Đề về 57 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 57 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 57

Bộ số Bộ số Bộ số
59 - 2 Lần 13 - 2 Lần 37 - 2 Lần
73 - 2 Lần 19 - 2 Lần 30 - 2 Lần
34 - 2 Lần 62 - 2 Lần 32 - 2 Lần
91 - 2 Lần 82 - 2 Lần 50 - 2 Lần
69 - 2 Lần 42 - 1 Lần 85 - 1 Lần
25 - 1 Lần 08 - 1 Lần 02 - 1 Lần
81 - 1 Lần 23 - 1 Lần 77 - 1 Lần
45 - 1 Lần 56 - 1 Lần 86 - 1 Lần
79 - 1 Lần 35 - 1 Lần 33 - 1 Lần
75 - 1 Lần 54 - 1 Lần 90 - 1 Lần
48 - 1 Lần 43 - 1 Lần 53 - 1 Lần
18 - 1 Lần 20 - 1 Lần 58 - 1 Lần
92 - 1 Lần 27 - 1 Lần 93 - 1 Lần
94 - 1 Lần 68 - 1 Lần 28 - 1 Lần
38 - 1 Lần 76 - 1 Lần 12 - 1 Lần
78 - 1 Lần 14 - 1 Lần 01 - 1 Lần
04 - 1 Lần 22 - 1 Lần 98 - 1 Lần
72 - 1 Lần 52 - 1 Lần 11 - 1 Lần
07 - 1 Lần 64 - 1 Lần 60 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 57

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 50 Lần Tổng 0 về 12 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 13 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 11 Lần Đuôi 3 về 9 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 4 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 6 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 3 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 57

