Đề về 84 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 84 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 84

Bộ số Bộ số Bộ số
45 - 3 Lần 49 - 3 Lần 20 - 3 Lần
58 - 3 Lần 74 - 2 Lần 82 - 2 Lần
72 - 2 Lần 78 - 2 Lần 68 - 2 Lần
54 - 2 Lần 27 - 2 Lần 46 - 2 Lần
12 - 2 Lần 84 - 2 Lần 83 - 1 Lần
63 - 1 Lần 99 - 1 Lần 01 - 1 Lần
21 - 1 Lần 38 - 1 Lần 41 - 1 Lần
00 - 1 Lần 42 - 1 Lần 31 - 1 Lần
25 - 1 Lần 69 - 1 Lần 76 - 1 Lần
88 - 1 Lần 86 - 1 Lần 92 - 1 Lần
30 - 1 Lần 32 - 1 Lần 55 - 1 Lần
65 - 1 Lần 36 - 1 Lần 51 - 1 Lần
77 - 1 Lần 53 - 1 Lần 98 - 1 Lần
15 - 1 Lần 44 - 1 Lần 09 - 1 Lần
48 - 1 Lần 79 - 1 Lần 71 - 1 Lần
67 - 1 Lần 52 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 84

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 38 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 3 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 10 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 3 Lần Tổng 3 về 9 Lần
Đầu 4 về 12 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 10 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 11 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 3 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 84

