Đề về 61 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 61 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 61

Bộ số Bộ số Bộ số
96 - 3 Lần 28 - 2 Lần 89 - 2 Lần
51 - 2 Lần 63 - 2 Lần 18 - 2 Lần
24 - 2 Lần 34 - 2 Lần 33 - 2 Lần
47 - 2 Lần 13 - 2 Lần 45 - 2 Lần
85 - 2 Lần 54 - 2 Lần 22 - 1 Lần
37 - 1 Lần 32 - 1 Lần 46 - 1 Lần
30 - 1 Lần 90 - 1 Lần 95 - 1 Lần
09 - 1 Lần 16 - 1 Lần 82 - 1 Lần
77 - 1 Lần 99 - 1 Lần 92 - 1 Lần
50 - 1 Lần 97 - 1 Lần 98 - 1 Lần
88 - 1 Lần 69 - 1 Lần 65 - 1 Lần
66 - 1 Lần 72 - 1 Lần 53 - 1 Lần
05 - 1 Lần 94 - 1 Lần 91 - 1 Lần
26 - 1 Lần 48 - 1 Lần 74 - 1 Lần
57 - 1 Lần 38 - 1 Lần 21 - 1 Lần
02 - 1 Lần 19 - 1 Lần 58 - 1 Lần
39 - 1 Lần 75 - 1 Lần 17 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 61

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 39 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 9 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 11 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 61