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
17-12-2023 03257 56732 18-12-2023 04-07-10-14-19-29-32-37-43-48-51-55-55-58-59-60-65-66-67-77-84-88-89-89-90-94-94
09-12-2023 57057 87360 10-12-2023 04-08-12-13-18-18-37-45-52-55-58-60-63-63-63-63-69-70-72-73-73-77-86-88-91-92-95
27-11-2023 84757 11913 28-11-2023 01-01-02-03-06-07-09-09-10-12-13-15-18-28-30-32-36-39-48-54-70-71-82-83-83-99-99
28-10-2023 07157 38050 29-10-2023 12-20-21-22-24-26-27-40-43-48-50-53-54-61-67-68-73-74-74-75-84-93-96-97-97-98-98
07-06-2023 40357 13437 08-06-2023 03-05-11-13-15-18-24-24-25-26-31-34-35-37-44-45-48-54-59-66-72-77-77-81-86-88-92
24-03-2023 48657 32273 25-03-2023 14-14-17-18-22-30-43-49-50-56-58-59-64-68-72-73-73-74-74-79-84-85-90-95-97-98-99
22-02-2023 31357 01964 23-02-2023 03-05-06-10-18-18-32-34-35-37-38-47-49-54-55-56-58-64-69-78-79-79-82-82-90-90-93
19-01-2023 62857 91869 20-01-2023 00-00-02-02-06-10-13-16-18-32-36-38-38-38-46-49-55-58-59-61-67-67-69-82-85-86-93
04-01-2023 75757 76191 05-01-2023 10-11-12-16-16-25-26-27-30-34-35-35-41-53-57-58-61-65-65-67-78-91-91-91-96-97-98
27-11-2022 67857 65507 28-11-2022 00-00-06-07-07-17-22-30-33-37-37-38-41-46-46-48-53-66-72-75-83-87-90-90-91-96-99
24-07-2022 22857 69502 25-07-2022 02-02-04-16-18-18-24-28-33-36-37-37-40-40-42-53-55-56-60-60-61-64-69-74-76-88-93
07-01-2022 33657 98969 08-01-2022 04-22-23-25-26-26-27-28-28-29-30-33-34-35-47-49-54-55-57-59-65-69-81-81-84-93-95
17-12-2021 73157 70830 18-12-2021 05-07-20-22-27-28-30-32-34-48-50-50-54-67-72-72-75-76-76-79-85-88-91-92-94-97-99
19-09-2021 45957 74019 20-09-2021 00-00-10-12-17-18-19-19-19-20-23-24-30-31-34-39-60-63-65-66-68-70-74-82-85-91-96
21-08-2021 69157 98711 22-08-2021 01-06-06-10-11-11-16-18-28-30-34-35-37-59-62-63-66-69-70-72-75-83-85-90-92-97-97
15-07-2021 70957 37782 16-07-2021 08-09-10-11-14-14-15-19-20-20-24-27-31-39-42-56-60-62-66-72-76-82-85-87-94-95-96
25-01-2021 00157 33079 26-01-2021 04-05-09-09-13-17-17-18-22-24-31-32-38-39-42-49-54-67-71-72-75-76-79-81-84-87-97
20-10-2020 90157 07043 21-10-2020 02-03-11-15-15-16-25-27-43-49-51-53-54-57-58-61-62-64-70-70-70-72-79-87-90-96-99
21-09-2020 68757 87486 22-09-2020 00-06-09-17-25-26-33-38-45-46-47-58-61-67-69-74-76-80-84-86-86-86-87-88-90-93-97
01-09-2020 62557 45148 02-09-2020 00-02-06-21-26-30-33-36-37-39-42-46-48-58-58-59-66-66-70-71-74-75-89-91-94-95-98
13-08-2020 42857 59514 14-08-2020 04-06-07-09-09-12-14-14-14-22-22-26-28-33-47-49-51-54-55-56-61-62-65-65-68-86-90
27-11-2019 34257 23232 28-11-2019 01-11-12-14-16-19-20-20-30-32-32-34-42-43-46-47-49-69-71-76-78-81-84-86-89-89-91
26-09-2019 83657 98278 27-09-2019 01-02-07-11-23-23-29-29-33-36-46-54-54-54-57-58-64-64-68-68-76-77-78-78-90-92-99
30-07-2019 51357 56690 31-07-2019 03-04-09-12-12-12-18-22-26-26-30-31-33-36-43-46-51-57-66-80-81-85-86-89-90-99-99
02-06-2019 99357 31873 03-06-2019 01-03-19-27-30-36-40-45-45-46-49-50-52-54-59-60-61-61-62-70-73-79-82-89-91-92-93
20-08-2018 93757 92056 21-08-2018 11-19-20-23-26-31-44-49-55-56-56-60-65-68-70-70-71-71-72-74-75-76-77-79-80-94-98
10-07-2018 76157 19854 11-07-2018 02-02-05-07-10-26-28-45-46-46-49-51-54-56-68-71-71-72-75-75-85-89-89-90-93-94-95
28-02-2018 71657 94228 01-03-2018 00-04-09-12-12-15-15-24-24-26-28-29-35-43-44-54-57-59-60-68-73-82-83-91-94-99-99
24-01-2018 41657 60568 25-01-2018 00-01-02-09-19-21-22-26-32-32-33-36-41-44-46-54-62-67-68-75-75-89-91-92-93-93-97
07-01-2018 13957 79708 08-01-2018 07-08-08-09-10-13-17-32-32-36-37-42-48-50-53-53-54-55-60-63-73-79-81-85-90-93-93
