Đề về 62 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 62 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 62

Bộ số Bộ số Bộ số
56 - 3 Lần 26 - 3 Lần 44 - 2 Lần
10 - 2 Lần 91 - 2 Lần 68 - 2 Lần
08 - 1 Lần 06 - 1 Lần 49 - 1 Lần
32 - 1 Lần 69 - 1 Lần 25 - 1 Lần
31 - 1 Lần 29 - 1 Lần 72 - 1 Lần
96 - 1 Lần 00 - 1 Lần 50 - 1 Lần
70 - 1 Lần 20 - 1 Lần 66 - 1 Lần
24 - 1 Lần 22 - 1 Lần 99 - 1 Lần
03 - 1 Lần 62 - 1 Lần 17 - 1 Lần
43 - 1 Lần 16 - 1 Lần 77 - 1 Lần
09 - 1 Lần 01 - 1 Lần 61 - 1 Lần
87 - 1 Lần 73 - 1 Lần 55 - 1 Lần
39 - 1 Lần 83 - 1 Lần 85 - 1 Lần
88 - 1 Lần 02 - 1 Lần 41 - 1 Lần
18 - 1 Lần 42 - 1 Lần 95 - 1 Lần
54 - 1 Lần 12 - 1 Lần 36 - 1 Lần
52 - 1 Lần 59 - 1 Lần 74 - 1 Lần
67 - 1 Lần 38 - 1 Lần 40 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 62

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 8 Lần Đuôi 2 về 8 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 6 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 11 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 62

