Đề về 76 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 76 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 76

Bộ số Bộ số Bộ số
93 - 4 Lần 42 - 3 Lần 81 - 3 Lần
18 - 3 Lần 70 - 2 Lần 59 - 2 Lần
92 - 2 Lần 46 - 2 Lần 90 - 2 Lần
43 - 2 Lần 34 - 2 Lần 36 - 2 Lần
52 - 2 Lần 94 - 2 Lần 77 - 1 Lần
03 - 1 Lần 65 - 1 Lần 24 - 1 Lần
17 - 1 Lần 30 - 1 Lần 44 - 1 Lần
76 - 1 Lần 91 - 1 Lần 08 - 1 Lần
40 - 1 Lần 89 - 1 Lần 33 - 1 Lần
06 - 1 Lần 85 - 1 Lần 62 - 1 Lần
60 - 1 Lần 02 - 1 Lần 47 - 1 Lần
09 - 1 Lần 83 - 1 Lần 01 - 1 Lần
25 - 1 Lần 56 - 1 Lần 73 - 1 Lần
29 - 1 Lần 78 - 1 Lần 87 - 1 Lần
16 - 1 Lần 32 - 1 Lần 28 - 1 Lần
95 - 1 Lần 61 - 1 Lần 15 - 1 Lần
00 - 1 Lần 67 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 76

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 47 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 4 Lần Đuôi 2 về 10 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 10 Lần Tổng 3 về 6 Lần
Đầu 4 về 10 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 12 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 76

