Warning: Undefined array key "2011-02-02" in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 75
Đề về 56 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 56 chuẩn

Đề về 56 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 56 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 56

Bộ số Bộ số Bộ số
31 - 3 Lần 30 - 3 Lần 85 - 3 Lần
76 - 2 Lần 81 - 2 Lần 67 - 2 Lần
79 - 2 Lần 39 - 2 Lần 73 - 2 Lần
71 - 2 Lần 56 - 2 Lần 20 - 2 Lần
13 - 2 Lần 95 - 2 Lần 78 - 2 Lần
23 - 1 Lần 80 - 1 Lần 58 - 1 Lần
90 - 1 Lần 96 - 1 Lần 69 - 1 Lần
28 - 1 Lần 97 - 1 Lần 66 - 1 Lần
55 - 1 Lần 93 - 1 Lần 84 - 1 Lần
37 - 1 Lần 14 - 1 Lần 57 - 1 Lần
62 - 1 Lần 53 - 1 Lần 50 - 1 Lần
09 - 1 Lần 46 - 1 Lần 19 - 1 Lần
15 - 1 Lần 01 - 1 Lần 89 - 1 Lần
26 - 1 Lần 72 - 1 Lần 52 - 1 Lần
82 - 1 Lần 08 - 1 Lần 64 - 1 Lần
05 - 1 Lần 10 - 1 Lần 59 - 1 Lần
07 - 1 Lần 03 - 1 Lần 35 - 1 Lần
11 - 1 Lần 43 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 56

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 44 Lần Tổng 0 về 9 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 9 Lần Tổng 1 về 3 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 10 Lần Đuôi 3 về 9 Lần Tổng 3 về 9 Lần
Đầu 4 về 2 Lần Đuôi 4 về 3 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 9 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 4 Lần
Đầu 7 về 11 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 9 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 56

