Đề về 64 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 64 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 64

Bộ số Bộ số Bộ số
15 - 3 Lần 53 - 3 Lần 65 - 2 Lần
59 - 2 Lần 10 - 2 Lần 47 - 2 Lần
46 - 2 Lần 34 - 2 Lần 89 - 2 Lần
27 - 2 Lần 60 - 2 Lần 45 - 2 Lần
81 - 2 Lần 95 - 1 Lần 26 - 1 Lần
02 - 1 Lần 24 - 1 Lần 86 - 1 Lần
74 - 1 Lần 48 - 1 Lần 33 - 1 Lần
99 - 1 Lần 61 - 1 Lần 32 - 1 Lần
76 - 1 Lần 04 - 1 Lần 67 - 1 Lần
22 - 1 Lần 36 - 1 Lần 90 - 1 Lần
83 - 1 Lần 57 - 1 Lần 56 - 1 Lần
87 - 1 Lần 29 - 1 Lần 64 - 1 Lần
71 - 1 Lần 31 - 1 Lần 85 - 1 Lần
23 - 1 Lần 97 - 1 Lần 08 - 1 Lần
38 - 1 Lần 01 - 1 Lần 18 - 1 Lần
13 - 1 Lần 21 - 1 Lần 69 - 1 Lần
82 - 1 Lần 37 - 1 Lần 75 - 1 Lần
79 - 1 Lần 98 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 64

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 10 Lần
Đầu 2 về 8 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 8 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 10 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 9 Lần Tổng 7 về 4 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 64