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
13-01-2023 60762 62940 14-01-2023 02-13-16-18-18-27-30-34-34-34-35-37-40-40-42-49-56-66-75-75-77-79-81-82-86-92-96
21-12-2022 74562 65438 22-12-2022 09-10-12-14-15-15-16-18-21-25-28-38-39-41-46-54-54-54-62-68-74-81-82-82-93-97-99
14-06-2022 52762 79716 15-06-2022 02-04-05-05-06-13-13-16-19-28-37-38-39-41-43-58-65-66-67-74-74-85-85-87-93-94-98
02-04-2022 61762 87767 03-04-2022 00-10-20-21-22-25-40-42-44-48-48-48-51-53-53-56-60-60-60-67-70-75-83-84-86-95-96
16-02-2022 89562 38755 17-02-2022 07-07-08-08-15-17-24-25-33-38-45-46-50-51-55-57-58-59-61-61-67-71-76-77-93-96-98
14-02-2022 35862 87296 15-02-2022 03-05-19-20-21-30-30-31-48-53-55-56-64-66-68-75-79-79-81-84-90-91-92-96-96-96-97
17-08-2021 68162 10443 18-08-2021 00-00-02-02-11-12-14-20-26-36-39-43-43-57-59-59-66-68-68-73-73-74-82-84-86-87-93
02-03-2021 87462 63410 03-03-2021 02-05-10-10-21-22-23-26-42-44-46-46-69-70-70-73-74-75-77-79-95-95-96-97-97-98-99
31-07-2020 14362 86012 01-08-2020 01-01-01-03-04-06-12-23-29-34-43-44-48-56-59-63-65-69-71-75-79-79-87-90-91-96-97
23-06-2020 34062 80610 24-06-2020 01-09-10-19-20-26-29-30-30-38-39-45-49-50-54-59-59-60-66-67-78-79-83-87-95-96-99
16-06-2020 94962 02517 17-06-2020 02-07-17-18-21-22-31-35-41-44-50-51-57-59-60-63-63-74-77-77-77-77-78-78-79-82-93
04-05-2020 36662 56872 05-05-2020 03-08-10-20-22-22-25-26-29-37-37-37-42-50-61-63-65-71-71-72-80-88-93-93-93-98-98
31-10-2019 88962 23568 01-11-2019 03-11-14-16-20-23-33-39-45-51-52-52-56-61-62-64-68-70-71-72-72-78-83-86-87-92-92
28-08-2019 41362 89773 29-08-2019 02-04-12-13-20-24-24-25-25-27-28-28-30-35-36-41-52-55-55-63-63-72-73-76-79-96-96
27-08-2019 59662 41362 28-08-2019 07-08-09-24-25-30-32-32-34-38-43-49-53-54-59-62-62-63-71-76-81-84-85-86-92-99-99
24-08-2019 25362 97301 25-08-2019 00-01-07-08-13-19-22-25-29-30-35-38-42-44-46-46-61-64-65-71-72-76-78-80-82-92-96
08-08-2019 09562 25002 09-08-2019 02-03-04-05-06-15-23-30-34-44-44-46-55-56-57-58-59-62-66-67-69-77-79-82-82-83-94
13-03-2019 55062 75608 14-03-2019 05-08-13-14-18-28-29-31-31-34-34-35-41-41-43-43-52-54-54-58-65-73-75-78-78-82-88
21-01-2019 00962 40829 22-01-2019 03-05-08-16-18-25-29-34-38-47-48-52-58-58-61-62-64-68-73-74-75-79-80-84-88-92-97
23-10-2018 08662 23203 24-10-2018 03-04-04-05-05-10-11-14-15-26-28-50-52-52-54-62-63-68-68-72-80-80-80-81-81-87-90
23-09-2018 12662 69569 24-09-2018 01-01-03-17-19-25-32-42-43-44-49-49-51-61-63-67-69-69-74-75-81-86-86-87-91-92-96
13-09-2018 45562 21588 14-09-2018 04-10-12-13-16-17-23-28-31-33-39-39-46-47-49-54-63-64-67-71-73-79-79-88-88-92-95
15-08-2018 33662 89187 16-08-2018 00-20-20-24-28-45-47-48-51-53-54-55-57-60-61-64-66-67-67-69-71-76-87-87-88-89-89
09-01-2018 81062 94944 10-01-2018 00-04-10-13-14-20-20-33-33-33-37-44-45-48-48-50-56-59-72-74-76-80-82-84-84-88-97
01-01-2018 91662 84631 02-01-2018 01-06-17-21-31-31-34-35-35-40-41-46-51-59-61-63-71-76-83-86-87-88-88-91-91-91-98
23-11-2017 80062 43268 24-11-2017 03-19-23-31-34-35-36-40-41-43-46-50-54-59-61-61-68-75-76-78-84-84-86-90-91-91-96
10-05-2017 56062 16161 11-05-2017 01-11-18-21-25-25-26-26-28-31-37-38-43-44-58-61-64-70-71-71-77-79-80-85-95-99-99
28-11-2016 78162 89525 29-11-2016 00-06-10-11-14-19-22-22-25-26-28-33-33-34-37-52-59-73-73-74-75-83-84-88-91-93-95
19-11-2016 52462 66074 20-11-2016 00-07-08-10-13-15-16-23-33-33-34-44-45-58-61-63-64-66-67-74-75-76-76-82-83-84-95
18-08-2016 26862 98526 19-08-2016 00-03-12-14-15-17-17-26-26-29-35-37-41-42-43-60-66-70-74-77-81-81-85-86-88-91-92
14-02-2016 14362 35632 15-02-2016 05-17-20-25-28-31-32-35-39-39-43-44-44-45-64-65-73-73-77-78-79-81-88-93-96-97-98
03-07-2015 74762 30754 04-07-2015 01-09-09-11-13-21-22-25-27-31-35-36-40-46-48-49-51-51-54-57-64-65-80-81-90-93-99
28-06-2015 74862 66949 29-06-2015 07-20-21-22-26-34-35-36-38-41-45-49-53-61-72-73-77-78-81-83-85-89-92-95-97-97-99
17-05-2015 08062 20906 18-05-2015 01-02-03-06-07-07-10-18-23-25-29-30-31-33-34-35-36-40-42-46-51-53-62-66-89-90-91
05-03-2015 89462 87585 06-03-2015 00-16-18-18-23-25-27-30-34-41-44-45-46-49-51-58-66-67-67-70-72-75-80-81-85-87-97
16-01-2015 72662 02191 17-01-2015 06-11-23-28-33-39-42-49-53-56-57-57-59-66-70-70-71-75-78-79-81-83-84-91-93-95-96
09-01-2015 41262 43895 10-01-2015 18-20-20-21-22-29-33-36-39-58-59-59-59-61-61-68-71-73-76-78-78-82-83-86-91-93-95
16-08-2014 77362 67059 17-08-2014 03-03-07-09-10-16-17-18-21-21-22-35-39-44-46-54-59-60-65-67-71-72-76-79-84-92-92
09-05-2014 18962 75042 10-05-2014 04-10-15-21-21-26-35-36-39-39-40-42-44-54-54-65-70-71-71-72-74-75-76-84-93-97-98
28-01-2014 27662 13899 29-01-2014 00-00-15-16-22-26-27-37-39-42-54-58-63-64-67-69-71-72-74-78-79-85-86-88-95-98-99
29-08-2013 80662 53391 30-08-2013 06-07-08-09-13-15-22-24-35-36-38-43-44-46-49-52-59-61-62-78-78-85-91-92-92-96-97
21-02-2013 10162 85283 22-02-2013 01-02-04-05-11-18-20-20-21-22-22-29-32-49-51-52-52-52-58-61-62-68-80-83-86-90-94
10-07-2012 38562 67926 11-07-2012 00-02-18-18-22-25-26-31-38-41-42-48-49-53-71-75-77-78-80-80-83-88-88-92-98-98-98
01-12-2011 83962 35009 02-12-2011 00-05-06-06-07-09-12-15-29-32-36-41-47-49-52-53-56-62-64-66-69-69-72-74-78-80-83
09-11-2011 02862 64556 10-11-2011 03-08-11-20-30-34-38-41-49-52-53-53-54-56-61-64-68-75-77-82-84-85-90-93-94-97-99
