Đề về 68 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 68 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 68

Bộ số Bộ số Bộ số
32 - 3 Lần 37 - 2 Lần 89 - 2 Lần
81 - 2 Lần 42 - 2 Lần 69 - 2 Lần
44 - 2 Lần 31 - 2 Lần 22 - 2 Lần
10 - 2 Lần 60 - 2 Lần 95 - 2 Lần
97 - 2 Lần 94 - 2 Lần 90 - 2 Lần
80 - 2 Lần 62 - 2 Lần 70 - 2 Lần
36 - 1 Lần 14 - 1 Lần 20 - 1 Lần
99 - 1 Lần 83 - 1 Lần 75 - 1 Lần
53 - 1 Lần 08 - 1 Lần 12 - 1 Lần
48 - 1 Lần 82 - 1 Lần 47 - 1 Lần
34 - 1 Lần 66 - 1 Lần 96 - 1 Lần
49 - 1 Lần 58 - 1 Lần 18 - 1 Lần
98 - 1 Lần 73 - 1 Lần 05 - 1 Lần
74 - 1 Lần 86 - 1 Lần 45 - 1 Lần
00 - 1 Lần 63 - 1 Lần 04 - 1 Lần
57 - 1 Lần 09 - 1 Lần 77 - 1 Lần
68 - 1 Lần 92 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 68

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 44 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 3 Lần Đuôi 2 về 12 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 9 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 3 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 9 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 12 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 68

