Warning: Undefined array key "2005-02-08" in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 75
Đề về 74 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 74 chuẩn

Đề về 74 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 74 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 74

Bộ số Bộ số Bộ số
84 - 4 Lần 98 - 3 Lần 42 - 3 Lần
93 - 2 Lần 29 - 2 Lần 46 - 2 Lần
74 - 2 Lần 43 - 2 Lần 79 - 1 Lần
52 - 1 Lần 31 - 1 Lần 00 - 1 Lần
86 - 1 Lần 05 - 1 Lần 40 - 1 Lần
18 - 1 Lần 37 - 1 Lần 07 - 1 Lần
57 - 1 Lần 70 - 1 Lần 61 - 1 Lần
97 - 1 Lần 99 - 1 Lần 80 - 1 Lần
77 - 1 Lần 04 - 1 Lần 24 - 1 Lần
88 - 1 Lần 35 - 1 Lần 33 - 1 Lần
34 - 1 Lần 96 - 1 Lần 36 - 1 Lần
09 - 1 Lần 91 - 1 Lần 21 - 1 Lần
22 - 1 Lần 90 - 1 Lần 75 - 1 Lần
11 - 1 Lần 08 - 1 Lần 38 - 1 Lần
89 - 1 Lần 47 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 74

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 32 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 2 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 5 Lần Tổng 2 về 8 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 0 Lần
Đầu 4 về 9 Lần Đuôi 4 về 9 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 2 Lần Đuôi 5 về 3 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 1 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 4 Lần
Đầu 8 về 8 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 10 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 74