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
05-02-2024 69876 91267 06-02-2024 05-06-09-10-11-12-15-17-20-36-41-46-52-57-59-61-67-67-73-81-83-84-86-90-92-95-96
17-10-2023 70876 28600 18-10-2023 00-00-04-08-09-17-22-27-28-29-35-39-42-44-48-49-49-52-56-72-73-74-77-78-88-91-98
08-09-2023 13676 35252 09-09-2023 08-10-11-13-14-26-28-29-40-46-49-51-51-51-52-69-69-69-73-78-79-81-88-91-93-95-99
07-07-2023 93076 98215 08-07-2023 02-04-07-08-15-19-21-23-23-26-28-30-33-37-46-47-53-53-56-57-58-67-72-80-89-92-93
03-05-2023 85576 81918 04-05-2023 00-00-06-10-11-18-22-24-28-35-36-42-42-49-49-53-60-61-61-67-68-77-77-83-87-96-97
17-04-2023 65576 71661 18-04-2023 01-02-15-16-17-18-25-27-30-32-33-34-40-40-44-44-53-58-59-61-63-69-74-75-80-81-86
11-03-2023 47076 56695 12-03-2023 03-08-08-08-19-20-33-39-45-46-46-47-60-64-66-68-72-77-85-85-90-93-95-96-97-98-99
03-12-2022 10576 05028 04-12-2022 01-07-10-17-20-20-21-26-28-28-36-39-41-51-57-61-64-67-77-81-82-83-83-85-86-88-96
17-11-2022 05776 32592 18-11-2022 07-07-12-16-20-22-23-31-39-40-43-50-51-53-57-58-58-70-70-76-79-80-81-84-84-87-92
01-11-2022 99876 67246 02-11-2022 00-02-08-11-12-14-14-20-26-33-34-36-38-40-42-43-46-47-58-67-69-78-78-90-92-98-99
13-09-2022 21776 66581 14-09-2022 00-02-03-03-05-08-10-13-14-24-25-40-49-51-53-54-55-55-65-65-67-74-81-84-92-93-99
01-03-2022 24876 09390 02-03-2022 02-08-09-12-12-13-24-24-29-34-40-43-45-47-49-54-56-57-58-63-68-74-78-83-90-90-96
01-01-2022 10676 93494 02-01-2022 00-00-07-09-16-21-24-29-32-40-41-41-42-44-48-51-55-57-69-71-76-86-87-88-89-92-94
28-05-2021 07076 81687 29-05-2021 00-13-13-14-14-15-32-40-41-44-46-50-56-64-71-72-73-75-75-87-87-87-88-92-95-96-99
05-01-2021 19376 90402 06-01-2021 02-08-10-11-12-19-19-21-27-29-29-32-40-43-45-46-47-49-53-67-71-77-80-81-89-96-97
14-12-2020 45776 61681 15-12-2020 01-02-07-11-17-20-25-31-34-38-39-41-41-44-49-53-59-67-72-75-76-81-81-82-90-97-97
25-02-2020 37376 23146 26-02-2020 03-05-10-12-14-14-16-19-19-30-34-46-47-51-53-62-63-64-70-80-82-82-83-87-91-96-98
16-02-2020 00776 99817 17-02-2020 04-04-09-10-12-17-21-23-35-41-42-49-50-53-56-57-65-68-70-70-70-77-77-78-89-90-92
13-12-2019 30476 46694 14-12-2019 02-02-02-05-06-21-24-26-29-40-40-45-46-58-70-75-78-79-82-83-84-86-89-91-92-93-94
09-12-2019 55076 99233 10-12-2019 00-09-16-16-19-21-22-23-24-32-33-36-44-48-49-54-60-62-64-66-72-80-81-87-87-94-96
20-09-2019 02376 71778 21-09-2019 03-05-09-14-20-21-22-37-37-37-38-40-47-56-59-60-62-67-74-75-78-84-86-87-92-92-93
11-08-2019 86376 69859 12-08-2019 01-05-10-12-23-29-33-34-36-41-41-47-52-53-53-58-59-59-62-64-68-76-78-82-88-93-96
27-06-2019 51776 98073 28-06-2019 02-09-10-12-13-20-30-37-38-41-51-54-54-55-59-59-63-70-73-80-81-83-93-93-94-97-99
31-12-2018 45276 93689 01-01-2019 00-04-07-12-31-33-37-40-41-42-44-49-54-56-62-66-68-72-74-76-76-83-85-88-89-93-97
24-05-2018 42876 89936 25-05-2018 05-11-21-21-29-35-36-37-39-44-44-44-45-48-48-52-55-56-59-70-72-75-79-84-94-95-96
08-05-2018 35876 55560 09-05-2018 00-01-01-02-06-07-11-12-12-14-19-38-41-49-52-60-64-67-69-69-74-81-87-89-96-98-98
18-06-2017 15276 83224 19-06-2017 02-03-04-10-12-15-16-19-21-24-28-39-48-51-56-62-66-66-68-73-78-80-83-83-85-86-88
09-05-2017 97276 56062 10-05-2017 01-01-05-08-12-14-14-18-21-23-32-52-53-57-59-61-62-62-63-67-70-75-82-83-86-87-92
30-04-2017 13176 61365 01-05-2017 03-06-07-08-28-30-34-36-37-38-38-38-38-40-46-48-50-57-57-60-63-65-69-76-76-83-96
18-02-2017 64476 13332 19-02-2017 00-00-06-06-07-08-09-14-20-26-28-32-32-37-40-46-54-54-60-60-64-74-78-82-94-97-99
09-01-2017 68976 42040 10-01-2017 04-06-07-10-14-22-26-27-29-31-32-32-40-40-42-46-49-56-57-63-68-69-72-75-78-80-85
22-11-2016 89476 61570 23-11-2016 00-03-04-11-19-24-27-27-28-40-41-43-45-45-46-54-58-60-67-68-69-70-84-84-85-89-97
24-02-2016 48676 15452 25-02-2016 03-13-20-23-26-26-30-31-36-37-50-52-55-55-55-60-63-65-66-69-75-79-81-82-85-89-95
01-11-2015 93476 52970 02-11-2015 03-06-07-14-17-18-22-29-29-31-32-33-36-39-42-60-61-65-67-69-70-73-76-83-92-98-98
10-08-2015 04976 64908 11-08-2015 00-02-05-05-08-08-12-17-22-22-35-39-43-44-48-49-54-57-66-70-73-78-79-84-86-86-93
09-07-2015 10176 81556 10-07-2015 01-02-03-04-13-13-13-15-16-17-18-19-21-27-29-29-38-39-39-44-56-62-77-81-84-84-85
25-04-2015 38176 14493 26-04-2015 02-03-12-13-13-18-22-30-39-46-49-50-52-57-61-61-65-68-73-76-81-82-82-89-93-97-99
12-01-2015 02476 89091 13-01-2015 05-11-16-21-22-24-25-30-39-39-41-41-47-49-52-58-60-62-63-63-65-68-73-76-91-92-92
01-01-2015 56276 84125 02-01-2015 02-02-04-14-18-22-22-25-29-32-35-39-47-47-54-55-59-59-61-67-68-81-83-93-94-96-99
03-04-2014 69276 17893 04-04-2014 01-02-05-11-14-21-25-31-39-40-40-43-44-48-54-80-84-86-87-88-89-91-92-93-95-96-99
03-01-2014 42976 53329 04-01-2014 02-03-04-09-10-17-20-23-27-29-29-31-33-40-41-45-53-55-59-62-66-71-76-81-92-95-99
18-12-2013 53676 80942 19-12-2013 02-02-11-15-16-18-18-18-29-34-35-37-39-41-42-46-47-49-50-52-59-62-71-78-81-84-95
03-12-2013 90676 90085 04-12-2013 00-09-10-15-22-25-30-31-37-41-50-51-53-54-54-56-58-64-65-67-72-72-78-79-85-96-98
02-12-2013 71176 90676 03-12-2013 04-06-07-20-20-30-31-33-33-43-49-51-53-60-62-64-64-64-65-67-76-78-78-83-84-94-99
