Đề về 88 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 88 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 88

Bộ số Bộ số Bộ số
93 - 5 Lần 64 - 3 Lần 48 - 3 Lần
87 - 2 Lần 35 - 2 Lần 42 - 2 Lần
66 - 2 Lần 82 - 2 Lần 50 - 2 Lần
77 - 2 Lần 31 - 1 Lần 02 - 1 Lần
40 - 1 Lần 17 - 1 Lần 22 - 1 Lần
07 - 1 Lần 94 - 1 Lần 08 - 1 Lần
76 - 1 Lần 73 - 1 Lần 15 - 1 Lần
74 - 1 Lần 00 - 1 Lần 05 - 1 Lần
06 - 1 Lần 65 - 1 Lần 83 - 1 Lần
68 - 1 Lần 54 - 1 Lần 20 - 1 Lần
16 - 1 Lần 28 - 1 Lần 38 - 1 Lần
21 - 1 Lần 53 - 1 Lần 33 - 1 Lần
44 - 1 Lần 14 - 1 Lần 91 - 1 Lần
45 - 1 Lần 90 - 1 Lần 43 - 1 Lần
97 - 1 Lần 04 - 1 Lần 70 - 1 Lần
27 - 1 Lần 36 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 88

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 9 Lần
Đầu 1 về 4 Lần Đuôi 1 về 3 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 10 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 10 Lần Tổng 3 về 2 Lần
Đầu 4 về 9 Lần Đuôi 4 về 9 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 8 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 9 Lần Đuôi 9 về 0 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 88

