Đề về 81 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 81 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 81

Bộ số Bộ số Bộ số
39 - 4 Lần 67 - 3 Lần 33 - 2 Lần
87 - 2 Lần 24 - 2 Lần 47 - 2 Lần
29 - 2 Lần 44 - 2 Lần 45 - 2 Lần
84 - 2 Lần 63 - 2 Lần 86 - 2 Lần
36 - 2 Lần 20 - 2 Lần 85 - 1 Lần
38 - 1 Lần 70 - 1 Lần 25 - 1 Lần
94 - 1 Lần 06 - 1 Lần 34 - 1 Lần
00 - 1 Lần 71 - 1 Lần 83 - 1 Lần
18 - 1 Lần 08 - 1 Lần 10 - 1 Lần
37 - 1 Lần 55 - 1 Lần 43 - 1 Lần
58 - 1 Lần 74 - 1 Lần 27 - 1 Lần
54 - 1 Lần 52 - 1 Lần 91 - 1 Lần
16 - 1 Lần 66 - 1 Lần 75 - 1 Lần
17 - 1 Lần 90 - 1 Lần 46 - 1 Lần
92 - 1 Lần 60 - 1 Lần 42 - 1 Lần
15 - 1 Lần 09 - 1 Lần 62 - 1 Lần
68 - 1 Lần 32 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 81

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 2 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 8 Lần Đuôi 2 về 5 Lần Tổng 2 về 8 Lần
Đầu 3 về 12 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 6 Lần
Đầu 4 về 9 Lần Đuôi 4 về 10 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 9 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 0 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 10 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 8 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 81

