Đề về 67 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 67 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 67

Bộ số Bộ số Bộ số
54 - 3 Lần 43 - 2 Lần 34 - 2 Lần
59 - 2 Lần 61 - 2 Lần 41 - 2 Lần
88 - 2 Lần 91 - 2 Lần 40 - 2 Lần
30 - 2 Lần 26 - 2 Lần 57 - 1 Lần
73 - 1 Lần 44 - 1 Lần 55 - 1 Lần
75 - 1 Lần 70 - 1 Lần 52 - 1 Lần
17 - 1 Lần 84 - 1 Lần 11 - 1 Lần
64 - 1 Lần 58 - 1 Lần 62 - 1 Lần
03 - 1 Lần 89 - 1 Lần 45 - 1 Lần
13 - 1 Lần 42 - 1 Lần 08 - 1 Lần
25 - 1 Lần 51 - 1 Lần 77 - 1 Lần
47 - 1 Lần 76 - 1 Lần 94 - 1 Lần
53 - 1 Lần 33 - 1 Lần 48 - 1 Lần
63 - 1 Lần 46 - 1 Lần 23 - 1 Lần
06 - 1 Lần 19 - 1 Lần 93 - 1 Lần
18 - 1 Lần 00 - 1 Lần 95 - 1 Lần
05 - 1 Lần 99 - 1 Lần 04 - 1 Lần
65 - 1 Lần 60 - 1 Lần 69 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 67

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 48 Lần Tổng 0 về 8 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 8 Lần Tổng 1 về 2 Lần
Đầu 2 về 4 Lần Đuôi 2 về 3 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 10 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 12 Lần Đuôi 4 về 10 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 11 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 67

