Warning: Undefined array key "2019-02-04" in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 75

Warning: Undefined array key "2013-02-07" in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 75
Đề về 90 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 90 chuẩn

Đề về 90 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 90 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 90

Bộ số Bộ số Bộ số
66 - 3 Lần 11 - 3 Lần 46 - 3 Lần
13 - 2 Lần 77 - 2 Lần 39 - 2 Lần
81 - 2 Lần 89 - 2 Lần 97 - 2 Lần
87 - 2 Lần 74 - 2 Lần 10 - 1 Lần
55 - 1 Lần 82 - 1 Lần 22 - 1 Lần
08 - 1 Lần 43 - 1 Lần 84 - 1 Lần
00 - 1 Lần 64 - 1 Lần 51 - 1 Lần
18 - 1 Lần 05 - 1 Lần 60 - 1 Lần
20 - 1 Lần 04 - 1 Lần 56 - 1 Lần
34 - 1 Lần 02 - 1 Lần 59 - 1 Lần
01 - 1 Lần 63 - 1 Lần 03 - 1 Lần
69 - 1 Lần 52 - 1 Lần 45 - 1 Lần
72 - 1 Lần 75 - 1 Lần 36 - 1 Lần
35 - 1 Lần 48 - 1 Lần 49 - 1 Lần
94 - 1 Lần 31 - 1 Lần 67 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 90

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 36 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 8 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 2 Lần Đuôi 2 về 5 Lần Tổng 2 về 9 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 8 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 3 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 90

