Đề về 58 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 58 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 58

Bộ số Bộ số Bộ số
42 - 3 Lần 33 - 3 Lần 84 - 3 Lần
14 - 2 Lần 23 - 2 Lần 10 - 2 Lần
62 - 2 Lần 91 - 2 Lần 32 - 2 Lần
64 - 2 Lần 99 - 2 Lần 43 - 2 Lần
39 - 2 Lần 07 - 1 Lần 31 - 1 Lần
63 - 1 Lần 25 - 1 Lần 61 - 1 Lần
65 - 1 Lần 57 - 1 Lần 34 - 1 Lần
82 - 1 Lần 05 - 1 Lần 46 - 1 Lần
55 - 1 Lần 85 - 1 Lần 92 - 1 Lần
35 - 1 Lần 22 - 1 Lần 36 - 1 Lần
66 - 1 Lần 02 - 1 Lần 78 - 1 Lần
12 - 1 Lần 83 - 1 Lần 21 - 1 Lần
08 - 1 Lần 00 - 1 Lần 88 - 1 Lần
54 - 1 Lần 81 - 1 Lần 17 - 1 Lần
80 - 1 Lần 38 - 1 Lần 27 - 1 Lần
41 - 1 Lần 48 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 58

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 47 Lần Tổng 0 về 8 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 12 Lần Tổng 2 về 8 Lần
Đầu 3 về 12 Lần Đuôi 3 về 9 Lần Tổng 3 về 1 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 9 Lần Tổng 4 về 0 Lần
Đầu 5 về 3 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 3 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 1 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 58

