Đề về 72 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 72 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 72

Bộ số Bộ số Bộ số
65 - 5 Lần 66 - 3 Lần 17 - 3 Lần
19 - 2 Lần 58 - 2 Lần 72 - 2 Lần
89 - 2 Lần 36 - 2 Lần 78 - 2 Lần
87 - 2 Lần 85 - 2 Lần 09 - 1 Lần
95 - 1 Lần 06 - 1 Lần 86 - 1 Lần
93 - 1 Lần 71 - 1 Lần 01 - 1 Lần
45 - 1 Lần 33 - 1 Lần 62 - 1 Lần
25 - 1 Lần 52 - 1 Lần 50 - 1 Lần
26 - 1 Lần 49 - 1 Lần 67 - 1 Lần
02 - 1 Lần 18 - 1 Lần 64 - 1 Lần
61 - 1 Lần 80 - 1 Lần 47 - 1 Lần
34 - 1 Lần 82 - 1 Lần 37 - 1 Lần
56 - 1 Lần 59 - 1 Lần 68 - 1 Lần
99 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 72

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 28 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 3 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 2 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 2 Lần Tổng 3 về 7 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 2 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 10 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 13 Lần Đuôi 6 về 9 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 8 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 3 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 72

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
07-08-2023 08672 80766 08-08-2023 14-14-15-19-25-40-43-43-47-54-57-66-66-67-70-71-74-76-77-78-78-80-84-86-87-96-97
23-05-2023 95972 19966 24-05-2023 01-04-16-17-40-41-44-45-52-54-62-63-64-64-66-67-72-73-74-76-80-85-87-87-94-95-96
10-07-2022 17772 02801 11-07-2022 00-00-01-10-12-13-14-16-19-25-33-39-42-44-44-50-54-54-55-58-59-61-68-72-77-79-95
26-03-2022 15972 80965 27-03-2022 06-07-10-13-17-25-27-28-36-42-50-59-61-63-65-68-76-80-80-81-84-85-88-89-91-97-98
13-02-2022 82472 35862 14-02-2022 00-16-21-25-27-28-28-34-36-37-45-48-49-55-56-58-58-62-63-65-72-73-77-78-81-93-98
12-02-2022 85672 82472 13-02-2022 00-00-03-05-18-21-21-25-28-37-38-39-44-52-54-56-58-63-71-72-72-72-76-77-78-85-93
08-11-2021 94772 71952 09-11-2021 02-04-09-10-13-18-19-19-21-23-25-30-32-33-37-44-44-47-52-53-54-56-62-67-76-80-86
18-07-2021 32872 47133 19-07-2021 01-01-11-18-23-27-29-32-32-33-33-37-39-39-42-43-46-46-69-76-77-79-82-87-89-90-90
19-06-2021 03472 64799 20-06-2021 01-03-04-05-14-15-18-23-26-31-33-35-43-48-60-67-68-70-75-75-78-80-82-85-87-90-99
19-05-2021 83572 55967 20-05-2021 04-06-08-10-11-14-22-26-33-37-39-40-41-45-60-63-67-67-71-76-79-80-81-82-83-90-98
05-05-2020 56872 03336 06-05-2020 13-13-15-16-20-25-26-26-29-30-31-35-36-36-41-43-43-45-45-53-68-72-73-74-84-86-94
24-03-2019 86472 25019 25-03-2019 04-11-17-17-19-20-21-23-33-33-40-47-51-51-53-58-63-63-65-76-85-86-91-91-97-98-99
07-03-2019 72672 09702 08-03-2019 01-02-02-11-17-18-20-21-23-29-33-35-38-38-40-42-46-48-49-58-63-74-80-81-84-87-93
30-07-2018 19672 28236 31-07-2018 01-02-03-16-23-26-32-36-37-39-42-44-46-48-51-56-61-66-70-74-76-76-77-83-86-92-93
01-06-2018 99872 79685 02-06-2018 00-01-02-06-08-11-12-18-19-25-35-36-39-47-56-58-60-62-71-73-80-85-85-85-91-93-95
13-12-2017 35272 21487 14-12-2017 01-04-07-13-24-35-41-49-54-54-56-56-58-62-63-68-76-78-80-82-87-88-93-95-96-96-96
14-10-2017 69172 30185 15-10-2017 00-00-03-10-16-16-29-30-31-34-40-49-50-51-51-55-60-61-67-67-68-68-73-74-82-84-85
21-06-2017 35572 98378 22-06-2017 04-07-08-09-18-21-28-34-36-38-49-50-51-59-64-69-70-72-72-78-81-88-88-91-93-93-96
23-01-2017 00872 57089 24-01-2017 00-01-05-08-12-16-23-31-36-37-40-40-43-45-46-51-57-63-67-73-74-78-89-89-92-93-97