04-09-2017 79857 70059 05-09-2017 01-11-23-25-26-27-28-29-33-38-50-52-52-58-58-59-60-60-62-64-67-77-82-83-96-98-99
10-08-2017 35757 74312 11-08-2017 00-01-06-12-14-14-19-21-27-31-40-45-45-52-53-54-54-54-65-65-76-76-79-81-81-83-93
25-12-2016 82057 42325 26-12-2016 01-18-19-23-25-26-26-33-35-39-40-40-49-51-53-57-58-60-68-76-80-84-87-90-91-92-93
17-08-2016 08257 26862 18-08-2016 00-02-14-27-32-33-40-54-56-60-62-62-63-63-65-67-67-70-73-75-77-84-85-87-88-93-97
10-05-2016 09857 83775 11-05-2016 00-01-02-03-06-07-24-30-39-40-48-48-52-55-55-57-62-62-64-68-74-75-77-87-88-93-96
22-01-2016 00157 20282 23-01-2016 01-03-05-09-17-21-31-46-50-64-67-67-74-77-80-81-82-83-83-88-89-90-92-92-93-94-99
12-11-2015 75057 85791 13-11-2015 04-10-11-12-13-15-16-16-18-23-29-30-30-39-40-45-52-53-56-68-74-80-89-89-91-96-97
28-03-2015 45057 20019 29-03-2015 05-08-10-15-16-19-19-20-22-25-26-26-50-59-64-65-69-70-74-77-78-86-93-94-95-95-98
25-06-2014 81557 11494 26-06-2014 02-03-04-04-05-07-09-10-14-16-20-22-28-34-44-47-51-54-55-57-62-73-76-79-94-96-96
10-03-2014 66657 23630 11-03-2014 00-04-05-10-10-11-12-14-17-22-25-30-37-39-43-44-61-73-74-74-75-80-86-89-90-92-93
06-01-2014 99257 54545 07-01-2014 01-14-21-24-24-25-29-32-37-43-44-45-47-51-54-57-62-69-69-73-74-76-77-79-85-91-99
02-01-2014 26757 42976 03-01-2014 07-17-18-20-36-37-38-38-41-46-47-50-53-59-66-69-69-75-76-80-81-92-93-95-97-98-98
04-09-2013 96157 31593 05-09-2013 06-20-27-28-31-38-41-42-44-45-50-51-52-54-54-55-58-62-63-64-74-74-75-83-90-90-93
25-06-2013 90757 14734 26-06-2013 08-12-14-21-22-25-34-34-34-36-38-39-43-43-45-51-55-57-57-69-77-85-86-88-91-93-99
05-05-2013 27857 84037 06-05-2013 01-06-12-19-21-27-30-37-39-45-46-47-47-48-52-52-56-59-60-64-65-70-70-75-76-90-97
11-10-2012 65557 75138 12-10-2012 08-11-16-20-25-25-37-37-37-38-39-41-43-47-48-51-60-61-69-73-73-77-83-85-88-95-97
30-11-2011 01057 83962 01-12-2011 00-04-04-10-17-19-24-36-40-54-54-57-62-64-66-69-71-73-77-82-82-86-88-91-95-96-98
18-03-2011 31257 71822 19-03-2011 00-01-02-09-11-13-20-22-22-25-27-27-41-42-44-44-50-59-63-70-75-76-77-81-85-90-97
02-03-2011 65257 61827 03-03-2011 11-13-13-14-27-29-31-38-53-56-59-60-62-62-64-66-68-74-78-79-81-84-87-90-91-92-92
11-02-2011 54557 09850 12-02-2011 00-01-06-06-08-09-14-26-30-33-38-48-49-50-61-65-70-74-76-80-81-81-82-85-94-96-98
23-01-2011 73957 69613 24-01-2011 01-03-04-09-10-13-17-20-27-28-29-31-37-42-44-50-52-60-61-66-72-79-80-83-90-96-99
12-12-2010 42557 42359 13-12-2010 01-03-03-11-14-14-18-18-34-36-36-37-40-45-47-47-51-56-59-65-70-72-75-79-81-97-97
07-04-2010 93957 81192 08-04-2010 03-11-15-21-27-28-30-34-37-38-40-45-46-47-57-61-63-64-64-66-74-79-80-86-92-96-99
02-11-2009 13357 12177 03-11-2009 02-03-04-07-08-10-19-23-24-26-27-34-36-39-40-43-46-53-60-72-73-77-79-88-92-93-94
16-05-2009 37457 61952 17-05-2009 00-01-09-12-18-18-24-25-27-30-36-41-44-47-52-53-54-67-69-69-71-79-82-82-84-86-88
13-05-2009 16457 19558 14-05-2009 01-09-12-13-17-20-23-23-27-29-33-35-37-45-46-48-49-58-61-62-67-69-73-86-90-93-98
01-05-2009 46257 16234 02-05-2009 05-06-10-13-18-21-22-29-30-33-34-36-42-48-55-59-64-69-70-78-85-85-91-91-92-94-99
11-04-2009 11857 41172 12-04-2009 00-01-09-10-21-22-37-37-42-42-43-44-48-48-50-51-61-72-77-80-83-88-91-92-92-93-95
31-01-2009 04657 85898 01-02-2009 02-03-04-11-13-14-22-26-30-32-39-39-40-45-49-51-54-56-59-70-73-78-81-87-90-97-98
12-01-2009 20757 32223 13-01-2009 00-04-06-07-11-19-23-26-36-46-49-52-57-58-58-61-62-62-66-72-76-78-80-81-84-86-90
02-12-2008 08757 38533 03-12-2008 03-05-07-09-10-16-18-20-28-33-37-41-46-53-55-68-69-73-73-74-82-82-92-95-96-97-97