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
06-05-2024 87661 12317 07-05-2024 01-04-17-17-18-22-28-30-39-40-41-49-50-53-57-58-60-66-73-73-76-76-79-86-93-97-98
01-03-2024 71961 77433 02-03-2024 06-07-19-19-24-27-28-31-33-33-41-53-60-63-66-71-77-82-82-87-87-91-91-93-94-95-98
24-01-2024 61661 77375 25-01-2024 01-04-06-12-14-17-24-25-27-27-35-39-41-42-48-53-56-57-58-61-66-75-79-81-90-93-99
15-01-2024 63261 95539 16-01-2024 01-02-03-07-09-09-15-15-23-28-36-37-39-41-42-43-55-58-63-71-79-81-90-92-92-93-93
03-11-2023 65761 55858 04-11-2023 01-04-06-07-08-20-28-29-29-35-44-51-55-58-58-71-72-75-75-77-78-80-85-85-86-87-99
15-08-2023 41861 82019 16-08-2023 01-08-12-17-17-19-28-37-38-39-40-48-51-53-55-59-59-65-68-72-73-74-78-79-92-97-98
09-08-2023 59261 25102 10-08-2023 00-01-01-02-03-06-07-09-10-12-23-27-32-45-48-50-62-62-67-71-75-79-79-80-92-95-99
17-06-2023 96361 94351 18-06-2023 01-03-06-13-15-19-23-26-27-39-42-51-52-52-53-57-58-72-75-76-83-88-92-92-94-99-99
13-06-2023 88661 57854 14-06-2023 00-05-06-07-08-11-20-31-32-36-37-37-39-41-48-48-49-50-52-54-54-66-66-77-86-90-91
31-05-2023 88961 95921 01-06-2023 00-04-17-17-18-20-21-27-28-29-35-41-43-64-71-72-72-75-77-79-81-82-85-88-91-98-98
18-04-2023 71661 46285 19-04-2023 00-01-03-04-13-13-14-14-15-17-17-36-48-49-50-52-52-57-75-77-80-84-85-88-90-95-99
31-01-2023 30061 34838 01-02-2023 06-09-12-16-18-29-35-37-38-38-41-42-47-48-54-61-62-63-65-68-74-76-84-84-85-89-92
23-07-2022 15361 22857 24-07-2022 00-00-01-03-05-15-28-32-33-35-35-36-49-56-57-57-58-64-72-80-82-85-86-87-94-95-96
03-01-2022 37061 46330 04-01-2022 04-05-07-19-20-25-30-36-44-46-46-51-54-56-64-64-64-65-73-74-75-76-84-90-92-94-99
05-09-2021 17061 87728 06-09-2021 02-03-04-10-12-15-19-27-28-36-40-46-50-65-67-69-71-74-75-81-83-83-86-88-92-92-93
18-06-2021 14761 03472 19-06-2021 10-11-11-12-12-16-18-20-20-22-25-37-47-49-49-50-56-64-65-70-72-76-80-81-83-92-95
21-11-2020 20561 61596 22-11-2020 00-06-07-07-18-22-22-23-28-42-49-52-55-56-57-65-67-67-70-71-76-81-83-86-91-96-99
02-11-2020 32461 53818 03-11-2020 00-04-12-12-15-18-24-27-30-32-34-34-37-38-41-42-45-46-57-66-69-70-76-80-81-92-99
13-06-2020 93761 36374 14-06-2020 01-02-06-06-07-08-09-13-14-28-32-39-49-49-53-53-61-68-72-74-78-79-83-85-93-94-94
27-05-2020 06561 09913 28-05-2020 03-10-13-13-19-34-42-44-45-50-55-58-62-63-63-71-78-78-80-81-87-87-87-89-92-92-94
27-04-2020 77561 69063 28-04-2020 06-07-13-16-22-25-27-31-33-34-36-36-41-41-46-49-58-63-68-69-70-72-73-80-83-95-97
17-10-2019 16461 65897 18-10-2019 03-11-14-18-19-29-32-37-42-44-47-48-48-59-59-62-67-74-77-78-83-85-93-95-97-97-98
24-07-2019 54161 22382 25-07-2019 02-05-07-11-18-22-22-22-30-30-34-35-39-40-44-55-56-63-64-71-72-72-78-82-82-93-96
02-05-2019 94761 12050 03-05-2019 00-14-19-22-22-24-30-37-38-43-44-50-54-61-63-67-70-74-75-76-76-82-83-85-89-89-96
30-03-2019 64361 13748 31-03-2019 03-05-06-10-15-20-21-28-32-34-35-36-37-43-48-49-49-54-61-64-73-75-88-90-97-97-97
20-04-2018 23061 69966 21-04-2018 13-16-27-27-30-31-33-34-37-38-43-45-52-53-56-64-66-67-75-78-80-82-84-85-86-96-97
19-11-2017 85761 33137 20-11-2017 00-02-10-12-13-19-21-21-30-30-37-38-42-47-49-52-52-53-57-60-63-67-72-79-85-86-97
02-11-2017 99761 31134 03-11-2017 03-06-08-08-10-11-23-31-33-34-42-45-47-49-50-52-55-63-68-69-78-78-84-89-95-95-98
24-06-2017 03261 48396 25-06-2017 09-10-10-11-11-11-12-19-22-33-44-47-60-61-62-62-62-63-69-73-74-86-90-90-94-94-96
13-06-2017 78061 40909 14-06-2017 01-06-06-09-10-15-21-25-27-29-32-33-39-41-46-48-56-58-62-66-70-75-82-87-89-94-99
11-05-2017 16161 08792 12-05-2017 02-02-03-04-10-10-12-13-19-23-23-23-24-28-34-43-49-52-63-71-76-78-92-92-95-97-99
29-10-2016 00161 35526 30-10-2016 01-02-03-05-08-10-10-12-19-26-60-63-64-65-68-70-71-73-75-77-81-85-87-89-90-91-96
26-08-2016 13061 87565 27-08-2016 00-00-01-06-08-12-14-16-17-24-32-37-37-40-45-46-51-53-55-59-61-64-65-72-89-90-91
02-07-2016 26361 89691 03-07-2016 03-05-08-09-14-18-19-23-24-28-30-31-31-33-38-40-45-57-58-59-61-67-67-79-80-91-96
04-01-2016 25261 89851 05-01-2016 01-01-06-15-25-26-28-33-36-37-39-49-51-51-55-60-71-72-81-82-82-85-86-91-92-96-98
28-09-2015 97561 94489 29-09-2015 00-04-06-09-11-16-32-33-39-44-46-51-55-60-61-64-65-65-69-73-76-86-89-89-89-92-93
28-05-2015 16661 45518 29-05-2015 02-07-16-17-18-20-22-32-35-40-42-48-54-54-61-64-65-69-73-74-77-78-79-80-85-97-99
24-12-2014 81561 23747 25-12-2014 04-09-11-25-30-31-33-38-42-46-47-49-54-55-68-69-69-70-70-72-73-78-83-89-93-94-98
12-08-2014 95361 38063 13-08-2014 02-04-07-08-12-25-27-38-42-45-49-52-63-67-69-70-77-81-82-86-87-90-93-94-96-98-99
26-04-2014 02561 72454 27-04-2014 01-03-04-05-09-15-24-25-27-29-29-31-32-37-42-49-50-50-54-63-64-65-69-78-80-87-98
22-03-2014 64761 27894 23-03-2014 01-04-11-17-19-23-34-35-35-36-37-42-47-52-55-56-57-79-79-85-89-91-92-94-96-96-97
26-11-2013 24761 22634 27-11-2013 07-08-12-12-15-18-19-22-22-23-25-26-34-35-37-38-39-40-59-59-71-73-79-81-89-91-98
17-09-2013 71961 90428 18-09-2013 04-06-20-22-25-26-28-29-32-35-36-37-38-42-42-43-43-45-56-56-69-74-74-75-81-94-97
