Đề về 86 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 86 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 86

Bộ số Bộ số Bộ số
24 - 4 Lần 60 - 2 Lần 44 - 2 Lần
67 - 2 Lần 55 - 2 Lần 92 - 2 Lần
61 - 2 Lần 11 - 2 Lần 36 - 2 Lần
73 - 2 Lần 16 - 2 Lần 14 - 1 Lần
84 - 1 Lần 03 - 1 Lần 63 - 1 Lần
74 - 1 Lần 97 - 1 Lần 68 - 1 Lần
82 - 1 Lần 72 - 1 Lần 99 - 1 Lần
45 - 1 Lần 90 - 1 Lần 48 - 1 Lần
70 - 1 Lần 20 - 1 Lần 56 - 1 Lần
64 - 1 Lần 17 - 1 Lần 43 - 1 Lần
32 - 1 Lần 62 - 1 Lần 07 - 1 Lần
80 - 1 Lần 75 - 1 Lần 01 - 1 Lần
29 - 1 Lần 30 - 1 Lần 23 - 1 Lần
91 - 1 Lần 05 - 1 Lần 04 - 1 Lần
71 - 1 Lần 76 - 1 Lần 41 - 1 Lần
93 - 1 Lần 47 - 1 Lần 34 - 1 Lần
87 - 1 Lần 38 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 86

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 45 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 8 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 12 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 3 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 10 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 2 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 86

