Đề về 59 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 59 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 59

Bộ số Bộ số Bộ số
63 - 3 Lần 19 - 2 Lần 70 - 2 Lần
62 - 2 Lần 89 - 2 Lần 94 - 2 Lần
35 - 2 Lần 24 - 2 Lần 41 - 2 Lần
65 - 2 Lần 13 - 2 Lần 98 - 2 Lần
57 - 2 Lần 10 - 2 Lần 67 - 2 Lần
00 - 1 Lần 38 - 1 Lần 91 - 1 Lần
61 - 1 Lần 44 - 1 Lần 59 - 1 Lần
66 - 1 Lần 33 - 1 Lần 81 - 1 Lần
36 - 1 Lần 06 - 1 Lần 78 - 1 Lần
22 - 1 Lần 87 - 1 Lần 76 - 1 Lần
69 - 1 Lần 88 - 1 Lần 82 - 1 Lần
49 - 1 Lần 75 - 1 Lần 46 - 1 Lần
68 - 1 Lần 96 - 1 Lần 74 - 1 Lần
12 - 1 Lần 05 - 1 Lần 43 - 1 Lần
01 - 1 Lần 47 - 1 Lần 04 - 1 Lần
09 - 1 Lần 72 - 1 Lần 18 - 1 Lần
85 - 1 Lần 14 - 1 Lần 83 - 1 Lần
86 - 1 Lần 29 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 59

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 40 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 4 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 8 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 3 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 13 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 5 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 9 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 59

