Đề về 92 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 92 chuẩn.

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 92

Bộ số Bộ số Bộ số
55 - 3 Lần 12 - 3 Lần 42 - 2 Lần
87 - 2 Lần 98 - 2 Lần 69 - 2 Lần
64 - 2 Lần 78 - 2 Lần 45 - 2 Lần
44 - 2 Lần 15 - 1 Lần 92 - 1 Lần
82 - 1 Lần 84 - 1 Lần 06 - 1 Lần
62 - 1 Lần 86 - 1 Lần 72 - 1 Lần
56 - 1 Lần 96 - 1 Lần 02 - 1 Lần
80 - 1 Lần 25 - 1 Lần 28 - 1 Lần
14 - 1 Lần 24 - 1 Lần 71 - 1 Lần
29 - 1 Lần 91 - 1 Lần 94 - 1 Lần
17 - 1 Lần 61 - 1 Lần 39 - 1 Lần
48 - 1 Lần 68 - 1 Lần 11 - 1 Lần
66 - 1 Lần 97 - 1 Lần 60 - 1 Lần
13 - 1 Lần 85 - 1 Lần 18 - 1 Lần
00 - 1 Lần 31 - 1 Lần 67 - 1 Lần
05 - 1 Lần 47 - 1 Lần 08 - 1 Lần
34 - 1 Lần 79 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 92

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 39 Lần Tổng 0 về 9 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 4 Lần Đuôi 2 về 10 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 3 Lần Đuôi 3 về 1 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 9 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 9 Lần Tổng 5 về 7 Lần
Đầu 6 về 10 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 92