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
07-04-2024 93374 30147 08-04-2024 04-05-07-13-15-15-16-20-22-32-32-47-47-50-55-59-60-61-61-63-67-73-79-83-90-94-98
24-03-2024 88274 16342 25-03-2024 02-11-13-14-19-21-22-25-35-37-38-39-40-42-42-42-46-49-54-60-61-70-77-92-92-96-99
02-02-2024 28174 33389 03-02-2024 12-14-16-18-19-21-22-33-35-35-36-41-41-42-42-58-62-65-65-69-80-84-88-89-92-93-97
28-01-2024 68274 75346 29-01-2024 09-09-11-12-12-14-14-32-35-38-41-43-46-50-52-54-56-65-71-71-74-81-83-85-89-89-99
14-10-2022 57974 79638 15-10-2022 00-01-12-14-15-20-23-24-30-31-38-52-57-58-60-65-66-67-73-76-84-84-88-91-95-96-97
17-06-2022 68274 87190 18-06-2022 03-04-10-12-12-13-18-21-25-28-32-33-44-50-64-65-69-72-74-75-76-80-88-90-90-95-96
23-03-2022 38074 71400 24-03-2022 00-08-12-19-23-27-28-29-32-33-37-39-43-48-51-57-62-62-66-67-69-75-76-78-83-87-98
10-11-2020 37874 56842 11-11-2020 02-03-04-11-14-17-26-29-30-37-40-40-41-42-42-45-47-49-49-53-56-63-64-66-71-91-95
14-06-2020 36374 75952 15-06-2020 00-03-04-17-20-24-27-30-37-38-41-42-48-49-51-51-52-53-55-64-64-72-72-79-79-87-98
19-03-2020 85074 85736 20-03-2020 01-06-14-16-21-31-31-36-41-42-46-55-56-62-64-68-68-71-73-74-74-75-78-89-91-91-94
09-01-2020 91574 26396 10-01-2020 08-14-20-22-30-31-32-38-41-48-49-50-58-58-60-61-64-73-80-86-86-88-91-94-96-96-99
24-10-2019 65074 88584 25-10-2019 00-02-03-07-11-13-21-21-22-26-33-35-43-45-48-49-57-62-63-63-76-77-79-80-82-84-87
21-10-2019 72174 17237 22-10-2019 02-04-05-14-21-21-24-29-33-34-35-37-41-49-57-63-66-68-69-69-69-73-76-78-86-87-95
22-09-2019 03074 92329 23-09-2019 05-11-13-18-18-20-26-27-29-31-41-42-43-53-53-59-60-62-75-77-81-83-83-85-86-88-88
16-08-2019 65374 84598 17-08-2019 01-05-20-20-27-28-30-33-40-43-44-45-52-53-58-60-67-68-77-81-82-85-90-93-98-98-99
15-08-2019 17474 65374 16-08-2019 03-03-06-11-11-12-13-19-23-30-34-35-38-40-47-51-62-64-68-70-71-74-83-88-91-93-93
23-07-2019 75074 54161 24-07-2019 00-00-01-05-05-08-17-19-21-22-29-33-35-42-47-49-49-59-61-63-64-82-85-88-92-92-99
17-06-2019 74374 86598 18-06-2019 00-07-19-20-23-27-28-39-40-46-47-53-57-60-62-65-74-78-79-81-83-87-88-94-95-98-99
28-03-2019 27974 21642 29-03-2019 00-01-02-03-05-12-16-20-24-26-28-30-31-39-42-46-49-57-62-63-71-77-81-82-84-92-99
29-10-2018 23974 42318 30-10-2018 07-11-12-16-18-22-24-32-32-32-34-34-36-42-58-59-65-68-69-69-73-75-81-83-83-92-93
04-01-2018 62274 18105 05-01-2018 05-06-08-10-10-14-16-22-23-37-42-47-51-57-62-63-66-67-68-70-71-73-83-91-93-96-99
04-05-2017 18574 95129 05-05-2017 04-07-11-12-14-15-20-21-29-30-32-33-35-44-46-58-63-63-65-66-69-76-79-80-83-92-93
13-03-2017 51674 81040 14-03-2017 04-07-17-23-23-29-33-34-40-43-46-47-53-55-56-57-58-68-68-70-84-85-87-88-94-95-98
12-01-2017 69974 96334 13-01-2017 06-15-23-23-26-34-34-40-41-42-44-45-45-51-59-65-69-69-70-73-79-80-86-88-93-95-95
20-11-2016 66074 39593 21-11-2016 04-05-08-10-27-28-38-39-55-58-68-69-69-70-75-75-76-78-79-81-85-87-87-91-93-98-99
06-11-2016 47674 91479 07-11-2016 09-15-20-24-31-35-40-47-47-48-48-52-53-55-60-60-64-67-71-74-75-79-81-82-85-91-92
31-07-2015 21574 66443 01-08-2015 04-05-06-10-26-30-32-38-39-42-43-43-52-57-65-67-71-71-72-79-81-86-88-88-90-95-98
12-07-2015 65874 16984 13-07-2015 03-05-10-10-13-21-24-30-31-32-36-38-39-41-41-42-60-61-65-70-78-82-84-84-95-96-97
19-04-2014 84874 92108 20-04-2014 05-08-09-09-11-12-21-26-38-40-44-52-54-63-65-67-68-83-84-84-86-88-88-97-98-99-99
10-04-2014 74674 95633 11-04-2014 03-04-07-07-09-09-11-13-15-17-21-29-32-33-37-50-63-71-74-74-80-82-87-93-94-95-98
30-03-2014 50174 53984 31-03-2014 00-03-10-10-14-17-17-18-20-21-27-28-39-42-54-54-63-67-72-74-74-74-74-84-92-94-96
14-01-2014 63674 14570 15-01-2014 01-06-09-15-16-16-19-20-21-28-35-45-47-48-54-58-61-69-70-74-75-77-78-85-92-94-95
27-12-2013 40974 18822 28-12-2013 01-02-03-08-11-16-20-22-22-24-37-43-44-46-49-50-54-55-58-62-65-68-78-84-86-88-95
11-09-2013 04474 87404 12-09-2013 04-07-07-12-18-25-27-28-29-30-30-31-40-44-45-58-58-65-67-69-74-76-77-81-85-89-91
17-06-2013 02974 03805 18-06-2013 02-03-05-11-13-14-19-22-23-31-31-41-46-47-49-50-58-61-66-66-66-72-79-84-87-92-98
20-03-2013 93974 75377 21-03-2013 03-04-07-14-19-20-21-24-28-28-36-37-37-39-43-51-60-62-68-69-70-73-77-79-91-93-96
19-01-2013 85374 00611 20-01-2013 11-11-13-16-19-23-32-41-44-49-51-53-53-56-69-73-74-75-78-82-86-90-93-94-95-95-96
21-09-2012 88774 47921 22-09-2012 00-02-04-04-06-07-08-09-12-12-21-23-26-28-30-35-42-47-49-60-68-69-73-76-78-83-86
03-05-2012 87274 90435 04-05-2012 00-01-05-06-12-15-16-18-33-35-42-52-52-52-69-72-77-77-85-86-87-89-91-91-92-94-96
25-02-2012 41674 90875 26-02-2012 03-06-18-20-21-24-25-30-33-42-44-52-53-57-63-64-65-66-71-75-76-90-90-91-91-93-96
29-11-2011 93574 01057 30-11-2011 04-05-08-12-15-28-30-30-44-46-48-57-59-64-64-68-73-75-76-81-82-82-85-86-94-99-99
