Đề về 89 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 89 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 89

Bộ số Bộ số Bộ số
51 - 4 Lần 97 - 3 Lần 57 - 2 Lần
89 - 2 Lần 58 - 2 Lần 32 - 2 Lần
23 - 2 Lần 76 - 2 Lần 80 - 2 Lần
30 - 2 Lần 15 - 2 Lần 74 - 2 Lần
12 - 2 Lần 78 - 2 Lần 48 - 2 Lần
36 - 2 Lần 82 - 1 Lần 60 - 1 Lần
37 - 1 Lần 79 - 1 Lần 10 - 1 Lần
96 - 1 Lần 71 - 1 Lần 08 - 1 Lần
02 - 1 Lần 07 - 1 Lần 61 - 1 Lần
66 - 1 Lần 22 - 1 Lần 65 - 1 Lần
46 - 1 Lần 14 - 1 Lần 64 - 1 Lần
99 - 1 Lần 93 - 1 Lần 17 - 1 Lần
19 - 1 Lần 31 - 1 Lần 92 - 1 Lần
47 - 1 Lần 53 - 1 Lần 35 - 1 Lần
40 - 1 Lần 06 - 1 Lần 85 - 1 Lần
13 - 1 Lần 03 - 1 Lần 70 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 89

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 3 Lần Đuôi 2 về 8 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 9 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 0 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 4 Lần
Đầu 7 về 9 Lần Đuôi 7 về 9 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 89