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
31-12-2023 73758 42932 01-01-2024 06-22-31-32-34-41-45-46-51-53-53-55-65-65-66-67-70-72-73-73-79-80-84-86-88-97-98
04-11-2023 55858 13484 05-11-2023 02-02-15-28-29-33-44-45-45-47-52-57-64-70-72-77-77-82-82-82-83-83-84-85-90-96-98
26-08-2023 94958 18448 27-08-2023 03-04-10-10-11-27-29-36-44-44-46-48-50-51-61-62-68-70-74-75-79-81-83-84-88-89-98
29-07-2023 69358 55741 30-07-2023 09-09-11-13-23-26-27-28-31-33-35-35-37-41-41-43-46-49-52-54-69-72-75-81-86-89-94
27-02-2023 93758 55827 28-02-2023 00-00-04-04-04-05-11-15-24-27-36-42-46-50-58-58-60-60-65-77-88-89-89-89-90-90-92
15-02-2023 18158 65243 16-02-2023 02-05-08-11-12-14-14-32-34-36-38-39-40-43-53-53-56-62-64-68-74-78-86-87-89-91-95
26-07-2022 00558 09155 27-07-2022 00-10-12-15-15-15-19-20-20-31-33-38-39-41-42-50-52-52-55-71-81-84-85-85-89-90-99
12-04-2022 81358 76864 13-04-2022 13-16-16-17-19-23-26-28-33-35-37-39-41-45-50-53-62-64-66-70-71-81-82-83-86-94-95
07-02-2022 28958 96534 08-02-2022 00-05-11-14-19-27-30-33-34-35-39-41-44-46-50-63-67-70-71-72-77-81-89-91-94-97-98
01-11-2021 03858 29510 02-11-2021 10-10-13-25-27-30-30-31-33-36-38-42-47-47-50-55-57-60-61-62-66-66-71-79-84-91-96
28-06-2021 52658 66791 29-06-2021 07-07-09-17-19-19-24-24-27-29-30-39-43-46-47-48-52-58-60-65-74-77-78-83-85-91-98
31-08-2020 56358 62557 01-09-2020 11-14-19-32-40-45-45-46-49-52-56-56-57-59-67-67-71-72-72-78-82-87-92-93-93-99-99
08-08-2020 12958 83138 09-08-2020 01-05-06-08-17-21-24-25-35-38-42-43-45-45-46-48-55-59-70-72-73-73-74-79-85-91-96
11-01-2020 33658 90880 12-01-2020 08-08-11-15-20-24-29-31-35-38-40-42-44-46-53-57-58-59-60-65-69-69-76-80-81-86-90
14-11-2019 86358 09208 15-11-2019 00-02-05-08-19-32-35-46-47-48-49-50-50-55-58-61-69-71-74-77-83-83-86-87-87-91-92
28-05-2019 96458 19146 29-05-2019 01-01-02-07-21-24-30-30-30-33-36-37-37-44-46-48-53-57-65-67-73-75-81-93-94-95-97
05-04-2019 91458 61188 06-04-2019 01-07-07-20-24-34-34-36-40-41-43-52-58-60-66-67-72-74-76-84-86-88-89-90-91-92-96
22-10-2018 81258 08662 23-10-2018 00-03-03-04-17-23-24-27-32-35-45-51-62-62-63-68-70-72-75-79-80-88-94-96-97-99-99
21-12-2017 96758 59521 22-12-2017 01-02-05-15-16-21-24-26-27-28-32-36-36-41-42-45-45-49-57-66-67-72-74-82-90-93-98
27-03-2017 13858 92233 28-03-2017 00-00-03-13-14-16-17-19-20-22-24-25-26-30-33-38-44-45-49-55-55-57-63-66-70-76-87
22-08-2016 57958 14410 23-08-2016 06-08-08-08-10-13-14-19-19-19-20-27-32-33-33-39-45-51-61-62-62-63-70-85-87-99-99
20-06-2016 56358 93142 21-06-2016 02-08-18-22-25-25-32-40-42-46-51-52-54-55-56-58-61-63-71-71-75-76-89-94-94-96-98
22-02-2016 33258 69465 23-02-2016 01-03-04-08-13-19-26-27-35-38-41-44-44-52-53-57-58-60-64-65-66-70-76-79-89-98-99
04-02-2016 31058 97783 05-02-2016 04-05-13-13-22-24-31-37-38-40-45-47-52-61-66-73-74-75-77-77-78-80-81-83-86-88-93
30-01-2016 68158 46739 31-01-2016 07-10-11-14-15-25-29-29-31-38-39-50-51-61-61-61-61-70-71-71-74-78-80-84-87-98-98
27-08-2015 28658 57912 28-08-2015 04-05-07-07-12-12-13-17-19-22-32-33-45-47-49-50-50-56-58-68-69-87-88-89-93-93-98
18-01-2015 65758 78933 19-01-2015 00-01-04-06-16-16-17-18-21-32-32-32-33-33-36-52-61-66-66-69-72-75-76-86-93-94-94
19-03-2014 89858 65184 20-03-2014 01-11-13-18-22-25-28-32-42-45-49-51-52-53-55-60-62-70-72-74-77-78-83-84-87-97-99
26-01-2014 77158 85463 27-01-2014 01-08-09-12-21-21-22-26-31-40-41-43-45-46-55-63-63-65-72-74-75-77-80-80-88-91-97
22-01-2014 41958 22602 23-01-2014 02-04-05-06-13-14-22-24-28-28-30-31-35-39-39-40-41-53-53-57-64-65-72-86-92-96-98
22-03-2013 93958 89391 23-03-2013 02-05-10-12-21-24-25-26-33-52-54-57-57-58-62-64-64-65-66-74-77-80-84-88-90-91-99
10-12-2012 87258 54661 11-12-2012 01-02-04-05-07-16-20-22-42-43-46-48-49-50-57-57-59-61-61-62-71-82-85-92-92-96-97
05-09-2012 26558 09666 06-09-2012 00-04-04-16-16-20-24-28-30-32-35-41-46-49-49-50-58-63-63-66-66-69-72-76-78-95-95
06-07-2011 52458 87962 07-07-2011 15-29-31-37-40-43-45-50-57-58-59-61-62-62-64-65-65-67-67-69-86-87-87-89-90-94-99
07-02-2011 43758 67723 08-02-2011 08-10-11-13-15-16-22-23-23-25-27-32-33-35-38-38-42-46-47-64-75-80-87-89-95-96-98
09-12-2010 80458 45639 10-12-2010 03-06-06-08-08-09-09-18-18-22-26-27-29-35-36-39-39-51-59-64-74-74-77-78-86-92-92
21-10-2010 00458 92443 22-10-2010 06-11-14-15-21-26-34-38-42-43-51-55-62-66-67-69-74-80-85-87-87-89-97-97-98-99-99
16-10-2010 55458 88917 17-10-2010 03-04-04-08-11-14-17-18-22-25-44-52-53-57-60-61-67-67-71-81-85-89-91-93-93-94-96
14-09-2010 28258 94005 15-09-2010 05-06-14-14-28-33-34-42-43-43-50-58-64-65-66-71-74-76-76-78-80-80-82-87-91-93-98
24-04-2010 94758 46414 25-04-2010 00-03-05-06-08-10-12-14-14-14-19-19-24-24-33-34-51-54-56-60-66-69-77-81-86-93-94
09-02-2010 58358 56732 10-02-2010 00-06-09-13-13-17-18-18-18-19-31-31-32-53-59-60-63-68-69-69-83-84-89-91-96-96-97
06-07-2009 88958 24923 07-07-2009 11-14-17-18-23-26-26-31-32-36-51-54-55-57-63-66-71-73-74-76-78-79-88-89-92-92-95
