Đề về 80 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 80 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 80

Bộ số Bộ số Bộ số
86 - 3 Lần 44 - 2 Lần 54 - 2 Lần
91 - 2 Lần 63 - 2 Lần 66 - 2 Lần
56 - 2 Lần 52 - 2 Lần 42 - 2 Lần
80 - 2 Lần 61 - 2 Lần 88 - 2 Lần
78 - 1 Lần 89 - 1 Lần 29 - 1 Lần
70 - 1 Lần 82 - 1 Lần 98 - 1 Lần
43 - 1 Lần 10 - 1 Lần 15 - 1 Lần
08 - 1 Lần 79 - 1 Lần 19 - 1 Lần
97 - 1 Lần 73 - 1 Lần 13 - 1 Lần
04 - 1 Lần 60 - 1 Lần 25 - 1 Lần
41 - 1 Lần 55 - 1 Lần 01 - 1 Lần
07 - 1 Lần 26 - 1 Lần 09 - 1 Lần
59 - 1 Lần 83 - 1 Lần 87 - 1 Lần
31 - 1 Lần 85 - 1 Lần 03 - 1 Lần
47 - 1 Lần 00 - 1 Lần 12 - 1 Lần
39 - 1 Lần 58 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 80

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 39 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 3 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 2 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 5 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 12 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 80

