Đề về 78 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 78 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 78

Bộ số Bộ số Bộ số
52 - 3 Lần 32 - 3 Lần 60 - 2 Lần
25 - 2 Lần 51 - 2 Lần 96 - 2 Lần
16 - 2 Lần 36 - 2 Lần 27 - 2 Lần
54 - 2 Lần 76 - 2 Lần 03 - 1 Lần
77 - 1 Lần 75 - 1 Lần 83 - 1 Lần
02 - 1 Lần 29 - 1 Lần 00 - 1 Lần
12 - 1 Lần 91 - 1 Lần 19 - 1 Lần
04 - 1 Lần 40 - 1 Lần 88 - 1 Lần
39 - 1 Lần 06 - 1 Lần 11 - 1 Lần
80 - 1 Lần 24 - 1 Lần 56 - 1 Lần
08 - 1 Lần 01 - 1 Lần 84 - 1 Lần
23 - 1 Lần 13 - 1 Lần 59 - 1 Lần
95 - 1 Lần 49 - 1 Lần 38 - 1 Lần
47 - 1 Lần 82 - 1 Lần 21 - 1 Lần
99 - 1 Lần 98 - 1 Lần 92 - 1 Lần
62 - 1 Lần 74 - 1 Lần 15 - 1 Lần
79 - 1 Lần 85 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 78

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 8 Lần Đuôi 2 về 11 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 3 Lần Đuôi 6 về 10 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 4 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 78