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
03-08-2023 80288 56177 04-08-2023 02-06-19-21-25-27-29-36-37-38-44-45-47-47-56-61-62-62-66-72-73-77-79-82-86-86-88
09-06-2023 84288 01936 10-06-2023 02-02-07-14-16-22-28-33-36-36-37-38-39-40-44-45-47-50-52-54-58-63-68-81-84-88-95
13-12-2022 96688 48507 14-12-2022 07-07-08-11-13-18-19-22-24-25-28-37-41-44-44-46-51-56-58-64-68-72-75-79-87-95-96
01-09-2022 69488 03138 02-09-2022 00-01-02-09-10-10-11-13-14-17-33-33-35-36-38-38-41-50-54-57-62-65-69-71-75-83-87
28-11-2021 55988 28087 29-11-2021 00-04-10-13-20-21-24-26-27-31-34-35-40-43-60-63-63-64-66-73-75-80-87-87-88-90-97
21-10-2021 93188 56628 22-10-2021 05-05-06-07-13-15-17-19-20-28-29-44-53-60-60-61-62-65-66-66-70-71-72-74-79-82-93
21-07-2021 47188 23166 22-07-2021 00-03-10-10-10-13-14-20-23-27-31-33-46-46-49-63-66-66-70-71-74-77-79-88-93-96-97
04-01-2021 42988 19376 05-01-2021 04-04-09-14-17-23-24-30-36-37-42-47-54-54-57-65-66-68-70-76-76-83-85-88-96-98-98
23-12-2020 80188 79993 24-12-2020 05-05-06-14-24-25-29-35-43-43-44-49-55-58-62-62-64-65-66-74-75-89-92-93-94-97-98
20-12-2020 45188 27693 21-12-2020 02-11-12-17-18-27-36-37-38-44-47-60-76-79-79-80-83-85-85-85-88-89-93-93-97-98-99
21-07-2020 51088 20942 22-07-2020 03-07-13-15-16-16-16-26-38-39-42-44-55-55-62-64-74-74-75-79-83-85-88-94-94-96-97
30-12-2019 18988 94908 31-12-2019 02-04-08-08-12-14-17-29-29-39-42-45-48-54-64-66-67-71-75-77-77-84-86-90-91-92-98
03-07-2019 07188 19120 04-07-2019 02-02-07-13-20-25-30-31-41-47-50-51-53-57-57-58-60-63-65-68-72-82-88-95-96-96-99
25-04-2019 44188 41702 26-04-2019 00-00-01-02-07-12-13-16-19-23-23-27-33-33-34-41-48-51-57-75-84-88-88-88-92-92-95
19-04-2019 73588 78697 20-04-2019 01-02-05-17-18-19-25-30-31-31-32-36-47-52-54-60-62-63-66-70-83-84-96-97-97-98-98
06-04-2019 61188 98764 07-04-2019 00-01-02-04-10-12-14-28-31-34-40-42-45-46-47-49-51-52-56-59-60-64-66-68-71-72-97
01-02-2019 08988 93843 02-02-2019 04-19-21-22-30-31-31-41-42-43-44-44-44-46-46-49-51-54-71-75-78-83-88-90-91-96-99
14-12-2018 47788 22750 15-12-2018 00-03-06-09-12-14-20-28-30-31-35-41-48-50-52-54-55-59-71-74-77-78-80-81-83-89-96
05-12-2018 12188 81154 06-12-2018 01-01-04-06-22-29-32-33-37-38-38-44-54-54-62-64-67-67-74-78-84-86-88-89-93-94-97
15-11-2018 33888 52348 16-11-2018 06-07-09-13-17-20-24-27-28-30-38-47-48-50-53-57-58-63-66-72-85-86-86-89-92-93-93
14-09-2018 21588 59077 15-09-2018 01-02-07-10-17-18-19-23-32-32-37-45-48-56-59-60-68-70-77-78-80-80-83-88-90-93-94
05-09-2018 93788 00964 06-09-2018 02-04-04-05-05-09-09-09-13-34-35-35-47-51-52-53-54-54-57-60-64-64-77-87-88-89-93
10-04-2018 79188 34765 11-04-2018 00-11-16-18-22-25-31-41-41-46-49-49-51-59-60-63-65-73-81-83-83-84-90-90-94-97-97
28-03-2018 23588 46168 29-03-2018 00-00-03-08-13-35-35-38-42-44-44-44-47-50-58-62-65-67-68-69-76-80-83-88-90-93-98
17-07-2017 05488 11666 18-07-2017 00-03-14-16-19-19-22-22-31-38-40-43-43-43-47-55-59-60-66-79-81-82-83-87-91-92-95
17-04-2016 03388 70502 18-04-2016 02-06-12-12-21-23-28-36-38-44-46-48-50-52-52-52-56-56-57-64-72-82-82-83-85-93-93
07-04-2016 26188 93793 08-04-2016 04-08-11-18-23-24-25-29-31-33-42-57-58-60-61-61-62-69-78-79-81-83-86-87-93-93-99
17-02-2016 01788 31635 18-02-2016 02-05-08-14-19-21-29-29-31-35-41-44-45-49-59-62-64-65-67-69-72-74-75-77-94-95-97
24-07-2015 95488 15890 25-07-2015 00-05-08-15-17-21-21-24-26-36-37-38-42-43-47-56-59-61-63-67-73-75-88-90-90-94-96
07-03-2015 31288 55427 08-03-2015 02-08-09-09-22-22-23-27-28-30-33-34-36-36-36-61-62-62-67-68-75-79-85-90-94-94-98
27-02-2015 48088 62393 28-02-2015 05-06-09-09-14-22-24-27-30-32-46-52-55-56-59-65-66-70-74-75-77-77-78-93-93-96-98
27-01-2015 89188 43550 28-01-2015 09-12-21-24-25-26-28-30-31-34-37-43-45-45-50-59-65-69-72-74-80-84-87-87-94-97-97
14-01-2015 62988 29806 15-01-2015 01-06-07-17-22-22-28-28-28-38-40-51-55-58-59-59-65-66-75-82-84-86-87-89-89-93-99
22-08-2014 91788 54448 23-08-2014 00-00-02-05-11-13-17-23-24-25-27-34-36-36-42-48-50-50-52-57-58-68-73-76-85-92-93
01-08-2014 10688 80945 02-08-2014 04-04-07-08-11-17-18-21-22-23-24-29-31-31-33-34-34-35-41-45-48-49-62-68-69-72-90
25-03-2014 55788 45482 26-03-2014 02-07-07-07-18-19-21-27-30-36-40-41-42-48-53-55-64-67-78-82-84-85-86-86-90-94-95
26-08-2013 87388 39494 27-08-2013 01-03-04-10-11-16-21-23-26-27-33-34-38-40-48-66-67-69-70-71-75-75-79-81-92-94-94
30-06-2013 20888 13987 01-07-2013 04-06-06-09-09-16-17-20-24-34-38-43-45-49-52-53-66-68-72-72-73-76-80-87-87-91-91
22-01-2013 07088 89406 23-01-2013 01-06-10-11-11-16-29-30-32-32-37-54-57-63-69-75-76-80-83-83-84-86-91-92-95-95-96
29-11-2012 59488 13907 30-11-2012 07-11-15-22-23-25-26-30-36-36-37-41-48-52-54-56-60-69-75-75-79-79-81-84-94-96-98
06-11-2012 43188 25905 07-11-2012 05-07-08-09-16-18-19-19-21-23-24-24-32-38-41-43-44-50-54-56-56-59-64-90-93-95-96
29-08-2012 35188 60106 30-08-2012 06-07-15-15-18-20-24-28-29-32-45-47-54-61-62-66-68-68-69-69-70-71-74-82-86-90-98
26-12-2011 56788 34207 27-12-2011 02-07-10-11-14-20-21-22-27-28-29-37-44-46-51-53-66-66-68-69-71-71-76-82-86-89-92
