Warning: Undefined array key "2023-01-21" in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 75
Đề về 69 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 69 chuẩn

Đề về 69 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 69 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 69

Bộ số Bộ số Bộ số
21 - 3 Lần 17 - 3 Lần 50 - 3 Lần
77 - 2 Lần 24 - 2 Lần 44 - 2 Lần
10 - 2 Lần 59 - 2 Lần 35 - 2 Lần
86 - 2 Lần 76 - 1 Lần 04 - 1 Lần
47 - 1 Lần 95 - 1 Lần 67 - 1 Lần
45 - 1 Lần 54 - 1 Lần 36 - 1 Lần
09 - 1 Lần 88 - 1 Lần 63 - 1 Lần
38 - 1 Lần 43 - 1 Lần 03 - 1 Lần
81 - 1 Lần 01 - 1 Lần 84 - 1 Lần
16 - 1 Lần 94 - 1 Lần 64 - 1 Lần
78 - 1 Lần 91 - 1 Lần 57 - 1 Lần
98 - 1 Lần 27 - 1 Lần 46 - 1 Lần
19 - 1 Lần 93 - 1 Lần 18 - 1 Lần
56 - 1 Lần 34 - 1 Lần 83 - 1 Lần
97 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 69

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 35 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 0 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 10 Lần Tổng 4 về 8 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 3 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 10 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 69