10-01-2016 95772 12617 11-01-2016 04-14-14-17-18-20-24-24-26-32-33-33-36-39-44-46-47-68-69-72-76-77-84-87-90-91-98
18-10-2015 60472 83245 19-10-2015 01-10-13-16-21-26-32-37-38-42-45-47-50-50-55-56-58-59-65-69-78-81-91-91-93-97-99
19-04-2015 90672 38066 20-04-2015 00-02-03-05-10-11-12-19-20-26-27-28-39-40-48-55-56-58-66-71-79-79-90-91-94-95-96
20-03-2015 79872 49387 21-03-2015 00-01-13-15-20-20-26-29-30-30-32-35-40-45-61-69-73-73-78-82-83-83-87-95-96-96-99
15-11-2014 73172 83219 16-11-2014 02-04-09-13-19-19-21-22-26-28-31-35-35-37-38-45-46-54-56-62-63-66-72-72-76-81-92
19-10-2014 81372 03601 20-10-2014 01-12-13-14-17-19-20-20-22-24-30-37-38-47-49-52-57-61-63-69-74-77-79-82-84-86-89
21-01-2014 18772 41958 22-01-2014 09-11-12-15-18-21-31-38-39-43-46-47-48-51-56-57-58-64-67-67-69-71-75-78-82-90-91
12-01-2014 66472 06465 13-01-2014 02-02-13-17-18-20-21-23-24-25-25-26-27-29-31-38-38-40-51-52-59-65-67-72-72-84-96
21-11-2013 77572 12080 22-11-2013 18-22-23-24-31-32-34-38-40-43-46-50-57-61-61-62-74-74-75-78-79-80-80-80-90-91-99
03-11-2013 88072 42671 04-11-2013 05-21-24-24-26-29-29-32-33-40-42-42-46-47-53-55-59-59-60-61-71-73-79-85-89-96-99
21-10-2013 18672 49189 22-10-2013 05-06-09-10-11-14-17-24-33-36-38-42-49-56-59-61-62-63-65-65-67-72-78-82-86-88-89
06-10-2013 64372 05393 07-10-2013 00-02-14-17-21-27-30-35-38-43-44-46-52-53-58-61-62-64-66-75-79-83-88-93-93-93-98
08-08-2013 84972 18961 09-08-2013 04-12-14-15-16-27-34-36-43-46-48-48-49-53-53-60-61-65-79-82-89-91-91-92-95-95-97
23-10-2012 11372 25426 24-10-2012 00-00-12-14-15-18-22-26-28-33-33-39-43-44-45-47-59-63-65-67-68-81-82-85-85-86-99
22-10-2012 35772 11372 23-10-2012 01-04-07-08-17-18-19-21-36-37-38-39-47-53-57-69-72-72-74-87-90-93-93-93-95-98-99
13-10-2012 17172 80606 14-10-2012 06-07-11-13-16-16-21-23-29-32-33-40-52-54-55-55-58-63-66-73-75-79-83-88-97-98-99
06-08-2012 80272 91225 07-08-2012 05-12-14-25-27-29-30-31-36-41-44-48-50-53-61-63-66-70-74-74-78-83-91-93-94-96-97
29-04-2012 14572 50886 30-04-2012 03-07-09-13-14-19-24-26-29-31-34-44-48-52-52-60-64-65-74-80-84-86-90-91-92-93-95
22-10-2011 37172 05468 23-10-2011 01-05-05-17-18-22-23-24-27-29-30-37-40-44-48-53-53-53-63-68-77-79-80-86-87-92-98
22-09-2011 67072 27664 23-09-2011 04-16-21-28-34-38-42-44-46-48-52-55-57-58-64-64-68-69-71-82-84-85-88-88-88-93-96
17-09-2011 38972 02959 18-09-2011 07-08-14-17-18-19-21-31-31-34-35-35-38-41-43-46-55-59-59-68-76-79-81-85-87-90-97
10-07-2011 12572 64206 11-07-2011 00-03-03-06-11-12-16-17-23-34-40-54-55-69-72-72-75-79-79-80-83-84-89-98-98-99-99
09-11-2010 76972 50317 10-11-2010 04-17-20-21-21-22-26-35-35-42-44-48-56-57-59-59-65-67-68-78-83-86-88-91-96-97-99
19-09-2010 36272 85865 20-09-2010 10-15-19-27-31-32-33-34-35-39-44-47-52-55-58-59-59-61-65-73-79-83-86-86-97-97-99
13-09-2010 68872 28258 14-09-2010 00-01-01-05-20-24-34-42-49-51-57-58-65-67-70-73-78-81-85-85-85-86-92-95-95-97-98
03-03-2010 68272 99149 04-03-2010 03-05-05-06-12-19-24-25-31-36-38-39-42-49-53-55-57-62-65-71-75-77-80-86-86-87-97
11-02-2010 15172 91818 12-02-2010 00-02-07-14-16-16-18-19-36-38-43-47-51-55-56-56-67-67-77-81-83-84-84-85-85-91-95
13-06-2009 69872 73256 14-06-2009 03-05-09-10-13-18-24-25-27-27-29-30-32-34-35-36-37-41-47-55-56-58-65-68-85-87-95
04-05-2009 37172 54165 05-05-2009 01-04-04-11-12-20-39-40-41-44-47-49-59-60-63-65-65-72-76-78-80-82-83-88-95-96-96
12-04-2009 41172 70695 13-04-2009 00-01-06-09-13-28-28-32-32-48-57-59-66-69-70-76-80-80-88-89-91-92-95-95-96-96-97
01-01-2009 30872 66665 02-01-2009 01-01-01-02-02-08-10-19-28-37-37-37-38-50-53-62-62-62-65-66-76-80-81-81-84-88-88