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
25-07-2023 75659 87929 26-07-2023 00-01-08-08-17-19-21-22-24-29-32-34-37-50-53-55-56-57-59-60-63-64-80-89-92-94-94
28-05-2023 79459 85867 29-05-2023 15-15-21-23-26-34-36-37-38-38-42-42-42-48-49-49-53-65-65-67-67-71-78-91-91-92-94
27-01-2023 72859 87219 28-01-2023 04-12-13-13-19-26-30-36-40-44-51-65-68-70-74-75-76-80-81-81-83-87-87-91-95-95-99
15-12-2022 92059 13086 16-12-2022 01-09-15-18-19-21-22-24-26-34-39-40-42-43-43-44-44-61-65-78-82-83-86-88-95-96-99
04-10-2022 51859 80983 05-10-2022 04-07-11-12-22-25-26-29-31-37-46-46-51-53-57-57-64-68-72-74-78-79-83-84-89-97-99
09-05-2022 05659 35106 10-05-2022 03-04-04-05-05-06-07-09-17-20-23-29-37-48-53-60-63-66-71-72-73-77-79-86-88-90-96
14-09-2021 32159 04965 15-09-2021 04-06-12-14-17-25-30-34-37-39-40-42-42-47-50-57-62-65-66-70-78-81-82-82-88-92-95
27-08-2021 69159 50509 28-08-2021 01-09-17-17-20-23-24-30-31-38-38-41-45-56-61-61-62-63-64-68-74-78-80-84-84-84-98
06-05-2021 80359 70447 07-05-2021 10-13-17-20-21-27-27-27-31-38-39-43-45-47-52-53-55-56-68-71-80-82-83-86-87-92-95
06-04-2021 94659 97675 07-04-2021 00-03-04-10-13-16-18-28-33-35-39-42-52-56-59-70-70-73-73-75-81-84-88-93-96-98-98
08-03-2021 20859 97736 09-03-2021 02-04-09-19-25-26-33-36-36-42-44-45-45-62-62-69-69-70-75-75-77-77-78-81-88-95-97
02-02-2021 15759 76349 03-02-2021 00-05-05-06-12-23-26-31-33-42-43-49-50-60-65-66-69-72-75-76-79-82-83-86-87-92-97
01-11-2020 97059 32461 02-11-2020 02-09-09-09-13-27-27-40-48-48-49-54-61-63-68-69-70-72-73-79-83-84-88-90-92-97-99
25-08-2020 67659 77882 26-08-2020 00-06-08-14-16-16-24-31-35-42-48-48-57-58-64-67-68-81-82-83-86-86-88-91-95-96-97
28-03-2020 91159 28914 29-03-2020 02-09-11-13-14-23-24-37-42-47-51-51-52-56-63-66-66-79-80-83-88-88-89-92-95-97-97
25-09-2019 87259 83657 26-09-2019 00-02-12-15-16-17-20-23-25-27-29-35-54-56-57-68-71-76-79-81-83-84-85-89-92-97-98
12-08-2019 69859 93981 13-08-2019 00-02-03-06-09-12-15-20-22-22-24-43-44-52-54-55-66-67-68-76-76-78-81-90-91-98-99
13-06-2019 69759 39101 14-06-2019 00-01-09-11-13-14-15-23-36-40-44-48-49-52-58-59-61-71-72-79-81-82-83-86-93-93-94
27-03-2019 63559 27974 28-03-2019 00-00-02-06-10-11-14-14-18-20-22-24-35-35-37-42-43-50-56-62-64-68-74-80-82-85-96
10-03-2019 74359 97291 11-03-2019 05-05-11-13-15-23-23-25-26-26-28-28-36-38-38-43-54-58-62-63-68-72-79-84-85-91-94
11-02-2019 27459 11333 12-02-2019 02-04-17-17-20-26-27-30-33-38-43-44-45-46-47-48-52-53-62-64-66-68-69-77-82-83-90
10-01-2019 30559 09841 11-01-2019 00-03-14-16-17-19-34-35-38-40-41-41-43-43-49-56-61-65-75-78-79-79-80-85-99-99-99
04-12-2018 97859 12188 05-12-2018 00-01-03-11-12-16-47-48-49-49-50-53-53-55-56-65-68-68-69-80-82-86-87-88-89-94-98
13-11-2018 07459 25841 14-11-2018 01-03-12-20-26-41-41-49-51-58-59-62-65-68-69-70-71-76-78-79-83-85-89-93-93-95-99
21-02-2018 29059 69965 22-02-2018 04-09-10-13-13-17-18-20-23-24-24-34-34-47-55-59-61-65-65-67-71-86-88-90-91-91-95
31-12-2017 73459 91662 01-01-2018 02-03-07-12-14-15-16-25-27-29-32-36-37-42-43-43-44-50-58-59-62-67-71-77-81-90-94
05-09-2017 70059 34369 06-09-2017 01-01-08-13-14-20-26-28-30-33-36-40-46-53-62-66-69-69-70-76-77-77-85-87-89-91-95
11-04-2017 20459 64924 12-04-2017 00-03-10-11-15-19-20-24-25-25-31-34-34-38-44-45-46-51-52-53-54-60-62-75-84-88-88
24-02-2017 19659 87204 25-02-2017 04-12-21-25-27-27-29-36-36-37-37-40-41-48-48-60-66-67-75-77-78-79-84-92-94-94-96
06-02-2017 06859 99866 07-02-2017 03-07-18-21-21-25-26-30-41-42-45-47-52-55-58-62-66-66-67-71-78-81-81-84-86-91-91
23-10-2015 62259 21494 24-10-2015 01-10-15-20-21-22-23-25-27-28-29-32-33-49-50-59-60-66-69-69-74-75-79-80-92-94-97
29-07-2015 07059 27896 30-07-2015 00-05-13-18-19-19-23-23-25-32-37-41-53-55-55-61-63-64-66-75-83-92-93-94-96-96-98
14-02-2015 60459 59563 15-02-2015 02-04-12-14-16-18-27-29-32-33-35-45-49-52-55-57-63-70-71-71-76-79-81-84-85-95-97
26-12-2014 55659 95598 27-12-2014 00-01-06-10-16-17-19-20-26-27-38-40-40-54-56-58-65-71-72-75-75-80-84-84-93-98-98
29-11-2014 21759 59763 30-11-2014 01-03-04-06-12-14-23-25-27-29-31-41-44-51-54-55-55-63-65-68-72-75-81-83-88-89-92
09-10-2014 66759 11443 10-10-2014 01-04-05-05-09-11-12-24-34-34-34-37-42-43-50-60-62-63-63-70-72-72-73-74-74-84-92
17-08-2014 67059 42470 18-08-2014 01-04-06-08-09-09-11-19-28-37-50-64-70-70-74-79-81-81-84-85-89-90-94-98-98-98-99
12-11-2013 56259 32135 13-11-2013 00-00-08-09-11-13-23-26-35-42-43-45-46-48-52-53-54-54-57-58-59-61-69-84-87-88-89
11-11-2013 05959 56259 12-11-2013 02-04-05-07-11-16-19-21-25-27-32-32-38-45-49-51-59-62-62-64-68-74-76-85-89-92-97
09-11-2013 56559 33567 10-11-2013 04-05-05-07-09-10-19-21-30-37-38-41-42-47-50-54-55-61-61-62-67-72-75-76-83-87-93
21-08-2013 26059 55798 22-08-2013 00-02-13-27-35-36-39-42-43-43-44-50-52-55-66-66-75-81-81-82-83-84-91-91-91-92-98
26-12-2012 75059 88468 27-12-2012 03-05-05-07-07-07-14-15-15-16-19-37-39-41-43-49-49-57-64-65-68-70-72-75-77-96-99
09-07-2012 59759 38562 10-07-2012 02-09-10-11-12-20-21-22-30-34-39-39-49-53-56-59-62-63-71-72-72-79-81-89-98-98-98
10-02-2012 71959 21989 11-02-2012 06-16-17-22-22-22-24-31-36-39-41-44-46-48-49-52-57-64-65-69-70-71-72-89-90-92-99
18-09-2011 02959 95219 19-09-2011 02-06-07-09-11-17-19-25-25-38-39-42-48-50-52-53-55-57-63-63-72-77-79-79-89-98-99
