Đề về 87 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 87 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 87

Bộ số Bộ số Bộ số
53 - 4 Lần 27 - 3 Lần 17 - 2 Lần
24 - 2 Lần 30 - 2 Lần 87 - 2 Lần
71 - 2 Lần 05 - 1 Lần 59 - 1 Lần
06 - 1 Lần 94 - 1 Lần 49 - 1 Lần
97 - 1 Lần 58 - 1 Lần 67 - 1 Lần
66 - 1 Lần 95 - 1 Lần 31 - 1 Lần
43 - 1 Lần 23 - 1 Lần 38 - 1 Lần
18 - 1 Lần 54 - 1 Lần 08 - 1 Lần
10 - 1 Lần 90 - 1 Lần 02 - 1 Lần
60 - 1 Lần 00 - 1 Lần 93 - 1 Lần
80 - 1 Lần 99 - 1 Lần 32 - 1 Lần
62 - 1 Lần 92 - 1 Lần 68 - 1 Lần
07 - 1 Lần 61 - 1 Lần 70 - 1 Lần
14 - 1 Lần 79 - 1 Lần 04 - 1 Lần
33 - 1 Lần 77 - 1 Lần 03 - 1 Lần
47 - 1 Lần 81 - 1 Lần 51 - 1 Lần
85 - 1 Lần 69 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 87

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 8 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 1 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 3 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 2 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 9 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 3 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 2 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 12 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 87

