Đề về 77 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 77 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 77

Bộ số Bộ số Bộ số
96 - 3 Lần 63 - 2 Lần 27 - 2 Lần
53 - 2 Lần 64 - 2 Lần 32 - 2 Lần
10 - 2 Lần 11 - 2 Lần 81 - 2 Lần
60 - 2 Lần 58 - 2 Lần 61 - 2 Lần
56 - 2 Lần 87 - 2 Lần 78 - 2 Lần
00 - 1 Lần 02 - 1 Lần 03 - 1 Lần
52 - 1 Lần 49 - 1 Lần 74 - 1 Lần
01 - 1 Lần 77 - 1 Lần 07 - 1 Lần
41 - 1 Lần 65 - 1 Lần 62 - 1 Lần
70 - 1 Lần 18 - 1 Lần 23 - 1 Lần
90 - 1 Lần 45 - 1 Lần 75 - 1 Lần
25 - 1 Lần 84 - 1 Lần 33 - 1 Lần
66 - 1 Lần 97 - 1 Lần 36 - 1 Lần
44 - 1 Lần 50 - 1 Lần 22 - 1 Lần
05 - 1 Lần 68 - 1 Lần 21 - 1 Lần
09 - 1 Lần 29 - 1 Lần 55 - 1 Lần
19 - 1 Lần 24 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 77

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 46 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 9 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 8 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 4 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 8 Lần
Đầu 6 về 12 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 77