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
01-10-2023 07289 02-10-2023
17-03-2023 59389 57570 18-03-2023 02-03-08-13-22-23-26-27-31-34-37-44-44-47-60-70-74-79-79-81-88-93-95-96-97-97-99
25-08-2021 60589 88678 26-08-2021 06-13-22-22-24-27-28-31-34-36-40-46-47-54-54-55-58-60-70-70-78-84-87-88-89-91-96
24-08-2021 58389 60589 25-08-2021 05-05-11-12-18-27-27-30-32-35-39-47-49-51-54-58-60-70-78-78-83-85-86-89-90-90-96
07-07-2021 61289 10346 08-07-2021 02-07-21-25-27-28-30-33-44-46-46-50-54-59-71-72-72-72-73-74-76-76-82-87-94-98-99
16-04-2021 99789 10780 17-04-2021 00-05-10-12-13-15-21-25-28-29-29-34-38-50-52-52-58-64-80-80-82-83-88-89-95-97-99
04-10-2020 80489 20823 05-10-2020 04-13-15-22-23-23-26-26-29-42-44-44-45-45-66-71-76-77-78-79-85-87-91-91-92-94-94
14-09-2020 32489 23030 15-09-2020 06-08-09-11-11-18-18-21-29-30-32-35-37-39-41-43-52-52-53-54-59-63-67-69-82-87-89
14-07-2020 44789 70102 15-07-2020 00-01-02-04-11-18-25-34-37-37-41-42-43-47-50-50-52-58-61-61-81-82-85-91-94-97-99
18-06-2020 38289 04630 19-06-2020 03-04-08-13-13-17-20-30-30-32-35-36-38-38-43-44-46-46-56-57-59-60-64-64-69-73-88
18-03-2020 81489 85074 19-03-2020 04-04-06-10-12-19-22-23-27-29-32-36-42-51-51-63-63-67-71-72-74-74-79-79-81-85-89
21-02-2020 36089 37647 22-02-2020 14-15-19-23-32-33-34-34-40-47-53-57-60-62-63-68-70-73-76-78-84-86-87-89-91-95-99
29-01-2020 80389 75712 30-01-2020 04-05-11-12-17-21-23-23-34-38-38-41-41-45-51-52-58-60-65-75-79-82-83-85-89-92-97
12-07-2019 16289 63297 13-07-2019 02-06-11-19-21-23-29-30-30-30-37-42-42-44-45-46-55-63-71-73-79-83-89-93-94-94-97
28-01-2019 85889 56579 29-01-2019 01-08-09-15-19-25-33-37-38-39-41-47-47-50-51-52-59-64-67-68-69-71-72-75-79-85-91
18-01-2019 04289 71892 19-01-2019 05-14-14-18-26-26-31-34-35-36-38-40-43-45-46-48-51-53-57-63-64-66-67-70-73-85-92
07-01-2019 32489 62880 08-01-2019 00-02-10-11-12-14-17-23-28-28-31-35-36-38-38-43-47-55-56-60-72-72-76-80-85-95-99
01-01-2019 93689 56508 02-01-2019 02-04-08-15-23-30-38-39-43-49-51-55-56-60-63-65-70-75-76-77-77-79-79-93-95-96-97
01-11-2018 51489 54448 02-11-2018 08-14-15-18-29-34-34-34-38-40-48-50-55-61-64-65-68-69-71-71-76-81-82-86-88-94-99
19-06-2018 15489 81615 20-06-2018 07-11-13-15-17-17-21-39-45-49-50-50-53-58-61-63-68-68-69-70-77-78-78-82-82-84-98
13-02-2018 56489 83871 14-02-2018 00-02-05-06-12-15-15-20-26-28-38-41-50-52-55-60-64-71-73-77-82-84-87-93-94-95-96
06-01-2018 15589 13957 07-01-2018 00-04-08-20-21-22-29-42-46-49-50-53-57-63-63-68-70-77-78-80-80-82-84-89-91-92-93
01-09-2017 22989 05731 02-09-2017 02-05-08-09-12-15-19-22-22-31-31-35-40-44-48-50-54-61-63-75-76-78-79-84-85-91-99
24-01-2017 57089 74696 25-01-2017 09-13-14-14-21-26-27-28-33-35-46-49-49-63-63-66-72-72-73-74-74-76-86-91-91-94-96
15-01-2017 02489 66332 16-01-2017 06-25-27-27-29-32-46-46-57-60-60-63-65-66-69-73-75-77-82-83-88-91-92-92-95-96-97
14-12-2016 35289 51178 15-12-2016 08-21-22-25-27-35-38-39-42-43-43-44-52-61-75-77-78-78-80-80-82-84-86-90-95-99-99
31-08-2016 77489 94102 01-09-2016 00-02-03-06-07-08-19-26-26-37-42-45-55-55-70-71-71-72-73-73-75-81-82-86-87-88-88
21-08-2016 04689 57958 22-08-2016 02-03-05-11-17-26-33-35-41-47-47-51-53-55-58-58-61-62-64-76-76-81-83-84-85-91-94
10-06-2016 68089 95619 11-06-2016 01-05-07-11-15-16-16-17-18-19-33-49-49-53-60-60-61-62-69-73-74-74-75-77-88-90-91
21-02-2016 87489 33258 22-02-2016 00-01-06-08-12-13-15-22-28-32-34-37-42-52-57-58-59-62-65-74-74-76-78-84-90-91-93
29-09-2015 94489 77432 30-09-2015 04-10-14-15-15-16-19-20-26-26-29-32-35-36-37-40-44-45-53-53-57-64-69-71-72-75-80
05-09-2015 40389 34803 06-09-2015 00-03-04-08-09-10-12-16-19-28-31-37-38-41-43-46-48-49-51-57-58-59-72-74-74-85-86
01-09-2015 10689 55897 02-09-2015 01-09-11-16-16-21-31-31-31-34-34-38-45-47-53-54-60-64-67-70-75-82-86-89-93-97-97
13-08-2015 15389 21836 14-08-2015 01-03-07-10-13-19-20-30-31-32-36-37-49-49-51-51-53-61-68-72-72-77-81-84-92-95-98
16-03-2015 35489 28451 17-03-2015 01-08-12-13-14-17-20-21-29-30-35-36-51-54-58-60-65-70-73-74-76-78-90-92-94-98-98
15-03-2015 78089 35489 16-03-2015 03-08-17-23-33-34-35-35-44-47-54-58-63-70-70-72-73-76-79-80-86-86-88-89-93-95-99
29-10-2014 21089 25765 30-10-2014 09-13-13-16-18-21-25-31-38-39-43-44-47-47-48-49-50-51-65-65-66-69-72-88-89-90-90
17-09-2014 97389 39122 18-09-2014 00-04-10-10-18-22-27-31-32-33-40-43-48-49-53-56-63-70-72-73-76-83-85-86-87-92-95
09-08-2014 85689 42313 10-08-2014 05-06-07-08-10-13-23-24-27-31-31-45-48-50-51-52-61-62-64-71-72-74-75-78-83-89-91
10-06-2014 18489 44151 11-06-2014 05-09-11-16-26-31-32-32-35-40-46-46-46-49-51-53-56-57-65-68-73-75-79-82-91-92-94
21-02-2014 29789 32017 22-02-2014 06-11-17-19-30-32-33-36-37-47-48-52-55-55-58-61-66-71-72-75-82-83-87-89-96-97-99
22-10-2013 49189 10215 23-10-2013 02-05-06-07-07-08-10-15-15-22-27-27-33-37-39-42-44-51-51-62-72-76-84-87-88-92-94
04-08-2013 18089 99951 05-08-2013 00-03-04-06-15-15-16-17-21-22-25-34-34-36-50-51-52-52-61-65-80-83-87-90-90-93-99
18-04-2013 53089 48048 19-04-2013 00-05-05-17-18-19-28-36-38-48-49-53-53-60-64-65-70-73-76-82-88-89-92-94-96-97-99
11-01-2013 94789 62793 12-01-2013 01-04-10-15-16-16-23-26-31-38-44-45-48-52-54-58-59-63-67-77-81-88-88-92-93-96-98