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
20-12-2023 64978 88485 21-12-2023 00-03-09-17-21-23-26-41-46-49-61-66-75-79-80-81-83-83-85-86-87-87-90-90-90-93-97
06-12-2023 93178 35627 07-12-2023 13-14-17-17-24-25-27-29-37-40-41-44-46-47-48-51-58-60-61-68-69-73-73-78-91-96-99
24-09-2023 62778 68779 25-09-2023 03-05-05-05-07-14-16-16-21-22-27-27-48-51-56-61-65-65-68-70-71-75-77-79-83-93-97
29-08-2023 49278 76551 30-08-2023 00-02-03-09-11-15-24-26-27-28-37-39-41-51-52-56-56-68-71-71-72-74-82-84-93-96-97
10-12-2022 82978 20815 11-12-2022 00-06-10-13-13-15-20-24-25-26-30-34-36-54-61-66-70-72-78-80-82-84-85-85-92-93-94
16-11-2022 50578 05776 17-11-2022 00-00-07-08-10-15-16-19-24-26-31-48-49-50-51-55-60-66-75-76-79-81-95-95-97-98-99
22-12-2021 09078 78708 23-12-2021 00-05-05-08-11-14-17-21-21-24-34-58-61-63-68-71-73-77-77-79-80-80-80-85-87-98-99
24-09-2021 51678 92408 25-09-2021 06-08-11-23-34-35-41-43-45-48-52-62-63-67-71-73-74-75-77-83-87-92-92-94-95-97-97
26-08-2021 88678 69159 27-08-2021 00-06-09-12-13-26-27-40-45-45-54-54-58-59-59-65-65-76-79-79-80-84-86-87-90-95-99
02-05-2021 76578 51925 03-05-2021 03-12-16-16-17-25-28-29-36-37-40-41-47-49-56-60-61-66-68-72-72-74-81-83-87-88-91
25-04-2021 73278 16252 26-04-2021 02-10-12-12-14-16-19-23-36-52-55-58-64-65-68-75-75-78-78-80-81-83-84-86-86-94-96
04-04-2021 16278 06800 05-04-2021 00-06-08-11-12-15-25-26-42-43-48-51-56-57-59-60-61-67-68-74-81-82-86-87-91-95-96
04-06-2020 76278 79913 05-06-2020 00-01-02-03-08-13-13-20-22-23-26-26-30-31-36-38-38-42-42-47-47-47-53-66-76-80-99
24-03-2020 31578 54296 25-03-2020 00-11-13-17-18-19-21-33-37-40-43-45-48-55-57-64-66-68-68-73-73-82-82-84-84-88-96
22-11-2019 75178 89736 23-11-2019 01-05-08-12-12-23-25-36-42-47-47-50-52-61-61-62-68-68-74-77-80-84-87-89-91-96-97
27-09-2019 98278 59416 28-09-2019 06-08-09-12-12-14-16-20-23-27-29-37-38-39-41-43-46-54-57-59-60-60-68-72-76-84-93
21-09-2019 71778 03074 22-09-2019 01-02-04-05-05-07-08-10-12-18-38-43-68-69-70-70-72-74-78-79-83-86-86-88-92-92-94
02-07-2019 85978 07188 03-07-2019 03-07-10-15-19-26-28-31-46-48-50-56-57-58-64-65-66-66-76-85-87-88-90-96-97-98-98
22-09-2018 29578 12662 23-09-2018 03-10-16-17-20-21-23-28-31-35-38-44-46-48-49-56-61-62-65-65-69-71-75-76-79-87-91
10-12-2017 99478 39260 11-12-2017 01-01-03-09-11-16-19-19-21-35-38-42-46-51-52-55-60-62-66-71-74-75-80-87-88-88-93
22-06-2017 98378 86523 23-06-2017 00-05-12-13-21-23-26-29-30-43-45-49-52-54-59-59-60-65-73-74-74-81-81-83-84-88-91
15-12-2016 51178 32101 16-12-2016 00-01-06-11-13-13-22-30-30-31-32-34-46-48-50-56-58-58-64-69-73-73-76-83-96-98-98
21-10-2016 49878 57699 22-10-2016 03-09-10-21-33-37-43-49-54-55-57-62-67-70-71-75-77-78-78-79-80-86-90-92-96-99-99
16-07-2016 57878 91503 17-07-2016 03-08-09-09-13-16-20-21-27-29-35-52-53-56-56-65-66-67-67-71-77-78-80-81-82-87-91
15-06-2016 13478 23096 16-06-2016 01-10-12-18-18-23-27-30-33-33-40-41-42-45-47-49-50-53-64-73-85-85-90-92-94-96-98
04-06-2016 25678 51092 05-06-2016 03-09-16-17-24-28-30-47-47-54-57-59-59-60-62-66-73-83-89-92-93-93-95-96-97-98-98
25-04-2016 47878 83725 26-04-2016 01-03-11-12-13-18-19-19-24-25-28-39-40-45-47-48-50-54-54-55-66-69-75-78-88-96-97
31-03-2016 44978 92332 01-04-2016 03-06-09-11-19-21-26-27-28-28-30-31-32-34-40-44-46-47-47-56-59-60-72-82-88-90-90
30-12-2015 59778 89356 31-12-2015 00-06-06-08-09-12-13-15-15-23-27-36-36-40-40-42-47-56-58-69-76-84-85-87-88-94-94
01-12-2015 83078 90340 02-12-2015 02-02-14-15-17-19-21-22-23-24-28-30-37-38-40-40-47-52-54-55-56-62-63-68-73-85-97
04-11-2015 26978 73424 05-11-2015 05-08-09-10-11-13-18-23-24-33-34-35-37-43-58-64-65-65-71-71-80-85-89-90-91-91-93
04-06-2015 41878 23184 05-06-2015 16-18-21-30-31-32-33-38-39-42-50-58-58-64-68-68-69-74-75-76-81-84-86-88-93-97-97
01-06-2015 02178 17132 02-06-2015 03-03-04-05-15-23-26-31-31-32-35-39-46-47-48-56-65-67-73-78-80-83-85-87-87-89-93
24-04-2015 95378 38176 25-04-2015 01-03-07-16-24-24-25-27-30-30-39-41-44-49-52-53-55-67-68-69-70-74-75-76-86-88-92
21-07-2014 27778 36991 22-07-2014 00-06-13-14-16-17-18-20-24-24-25-35-36-44-48-52-52-70-71-72-79-83-85-86-90-91-92
28-04-2014 94678 75251 29-04-2014 02-08-23-26-28-31-33-35-39-39-44-45-47-47-51-59-60-64-66-66-68-75-75-86-89-96-99
20-12-2013 19578 59421 21-12-2013 00-01-02-21-21-25-25-31-34-37-38-39-41-44-49-50-52-67-68-74-76-78-83-85-88-94-97
24-11-2013 69378 97429 25-11-2013 07-17-18-18-25-29-29-33-37-42-47-50-51-54-57-63-64-64-65-70-70-72-76-78-95-95-98
22-09-2013 63978 82802 23-09-2013 02-07-08-12-18-19-24-29-34-35-35-46-52-64-65-66-67-72-74-76-81-83-87-90-92-96-97
08-02-2013 55678 09-02-2013
01-01-2013 04278 10604 02-01-2013 02-03-04-08-10-12-30-36-41-42-43-43-46-53-57-62-63-70-70-72-75-75-77-84-89-90-97
21-03-2012 30078 46180 22-03-2012 01-02-04-06-16-20-22-22-23-29-36-41-44-50-62-64-64-68-70-76-79-80-84-85-87-90-95
18-01-2012 34978 19-01-2012
31-12-2011 94078 41998 01-01-2012 01-03-08-17-22-30-32-33-34-41-51-55-59-65-68-69-69-72-73-77-80-83-85-91-92-98-98
29-06-2011 05378 55127 30-06-2011 01-05-10-11-13-13-16-18-21-25-27-27-31-36-42-42-43-50-54-57-67-72-75-79-88-89-96