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
15-06-2024 40369 17597 16-06-2024 10-13-16-16-20-24-29-32-37-39-41-49-50-54-56-57-66-66-69-69-70-71-81-89-95-96-97
04-05-2024 90869 80183 05-05-2024 05-15-20-22-27-27-30-36-45-52-52-54-63-67-67-68-73-73-78-82-83-83-89-93-95-95-96
15-04-2024 99369 96850 16-04-2024 04-10-10-12-16-16-17-18-24-33-42-50-51-52-53-61-63-65-66-69-71-72-81-82-86-87-91
29-03-2024 37869 62135 30-03-2024 09-11-17-20-20-23-26-29-31-31-33-35-40-41-41-44-52-56-57-57-60-65-67-72-94-96-99
14-03-2024 69169 12334 15-03-2024 00-02-09-25-26-32-34-35-39-41-49-51-54-57-59-61-66-72-76-79-81-84-85-85-91-94-99
16-11-2023 54869 95110 17-11-2023 01-04-10-17-26-30-35-38-44-44-45-46-47-48-52-52-57-62-66-68-79-81-82-91-92-95-96
06-09-2023 15269 49956 07-09-2023 03-09-09-12-12-14-19-19-33-38-43-46-48-48-49-50-56-57-59-62-63-69-77-78-95-97-98
20-01-2023 91869
Warning: Attempt to read property "gdb" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 675
21-01-2023
Warning: Attempt to read property "giai_khac" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 679
09-10-2022 96669 71218 10-10-2022 11-12-17-18-19-21-25-26-30-31-32-36-37-41-41-43-50-54-54-56-63-64-75-76-84-97-98
03-10-2022 65169 51859 04-10-2022 06-09-09-15-18-19-26-28-34-36-37-38-39-39-40-44-44-47-50-51-59-66-72-74-77-88-98
07-09-2022 51169 75743 08-09-2022 02-06-07-09-10-12-14-26-29-30-35-38-42-43-44-49-50-61-67-70-71-80-82-87-87-90-92
08-04-2022 43769 34194 09-04-2022 07-10-10-12-17-17-23-24-34-34-36-41-45-46-50-53-61-67-70-70-70-75-76-91-92-94-94
08-01-2022 98969 93093 09-01-2022 00-02-06-11-14-16-19-20-22-25-27-35-36-38-44-53-56-62-78-84-86-86-87-87-93-94-96
28-10-2021 47069 67635 29-10-2021 07-07-07-09-20-22-25-31-35-35-41-42-43-43-46-47-58-65-67-70-71-76-81-86-86-87-96
07-10-2021 97469 43550 08-10-2021 11-11-12-15-17-17-18-22-23-26-35-45-49-50-54-56-59-62-68-70-79-84-85-86-87-89-90
09-05-2021 76369 54247 10-05-2021 02-02-03-04-07-16-17-28-28-29-34-37-38-39-39-42-45-46-47-49-51-53-57-57-66-77-87
29-01-2021 40169 71209 30-01-2021 01-02-07-08-09-10-16-20-21-23-29-30-40-53-53-54-57-59-68-82-86-88-94-95-96-97-99
13-01-2021 02769 51338 14-01-2021 04-08-09-10-10-11-17-19-30-32-38-42-48-50-51-60-62-62-63-63-70-73-80-82-93-95-95
29-11-2020 83669 05104 30-11-2020 01-04-08-13-15-19-23-25-27-31-41-45-46-48-49-52-56-64-74-81-84-84-85-87-89-98-99
17-10-2020 99469 62319 18-10-2020 00-00-08-12-13-19-26-27-32-42-46-51-52-52-54-56-60-62-66-67-75-83-84-91-92-92-94
26-09-2020 17069 37546 27-09-2020 08-11-13-16-17-20-30-31-33-40-44-46-50-52-58-59-64-68-69-71-73-73-78-86-86-91-96
10-07-2020 77969 03116 11-07-2020 04-09-13-16-17-18-19-26-28-28-28-35-36-41-45-48-49-56-57-62-74-86-87-88-90-93-97
20-06-2020 18969 25127 21-06-2020 01-02-02-04-05-05-11-21-25-27-27-35-36-39-40-53-59-61-65-67-70-86-90-95-96-98-99
09-11-2018 45669 04284 10-11-2018 15-15-17-23-24-30-34-38-40-42-46-50-50-52-55-57-58-59-61-62-75-81-81-84-90-93-96
24-09-2018 69569 69654 25-09-2018 01-04-08-08-11-12-15-23-25-34-37-45-47-49-49-50-51-54-54-55-69-70-74-76-79-81-87
18-07-2018 09669 15817 19-07-2018 06-07-07-07-07-09-15-15-17-18-24-28-29-29-35-41-45-51-62-64-74-76-86-88-89-96-97
23-04-2018 32369 28845 24-04-2018 11-16-18-20-24-24-27-31-31-31-44-45-46-54-56-59-60-61-61-63-70-72-79-85-92-94-97
23-12-2017 53369 89886 24-12-2017 01-11-12-14-31-39-40-44-45-48-52-52-55-57-70-70-76-80-84-86-86-87-90-90-90-92-99
06-09-2017 34369 50363 07-09-2017 00-02-03-05-05-09-16-16-16-22-23-34-35-41-43-44-54-59-61-63-73-74-74-79-81-94-99
10-06-2017 43869 18721 11-06-2017 04-15-16-16-20-21-21-27-35-35-35-37-38-49-51-53-53-57-61-61-67-74-78-85-85-87-92
25-05-2017 20369 56321 26-05-2017 00-02-09-09-14-21-28-35-36-40-47-48-50-52-52-59-64-64-67-68-72-75-76-79-80-93-95
22-10-2015 61669 62259 23-10-2015 11-12-13-14-16-24-29-30-32-39-40-42-43-49-50-53-54-56-59-59-76-78-82-84-88-92-96
03-09-2015 86669 99001 04-09-2015 01-03-08-13-26-30-39-39-40-42-48-49-53-59-60-63-64-65-65-69-75-82-84-84-85-97-97
23-05-2015 41469 47944 24-05-2015 04-06-09-12-17-20-27-28-32-33-41-41-44-67-68-73-75-79-83-85-88-89-89-90-91-91-97
29-04-2015 80669 07844 30-04-2015 02-02-07-13-21-23-24-29-33-34-39-44-45-52-59-62-63-70-75-75-76-80-82-83-89-92-97
24-04-2014 77969 36977 25-04-2014 03-19-24-26-30-30-31-31-35-38-40-44-48-49-51-54-55-58-59-63-64-71-75-77-78-84-84
10-08-2013 20669 94198 11-08-2013 00-01-05-18-24-30-31-33-33-35-38-39-39-47-50-51-54-55-58-69-72-75-76-89-90-90-98
22-07-2012 40669 39424 23-07-2012 02-04-05-08-10-12-14-14-24-28-29-37-41-44-44-47-50-50-51-53-59-71-73-76-78-86-90
28-06-2012 14169 43681 29-06-2012 01-12-18-28-30-41-42-44-44-46-50-50-53-58-61-67-69-72-73-74-78-81-84-86-90-97-98