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
13-01-2024 68586 91138 14-01-2024 03-03-12-13-14-15-16-18-18-25-27-34-34-36-38-41-47-57-59-71-75-76-81-84-85-91-99
03-09-2023 31186 08811 04-09-2023 07-08-11-11-11-15-22-23-24-25-28-32-36-43-46-50-53-55-56-60-62-63-74-81-85-86-90
17-08-2023 79186 47887 18-08-2023 04-05-13-17-18-20-29-36-43-47-55-58-59-59-62-65-65-65-68-82-84-85-86-87-89-91-99
20-07-2023 58286 35944 21-07-2023 06-06-09-10-18-24-24-26-26-26-37-42-44-45-45-52-54-66-67-77-82-83-83-83-85-86-95
16-12-2022 13086 71424 17-12-2022 08-14-18-20-24-25-29-32-33-33-34-39-41-46-47-49-55-56-57-60-65-71-75-81-88-91-97
03-08-2022 37686 27492 04-08-2022 01-01-06-12-17-19-24-29-31-36-37-39-42-43-53-62-65-68-69-70-72-73-85-89-92-93-94
07-11-2021 91386 94772 08-11-2021 01-04-04-05-20-24-33-35-35-38-39-42-45-46-51-56-60-62-71-71-72-72-85-90-90-96-99
30-08-2021 83986 49620 31-08-2021 09-11-20-24-29-30-33-35-37-40-45-50-52-55-57-60-64-66-70-73-80-86-92-93-94-96-97
15-02-2021 56286 11503 16-02-2021 00-03-09-09-16-17-19-20-22-23-32-41-44-46-48-51-53-57-58-66-70-72-75-85-86-89-94
31-01-2021 17386 54782 01-02-2021 07-08-16-17-24-32-33-33-33-34-36-38-38-41-41-43-52-54-64-76-77-81-82-84-91-92-98
22-09-2020 87486 97711 23-09-2020 01-10-11-11-18-20-26-31-32-35-36-37-37-41-42-42-51-61-63-67-67-69-74-86-87-93-99
18-07-2020 06586 08834 19-07-2020 02-04-06-08-11-12-14-14-19-29-34-34-39-39-41-43-50-59-66-66-69-71-78-78-80-81-94
21-06-2019 69886 13304 22-06-2019 02-04-09-16-27-29-33-34-35-45-54-54-58-60-62-62-63-66-84-86-87-95-95-96-96-98-98
04-06-2019 90686 85267 05-06-2019 00-03-05-07-07-10-12-37-38-49-50-51-52-58-58-60-67-70-72-75-77-79-80-81-93-95-96
12-05-2019 55886 75368 13-05-2019 07-14-21-22-35-44-46-46-47-50-55-57-58-59-59-65-68-69-75-77-90-91-92-93-93-97-99
05-03-2019 02286 87807 06-03-2019 03-07-07-08-09-12-13-13-16-20-21-22-27-36-37-40-55-56-71-78-80-81-83-83-84-97-99
17-02-2019 54486 15297 18-02-2019 02-09-09-15-21-21-26-27-30-33-35-42-43-55-59-61-62-63-64-70-86-89-89-90-93-97-99
16-01-2019 22086 68116 17-01-2019 12-13-14-15-16-21-27-29-33-37-39-40-48-52-55-56-58-62-64-64-65-71-72-74-84-87-96
28-10-2018 68886 23974 29-10-2018 06-11-16-17-18-18-23-27-37-40-42-46-50-54-58-60-65-71-73-74-75-76-78-88-91-96-98
14-08-2018 79386 33662 15-08-2018 00-04-07-08-12-14-24-26-28-38-46-49-49-53-54-62-67-76-77-79-84-85-91-92-92-93-98
03-08-2018 49786 88624 04-08-2018 01-02-08-14-22-23-24-35-39-41-53-62-62-65-66-72-74-76-79-83-85-86-88-91-92-93-97
23-07-2018 95786 91570 24-07-2018 08-16-19-21-23-27-32-34-40-41-42-44-62-63-67-69-70-73-75-79-81-82-86-87-91-95-96
28-04-2018 39786 19447 29-04-2018 04-07-07-10-12-18-25-25-28-33-44-47-48-48-49-54-57-66-70-81-88-90-90-94-96-97-98
26-04-2018 92986 10230 27-04-2018 02-04-05-10-16-21-22-23-30-32-32-33-36-37-44-57-57-62-65-76-83-84-89-91-98-98-99
03-03-2018 90586 16873 04-03-2018 02-06-09-13-15-16-19-19-26-27-27-29-29-31-39-52-53-58-58-59-66-73-79-84-85-87-89
24-12-2017 89886 30363 25-12-2017 03-05-13-14-14-17-19-22-27-33-40-44-49-56-58-62-63-63-73-75-75-75-76-77-81-88-92
27-08-2017 85886 66755 28-08-2017 00-01-04-12-15-16-20-23-27-30-39-39-54-55-58-59-68-73-78-78-80-89-89-90-95-97-99
08-07-2017 13786 96993 09-07-2017 01-06-07-09-17-23-35-35-43-43-45-46-52-53-53-59-60-61-66-67-69-70-77-86-90-93-93
03-07-2017 98586 89148 04-07-2017 00-06-10-11-15-21-34-35-37-38-38-41-42-44-44-48-48-57-70-72-77-80-80-81-88-98-99
19-04-2017 92086 64829 20-04-2017 18-19-29-29-30-31-33-35-38-40-40-50-57-57-60-67-70-81-82-84-85-87-87-93-97-98-99
08-11-2016 55986 22632 09-11-2016 00-01-08-14-15-18-22-27-30-30-32-36-40-42-44-45-46-50-52-53-55-55-64-65-71-72-99
07-08-2016 93186 40203 08-08-2016 03-04-06-12-19-25-29-31-33-39-44-47-48-49-50-50-55-59-61-62-63-68-71-87-92-95-96
13-05-2016 62586 14724 14-05-2016 14-14-22-24-26-26-26-32-40-41-43-47-50-52-54-61-68-70-74-78-82-82-89-90-92-94-96
12-02-2016 05786 02105 13-02-2016 01-01-05-08-09-10-12-16-19-21-23-28-28-30-31-39-40-48-52-55-62-66-74-85-88-89-93
17-12-2015 08386 83260 18-12-2015 07-09-11-14-17-21-21-24-34-35-36-49-49-53-58-58-60-62-73-75-82-85-88-92-95-95-98
05-04-2015 07686 53967 06-04-2015 01-04-10-21-22-24-31-33-36-37-42-47-51-51-57-64-66-66-67-67-68-73-79-85-90-94-95
27-09-2014 92386 14624 28-09-2014 01-09-10-11-13-14-18-21-21-24-31-39-41-55-55-59-64-65-70-71-71-81-82-86-87-89-96
16-09-2013 71286 71961 17-09-2013 10-21-22-22-24-29-31-32-39-40-41-42-45-48-54-58-59-61-62-64-64-66-74-78-78-90-91
11-06-2013 77186 18643 12-06-2013 03-03-05-07-14-16-17-21-25-30-30-31-37-43-49-51-51-52-58-62-68-69-69-71-71-73-83
26-05-2013 29086 81344 27-05-2013 02-08-11-16-22-26-31-39-41-42-44-48-48-52-62-62-63-63-73-73-77-84-85-89-93-95-99
17-03-2013 08586 92160 18-03-2013 03-04-09-09-15-17-35-35-37-38-42-44-45-47-52-58-60-61-64-73-84-88-91-91-97-97-98
28-12-2012 94686 01361 29-12-2012 01-06-11-11-18-21-23-34-48-51-51-51-52-53-54-55-59-61-61-63-79-79-84-86-92-94-99
