Đề về 71 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 71 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 71

Bộ số Bộ số Bộ số
36 - 3 Lần 70 - 3 Lần 48 - 2 Lần
83 - 2 Lần 87 - 2 Lần 84 - 2 Lần
12 - 2 Lần 90 - 2 Lần 60 - 2 Lần
89 - 2 Lần 46 - 2 Lần 67 - 2 Lần
53 - 2 Lần 51 - 2 Lần 94 - 2 Lần
80 - 2 Lần 26 - 2 Lần 91 - 1 Lần
57 - 1 Lần 52 - 1 Lần 55 - 1 Lần
43 - 1 Lần 04 - 1 Lần 23 - 1 Lần
49 - 1 Lần 15 - 1 Lần 69 - 1 Lần
92 - 1 Lần 98 - 1 Lần 20 - 1 Lần
40 - 1 Lần 63 - 1 Lần 06 - 1 Lần
11 - 1 Lần 99 - 1 Lần 16 - 1 Lần
79 - 1 Lần 01 - 1 Lần 31 - 1 Lần
95 - 1 Lần 74 - 1 Lần 82 - 1 Lần
56 - 1 Lần 58 - 1 Lần 09 - 1 Lần
00 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 71

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 4 Lần Đuôi 2 về 5 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 7 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 3 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 10 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 4 Lần
Đầu 8 về 11 Lần Đuôi 8 về 4 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 9 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 71

