Đề về 83 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 83 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 83

Bộ số Bộ số Bộ số
10 - 4 Lần 37 - 3 Lần 85 - 3 Lần
58 - 2 Lần 57 - 2 Lần 32 - 2 Lần
70 - 2 Lần 78 - 2 Lần 28 - 2 Lần
21 - 2 Lần 24 - 2 Lần 75 - 2 Lần
63 - 2 Lần 48 - 1 Lần 60 - 1 Lần
66 - 1 Lần 52 - 1 Lần 05 - 1 Lần
88 - 1 Lần 59 - 1 Lần 20 - 1 Lần
92 - 1 Lần 90 - 1 Lần 11 - 1 Lần
12 - 1 Lần 18 - 1 Lần 22 - 1 Lần
73 - 1 Lần 06 - 1 Lần 00 - 1 Lần
07 - 1 Lần 55 - 1 Lần 30 - 1 Lần
27 - 1 Lần 98 - 1 Lần 91 - 1 Lần
62 - 1 Lần 17 - 1 Lần 14 - 1 Lần
33 - 1 Lần 96 - 1 Lần 42 - 1 Lần
82 - 1 Lần 68 - 1 Lần 51 - 1 Lần
79 - 1 Lần 50 - 1 Lần 97 - 1 Lần
61 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 83

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 46 Lần Tổng 0 về 10 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 1 Lần
Đầu 2 về 9 Lần Đuôi 2 về 9 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 2 Lần Đuôi 4 về 3 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 3 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 9 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 11 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 2 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 83