07-11-2011 63169 27467 08-11-2011 09-11-25-31-38-40-42-45-46-49-52-53-55-57-58-67-71-71-72-80-81-81-88-89-89-90-98
10-05-2011 30069 78309 11-05-2011 00-00-03-07-09-09-18-29-30-46-46-56-62-66-68-68-73-75-78-83-87-87-92-92-93-93-98
11-12-2010 68769 42557 12-12-2010 06-08-09-10-10-11-12-13-18-18-26-31-32-37-37-44-48-49-57-63-65-65-70-86-87-88-98
25-10-2010 78869 81395 26-10-2010 00-01-02-03-12-25-26-31-33-41-44-46-47-49-51-53-61-72-76-76-81-85-87-92-93-95-99
29-08-2009 03069 22191 30-08-2009 04-07-08-19-21-23-24-30-32-37-40-44-44-45-45-49-50-53-60-63-63-78-79-86-91-93-93
15-03-2009 99069 01621 16-03-2009 03-05-07-19-21-21-24-38-41-43-44-48-50-52-59-60-64-69-70-74-82-82-84-86-91-92-97
29-11-2008 54469 40178 30-11-2008 03-05-18-20-21-27-29-35-36-36-40-40-43-46-47-53-59-61-70-73-78-79-89-94-97-98-98
06-06-2008 48469 12486 07-06-2008 03-03-03-05-10-13-15-19-20-21-31-37-38-39-40-49-53-58-59-60-61-66-67-84-86-89-96
17-07-2007 03869 22036 18-07-2007 04-11-11-13-14-19-22-26-29-32-36-44-49-53-57-64-66-71-71-74-79-80-84-92-92-96-97
13-01-2007 64869 28564 14-01-2007 02-02-02-06-16-21-27-29-30-30-33-35-42-43-44-53-62-64-65-74-75-79-79-79-82-95-95
07-11-2006 33769 63724 08-11-2006 03-05-06-07-09-12-20-24-24-26-36-38-45-47-48-53-60-64-74-75-82-84-84-87-94-96-97
17-09-2006 16469 81576 18-09-2006 02-08-20-20-21-26-30-36-38-42-46-47-48-52-62-63-72-76-77-78-80-84-89-93-96-96-97
16-08-2006 61469 84688 17-08-2006 03-11-13-15-23-28-35-36-44-47-57-59-61-62-63-65-65-67-72-75-76-80-83-85-86-86-88
27-04-2006 22169 68910 28-04-2006 00-02-06-07-08-10-18-18-31-33-34-35-49-52-52-57-61-73-78-81-82-83-88-89-95-95-99
09-04-2006 13369 96977 10-04-2006 01-04-07-09-14-15-19-22-32-32-36-38-38-38-53-55-56-57-59-64-77-77-81-87-88-93-99
31-12-2005 84069 26850 01-01-2006 09-11-12-17-22-24-30-36-38-41-48-49-50-53-54-55-60-63-69-72-73-77-80-92-93-98-98
20-10-2005 04269 59403 21-10-2005 00-02-03-03-07-19-28-30-40-40-44-58-64-66-71-72-72-75-79-82-83-84-85-86-87-92-94
17-08-2005 11369 97617 18-08-2005 00-08-09-11-17-22-30-30-34-34-39-41-46-51-54-63-68-69-72-72-74-82-89-89-90-95-99
18-01-2005 08569 49317 19-01-2005 08-10-13-16-17-19-23-26-29-37-37-38-41-42-49-54-59-69-76-81-87-88-90-97-98-99-99

Để biết chắc hôm nay đề về 69 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 69 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 69 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 69 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 69 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 69 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 69 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 69 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 69 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 69 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 69 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 69 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 69 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 3 lần đề về 69 vào 1,4 và tháng 9.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 69 về 5 lần đề về 69 vào tháng 1 và 2 lần tháng 5 và tháng 10.

Năm 2020 đề về số 69 ra tới 5 lần vào tháng 6,7,9,10 và tháng 11.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 69 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 69 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 69. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 69 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 69

Đề về 69 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 69 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 69 đã ra 5 lần sau đề về số 69 và đề số 69 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 69 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 69 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 69 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 69 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 69 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 69 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 69 hôm sau đánh nên ngay con 69 hoặc đánh ngay cặp 68-86 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 69 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 68 và 86 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 69 kèm theo lô 69 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 69 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 69

Đề về 69 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 69 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 69, thống kê chạm những hôm đề về 69, và bảng thống kê những ngày đề về 69, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.