26-08-2011 78588 71491 27-08-2011 03-03-07-15-19-19-29-30-33-36-39-40-44-45-45-46-48-59-61-65-70-75-91-92-94-94-96
29-07-2011 85288 72414 30-07-2011 04-09-12-13-14-14-26-33-37-45-48-48-52-53-59-61-63-66-72-74-76-83-89-91-95-96-97
25-04-2011 65188 16142 26-04-2011 01-03-09-09-15-18-19-22-24-26-26-31-32-35-38-41-42-43-49-60-65-67-71-72-86-90-92
28-02-2011 48688 57722 01-03-2011 01-03-10-10-19-22-22-31-32-38-38-42-45-47-54-54-57-61-62-62-63-64-66-68-77-86-86
17-01-2011 52688 57235 18-01-2011 04-07-14-18-21-23-26-28-34-34-35-39-39-48-52-55-64-70-73-75-82-82-90-90-92-93-95
18-08-2010 21988 84383 19-08-2010 00-06-07-12-13-15-19-21-28-30-33-34-35-39-46-47-63-68-80-82-83-85-86-87-90-91-94
09-07-2010 29988 68944 10-07-2010 03-04-17-17-27-31-38-42-44-48-50-56-57-58-65-66-68-74-75-82-84-86-88-89-91-98-99
28-05-2010 14388 45333 29-05-2010 01-04-05-06-06-08-10-16-17-21-25-27-33-34-36-37-52-54-64-68-74-74-77-78-81-94-99
29-12-2009 04088 47193 30-12-2009 00-02-03-06-11-15-21-34-41-43-43-44-49-50-52-53-58-65-67-74-74-74-75-84-91-93-99
12-10-2009 17188 25517 13-10-2009 10-17-17-17-18-18-18-23-24-34-37-46-47-50-51-53-56-67-68-76-77-77-87-88-95-98-99
03-10-2009 80188 76770 04-10-2009 03-10-20-23-26-27-28-28-31-32-32-38-38-40-41-51-51-57-59-65-70-71-71-85-90-94-95
24-08-2009 83188 68840 25-08-2009 07-10-14-22-25-27-36-40-41-51-52-61-61-63-64-71-72-74-75-84-85-89-92-93-96-99-99
23-11-2008 21688 57531 24-11-2008 01-08-19-21-25-29-31-40-46-47-64-68-69-73-73-74-76-77-80-81-82-82-85-85-86-90-99
08-05-2008 87688 47082 09-05-2008 03-04-11-15-26-33-35-35-38-44-45-47-49-52-56-60-62-63-68-72-76-77-78-79-81-82-90
08-04-2008 99688 34400 09-04-2008 00-06-09-14-15-16-18-22-28-34-36-38-39-44-47-48-55-66-68-72-75-80-83-84-90-91-91
08-02-2008 30288 96348 09-02-2008 05-06-17-21-22-23-23-24-26-31-33-40-47-48-54-65-69-73-75-80-82-87-88-89-93-95-98
29-01-2008 84188 36074 30-01-2008 07-20-21-22-23-33-36-39-40-43-44-45-51-53-56-59-60-60-71-74-82-88-88-89-92-94-97
23-10-2007 50888 38915 24-10-2007 03-04-08-15-15-20-21-22-22-29-30-31-37-41-47-56-59-59-60-63-64-73-75-75-79-83-92
20-10-2006 96088 66453 21-10-2006 01-01-02-04-08-19-24-25-28-34-34-38-43-45-47-47-53-56-60-65-74-75-76-82-83-89-90
17-08-2006 84688 74016 18-08-2006 02-03-07-10-13-16-18-21-25-27-28-36-39-40-45-49-51-55-56-69-69-77-78-82-85-88-90
13-01-2006 03188 98421 14-01-2006 01-02-13-19-20-21-23-27-29-29-32-34-35-40-43-58-60-62-64-64-65-70-71-81-87-92-98
27-08-2005 07288 83404 28-08-2005 00-03-04-04-06-08-12-22-23-28-28-33-48-48-52-57-64-73-75-85-88-89-94-95-96-97-98
23-08-2005 22888 69773 24-08-2005 09-14-14-19-22-23-24-30-34-34-37-40-49-50-54-56-59-73-74-75-85-87-92-93-95-97-97
16-07-2005 21488 09464 17-07-2005 02-10-14-30-31-32-44-46-47-47-49-51-52-53-55-58-58-58-64-68-68-71-71-72-74-78-99

Để biết chắc hôm nay đề về 88 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 88 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 88 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 88 chuẩn  1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 88 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 88 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 88 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 88 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 88 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 88 chuẩn  2

Anh em muốn biết đề về số 88 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 88 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 88 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 1 lần đề về 88 vào tháng 9.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 88 về 4 lần đề về 88 vào tháng 1,7,10 và tháng 11.

Năm 2020 đề về số 88 ra tới 3 lần vào tháng 7 và 2 lần tháng 12.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 88 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 88 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 88. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 88 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 88

Đề về 88 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 88 chuẩn  3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 88 đã ra 5 lần sau đề về số 88 và đề số 88 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 88 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 88 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 88 thì ngày mai đánh dàn số sau

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 88 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 88 hôm sau đánh nên ngay con 88 hoặc đánh ngay cặp 36-63 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 88 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 36 và 63 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 88 kèm theo lô 88 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 88 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 88

Đề về 88 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 88 chuẩn  4

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 88, thống kê chạm những hôm đề về 88, và bảng thống kê những ngày đề về 88, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.