15-12-2010 75178 03711 16-12-2010 00-02-10-11-13-17-19-27-34-34-37-42-46-51-51-54-67-71-74-82-83-84-85-85-87-87-89
12-10-2010 99178 52552 13-10-2010 00-03-11-14-19-21-22-25-26-34-36-38-45-50-52-52-54-61-63-66-75-79-85-85-88-92-99
22-08-2010 02378 11083 23-08-2010 06-06-11-15-15-17-36-40-46-47-55-59-64-68-68-70-72-72-73-76-79-80-83-85-89-92-95
13-02-2009 10978 26482 14-02-2009 00-01-01-10-11-14-16-18-19-21-23-26-26-45-46-46-51-53-57-73-78-82-83-86-89-91-99
19-12-2008 85678 78747 20-12-2008 03-10-15-15-20-23-24-27-33-37-38-42-47-48-51-59-62-68-72-73-75-79-84-91-96-97-99
30-11-2008 40178 52375 01-12-2008 01-11-11-12-15-18-20-22-30-40-45-48-50-57-57-60-61-64-64-66-73-75-80-84-85-87-90
18-09-2008 34978 63554 19-09-2008 03-09-10-11-15-18-27-27-27-28-37-39-45-46-50-54-68-71-74-75-78-80-81-85-85-91- 
05-09-2008 32978 24438 06-09-2008 10-11-14-18-19-20-20-21-27-33-38-43-48-49-56-63-69-70-75-75-80-81-82-88-89-91-99
05-08-2008 54478 01219 06-08-2008 05-05-10-13-14-15-17-19-27-33-43-46-50-55-56-60-60-61-69-76-82-82-86-88-89-90-95
17-04-2008 84878 72101 18-04-2008 01-06-06-07-09-14-17-24-29-32-40-40-44-51-53-55-58-62-64-64-68-71-83-86-89-89-93
01-02-2008 13478 01549 02-02-2008 12-15-17-20-29-31-33-39-40-42-43-45-49-49-54-57-63-64-71-75-77-80-85-86-88-92-95
29-10-2007 95878 97652 30-10-2007 02-08-13-15-15-18-18-20-28-33-39-42-45-46-47-52-55-56-61-74-74-84-91-93-94-99-99
30-09-2007 90678 74360 01-10-2007 04-06-06-08-12-15-20-26-27-29-31-33-44-47-58-58-59-60-60-61-62-71-72-79-83-86-91
04-04-2007 61778 37206 05-04-2007 06-08-10-13-17-20-30-30-32-36-44-47-49-49-51-56-58-62-64-64-71-76-79-85-90-92-95
19-03-2007 37378 76612 20-03-2007 00-11-12-12-16-16-18-20-25-26-27-31-33-39-55-56-63-72-74-79-88-90-96-97-97-98-99
07-02-2007 33278 18836 08-02-2007 02-02-05-14-15-16-18-27-36-38-39-41-41-45-50-53-61-67-70-71-75-79-82-84-86-94-97
21-01-2007 14478 82377 22-01-2007 02-09-14-18-19-20-22-26-28-34-35-38-44-50-53-56-61-62-64-66-68-68-73-77-84-97-98
03-01-2007 85678 37839 04-01-2007 01-04-06-06-10-11-19-22-30-31-32-38-39-40-44-54-57-67-68-76-85-85-86-91-93-94-98
17-06-2006 10978 36654 18-06-2006 03-10-14-20-26-27-29-38-38-40-41-45-51-54-56-61-67-75-77-77-78-78-79-80-86-87-97
12-02-2006 78278 13103 13-02-2006 02-03-12-12-13-17-19-23-25-26-26-29-30-45-47-50-52-63-67-75-75-83-95-96-96-97-98
27-12-2005 09778 64632 28-12-2005 01-05-06-15-16-24-28-30-32-36-38-39-39-42-46-57-68-70-71-77-79-81-83-90-91-93-96
02-11-2005 47678 46216 03-11-2005 06-09-16-17-19-31-31-32-38-43-48-48-50-51-51-52-55-63-69-72-75-80-80-88-90-92-96
12-08-2005 08878 59595 13-08-2005 00-01-01-03-08-09-20-22-25-30-38-44-55-61-61-70-70-76-79-81-84-84-85-90-91-95-96

Để biết chắc hôm nay đề về 78 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 78 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 78 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 78 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 78 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 78 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 78 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 78 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 78 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 78 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 78 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 78 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 78 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được 

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 73 về 6 lần đề về 78 vào tháng 5,8,9,12 và 2 lần tháng 4.

Năm 2020 đề về số 78 ra tới 2 lần vào tháng 3 và tháng 6.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 78 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 78 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 78. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 78 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 78

 

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 78 đã ra 5 lần sau đề về số 78 và đề số 78 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 78 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 78 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 78 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 78 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 78 chuẩn 3

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 78 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 78 hôm sau đánh nên ngay con 78 hoặc đánh ngay cặp 04-40 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 78 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 04 và 40 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 78 kèm theo lô 78 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 78 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 78

Đề về 78 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 78 chuẩn 4

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 78, thống kê chạm những hôm đề về 78, và bảng thống kê những ngày đề về 78, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.