Đề về 73 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 73 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 73

Bộ số Bộ số Bộ số
49 - 5 Lần 34 - 3 Lần 57 - 3 Lần
95 - 3 Lần 14 - 2 Lần 30 - 2 Lần
91 - 2 Lần 65 - 2 Lần 86 - 2 Lần
43 - 2 Lần 82 - 2 Lần 56 - 2 Lần
79 - 1 Lần 68 - 1 Lần 44 - 1 Lần
74 - 1 Lần 51 - 1 Lần 71 - 1 Lần
06 - 1 Lần 31 - 1 Lần 07 - 1 Lần
81 - 1 Lần 76 - 1 Lần 24 - 1 Lần
25 - 1 Lần 69 - 1 Lần 54 - 1 Lần
97 - 1 Lần 01 - 1 Lần 04 - 1 Lần
70 - 1 Lần 35 - 1 Lần 29 - 1 Lần
98 - 1 Lần 12 - 1 Lần 40 - 1 Lần
48 - 1 Lần 66 - 1 Lần 00 - 1 Lần
60 - 1 Lần 92 - 1 Lần 61 - 1 Lần
73 - 1 Lần 75 - 1 Lần 11 - 1 Lần
59 - 1 Lần 08 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 73

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 36 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 4 Lần Đuôi 1 về 9 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 3 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 3 Lần Tổng 3 về 7 Lần
Đầu 4 về 10 Lần Đuôi 4 về 10 Lần Tổng 4 về 8 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 4 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 8 Lần Đuôi 9 về 9 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 73

