Warning: Undefined array key "2020-01-24" in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 75

Warning: Undefined array key "2016-02-04" in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 75
Đề về 75 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 75 chuẩn

Đề về 75 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 75 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 75

Bộ số Bộ số Bộ số
10 - 4 Lần 50 - 3 Lần 49 - 3 Lần
99 - 2 Lần 35 - 2 Lần 15 - 2 Lần
27 - 2 Lần 55 - 2 Lần 39 - 2 Lần
16 - 2 Lần 81 - 2 Lần 53 - 2 Lần
09 - 1 Lần 00 - 1 Lần 91 - 1 Lần
57 - 1 Lần 46 - 1 Lần 24 - 1 Lần
18 - 1 Lần 76 - 1 Lần 78 - 1 Lần
44 - 1 Lần 21 - 1 Lần 75 - 1 Lần
30 - 1 Lần 80 - 1 Lần 48 - 1 Lần
82 - 1 Lần 02 - 1 Lần 04 - 1 Lần
31 - 1 Lần 23 - 1 Lần 25 - 1 Lần
73 - 1 Lần 14 - 1 Lần 40 - 1 Lần
65 - 1 Lần 26 - 1 Lần 88 - 1 Lần
03 - 1 Lần 41 - 1 Lần 90 - 1 Lần
38 - 1 Lần 70 - 1 Lần 79 - 1 Lần
20 - 1 Lần 12 - 1 Lần 47 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 75

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 48 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 11 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 3 Lần
Đầu 2 về 8 Lần Đuôi 2 về 3 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 9 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 0 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 9 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 1 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 9 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 75