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
06-11-2022 77471 04067 07-11-2022 00-05-08-17-18-21-24-25-28-29-34-34-35-40-40-41-44-48-54-57-60-62-62-67-70-72-74
04-11-2022 75371 33487 05-11-2022 03-04-13-21-21-22-27-33-34-36-54-57-59-59-64-70-76-78-80-82-82-83-83-87-87-96-98
27-06-2022 62171 13149 28-06-2022 03-08-12-16-16-18-21-26-31-37-40-40-41-44-49-49-55-63-64-72-77-77-91-95-96-99-99
21-06-2022 81571 50846 22-06-2022 04-04-07-08-13-16-17-18-18-33-37-44-46-47-48-50-57-59-62-63-68-78-79-87-92-93-95
20-12-2021 74271 38683 21-12-2021 01-14-21-22-23-24-27-31-35-36-41-44-46-47-52-56-56-59-66-66-71-71-79-80-81-83-94
10-08-2021 29771 53620 11-08-2021 00-04-06-20-22-23-24-26-27-31-46-50-51-51-53-55-59-65-67-73-74-81-83-87-87-91-93
27-07-2021 52371 50098 28-07-2021 13-15-20-22-23-25-28-31-31-39-39-42-42-46-46-52-55-61-62-66-68-71-75-82-84-98-99
25-05-2021 82871 64904 26-05-2021 01-03-04-08-09-11-18-32-33-33-35-36-38-41-45-45-49-57-61-62-64-71-75-78-82-96-97
27-12-2020 85971 07690 28-12-2020 03-06-09-11-14-18-21-23-27-34-41-44-49-52-55-58-59-63-64-65-65-66-70-74-84-86-90
26-11-2020 23071 23126 27-11-2020 02-03-05-08-13-18-19-20-26-28-33-42-49-52-53-56-66-67-69-69-69-73-81-85-86-95-98
06-11-2020 44571 00356 07-11-2020 01-04-08-12-16-17-26-32-39-43-44-48-50-56-58-61-63-63-67-70-80-83-87-87-88-89-95
17-01-2020 97571 34706 18-01-2020 01-06-09-18-18-30-35-37-37-42-45-46-48-49-50-51-55-59-64-71-71-74-80-81-89-89-98
04-05-2019 63371 21900 05-05-2019 00-02-11-14-15-16-17-19-19-22-32-33-35-41-51-53-54-54-63-70-71-74-80-83-85-90-93
15-03-2019 40771 26682 16-03-2019 04-04-04-04-06-25-38-38-39-44-45-50-56-60-61-65-73-77-77-78-82-84-90-91-94-96-99
11-11-2018 65771 20970 12-11-2018 01-03-04-04-09-16-17-19-28-31-34-50-52-55-56-58-59-68-69-70-71-77-84-89-90-94-99
16-07-2018 44371 88323 17-07-2018 07-09-16-16-17-19-23-24-31-35-39-39-50-52-58-59-60-66-72-74-74-75-87-88-93-96-97
01-04-2018 75571 19012 02-04-2018 04-10-10-12-13-19-37-40-41-42-43-45-45-49-55-56-61-68-74-74-76-79-82-83-85-95-99
14-02-2018 83871 15-02-2018
10-10-2017 62571 00090 11-10-2017 01-02-06-07-09-11-12-18-24-26-28-30-31-34-43-48-56-57-59-65-65-68-75-78-90-93-95
03-09-2017 95371 79857 04-09-2017 05-05-07-11-22-25-47-47-49-49-55-57-60-60-63-65-71-74-79-80-82-83-85-91-94-95-99
17-08-2017 36271 22279 18-08-2017 04-06-22-24-25-29-29-30-30-31-42-43-48-51-53-54-56-57-60-72-74-79-80-83-84-95-96
15-06-2017 38171 05480 16-06-2017 02-02-04-06-08-21-23-25-30-35-37-38-41-43-44-54-57-62-67-70-79-80-84-88-89-93-99
26-04-2017 71071 24363 27-04-2017 03-09-18-25-26-26-26-37-41-42-47-50-53-53-57-61-62-63-63-64-73-79-93-95-95-96-98
06-10-2016 43271 91616 07-10-2016 15-16-17-18-20-21-28-28-29-33-44-49-51-53-55-60-60-61-62-62-72-74-79-79-79-92-98
29-09-2016 65071 06570 30-09-2016 02-07-08-09-15-15-17-19-25-26-26-27-42-44-45-46-46-52-55-59-62-70-72-81-82-82-86
26-07-2016 95471 45804 27-07-2016 01-04-04-06-06-09-14-17-17-19-20-22-23-30-31-32-35-36-37-50-52-57-59-76-79-81-98
05-07-2016 60071 18292 06-07-2016 13-15-16-16-30-37-39-41-42-48-51-52-53-55-57-64-74-81-83-85-86-89-89-91-91-92-98
12-09-2015 72771 87653 13-09-2015 02-09-12-15-18-31-31-42-45-53-55-62-62-64-78-80-86-87-87-87-88-89-89-90-97-97-98
28-04-2015 48571 80669 29-04-2015 07-15-18-19-26-26-29-32-36-38-38-40-40-40-41-57-63-64-65-68-69-71-73-81-83-87-92
30-03-2015 49471 04704 31-03-2015 01-04-05-06-06-09-16-23-34-43-50-60-62-65-70-72-73-76-81-81-81-85-86-93-95-97-98
06-02-2015 50971 97236 07-02-2015 00-06-27-33-36-36-44-44-47-49-51-53-56-60-61-63-67-74-75-85-87-89-90-93-94-97-98
26-10-2014 62771 92384 27-10-2014 00-00-00-04-07-09-22-22-28-37-41-43-44-45-47-48-60-62-64-68-68-69-69-75-84-87-96
03-05-2014 97171 23309 04-05-2014 02-09-11-13-15-17-18-23-29-30-36-39-42-44-51-51-61-63-65-67-73-79-81-82-89-91-93
18-04-2014 65471 84874 19-04-2014 00-02-04-11-11-17-20-20-25-26-27-27-30-32-43-45-50-60-66-70-71-74-76-77-90-90-98
14-11-2013 22171 50194 15-11-2013 02-05-10-14-14-17-20-22-24-28-36-37-37-42-51-51-61-73-78-78-80-86-89-90-92-92-94
04-11-2013 42671 82367 05-11-2013 02-03-08-08-10-22-24-25-26-29-31-31-38-39-41-47-50-55-57-58-66-67-70-72-75-92-93
30-10-2013 00571 57148 31-10-2013 06-06-12-23-26-27-30-32-33-45-46-47-48-49-51-56-57-64-65-67-70-73-82-82-82-83-96
15-08-2013 25771 45906 16-08-2013 03-05-06-09-09-28-28-34-40-42-43-44-49-50-58-64-65-65-72-74-79-82-83-85-86-99-99
12-05-2013 82671 66287 13-05-2013 01-03-05-06-12-14-15-19-20-24-28-33-33-34-38-40-41-42-52-56-61-62-68-68-78-87-91
27-03-2013 45571 62540 28-03-2013 00-09-25-25-27-36-39-40-41-49-55-57-59-63-64-65-65-66-66-69-76-77-81-83-84-87-90
03-09-2012 14271 73943 04-09-2012 05-15-18-21-29-31-37-38-40-41-41-41-43-43-45-50-52-58-61-63-68-78-86-92-96-96-97
27-08-2012 41871 96446 28-08-2012 02-03-03-04-13-18-20-25-25-26-37-43-46-48-49-58-61-69-71-74-76-77-78-88-91-95-99
20-08-2012 17171 60055 21-08-2012 08-11-11-12-13-15-17-17-30-31-43-50-50-55-60-60-62-63-65-74-75-80-80-85-90-91-95
23-06-2012 83071 57260 24-06-2012 01-02-07-09-11-13-13-18-20-23-28-31-34-40-41-45-54-59-60-62-66-66-76-81-82-93-93
15-01-2012 02971 65991 16-01-2012 01-02-02-03-03-04-08-11-17-20-25-25-28-29-30-34-40-45-64-68-71-84-89-91-93-97-99
04-05-2011 55471 21494 05-05-2011 00-02-04-10-13-14-19-23-26-30-34-40-49-55-56-60-66-72-90-90-90-91-92-94-94-94-99