16-05-2013 98376 17701 17-05-2013 01-03-08-16-16-22-28-34-43-44-58-59-63-65-70-73-74-78-78-80-82-84-84-87-92-95-99
28-09-2012 45576 81518 29-09-2012 00-05-14-16-18-19-25-26-29-32-33-38-40-40-47-49-56-64-71-72-73-73-79-91-93-97-99
26-09-2012 83176 56836 27-09-2012 06-06-09-13-13-19-21-21-24-26-27-29-36-42-43-43-45-51-61-61-69-73-76-82-87-90-97
29-07-2012 67776 03203 30-07-2012 03-08-09-13-17-18-20-20-23-25-29-32-39-47-59-64-67-67-74-79-82-83-93-94-97-99-99
24-07-2012 09676 37818 25-07-2012 05-05-10-13-15-16-18-19-24-24-29-30-45-45-51-52-53-57-58-66-66-68-71-77-81-83-95
12-05-2012 33176 71190 13-05-2012 04-07-10-14-16-17-21-25-29-31-35-37-41-52-53-56-58-59-63-69-72-75-82-86-90-97-99
05-04-2012 98976 28993 06-04-2012 03-07-09-11-18-19-20-34-35-36-40-42-44-54-57-63-68-69-72-74-76-79-81-84-93-97-99
27-03-2012 02476 45306 28-03-2012 00-01-04-06-07-10-14-17-17-35-37-37-43-50-50-52-52-55-59-60-63-63-64-65-67-76-98
17-02-2011 16076 71683 18-02-2011 01-04-06-07-18-30-31-32-33-37-43-44-44-45-47-59-71-73-77-83-86-88-89-90-91-92-96
28-04-2010 73376 55509 29-04-2010 04-06-07-09-09-09-13-19-34-37-39-39-40-48-49-51-57-63-63-70-80-83-84-85-88-95-97
07-12-2009 58376 42844 08-12-2009 09-10-11-17-19-25-36-38-41-41-44-44-51-54-58-67-71-72-73-76-76-77-79-82-83-84-98
10-08-2009 25076 12692 11-08-2009 02-06-09-10-10-14-14-15-20-23-23-30-38-39-49-56-64-65-68-82-85-89-92-95-95-96-97
20-05-2009 09276 39547 21-05-2009 00-02-06-08-08-09-18-20-21-39-40-43-43-43-45-47-47-53-57-65-66-70-72-76-79-81-91
21-11-2008 13876 28434 22-11-2008 00-01-02-06-12-13-13-15-17-19-34-34-39-46-57-59-62-62-65-77-77-78-81-85-88-96-99
26-10-2008 64076 46577 27-10-2008 02-06-06-07-11-15-18-20-29-33-41-44-45-49-50-52-55-67-70-71-72-74-77-82-86-89-95
14-11-2007 69576 89934 15-11-2007 06-07-13-18-22-22-24-32-32-34-38-39-48-49-52-53-56-59-61-64-67-72-76-84-84-86-97
28-04-2007 24776 06993 29-04-2007 01-01-15-17-20-20-23-27-44-44-52-53-54-55-57-60-66-69-71-73-86-89-92-93-95-95-96
06-01-2007 46576 61516 07-01-2007 08-10-12-14-16-19-21-23-27-35-42-54-59-59-60-62-66-69-75-75-82-85-87-88-88-90-95
01-01-2007 78376 83859 02-01-2007 01-03-04-08-09-20-28-31-35-44-46-54-55-58-59-62-65-73-74-77-79-79-82-84-87-95-96
26-09-2006 81476 80442 27-09-2006 03-04-18-18-21-25-37-40-41-42-45-47-51-51-52-54-59-61-65-69-71-71-77-78-81-82-88
18-09-2006 81576 64130 19-09-2006 00-02-02-05-11-12-15-17-25-29-30-32-41-41-52-59-60-62-64-65-67-74-79-80-81-86-94
06-03-2006 71676 64242 07-03-2006 00-00-02-02-10-10-12-20-22-23-24-26-28-29-30-38-39-42-51-56-56-71-81-84-90-93-95
25-05-2005 66676 33943 26-05-2005 04-09-12-15-22-22-24-24-25-30-31-33-34-36-37-43-49-52-54-54-57-67-68-84-92-93-98
09-03-2005 84376 29043 10-03-2005 03-04-09-10-12-17-27-29-31-39-42-43-46-46-49-49-50-50-59-59-76-80-80-81-85-96-97
11-02-2005 53776 42481 12-02-2005 08-18-24-32-41-43-45-45-47-48-49-50-54-56-68-69-73-73-81-84-86-88-90-91-91-92-96

Để biết chắc hôm nay đề về 76 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 76 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 76 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 76 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 76 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 76 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 76 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 76 bao nhiêu lần trong một năm?

Anh em muốn biết đề về số 76 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 76 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 76 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 3 lần đề về 76 vào tháng 1,3 và tháng 9.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 73 về 2 lần đề về 76 vào tháng 1 và tháng 5.

Năm 2020 đề về số 76 ra tới 3 lần vào tháng 12 và 2 lần tháng 2.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 76 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 76 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 76. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 76 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 76

Đề về 76 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 76 chuẩn 2

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 76 đã ra 5 lần sau đề về số 76 và đề số 76 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 76 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 76 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 76 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 76 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 76 chuẩn 3

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 76 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 76 hôm sau đánh nên ngay con 76 hoặc đánh ngay cặp 09-90 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 76 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 09 và 90 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 76 kèm theo lô 76 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 76 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 76

Đề về 76 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 76 chuẩn 4

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 76, thống kê chạm những hôm đề về 76, và bảng thống kê những ngày đề về 76, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.