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
18-06-2024 74990 37567 19-06-2024 02-07-11-14-23-24-29-32-37-41-42-49-55-56-57-61-66-67-71-77-78-79-89-89-93-93-95
28-05-2024 47490 60031 29-05-2024 00-03-07-09-10-14-14-20-22-27-30-31-39-42-43-49-50-52-54-65-66-76-81-83-89-96-98
27-09-2022 77390 41946 28-09-2022 05-11-13-17-17-22-23-36-37-37-38-42-43-46-48-50-50-51-66-69-72-76-81-83-83-88-88-92
17-09-2022 55890 14894 18-09-2022 00-03-04-05-07-07-16-22-23-23-26-26-35-37-41-42-46-64-70-74-80-80-81-87-88-94-94
28-07-2022 56590 92303 29-07-2022 03-15-16-17-20-24-25-32-37-38-39-41-44-46-49-49-58-69-71-75-78-84-85-91-94-94-96
03-07-2022 86690 50239 04-07-2022 01-08-10-11-14-20-31-34-38-39-40-49-50-52-53-58-62-64-68-70-73-75-77-84-85-88-93
18-06-2022 87190 66449 19-06-2022 01-02-07-11-13-17-18-19-22-25-29-31-43-43-46-47-48-48-49-51-52-66-69-72-74-84-93
02-03-2022 09390 42113 03-03-2022 02-02-03-03-13-14-20-22-24-26-26-32-33-49-50-52-52-58-63-64-66-71-75-79-86-86-95
26-06-2021 20290 13987 27-06-2021 01-15-16-24-30-30-34-36-37-40-45-50-60-63-64-68-70-74-75-78-81-84-85-87-96-97-98
28-12-2020 07690 63111 29-12-2020 00-02-02-06-07-10-11-12-17-17-17-21-21-28-29-32-39-41-45-46-50-65-79-81-82-85-87
18-09-2020 20290 54004 19-09-2020 04-08-13-13-14-22-24-31-36-43-53-53-67-68-68-73-78-79-82-86-86-88-89-92-93-94-95
12-07-2020 28890 20508 13-07-2020 00-00-04-06-07-08-09-15-19-20-26-28-33-40-43-47-48-56-66-72-80-83-84-87-90-90-93
05-11-2019 63990 46181 06-11-2019 00-02-05-09-15-15-19-23-26-32-42-43-43-44-47-58-58-71-71-76-81-84-84-85-88-90-93
31-07-2019 56690 05356 01-08-2019 01-05-12-14-16-17-17-20-22-24-35-36-37-41-50-50-56-56-61-62-65-68-68-85-92-94-95
09-07-2019 68490 56266 10-07-2019 01-04-19-19-27-29-30-30-31-33-38-40-55-57-58-58-59-59-65-66-67-69-78-82-88-92-92
03-02-2019 61090
Warning: Attempt to read property "gdb" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 675
04-02-2019
Warning: Attempt to read property "giai_khac" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 679
11-10-2017 00090 49604 12-10-2017 04-09-10-18-23-30-30-36-36-45-51-59-62-66-71-71-72-72-76-77-80-81-83-83-92-94-95
11-01-2017 07790 69974 12-01-2017 03-06-07-07-15-18-28-37-39-41-47-54-56-58-63-63-67-71-74-74-84-85-85-85-89-91-99
25-09-2016 47190 75466 26-09-2016 01-03-11-12-20-20-21-22-29-30-34-35-42-46-49-50-52-55-58-66-71-71-72-82-84-94-97
11-07-2016 83690 90511 12-07-2016 00-01-05-11-12-17-29-32-33-36-40-49-52-55-56-56-57-59-59-73-77-78-78-79-84-87-95
09-06-2016 23090 68089 10-06-2016 03-04-05-12-13-16-17-21-29-33-35-36-41-50-50-56-62-62-67-70-72-73-73-74-76-79-89
28-05-2016 92490 95848 29-05-2016 00-01-01-06-07-15-16-28-29-34-39-48-48-50-57-62-63-70-77-77-77-80-82-84-86-92-95
12-03-2016 76090 78400 13-03-2016 00-06-06-16-19-19-36-37-46-49-55-59-66-66-69-71-74-74-76-79-84-85-85-87-93-95-98
03-12-2015 15390 83363 04-12-2015 00-02-06-07-08-11-12-14-15-23-25-44-45-47-51-57-60-63-63-64-74-74-77-80-91-93-94
10-10-2015 17590 18535 11-10-2015 02-02-05-10-12-12-13-13-15-20-27-32-35-36-38-41-43-45-47-48-62-64-65-67-68-79-96
01-10-2015 71290 54201 02-10-2015 01-02-03-04-11-19-23-29-31-38-46-49-60-61-61-66-72-78-80-81-83-87-89-90-91-95-98
29-08-2015 88290 50436 30-08-2015 11-15-16-18-21-24-26-29-30-32-36-38-39-39-43-43-50-50-56-62-66-75-80-89-89-91-99
25-07-2015 15890 79675 26-07-2015 00-01-03-10-12-17-20-31-34-38-42-50-51-52-56-63-65-69-75-76-80-82-90-93-94-97-99
22-07-2015 17590 98120 23-07-2015 08-08-10-12-14-14-15-16-18-20-23-33-33-36-41-45-45-45-47-49-58-69-69-71-80-82-88
22-01-2015 24290 98700 23-01-2015 00-03-03-08-11-22-23-26-28-35-38-39-45-45-45-48-53-54-61-63-84-85-88-91-91-92-94
10-09-2014 75090 51987 11-09-2014 03-05-06-09-18-21-27-28-33-36-42-42-43-44-60-66-70-75-75-75-78-85-86-87-92-94-96
04-09-2014 86390 89997 05-09-2014 05-06-20-30-31-31-33-40-44-44-46-46-48-51-58-61-65-66-69-73-74-76-76-77-96-97-98
07-03-2014 45290 48911 08-03-2014 08-10-11-14-14-24-28-31-34-34-38-39-44-47-47-48-48-50-50-51-65-70-75-79-90-90-96
02-11-2013 89390 88072 03-11-2013 00-12-18-28-32-34-38-39-42-44-47-49-50-66-66-68-71-72-72-73-75-77-79-83-89-93-94
19-09-2013 63090 48439 20-09-2013 09-13-27-29-35-36-37-37-39-42-45-46-48-51-54-55-55-55-57-57-62-67-68-76-78-89-95
27-02-2013 83590 36897 28-02-2013 00-15-30-36-38-39-44-44-62-67-70-76-77-77-78-78-81-83-83-84-88-93-94-95-97-97-97
06-02-2013 27690
Warning: Attempt to read property "gdb" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 675
07-02-2013
Warning: Attempt to read property "giai_khac" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 679
04-11-2012 30790 52582 05-11-2012 09-10-11-11-13-15-23-24-36-36-41-43-51-59-60-60-68-68-70-73-79-81-82-84-86-89-93
13-05-2012 71190 08377 14-05-2012 02-04-08-25-30-32-32-36-43-53-59-60-63-66-68-71-73-77-79-79-84-85-86-88-92-95-97
09-05-2012 62990 68360 10-05-2012 01-02-03-06-12-15-21-33-37-40-46-47-56-60-68-68-73-74-80-82-86-87-89-92-96-97-97