11-06-2012 04089 10837 12-06-2012 01-01-06-09-18-18-22-22-23-23-26-32-32-37-45-47-51-56-57-63-76-77-82-83-84-94-99
19-04-2012 53089 45299 20-04-2012 07-11-14-16-30-43-48-49-57-58-59-67-68-69-69-72-73-76-85-87-88-89-90-94-97-99-99
26-03-2012 65289 02476 27-03-2012 01-09-11-11-13-27-29-30-35-38-42-43-44-48-51-62-66-67-70-71-76-77-78-85-86-93-93
11-02-2012 21989 44385 12-02-2012 08-11-13-17-17-19-21-24-24-25-26-29-33-47-48-50-60-76-77-84-85-86-90-93-94-96-98
24-10-2011 67989 12660 25-10-2011 04-05-10-13-16-17-18-23-25-28-33-36-41-41-42-48-60-67-82-83-83-85-89-90-91-93-94
09-10-2011 54589 16882 10-10-2011 06-11-14-18-21-25-25-27-29-32-34-36-39-40-43-52-53-74-79-82-83-85-88-89-92-96-98
29-01-2011 20589 14506 30-01-2011 00-01-05-06-07-08-08-18-21-22-26-31-37-38-38-45-46-57-59-63-64-64-66-67-75-79-96
02-10-2010 88289 86340 03-10-2010 03-04-06-12-14-15-17-20-23-24-27-27-29-33-36-40-43-61-66-71-74-77-78-79-84-89-99
25-03-2010 46289 04564 26-03-2010 03-04-12-13-23-27-30-31-33-33-36-44-54-58-59-64-67-83-84-84-90-90-91-93-94-96-99
28-10-2009 65989 17112 29-10-2009 04-12-20-23-24-25-31-33-45-48-52-56-62-63-63-68-68-70-73-80-81-88-90-98-98-99-99
09-09-2009 38989 69074 10-09-2009 08-10-13-17-24-26-33-36-38-39-40-44-45-46-48-50-55-67-71-73-74-79-82-88-88-90-92
13-08-2009 33989 91914 14-08-2009 00-01-07-11-11-12-14-20-22-33-35-48-50-50-53-53-66-67-73-73-76-79-86-86-87-95-97
28-04-2009 11889 44610 29-04-2009 00-02-06-09-10-16-24-30-31-38-39-42-52-58-58-60-63-71-73-75-76-76-83-87-94-94-94
15-11-2008 26289 37835 16-11-2008 00-11-16-20-24-31-34-35-36-42-43-53-57-58-63-65-65-66-73-76-79-80-83-85-89-93-95
06-11-2007 22289 65197 07-11-2007 02-07-11-13-17-17-18-23-27-29-30-30-38-44-45-46-55-59-65-74-78-86-90-95-96-96-97
01-06-2007 93489 65323 02-06-2007 04-05-08-10-18-21-21-23-26-27-30-32-37-45-46-49-50-54-59-62-71-76-77-83-92-96-99
02-05-2007 59389 30766 03-05-2007 00-02-10-12-12-23-32-40-43-44-46-47-49-55-57-60-61-66-70-74-78-84-84-86-86-91-92
14-04-2007 53289 32336 15-04-2007 01-05-06-08-08-10-15-21-24-26-28-32-36-41-46-54-58-59-59-62-63-73-74-76-78-91-91
19-08-2006 56889 29753 20-08-2006 06-06-08-17-18-18-26-29-29-30-39-52-53-55-57-62-64-74-74-74-75-79-82-91-92-92-99
05-06-2006 11189 68751 06-06-2006 00-07-11-22-24-29-34-35-36-37-39-43-49-51-54-56-66-67-71-72-72-74-82-83-87-92-93
05-02-2006 58189 55857 06-02-2006 00-03-04-09-09-17-22-25-29-33-34-35-38-39-43-47-49-53-57-59-63-66-70-79-81-82-98
24-05-2005 51489 66676 25-05-2005 01-02-06-21-24-35-43-44-45-46-46-52-52-58-58-59-60-60-65-67-73-76-77-82-94-97-97
20-04-2005 68889 42861 21-04-2005 04-09-17-19-23-27-29-30-31-33-47-51-56-56-58-60-61-64-65-66-70-72-79-86-88-89-91
02-03-2005 86389 40507 03-03-2005 02-06-07-10-12-24-24-29-39-47-48-49-50-50-50-51-56-62-62-63-64-65-67-76-83-93-95

Để biết chắc hôm nay đề về 89 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 89 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 89 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 89 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 89 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 89 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 89 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 89 bao nhiêu lần trong một năm?

Anh em muốn biết đề về số 89 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 89 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 89 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được 

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 89 về 4 lần đề về 89 vào tháng 4,7 và 2 lần tháng 8.

Năm 2020 đề về số 89 ra tới 7 lần vào tháng 1,2,3,6,7,9 và tháng 10.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 89 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 89 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 89. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 89 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 89

Đề về 89 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 89 chuẩn 2

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 89 đã ra 5 lần sau đề về số 89 và đề số 89 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 89 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 89 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 89 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 89 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 89 chuẩn 3

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 89 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 89 hôm sau đánh nên ngay con 89 hoặc đánh ngay cặp 06 – 60 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 89 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 06 và 60 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 89 kèm theo lô 89 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 89 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 89

Đề về 89 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 89 chuẩn 4

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 89, thống kê chạm những hôm đề về 89, và bảng thống kê những ngày đề về 89, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.