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
29-04-2024 15877 44624 30-04-2024 00-02-10-11-11-12-19-23-24-28-35-42-47-52-53-54-54-59-64-65-66-81-82-83-86-87-92
09-01-2024 48877 73732 10-01-2024 01-05-07-09-14-18-27-32-32-33-37-40-43-53-54-55-59-64-64-67-79-82-83-84-90-91-95
19-12-2023 14577 64978 20-12-2023 10-10-13-19-21-23-30-35-36-41-47-50-55-63-76-77-78-79-82-87-89-90-90-93-95-95-99
04-08-2023 56177 45710 05-08-2023 03-03-07-10-10-25-29-32-32-33-35-43-43-47-48-51-52-55-58-60-67-75-83-89-94-94-97
07-03-2023 75877 73787 08-03-2023 00-02-05-11-12-13-14-24-24-26-28-35-56-59-59-61-62-67-73-81-81-81-87-89-90-94-96
02-03-2023 47577 37856 03-03-2023 05-07-22-35-39-39-48-48-52-52-53-53-56-57-57-58-63-66-68-73-76-77-86-92-92-97-97
17-10-2022 15677 07253 18-10-2022 24-24-26-29-34-38-47-52-53-54-56-58-59-59-72-72-74-76-84-86-86-89-91-92-92-96-96
22-09-2022 76777 79436 23-09-2022 00-01-02-05-08-11-21-24-26-36-46-48-49-53-53-56-60-67-68-70-70-72-74-76-92-95-96
24-06-2022 49677 36768 25-06-2022 08-18-25-33-36-39-39-43-43-45-51-51-52-54-54-54-66-68-77-78-78-82-84-85-90-94-99
08-06-2022 28977 08181 09-06-2022 00-00-00-04-08-10-21-23-27-28-29-30-38-43-45-49-51-56-58-60-60-61-73-81-91-92-96
29-12-2021 13977 62033 30-12-2021 01-02-02-15-26-33-33-35-35-44-45-50-54-57-58-60-67-69-70-74-76-78-78-87-91-93-97
02-10-2021 37377 20681 03-10-2021 04-04-04-16-27-28-28-30-33-35-35-37-42-52-56-57-60-60-63-64-72-76-79-81-83-90-93
29-09-2021 76477 45811 30-09-2021 01-03-05-05-11-12-13-13-15-26-26-28-30-37-43-62-72-73-74-75-75-78-81-90-90-92-98
04-07-2021 96477 91701 05-07-2021 01-04-12-15-16-18-24-26-28-28-39-39-42-45-47-52-57-68-68-70-81-84-88-89-90-95-97
24-04-2021 21177 73278 25-04-2021 01-04-06-07-07-12-21-23-28-32-36-40-41-44-45-50-52-57-62-64-78-82-88-91-91-93-99
01-03-2021 91577 87462 02-03-2021 06-11-15-20-30-33-44-44-50-52-53-53-54-54-62-65-68-68-69-71-76-77-82-88-91-95-97
17-02-2021 05177 81910 18-02-2021 06-08-08-09-10-23-24-25-26-29-33-34-34-46-47-47-60-63-69-70-75-77-80-81-82-89-99
19-01-2021 23677 60545 20-01-2021 00-02-05-11-15-28-33-36-37-38-40-41-45-48-55-61-61-67-68-70-70-75-80-81-81-91-99
27-12-2019 04477 95201 28-12-2019 00-01-05-07-10-10-11-21-22-23-27-35-36-42-54-62-65-76-80-84-85-86-87-88-89-96-98
16-06-2019 02777 74374 17-06-2019 00-08-09-11-13-17-19-20-23-28-33-35-41-48-51-54-54-58-63-65-74-78-81-94-95-97-99
22-03-2019 97477 40005 23-03-2019 02-05-08-11-14-15-22-26-26-30-30-34-42-43-44-46-47-50-52-67-68-77-83-85-90-98-99
04-01-2019 03677 90522 05-01-2019 09-10-13-15-18-22-24-24-26-38-38-43-48-53-55-55-58-58-61-66-68-68-73-73-76-83-93
19-09-2018 96177 03096 20-09-2018 26-28-29-31-32-36-36-36-39-41-55-62-63-68-74-75-77-78-81-82-82-88-89-90-96-99-99
15-09-2018 59077 32963 16-09-2018 07-15-18-20-22-23-25-26-27-29-31-33-38-42-45-58-61-63-63-72-75-77-82-83-87-88-99
18-08-2018 00177 11219 19-08-2018 01-03-04-07-19-19-19-21-34-37-39-46-51-52-53-59-63-65-65-66-71-84-91-91-93-98-99
12-08-2018 46677 62149 13-08-2018 00-01-01-02-02-06-12-16-24-25-26-29-37-38-42-47-49-54-65-67-81-83-84-84-86-95-96
12-03-2018 17577 58507 13-03-2018 04-07-08-09-25-26-27-28-41-44-46-46-51-57-59-60-62-63-69-73-75-80-92-92-95-98-98
12-01-2018 77077 04264 13-01-2018 07-11-12-13-16-17-19-34-37-38-40-50-51-52-56-56-59-61-62-63-63-64-68-72-73-84-94
05-12-2017 82177 02564 06-12-2017 08-09-13-17-21-25-25-30-35-36-36-41-48-51-53-57-64-69-75-75-80-80-84-85-87-92-99
27-09-2017 62777 78296 28-09-2017 02-10-11-17-19-21-22-24-28-31-35-46-48-59-66-71-74-77-77-82-84-86-86-87-90-93-96
21-05-2017 99377 82752 22-05-2017 02-15-16-18-19-25-27-28-29-30-31-33-38-44-45-46-46-52-54-58-62-62-63-66-78-80-96
21-12-2016 32777 94684 22-12-2016 01-09-09-13-15-18-25-26-28-30-34-35-40-43-51-56-58-63-64-67-75-82-84-89-95-95-96
25-08-2016 53577 13061 26-08-2016 07-10-13-16-25-26-28-30-38-39-40-41-41-42-51-51-55-58-59-60-61-61-66-73-76-78-87
15-01-2016 30777 40987 16-01-2016 03-06-08-10-15-23-28-35-35-36-36-40-46-47-57-64-72-74-75-78-78-79-79-80-87-89-96
08-12-2015 49977 32853 09-12-2015 05-07-09-10-12-13-15-23-26-27-28-30-31-36-36-37-41-43-53-54-60-62-64-68-76-87-91
07-12-2014 16777 00396 08-12-2014 01-09-11-15-16-22-23-23-24-25-25-27-28-29-35-45-47-51-53-75-77-77-78-85-96-97-98
05-11-2014 38477 04225 06-11-2014 03-07-08-10-20-25-27-27-29-31-32-32-54-55-55-56-57-58-63-64-65-66-73-79-81-89-99
01-11-2014 81477 23411 02-11-2014 00-08-11-14-21-21-24-28-35-36-37-40-42-44-44-46-46-50-54-55-56-60-62-78-81-88-98
09-09-2014 24077 75090 10-09-2014 04-06-19-19-22-22-27-31-32-35-40-43-47-50-52-61-62-62-64-65-70-73-73-86-87-90-98
11-05-2014 03377 84703 12-05-2014 03-05-07-15-18-20-25-26-27-29-38-39-40-47-48-58-62-65-65-72-72-73-75-78-85-93-96
25-04-2014 36977 02561 26-04-2014 00-02-07-08-11-16-17-28-30-31-39-40-42-45-47-49-52-52-59-61-61-61-62-73-75-84-85
13-12-2013 65877 13456 14-12-2013 01-04-08-09-11-13-16-16-16-17-24-29-31-33-38-40-50-54-56-61-69-71-75-77-88-94-98
18-08-2013 81577 07902 19-08-2013 02-05-06-09-10-20-25-26-30-36-37-41-44-46-48-50-53-55-59-65-77-77-79-79-88-90-92
19-06-2013 54077 67475 20-06-2013 03-09-12-18-18-24-25-38-41-41-42-45-51-61-68-69-72-73-73-74-75-83-85-88-89-89-97
09-05-2013 28777 15497 10-05-2013 00-04-04-07-15-18-25-26-29-29-35-36-36-45-50-52-54-63-63-65-73-75-83-86-92-96-97