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
07-02-2024 67384 85852 08-02-2024 03-04-04-08-15-21-23-27-31-39-39-42-45-51-52-56-61-70-73-73-76-88-88-88-88-90-97
06-11-2023 91484 10949 07-11-2023 03-04-05-10-13-13-18-24-24-26-27-28-42-43-45-48-49-58-70-71-72-73-77-87-90-93-96
05-11-2023 13484 91484 06-11-2023 01-05-07-12-14-14-19-22-30-38-38-41-44-46-48-52-59-66-69-82-84-88-91-94-95-96-99
30-10-2023 34684 39267 31-10-2023 06-07-08-09-11-12-13-14-22-25-36-40-41-53-54-63-65-67-70-72-72-76-82-94-97-98-99
06-06-2022 11584 87525 07-06-2022 00-05-05-08-10-12-17-19-23-25-30-35-41-46-51-58-59-60-63-70-74-84-90-94-95-95-99
05-02-2022 23184 76101 06-02-2022 01-01-02-04-06-10-11-16-26-27-28-29-31-32-33-40-48-52-54-60-61-64-64-65-85-88-97
18-01-2022 46384 76930 19-01-2022 03-06-08-25-30-33-35-38-41-43-46-53-54-58-58-60-61-68-78-78-84-86-90-91-93-96-97
06-12-2021 71784 63631 07-12-2021 00-00-11-12-15-23-23-31-33-37-39-40-41-42-54-54-59-59-61-62-62-64-74-76-78-81-93
20-12-2019 76684 24148 21-12-2019 03-05-05-06-10-12-23-24-26-28-36-38-46-47-48-49-50-59-60-75-84-85-88-90-91-91-96
18-11-2019 93484 19942 19-11-2019 04-09-18-27-31-33-39-40-40-42-44-47-51-58-58-63-64-66-69-80-81-83-84-86-98-98-99
25-10-2019 88584 63309 26-10-2019 01-05-05-09-11-13-19-28-34-42-42-52-59-59-68-68-68-70-71-76-80-85-87-90-93-94-97
09-10-2019 65084 44946 10-10-2019 02-04-05-09-17-20-21-24-28-29-30-34-40-42-46-53-59-60-69-72-74-81-83-83-86-87-92
04-09-2019 41784 30051 05-09-2019 00-03-03-03-03-10-12-16-37-40-41-50-51-53-55-57-58-70-71-78-85-89-90-94-94-96-99
14-08-2019 10584 17474 15-08-2019 03-11-21-21-22-25-35-36-38-39-47-48-49-52-52-53-55-55-56-57-61-74-76-77-80-83-91
01-07-2019 31284 85978 02-07-2019 00-01-04-07-15-16-19-24-24-30-31-33-38-50-55-56-58-67-72-74-75-77-78-79-84-88-95
24-06-2019 82084 53768 25-06-2019 04-11-12-18-19-20-22-25-28-30-31-34-35-44-52-52-56-59-63-65-67-68-73-86-89-90-92
10-04-2019 05284 52236 11-04-2019 01-01-02-04-05-07-08-10-12-12-13-18-20-20-24-34-36-45-48-56-59-62-72-73-85-87-93
04-04-2019 70084 91458 05-04-2019 05-05-12-14-22-23-24-27-27-29-37-38-42-48-58-58-63-66-68-73-75-80-83-90-91-94-95
10-11-2018 04284 65771 11-11-2018 03-10-17-17-18-18-20-20-24-27-27-31-32-38-41-52-53-57-60-64-68-71-81-84-84-89-91
24-04-2017 80384 57149 25-04-2017 07-08-10-11-12-13-30-30-32-36-39-45-45-49-53-55-56-57-61-62-64-67-73-73-79-82-95
22-12-2016 94684 10998 23-12-2016 01-07-08-09-15-15-22-23-33-39-43-49-49-52-54-59-59-59-60-62-68-73-80-80-86-93-98
15-08-2016 85984 63712 16-08-2016 01-01-09-12-16-22-24-27-29-45-49-53-54-54-55-58-61-68-70-73-74-74-86-87-88-89-90
29-03-2016 40184 61692 30-03-2016 00-01-06-09-17-18-20-21-24-26-32-37-38-43-44-46-48-49-49-51-62-63-68-92-96-97-98
09-01-2016 57584 95772 10-01-2016 00-07-15-17-22-29-35-36-44-54-56-62-62-66-66-66-72-77-77-80-81-84-84-91-93-94-95
13-07-2015 16984 05900 14-07-2015 00-01-02-06-10-13-14-21-30-33-35-38-41-43-47-48-51-57-64-64-65-66-73-76-80-82-89
06-07-2015 20484 07746 07-07-2015 21-31-38-39-40-40-40-42-43-45-46-46-49-53-54-59-62-67-68-68-71-73-78-86-86-88-96
08-06-2015 86884 62027 09-06-2015 01-05-06-07-10-13-20-26-27-35-40-44-47-52-53-67-69-70-79-82-83-87-88-88-97-99-99
05-06-2015 23184 08420 06-06-2015 00-00-16-17-20-21-23-25-28-31-32-38-39-42-44-50-54-64-65-70-76-79-81-86-90-93-99
31-01-2015 11084 76945 01-02-2015 00-04-07-14-16-22-24-27-28-29-36-45-47-50-53-55-64-68-71-71-80-81-83-86-89-95-99
27-10-2014 92384 99954 28-10-2014 01-06-07-14-21-24-36-41-46-48-51-53-54-54-55-56-59-61-68-70-72-78-78-80-83-87-92
31-03-2014 53984 71541 01-04-2014 03-04-05-05-16-24-25-30-34-35-38-40-41-42-43-53-58-64-78-78-87-91-93-96-97-98-99
20-03-2014 65184 75253 21-03-2014 01-06-06-06-10-13-14-16-31-31-33-35-35-36-40-41-45-53-55-57-63-67-72-80-86-90-97
25-01-2014 19584 77158 26-01-2014 02-11-13-16-17-19-24-43-45-50-51-57-58-59-62-62-63-66-72-73-75-75-80-82-84-86-89
20-10-2013 91284 18672 21-10-2013 01-03-05-10-10-20-21-23-25-25-34-39-39-41-48-54-54-55-59-72-75-86-87-95-95-98-99
14-10-2013 45484 20538 15-10-2013 00-05-29-35-38-42-43-45-46-51-54-54-61-62-62-64-64-66-69-73-75-78-80-80-85-89-93
12-08-2013 81484 85368 13-08-2013 03-23-25-27-29-33-34-37-41-49-51-53-58-61-64-67-68-69-71-72-76-82-83-83-87-92-97
23-08-2012 56584 38877 24-08-2012 07-08-12-14-15-20-25-30-32-40-44-44-44-47-53-56-56-59-59-64-70-72-77-77-84-95-97
14-02-2012 41384 67286 15-02-2012 02-10-12-20-22-26-26-29-29-33-44-45-48-49-53-55-62-65-67-68-71-78-83-86-87-92-99
05-02-2012 31384 92299 06-02-2012 02-15-18-18-22-29-30-35-36-37-37-40-41-44-51-55-63-64-65-70-76-85-88-88-90-94-99
04-09-2011 16584 07463 05-09-2011 04-06-18-19-26-26-38-39-42-43-47-53-58-59-62-63-63-64-72-73-79-80-88-90-91-93-98
17-08-2010 67884 21988 18-08-2010 02-06-10-11-20-27-27-41-47-48-52-54-57-59-59-71-74-76-79-80-81-81-81-87-88-92-94
25-07-2010 00484 99883 26-07-2010 00-02-03-06-07-16-19-22-31-32-44-46-49-52-54-55-72-73-74-78-79-83-90-93-93-93-98
07-07-2010 44284 12120 08-07-2010 00-05-06-06-09-12-17-20-23-28-29-36-45-45-45-48-53-54-60-64-78-82-82-84-86-88-97
06-07-2010 76284 44284 07-07-2010 03-06-08-10-12-19-23-28-28-29-39-39-40-54-54-61-64-70-80-80-84-90-91-92-92-95-99