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
05-05-2024 80183 87661 06-05-2024 00-01-03-11-22-24-32-32-34-41-44-45-56-56-58-61-67-69-71-75-81-82-84-93-96-97-98
04-07-2023 06883 29397 05-07-2023 01-03-05-08-08-18-25-29-32-35-36-40-43-44-47-49-49-54-62-67-73-73-87-88-91-97-98
25-04-2023 85483 89675 26-04-2023 00-03-06-11-11-17-17-22-26-30-41-41-42-45-45-48-48-55-56-60-68-75-87-89-90-95-97
23-03-2023 45483 48657 24-03-2023 01-02-04-04-06-35-40-41-44-46-49-49-52-52-54-56-56-57-59-69-72-79-83-85-85-95-96
05-10-2022 80983 26450 06-10-2022 17-25-26-28-29-31-33-34-46-47-50-59-65-66-67-70-70-72-75-78-78-80-81-83-89-92-96
23-01-2022 28383 97132 24-01-2022 00-02-02-05-08-10-13-25-25-32-46-52-53-58-59-60-62-63-67-77-78-93-94-97-97-98-99
21-12-2021 38683 09078 22-12-2021 02-03-03-08-11-11-13-17-22-23-25-28-28-33-42-44-44-46-49-52-62-64-68-73-78-78-81
21-09-2021 16083 53873 22-09-2021 01-03-07-09-12-13-18-25-30-31-31-42-43-56-59-68-69-69-69-71-73-73-80-81-86-93-99
15-06-2021 27483 34622 16-06-2021 03-04-10-11-12-15-22-22-22-22-33-41-47-49-49-55-56-71-84-86-88-90-91-95-98-99-99
12-06-2021 02283 35879 13-06-2021 00-02-06-08-15-23-24-27-36-41-43-45-46-48-49-50-53-54-57-59-63-69-75-76-77-79-88
24-01-2021 45883 00157 25-01-2021 05-14-14-16-19-28-33-36-38-39-55-57-64-66-72-75-79-79-79-81-81-83-83-87-88-96-98
30-10-2020 57483 92610 31-10-2020 06-10-13-15-16-31-32-33-35-35-42-45-48-49-49-52-53-60-60-61-62-74-74-87-88-88-94
30-08-2020 73783 56358 31-08-2020 00-03-04-06-11-17-18-19-21-24-25-34-47-57-58-60-67-69-70-71-73-74-84-86-88-91-92
08-07-2020 83783 78091 09-07-2020 10-13-14-16-17-20-20-21-23-33-41-42-47-47-53-70-71-74-75-77-80-88-89-90-91-94-97
09-09-2019 52783 82811 10-09-2019 06-11-12-15-16-17-23-24-25-27-32-36-42-43-47-47-51-58-68-70-71-73-74-75-82-87-98
08-07-2019 01783 68490 09-07-2019 07-07-09-18-26-30-30-32-33-38-39-40-52-54-55-56-62-65-67-68-73-79-79-82-84-89-90
23-05-2019 98583 71563 24-05-2019 02-10-10-18-18-26-27-32-33-35-38-42-44-48-51-52-63-65-66-66-70-71-71-75-76-93-98
29-06-2018 66983 02442 30-06-2018 05-06-16-24-25-26-30-33-33-42-43-52-53-54-74-75-75-76-80-80-88-92-93-95-98-99-99
25-06-2018 01883 53992 26-06-2018 04-04-05-09-16-19-22-32-35-41-46-48-55-56-60-63-65-71-71-77-82-82-83-85-92-92-93
22-06-2018 03183 50296 23-06-2018 00-00-03-22-22-30-31-32-37-39-42-44-53-60-62-64-67-67-74-75-76-80-86-89-92-96-96
04-06-2018 68083 08485 05-06-2018 00-04-16-19-23-27-28-31-32-32-35-43-44-46-47-54-56-64-74-76-80-80-85-90-93-93-97
07-03-2018 85983 00998 08-03-2018 00-05-06-14-14-14-15-18-19-23-24-29-29-34-34-37-41-52-57-58-58-70-75-75-83-85-98
27-01-2018 31583 98451 28-01-2018 08-10-18-21-22-25-27-29-34-42-43-45-49-50-51-72-76-85-86-87-88-90-94-94-95-96-98
08-11-2017 03183 04327 09-11-2017 00-04-05-14-21-25-27-32-42-47-52-52-54-54-57-62-63-64-64-65-69-75-77-79-94-98-98
05-08-2017 52783 51663 06-08-2017 05-17-23-23-26-27-39-44-46-47-49-54-56-58-60-63-65-66-69-83-86-86-88-90-92-95-99
07-12-2016 72383 83121 08-12-2016 00-00-00-05-06-13-14-21-24-33-37-46-48-48-49-51-53-54-58-65-72-75-82-84-84-91-92
19-10-2016 42683 39821 20-10-2016 01-01-05-10-14-21-26-27-29-32-32-37-37-43-45-53-54-58-70-75-83-83-84-86-87-88-94
29-06-2016 32883 08930 30-06-2016 14-17-17-17-24-27-28-29-30-34-35-39-43-44-50-61-64-64-65-68-69-78-84-86-87-95-97
05-02-2016 97783 90033 06-02-2016 04-09-25-27-29-29-32-33-38-38-38-46-49-50-50-56-56-59-60-64-64-65-74-84-92-94-97
04-05-2015 56983 44820 05-05-2015 02-05-05-12-14-15-18-18-19-20-27-35-38-38-41-44-51-51-58-59-64-71-76-89-93-94-97
10-02-2015 71083 27518 11-02-2015 01-04-08-10-12-14-18-27-31-34-35-47-47-50-54-62-67-68-68-69-76-79-81-84-85-90-95
15-10-2014 28583 89055 16-10-2014 03-03-04-21-24-25-29-30-39-41-45-47-49-50-55-60-61-63-63-67-68-71-75-86-88-89-90
09-01-2014 60483 18714 10-01-2014 12-14-15-17-22-32-35-42-42-44-52-53-55-62-65-72-74-77-78-78-86-93-94-95-97-98-98
23-11-2013 63183 69378 24-11-2013 00-01-15-15-20-23-31-34-34-37-49-58-58-69-74-76-78-80-82-85-85-87-88-92-92-99-99
27-10-2013 27183 49752 28-10-2013 03-06-08-08-10-11-17-17-19-22-36-36-44-46-52-64-70-73-73-76-78-82-83-85-89-96-98
22-02-2013 85283 67437 23-02-2013 05-09-13-19-19-24-33-34-37-39-42-50-51-58-59-62-62-67-68-70-73-79-80-90-93-98-98
14-11-2012 63783 68228 15-11-2012 00-02-06-07-13-15-24-27-28-28-29-30-35-38-52-58-60-62-71-75-75-80-88-90-92-97-99
22-04-2012 64083 47166 23-04-2012 01-02-06-08-10-15-20-20-24-32-32-33-35-37-42-46-57-66-70-71-74-78-84-86-92-95-95
03-03-2012 72483 96968 04-03-2012 04-08-13-13-15-24-28-29-34-35-35-37-41-46-48-54-56-57-61-68-85-86-86-86-88-95-96
30-04-2011 86883 64082 01-05-2011 10-11-12-22-24-29-39-41-44-51-51-52-57-60-61-72-75-82-82-82-83-84-85-90-91-92-93
18-02-2011 71683 90670 19-02-2011 00-04-16-17-22-23-24-28-28-29-35-36-40-46-47-53-55-59-68-68-70-72-75-80-88-89-92
05-11-2010 97183 95510 06-11-2010 00-07-09-10-11-11-19-23-23-25-32-43-45-51-52-52-53-55-58-58-73-87-90-91-97-99-99
18-10-2010 28683 57037 19-10-2010 11-12-14-16-32-35-36-37-37-45-46-48-50-58-59-65-68-68-68-69-72-75-76-86-94-98-99
23-08-2010 11083 11410 24-08-2010 09-10-12-22-22-22-35-35-38-47-51-52-59-59-59-61-64-66-69-69-70-75-76-78-84-85-92