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
05-09-2023 06367 15269 06-09-2023 01-04-05-16-17-24-24-24-25-30-32-46-46-48-59-61-69-69-74-76-78-81-84-86-89-93-95
22-06-2023 84267 83660 23-06-2023 01-05-05-07-09-17-36-36-39-41-44-46-52-56-60-61-62-62-67-69-70-84-85-87-96-97-99
29-05-2023 85867 20765 30-05-2023 00-04-07-18-21-30-33-37-37-40-46-50-50-51-60-60-61-62-65-65-68-71-85-87-87-93-96
29-03-2023 86367 11504 30-03-2023 04-12-13-16-17-18-20-23-23-29-32-36-37-39-40-41-42-45-64-70-74-75-85-86-89-94-95
07-11-2022 04067 66130 08-11-2022 10-11-19-21-24-30-41-41-41-44-50-61-74-74-79-81-83-86-86-89-89-92-94-96-96-97-97
31-08-2022 92467 69488 01-09-2022 03-06-07-08-11-15-16-16-20-26-27-37-38-59-60-77-79-80-83-84-86-87-88-89-90-93-99
31-07-2022 50267 46555 01-08-2022 05-07-08-11-22-28-31-33-38-40-40-48-55-59-62-62-66-70-77-81-91-91-93-93-93-97-97
27-05-2022 29667 57318 28-05-2022 07-07-13-14-17-18-19-19-20-23-30-39-40-41-53-53-57-59-62-63-69-69-73-76-88-92-92
03-04-2022 87767 12941 04-04-2022 01-03-05-06-06-12-15-17-19-20-26-33-37-41-46-50-54-56-62-62-63-65-66-68-73-78-98
15-03-2022 01067 18513 16-03-2022 02-02-07-08-09-09-11-12-13-19-20-30-35-44-55-56-58-63-67-70-73-79-79-82-93-94-99
03-11-2021 07267 34148 04-11-2021 07-07-07-10-11-14-16-24-27-27-31-35-41-45-47-47-48-54-57-65-71-72-83-86-94-96-97
16-10-2021 66067 24640 17-10-2021 06-07-08-10-12-13-13-15-18-22-23-23-29-32-33-34-37-40-55-56-61-61-70-74-78-93-93
05-10-2021 73967 82245 06-10-2021 13-16-16-19-20-20-29-30-30-36-38-40-40-41-45-45-55-60-66-66-68-73-80-80-83-90-94
06-08-2021 39467 49634 07-08-2021 00-00-07-17-17-18-20-20-20-21-25-31-33-34-57-63-75-77-79-82-84-86-92-93-94-96-99
17-06-2021 44367 14761 18-06-2021 03-06-08-08-13-19-21-29-30-32-37-38-47-52-52-54-55-61-63-63-65-67-79-80-87-91-94
20-05-2021 55967 75723 21-05-2021 00-02-02-04-07-09-23-29-33-34-37-46-47-49-51-53-54-65-67-74-75-82-84-89-91-92-95
26-04-2020 90667 77561 27-04-2020 01-02-12-16-18-21-25-27-28-41-45-56-58-58-60-61-62-73-73-77-87-88-89-89-90-91-91
17-03-2020 52267 81489 18-03-2020 00-12-16-18-22-26-28-33-41-47-51-53-54-59-64-65-72-79-88-89-90-92-94-94-94-95-97
05-12-2019 22867 82830 06-12-2019 07-17-21-25-26-26-27-28-28-30-34-40-41-43-51-56-56-57-61-64-66-75-76-84-87-88-90
05-06-2019 85267 35740 06-06-2019 02-06-07-10-12-13-15-17-17-17-28-34-35-40-42-47-51-52-54-61-65-67-78-81-82-84-95
14-04-2019 02867 57843 15-04-2019 02-02-03-06-07-13-14-16-18-21-22-24-38-39-43-47-52-54-57-64-65-72-73-77-80-81-91
21-12-2018 95367 54691 22-12-2018 08-08-09-11-18-19-23-34-42-43-44-48-48-49-52-56-65-69-70-71-81-86-86-89-90-91-92
07-12-2018 25367 64793 08-12-2018 00-01-02-02-05-07-09-11-14-21-22-32-36-37-39-47-50-52-57-68-70-75-79-89-92-93-98
03-12-2018 99667 97859 04-12-2018 06-12-15-21-22-32-32-36-38-42-50-51-51-54-59-59-62-66-66-66-69-71-78-85-91-95-96
31-08-2018 21067 48319 01-09-2018 19-19-22-29-31-33-36-38-40-44-48-49-49-52-57-60-62-64-64-66-70-74-83-91-91-93-99
07-07-2018 41967 75299 08-07-2018 03-12-18-24-26-28-28-34-36-41-48-53-55-55-57-58-59-61-65-67-72-73-75-76-78-87-99
27-03-2018 18467 23588 28-03-2018 09-20-21-26-27-29-32-32-42-50-50-51-54-55-62-64-67-69-71-71-71-81-85-88-88-92-94
26-07-2017 79967 77333 27-07-2017 02-03-16-18-20-22-29-33-35-42-42-47-47-53-53-59-60-64-69-72-74-82-84-85-87-89-92
28-05-2017 25467 28444 29-05-2017 02-07-22-25-32-34-34-35-37-37-38-39-44-47-47-59-60-63-70-70-72-81-85-87-89-91-98
25-03-2017 17867 93508 26-03-2017 01-05-08-09-12-16-19-21-32-33-36-38-42-45-49-53-55-56-58-69-74-83-87-91-92-94-97
12-10-2016 01367 79453 13-10-2016 02-05-05-10-29-31-35-35-38-46-53-54-55-60-62-64-70-70-72-73-82-85-85-86-86-93-94
19-09-2016 95167 67317 20-09-2016 00-03-04-09-17-19-21-21-23-26-30-33-36-41-45-46-49-60-64-73-74-76-82-85-87-88-96
02-03-2016 47167 59194 03-03-2016 01-08-14-17-23-24-26-35-38-42-45-48-50-51-57-58-59-60-62-66-71-84-86-86-86-88-94
17-06-2015 49267 17191 18-06-2015 00-01-07-09-11-12-18-20-27-30-35-40-41-48-63-66-71-73-75-83-88-89-91-91-93-97-97
06-04-2015 53967 78652 07-04-2015 00-00-03-14-22-30-33-41-45-47-47-48-50-52-56-56-59-64-76-80-89-90-90-92-93-93-97
17-11-2014 77267 96154 18-11-2014 04-05-12-18-18-18-21-21-23-29-33-42-43-50-51-54-55-57-57-63-64-80-85-87-94-97-98
13-04-2014 35867 96573 14-04-2014 03-03-23-26-27-29-29-34-35-36-43-58-61-61-62-62-64-68-69-69-73-74-76-85-86-93-94
02-04-2014 00767 69276 03-04-2014 00-03-06-06-11-15-18-19-19-26-28-29-33-36-44-48-58-59-60-67-72-74-75-76-77-85-99
05-01-2014 87267 99257 06-01-2014 04-09-15-21-28-34-42-46-54-57-60-60-65-66-67-72-72-72-76-82-83-87-89-89-90-90-92
10-11-2013 33567 05959 11-11-2013 00-09-10-11-11-17-17-26-27-29-36-40-40-44-46-48-54-56-59-60-64-65-70-79-85-92-98
05-11-2013 82367 56703 06-11-2013 01-03-17-18-19-22-22-25-33-38-41-42-43-45-48-52-54-64-65-76-84-85-87-90-94-95-98
26-05-2012 88567 75205 27-05-2012 00-01-01-01-04-05-10-11-12-21-23-28-36-38-38-45-46-54-56-57-71-72-74-81-88-91-91
09-01-2012 02367 65170 10-01-2012 03-04-09-17-20-21-26-33-35-41-47-49-49-51-52-52-56-58-64-70-70-84-84-87-88-90-99
08-11-2011 27467 02862 09-11-2011 05-06-08-10-16-16-28-33-35-39-40-41-43-48-48-54-57-57-59-62-62-68-72-78-80-86-91