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
14-06-2024 80287 40369 15-06-2024 06-12-13-16-18-21-26-35-45-52-53-59-63-63-64-67-69-69-69-73-77-78-83-85-89-96-98
18-08-2023 47887 41830 19-08-2023 05-11-15-24-28-30-31-33-34-36-36-37-39-43-45-51-62-69-70-71-73-76-86-87-88-93-99
08-03-2023 73787 68205 09-03-2023 03-05-09-13-21-21-27-27-33-34-36-37-38-39-47-51-55-56-64-73-74-75-77-78-78-88-92
05-11-2022 33487 77471 06-11-2022 02-05-06-11-15-26-28-33-36-36-36-42-50-50-51-52-60-61-64-65-71-87-91-91-95-96-98
29-10-2022 73887 05085 30-10-2022 01-04-05-08-12-18-21-38-43-44-46-47-47-68-72-76-78-79-82-84-84-85-86-87-87-91-95
02-12-2021 27587 85507 03-12-2021 03-07-10-10-12-17-25-26-29-35-41-42-45-47-56-61-61-63-74-74-74-76-81-81-82-86-90
29-11-2021 28087 71738 30-11-2021 03-03-27-30-38-38-41-43-50-57-58-60-65-66-68-72-75-76-76-79-81-83-85-92-96-96-98
27-06-2021 13987 52658 28-06-2021 11-16-20-21-29-31-31-31-37-39-39-41-44-48-49-54-58-60-62-64-66-70-71-77-80-82-98
29-05-2021 81687 15553 30-05-2021 00-06-10-11-14-17-21-29-31-35-50-53-53-63-65-66-71-73-73-73-77-82-90-96-97-97-99
14-03-2021 45587 61924 15-03-2021 02-10-22-24-25-28-29-29-31-31-39-40-41-45-45-46-56-57-62-67-67-79-83-87-87-98-98
26-12-2020 80287 85971 27-12-2020 07-08-09-10-13-15-15-16-19-20-31-33-35-42-49-51-58-66-70-71-77-83-94-97-97-97-97
25-12-2020 36287 80287 26-12-2020 01-11-14-27-29-32-35-36-36-43-48-48-49-63-64-73-74-75-76-84-86-87-89-96-98-98-98
13-11-2020 88287 28106 14-11-2020 04-06-09-12-12-13-15-22-22-37-40-45-46-48-51-64-64-67-70-71-76-77-81-82-83-84-96
02-03-2020 73787 38823 03-03-2020 00-06-10-11-14-16-18-23-25-26-28-29-35-35-37-40-53-54-58-66-72-76-81-88-92-98-99
01-12-2019 57187 28797 02-12-2019 01-04-07-08-13-13-21-25-38-41-51-54-54-56-57-62-62-77-78-85-89-90-94-96-97-97-98
29-08-2018 19187 14660 30-08-2018 07-08-09-13-16-16-22-24-29-31-38-39-43-44-46-59-60-62-67-73-73-73-79-93-93-97-98
27-08-2018 52987 33327 28-08-2018 01-02-03-19-20-22-22-23-26-26-27-27-27-31-36-45-56-75-75-76-77-80-81-83-85-90-96
16-08-2018 89187 92527 17-08-2018 01-12-13-20-22-25-25-27-29-31-31-34-36-38-46-55-60-62-62-68-70-74-80-83-91-92-94
02-07-2018 23587 09530 03-07-2018 04-13-14-19-20-26-29-30-34-34-35-43-44-44-48-51-58-59-59-61-63-68-80-83-92-95-95
14-12-2017 21487 17168 15-12-2017 01-02-03-12-14-23-26-26-26-32-35-36-45-47-53-58-64-64-66-68-68-69-84-89-94-94-97
30-10-2017 13687 48743 31-10-2017 02-02-11-12-13-18-21-23-24-26-27-30-35-42-43-54-65-65-67-68-71-81-85-85-90-90-99
22-09-2017 10587 18770 23-09-2017 13-20-21-23-23-30-44-46-50-52-54-56-60-62-67-70-72-73-73-75-80-85-87-93-94-97-99
08-06-2017 29887 91192 09-06-2017 03-07-09-15-18-21-25-29-30-34-35-36-37-38-38-42-44-45-50-57-74-77-80-84-92-93-98
14-05-2017 30587 95749 15-05-2017 05-06-07-22-24-29-31-32-36-40-44-44-49-49-52-55-55-58-62-71-72-83-86-89-90-94-96
31-12-2016 26687 48951 01-01-2017 03-04-11-12-14-17-17-19-21-26-27-49-49-51-52-65-67-69-72-75-82-84-84-88-95-95-98
23-10-2016 99887 94694 24-10-2016 01-01-05-07-08-15-18-19-21-28-30-42-44-45-47-50-52-56-58-60-64-80-91-91-92-94-98
16-10-2016 87787 78953 17-10-2016 05-07-10-12-12-19-28-31-33-34-36-42-49-53-53-55-55-64-64-74-76-80-85-91-91-94-95
05-09-2016 22187 47831 06-09-2016 06-08-14-21-21-31-31-32-34-36-37-42-43-44-53-55-59-59-61-67-69-80-81-94-97-99-99
09-08-2016 08587 47054 10-08-2016 02-07-07-08-11-15-17-17-18-22-32-36-42-42-42-47-54-56-58-59-68-69-83-86-88-92-94
01-07-2016 48487 26361 02-07-2016 08-13-14-17-18-23-25-28-32-35-38-53-59-61-63-63-64-65-69-78-79-83-91-92-94-94-96
01-06-2016 18687 66602 02-06-2016 00-02-08-09-12-16-18-18-30-34-35-39-44-50-54-58-61-65-70-76-76-80-83-85-90-93-96
16-01-2016 40987 79881 17-01-2016 04-10-14-17-19-25-29-29-32-32-34-39-41-42-42-52-53-53-59-63-64-70-80-81-81-84-90
26-09-2015 92987 49047 27-09-2015 05-08-11-12-21-22-25-27-33-34-34-44-46-47-51-54-54-55-58-60-63-67-83-86-89-96-98
02-07-2015 19387 74762 03-07-2015 02-06-07-21-23-24-24-25-31-33-34-37-38-39-44-44-50-51-53-61-61-62-62-62-62-83-99
21-03-2015 49387 68603 22-03-2015 02-03-04-13-16-20-27-30-39-50-53-60-62-64-66-67-73-75-76-81-83-85-85-86-86-94-99
06-12-2014 02187 16777 07-12-2014 00-12-16-19-22-25-30-41-42-42-44-47-47-54-55-61-68-71-75-75-77-77-83-84-85-92-96
11-09-2014 51987 23832 12-09-2014 00-04-06-10-20-23-27-29-32-33-47-48-51-58-65-71-72-73-76-79-80-82-90-92-95-99-99
24-07-2014 40887 74199 25-07-2014 02-15-19-20-25-35-36-40-54-60-61-61-63-67-71-72-72-76-77-80-82-90-91-94-95-95-99
29-12-2013 87887 09706 30-12-2013 00-01-06-15-19-20-35-40-52-55-63-64-64-64-66-67-68-68-71-74-76-78-79-82-90-91-95
01-07-2013 13987 55195 02-07-2013 05-09-15-18-18-21-21-24-26-32-44-45-46-50-61-63-65-66-79-82-83-85-85-91-95-96-98
13-05-2013 66287 26866 14-05-2013 06-08-09-11-20-21-21-23-46-47-49-57-59-61-62-66-67-68-70-73-74-79-82-85-90-90-96