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
07-07-2024 04973 40957 08-07-2024 03-11-11-16-19-23-24-26-27-28-40-43-48-49-50-53-55-56-57-67-72-73-75-78-88-89-97
12-04-2024 12073 90649 13-04-2024 03-10-12-15-20-20-20-28-30-35-41-49-52-56-58-61-64-67-75-78-80-83-89-90-90-92-96
26-11-2023 11873 84757 27-11-2023 00-00-03-03-10-17-18-27-36-37-37-46-47-54-57-59-59-59-70-72-77-78-79-81-86-91-92
02-10-2023 80973 34556 03-10-2023 00-00-05-05-15-18-19-23-25-28-30-32-39-39-46-47-53-55-56-56-57-57-63-72-73-73-99
24-08-2023 57973 82843 25-08-2023 03-08-09-10-11-11-20-22-23-30-37-43-48-49-51-52-60-72-74-80-82-84-84-85-87-94-96
25-03-2023 32273 57765 26-03-2023 02-09-10-13-17-22-23-30-34-44-46-52-60-60-63-63-64-65-66-66-70-71-73-78-88-89-95
06-08-2022 74873 80395 07-08-2022 02-04-08-08-09-09-15-34-44-55-55-57-59-62-64-66-70-73-76-83-85-89-93-93-95-98-99
19-12-2021 07173 74271 20-12-2021 03-17-20-23-24-27-27-31-37-39-42-47-48-52-53-61-70-71-71-75-79-79-90-90-93-99-99
22-09-2021 53873 11534 23-09-2021 00-05-07-10-19-19-34-36-39-42-43-49-50-56-56-58-61-63-67-72-73-77-83-85-91-91-96
09-03-2020 95973 83549 10-03-2020 01-05-06-07-14-14-17-19-29-42-49-51-51-55-63-64-64-65-71-79-81-90-90-96-97-97-99
07-02-2020 14973 22191 08-02-2020 00-02-12-15-16-20-25-30-31-39-40-41-42-51-52-54-56-59-64-65-71-78-81-88-91-91-97
29-08-2019 89773 52766 30-08-2019 08-19-25-25-27-32-40-52-63-63-64-66-66-66-72-73-76-78-79-83-85-88-90-90-92-93-99
28-06-2019 98073 97734 29-06-2019 00-01-08-10-11-26-29-34-35-36-37-38-41-48-62-64-65-68-82-85-86-86-92-92-93-97-99
07-06-2019 43073 81575 08-06-2019 00-01-02-02-06-07-13-20-28-38-38-39-39-43-58-60-65-65-66-70-75-75-77-78-78-89-96
03-06-2019 31873 90686 04-06-2019 00-04-06-09-16-20-23-37-42-46-51-51-52-53-56-59-61-62-67-68-79-86-89-91-95-96-97
19-03-2019 39473 20824 20-03-2019 01-03-19-24-24-27-27-34-39-40-41-49-50-51-54-56-57-59-67-83-85-86-93-93-95-95-97
22-08-2018 57873 48935 23-08-2018 02-05-07-12-14-15-20-24-30-31-32-35-35-36-37-40-46-56-70-77-82-83-86-87-87-89-91
26-05-2018 70873 63408 27-05-2018 08-09-12-15-17-18-21-23-25-30-31-34-40-49-54-65-68-69-70-73-75-77-79-80-85-85-91
04-03-2018 16873 98565 05-03-2018 01-11-19-26-26-27-47-48-50-52-56-57-58-60-60-65-66-70-72-75-79-79-89-96-96-96-98
02-02-2018 61573 37601 03-02-2018 01-03-04-06-08-10-14-15-15-23-27-34-40-49-57-63-64-67-75-76-77-79-79-83-84-85-98
30-12-2017 61773 73459 31-12-2017 01-08-11-21-21-22-24-26-29-36-40-42-44-47-48-51-59-61-64-72-78-81-85-88-88-97-99
29-12-2017 53773 61773 30-12-2017 00-11-12-20-21-24-29-30-31-31-33-33-39-43-46-51-56-58-58-60-68-71-73-81-89-95-96
20-09-2017 07873 89470 21-09-2017 09-12-15-18-22-25-28-28-40-43-46-49-52-54-57-66-68-70-71-73-86-86-89-91-92-92-96
10-11-2016 61973 72030 11-11-2016 01-07-15-16-17-17-21-25-26-26-30-38-41-47-54-54-59-62-68-71-74-81-85-88-88-89-91
31-10-2016 45373 64581 01-11-2016 00-08-19-25-26-29-33-41-45-47-49-63-71-73-75-77-77-79-81-81-82-82-86-86-90-92-98
28-10-2016 33073 00161 29-10-2016 00-07-12-15-16-17-20-25-25-26-26-36-46-50-61-66-70-71-72-73-76-76-87-88-88-93-93
23-07-2016 26473 69111 24-07-2016 01-03-10-11-13-14-18-20-22-23-27-27-29-34-37-48-52-54-60-68-69-71-73-80-81-86-88
09-05-2016 43873 09857 10-05-2016 21-22-27-28-31-34-38-40-45-48-49-56-56-57-59-61-64-64-75-83-87-90-90-92-94-97-97
02-04-2016 79373 27895 03-04-2016 04-12-13-14-14-16-16-17-37-41-42-53-56-58-68-71-72-73-80-82-86-89-90-95-95-95-96
12-10-2015 56873 73607 13-10-2015 02-05-07-07-17-20-28-37-40-42-43-46-46-52-55-57-65-66-66-66-72-73-79-84-91-95-97
21-08-2015 20073 43249 22-08-2015 00-00-05-06-14-16-20-28-29-44-47-48-49-58-62-67-68-74-75-77-79-80-81-87-87-88-96
06-08-2015 68373 61782 07-08-2015 00-10-11-12-13-14-14-17-20-29-32-37-40-43-49-53-55-60-63-65-69-77-78-79-82-88-90
16-04-2015 38673 34848 17-04-2015 01-07-13-14-16-27-37-41-44-44-46-47-48-48-48-53-53-60-67-70-74-83-88-89-93-95-96
23-11-2014 70173 72851 24-11-2014 04-11-13-15-19-21-26-26-30-33-37-38-45-48-50-50-51-58-61-64-67-73-74-82-85-86-97
14-04-2014 96573 86743 15-04-2014 11-19-20-21-21-24-28-30-36-39-40-41-43-45-45-46-53-54-64-65-69-70-72-74-85-85-88
17-12-2013 07673 53676 18-12-2013 01-02-04-07-08-09-11-22-24-25-26-30-45-53-65-65-67-67-71-74-76-86-86-87-91-94-94
16-06-2013 99073 02974 17-06-2013 02-03-13-19-29-31-31-36-37-44-57-61-67-72-73-74-79-79-81-82-86-87-88-94-97-98-99
10-06-2013 06373 77186 11-06-2013 19-23-36-37-38-38-39-39-39-42-43-53-58-59-60-69-69-70-70-71-84-86-87-92-94-97-99
23-09-2012 23673 89544 24-09-2012 04-16-18-18-19-24-35-40-40-42-44-46-55-61-65-66-74-75-81-83-83-84-88-95-96-97-99
20-06-2012 85173 81382 21-06-2012 00-03-07-07-10-21-24-26-27-33-36-38-46-47-77-78-82-86-86-86-88-90-91-91-92-94-97
15-04-2012 54473 41591 16-04-2012 00-00-00-04-05-07-18-23-30-31-32-32-34-40-41-42-43-50-52-61-61-61-62-74-76-89-91
12-01-2012 16273 01940 13-01-2012 04-19-22-30-40-41-45-47-51-54-57-58-58-59-60-63-64-64-71-79-81-85-90-91-91-94-99
21-08-2011 86173 15034 22-08-2011 14-16-18-27-31-31-33-34-37-39-40-45-50-55-56-62-62-71-72-73-76-81-83-84-94-98-99
18-08-2011 51373 65912 19-08-2011 09-12-12-17-18-20-21-24-27-35-39-40-41-42-46-46-50-51-51-55-59-63-80-83-90-91-96