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
17-05-2024 51468 91322 18-05-2024 04-04-05-07-09-17-18-19-22-22-22-22-25-34-39-47-53-61-64-65-69-70-76-80-82-87-94
11-09-2023 63768 73132 12-09-2023 03-10-16-23-23-24-26-27-31-32-32-37-39-39-52-54-54-57-58-63-64-70-72-78-80-94-97
14-07-2023 78668 08897 15-07-2023 05-08-11-19-26-29-30-32-35-36-40-45-47-48-49-53-60-61-61-68-89-90-92-92-93-94-97
02-10-2022 64668 65169 03-10-2022 01-06-11-14-16-19-25-26-30-32-35-35-41-46-51-52-55-59-62-66-69-70-70-77-77-77-84-92
25-06-2022 36768 46970 26-06-2022 09-12-12-16-19-22-33-33-36-38-40-42-47-52-53-57-64-64-66-70-76-84-90-91-92-95-96
02-06-2022 51768 89242 03-06-2022 11-11-15-23-24-31-36-36-38-40-42-42-43-54-55-58-59-61-66-67-92-92-92-93-94-95-99
19-05-2022 49968 78195 20-05-2022 06-09-12-18-19-22-23-24-25-26-28-36-38-46-48-48-58-60-73-74-74-76-77-78-79-95-99
25-04-2022 99368 32047 26-04-2022 00-01-06-06-10-13-14-18-22-26-31-31-35-36-38-40-45-47-47-52-54-58-65-75-76-92-94
27-02-2022 70968 89075 28-02-2022 03-04-05-12-15-16-16-18-19-20-32-39-45-49-57-57-64-69-71-73-75-76-76-89-90-95-96
10-02-2022 23768 49104 11-02-2022 04-09-13-15-20-23-24-24-27-27-37-41-41-50-53-53-57-60-61-64-65-67-84-87-91-92-98
12-08-2021 19868 17044 13-08-2021 04-04-05-17-27-27-29-30-30-31-33-34-43-44-51-53-60-67-68-69-71-76-86-86-88-93-98
06-07-2021 46868 61289 07-07-2021 04-04-06-08-12-18-19-21-21-22-27-30-35-42-44-49-57-59-67-67-74-82-83-85-89-90-98
30-09-2020 64268 03418 01-10-2020 01-02-16-16-18-18-23-23-29-34-34-37-42-60-61-63-65-67-68-69-72-86-89-90-92-94-95
07-03-2020 87368 55060 08-03-2020 02-03-10-21-22-29-33-35-40-42-43-43-48-53-55-57-60-61-65-73-77-85-85-92-92-94-95
16-12-2019 28068 83022 17-12-2019 11-14-14-18-22-24-25-25-32-34-35-37-41-60-66-71-71-72-76-77-78-81-82-82-89-92-96
25-11-2019 30468 16031 26-11-2019 06-07-10-17-19-20-31-32-35-36-41-42-42-43-46-48-57-58-81-84-85-90-91-92-93-95-99
01-11-2019 23568 93894 02-11-2019 02-07-10-25-39-45-46-46-47-55-59-62-64-65-67-67-68-69-73-79-81-81-93-94-94-95-98
11-10-2019 16768 31409 12-10-2019 03-09-16-19-24-29-34-34-35-44-45-47-48-58-63-64-69-70-75-78-80-82-84-86-86-92-97
08-09-2019 44868 52783 09-09-2019 04-16-17-17-17-19-20-23-26-28-31-34-38-45-48-51-57-60-64-65-68-70-78-82-83-86-91
25-06-2019 53768 90895 26-06-2019 00-12-14-17-19-23-25-28-28-29-37-39-41-42-48-50-54-61-65-66-68-76-87-90-90-95-99
13-05-2019 75368 38982 14-05-2019 05-07-13-17-18-25-26-28-49-50-53-53-55-59-60-60-68-74-75-79-80-82-86-92-93-95-98
25-02-2019 37168 17948 26-02-2019 01-13-14-14-16-25-26-32-35-44-48-49-50-52-54-54-60-65-69-73-77-80-83-89-92-95-96
21-02-2019 89968 34463 22-02-2019 00-05-06-13-14-20-27-28-30-35-36-39-44-55-58-62-62-63-69-73-80-83-84-86-90-95-98
21-07-2018 16268 77892 22-07-2018 03-04-07-27-27-40-43-53-55-57-61-61-62-64-67-68-69-75-81-85-89-92-92-93-95-96-99
22-04-2018 29568 32369 23-04-2018 16-18-20-25-27-28-29-32-40-45-46-48-63-63-67-69-71-73-73-74-77-77-80-81-85-91-99
29-03-2018 46168 44900 30-03-2018 00-01-03-06-07-10-11-11-16-20-24-28-30-32-32-36-40-40-46-47-47-59-76-83-85-90-94
11-02-2018 49568 40999 12-02-2018 00-02-02-13-19-19-25-29-33-35-39-39-50-58-60-66-66-77-77-79-80-85-88-91-93-95-99
25-01-2018 60568 82445 26-01-2018 01-11-12-14-17-20-26-28-30-32-35-43-44-45-46-47-63-64-72-77-80-81-90-91-93-95-96
20-12-2017 94568 96758 21-12-2017 05-09-16-24-32-32-45-46-49-51-52-55-55-56-58-58-59-70-72-80-83-87-87-93-95-96-98
15-12-2017 17168 71531 16-12-2017 01-10-15-17-18-21-22-28-29-30-31-32-38-45-49-49-51-53-53-53-64-67-67-67-71-77-82
24-11-2017 43268 72680 25-11-2017 01-05-09-14-18-25-25-26-35-40-46-47-48-52-56-59-62-73-76-80-81-86-88-89-89-96-98
23-08-2017 18468 41949 24-08-2017 01-04-05-06-15-16-23-27-29-31-34-36-38-41-42-44-45-48-49-49-61-69-70-74-79-93-96
18-11-2016 73368 52462 19-11-2016 04-08-09-10-10-15-18-20-35-39-40-41-43-47-48-54-54-56-57-62-62-76-81-82-87-91-97
20-12-2015 58868 07742 21-12-2015 05-11-12-14-16-16-22-26-37-39-42-44-46-50-57-58-58-68-71-78-80-80-81-94-95-96-96
22-11-2015 23368 52781 23-11-2015 09-16-17-17-23-24-26-34-36-37-38-41-44-55-73-77-81-82-87-88-90-90-91-91-94-97-99
10-05-2015 58268 00620 11-05-2015 01-04-10-11-14-19-20-20-27-40-41-44-44-46-49-52-54-55-58-63-70-71-78-81-84-91-91
21-04-2015 39768 19460 22-04-2015 04-13-16-19-21-25-28-29-32-33-34-49-56-58-60-63-70-70-72-79-82-86-89-91-92-96-98
20-11-2014 94868 83532 21-11-2014 00-04-09-14-16-24-24-24-28-32-34-34-44-47-48-50-53-58-69-70-71-73-74-75-79-83-89
15-08-2014 61468 77362 16-08-2014 03-09-11-12-16-18-32-33-36-37-40-46-47-50-62-68-69-72-74-74-78-81-85-86-87-91-99
30-04-2014 77368 89294 01-05-2014 04-08-15-26-31-33-39-40-42-42-51-53-54-62-64-69-70-70-76-80-83-87-87-92-94-96-98
07-04-2014 41768 14312 08-04-2014 01-04-07-12-14-21-21-22-29-29-34-35-35-36-36-40-44-56-59-63-66-72-72-82-84-85-88
23-08-2013 05768 78680 24-08-2013 01-03-04-05-08-11-12-15-15-17-19-39-40-45-53-60-60-61-64-65-66-75-79-80-80-92-99
13-08-2013 85368 40132 14-08-2013 01-05-10-15-22-23-32-34-35-35-40-49-54-58-59-60-64-65-69-75-76-76-77-87-87-89-98
27-12-2012 88468 94686 28-12-2012 06-14-17-17-19-21-22-25-29-30-36-41-41-44-45-47-54-60-60-62-65-68-74-76-79-86-92
03-11-2012 33068 30790 04-11-2012 00-03-08-17-19-22-22-25-31-31-35-38-41-44-44-45-53-66-68-69-71-74-80-81-90-96-98
