Đề về 79 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 79 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 79

Bộ số Bộ số Bộ số
96 - 3 Lần 36 - 3 Lần 22 - 2 Lần
93 - 2 Lần 21 - 2 Lần 91 - 2 Lần
61 - 2 Lần 86 - 2 Lần 65 - 2 Lần
74 - 2 Lần 59 - 2 Lần 69 - 2 Lần
85 - 2 Lần 49 - 2 Lần 35 - 2 Lần
80 - 2 Lần 19 - 1 Lần 12 - 1 Lần
20 - 1 Lần 58 - 1 Lần 60 - 1 Lần
11 - 1 Lần 46 - 1 Lần 84 - 1 Lần
55 - 1 Lần 43 - 1 Lần 07 - 1 Lần
70 - 1 Lần 50 - 1 Lần 17 - 1 Lần
44 - 1 Lần 56 - 1 Lần 54 - 1 Lần
03 - 1 Lần 04 - 1 Lần 37 - 1 Lần
02 - 1 Lần 06 - 1 Lần 25 - 1 Lần
48 - 1 Lần 72 - 1 Lần 79 - 1 Lần
15 - 1 Lần 24 - 1 Lần 05 - 1 Lần
57 - 1 Lần 34 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 79

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 40 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 5 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 10 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 11 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 2 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 79