27-04-2010 50884 73376 28-04-2010 02-06-09-13-19-20-22-23-26-28-33-39-44-46-50-54-58-59-59-60-66-70-76-85-86-91-94
29-05-2009 18084 89645 30-05-2009 10-11-11-14-14-14-17-18-19-25-27-27-29-32-45-48-53-58-59-60-63-67-75-77-86-88-99
21-01-2009 36184 82565 22-01-2009 04-08-08-08-17-19-20-21-29-37-49-55-59-62-65-65-68-69-71-73-74-74-75-84-84-93-93
12-09-2008 15784 03844 13-09-2008 04-05-09-09-11-12-20-25-31-31-38-38-40-42-42-44-51-52-54-61-63-65-70-89-92-96-96
04-08-2008 27984 54478 05-08-2008 08-08-11-14-16-22-23-25-26-31-39-43-44-57-58-66-66-67-67-69-73-78-78-91-95-95-96
23-03-2008 04384 07882 24-03-2008 01-03-03-05-08-11-16-21-24-38-42-47-50-51-52-61-70-76-79-79-81-82-87-88-93-95-98
21-12-2007 30084 19627 22-12-2007 01-02-02-05-05-07-13-17-23-23-25-26-27-27-27-39-40-44-60-62-65-70-72-85-90-91-92
01-11-2007 80884 36054 02-11-2007 01-02-06-12-27-31-32-34-43-44-47-50-51-53-54-55-57-59-63-66-71-73-76-77-79-87-93
06-08-2007 80484 14545 07-08-2007 06-07-11-21-25-26-27-34-45-46-59-60-63-64-64-65-70-71-71-75-77-83-83-84-88-91-93
28-05-2007 15684 47321 29-05-2007 00-04-05-07-15-17-21-25-30-36-42-46-47-53-56-58-58-70-71-78-81-86-92-93-96-96-98
28-03-2007 05784 07220 29-03-2007 01-08-17-19-20-21-24-28-32-35-36-38-59-60-63-68-70-72-80-81-89-89-91-91-91-92-96
10-01-2007 72984 18955 11-01-2007 04-06-09-13-19-21-30-32-39-40-45-45-48-48-55-55-57-62-67-71-72-77-89-94-95-96-97
10-11-2006 47384 54315 11-11-2006 08-10-10-15-18-19-24-30-32-33-35-41-43-43-53-65-66-68-69-79-80-84-91-93-95-96-99
18-10-2006 09584 76712 19-10-2006 02-02-08-12-15-16-22-31-41-46-49-50-52-55-60-61-62-66-74-76-78-79-89-91-93-98-98
29-09-2006 05384 53949 30-09-2006 02-06-07-09-16-17-17-27-30-37-41-49-49-53-53-55-56-63-65-74-75-80-82-88-92-95-95
11-09-2006 98084 03501 12-09-2006 01-02-03-12-29-33-38-42-45-45-52-54-56-56-61-63-64-65-65-69-71-73-79-89-94-97-97
15-08-2006 54084 61469 16-08-2006 00-02-03-04-18-24-26-28-31-32-35-43-44-48-50-53-54-55-69-73-77-77-80-83-90-91-96
15-05-2006 63784 23982 16-05-2006 00-14-22-26-26-36-36-36-38-39-42-44-51-51-51-55-57-64-66-66-68-73-76-79-81-82-94
25-02-2006 91484 61779 26-02-2006 01-03-10-11-13-14-16-22-24-24-27-31-35-43-44-45-50-54-58-61-66-75-79-81-87-94-98
01-10-2005 34584 50058 02-10-2005 02-05-13-13-14-24-28-30-31-31-39-41-46-53-53-57-58-61-70-75-78-81-82-83-92-95-96
08-06-2005 87584 89332 09-06-2005 02-03-09-10-13-14-14-17-27-28-32-36-40-44-45-54-56-57-58-61-65-70-71-82-86-89-94
11-05-2005 31884 71400 12-05-2005 00-13-21-24-25-25-25-27-27-31-31-35-37-43-44-46-47-49-50-55-70-72-73-77-85-85-91
06-02-2005 07684 96574 07-02-2005 01-04-07-09-15-24-26-29-35-35-37-39-41-46-55-56-70-74-76-78-81-87-88-89-91-97-99

Để biết chắc hôm nay đề về 84 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 84 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 84 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 84 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 84 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 84 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 84 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 84 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 84 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 84 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 84 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 84 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 84 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 3 lần đề về 84 vào tháng 1,2 và tháng 6.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 84 về 1 lần đề về 84 vào tháng 12.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 84 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 84 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 84. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 84 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 84

Đề về 84 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 84 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 84 đã ra 5 lần sau đề về số 84 và đề số 84 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 84 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 84 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 84 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 84 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 84 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 84 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 84 hôm sau đánh nên ngay con 84 hoặc đánh ngay cặp 07-70 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 84 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 07 và 70 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 84 kèm theo lô 84 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 84 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 84

Đề về 84 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 84 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 84, thống kê chạm những hôm đề về 84, và bảng thống kê những ngày đề về 84, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.