01-04-2011 00771 29995 02-04-2011 08-10-19-21-22-24-29-30-34-40-41-45-49-52-63-66-73-73-74-75-75-77-80-82-85-92-95
27-01-2011 83971 64051 28-01-2011 03-04-05-08-22-24-31-39-42-51-54-54-55-63-67-67-70-71-73-74-83-87-90-92-93-95-97
20-07-2010 16971 65615 21-07-2010 02-12-15-16-18-18-19-22-27-35-38-50-52-53-56-57-61-63-65-67-77-81-82-88-96-97-98
07-01-2010 86471 85726 08-01-2010 06-08-08-13-17-19-20-26-29-30-42-44-54-59-64-68-74-75-78-81-85-86-87-92-92-94-96
12-11-2009 42871 53099 13-11-2009 09-09-17-17-20-29-31-36-42-50-51-52-52-54-57-60-62-67-70-78-80-83-90-93-93-99-99
29-07-2009 32371 83812 30-07-2009 01-02-09-10-12-13-13-15-18-21-22-24-25-40-41-51-53-63-72-73-74-74-75-79-84-93-95
27-04-2009 02571 11889 28-04-2009 04-06-08-12-17-22-24-27-32-41-43-44-46-56-56-56-58-73-76-76-76-89-91-91-95-97-99
23-12-2008 29871 57951 24-12-2008 10-15-17-17-22-32-38-39-40-41-43-51-53-58-58-59-60-60-62-62-76-77-80-85-94-97-98
10-11-2008 62771 25452 11-11-2008 00-00-02-09-09-12-12-13-20-21-23-28-28-30-30-32-40-44-48-52-53-63-71-74-81-94-98
01-11-2008 62071 66358 02-11-2008 00-02-02-04-06-07-11-13-19-20-21-28-49-52-56-57-58-60-68-72-74-74-74-82-94-96-97
08-06-2008 70571 83736 09-06-2008 04-09-11-11-16-23-30-36-38-45-48-57-64-65-67-72-75-80-85-86-87-89-90-92-92-98-99
27-08-2007 63271 25560 28-08-2007 01-18-20-21-23-34-34-39-50-51-55-55-60-62-63-67-67-68-68-73-77-81-86-92-92-94-94
01-05-2007 18971 59389 02-05-2007 04-14-18-18-19-20-20-25-33-36-45-51-53-57-58-58-59-65-66-66-78-78-89-90-92-95-99
24-04-2007 47271 85270 25-04-2007 01-03-03-17-21-23-25-25-31-31-38-42-44-51-57-58-60-61-62-62-70-71-72-80-81-82-94
10-12-2006 90771 85883 11-12-2006 02-04-04-12-16-17-19-20-21-22-23-34-35-38-39-49-52-54-67-69-74-75-77-83-90-97-99
28-11-2006 73371 71436 29-11-2006 02-02-03-05-07-08-12-15-22-27-28-36-42-44-47-60-63-65-69-78-81-81-85-91-93-94-97
28-07-2006 34371 32031 29-07-2006 04-09-09-12-15-27-27-29-31-34-42-45-45-50-50-53-57-57-62-66-76-81-92-94-96-97-98
08-06-2006 92871 39211 09-06-2006 01-02-02-05-11-11-23-33-34-35-37-38-41-47-48-52-53-54-59-61-70-77-83-91-96-98-99
27-11-2005 67471 89348 28-11-2005 02-04-09-16-21-23-27-31-31-32-35-36-39-45-48-52-52-57-60-62-62-77-77-82-86-89-91
06-10-2005 35371 95380 07-10-2005 00-10-13-15-16-17-18-21-28-32-37-37-43-53-54-55-56-58-60-62-70-72-77-80-81-88-99
30-09-2005 62571 34584 01-10-2005 02-06-12-12-23-25-29-36-37-39-40-42-64-70-72-76-78-78-79-80-83-84-85-88-93-95-95
15-09-2005 19971 33106 16-09-2005 06-08-11-13-19-23-28-36-38-42-45-47-48-49-53-57-57-58-69-69-75-80-83-88-88-96-98
10-06-2005 39671 38401 11-06-2005 01-08-09-12-16-24-27-33-35-41-41-41-42-49-49-50-51-51-53-53-57-60-60-61-61-78-97
11-01-2005 05771 92353 12-01-2005 15-17-17-21-25-27-31-34-39-39-42-44-44-45-47-53-57-61-64-67-75-78-81-82-83-93-96

Để biết chắc hôm nay đề về 71 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 71 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 71 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 71 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 71 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 71 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 71 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 71 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 71 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 71 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 71 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 71 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 71 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 2 lần đề về 71 vào 2 lần tháng 6.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 71 về 4 lần đề về 71 vào tháng 5,7,8 và tháng 12.

Năm 2020 đề về số 71 ra tới 4 lần vào tháng 1,12 và 2 lần tháng 11.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 71 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 71 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 71. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 71 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 71

Đề về 71 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 71 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 71 đã ra 5 lần sau đề về số 71 và đề số 71 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 71 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 71 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 71 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 71 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 71 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 71 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 71 hôm sau đánh nên ngay con 71 hoặc đánh ngay cặp 87-78 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 71 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 78 và 87 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 71 kèm theo lô 71 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 71 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 71

Đề về 71 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 71 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 71, thống kê chạm những hôm đề về 71, và bảng thống kê những ngày đề về 71, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.