26-09-2011 76474 59586 27-09-2011 00-02-02-09-14-19-29-33-33-51-53-58-59-59-59-66-68-69-70-73-81-86-86-86-87-96-98
25-08-2011 56074 78588 26-08-2011 04-04-05-06-08-11-11-16-22-29-34-37-46-48-54-55-63-63-63-68-74-81-85-86-87-88-90
03-08-2011 45174 07580 04-08-2011 07-09-18-22-22-23-24-26-35-39-42-43-50-58-58-60-69-70-72-72-73-77-79-79-80-87-93
28-06-2010 60474 45246 29-06-2010 04-05-10-13-20-22-23-24-24-28-30-31-36-38-45-46-48-51-58-60-63-69-70-72-76-87-98
08-03-2010 44974 69900 09-03-2010 00-04-05-07-11-20-22-24-26-27-30-31-37-41-42-57-64-68-71-74-82-87-90-93-94-96-98
25-12-2009 36074 50891 26-12-2009 04-06-15-18-18-25-25-27-36-41-41-41-42-45-46-49-50-56-56-58-60-77-77-87-91-93-94
29-11-2009 29874 81793 30-11-2009 04-05-06-13-15-24-24-31-40-50-54-56-59-60-63-68-69-70-85-85-88-90-91-93-93-98-99
10-09-2009 69074 93124 11-09-2009 02-07-11-16-18-24-26-29-35-40-43-49-51-52-58-60-61-62-63-68-72-76-80-82-82-96-99
17-08-2009 95574 61131 18-08-2009 01-02-13-17-18-21-31-31-34-35-36-40-41-44-57-58-58-61-65-66-67-70-71-76-79-81-87
14-07-2009 22474 81098 15-07-2009 03-10-18-18-22-26-35-49-52-54-55-56-58-63-65-70-71-72-76-77-77-91-92-93-97-98-99
07-04-2009 38074 45800 08-04-2009 00-04-05-13-14-17-33-33-40-41-56-57-57-64-68-72-76-80-80-82-83-90-90-92-94-95-95
12-08-2008 73274 09107 13-08-2008 01-07-17-25-29-33-34-40-41-46-47-48-48-52-52-56-57-58-61-68-77-78-87-88-89-93-94
30-01-2008 36074 48499 31-01-2008 02-05-07-09-16-17-20-21-30-33-34-38-46-52-54-56-59-66-67-77-77-83-88-91-95-99-99
24-11-2007 77074 80843 25-11-2007 03-04-08-18-22-34-36-43-44-46-48-48-49-64-66-67-68-72-77-82-83-83-89-90-90-92-95
05-08-2007 96374 80484 06-08-2007 03-07-17-19-26-30-31-32-33-34-38-42-56-58-66-66-71-76-77-81-84-85-90-91-91-96-98
18-04-2007 00474 38997 19-04-2007 06-13-20-22-25-27-29-31-33-39-40-42-45-46-48-58-59-59-59-63-66-67-78-84-88-91-97
18-01-2006 54174 96100 19-01-2006 00-02-04-05-08-20-25-47-59-65-67-69-71-73-76-81-82-82-83-85-85-85-86-88-90-95-95
22-07-2005 52174 88609 23-07-2005 01-03-04-08-09-12-17-23-26-30-36-42-44-45-47-52-56-56-63-64-68-72-88-89-91-97-98
21-07-2005 94274 52174 22-07-2005 00-15-19-21-27-29-36-41-41-44-49-56-58-62-69-69-71-71-72-74-78-79-80-82-90-96-98
07-02-2005 96574
Warning: Attempt to read property "gdb" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 675
08-02-2005
Warning: Attempt to read property "giai_khac" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 679

Để biết chắc hôm nay đề về 74 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 74 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 74 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 74 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 74 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 74 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 74 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 74 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 74 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 74 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 74 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 74 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 74 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 2 lần đề về 74 vào tháng 3 và tháng 6.

Năm 2020 đề về số 74 ra tới 4 lần vào tháng 1,3,6 và tháng 11.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 74 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 74 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 74. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 74 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 74

Đề về 74 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 74 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 74 đã ra 5 lần sau đề về số 74 và đề số 74 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 74 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 74 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 74 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 74 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 74 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 74 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 74 hôm sau đánh nên ngay con 74 hoặc đánh ngay cặp 36-63 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 74 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 36 và 63 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 74 kèm theo lô 74 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 74 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 74

Đề về 74 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 74 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 74, thống kê chạm những hôm đề về 74, và bảng thống kê những ngày đề về 74, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.