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
25-01-2024 77375 20347 26-01-2024 06-07-11-18-18-20-23-33-38-42-44-47-47-47-48-52-56-58-59-60-68-79-88-91-96-97-99
12-11-2023 98375 19412 13-11-2023 03-05-06-10-11-12-19-19-30-31-35-43-44-46-48-49-64-67-68-72-76-78-90-93-94-95-99
12-10-2023 50875 40620 13-10-2023 08-09-17-19-20-24-35-35-35-42-44-47-55-59-68-72-76-79-79-83-83-84-86-93-94-95-97
26-04-2023 89675 80755 27-04-2023 02-16-24-27-32-38-41-43-45-50-55-57-64-65-68-70-70-73-73-74-74-79-84-86-90-93-95
13-03-2023 17375 67879 14-03-2023 05-09-10-11-20-22-26-33-33-35-38-39-40-41-44-49-58-60-61-63-74-76-77-78-79-85-90
20-02-2023 32775 90781 21-02-2023 08-08-10-10-10-16-17-17-32-34-35-43-47-57-60-62-62-67-74-75-81-82-82-86-86-89-92
14-05-2022 30775 93649 15-05-2022 05-08-10-12-13-16-25-25-29-32-42-43-49-49-52-54-56-63-65-66-73-76-84-85-91-94-94
28-02-2022 89075 24876 01-03-2022 01-02-06-09-13-28-29-33-35-37-45-49-51-52-53-54-60-64-66-72-76-76-77-79-91-93-93
01-07-2021 01275 87781 02-07-2021 01-16-17-20-22-28-28-32-36-40-40-53-59-62-75-78-80-80-81-86-86-87-88-90-91-95-99
20-04-2021 05475 84355 21-04-2021 01-01-14-18-18-21-32-34-35-36-37-41-41-41-43-47-50-51-53-55-69-73-77-90-96-97-99
07-04-2021 97675 63904 08-04-2021 03-04-07-07-10-11-18-22-22-31-33-36-37-40-40-42-47-53-67-78-79-79-84-84-86-90-94
06-08-2020 25375 43614 07-08-2020 07-13-14-14-21-30-30-35-38-38-39-45-50-53-63-65-71-74-79-81-81-82-83-84-89-90-97
04-07-2020 77775 11070 05-07-2020 00-01-11-11-16-16-24-25-41-41-43-44-50-52-55-56-56-58-59-67-70-77-81-90-94-98-98
06-02-2020 26275 14973 07-02-2020 02-06-07-12-18-18-19-21-26-28-39-40-43-43-48-49-53-59-71-72-73-74-79-82-90-95-96
23-01-2020 16875
Warning: Attempt to read property "gdb" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 675
24-01-2020
Warning: Attempt to read property "giai_khac" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 679
06-10-2019 24275 94200 07-10-2019 00-03-06-14-16-17-24-29-35-43-47-47-54-57-64-64-65-74-75-80-83-85-88-89-93-95-99
08-06-2019 81575 53338 09-06-2019 00-01-02-04-08-16-18-24-28-33-35-38-39-49-52-54-55-57-57-62-77-78-80-83-83-94-96
29-12-2018 56675 65753 30-12-2018 01-05-13-14-15-22-24-29-30-31-32-46-50-53-53-60-61-63-68-73-74-79-83-84-85-88-96
19-12-2018 29775 41302 20-12-2018 02-04-05-07-07-08-16-21-22-25-26-35-42-44-45-48-51-54-59-66-70-70-81-85-88-96-96
06-06-2018 66175 45882 07-06-2018 02-03-12-14-18-21-25-29-30-38-40-49-52-59-64-65-66-70-74-77-78-82-84-88-89-89-95
08-02-2018 68975 18625 09-02-2018 01-02-12-20-25-35-39-42-50-50-53-54-54-56-66-68-68-68-77-77-80-81-93-94-94-95-97
18-12-2017 64375 25818 19-12-2017 01-04-11-12-12-14-15-18-20-23-25-32-46-46-48-49-53-59-60-60-65-71-75-85-87-89-92
29-11-2017 95375 51750 30-11-2017 00-00-01-05-05-14-15-18-19-28-31-41-44-45-45-50-51-51-59-68-80-81-81-82-83-87-97
22-03-2017 70175 06750 23-03-2017 11-15-15-22-25-26-28-31-35-35-43-49-50-54-60-65-66-67-68-70-72-73-74-76-78-80-81
30-11-2016 97475 04448 01-12-2016 01-07-08-11-16-18-20-32-32-34-38-46-48-52-54-61-69-73-75-76-82-83-84-85-89-91-94
01-08-2016 14575 99399 02-08-2016 08-12-16-21-22-24-26-33-34-36-37-56-56-58-58-62-63-65-71-74-76-79-80-84-85-91-99
27-06-2016 83475 07224 28-06-2016 04-10-11-14-14-16-22-23-24-26-30-46-53-54-55-57-64-69-72-75-75-79-83-86-87-90-99
11-05-2016 83775 99739 12-05-2016 04-05-06-07-10-11-12-19-20-28-31-33-33-37-37-39-42-50-53-54-60-64-64-69-84-92-95
20-04-2016 20075 31780 21-04-2016 01-05-06-09-13-14-16-17-23-28-29-30-32-42-47-49-55-62-69-73-76-78-80-80-80-85-89
03-02-2016 84175
Warning: Attempt to read property "gdb" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 675
04-02-2016
Warning: Attempt to read property "giai_khac" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 679
26-07-2015 79675 14709 27-07-2015 00-01-08-09-09-10-15-29-29-30-33-34-37-41-42-44-56-65-69-69-70-70-73-81-90-92-92
12-05-2015 68375 20310 13-05-2015 00-04-04-04-08-10-10-10-13-17-18-30-34-35-38-44-47-50-51-52-56-66-73-81-88-92-97
06-05-2015 84075 64210 07-05-2015 01-04-06-07-10-12-16-20-25-29-29-33-38-41-43-45-45-46-48-53-54-71-74-83-83-86-95
09-04-2015 49175 35615 10-04-2015 00-00-04-04-06-09-11-13-15-25-27-31-34-43-44-45-52-62-63-64-68-72-74-74-76-87-89
18-07-2014 87375 15841 19-07-2014 02-13-14-19-26-33-34-35-35-36-36-37-41-42-50-59-60-61-63-74-77-80-87-87-88-98-98
11-12-2013 49375 22230 12-12-2013 04-06-10-10-15-17-24-24-30-32-34-41-58-61-63-64-65-68-72-78-78-86-86-88-89-95-99
18-11-2013 38275 85746 19-11-2013 05-06-11-17-36-43-44-46-46-48-54-59-61-61-62-62-63-67-68-69-74-78-86-86-86-91-98
20-06-2013 67475 61123 21-06-2013 07-13-16-18-21-22-23-24-32-34-37-38-40-41-46-47-47-51-53-55-56-64-66-69-85-86-87
06-12-2012 69975 59039 07-12-2012 07-07-07-08-15-19-31-33-33-37-39-43-43-44-44-45-54-59-66-71-77-83-84-90-91-93-96
05-12-2012 61775 69975 06-12-2012 00-01-11-11-12-17-18-23-30-30-31-32-33-35-36-38-41-41-72-75-75-81-81-86-94-98-99
18-09-2012 57675 43850 19-09-2012 04-09-10-10-16-17-22-30-30-32-34-36-37-40-42-50-50-53-57-68-69-72-73-77-77-85-96
10-03-2012 69675 98049 11-03-2012 11-14-26-33-37-38-39-39-40-42-44-46-47-48-49-49-50-51-58-83-88-91-92-93-97-97-99
26-02-2012 90875 88299 27-02-2012 00-04-06-15-16-17-18-20-24-28-30-33-36-45-45-47-54-59-65-80-82-83-84-92-98-98-99