27-06-2011 05473 51231 28-06-2011 00-01-01-03-07-18-20-26-28-31-37-40-42-47-55-56-64-65-66-68-75-76-79-80-93-96-97
30-03-2011 82073 16749 31-03-2011 02-03-08-09-11-14-14-18-27-31-35-36-37-41-44-46-47-47-49-52-53-60-64-77-84-89-91
21-11-2010 22173 88368 22-11-2010 01-04-09-11-12-12-17-20-28-37-38-40-47-49-51-65-66-66-68-71-73-74-79-81-84-89-96
09-09-2010 84973 38807 10-09-2010 00-00-06-07-08-14-15-17-18-20-28-32-39-40-47-48-56-66-67-70-74-83-83-84-85-92-93
15-07-2010 70673 92395 16-07-2010 08-15-17-18-22-24-30-34-37-40-51-54-59-60-63-65-66-74-83-85-87-89-92-93-94-95-98
07-05-2010 29573 44892 08-05-2010 01-10-19-22-31-34-38-39-40-42-48-49-50-56-60-60-62-73-79-82-82-83-85-86-92-93-93
23-10-2009 54473 11660 24-10-2009 03-06-06-08-15-27-29-30-30-36-40-46-48-50-51-52-56-59-60-61-68-73-82-86-94-97-97
30-09-2009 13173 75304 01-10-2009 01-01-04-09-10-11-11-12-16-27-32-42-44-46-49-55-62-62-64-66-85-89-90-92-95-96-98
29-12-2008 98173 31214 30-12-2008 00-03-03-06-07-14-22-25-25-32-45-46-47-49-50-53-53-54-58-58-59-62-67-81-88-93-96
25-09-2008 92073 50798  26-09-2008 01-13-15-16-16-20-29-30-31-33-34-35-37-40-44-53-55-58-59-67-77-81-86-98-99- - 
15-02-2008 11173 19300 16-02-2008 00-03-04-13-14-17-18-19-21-21-22-30-39-42-42-43-47-48-48-51-53-54-59-60-68-76-76
08-10-2007 43773 72306 09-10-2007 06-06-08-14-15-16-25-25-27-30-30-39-58-61-64-69-71-71-75-75-77-78-79-80-85-87-90
22-04-2007 25373 54330 23-04-2007 05-11-16-17-22-23-26-28-28-30-35-35-46-48-48-52-53-63-67-69-70-72-79-81-84-90-94
25-11-2006 21173 67156 26-11-2006 00-02-19-25-29-32-33-34-35-35-37-40-43-45-53-55-56-57-63-69-80-82-86-87-91-93-95
12-11-2006 37573 23679 13-11-2006 07-12-13-19-27-28-34-39-41-47-48-49-51-52-52-55-57-57-58-65-66-68-70-74-79-87-93
25-10-2006 59673 40501 26-10-2006 00-01-06-16-16-18-28-30-33-33-35-35-37-38-43-52-59-62-74-79-87-88-94-94-98-99-99
20-09-2006 00173 62197 21-09-2006 01-06-09-13-23-26-30-37-42-43-50-52-55-56-59-61-61-62-76-77-80-90-93-93-96-96-97
19-07-2006 83073 96754 20-07-2006 08-09-15-17-21-27-30-34-45-50-54-56-56-57-63-70-71-76-77-77-80-80-82-85-89-91-96
22-06-2006 33873 85429 23-06-2006 01-01-03-06-12-14-22-26-26-29-32-41-45-52-52-59-64-77-77-78-83-84-84-90-90-96-98
26-04-2006 73273 22169 27-04-2006 00-01-11-13-29-33-33-33-34-36-36-49-56-61-63-65-69-71-73-73-75-80-80-81-85-96-99
24-08-2005 69773 15025 25-08-2005 08-11-23-25-26-31-33-34-40-41-45-46-51-54-54-54-65-66-69-69-69-72-83-83-84-89-91
21-08-2005 42373 69114 22-08-2005 04-08-10-10-13-14-18-21-26-28-45-45-52-54-55-55-56-76-76-81-82-88-95-97-98-99-99
09-07-2005 31073 63349 10-07-2005 01-02-03-03-18-22-25-32-37-41-49-49-50-50-55-64-70-70-72-73-74-74-81-84-85-87-88

Để biết chắc hôm nay đề về 73 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 73 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 73 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 73 chuẩn 1

 

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 73 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 73 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 73 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 73 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 73 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 73 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 73 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 73 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 73 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 1 lần đề về 73 vào tháng 8.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 73 về 2 lần đề về 73 vào tháng 9 và tháng 12.

Năm 2020 đề về số 73 ra tới 2 lần vào tháng 2 và tháng 3.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 73 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 73 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 73. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 73 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 73

Đề về 73 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 73 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 73 đã ra 5 lần sau đề về số 73 và đề số 73 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 73 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 73 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 73 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 73 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 73 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 73 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 73 hôm sau đánh nên ngay con 73 hoặc đánh ngay cặp 58-85 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 73 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 58 và 85 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 73 kèm theo lô 73 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 73 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 73

Đề về 73 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 73 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 73, thống kê chạm những hôm đề về 73, và bảng thống kê những ngày đề về 73, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.