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
20-04-2024 29379 19980 21-04-2024 03-09-11-15-22-25-26-30-32-36-39-43-59-59-62-70-71-75-77-80-80-84-86-91-91-92-92
28-03-2024 49879 37869 29-03-2024 00-05-11-17-18-27-29-31-41-41-47-49-52-53-54-62-63-67-67-69-79-79-86-87-89-90-96
27-01-2024 61579 68274 28-01-2024 00-02-03-10-11-16-16-21-26-28-38-41-43-45-49-51-53-65-74-78-78-79-84-86-87-89-96
25-09-2023 68779 45236 26-09-2023 00-01-03-03-03-05-09-16-32-32-34-35-36-48-48-50-52-63-74-77-80-81-83-84-94-95-99
01-09-2023 61379 06380 02-09-2023 00-07-09-14-16-24-25-33-35-36-42-48-54-76-79-80-85-86-86-88-91-91-92-95-96-97-97
22-08-2023 60279 63734 23-08-2023 00-00-14-17-18-21-24-30-31-34-37-49-50-53-57-58-62-63-68-69-71-71-72-79-80-87-94
06-06-2023 83079 40357 07-06-2023 14-16-17-18-22-23-24-26-34-38-46-49-52-56-56-57-58-63-66-69-72-77-81-82-82-88-95
23-04-2023 71679 42105 24-04-2023 02-03-05-09-10-11-15-21-26-29-30-46-47-48-51-53-63-70-73-74-75-79-81-81-83-86-86
14-03-2023 67879 67724 15-03-2023 00-03-10-12-21-24-26-26-28-35-38-41-44-46-49-49-50-54-58-58-63-74-75-83-85-86-92
24-02-2023 16979 30415 25-02-2023 04-05-14-15-15-21-23-24-27-40-40-44-60-63-64-64-67-68-70-70-74-75-77-90-91-94-94
30-01-2023 16179 30061 31-01-2023 01-07-08-09-15-15-16-20-21-22-23-36-40-41-49-55-57-59-61-61-68-71-75-77-81-84-90
29-01-2023 76479 16179 30-01-2023 01-03-10-12-19-20-24-24-25-29-37-40-46-57-58-64-65-70-72-78-79-89-91-95-96-98-99
07-12-2022 85979 38522 08-12-2022 01-02-12-12-22-27-30-44-47-52-53-54-61-64-65-67-76-80-83-85-89-89-92-92-94-95-95
23-11-2022 47779 75996 24-11-2022 02-07-13-14-18-29-33-36-43-48-53-58-61-62-65-70-73-77-77-78-80-81-87-87-91-96-97
19-10-2022 68879 27465 20-10-2022 04-09-12-14-16-16-18-19-24-25-32-48-55-58-65-67-68-70-75-76-77-78-85-89-91-94-97
05-06-2022 05479 11584 06-06-2022 02-03-04-07-08-10-12-16-16-19-20-32-35-35-36-51-58-60-64-64-69-74-84-85-90-90-94
02-05-2022 94479 48243 03-05-2022 08-09-10-15-21-28-28-34-38-39-41-43-44-55-56-57-70-71-72-72-79-80-84-91-96-97-99
07-03-2022 74079 62593 08-03-2022 00-08-12-23-25-29-31-36-38-41-46-56-59-59-60-63-65-70-75-82-83-86-88-88-89-93-93
21-11-2021 47579 36593 22-11-2021 01-01-08-26-26-28-31-33-36-38-39-47-61-62-66-68-69-80-82-84-91-92-93-93-93-96-98
17-07-2021 05779 32872 18-07-2021 02-03-03-03-07-08-11-12-21-25-29-30-42-44-44-44-56-64-67-68-72-73-75-80-83-88-93
24-06-2021 17879 25985 25-06-2021 03-03-05-15-15-19-22-25-29-33-35-35-38-49-52-56-60-64-71-74-75-81-85-85-90-94-96
13-06-2021 35879 18146 14-06-2021 06-13-21-21-23-25-32-34-36-40-44-45-46-46-48-51-54-55-70-75-75-76-77-80-86-89-90
10-06-2021 92979 15348 11-06-2021 02-03-05-08-09-11-14-18-20-25-26-27-30-35-41-43-45-45-48-61-65-71-77-82-84-89-92
26-01-2021 33079 45756 27-01-2021 06-07-08-11-11-12-12-14-18-29-47-50-53-53-54-55-56-64-65-70-71-75-76-80-83-88-92
22-10-2020 48879 06125 23-10-2020 00-02-05-05-08-22-24-24-25-26-28-31-32-40-44-54-61-63-64-65-70-71-79-79-92-95-98
24-05-2020 81779 67211 25-05-2020 00-10-11-11-11-12-14-17-20-24-24-31-39-41-43-47-47-53-53-60-64-75-78-85-85-87-99
29-01-2019 56579 10344 30-01-2019 00-03-04-07-08-10-10-10-15-15-19-19-20-23-24-40-44-46-58-59-60-61-75-91-93-94-95
26-01-2019 62279 58549 27-01-2019 03-05-05-06-07-08-09-10-15-22-23-24-29-33-34-36-49-57-58-67-69-72-78-81-84-84-89
09-01-2019 89379 30559 10-01-2019 00-01-03-04-07-08-13-15-21-34-35-40-49-53-55-56-59-59-64-71-76-77-78-80-87-88-88
08-11-2018 33079 45669 09-11-2018 06-09-11-12-17-28-30-31-31-35-36-37-39-45-48-56-58-58-63-69-70-76-81-82-90-91-99
02-05-2018 03379 74902 03-05-2018 00-02-02-04-16-16-22-25-30-31-37-41-42-46-48-60-60-64-66-67-74-78-79-84-88-89-89
04-10-2017 09379 20996 05-10-2017 01-01-07-15-20-21-26-27-29-33-45-46-62-63-67-76-77-84-86-91-92-93-94-95-96-96-98
18-08-2017 22279 78649 19-08-2017 05-10-10-14-14-15-15-27-30-33-35-46-49-59-59-59-66-66-68-75-78-80-83-84-84-84-97
12-12-2016 94479 66965 13-12-2016 00-02-03-09-21-23-29-33-33-35-41-45-45-48-50-55-64-65-69-70-83-84-86-89-93-96-97
16-11-2016 20979 52091 17-11-2016 04-07-08-11-14-20-25-38-48-49-49-52-64-65-72-76-79-83-84-90-91-93-93-97-97-99-99
07-11-2016 91479 55986 08-11-2016 00-03-05-05-07-08-10-13-17-19-22-29-41-43-47-48-50-52-52-62-62-62-67-70-71-72-86
16-12-2015 82079 08386 17-12-2015 01-03-06-14-16-17-27-33-34-36-37-38-43-44-51-57-59-61-62-75-77-77-78-86-86-93-97
28-07-2015 75879 07059 29-07-2015 04-04-10-23-27-32-32-37-38-41-42-45-56-59-62-63-63-64-65-66-72-76-78-84-85-90-96
11-08-2014 12979 95361 12-08-2014 06-07-07-08-17-18-28-29-29-30-30-31-34-41-42-43-52-57-61-62-70-77-85-90-96-99-99
08-06-2014 20179 94160 09-06-2014 03-11-15-15-16-16-23-28-28-29-30-35-46-47-50-55-58-60-60-70-70-72-75-87-91-93-96
03-03-2014 66679 45436 04-03-2014 04-06-12-15-20-26-30-31-36-37-41-45-47-49-54-55-56-61-64-67-69-72-76-78-84-90-99
14-02-2014 11279 99536 15-02-2014 05-09-09-09-15-19-32-36-41-43-50-50-51-52-62-62-66-67-67-68-73-77-80-83-85-95-96
17-10-2013 56279 74506 18-10-2013 01-06-10-10-27-28-29-29-30-37-38-40-44-45-53-55-56-66-68-77-77-89-90-95-95-96-96