14-07-2012 41486 27641 15-07-2012 01-05-06-11-12-18-18-28-32-37-37-41-44-55-57-61-62-63-63-68-74-81-86-88-89-94-99
23-05-2012 75086 12701 24-05-2012 01-01-10-12-12-19-24-26-30-39-42-51-53-57-58-61-63-67-69-72-75-81-84-89-90-90-92
30-04-2012 50886 99390 01-05-2012 00-05-07-15-18-19-21-28-29-31-37-44-49-50-55-56-56-58-64-84-84-90-91-92-93-95-99
15-02-2012 67286 08375 16-02-2012 03-12-17-25-27-29-30-34-43-47-49-51-55-60-69-71-72-75-76-76-78-82-86-88-93-94-95
05-12-2011 31486 24045 06-12-2011 03-10-11-23-30-32-36-40-40-41-45-45-45-46-47-51-54-61-73-79-79-80-84-84-90-98-99
27-09-2011 59586 57617 28-09-2011 06-11-16-17-20-21-28-29-30-39-40-42-45-47-53-54-54-55-56-67-70-72-76-88-90-98-99
04-03-2011 69186 93891 05-03-2011 00-04-04-07-07-07-11-14-22-24-31-36-43-50-51-52-62-63-66-68-77-78-85-89-89-91-97
26-10-2009 15386 98899 27-10-2009 06-12-17-20-33-36-39-40-41-43-43-57-59-60-61-67-69-70-75-78-78-87-91-92-95-96-99
02-07-2009 37386 77016 03-07-2009 08-15-16-16-23-23-25-31-31-31-41-41-48-49-49-55-61-62-64-65-67-67-69-70-80-85-89
23-06-2009 78886 84164 24-06-2009 00-05-08-09-11-14-15-16-21-21-27-28-31-32-41-41-42-47-64-68-70-74-78-82-94-98-98
10-02-2009 46686 97156 11-02-2009 03-04-06-07-08-10-11-11-16-17-22-29-30-32-34-54-55-56-57-60-68-85-86-90-93-95-99
25-10-2008 66286 64076 26-10-2008 01-05-09-10-19-21-30-33-37-38-39-40-45-46-47-50-55-60-66-71-73-76-78-82-86-90-91
03-08-2008 53186 27984 04-08-2008 02-11-14-24-27-29-29-35-40-45-46-48-55-59-63-66-67-78-78-79-79-80-81-84-86-86-97
07-06-2008 12486 70571 08-06-2008 04-04-06-13-14-17-21-24-26-30-32-36-42-45-51-56-56-56-57-61-62-71-75-76-77-95-96
03-09-2007 42386 43255 04-09-2007 02-08-11-12-22-23-24-32-33-35-46-54-55-58-63-63-64-65-66-67-73-74-75-80-88-88-94
01-09-2007 52886 82636 02-09-2007 00-08-11-17-26-28-29-30-30-32-36-42-43-45-46-49-52-55-56-60-65-68-70-81-82-83-98
23-06-2007 82886 99301 24-06-2007 01-07-08-15-17-17-18-19-20-29-34-36-41-42-43-44-45-47-53-55-59-70-74-78-80-92-95
12-07-2006 75686 63680 13-07-2006 03-05-11-13-17-18-19-22-28-28-29-32-34-36-43-57-59-67-67-77-78-80-82-89-89-92-95
21-06-2006 21386 33873 22-06-2006 01-07-08-20-20-21-23-31-36-45-48-49-50-59-60-67-73-73-76-81-86-87-88-90-95-97-98
19-12-2005 93886 35292 20-12-2005 05-05-09-11-19-26-30-40-42-53-56-57-65-69-71-73-75-76-78-79-81-82-84-86-92-93-97
23-10-2005 69886 07114 24-10-2005 01-04-08-11-14-15-18-20-20-21-27-32-36-37-41-41-67-67-67-69-72-76-78-83-89-89-91
29-06-2005 16786 20836 30-06-2005 05-13-13-17-20-23-23-24-25-28-28-31-32-36-38-41-52-59-64-68-70-82-86-89-91-93-99
04-02-2005 12586 80123 05-02-2005 04-06-08-10-10-11-11-17-22-23-23-26-28-32-43-43-46-47-51-53-54-67-69-79-83-89-90

Để biết chắc hôm nay đề về 86 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 86 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 86 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 86 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 86 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 86 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 86 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 86 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 86 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 86 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 86 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 86 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 86 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 1 lần đề về 86 vào tháng 8.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 86 về 4 lần đề về 86 vào tháng 1,2,8 và tháng 11

Năm 2020 đề về số 86 ra tới 2 lần vào tháng 7 và tháng 9.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 86 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 86 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 86. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 86 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 86

Đề về 86 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 86 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 86 đã ra 5 lần sau đề về số 86 và đề số 86 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 86 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 86 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 86 thì ngày mai đánh dàn số sau

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 86 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 86 hôm sau đánh nên ngay con 86 hoặc đánh ngay cặp 24-42 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 86 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 24 và 42 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 86 kèm theo lô 86 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 86 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 86

Đề về 86 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 86 chuẩn 4

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 86, thống kê chạm những hôm đề về 86, và bảng thống kê những ngày đề về 86, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.