02-09-2013 81661 07046 03-09-2013 04-06-08-11-23-25-26-30-33-33-35-36-43-45-46-47-51-56-59-64-66-68-86-91-93-95-98
09-08-2013 18961 20669 10-08-2013 00-05-16-23-24-25-25-32-33-38-39-45-53-55-58-64-69-72-73-82-83-83-85-85-89-90-94
17-04-2013 64261 53089 18-04-2013 01-11-11-15-25-29-31-32-36-38-39-42-51-52-52-56-58-64-69-69-72-76-80-89-89-93-93
29-12-2012 01361 21505 30-12-2012 00-05-05-07-10-15-16-24-29-37-38-46-48-62-62-65-68-71-73-75-76-79-79-83-86-91-92
11-12-2012 54661 61124 12-12-2012 01-02-02-05-18-23-24-32-35-37-37-42-44-48-49-52-60-66-82-83-83-84-84-87-96-97-97
31-10-2012 61061 92416 01-11-2012 13-14-16-23-25-37-45-46-46-47-48-49-51-61-63-65-67-69-71-76-78-83-89-90-92-94-97
19-01-2012 01761 39699 20-01-2012 01-01-02-06-10-15-17-18-19-20-20-32-34-35-45-46-51-53-55-66-71-73-86-88-91-92-99
12-04-2011 29261 61495 13-04-2011 13-14-14-20-23-25-26-34-42-42-46-59-60-61-66-68-69-71-72-75-78-81-82-85-94-95-95
31-07-2010 21261 05924 01-08-2010 00-14-15-19-20-20-21-24-25-31-41-41-45-50-54-57-59-60-68-69-72-75-79-85-86-88-96
19-09-2009 93561 64053 20-09-2009 01-10-20-33-35-45-46-49-49-53-56-63-65-66-70-71-72-74-77-84-85-85-86-88-88-89-94
31-03-2009 03161 67696 01-04-2009 23-26-28-29-32-36-38-42-43-45-45-50-51-57-61-73-79-80-84-88-88-89-95-96-96-98-99
07-11-2008 89661 29445 08-11-2008 05-09-18-25-35-43-45-52-55-66-71-73-73-74-75-79-80-80-82-83-90-90-90-91-92-94-95
16-10-2008 98561 06177 17-10-2008 04-13-15-18-19-25-28-32-44-44-54-59-59-61-76-77-82-84-85-89-90-93-95-96-98-99-99
12-05-2008 06061 90732 13-05-2008 06-07-11-20-27-32-32-33-47-53-55-56-56-56-60-60-61-65-70-70-70-71-78-79-83-93-95
23-04-2008 88061 97133 24-04-2008 01-02-04-05-06-08-12-12-18-19-21-33-33-37-39-48-48-49-52-56-60-63-64-64-79-84-88
07-12-2007 27761 48613 08-12-2007 02-03-07-07-13-14-15-17-28-30-30-31-31-33-33-36-38-50-58-58-72-76-80-81-87-95-98
28-06-2007 83561 67885 29-06-2007 00-12-18-18-19-23-31-35-39-39-41-43-51-55-60-61-62-73-83-85-90-91-92-94-96-96-98
11-08-2006 51661 14547 12-08-2006 05-06-17-18-24-27-28-29-30-34-38-44-46-47-52-53-55-58-62-66-68-77-78-79-83-83-94
25-07-2006 68361 08890 26-07-2006 07-11-11-14-16-27-31-40-41-46-49-61-63-64-67-69-71-75-75-76-78-81-85-90-93-94-96
15-07-2005 44961 21488 16-07-2005 02-08-08-11-11-15-20-23-23-24-26-30-37-42-42-44-45-52-63-70-70-72-75-77-78-83-88
13-05-2005 14461 92098 14-05-2005 01-03-05-09-14-16-19-22-23-27-31-31-39-43-45-46-47-62-73-80-80-80-82-87-96-98-98
21-04-2005 42861 77245 22-04-2005 06-10-13-16-34-38-40-41-41-45-45-46-48-50-50-66-68-69-71-74-74-74-77-77-89-92-98
27-03-2005 90861 38722 28-03-2005 04-06-12-14-22-23-25-30-32-36-42-58-59-69-69-69-75-81-82-84-90-90-92-94-95-97-98

Để biết chắc hôm nay đề về 61 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 61 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 61 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 61 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 61 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 61 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 61 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 61 bao nhiêu lần trong một năm?\

Đề về 61 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 61 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 61 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 61 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 61 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 2 lần đề về 61 vào tháng 1 và tháng 7.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 61 về 2 lần vào tháng 6  và tháng 9.

Năm 2020 đề về số 61 ra tới 3 lần vào 5 tháng 4,5,6 và 2 lần tháng 11.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 61 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 61 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 61. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 61 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 61

Đề về 61 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 61 chuẩn 3

 

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 61 đã ra 5 lần sau đề về số 61 và đề số 61 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 61 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 61 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 61 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 61 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 61 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 61 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 61 hôm sau đánh nên ngay con 61 hoặc đánh ngay cặp 78-87 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 61 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 78 và 87 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 61 kèm theo lô 61 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 61 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 61

Đề về 61 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 61 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 61, thống kê chạm những hôm đề về 61, và bảng thống kê những ngày đề về 61, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.