10-09-2013 09079 04474 11-09-2013 05-09-10-10-12-17-17-18-20-21-27-30-36-38-39-40-42-46-52-57-60-62-74-77-79-79-81
30-07-2013 45579 66317 31-07-2013 08-10-11-17-18-21-27-31-31-32-45-53-58-58-59-60-61-64-67-74-76-76-78-78-79-80-96
08-06-2013 49579 99535 09-06-2013 02-03-09-18-20-24-24-25-35-36-37-40-50-55-59-59-61-65-66-67-69-71-74-80-82-89-89
25-06-2011 60579 00135 26-06-2011 01-09-11-20-28-30-32-35-37-46-46-50-52-56-58-61-61-62-71-76-76-77-81-83-84-90-99
09-10-2010 55079 50321 10-10-2010 02-06-06-09-14-16-18-18-18-21-24-40-45-45-53-54-55-57-60-65-76-78-81-86-88-92-92
06-10-2010 82779 91737 07-10-2010 14-15-15-17-18-22-27-30-35-37-45-50-55-57-66-69-72-74-76-78-84-84-88-92-94-94-96
24-02-2010 81579 43504 25-02-2010 01-02-03-04-05-10-17-17-17-19-29-30-34-34-35-36-41-41-48-59-60-62-68-69-85-85-99
07-10-2009 90579 66803 08-10-2009 03-03-08-13-19-26-27-28-31-33-36-36-41-42-48-51-51-66-72-78-79-80-81-89-92-95-98
20-07-2009 54179 07396 21-07-2009 03-06-14-18-23-37-37-40-41-47-47-48-49-63-65-66-68-70-73-73-75-79-79-88-95-96-97
17-02-2009 25079 40250 18-02-2009 00-03-13-16-23-35-38-43-45-46-49-50-51-58-63-64-67-75-77-79-91-92-94-94-97-98-99
10-03-2008 89079 43191 11-03-2008 04-10-10-14-14-18-20-25-36-39-41-42-42-44-45-45-57-60-63-65-74-75-81-89-89-91-98
03-02-2008 89979 40558 04-02-2008 00-00-01-11-16-17-20-29-30-31-35-36-53-58-60-61-63-64-64-64-71-73-80-81-87-94-97
05-09-2007 54379 57954 06-09-2007 00-01-03-19-26-27-36-39-48-51-52-53-54-55-56-57-58-63-64-66-70-71-75-77-77-95-95
09-06-2007 99879 51785 10-06-2007 04-10-12-14-20-20-23-33-33-35-38-39-42-43-47-52-59-76-78-79-79-80-81-83-85-93-97
04-12-2006 17279 35755 05-12-2006 04-11-14-17-17-19-21-27-28-41-43-45-49-52-55-55-55-56-58-66-74-75-79-84-86-98-98
13-11-2006 23679 16421 14-11-2006 03-10-12-14-21-23-29-35-36-37-37-50-54-57-58-64-66-67-71-79-81-85-86-87-93-95-99
03-10-2006 65679 79270 04-10-2006 01-05-08-10-20-20-24-25-27-30-30-32-33-40-43-47-50-60-65-66-67-70-70-83-85-86-92
03-09-2006 48979 72620 04-09-2006 00-00-17-18-19-20-29-30-30-31-36-43-44-51-58-61-63-64-68-73-73-75-76-83-90-94-97
26-02-2006 61779 66912 27-02-2006 00-03-12-13-13-14-15-21-35-38-43-46-46-47-48-53-54-59-62-65-73-82-83-83-87-95-95
08-01-2006 30779 25322 09-01-2006 01-05-07-08-09-16-18-22-22-31-37-37-38-40-47-47-51-52-64-67-76-81-90-94-94-95-99
13-11-2005 28979 83519 14-11-2005 08-10-11-13-13-19-21-23-28-28-32-36-37-40-43-43-44-48-49-67-72-73-74-75-83-83-88
27-09-2005 47279 71607 28-09-2005 02-07-19-21-22-25-29-30-31-34-35-36-39-40-55-62-64-64-67-68-69-81-90-92-95-96-98

Để biết chắc hôm nay đề về 79 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 79 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 79 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 79 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 79 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 79 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 79 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 79 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 79 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 79 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 79 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 79 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 79 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 3 lần đề về 79 vào tháng 3,5 và tháng 6.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 79 về 6 lần đề về 79 vào tháng 1,7,11 và 3 lần tháng 6.

Năm 2020 đề về số 79 ra tới 2 lần vào tháng 4 và tháng 5.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 79 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 79 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 79. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 79 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 79

Đề về 79 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 79 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 79 đã ra 5 lần sau đề về số 79 và đề số 79 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 79 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 79 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 79 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 79 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 79 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 79 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 79 hôm sau đánh nên ngay con 79 hoặc đánh ngay cặp 14-41 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 79 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 14 và 41 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 79 kèm theo lô 79 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 79 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 79

Đề về 79 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 79 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 79, thống kê chạm những hôm đề về 79, và bảng thống kê những ngày đề về 79, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.