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
19-04-2024 26592 29379 20-04-2024 05-17-20-22-22-29-33-33-48-51-54-57-60-63-63-79-79-85-86-89-89-90-90-92-95-99-99
20-03-2023 24192 81664 21-03-2023 00-09-12-15-18-20-26-31-32-33-33-34-36-37-39-48-51-54-57-59-61-62-63-64-68-85-86
06-02-2023 35492 18198 07-02-2023 01-03-04-06-11-16-17-23-44-45-49-61-61-62-64-65-65-71-80-83-84-86-86-92-96-98-99
18-11-2022 32592 66534 19-11-2022 00-03-03-04-04-10-20-29-31-34-34-39-50-52-53-53-54-62-66-67-69-69-73-76-83-84-98
04-08-2022 27492 49513 05-08-2022 01-11-13-13-14-15-16-22-23-23-23-30-31-40-45-47-67-69-73-74-84-88-88-89-91-93-94
29-06-2022 38892 58839 30-06-2022 01-18-28-28-30-30-32-37-39-41-43-46-50-51-64-67-72-75-76-76-88-88-88-88-91-91-95
22-04-2021 56292 98860 23-04-2021 07-09-11-24-25-26-26-28-32-35-41-47-52-53-55-60-62-67-68-68-77-78-81-84-86-92-94
05-03-2021 66992 61918 06-03-2021 01-08-11-13-18-18-25-27-30-34-37-40-42-45-46-47-55-57-60-60-61-64-68-71-82-90-98
09-02-2021 38792 04629 10-02-2021 00-04-07-08-10-12-21-22-29-32-33-34-36-39-40-44-61-62-63-64-68-75-75-78-81-87-89
12-01-2021 16592 02769 13-01-2021 09-13-13-14-16-29-35-36-46-47-54-58-59-60-62-69-69-71-71-72-76-78-85-86-88-95-99
23-07-2020 09592 57597 24-07-2020 05-15-16-19-22-23-24-25-26-29-31-32-52-52-54-54-57-58-69-70-72-73-80-83-83-94-97
08-11-2019 37892 26502 09-11-2019 00-00-02-03-09-50-58-60-63-67-72-73-73-74-77-77-83-85-88-90-91-91-93-93-95-95-98
19-01-2019 71892 65208 20-01-2019 08-10-11-11-14-22-23-35-45-47-52-54-58-60-69-71-72-74-76-79-79-82-87-87-89-92-95
29-07-2018 69492 19672 30-07-2018 05-06-06-22-22-24-35-38-41-43-43-44-46-51-54-72-80-81-83-84-85-87-90-92-97-97-98
22-07-2018 77892 95786 23-07-2018 02-03-09-10-14-23-25-27-27-27-29-44-49-50-54-54-56-58-64-68-72-76-76-83-86-90-95
26-06-2018 53992 31098 27-06-2018 01-01-02-10-16-21-21-33-39-41-42-47-49-58-65-72-74-82-82-83-84-89-92-92-96-98-99
09-12-2017 83892 99478 10-12-2017 02-04-06-09-13-13-19-20-21-23-23-25-26-32-44-45-53-59-71-78-80-81-90-94-97-99-99
01-11-2017 83492 99761 02-11-2017 00-05-12-17-27-27-28-41-42-44-49-50-53-58-58-59-61-67-68-73-82-87-88-93-97-97-98
09-06-2017 91192 43869 10-06-2017 00-09-11-16-17-27-28-32-32-35-42-44-47-48-48-51-53-58-62-62-69-70-78-89-90-92-94
12-05-2017 08792 58255 13-05-2017 02-05-07-08-12-13-19-19-21-22-26-33-48-53-53-54-55-70-70-76-76-82-83-84-92-96-97
11-02-2017 78292 94247 12-02-2017 03-05-15-18-20-25-29-29-31-31-35-36-40-41-47-47-52-55-58-59-62-69-70-71-88-92-94
05-01-2017 86192 97266 06-01-2017 00-04-07-08-23-27-37-41-44-51-51-52-55-61-64-66-66-69-70-75-76-80-82-85-87-91-98
27-11-2016 37392 78162 28-11-2016 01-06-07-08-11-12-16-18-20-22-22-23-27-30-39-43-44-46-57-62-62-67-69-70-70-78-79
06-07-2016 18292 35917 07-07-2016 02-06-07-17-17-20-22-25-33-33-35-35-35-36-39-44-50-57-61-63-67-72-80-82-85-94-97
05-06-2016 51092 34206 06-06-2016 02-05-06-08-09-09-22-36-39-41-42-51-53-57-60-64-74-76-77-80-82-85-86-88-89-90-96
18-05-2016 28192 59894 19-05-2016 06-07-08-28-29-31-32-35-36-37-37-38-39-41-49-53-57-57-65-67-73-74-86-86-89-94-97
30-03-2016 61692 44978 31-03-2016 02-02-08-11-15-19-21-23-24-25-27-27-30-38-44-45-58-60-60-64-64-69-71-78-85-92-96
28-01-2016 12792 76011 29-01-2016 02-11-19-21-24-24-24-29-31-38-48-54-54-61-62-65-66-72-79-80-81-86-88-90-90-92-92
14-09-2015 73292 36312 15-09-2015 04-08-10-12-14-23-27-29-31-31-32-36-37-38-48-50-64-64-65-71-71-75-79-83-87-97-99
05-07-2015 21792 20484 06-07-2015 00-05-12-14-19-26-30-33-33-35-36-37-39-50-61-68-70-72-77-81-84-85-86-89-93-96-98
08-11-2014 62292 37305 09-11-2014 01-01-04-05-08-24-26-28-30-38-40-47-52-55-55-58-59-65-70-71-71-72-74-77-86-91-92
14-08-2014 83192 61468 15-08-2014 13-16-20-31-32-34-41-42-43-46-48-49-49-52-54-56-63-65-65-68-71-80-84-85-90-92-97
28-11-2013 61492 92748 29-11-2013 06-11-11-12-12-12-17-24-25-26-29-30-34-37-39-41-48-52-60-72-72-79-79-85-88-90-93
26-03-2013 51492 45571 27-03-2013 01-01-03-04-13-15-22-23-24-25-26-42-43-48-52-58-61-63-64-70-71-84-84-88-88-90-95
15-03-2013 90692 06544 16-03-2013 14-21-23-25-32-32-34-35-36-41-44-45-46-48-49-50-51-51-52-54-55-61-61-64-69-90-93
08-10-2012 91692 68128 09-10-2012 01-02-08-22-23-24-27-28-31-36-45-60-63-64-64-66-66-69-70-73-78-85-87-91-92-95-99
06-07-2012 28192 24485 07-07-2012 05-20-21-23-30-34-39-41-41-44-49-52-54-57-60-60-61-64-68-78-85-87-89-89-89-93-95
18-06-2012 63692 80625 19-06-2012 02-02-03-13-16-18-21-22-25-28-30-31-43-43-45-47-50-51-59-64-66-81-81-84-87-88-97
12-03-2012 81692 12912 13-03-2012 00-01-10-12-17-21-23-26-33-35-36-42-53-53-61-63-69-70-72-72-79-84-85-92-95-96-99
18-12-2011 81892 98682 19-12-2011 01-05-06-07-12-21-22-25-25-26-28-30-33-34-37-43-45-46-47-53-58-59-71-74-82-90-97
01-09-2011 94392 26844 02-09-2011 05-05-06-07-07-08-17-18-21-23-27-33-39-44-54-67-72-72-73-76-76-77-83-91-95-98-99
29-09-2010 37192 96964 30-09-2010 04-07-09-22-33-37-42-50-50-52-54-59-60-64-64-65-68-72-76-82-83-83-83-86-87-90-96