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
30-12-2023 59380 73758 31-12-2023 00-02-05-09-17-31-36-36-38-42-43-43-48-52-58-65-65-67-68-77-82-86-86-89-89-92-95
25-10-2023 61380 26788 26-10-2023 00-00-06-06-10-11-19-23-27-33-38-43-49-52-54-68-72-72-76-76-79-81-82-84-88-94-95
02-09-2023 06380 31186 03-09-2023 00-07-08-10-10-11-13-20-20-21-21-28-32-33-34-36-43-50-58-63-64-65-74-82-86-92-97
18-07-2023 20080 15339 19-07-2023 01-02-03-05-15-16-18-22-30-39-43-45-48-53-56-59-60-61-62-66-68-75-84-85-90-93-98
12-12-2022 65180 96688 13-12-2022 02-07-08-09-10-15-17-21-35-41-51-55-56-59-60-61-64-70-71-71-84-88-88-89-89-91-98
29-11-2022 25380 98112 30-11-2022 12-13-35-36-41-44-51-52-57-58-59-60-61-66-67-69-72-74-79-79-81-82-89-90-93-94-99
09-08-2022 00180 42119 10-08-2022 00-05-14-15-15-19-21-22-23-27-28-31-33-35-36-40-43-50-60-67-75-80-81-81-89-91-99
24-02-2022 16480 09401 25-02-2022 01-04-05-12-15-15-19-24-24-26-26-26-26-28-34-42-47-59-59-68-73-83-91-92-94-97-98
23-11-2021 24880 85856 24-11-2021 03-06-11-15-20-23-30-32-40-45-47-52-55-56-61-69-70-70-71-74-79-83-85-87-88-92-94
25-07-2021 82380 40891 26-07-2021 03-08-12-14-15-21-24-30-31-33-36-39-54-60-63-64-67-76-77-78-80-84-87-88-90-91-96
04-05-2021 09580 83866 05-05-2021 02-15-17-22-29-31-33-36-36-40-43-44-44-46-53-56-61-63-66-69-72-75-76-79-88-89-90
17-04-2021 10780 89500 18-04-2021 00-06-06-08-08-11-15-16-16-20-27-30-35-47-49-52-52-54-56-62-70-70-71-75-77-79-89
20-11-2020 92780 20561 21-11-2020 07-17-17-19-33-34-39-41-45-47-48-48-53-61-62-67-68-79-80-82-84-85-87-87-90-91-97
12-09-2020 51880 28463 13-09-2020 01-01-04-08-15-23-24-29-35-39-40-41-44-48-50-61-63-64-65-78-80-84-92-92-94-99-99
04-09-2020 15580 52085 05-09-2020 00-02-03-13-14-19-23-24-25-27-30-31-34-41-42-44-57-61-61-66-70-70-73-74-85-92-99
03-09-2020 80180 15580 04-09-2020 00-01-07-10-11-12-25-34-34-42-42-49-52-52-61-64-65-75-79-80-80-81-83-83-84-86-91
20-08-2020 30880 57454 21-08-2020 05-06-13-22-22-34-36-36-39-39-41-48-48-50-53-54-55-64-66-72-74-76-76-88-90-94-99
15-08-2020 57980 82147 16-08-2020 00-04-12-14-14-18-18-21-22-25-27-27-28-38-41-43-47-47-51-52-53-62-72-84-95-96-98
17-05-2020 76380 44554 18-05-2020 03-10-11-11-15-16-16-34-35-42-42-42-46-49-49-52-54-63-67-68-74-76-79-83-84-90-96
12-01-2020 90880 41244 13-01-2020 03-04-06-07-07-11-14-15-20-28-37-37-42-43-44-46-49-51-56-57-59-64-67-71-74-84-92
16-02-2019 57480 54486 17-02-2019 02-04-06-11-12-13-20-32-35-36-39-47-49-52-59-65-66-67-70-71-86-86-87-89-97-97-99
08-01-2019 62880 89379 09-01-2019 05-06-09-10-13-16-16-17-39-47-59-59-60-60-61-70-76-77-78-79-80-82-86-90-93-95-97
19-04-2018 34580 23061 20-04-2018 02-06-08-10-10-12-13-18-21-22-23-28-30-37-38-38-40-41-43-44-44-56-61-68-77-94-97
02-03-2018 05180 90586 03-03-2018 09-19-19-19-22-22-29-31-38-39-49-52-52-56-56-56-58-59-64-71-72-74-82-82-84-85-86
25-11-2017 72680 55409 26-11-2017 08-09-19-20-20-25-27-28-29-40-41-42-43-44-51-52-54-55-57-64-70-75-79-80-86-93-95
02-08-2017 60280 54613 03-08-2017 09-10-13-19-21-23-31-31-31-38-41-42-43-44-47-48-54-58-60-67-68-69-77-83-89-94-96
16-06-2017 05480 18644 17-06-2017 00-00-02-04-11-18-22-25-31-36-44-45-46-52-60-63-64-65-72-73-76-87-88-89-93-97-98
19-05-2017 34080 43031 20-05-2017 00-03-05-07-10-13-14-26-31-33-43-45-50-52-57-64-69-71-72-75-80-80-84-85-89-90-90
22-04-2016 06580 97066 23-04-2016 01-07-09-15-15-18-23-24-27-39-47-47-51-52-59-61-63-66-78-82-85-87-87-89-94-95-97
21-04-2016 31780 06580 22-04-2016 04-14-16-16-18-19-24-24-30-31-33-36-37-38-48-64-65-69-76-76-80-80-87-93-93-96-98
06-10-2015 89780 35208 07-10-2015 01-03-08-12-17-20-22-24-28-29-46-48-49-52-57-60-61-65-66-68-80-89-92-92-94-96-99
07-09-2015 20180 47743 08-09-2015 01-02-05-06-12-12-14-21-22-23-24-25-25-26-38-40-43-46-63-63-64-65-68-70-90-94-95
23-08-2015 52880 34970 24-08-2015 04-04-15-16-16-18-29-32-36-37-38-40-41-50-60-61-62-67-70-70-71-74-79-83-88-90-96
05-12-2014 29380 02187 06-12-2014 01-02-07-08-19-22-23-23-26-31-32-35-40-41-48-48-52-55-68-70-72-79-79-85-87-93-96
22-11-2013 12080 63183 23-11-2013 00-02-12-16-24-29-32-35-37-38-39-43-43-45-54-58-62-66-78-79-79-83-84-88-94-97-97
08-11-2013 75180 56559 09-11-2013 00-18-27-27-36-42-46-48-52-56-58-59-60-66-69-70-71-76-80-80-80-83-85-86-93-94-99
24-08-2013 78680 62303 25-08-2013 00-01-03-04-08-14-25-30-32-33-38-40-41-42-43-44-48-50-57-70-76-76-76-91-92-95-96
09-07-2013 84480 04315 10-07-2013 03-04-06-15-17-19-25-36-39-47-52-54-55-56-58-58-61-63-67-74-74-76-83-85-85-90-92
24-01-2013 55380 98856 25-01-2013 02-02-02-05-12-13-27-33-36-36-47-49-51-52-52-56-57-59-60-64-65-75-77-87-94-96-99
23-12-2012 49780 27429 24-12-2012 00-04-05-06-08-11-11-12-14-20-22-24-29-35-36-47-55-55-56-56-58-67-70-74-76-94-99
10-06-2012 00580 04089 11-06-2012 12-13-13-15-26-31-32-34-34-45-56-57-64-66-69-70-73-74-77-77-78-78-79-88-89-94-95