15-09-2011 18659 21205 16-09-2011 05-07-10-14-22-22-23-28-29-33-35-43-44-46-46-60-71-73-73-78-81-81-83-84-85-92-97
10-09-2011 07959 80285 11-09-2011 00-01-08-09-12-17-22-34-35-43-45-48-52-54-54-66-79-81-85-86-86-87-88-90-90-92-93
10-08-2011 38959 11013 11-08-2011 00-05-13-15-17-21-23-23-27-33-34-35-36-47-51-53-55-60-63-71-83-86-86-88-88-92-97
19-07-2011 78259 31900 20-07-2011 00-05-15-16-22-22-28-28-29-32-34-35-35-40-46-53-56-57-60-63-72-74-91-92-96-99-99
13-12-2010 42359 60494 14-12-2010 02-07-11-16-17-21-24-31-42-43-45-45-52-54-56-57-59-60-61-71-79-80-85-86-86-92-94
27-07-2010 77759 34963 28-07-2010 00-01-07-09-11-12-13-14-19-25-30-36-39-48-55-57-58-63-75-77-77-78-84-84-90-95-98
04-04-2010 43059 69438 05-04-2010 04-05-09-13-20-28-31-31-34-38-43-47-49-51-55-56-62-63-65-65-66-73-84-86-87-88-99
19-05-2009 38459 09276 20-05-2009 00-01-02-06-15-21-22-24-34-42-53-58-59-61-66-67-75-76-76-76-78-83-89-89-91-93-97
09-05-2009 11859 10218 10-05-2009 01-01-03-06-12-16-18-21-23-25-26-27-32-33-38-40-41-56-59-63-71-72-75-88-95-98-98
14-08-2008 52559 97957 15-08-2008 06-08-09-20-23-23-31-37-38-39-41-44-47-47-50-57-57-66-71-71-74-85-86-88-89-90-96
29-07-2008 72459 24287 30-07-2008 03-11-11-14-14-15-18-20-27-34-36-48-50-54-62-64-68-78-79-81-82-83-84-86-87-97-99
10-07-2008 56259 65113 11-07-2008 01-02-02-11-12-13-13-27-29-32-47-47-47-49-54-59-62-74-75-77-79-80-81-83-85-95-98
03-07-2008 61759 70010 04-07-2008 05-10-13-14-17-17-23-24-35-39-39-40-41-43-43-51-54-58-62-71-71-73-83-91-92-96-99
21-02-2008 63259 34735 22-02-2008 12-14-17-17-19-20-28-29-31-35-38-41-43-51-54-56-56-62-66-69-74-84-85-87-90-91-97
05-01-2008 71559 00172 06-01-2008 00-09-10-13-13-17-22-27-28-28-39-44-46-46-49-54-56-56-57-68-69-72-74-75-91-92-98
11-10-2007 56659 51912 12-10-2007 10-11-12-15-16-18-23-25-27-29-31-42-48-49-53-57-58-69-71-71-72-92-94-95-96-97-98
25-08-2007 09159 78924 26-08-2007 00-03-03-03-07-11-14-19-19-22-24-24-28-30-35-38-46-59-60-60-62-63-63-81-81-97-98
21-05-2007 64759 22244 22-05-2007 01-02-08-19-22-25-27-32-34-44-45-47-50-58-60-60-61-66-67-67-68-69-69-74-74-75-86
01-04-2007 31059 71700 02-04-2007 00-05-08-09-15-17-25-32-39-42-42-50-52-52-54-57-60-61-70-72-78-79-81-84-86-96-97
27-02-2007 73059 44722 28-02-2007 06-08-13-14-19-20-22-25-25-27-27-30-31-51-59-59-70-74-76-79-81-86-89-92-96-96-98
02-01-2007 83859 85678 03-01-2007 05-07-10-15-15-18-31-36-38-38-38-46-49-50-51-52-64-72-78-82-84-90-91-91-91-91-97
06-12-2006 54859 82046 07-12-2006 08-09-10-11-15-16-20-27-33-34-36-40-43-46-51-54-58-72-75-91-91-92-94-95-95-97-99
10-05-2006 46759 44170 11-05-2006 04-09-09-13-15-16-22-29-32-35-46-47-49-51-52-52-64-70-76-81-83-87-88-94-95-97-99
23-05-2005 96959 51489 24-05-2005 01-08-10-13-17-20-22-25-26-30-32-34-35-48-50-54-55-60-62-64-66-71-76-79-81-86-89
24-03-2005 06859 68710 25-03-2005 10-11-18-24-30-31-32-33-40-43-48-49-50-53-55-56-57-58-65-65-67-77-82-83-90-98-99

Để biết chắc hôm nay đề về 59 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 59 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 59 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 59 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 59 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 59 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 59 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 59 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 59 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 59 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 59 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 59 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 59 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 1 lần đề về 59 vào tháng 5.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 59 về 6 lần vào tháng 2,3,4,5,8 và tháng 9.

Năm 2020 đề về số 59 ra tới 3 lần vào tháng 3,8 và tháng 11.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 59 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 59 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 59. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 59 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 59

Đề về 59 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 59 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 59 đã ra 5 lần sau đề về số 59 và đề số 59 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 59 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 59 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 59 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 59 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 59 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 59 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 59 hôm sau đánh nên ngay con 59 hoặc đánh ngay cặp 16-61 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 59 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 16 và 61 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 59 kèm theo lô 59 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 59 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 59

Đề về 59 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 59 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 59, thống kê chạm những hôm đề về 59, và bảng thống kê những ngày đề về 59, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.