21-09-2010 28192 75824 22-09-2010 00-00-03-10-13-15-18-19-20-24-26-26-34-35-46-51-51-53-55-69-70-74-78-85-86-89-92
16-09-2010 46292 73045 17-09-2010 00-00-02-03-05-10-13-25-31-31-34-35-37-39-45-46-47-52-56-76-76-85-88-88-92-94-94
23-06-2010 54492 15091 24-06-2010 01-01-11-15-19-21-23-26-40-40-43-51-59-69-73-73-79-86-88-89-91-92-95-95-96-98-99
08-05-2010 44892 39067 09-05-2010 05-06-17-18-21-22-22-26-29-39-40-42-43-51-53-54-55-56-63-67-69-71-73-74-83-88-96
08-04-2010 81192 45855 09-04-2010 00-01-02-05-08-12-17-22-26-28-43-45-46-48-49-55-56-58-62-66-68-70-77-81-85-89-92
11-08-2009 12692 80814 12-08-2009 00-05-08-08-10-11-12-14-14-15-17-17-18-22-28-29-35-50-64-65-70-74-74-76-77-90-98
22-05-2009 02092 93302 23-05-2009 02-07-15-16-21-26-29-30-32-33-40-40-42-42-42-45-55-56-58-59-73-73-80-89-91-93-97
04-12-2008 33092 61506 05-12-2008 06-07-09-09-10-12-25-29-29-45-51-53-53-54-55-56-62-65-70-72-75-77-80-84-92-94-95
23-02-2008 93992 92131 24-02-2008 01-01-06-11-29-30-31-35-40-47-48-52-62-66-67-72-75-77-80-81-84-85-86-87-91-95-96
23-12-2007 76092 36142 24-12-2007 01-03-06-10-12-19-20-25-26-26-26-30-41-42-43-43-49-61-63-64-69-71-81-85-88-94-97
16-09-2007 22292 11055 17-09-2007 01-06-10-16-25-29-39-39-47-48-54-55-56-59-62-62-64-65-65-69-76-77-78-83-84-88-91
26-05-2007 39292 61412 27-05-2007 01-05-10-12-12-15-19-22-26-34-34-35-46-48-49-49-53-53-55-66-73-78-86-87-89-93-95
09-04-2007 09692 11780 10-04-2007 02-12-16-16-16-29-31-36-42-43-43-57-66-66-77-77-80-80-81-82-82-88-89-90-91-94-95
21-03-2007 79092 66387 22-03-2007 00-02-09-09-12-14-22-23-40-42-48-52-56-57-59-62-66-67-69-72-78-82-84-87-94-99-99
10-03-2007 95392 00100 11-03-2007 00-02-03-06-09-09-18-20-21-24-26-35-38-43-44-47-64-66-71-72-74-78-81-85-95-95-98
12-06-2006 52292 33402 13-06-2006 02-02-05-06-06-10-10-11-15-17-24-29-37-40-46-48-58-62-64-65-65-66-68-70-85-86-95
11-06-2006 41492 52292 12-06-2006 01-01-01-02-05-15-21-22-32-36-36-40-41-49-49-54-57-60-64-71-78-83-92-92-93-94-95
31-03-2006 77592 21042 01-04-2006 06-14-14-16-20-23-25-26-31-32-35-42-43-44-48-53-54-58-65-70-82-84-90-90-91-96-97
20-12-2005 35292 45087 21-12-2005 01-04-14-14-16-23-29-30-30-34-44-46-47-52-61-65-67-67-69-73-73-76-87-93-93-96-99
12-09-2005 37192 69796 13-09-2005 00-04-06-09-14-16-24-32-34-36-38-39-42-42-45-50-54-54-56-62-70-73-95-95-95-96-96
15-08-2005 99092 99656 16-08-2005 06-06-07-11-14-19-19-24-24-33-37-40-44-52-54-56-58-62-65-68-70-75-82-85-95-96-99
16-06-2005 04692 28645 17-06-2005 00-09-15-23-24-26-27-33-33-34-35-40-42-45-48-50-56-57-61-62-62-67-68-74-95-97-98
16-01-2005 43592 22715 17-01-2005 00-05-07-08-12-15-15-15-20-23-27-35-36-37-56-56-61-62-64-69-70-79-79-88-88-93-94

Để biết chắc hôm nay đề về 92 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 92 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 92 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 92 chuẩn. 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 92 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 92 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 92 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 92 bao nhiêu lần trong một năm?

Anh em muốn biết đề về số 92 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 92 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 92 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 2 lần đề về 92 vào tháng 6 và tháng 8.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 92 về 4 lần đề về 92 vào tháng 1,2,3 và tháng 4.

Năm 2020 đề về số 92 ra tới 1 lần vào tháng 7.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 92 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 92 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 92. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 92 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 92

Đề về 92 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 92 chuẩn. 2

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 92 đã ra 5 lần sau đề về số 92 và đề số 92 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 92 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 92 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 92 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 92 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 92 chuẩn. 3

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 92 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 92 hôm sau đánh nên ngay con 92 hoặc đánh ngay cặp 58 – 85 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 92 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 58 và 85 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 92 kèm theo lô 92 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 92 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 92

Đề về 92 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 92 chuẩn. 4

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 92, thống kê chạm những hôm đề về 92, và bảng thống kê những ngày đề về 92, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.