14-05-2009 19558 51699 15-05-2009 01-09-09-11-16-19-21-22-23-24-29-37-38-39-40-43-45-47-53-56-58-72-77-88-95-96-99
15-04-2009 05358 97836 16-04-2009 07-10-15-17-20-26-32-33-36-41-41-45-45-48-51-52-58-62-62-65-74-75-75-76-85-97-99
18-12-2008 31658 85678 19-12-2008 04-10-12-12-12-15-17-37-38-50-59-59-61-62-65-66-70-71-72-75-78-80-82-86-87-92-94
02-11-2008 66358 54231 03-11-2008 02-13-18-19-26-31-32-34-35-35-35-36-43-45-55-58-61-64-77-80-81-90-94-96-97-97-99
18-10-2008 75458 82142 19-10-2008 02-06-11-14-14-15-17-23-26-29-40-42-46-55-60-63-65-65-80-83-86-90-90-91-92-93-97
01-10-2008 39458 09199 02-10-2008 04-08-12-15-16-16-18-42-43-50-50-56-58-58-60-62-63-67-68-72-75-75-80-84-87-87-99
03-09-2008 13258 43122 04-09-2008 00-08-11-14-15-22-22-24-28-28-31-36-37-39-42-44-59-63-63-63-73-76-84-85-87-87-96
09-08-2008 96458 11981 10-08-2008 04-13-13-15-17-20-25-25-26-34-37-38-38-48-51-58-59-60-64-77-79-81-88-89-90-96-99
05-07-2008 64558 42454 06-07-2008 02-05-09-12-22-25-26-30-34-39-42-46-51-52-53-54-58-63-66-70-75-76-80-85-86-92-99
04-02-2008 40558 28425 05-02-2008 02-04-07-07-11-14-20-23-25-27-37-37-46-49-50-53-53-55-60-64-67-75-77-83-94-97-97
21-08-2007 58458 55482 22-08-2007 02-03-05-07-18-20-24-29-36-41-43-44-46-46-46-52-52-56-56-58-73-74-75-82-82-86-98
16-05-2007 24258 06135 17-05-2007 04-05-07-11-21-25-26-26-28-35-42-49-50-56-62-63-63-70-71-73-75-77-77-89-95-97-97
04-03-2007 76258 32033 05-03-2007 08-13-18-19-28-29-29-33-40-43-56-58-61-62-66-71-71-72-73-76-83-88-93-94-95-97-98
09-11-2006 62558 47384 10-11-2006 05-08-11-12-14-26-27-30-35-36-37-42-44-56-61-65-66-67-71-72-77-81-84-93-94-96-99
23-02-2006 15758 17805 24-02-2006 04-05-06-11-15-16-22-22-26-30-30-30-39-43-46-52-58-65-66-72-74-75-78-79-81-83-95
15-01-2006 48258 19007 16-01-2006 07-12-15-16-20-22-26-27-28-29-29-39-43-48-49-51-56-59-65-76-82-82-88-89-92-92-94
24-11-2005 74258 03464 25-11-2005 02-04-05-08-13-22-22-24-32-34-41-44-57-57-64-64-68-71-72-76-78-79-79-82-89-91-92
02-10-2005 50058 46814 03-10-2005 01-07-09-14-18-18-19-19-26-27-29-32-43-44-48-50-54-59-67-70-73-75-78-79-81-85-94
09-09-2005 57658 36300 10-09-2005 00-03-04-06-08-16-21-26-29-29-31-40-46-48-53-53-55-60-63-67-67-68-85-86-92-93-96
15-06-2005 72458 04692 16-06-2005 03-07-13-13-13-14-19-22-24-29-40-42-43-46-47-48-64-65-68-73-75-76-86-86-87-90-92
13-04-2005 45258 52885 14-04-2005 08-14-14-27-33-35-37-39-42-43-46-49-50-54-56-57-66-74-78-80-83-85-89-91-92-92-97
06-03-2005 21958 14142 07-03-2005 01-04-06-09-09-10-14-24-31-32-42-48-52-52-53-55-56-58-59-61-61-69-73-73-79-82-99

Để biết chắc hôm nay đề về 58 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 58 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 58 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 58 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 58 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 58 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 58 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 58 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 58 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 58 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 58 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 58 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 58 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 3 lần đề về 58 vào tháng 2,4 và tháng 7.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 58 về 2 lần vào tháng 6 và tháng 11.

Năm 2020 đề về số 58 ra tới 3 lần vào tháng 1 và 2 lần tháng 8.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 58 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 58 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 58. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 58 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 58

Đề về 58 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 58 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 58 đã ra 5 lần sau đề về số 58 và đề số 58 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 58 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 58 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 58 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 58 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 58 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 58 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 58 hôm sau đánh nên ngay con 58 hoặc đánh ngay cặp 59-95 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 58 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 59 và 95 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 58 kèm theo lô 58 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 58 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 58

Đề về 58 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 58 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 58, thống kê chạm những hôm đề về 58, và bảng thống kê những ngày đề về 58, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.