21-10-2008 36872 56617 22-10-2008 12-14-14-15-17-17-24-28-31-41-42-43-59-60-60-61-66-67-72-75-81-81-82-83-84-92-95
03-04-2008 00272 37702 04-04-2008 00-02-03-08-13-18-19-32-42-43-48-49-49-50-50-66-74-74-82-91-92-92-94-94-95-96-97
06-01-2008 00172 28909 07-01-2008 00-03-07-09-15-29-32-33-36-38-40-41-41-42-44-47-59-61-70-73-77-79-83-94-95-97-98
27-10-2007 05972 37337 28-10-2007 01-03-04-05-11-17-19-20-21-37-37-37-49-49-74-76-76-79-80-80-86-87-88-89-93-96-99
03-04-2007 18372 61778 04-04-2007 00-01-02-14-17-17-18-28-30-34-46-47-52-60-64-64-69-78-80-80-81-88-90-94-94-95-96
30-03-2007 45472 93734 31-03-2007 10-11-12-13-16-18-18-21-22-27-34-41-49-55-56-57-66-69-74-76-77-77-78-78-83-88-95
05-08-2006 38172 84582 06-08-2006 03-06-08-11-14-16-17-22-23-25-26-30-35-41-52-54-56-59-59-67-69-79-82-83-84-87-87
06-01-2006 45172 51647 07-01-2006 01-14-20-28-29-38-38-42-44-47-49-50-51-52-53-53-54-57-58-59-61-67-69-71-78-89-99
31-05-2005 25972 44950 01-06-2005 00-01-01-02-02-07-12-14-20-23-27-32-34-35-50-56-56-60-65-67-69-72-90-94-96-97-97

Để biết chắc hôm nay đề về 72 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 72 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 72 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 72 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 72 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 72 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 72 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 72 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 72 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 72 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 72 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 72 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 72 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 4 lần đề về 72 vào 3,7 và 2 lần tháng 2.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 72 về 4 lần đề về 72 vào tháng 5,6,7 và tháng 11.

Năm 2020 đề về số 72 ra tới 1 lần vào tháng 5.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 72 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 72 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 72. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 72 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 72

Đề về 72 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 72 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 72 đã ra 5 lần sau đề về số 72 và đề số 72 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 72 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 72 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 72 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 72 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 72 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 72 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 72 hôm sau đánh nên ngay con 72 hoặc đánh ngay cặp 56-65 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 72 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 56 và 65 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 72 kèm theo lô 72 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 72 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 72

Đề về 72 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 72 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 72, thống kê chạm những hôm đề về 72, và bảng thống kê những ngày đề về 72, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.