15-08-2008 97957 07304 16-08-2008 04-05-07-07-08-10-11-15-18-23-24-27-28-29-30-30-38-42-43-49-58-66-75-80-84-90-98
11-06-2008 82957 93620 12-06-2008 01-09-09-10-10-17-19-20-29-30-31-35-47-47-58-63-63-63-64-67-67-71-72-74-81-98-99
06-04-2007 28557 61301 07-04-2007 00-01-11-28-35-36-39-39-41-47-53-54-61-65-71-72-76-80-88-89-92-93-95-96-96-97-97
07-03-2007 33057 31918 08-03-2007 11-12-14-17-18-18-22-25-30-31-47-49-50-59-67-67-69-70-72-73-73-83-87-89-93-95-95
13-12-2006 90457 74153 14-12-2006 02-07-09-16-18-20-22-24-24-24-30-35-48-53-58-61-69-72-73-77-79-85-87-88-90-92-93
23-07-2006 49657 62385 24-07-2006 02-08-18-22-26-29-30-36-41-44-45-46-52-53-58-59-63-69-70-71-72-72-75-84-85-93-94
06-02-2006 55857 25681 07-02-2006 02-04-05-06-15-17-19-19-31-33-36-53-56-57-65-65-74-78-79-81-82-86-86-88-95-95-97
15-05-2005 94957 33242 16-05-2005 03-05-10-20-22-22-26-26-29-30-31-31-34-36-37-42-44-55-65-68-68-80-82-84-85-93-99
22-02-2005 22157 63235 23-02-2005 00-01-03-10-11-12-15-15-23-35-42-56-63-65-67-67-73-73-74-76-78-82-87-89-89-90-99

Để biết chắc hôm nay đề về 57 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 57 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 57 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 57 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 57 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 57 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 57 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 57 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 57 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 57 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 57 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 57 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 57 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 2 lần đề về 57 vào tháng 1 và tháng 7.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 57 về 5 lần vào tháng 1,7,8,9 và tháng 12.

Năm 2020 đề về số 57 ra tới 4 lần vào tháng 8,10 và 2 lần tháng 9.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 57 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 57 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 57. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 57 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 57

Đề về 57 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 57 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 57 đã ra 5 lần sau đề về số 57 và đề số 57 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 57 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 57 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 57 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 57 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 57 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 57 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 57 hôm sau đánh nên ngay con 57 hoặc đánh ngay cặp 15-51 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 57 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 15 và 51 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 57 kèm theo lô 57 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 57 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 57

Đề về 57 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 57 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 57, thống kê chạm những hôm đề về 57, và bảng thống kê những ngày đề về 57, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.