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
21-03-2023 81664 08798 22-03-2023 04-13-16-19-22-26-29-29-37-42-44-44-46-50-56-57-57-60-63-67-68-69-74-79-94-97-98
23-02-2023 01964 16979 24-02-2023 11-15-17-25-30-30-36-41-51-52-54-58-62-65-66-67-70-75-79-83-85-85-88-93-94-95-99
19-02-2023 37264 32775 20-02-2023 06-09-16-16-16-17-31-32-33-38-41-42-47-48-49-54-58-63-65-67-68-73-75-76-80-85-96
08-02-2023 88864 29337 09-02-2023 01-05-13-16-30-34-34-36-37-40-40-43-52-53-55-56-68-70-79-79-83-87-89-90-95-95-97
26-01-2023 34164 72859 27-01-2023 01-05-08-20-22-26-35-39-42-48-51-52-59-63-66-69-70-70-75-79-82-83-87-88-89-93-94
16-07-2022 77064 66327 17-07-2022 01-04-10-19-21-23-24-27-30-33-34-38-38-56-57-58-60-66-68-71-71-75-78-89-90-92-93
19-04-2022 78864 58953 20-04-2022 00-02-10-11-17-19-23-23-25-28-35-38-41-41-46-50-53-61-64-67-68-71-71-76-79-82-86
14-04-2022 96764 54045 15-04-2022 00-07-17-20-21-31-31-32-34-37-37-38-39-45-48-51-54-60-64-75-76-78-85-87-91-92-94
13-04-2022 76864 96764 14-04-2022 05-05-07-10-10-16-18-23-24-31-32-32-36-36-40-50-53-62-62-64-66-66-74-80-86-94-94
19-02-2022 92264 88182 20-02-2022 04-05-13-19-19-20-27-28-34-41-46-48-49-63-73-74-76-77-82-85-87-88-90-92-95-97-99
02-09-2021 77764 11660 03-09-2021 07-09-13-16-19-22-24-24-24-24-25-27-46-54-55-60-63-74-74-80-80-81-83-85-86-88-96
13-05-2021 68664 81047 14-05-2021 02-03-13-14-15-24-24-27-29-30-31-32-37-45-47-50-51-55-66-67-79-85-85-86-87-89-94
22-01-2021 09264 57860 23-01-2021 07-11-11-14-15-18-20-22-24-28-30-30-31-33-42-43-46-48-60-62-68-68-81-81-94-96-99
09-01-2021 82064 48146 10-01-2021 08-09-14-14-15-17-29-36-41-46-47-47-54-54-63-64-65-68-70-70-72-74-85-85-90-92-95
28-11-2020 10764 83669 29-11-2020 05-05-09-11-17-18-22-24-26-30-39-46-49-49-52-54-54-55-56-56-69-72-82-85-88-96-97
24-11-2020 52664 72036 25-11-2020 00-02-05-08-25-32-35-36-37-39-42-48-54-57-61-68-69-72-75-79-81-84-85-90-92-92-97
30-05-2020 59964 83834 31-05-2020 17-21-25-31-33-34-34-38-41-43-43-46-47-48-49-51-52-59-61-64-66-69-77-79-81-82-94
14-01-2020 32164 26710 15-01-2020 01-05-10-13-20-21-22-24-26-27-33-33-33-40-51-54-62-70-74-77-81-81-84-88-89-91-94
30-09-2019 91964 19515 01-10-2019 03-07-08-14-15-15-16-21-28-29-32-33-45-49-53-57-63-66-78-80-85-86-88-93-96-97-98
26-05-2019 90064 09247 27-05-2019 00-05-14-16-22-26-26-27-32-42-43-43-45-47-51-52-54-59-62-69-72-78-79-84-85-87-98
20-05-2019 43464 04934 21-05-2019 07-19-26-29-34-37-37-40-46-56-57-59-64-64-68-69-75-78-78-87-90-94-94-95-98-98-98
07-04-2019 98764 37110 08-04-2019 00-02-03-07-07-10-10-17-40-45-46-47-50-52-54-64-65-68-71-72-76-77-85-93-95-97-99
06-09-2018 00964 49197 07-09-2018 06-08-09-11-11-15-16-19-20-31-34-35-38-40-42-51-57-58-60-68-73-76-82-84-86-87-97
17-06-2018 83564 86133 18-06-2018 01-01-04-24-24-33-34-37-40-47-49-49-51-53-68-69-70-73-80-81-84-88-91-93-96-97-99
07-05-2018 85664 35876 08-05-2018 00-03-04-05-06-12-23-24-28-28-32-38-40-42-44-46-58-61-76-82-83-86-90-90-94-96-98
17-04-2018 83064 73822 18-04-2018 03-09-14-17-18-21-21-22-23-32-34-34-35-35-36-38-39-43-55-60-72-82-86-86-94-95-96
13-01-2018 04264 45021 14-01-2018 03-04-09-10-11-14-21-28-30-32-33-37-37-38-43-44-47-48-49-49-66-68-73-76-79-85-85
06-12-2017 02564 08953 07-12-2017 01-09-13-15-24-27-27-31-33-35-35-40-42-53-57-61-65-66-67-73-74-79-84-89-92-98-99
25-07-2017 97164 79967 26-07-2017 02-07-09-11-18-21-21-24-26-28-29-34-43-44-49-54-56-63-65-67-72-75-80-88-89-93-97
21-07-2017 20464 05281 22-07-2017 07-07-10-13-13-14-16-23-26-26-26-32-44-44-49-52-54-59-59-70-75-77-78-81-83-86-91
24-05-2016 91964 49604 25-05-2016 00-04-07-14-18-26-29-32-33-35-49-55-60-66-68-70-71-71-74-77-79-79-82-89-91-94-98
27-04-2016 90964 95627 28-04-2016 06-10-11-14-14-14-15-23-27-28-29-31-31-41-41-43-51-52-58-62-71-79-84-87-88-92-95
14-04-2015 11164 85815 15-04-2015 04-05-15-21-23-24-26-33-33-37-38-41-42-43-45-55-59-60-64-65-66-73-81-81-85-86-86
03-01-2015 41864 91713 04-01-2015 04-06-10-13-21-27-28-35-36-40-43-44-47-56-61-61-70-77-79-82-82-83-85-87-91-92-96
20-08-2014 21864 96929 21-08-2014 12-15-17-19-19-24-25-29-32-33-35-41-44-49-63-64-67-69-74-79-79-79-83-83-84-92-94
23-07-2014 50864 40887 24-07-2014 00-02-06-09-12-17-30-41-47-48-48-53-54-63-64-67-68-69-72-72-72-87-87-88-91-98-99
19-02-2014 31764 76356 20-02-2014 00-02-04-12-13-17-17-17-19-21-24-30-32-36-41-50-56-61-65-66-68-76-78-82-86-90-92
25-10-2013 87864 72845 26-10-2013 00-05-07-13-15-18-19-22-31-33-35-37-40-41-45-61-62-62-64-67-67-76-77-81-85-88-89
10-01-2013 43764 94789 11-01-2013 00-01-02-13-14-18-28-30-39-41-43-44-45-48-61-61-68-69-73-78-79-82-87-89-91-92-99
10-10-2012 61164 65557 11-10-2012 14-27-28-33-35-35-36-47-51-57-65-66-72-73-73-74-75-81-82-83-84-86-88-91-93-97-98
08-04-2012 45564 57148 09-04-2012 09-11-12-12-16-20-21-23-24-37-37-38-42-46-48-54-58-60-72-84-86-86-87-88-93-95-97
31-10-2011 10064 12232 01-11-2011 07-22-24-30-32-44-48-51-52-55-59-60-62-66-70-73-77-78-81-81-83-85-88-95-97-98-98
23-09-2011 27664 92365 24-09-2011 01-09-12-14-19-19-21-22-24-32-35-36-45-45-46-49-50-58-61-65-65-69-72-72-88-91-91
03-06-2011 55164 80053 04-06-2011 01-01-09-12-19-21-22-25-26-27-38-40-46-52-53-55-60-67-68-74-76-78-79-82-86-89-97
11-04-2011 73964 29261 12-04-2011 04-11-14-17-23-27-28-30-37-41-43-45-46-49-50-51-54-59-61-66-72-75-85-87-92-93-99