21-03-2013 75377 93958 22-03-2013 08-09-09-10-24-27-37-37-43-48-49-53-53-53-58-60-62-64-67-69-74-78-79-83-84-87-95
01-10-2012 41277 70927 02-10-2012 02-12-12-22-24-24-25-27-36-41-42-43-48-54-55-56-59-63-70-75-77-84-87-87-90-94-98
24-08-2012 38877 72850 25-08-2012 00-02-02-03-11-12-16-16-19-19-32-34-35-41-42-47-48-49-50-63-75-80-82-89-90-93-98
14-05-2012 08377 80265 15-05-2012 01-04-06-14-15-19-20-21-26-28-33-34-35-36-36-37-46-49-57-59-65-65-70-70-70-71-85
16-03-2012 22477 18844 17-03-2012 03-04-05-07-10-10-16-22-22-33-34-44-64-67-67-72-73-75-75-80-82-84-86-93-93-93-94
28-01-2012 68877 32455 29-01-2012 00-05-08-10-13-22-28-33-38-40-41-50-55-58-68-69-73-73-73-75-77-78-81-91-93-96-97
23-12-2011 29377 18527 24-12-2011 03-07-07-09-15-24-27-30-31-31-35-39-40-41-42-43-48-56-62-67-72-76-85-92-95-95-99
16-07-2011 83777 73429 17-07-2011 04-08-15-20-29-34-41-41-43-43-43-49-57-57-61-67-68-70-72-73-79-83-84-89-93-93-97
07-03-2011 43977 15941 08-03-2011 05-08-09-26-28-28-32-33-33-34-34-36-38-39-41-45-46-51-57-61-61-64-67-74-87-90-99
15-11-2009 79977 71200 16-11-2009 00-09-13-14-22-23-26-30-41-45-46-48-51-56-62-64-69-70-75-75-76-78-84-88-90-94-99
03-11-2009 12177 51323 04-11-2009 00-06-13-22-23-25-26-30-37-40-45-45-45-52-53-57-64-75-78-79-79-87-90-91-92-93-93
20-08-2009 69577 02566 21-08-2009 06-11-13-17-31-37-38-38-38-41-41-42-45-47-51-53-59-62-64-66-69-73-77-81-84-85-94
27-10-2008 46577 76007 28-10-2008 00-04-05-06-07-15-16-26-26-29-29-29-33-38-38-39-41-41-43-52-55-57-60-71-75-92-97
17-10-2008 06177 75458 18-10-2008 02-02-03-05-06-16-21-22-22-24-24-29-29-31-50-57-58-67-70-77-81-81-84-88-93-94-94
17-06-2008 49277 28318 18-06-2008 13-15-18-24-25-33-36-40-43-44-46-47-50-50-54-59-71-75-75-79-83-84-85-86-90-91-96
10-05-2008 40177 93509 11-05-2008 00-05-06-09-10-15-21-27-27-29-30-31-37-48-57-58-62-64-66-66-67-73-78-79-84-94-97
10-04-2008 31677 54560 11-04-2008 01-19-30-31-33-33-34-35-37-46-49-50-56-59-60-62-64-67-69-72-77-89-89-90-93-96-97
22-01-2007 82377 49963 23-01-2007 08-11-12-12-16-19-20-21-22-23-31-35-46-47-50-59-60-63-74-83-84-84-85-86-86-86-89
02-11-2006 14977 05060 03-11-2006 01-05-06-07-10-13-13-14-16-20-21-23-28-49-60-61-61-73-75-75-75-83-87-88-91-95-99
14-06-2006 14877 83932 15-06-2006 05-05-08-17-22-31-32-34-38-39-40-43-46-56-57-57-58-59-61-63-63-64-69-75-87-91-94
20-05-2006 04877 20802 21-05-2006 02-04-10-10-14-15-31-36-37-37-46-47-49-52-53-61-63-65-67-69-71-77-81-82-87-89-95
11-04-2006 89477 47370 12-04-2006 00-10-13-14-19-22-24-24-27-30-38-40-42-46-47-62-64-70-72-75-75-80-80-89-94-95-98
10-04-2006 96977 89477 11-04-2006 09-10-10-11-26-27-29-30-44-48-51-51-52-53-56-63-65-67-70-73-77-90-94-95-95-97-98
19-02-2006 61777 67700 20-02-2006 00-01-07-12-21-27-28-34-40-41-44-51-53-55-63-66-68-69-70-73-81-92-92-92-95-97-99
17-09-2005 12477 07621 18-09-2005 00-01-04-06-07-14-15-21-21-25-25-29-29-30-36-38-46-47-56-65-71-75-79-80-82-92-93

Để biết chắc hôm nay đề về 77 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 77 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 77 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 77 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 77 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 77 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 77 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 77 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 77 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 77 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 77 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 77 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 77 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 3 lần đề về 77 vào tháng 9 và 2 lần tháng 6.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 73 về 8 lần đề về 77 vào tháng 1,2,3,4,7,9,10 và tháng 12.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 77 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 77 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 77. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 77 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 77

Đề về 77 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 77 chuẩn 3

 

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 77 đã ra 5 lần sau đề về số 77 và đề số 77 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 77 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 77 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 77 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 77 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 77 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 77 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 77 hôm sau đánh nên ngay con 77 hoặc đánh ngay cặp 02-20 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 77 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 02 và 20 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 77 kèm theo lô 77 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 77 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 77

Đề về 77 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 77 chuẩn 5

 

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 77, thống kê chạm những hôm đề về 77, và bảng thống kê những ngày đề về 77, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.