháng 1,3,8,9 và 2 lần tháng 7.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 93 về 5 lần đề về 93 vào tháng 4,5,8,9 và tháng 11.

Năm 2020 đề về số 93 ra tới 4 lần vào tháng 9,11 và 2 lần tháng 12.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 93 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 93 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 93. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 93 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 93

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 93 đã ra 5 lần sau đề về số 93 và đề số 93 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 93 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 93 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 93 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 93 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 93 chuẩn 3

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 93 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 93 hôm sau đánh nên ngay con 93 hoặc đánh ngay cặp 34 – 43 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 93 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 34 và 43 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 93 kèm theo lô 93 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 93 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 93

Đề về 93 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 93 chuẩn 4

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 93, thống kê chạm những hôm đề về 93, và bảng thống kê những ngày đề về 93, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.