01-05-2012 99390 49051 02-05-2012 02-04-05-05-08-11-11-18-19-21-24-27-36-37-37-39-41-44-44-45-51-62-73-79-80-89-91
18-04-2012 13490 53089 19-04-2012 00-01-02-05-17-19-19-25-34-36-38-38-44-52-65-71-71-73-74-76-85-89-91-91-92-94-95
19-02-2012 23590 26155 20-02-2012 02-08-14-16-21-23-24-27-28-32-35-36-39-44-47-48-54-55-59-60-70-72-78-86-93-98-99
09-02-2012 19590 71959 10-02-2012 02-05-30-32-38-40-40-53-54-55-56-58-59-59-62-63-69-72-73-74-82-88-89-93-94-96-99
15-07-2011 55290 83777 16-07-2011 00-02-14-16-16-20-22-25-30-30-47-48-51-55-63-67-67-70-76-76-76-77-78-79-86-90-91
25-01-2011 33590 46566 26-01-2011 12-16-21-22-26-31-38-43-47-48-54-54-58-61-63-66-72-83-84-85-87-87-90-92-92-93-96
21-01-2011 59090 73445 22-01-2011 11-12-12-17-18-18-21-21-21-24-26-30-33-38-45-45-53-54-59-63-71-72-74-77-82-86-87
26-12-2010 80790 46410 27-12-2010 02-04-07-10-10-14-20-21-25-27-28-29-37-40-44-46-47-48-51-58-62-63-65-67-81-86-91
05-07-2010 03190 76284 06-07-2010 01-01-02-02-06-15-15-20-26-27-30-36-36-37-39-43-57-58-65-76-84-86-87-88-91-97-99
23-03-2010 97190 21664 24-03-2010 04-14-15-23-28-29-30-31-34-38-48-48-51-52-56-58-64-71-71-72-76-79-85-86-88-89-90
18-06-2009 64090 59302 19-06-2009 00-01-02-03-08-09-11-23-26-33-33-34-35-39-43-56-60-65-66-75-78-83-89-90-91-93-99
06-03-2009 40590 62752 07-03-2009 00-01-03-04-06-07-19-23-32-38-39-52-52-52-53-57-58-66-67-68-69-70-72-76-97-98-98
17-01-2009 04690 51146 18-01-2009 01-12-13-13-16-17-20-20-24-41-45-46-49-54-59-60-64-75-76-79-79-82-84-84-86-87-95
15-01-2009 27090 68046 16-01-2009 05-06-12-12-15-22-32-32-33-33-38-39-46-46-50-55-62-63-63-68-69-71-78-79-84-85-98
25-09-2007 88590 08300 26-09-2007 00-00-06-07-09-10-13-13-19-20-27-28-32-33-38-48-50-50-51-56-59-60-60-65-70-76-87
04-08-2007 19490 96374 05-08-2007 00-01-06-17-17-21-23-27-28-34-46-48-48-57-61-64-64-68-68-72-74-86-86-90-92-94-96
16-04-2007 70590 51043 17-04-2007 17-19-21-27-30-32-33-35-38-38-39-39-41-43-49-52-54-54-61-65-67-75-86-89-93-93-95
25-02-2007 24690 72713 26-02-2007 03-04-10-11-11-12-13-16-29-31-37-38-39-40-45-46-48-52-53-56-59-66-70-72-76-77-83
24-08-2006 83190 72934 25-08-2006 06-07-09-11-21-26-30-34-34-42-44-46-50-64-66-68-70-71-72-74-77-93-94-95-96-97-99
26-07-2006 08890 11405 27-07-2006 05-05-06-07-08-13-16-21-28-30-34-40-45-48-66-67-69-72-75-79-82-85-86-93-94-96-98
29-04-2006 67890 54381 30-04-2006 05-05-07-20-20-22-32-36-39-40-43-50-55-56-61-77-81-82-83-83-86-87-88-95-96-96-97
30-12-2005 48190 84069 31-12-2005 00-05-12-13-16-18-22-23-23-25-26-27-31-41-47-53-58-59-61-63-69-69-73-82-83-83-88
09-11-2005 43990 72718 10-11-2005 02-08-08-18-21-22-23-29-32-33-44-45-47-53-53-58-62-71-72-74-74-78-82-83-92-97-99

Để biết chắc hôm nay đề về 90 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 90 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 90 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 90 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 90 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 90 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 90 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 90 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 90 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 90 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 90 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 90 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 90 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 4 lần đề về 90 vào tháng 3,6 và tháng 12.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 90 về 1 lần đề về 90 vào tháng 6.

Năm 2020 đề về số 90 ra tới 3 lần vào tháng 7,9 và tháng 12.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 90 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 90 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 90. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 90 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 90

Đề về 90 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 90 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 90 đã ra 5 lần sau đề về số 90 và đề số 90 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 90 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 90 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 90 thì ngày mai đánh dàn số sau

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 90 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 90 hôm sau đánh nên ngay con 90 hoặc đánh ngay cặp 06 – 60 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 90 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 06 và 60 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 90 kèm theo lô 90 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 90 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 90

Đề về 90 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 90 chuẩn 4

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 90, thống kê chạm những hôm đề về 90, và bảng thống kê những ngày đề về 90, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.