27-07-2011 53567 97647 28-07-2011 02-10-16-19-27-39-41-41-45-47-49-50-54-54-55-55-57-63-70-71-73-78-78-79-80-82-97
05-07-2011 15167 52458 06-07-2011 00-03-06-07-16-20-20-21-24-30-31-51-51-56-57-58-60-62-65-71-77-82-85-87-87-96-99
09-05-2010 39067 25634 10-05-2010 00-05-09-15-20-21-25-26-29-30-30-30-34-43-46-47-50-64-64-72-74-80-89-94-96-98-98
12-03-2010 60467 71826 13-03-2010 00-22-26-26-28-34-45-46-47-49-50-51-52-57-57-59-59-62-70-71-71-74-74-76-80-97-99
19-12-2009 28467 14895 20-12-2009 02-03-07-15-18-27-29-30-37-38-40-56-61-67-70-72-72-79-79-80-81-81-82-82-83-95-97
08-11-2009 23967 36143 09-11-2009 01-04-24-25-25-31-36-36-41-43-43-47-54-57-65-65-69-70-73-74-79-81-84-88-91-91-95
19-08-2009 83467 69577 20-08-2009 04-05-06-06-08-19-35-40-44-46-50-52-53-57-58-60-67-69-70-71-71-77-83-89-91-94-98
04-07-2009 94167 33500 05-07-2009 00-06-07-09-09-17-21-25-25-26-28-31-31-32-36-39-73-74-74-77-78-83-85-86-88-89-95
16-06-2009 22167 77764 17-06-2009 00-02-08-10-11-13-17-21-21-22-26-31-32-32-41-44-49-51-52-52-52-56-64-66-77-85-88
20-03-2009 96567 91406 21-03-2009 00-06-11-18-23-25-27-36-45-54-54-61-62-63-64-76-77-78-78-82-84-85-87-87-95-96-97
10-12-2007 71267 63675 11-12-2007 07-08-11-13-15-17-20-20-21-30-34-35-46-55-56-62-66-67-74-75-77-82-85-91-91-93-96
04-12-2007 16867 90611 05-12-2007 00-01-01-01-06-11-24-25-36-38-43-46-47-51-58-59-61-73-74-75-77-78-82-84-86-91-92
12-09-2007 46867 90251 13-09-2007 02-04-08-09-10-13-14-19-22-23-24-28-32-32-35-38-49-51-52-53-55-66-70-71-74-89-96
02-07-2007 25067 95154 03-07-2007 03-08-10-10-17-21-23-27-29-29-29-32-46-48-50-51-54-64-66-72-74-75-78-79-81-86-88
23-05-2007 08767 46025 24-05-2007 00-01-02-05-11-12-13-13-17-19-20-25-35-37-43-56-63-69-71-77-79-80-83-84-87-90-97
09-01-2007 55967 72984 10-01-2007 01-01-01-03-05-05-07-09-11-19-23-23-27-27-36-53-53-59-59-60-64-66-71-84-94-96-98
09-08-2006 67967 42008 10-08-2006 08-19-22-22-24-24-27-28-30-31-31-41-42-42-46-47-52-54-63-66-69-79-87-90-93-95-98
05-07-2006 92067 93542 06-07-2006 02-06-07-08-08-09-10-15-18-22-23-28-28-38-39-40-42-51-52-56-59-63-63-67-68-86-96
30-06-2006 59067 80526 01-07-2006 00-03-06-11-26-26-30-44-44-46-53-56-60-64-67-68-71-73-75-77-77-83-87-88-90-93-96
13-05-2006 79467 05441 14-05-2006 05-06-11-15-18-21-22-29-33-38-41-47-52-59-63-64-68-71-79-80-88-90-91-93-96-96-99
04-09-2005 64267 52554 05-09-2005 02-11-14-15-17-18-24-32-33-36-37-40-47-54-63-66-76-79-83-84-84-86-88-92-93-94-94
04-08-2005 63867 37046 05-08-2005 01-02-03-08-13-14-17-27-28-30-33-36-38-41-42-42-45-46-47-54-56-64-76-82-89-96-99
28-07-2005 99167 62963 29-07-2005 02-06-07-14-21-26-37-39-45-45-46-54-63-65-66-70-76-79-80-86-86-87-89-92-95-96-96

Để biết chắc hôm nay đề về 67 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 67 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 67 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 67 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 67 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 67 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 67 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 67 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 67 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 67 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 67 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 67 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 67 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 4 lần đề về 67 vào 4,5,7 và tháng 8.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 67 về  6 lần đề về 67 vào tháng 5,6,8,11 và 2 lần tháng 10.

Năm 2020 đề về số 67 ra tới 2 lần vào tháng 3 và tháng 4.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 67 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 67 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 67. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 67 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 67

Đề về 67 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 67 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 67 đã ra 5 lần sau đề về số 67 và đề số 67 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 67 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 67 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 67 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 67 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 67 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 67 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 67 hôm sau đánh nên ngay con 67 hoặc đánh ngay cặp 24-42 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 67 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 24 và 42 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 67 kèm theo lô 67 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 67 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 67

Đề về 67 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 67 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 67, thống kê chạm những hôm đề về 67, và bảng thống kê những ngày đề về 67, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.