22-03-2012 46180 47455 23-03-2012 00-01-02-03-05-11-18-18-21-21-30-39-43-44-46-51-55-61-69-69-70-73-81-86-94-94-99
26-01-2012 18780 98241 27-01-2012 01-07-09-15-23-23-24-25-27-30-32-35-41-43-50-54-58-64-71-76-81-88-91-93-96-97-98
11-01-2012 32980 16273 12-01-2012 03-12-17-18-21-26-33-36-39-41-49-51-52-54-56-59-61-62-68-70-73-75-76-77-87-96-97
25-11-2011 65880 12409 26-11-2011 00-06-09-11-11-11-14-19-25-27-28-33-40-45-47-54-58-59-59-61-72-77-79-79-86-88-95
04-08-2011 07580 85608 05-08-2011 01-04-05-06-08-11-17-18-19-30-33-40-42-43-47-51-52-54-73-75-76-77-86-93-95-96-98
23-05-2011 52980 29698 24-05-2011 00-01-07-17-21-26-33-34-38-41-47-55-58-58-61-64-64-65-65-68-79-82-83-86-91-92-98
14-04-2011 82680 29442 15-04-2011 08-10-17-19-20-23-25-30-32-41-41-42-45-49-52-56-61-63-66-79-79-80-86-88-90-91-98
19-11-2010 38480 43352 20-11-2010 03-03-05-11-18-27-39-44-47-48-52-53-54-62-66-68-70-73-74-78-78-79-82-82-83-87-93
03-08-2010 01080 64110 04-08-2010 09-10-15-15-16-19-21-24-27-29-31-36-37-38-41-41-42-42-51-54-62-65-69-70-77-83-85
19-03-2008 02180 13697 20-03-2008 09-15-19-24-26-30-31-35-36-55-58-61-64-70-72-72-73-74-83-87-91-92-93-97-97-97-97
08-03-2008 66280 72691 09-03-2008 01-01-08-19-28-30-31-38-39-39-39-39-42-45-46-50-57-58-62-70-79-80-84-90-90-91-99
10-04-2007 11780 03463 11-04-2007 01-07-08-14-17-18-20-29-30-33-34-39-43-44-49-49-63-63-75-82-83-84-89-89-94-96-97
18-03-2007 76180 37378 19-03-2007 01-02-06-16-18-22-38-44-49-54-55-61-62-63-69-72-78-83-85-85-86-90-91-91-94-94-97
23-11-2006 08080 14425 24-11-2006 00-01-02-05-09-10-10-12-14-18-23-23-25-30-43-47-48-49-50-61-72-74-74-92-94-95-96
12-10-2006 73180 27652 13-10-2006 03-04-10-10-11-18-21-31-31-31-34-36-37-44-49-50-52-53-59-59-59-63-66-69-75-79-97
13-07-2006 63680 93760 14-07-2006 00-14-15-17-19-19-26-26-28-31-37-41-42-47-52-53-60-63-64-67-71-78-84-91-94-95-98
02-06-2006 22580 23542 03-06-2006 03-03-04-04-05-08-11-11-11-16-27-29-33-33-42-49-61-65-72-76-80-89-91-94-94-96-99
07-10-2005 95380 45626 08-10-2005 07-07-09-21-24-26-26-35-37-38-40-43-54-57-65-67-69-70-76-76-76-77-85-86-86-87-99
11-04-2005 98780 55882 12-04-2005 01-05-07-31-32-35-41-43-46-49-55-58-60-62-64-69-70-70-74-76-79-82-82-84-85-93-98
11-03-2005 14880 75307 12-03-2005 05-07-11-13-19-24-26-31-33-34-35-39-42-43-43-47-57-58-59-63-68-72-75-84-94-94-95
13-01-2005 99780 74604 14-01-2005 04-04-05-09-09-17-20-27-29-32-43-48-58-61-62-65-72-79-81-82-82-85-87-87-92-94-98

Để biết chắc hôm nay đề về 80 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 80 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 80 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 80 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 80 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 80 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 80 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 80 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 80 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 80 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 80 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 80 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 80 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 2 lần đề về 80 vào tháng 2 và tháng 8.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 80 về 4 lần đề về 80 vào tháng 4,5,7 và 3 lần tháng 11.

Năm 2020 đề về số 80 ra tới 8 lần vào tháng 1,5,11 và 2 lần tháng 8 và 3 lần tháng 9.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 80 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 80 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 80. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 80 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 80

Đề về 80 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 80 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 80 đã ra 5 lần sau đề về số 80 và đề số 80 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 80 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 80 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 80 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 80 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 80 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 80 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 80 hôm sau đánh nên ngay con 80 hoặc đánh ngay cặp 17-71 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 80 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 17 và 71 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 80 kèm theo lô 80 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 80 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 80

Đề về 80 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 80 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 80, thống kê chạm những hôm đề về 80, và bảng thống kê những ngày đề về 80, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.