30-09-2010 96964 44023 01-10-2010 04-06-08-16-21-22-22-23-23-24-28-31-32-41-41-43-43-47-54-62-78-79-81-82-88-96-99
26-03-2010 04564 54438 27-03-2010 03-05-10-14-20-21-23-26-27-27-32-34-34-36-38-38-50-52-52-59-59-71-71-73-75-86-95
24-03-2010 21664 46289 25-03-2010 00-01-01-14-14-15-16-23-24-28-28-28-29-36-44-47-49-60-61-75-77-79-89-93-95-98-99
07-03-2010 16764 44974 08-03-2010 01-08-12-17-18-22-24-24-25-25-27-29-34-36-41-54-56-63-64-70-74-74-75-86-87-89-89
25-10-2009 20664 15386 26-10-2009 00-02-08-11-26-34-34-35-38-39-42-43-43-46-49-61-72-72-72-76-82-83-84-86-93-93-98
24-06-2009 84164 88683 25-06-2009 01-07-09-19-31-32-36-36-36-37-39-41-50-55-66-66-73-76-79-83-92-92-94-94-94-94-97
17-06-2009 77764 64090 18-06-2009 02-06-09-12-19-20-24-29-30-33-37-39-41-42-42-44-55-63-82-84-84-87-88-88-89-90-91
11-06-2009 45864 55085 12-06-2009 02-05-07-08-08-11-15-29-30-31-38-52-58-65-67-68-69-73-74-74-84-84-85-87-88-90-94
08-02-2009 01864 58424 09-02-2009 06-07-07-08-10-11-16-24-27-29-36-45-45-47-64-66-69-70-71-71-71-72-73-85-93-95-99
23-10-2008 30764 58415 24-10-2008 00-13-15-15-18-19-20-20-23-34-36-43-46-47-58-58-65-65-68-78-78-81-89-93-95-97-99
19-07-2008 26764 79218 20-07-2008 03-04-10-18-18-21-23-24-25-26-27-28-28-33-34-38-41-45-57-59-60-70-73-76-77-89-95
26-04-2008 02964 80701 27-04-2008 01-04-08-09-09-10-15-16-22-24-27-29-33-37-48-53-54-57-70-72-77-78-80-81-86-96-97
17-03-2008 17464 06299 18-03-2008 00-01-14-21-24-28-32-35-37-40-46-51-54-58-61-62-66-79-79-80-82-83-92-94-99-99-99
10-02-2008 74164 62202 11-02-2008 01-02-05-06-11-17-19-28-41-42-45-46-49-56-62-68-69-71-72-77-77-78-79-79-89-95-98
24-01-2008 11664 20031 25-01-2008 04-10-10-12-16-16-22-25-31-31-31-43-43-43-44-46-51-60-66-68-69-83-83-86-92-95-96
08-09-2007 51364 67801 09-09-2007 01-03-07-17-17-18-22-30-31-32-33-37-40-49-49-58-67-73-78-81-84-86-91-92-93-94-98
20-05-2007 85164 64759 21-05-2007 03-06-07-10-15-16-16-25-28-29-33-39-41-43-49-54-58-59-62-63-63-67-68-70-87-90-98
14-01-2007 28564 83926 15-01-2007 00-04-06-13-15-23-23-26-29-32-32-44-46-47-47-50-51-53-58-66-69-72-74-81-86-89-94
26-05-2006 29464 29581 27-05-2006 00-01-02-04-07-07-09-17-19-21-22-27-32-34-34-46-55-61-65-70-75-81-85-90-91-93-94
25-11-2005 03464 09008 26-11-2005 02-05-06-08-19-21-24-24-36-40-44-48-51-53-58-61-63-70-70-72-73-80-80-81-88-90-97
06-11-2005 84464 24795 07-11-2005 00-00-01-01-02-10-14-16-16-27-36-45-45-59-62-63-66-68-68-69-71-72-75-81-94-95-97
31-10-2005 23764 09946 01-11-2005 09-13-14-19-22-25-26-34-39-43-46-50-53-53-55-57-62-64-75-75-75-78-79-80-81-82-99
29-09-2005 95964 62571 30-09-2005 00-00-01-06-07-10-13-15-26-33-43-47-49-51-51-53-57-67-69-71-79-81-87-87-91-97-97
17-07-2005 09464 68965 18-07-2005 00-03-07-10-11-13-15-18-19-21-25-25-30-32-33-33-46-50-55-57-63-65-66-67-73-95-99

Để biết chắc hôm nay đề về 64 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 64 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 64 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 64 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 64 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 64 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 64 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 64 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 64 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 64 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 64 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 64 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 64 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 5 lần đề về 64 vào tháng 2,7 và 3 lần tháng 4.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 64 về 4 lần vào tháng 5,9 và 2 lần tháng 1.

Năm 2020 đề về số 64 ra tới 4 lần vào tháng 1,5 và 2 lần tháng 11.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 64 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 64 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 64. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 64 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 64

Đề về 64 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 64 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 64 đã ra 5 lần sau đề về số 64 và đề số 64 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 64 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 64 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 64 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 64 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 64 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 64 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 64 hôm sau đánh nên ngay con 64 hoặc đánh ngay cặp 25-52 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 64 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 25 và 52 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 64 kèm theo lô 64 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 64 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 64

Đề về 64 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 64 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 64, thống kê chạm những hôm đề về 64, và bảng thống kê những ngày đề về 64, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.