20-09-2012 50568 88774 21-09-2012 00-04-10-11-14-15-19-27-35-42-53-61-62-63-63-65-65-69-73-74-75-77-79-80-86-86-94
31-03-2012 10668 35970 01-04-2012 07-13-14-14-21-22-29-29-34-38-47-47-47-49-57-68-70-71-72-74-75-76-78-79-85-86-89
04-03-2012 96968 99914 05-03-2012 04-05-12-13-14-17-18-20-26-29-29-30-31-34-35-41-41-44-48-50-56-60-62-63-84-88-96
23-10-2011 05468 67989 24-10-2011 01-01-03-05-10-13-13-25-28-33-41-44-45-50-51-55-56-59-64-67-68-70-77-79-89-89-94
19-06-2011 04168 19936 20-06-2011 03-10-10-19-23-36-40-41-43-44-45-56-56-62-66-71-73-74-77-78-86-86-91-91-93-94-99
18-06-2011 31868 04168 19-06-2011 19-21-22-26-32-34-35-37-39-40-49-49-49-51-53-56-57-59-68-70-71-74-75-76-77-81-85
09-06-2011 24268 89705 10-06-2011 01-02-05-08-10-13-19-27-28-29-29-31-43-46-48-52-58-61-68-69-78-79-81-85-85-90-99
22-11-2010 88368 44808 23-11-2010 05-08-09-20-21-26-28-29-30-33-34-34-35-39-43-46-47-52-54-56-62-62-69-74-76-76-92
14-11-2009 86668 79977 15-11-2009 00-03-04-06-13-16-16-20-20-20-21-22-24-25-32-40-40-56-64-67-74-77-78-83-86-91-94
22-10-2009 32868 54473 23-10-2009 00-00-09-13-14-16-19-21-27-31-39-40-43-47-47-64-64-64-67-68-69-73-85-93-96-98-99
19-04-2009 52968 83437 20-04-2009 05-06-08-34-37-47-51-53-56-60-62-63-69-70-70-70-70-72-72-74-77-80-85-86-87-95-97
03-03-2009 97068 44496 04-03-2009 05-06-15-22-24-26-27-29-32-33-45-49-50-56-61-63-66-69-74-76-83-83-84-93-96-97-99
30-01-2009 54268 04657 31-01-2009 08-15-17-27-29-41-42-44-46-47-55-57-59-68-69-69-73-74-76-77-81-84-87-90-92-92-93
23-09-2008 96668 05110 24-09-2008 07-09-10-10-10-13-14-20-20-24-25-31-41-43-45-45-49-52-57-70-70-76-80-81-91-94- 
24-06-2008 02968 29366 25-06-2008 03-03-04-11-13-13-17-18-24-26-30-42-45-47-57-57-58-58-59-64-66-68-68-71-82-82-93
19-05-2008 99368 18844 20-05-2008 01-04-09-09-11-11-12-13-13-15-21-36-44-44-45-55-58-58-62-65-73-75-78-87-90-97-99
01-05-2008 38368 88698 02-05-2008 03-05-12-17-18-21-21-24-30-30-31-35-41-48-60-62-64-65-66-71-73-85-88-90-92-97-98
31-01-2006 94868 70134 01-02-2006 00-05-10-16-18-34-34-37-39-39-41-44-47-49-56-60-60-62-64-68-68-86-87-90-92-94-96
29-12-2005 99368 48190 30-12-2005 00-11-14-14-31-31-33-34-48-48-49-53-60-65-65-66-72-72-79-81-84-86-89-90-92-95-98
21-05-2005 28168 46837 22-05-2005 01-03-09-14-17-18-21-25-29-31-32-37-41-42-50-50-51-54-54-59-63-70-74-87-93-94-99
28-04-2005 57568 22410 29-04-2005 00-00-03-03-10-11-23-23-25-26-36-39-40-44-44-46-53-55-56-59-72-74-80-88-88-94-98
02-04-2005 42868 59481 03-04-2005 01-06-07-21-23-25-27-31-42-49-51-52-52-53-59-60-62-67-70-72-76-81-89-92-96-97-98
26-01-2005 97368 72697 27-01-2005 05-05-16-18-19-22-23-25-27-28-33-34-34-35-36-37-40-48-51-53-59-66-74-76-76-90-97
03-01-2005 36268 72253 04-01-2005 03-17-20-21-25-28-29-36-36-38-39-41-42-46-53-53-57-59-69-73-79-81-89-91-94-95-96

Để biết chắc hôm nay đề về 68 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 68 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 68 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 68 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 68 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 68 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 68 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 68 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 68 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 68 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 68 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 68 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 68 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 6 lần đề về 68 vào 4,5 và 2 lần tháng 2 và tháng 6.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 68 về 2 lần đề về 68 vào tháng 7 và tháng 8.

Năm 2020 đề về số 68 ra tới 2 lần vào tháng 3 và tháng 9.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 68 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 68 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 68. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 68 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 68

Đề về 68 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 68 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 68 đã ra 5 lần sau đề về số 68 và đề số 68 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 68 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 68 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 68 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 68 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 68 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 68 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 68 hôm sau đánh nên ngay con 68 hoặc đánh ngay cặp 25-52 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 68 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 25 và 52 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 68 kèm theo lô 68 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 68 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 68

Đề về 68 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 68 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 68, thống kê chạm những hôm đề về 68, và bảng thống kê những ngày đề về 68, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.