13-09-2011 56462 48722 14-09-2011 01-02-03-06-10-22-22-27-31-31-39-40-45-48-55-55-55-56-60-61-63-67-71-85-89-90-91
07-07-2011 87962 16303 08-07-2011 03-12-16-17-20-24-26-27-28-31-46-57-57-59-62-64-68-73-73-74-77-82-82-83-85-91-93
11-06-2011 55062 94652 12-06-2011 00-04-05-08-10-25-25-31-36-37-43-48-50-50-52-64-73-76-77-77-81-86-90-92-92-93-96
28-12-2010 68962 51224 29-12-2010 01-02-07-10-19-24-27-37-38-43-45-52-63-67-68-68-69-70-72-73-77-77-78-80-86-86-94
13-11-2010 47262 00336 14-11-2010 03-03-07-08-13-18-23-24-25-29-32-35-36-39-44-44-46-53-55-61-66-66-68-69-71-96-98
02-09-2010 66462 37739 03-09-2010 00-09-10-14-19-20-23-31-33-39-52-54-59-59-59-61-65-66-67-68-69-70-78-83-91-96-98
26-08-2010 91262 39603 27-08-2010 03-14-25-25-25-26-26-32-40-40-42-46-47-48-51-54-54-61-61-63-66-69-69-75-76-79-87
02-02-2010 38762 21900 03-02-2010 00-03-04-05-07-18-25-27-28-36-36-40-51-51-59-61-74-76-80-81-90-94-94-97-98-98-99
17-11-2009 47662 99266 18-11-2009 01-01-01-03-04-11-16-21-22-23-30-32-36-38-42-44-46-50-58-60-66-68-77-86-92-97-99
21-09-2009 87262 20356 22-09-2009 00-02-09-09-11-17-25-31-33-36-40-44-56-61-63-65-73-75-76-82-82-85-86-89-94-96-97
26-06-2009 76162 88118 27-06-2009 01-02-05-06-13-18-19-23-31-33-52-54-64-64-70-75-76-77-79-81-82-85-90-92-92-92-94
04-02-2009 06762 65503 05-02-2009 01-03-05-15-22-25-25-27-31-34-36-36-37-41-45-46-48-51-52-65-66-68-87-88-92-94-98
18-11-2008 53362 19020 19-11-2008 01-02-07-08-08-14-14-16-18-20-24-24-37-38-38-45-51-52-53-59-63-70-73-86-92-95-95
21-05-2008 05762 33601 22-05-2008 01-02-03-07-14-17-20-26-30-34-48-53-57-66-71-74-74-77-78-83-84-85-86-88-96-96-99
29-04-2008 06562 61670 30-04-2008 11-16-18-21-25-27-27-43-45-48-56-65-66-70-71-74-75-76-76-79-80-84-84-93-94-98-99
24-07-2007 10062 22050 25-07-2007 05-06-07-09-15-15-17-28-39-39-41-44-50-51-51-53-54-55-65-72-73-75-80-90-90-92-93
06-06-2007 30362 82109 07-06-2007 09-11-18-22-24-26-35-37-47-49-52-55-58-59-60-61-68-71-77-79-79-80-84-85-93-96-98
01-12-2006 79762 43841 02-12-2006 02-05-10-10-12-15-19-21-24-25-25-30-39-40-41-43-60-61-66-77-79-80-82-84-91-92-98
05-11-2006 22762 99608 06-11-2006 01-08-09-13-17-25-29-29-30-33-36-46-54-56-61-62-63-65-66-69-70-78-79-80-81-84-90
01-11-2006 94962 14977 02-11-2006 06-08-08-14-14-15-21-23-24-28-35-38-41-42-42-54-54-61-62-70-74-74-77-81-89-90-98
13-04-2006 16762 40744 14-04-2006 01-06-07-08-09-10-11-17-19-20-37-38-40-41-44-47-47-63-65-70-70-71-71-80-82-87-97
03-01-2006 66962 67400 04-01-2006 00-02-05-11-14-22-27-33-37-39-40-41-47-48-53-54-60-69-71-73-76-80-82-89-90-92-97
12-10-2005 18862 38426 13-10-2005 03-05-06-10-22-26-30-30-31-33-35-48-48-49-51-52-55-56-58-66-73-75-84-92-93-94-96
31-08-2005 55162 17856 01-09-2005 14-15-26-39-39-40-45-46-47-53-56-60-61-62-64-66-67-72-75-77-77-78-86-88-93-95-96

Để biết chắc hôm nay đề về 62 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 62 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 62 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 62 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 62 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 62 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 62 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 62 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 62 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 62 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 62 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 62 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 62 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 4 lần đề về 62 vào tháng 4,6 và 2 lần tháng 2.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 62 về 2 lần vào tháng 3  và tháng 8.

Năm 2020 đề về số 62 ra tới 4 lần vào tháng 5,7 và 2 lần tháng 6.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 62 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 62 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 62. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 62 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 62

Đề về 62 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 62 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 62 đã ra 5 lần sau đề về số 62 và đề số 62 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 62 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 62 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 62 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 62 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 62 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 62 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 62 hôm sau đánh nên ngay con 62 hoặc đánh ngay cặp 79-97 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 62 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 79 và 97 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 62 kèm theo lô 62 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 62 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 62

Đề về 62 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 62 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 62, thống kê chạm những hôm đề về 62, và bảng thống kê những ngày đề về 62, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.