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
14-09-2022 66581 87354 15-09-2022 04-05-06-18-21-21-23-24-25-27-47-50-54-57-58-66-69-71-72-77-78-81-83-88-92-95-96
09-06-2022 08181 08391 10-06-2022 01-02-08-09-16-18-22-24-24-27-33-45-45-46-53-58-62-62-63-70-81-85-85-89-90-91-97
03-10-2021 20681 45747 04-10-2021 05-06-07-10-11-14-15-27-34-38-40-42-44-47-49-57-59-59-60-64-69-69-72-74-85-85-91
05-08-2021 09081 39467 06-08-2021 00-04-13-19-24-26-28-29-35-38-46-46-47-52-55-55-58-63-65-67-69-71-76-79-80-84-98
01-08-2021 88081 71424 02-08-2021 02-03-04-09-12-12-14-15-16-24-25-40-47-50-53-57-59-70-73-73-78-81-81-82-82-91-91
02-07-2021 87781 02942 03-07-2021 04-04-18-34-37-40-41-42-44-44-45-45-45-47-48-48-49-52-54-59-66-67-69-83-85-88-89
02-01-2021 20681 43132 03-01-2021 04-06-10-14-16-18-24-25-28-31-32-40-41-52-52-54-55-59-60-60-68-71-72-87-91-93-97
15-12-2020 61681 16363 16-12-2020 02-09-15-16-26-26-28-31-32-33-33-33-38-40-52-56-63-64-65-69-72-84-85-85-88-97-99
25-12-2019 15181 05939 26-12-2019 02-10-19-20-34-39-47-47-49-49-54-54-54-58-59-63-72-73-74-74-75-76-80-82-86-89-92
19-12-2019 46081 76684 20-12-2019 08-09-10-10-37-37-43-44-47-50-57-63-70-75-76-78-81-83-84-86-87-88-88-91-94-94-99
06-11-2019 46181 87024 07-11-2019 00-01-03-05-07-14-23-24-31-36-36-40-54-55-56-66-75-76-83-83-86-91-95-95-96-96-99
02-10-2019 23881 17227 03-10-2019 01-07-14-19-25-27-27-28-35-39-44-51-52-54-59-59-61-66-67-73-74-75-75-77-81-82-92
13-08-2019 93981 10584 14-08-2019 05-12-14-20-27-29-38-38-39-40-45-48-49-49-58-59-63-63-63-64-64-71-78-84-92-94-98
13-04-2019 46181 02867 14-04-2019 00-13-14-14-19-21-26-26-30-33-35-39-40-42-45-54-54-57-67-70-71-77-82-83-84-96-97
26-08-2018 85081 52987 27-08-2018 00-07-09-09-19-24-27-31-34-35-38-49-55-57-60-60-63-65-74-74-80-82-85-87-87-98-98
10-08-2018 93681 10460 11-08-2018 04-08-11-17-18-19-21-23-28-45-48-53-55-60-62-64-66-67-68-75-81-82-84-86-93-96-99
12-05-2018 98581 27336 13-05-2018 09-14-17-22-26-36-36-45-49-52-53-59-62-62-69-70-70-79-79-81-81-82-87-89-89-92-94
10-02-2018 93481 49568 11-02-2018 02-05-08-08-10-12-21-22-25-27-36-37-37-37-53-59-62-63-66-67-68-74-76-79-80-81-98
08-12-2017 60081 83892 09-12-2017 00-11-16-19-21-21-22-24-26-28-37-39-41-48-51-52-54-54-67-68-72-76-77-85-86-92-95
21-08-2017 80981 65744 22-08-2017 01-08-15-16-20-26-28-31-38-41-43-44-47-50-56-58-60-62-64-71-72-73-80-84-92-97-99
22-07-2017 05281 08020 23-07-2017 01-07-12-14-14-18-20-22-28-29-39-41-44-47-47-55-59-61-68-71-74-75-76-77-90-94-97
15-07-2017 08181 31039 16-07-2017 06-15-18-19-23-28-37-39-39-39-41-44-53-58-61-62-64-69-71-73-74-74-76-82-85-95-95
03-05-2017 99681 18574 04-05-2017 11-11-19-19-22-26-31-31-32-34-41-45-50-53-55-56-58-65-65-66-74-87-87-88-88-91-99
07-04-2017 27281 99346 08-04-2017 02-03-03-05-06-06-08-16-17-25-27-36-37-39-41-45-46-51-58-71-73-73-81-84-85-92-95
09-02-2017 66681 39252 10-02-2017 07-07-12-17-19-24-27-29-32-33-41-42-46-51-52-54-56-63-66-72-74-76-76-80-84-96-97
04-11-2016 01381 85236 05-11-2016 04-05-05-06-12-14-20-24-25-33-35-36-37-38-41-41-47-47-52-63-78-79-80-80-81-84-99
01-11-2016 64581 79843 02-11-2016 00-01-12-17-19-21-23-27-32-33-43-45-46-52-58-60-63-68-71-72-74-78-78-83-83-86-95
15-05-2016 11181 09334 16-05-2016 01-02-03-04-07-10-17-18-20-22-25-34-41-49-49-52-62-66-74-75-77-79-80-82-92-95-96
11-02-2016 11181 05786 12-02-2016 04-05-09-14-15-23-26-26-27-27-33-35-35-35-42-54-57-64-67-70-72-86-87-87-92-95-98
17-01-2016 79881 78706 18-01-2016 00-03-03-06-08-08-09-16-17-18-21-22-23-24-34-39-47-49-56-61-77-81-84-85-87-93-98
23-11-2015 52781 56329 24-11-2015 10-12-17-21-21-22-23-29-30-39-40-47-48-61-61-68-69-74-77-80-83-85-88-89-91-94-94
09-10-2015 34881 17590 10-10-2015 01-03-04-08-20-22-24-30-32-34-41-44-56-60-61-65-68-70-73-76-81-85-85-86-88-90-92
27-06-2015 02781 74862 28-06-2015 00-00-02-02-05-08-20-20-22-25-28-35-37-43-47-53-55-62-62-62-64-70-77-86-87-95-95
04-04-2015 45881 07686 05-04-2015 01-05-05-07-12-30-34-35-35-36-39-39-46-48-49-49-53-57-59-60-69-71-75-75-86-88-98
24-03-2015 56781 31447 25-03-2015 04-11-13-17-17-20-24-26-30-33-34-40-40-47-57-60-61-69-72-76-79-91-91-96-96-96-96
02-12-2014 96781 76145 03-12-2014 01-03-06-06-07-10-12-16-17-21-25-28-29-29-38-38-45-48-49-54-57-65-71-81-93-98-99
15-07-2014 70181 57055 16-07-2014 00-01-03-07-08-14-15-20-21-30-31-31-33-37-38-43-44-50-55-56-57-65-71-76-87-91-99
04-07-2013 18981 55039 05-07-2013 07-12-12-15-18-19-21-21-24-27-28-34-36-38-38-39-40-43-47-50-56-59-60-60-63-94-98
28-05-2013 05581 34437 29-05-2013 01-02-04-06-10-12-12-12-25-31-37-38-38-39-47-57-73-73-74-80-83-87-93-96-97-98-98
03-01-2013 20781 82963 04-01-2013 00-01-03-05-07-07-19-19-25-28-33-33-44-51-57-61-63-63-72-77-78-79-82-94-96-97-98
21-12-2012 74181 00633 22-12-2012 00-01-14-14-18-19-33-34-38-41-41-42-45-46-49-52-53-55-74-78-80-84-89-94-95-96-97
25-11-2012 57581 33594 26-11-2012 05-09-12-18-21-21-25-32-34-36-42-48-50-50-51-56-56-64-68-69-78-89-89-93-94-95-98
28-10-2012 47181 49425 29-10-2012 02-02-13-20-21-23-25-25-28-36-39-39-50-53-55-55-64-64-64-66-69-69-70-78-85-86-93
29-06-2012 43681 82717 30-06-2012 01-04-04-07-08-08-15-17-33-33-36-45-46-51-59-64-66-72-80-80-80-81-84-88-94-97-98