18-02-2012 18175 23590 19-02-2012 01-09-17-20-21-23-34-39-40-43-54-54-54-57-58-58-66-69-69-76-79-87-88-89-90-91-99
16-02-2012 08375 61931 17-02-2012 01-04-14-15-21-24-24-25-25-31-34-40-40-43-45-49-56-58-60-65-67-75-80-87-93-96-97
14-10-2011 00175 88803 15-10-2011 01-02-03-06-06-11-23-27-29-29-31-38-39-50-56-57-59-61-63-65-76-77-81-82-87-97-99
17-05-2011 21975 29621 18-05-2011 11-13-13-15-21-21-23-29-31-31-34-38-39-39-50-56-58-62-65-67-70-73-86-87-88-94-96
12-07-2010 14975 00127 13-07-2010 00-05-06-06-12-12-16-20-21-26-27-32-36-47-49-50-58-64-65-68-68-70-81-84-85-87-97
25-05-2010 10875 38344 26-05-2010 06-07-07-15-17-20-21-25-28-28-29-30-33-35-37-38-43-44-44-45-60-76-78-81-82-96-99
17-04-2010 81175 05253 18-04-2010 01-02-04-09-14-24-25-31-33-48-49-53-54-55-56-61-64-66-69-79-82-84-90-93-95-96-99
02-10-2009 80975 80188 03-10-2009 02-02-06-12-20-21-26-28-32-35-40-48-49-52-56-61-68-72-74-77-82-86-88-90-94-95-99
05-08-2009 03875 08709 06-08-2009 00-02-02-04-05-09-10-21-26-33-34-39-40-51-53-56-62-75-76-77-79-80-83-83-90-94-94
27-02-2009 28575 41626 28-02-2009 05-10-12-17-17-20-21-26-28-31-40-42-48-49-54-59-63-64-65-67-68-80-82-82-90-96-96
25-12-2008 48175 32027 26-12-2008 01-04-06-11-22-23-26-26-27-29-35-45-45-50-61-61-62-63-66-69-73-76-82-84-87-94-99
01-12-2008 52375 08757 02-12-2008 00-06-07-08-11-13-25-37-39-42-44-45-46-49-57-58-58-59-59-63-65-66-74-75-79-79-95
25-08-2008 55175 39515 26-08-2008 05-15-19-21-22-23-23-24-28-38-40-53-55-58-66-69-69-70-73-77-79-85-87-88-90-93-94
12-04-2008 14275 23216 13-04-2008 00-05-05-06-10-13-15-15-16-19-20-29-39-43-45-56-61-73-76-82-83-83-88-93-97-98-99
14-01-2008 69275 31710 15-01-2008 00-03-08-10-18-18-20-21-26-27-33-36-42-63-63-69-69-70-73-74-85-86-87-87-95-96-97
28-12-2007 46375 32565 29-12-2007 05-07-08-12-19-24-28-29-35-42-43-53-63-63-64-65-73-73-75-76-86-89-90-91-92-94-95
11-12-2007 63675 57910 12-12-2007 01-07-10-11-15-19-19-21-25-30-34-34-37-38-44-46-47-55-60-64-72-73-82-88-91-95-99
19-07-2007 61475 14516 20-07-2007 00-05-07-16-23-27-33-35-36-39-47-48-49-56-56-57-64-66-70-72-73-76-79-82-83-87-95
09-05-2007 97775 77635 10-05-2007 09-10-10-11-11-14-14-16-18-22-25-25-28-31-33-35-37-44-45-46-63-71-74-88-89-99-99
06-02-2007 44875 33278 07-02-2007 07-11-13-14-30-31-34-34-36-37-38-40-40-42-44-56-57-59-78-78-81-85-87-88-91-94-96
15-11-2006 34175 16549 16-11-2006 03-05-10-12-13-15-23-23-25-26-33-38-41-43-48-49-53-57-60-62-64-76-83-88-97-98-98
30-10-2006 48575 11291 31-10-2006 02-03-11-18-20-23-23-25-27-30-36-37-43-56-69-70-72-76-77-77-77-78-82-82-83-91-94
06-05-2005 70375 38340 07-05-2005 06-10-13-15-15-20-20-34-40-42-44-45-50-51-52-57-61-65-67-68-75-77-81-83-86-92-95
21-03-2005 40375 06635 22-03-2005 01-03-08-12-14-14-19-24-25-29-32-32-35-44-47-50-52-58-62-71-73-82-85-85-88-92-97

Để biết chắc hôm nay đề về 75 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 75 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 75 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 75 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 75 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 75 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 75 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 75 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 75 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 75 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 75 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 75 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 75 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 2 lần đề về 75 vào tháng 2 và tháng 5.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 73 về 3 lần đề về 75 vào tháng 7 và tháng 2 lần tháng 4.

Năm 2020 đề về số 75 ra tới 4 lần vào tháng 1,2,4,7 và tháng 8.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 75 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 75 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 75. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 75 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 75

Đề về 75 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 75 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 75 đã ra 5 lần sau đề về số 75 và đề số 75 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 75 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 75 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 75 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 75 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 75 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 75 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 75 hôm sau đánh nên ngay con 75 hoặc đánh ngay cặp 54-45 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 75 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 45 và 54 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 75 kèm theo lô 75 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 75 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 75

Đề về 75 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 75 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 75, thống kê chạm những hôm đề về 75, và bảng thống kê những ngày đề về 75, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.