09-03-2013 97887 33433 10-03-2013 02-04-08-11-18-27-30-30-33-36-36-37-39-41-44-50-62-65-68-70-76-91-91-92-93-97-99
08-07-2012 65787 59759 09-07-2012 05-11-17-22-23-25-25-26-32-35-41-51-56-58-59-60-68-70-75-78-79-82-88-89-91-93-98
28-02-2012 23587 93318 29-02-2012 00-02-04-06-07-09-10-12-12-18-18-25-35-37-40-43-46-53-53-65-67-67-71-73-74-75-87
24-11-2011 77887 65880 25-11-2011 05-05-11-25-26-30-30-32-33-35-37-48-56-58-63-63-64-70-76-76-79-80-82-87-88-97-98
23-09-2010 32187 42793 24-09-2010 01-06-07-08-24-25-26-28-32-36-38-44-47-47-52-58-60-75-82-83-89-89-91-92-92-93-94
15-08-2010 67787 18017 16-08-2010 02-07-08-13-13-16-17-27-28-31-34-37-39-39-48-48-48-56-62-64-66-72-77-82-92-93-97
14-08-2010 81187 67787 15-08-2010 00-00-01-06-06-11-27-28-28-29-31-34-36-36-40-52-56-59-59-73-78-85-86-87-89-90-91
21-02-2010 93187 33953 22-02-2010 04-12-16-17-20-24-31-47-48-50-53-53-58-60-61-66-66-67-70-74-77-78-80-82-89-91-99
14-01-2009 30287 27090 15-01-2009 05-05-05-10-11-11-11-11-20-26-34-37-38-50-55-63-65-67-70-71-76-80-82-90-90-92-94
30-07-2008 24287 36524 31-07-2008 01-07-11-13-15-18-20-21-22-24-24-31-34-40-41-45-45-58-62-63-65-68-81-86-94-96-98
30-05-2008 11787 08906 31-05-2008 01-05-06-06-08-09-13-13-15-23-23-23-24-27-43-44-48-53-53-54-69-72-73-77-84-87-93
25-05-2008 68587 49205 26-05-2008 01-02-02-05-06-08-09-09-10-11-15-16-17-21-22-45-55-56-61-62-66-66-68-81-95-95-97
05-04-2008 83087 54804 06-04-2008 02-03-04-16-28-37-40-44-44-49-49-49-52-53-55-61-61-64-67-71-72-73-87-89-91-94-96
19-12-2007 42387 97510 20-12-2007 01-09-10-10-12-15-15-21-21-29-30-31-32-34-44-52-61-68-71-71-75-77-78-82-83-87-87
31-07-2007 29487 38217 01-08-2007 12-15-15-16-17-17-19-24-25-29-30-45-47-51-51-53-56-57-69-76-77-78-81-83-87-94-96
22-03-2007 66387 41400 23-03-2007 00-01-03-04-09-12-13-13-19-20-22-22-25-28-29-33-36-51-57-71-72-72-72-77-83-86-96
23-02-2007 50487 47053 24-02-2007 00-01-08-10-11-12-13-15-16-28-34-38-43-47-50-52-53-54-58-61-72-81-88-92-96-99-99
08-01-2007 58087 55967 09-01-2007 00-00-01-11-11-16-23-23-30-31-44-47-51-59-65-66-67-67-68-69-70-71-73-76-78-85-86
21-12-2005 45087 76127 22-12-2005 01-16-17-19-24-24-27-34-35-37-37-38-42-45-55-60-64-64-69-72-73-82-87-88-88-90-95
30-11-2005 74087 15508 01-12-2005 08-25-25-26-26-29-33-35-35-39-44-60-61-65-66-71-77-79-79-80-80-83-83-89-92-94-98
12-11-2005 85287 28979 13-11-2005 01-02-03-04-09-12-34-35-38-41-54-59-62-65-69-71-75-77-78-79-82-83-86-88-91-92-95
09-04-2005 96887 73014 10-04-2005 05-06-10-12-14-16-18-19-31-34-37-47-49-53-53-54-55-58-68-77-78-81-83-85-86-95-98

Để biết chắc hôm nay đề về 87 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 87 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 87 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 87 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 87 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 87 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 87 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 87 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 87 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 87 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 87 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 87 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 87 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được 

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 87 về 5 lần đề về 87 vào tháng 3,5,6,11 và tháng 12.

Năm 2020 đề về số 87 ra tới 4 lần vào tháng 3,11 và tháng 2 lần tháng 12.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 87 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 87 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 87. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 87 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 87

Đề về 87 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 87 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 87 đã ra 5 lần sau đề về số 87 và đề số 87 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 87 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 87 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 87 thì ngày mai đánh dàn số sau

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 87 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 87 hôm sau đánh nên ngay con 87 hoặc đánh ngay cặp 37-73 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 87 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 37 và 73 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 87 kèm theo lô 87 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 87 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 87

Đề về 87 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 87 chuẩn 4

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 87, thống kê chạm những hôm đề về 87, và bảng thống kê những ngày đề về 87, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.