19-08-2010 84383 96332 20-08-2010 06-16-18-21-22-30-32-33-37-38-45-46-50-51-56-59-63-68-73-77-77-78-90-92-93-94-97
05-08-2010 63583 48817 06-08-2010 02-04-08-17-21-22-31-35-37-40-41-42-47-51-59-72-76-78-79-80-81-87-89-90-91-95-97
26-07-2010 99883 77759 27-07-2010 02-09-19-19-19-24-26-31-33-34-36-38-42-46-46-48-50-52-57-59-61-66-68-78-80-90-94
15-08-2009 72483 93924 16-08-2009 05-06-12-12-16-17-20-24-33-35-39-41-45-47-47-51-52-59-68-69-69-76-77-79-83-84-99
25-06-2009 88683 76162 26-06-2009 02-03-09-19-24-26-30-31-35-36-37-44-45-51-52-62-64-64-65-65-67-72-74-80-80-89-99
25-02-2009 32583 90207 26-02-2009 07-07-10-18-21-26-29-30-32-33-35-47-51-56-58-59-62-66-69-79-79-83-88-89-92-92-99
23-02-2009 22483 35910 24-02-2009 05-10-14-15-20-23-25-25-33-34-36-43-47-51-52-59-63-65-70-76-77-82-82-82-92-93-94
31-08-2008 50483 26860 01-09-2008 02-03-07-16-19-20-22-27-27-29-31-43-43-55-55-56-60-62-63-66-68-69-74-83-88-88-99
16-07-2008 04583 87328 17-07-2008 02-05-13-16-17-28-28-29-30-34-39-42-44-45-46-46-53-62-62-67-70-72-80-84-87-91-93
07-04-2008 18983 99688 08-04-2008 00-01-01-02-05-06-14-17-27-29-36-41-41-42-47-52-55-63-79-80-81-81-88-89-90-91-95
27-12-2007 56983 46375 28-12-2007 05-06-13-13-28-29-30-33-36-39-43-48-49-51-56-56-58-63-63-75-76-83-84-85-97-98-98
22-11-2007 04583 36524 23-11-2007 02-03-06-06-06-09-15-22-24-25-28-29-36-50-52-52-52-53-57-57-58-70-76-81-88-93-95
29-12-2006 72183 02207 30-12-2006 02-02-05-06-07-15-21-31-37-41-43-49-50-51-54-55-57-57-67-73-75-79-85-85-85-86-99
11-12-2006 85883 51970 12-12-2006 09-11-20-21-23-25-27-36-37-37-43-46-46-63-65-65-65-65-70-73-74-78-82-83-89-96-97
31-05-2006 73083 96500 01-06-2006 00-02-06-07-15-17-21-28-29-32-38-39-43-57-62-62-66-74-75-76-81-83-89-94-94-97-97
29-05-2006 40283 15905 30-05-2006 05-10-14-15-20-21-23-27-28-30-34-35-35-38-47-55-60-68-72-73-74-85-88-90-98-99-99
02-05-2006 75683 85112 03-05-2006 03-06-08-09-12-21-33-37-38-39-39-40-42-43-48-51-59-62-65-70-72-74-78-82-88-90-93
06-04-2006 08483 17185 07-04-2006 03-06-08-20-21-27-31-31-43-44-52-53-58-61-66-70-71-72-82-82-85-90-91-94-96-97-98
29-10-2005 27483 78585 30-10-2005 01-05-05-05-10-10-16-18-19-21-28-40-43-52-57-62-64-64-69-74-74-77-85-91-92-92-95
08-09-2005 67483 57658 09-09-2005 01-04-09-09-09-13-17-31-34-34-36-38-40-58-59-60-68-69-71-73-75-85-86-90-91-95-96
12-06-2005 20283 91448 13-06-2005 01-04-11-19-21-23-26-31-35-37-44-48-48-48-53-58-61-63-68-71-86-90-90-92-93-95-97
16-02-2005 53583 23506 17-02-2005 06-14-30-33-38-42-44-46-47-48-55-60-62-63-65-66-70-73-73-80-81-81-88-90-91-94-98
24-01-2005 61083 34437 25-01-2005 05-13-22-24-29-32-34-37-37-37-42-52-57-59-59-60-62-65-65-66-67-70-79-83-88-91-99

Để biết chắc hôm nay đề về 83 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 83 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 83 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 83 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 83 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 83 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 83 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 83 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 83 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 83 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 83 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 83 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 83 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 1 lần đề về 83 vào tháng 1.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 83 về 5 lần đề về 83 vào tháng 1,9,12 và 2 lần tháng 6.

Năm 2020 đề về số 83 ra tới 8 lần vào tháng 1,2,5,6,7,8 và 2 lần tháng 9.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 83 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 83 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 83. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 83 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 83

Đề về 83 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 83 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 83 đã ra 5 lần sau đề về số 83 và đề số 83 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 83 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 83 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 83 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 83 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 83 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 83 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 83 hôm sau đánh nên ngay con 83 hoặc đánh ngay cặp 49-94 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 83 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 49 và 94 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 83 kèm theo lô 83 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 83 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 83\

Đề về 83 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 83 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 83, thống kê chạm những hôm đề về 83, và bảng thống kê những ngày đề về 83, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.