19-05-2012 08281 10839 20-05-2012 01-06-06-06-11-17-26-27-29-36-39-42-43-44-50-50-57-59-69-73-75-77-79-83-86-87-89
09-03-2012 16081 69675 10-03-2012 00-01-11-15-18-19-19-21-34-34-35-37-40-43-45-46-46-50-50-54-67-70-73-75-77-84-99
07-11-2009 75781 23967 08-11-2009 00-07-11-16-20-23-29-31-38-40-47-51-52-55-55-57-57-57-62-67-70-74-74-76-82-84-98
23-01-2009 46481 08245 24-01-2009 01-08-13-23-25-30-34-34-34-37-40-42-45-47-48-52-57-59-60-62-67-72-76-80-86-93-94
17-12-2008 57581 31658 18-12-2008 01-02-04-11-20-25-28-35-40-45-47-50-51-52-58-60-62-63-66-66-68-71-73-74-77-79-83
04-11-2008 79381 42610 05-11-2008 02-06-07-09-10-11-11-14-18-27-36-39-41-45-49-53-54-55-62-62-70-73-75-85-87-92-96
10-08-2008 11981 31070 11-08-2008 08-09-15-16-21-23-25-27-31-32-38-39-42-42-45-47-48-57-59-62-62-70-73-78-79-85-85
18-12-2007 62781 42387 19-12-2007 01-03-03-04-07-15-16-20-23-26-34-38-40-51-52-54-57-60-60-62-62-72-75-79-87-90-94
28-07-2007 91681 76809 29-07-2007 05-09-12-12-17-34-35-39-42-47-57-57-57-60-65-67-71-79-81-82-83-87-88-89-90-92-97
13-05-2007 76981 27438 14-05-2007 04-05-09-11-21-24-38-42-42-45-50-53-53-54-54-55-56-65-65-70-71-73-73-76-80-82-86
24-03-2007 26681 22815 25-03-2007 04-15-16-29-36-37-38-40-41-43-43-43-44-47-51-54-58-62-64-73-75-78-85-87-89-94-98
13-02-2007 00681 44844 14-02-2007 00-07-08-10-21-37-38-41-44-47-50-53-54-56-61-64-67-70-72-75-76-77-78-79-79-89-93
27-11-2006 30381 73371 28-11-2006 02-03-04-17-17-28-30-35-38-42-46-47-48-50-55-61-63-67-71-77-79-81-83-91-91-95-99
27-05-2006 29581 19308 28-05-2006 07-08-17-20-21-26-26-29-32-38-40-56-59-66-71-71-74-77-78-79-84-91-92-92-95-98-99
30-04-2006 54381 60285 01-05-2006 04-12-15-16-20-20-21-22-26-28-30-35-35-36-39-47-48-53-56-57-70-78-85-85-93-93-97
07-02-2006 25681 52808 08-02-2006 05-06-08-08-09-14-18-19-21-22-26-30-34-37-40-50-57-57-60-72-90-92-93-95-96-97-98
21-11-2005 74081 34300 22-11-2005 00-03-05-08-12-17-19-22-26-28-31-37-38-47-47-49-64-65-70-78-80-83-88-89-91-95-97
05-07-2005 66581 07718 06-07-2005 07-09-10-12-15-17-17-18-30-31-32-34-38-49-52-59-65-67-73-76-83-85-88-91-92-97-99
03-04-2005 59481 17333 04-04-2005 05-06-07-17-24-26-33-33-46-50-55-57-58-73-74-77-77-80-80-86-88-91-91-95-96-97-98
25-02-2005 15581 53766 26-02-2005 00-01-07-14-24-31-33-35-39-53-55-65-66-67-72-73-74-78-80-82-86-89-90-90-91-95-98
18-02-2005 70481 81916 19-02-2005 13-14-16-17-20-21-22-24-33-39-41-49-51-52-53-55-58-59-61-62-63-64-65-71-77-77-79
15-02-2005 51681 53583 16-02-2005 00-01-02-05-06-11-13-14-18-20-21-24-27-36-37-38-42-47-58-62-70-74-77-83-89-94-98
12-02-2005 42481 68920 13-02-2005 02-06-20-26-33-39-43-51-56-57-58-58-60-65-65-74-75-76-82-83-84-86-87-89-91-96-99
01-01-2005 81381 65629 02-01-2005 04-07-10-12-19-19-20-23-29-30-31-34-35-39-62-63-64-67-67-81-81-83-85-85-90-92-97

Để biết chắc hôm nay đề về 81 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 81 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 81 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 81 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 81 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 81 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 81 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 81 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 81 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 81 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 81 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 81 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 81 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 2 lần đề về 81 vào tháng 6 và tháng 9.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 81 về 5 lần đề về 81 vào tháng 1,7,10 và 2 lần tháng 8.

Năm 2020 đề về số 81 ra tới 1 lần vào tháng 12.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 81 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 81 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 81. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 81 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 81

Đề về 81 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 81 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 81 đã ra 5 lần sau đề về số 81 và đề số 81 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 81 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 81 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 81 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 81 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 81 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 81 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 81 hôm sau đánh nên ngay con 81 hoặc đánh ngay cặp 06-60 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 81 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 06 và 60 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 81 kèm theo lô 81 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 81 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 81

Đề về 81 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 81 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 81, thống kê chạm những hôm đề về 81, và bảng thống kê những ngày đề về 81, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.