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
11-04-2024 69356 12073 12-04-2024 10-13-16-16-21-22-27-27-27-36-37-47-50-58-59-70-72-73-80-83-83-83-85-91-93-94-99
02-01-2024 10956 62495 03-01-2024 10-14-18-19-20-25-25-31-32-34-34-35-36-42-44-45-48-61-62-66-69-72-75-83-85-95-98
03-10-2023 34556 53139 04-10-2023 00-07-11-16-27-28-29-29-31-36-38-39-49-52-64-64-65-66-73-77-80-82-86-86-92-93-94
07-09-2023 49956 13676 08-09-2023 07-12-13-15-17-20-21-23-25-33-39-40-51-55-73-75-76-82-83-87-90-91-94-94-94-97-99
15-05-2023 90956 19031 16-05-2023 02-08-13-14-30-31-31-37-38-39-41-41-49-51-58-59-63-70-78-79-80-82-82-84-92-94-99
03-03-2023 37856 06743 04-03-2023 02-09-10-17-23-25-25-26-28-29-38-39-40-43-45-45-46-47-47-53-65-70-84-86-87-96-99
06-03-2022 78356 74079 07-03-2022 07-10-12-16-18-24-28-32-34-35-35-40-40-49-52-53-57-58-63-69-74-74-79-79-89-94-97
24-11-2021 85856 64313 25-11-2021 01-01-13-15-23-24-30-32-33-36-36-44-46-48-52-55-55-57-59-70-75-84-85-90-92-94-95
09-10-2021 31156 06085 10-10-2021 02-13-16-24-27-30-34-35-38-42-42-46-47-48-49-58-61-69-69-71-73-84-85-85-85-93-97
27-01-2021 45756 92020 28-01-2021 01-02-08-14-15-20-22-25-28-30-38-41-41-41-41-48-50-65-71-73-78-79-81-84-85-94-96
07-11-2020 00356 46411 08-11-2020 04-09-11-12-14-15-21-21-26-27-28-29-33-37-38-44-47-51-56-57-66-68-77-85-87-91-96
01-08-2019 05356 82782 02-08-2019 12-19-21-22-29-38-40-44-44-44-45-51-53-56-63-68-69-71-72-77-78-79-79-82-91-91-94
25-12-2018 09956 73330 26-12-2018 02-03-07-20-22-22-27-29-30-30-36-37-37-49-53-56-58-62-71-72-77-79-79-86-92-94-96
02-12-2018 71456 99667 03-12-2018 04-04-06-12-13-14-19-23-24-27-43-45-45-46-48-49-54-54-61-64-64-67-70-79-85-90-98
24-11-2018 90956 34635 25-11-2018 00-02-10-11-13-14-15-15-18-19-22-22-22-23-24-28-30-35-47-53-57-65-71-81-94-97-98
28-09-2018 79356 08030 29-09-2018 00-07-08-10-10-21-25-30-33-33-36-36-40-43-52-53-54-60-62-66-77-78-85-86-88-98-99
12-09-2018 81156 45562 13-09-2018 01-12-20-20-23-24-29-35-36-36-42-53-55-62-64-69-69-75-78-79-82-85-89-95-97-98-98
21-08-2018 92056 57873 22-08-2018 08-10-12-14-20-21-21-26-30-36-39-41-42-47-49-51-59-62-68-72-73-74-74-85-85-87-98
26-07-2018 59356 69031 27-07-2018 12-16-19-26-31-37-48-51-54-60-61-64-66-68-70-73-74-76-77-77-79-80-83-91-93-96-96
01-05-2018 55556 03379 02-05-2018 10-11-15-16-23-31-33-34-34-38-39-39-52-55-55-69-71-71-74-76-78-79-79-81-81-88-97
15-09-2017 66956 38485 16-09-2017 04-07-10-11-14-23-26-30-30-31-32-36-39-43-44-44-45-51-66-75-81-85-90-91-91-92-92
07-01-2017 95356 28820 08-01-2017 02-03-15-19-20-23-30-39-41-44-60-62-62-65-67-68-70-72-73-75-79-80-81-82-91-95-97
19-06-2016 58056 56358 20-06-2016 15-18-19-22-24-27-28-39-41-44-46-46-47-57-58-60-62-64-64-69-70-71-73-74-85-87-97
31-12-2015 89356 52552 01-01-2016 02-04-09-16-16-17-18-20-32-34-35-35-37-47-52-60-68-68-72-76-78-78-87-88-88-96-97
11-11-2015 96056 75057 12-11-2015 07-09-09-12-12-13-17-18-24-25-29-29-35-43-46-57-58-62-65-67-69-72-73-78-90-94-95
15-10-2015 89956 19413 16-10-2015 00-08-10-12-13-20-24-25-27-27-29-30-48-50-52-54-56-57-59-60-64-65-76-81-83-87-88
15-07-2015 85356 95814 16-07-2015 02-04-07-08-10-12-14-14-17-25-25-34-37-38-50-52-63-67-71-74-75-76-80-86-94-95-97
10-07-2015 81556 48009 11-07-2015 00-04-08-09-10-10-17-19-20-28-30-30-32-36-38-41-42-59-64-65-68-68-68-71-73-85-91
26-05-2015 16856 83155 27-05-2015 05-14-24-25-31-36-37-39-43-44-46-47-48-48-51-55-56-56-58-59-78-82-83-85-89-91-92
19-03-2015 83756 79872 20-03-2015 01-13-15-22-27-27-29-35-55-57-58-59-60-61-64-66-72-73-74-74-76-79-80-81-86-88-96
29-01-2015 54556 71426 30-01-2015 05-05-07-08-08-09-10-20-26-30-31-34-35-35-37-38-41-44-48-48-56-68-70-93-95-98-98
20-01-2015 64256 54831 21-01-2015 00-00-01-04-08-09-11-14-31-31-32-34-37-40-40-43-47-64-72-75-76-78-81-85-88-91-97
01-12-2014 10556 96781 02-12-2014 00-00-08-24-32-33-36-43-43-46-50-53-60-62-62-69-71-73-78-79-81-86-88-91-93-93-95
25-10-2014 13256 62771 26-10-2014 00-09-10-11-15-18-22-28-30-34-37-42-45-45-45-47-52-59-60-62-65-71-72-76-76-95-98
06-10-2014 86156 83139 07-10-2014 00-07-10-16-24-28-31-33-34-35-37-38-39-44-55-66-69-70-73-73-78-79-80-83-86-93-95
20-02-2014 76356 29789 21-02-2014 05-07-15-20-21-23-31-38-41-45-48-48-53-54-63-70-73-74-76-76-79-82-83-83-88-89-92
14-12-2013 13456 14903 15-12-2013 02-03-03-17-32-37-38-39-41-41-44-59-67-68-69-69-73-76-76-78-80-81-81-82-85-86-88
06-04-2013 88056 14307 07-04-2013 01-04-04-07-09-10-11-11-12-18-23-26-26-43-54-55-57-59-61-62-78-78-82-83-84-90-90
07-02-2013 47956 55678 08-02-2013 02-04-07-15-18-18-20-21-23-40-41-43-44-51-66-68-70-71-72-73-74-78-84-89-93-94-99
25-01-2013 98856 73308 26-01-2013 03-04-05-08-08-12-17-24-33-34-36-48-48-54-55-64-67-69-71-76-76-77-83-89-89-93-97
14-06-2012 93656 83901 15-06-2012 00-01-08-12-13-13-17-18-23-24-28-32-33-37-40-41-50-56-62-64-73-78-83-93-95-95-96
29-03-2012 20456 78815 30-03-2012 01-10-15-17-24-31-36-38-40-40-43-48-49-56-59-59-66-70-72-73-78-80-81-86-90-92-95
08-12-2011 01256 21119 09-12-2011 01-04-06-08-14-19-26-27-33-37-41-44-44-47-50-56-61-62-65-70-74-75-75-76-84-87-94
10-11-2011 64556 46346 11-11-2011 01-01-04-21-27-28-31-31-43-46-49-49-51-51-60-61-63-67-72-77-81-81-88-94-95-96-98
17-10-2011 02856 70196 18-10-2011 03-11-11-14-18-21-21-32-34-37-44-44-54-59-60-60-61-67-72-73-77-78-78-87-95-96-98
04-07-2011 57056 15167 05-07-2011 00-01-11-16-17-18-25-29-32-39-41-48-51-53-56-56-57-62-67-67-69-71-73-79-89-96-99
22-05-2011 81356 52980 23-05-2011 02-05-06-09-22-27-33-39-42-43-43-53-57-60-61-61-64-68-69-70-75-78-80-80-82-84-98
21-05-2011 78256 81356 22-05-2011 00-02-04-05-12-13-20-23-25-25-52-52-53-56-60-66-71-74-74-77-80-86-88-91-91-93-96
27-04-2011 12856 78237 28-04-2011 04-07-09-10-17-19-20-22-34-37-37-57-63-63-65-68-68-73-75-78-80-83-86-90-91-93-97
01-02-2011 39956
Warning: Attempt to read property "gdb" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 675
02-02-2011
Warning: Attempt to read property "giai_khac" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 679
15-04-2010 60656 68609 16-04-2010 01-07-09-09-14-19-25-25-35-45-47-47-58-60-61-61-63-65-70-71-71-74-75-76-82-86-94
03-04-2010 99456 43059 04-04-2010 02-03-06-07-10-12-15-26-29-33-38-43-44-45-50-50-50-51-59-66-71-80-87-90-93-94-95
22-03-2010 43156 97190 23-03-2010 00-01-06-12-16-23-23-29-32-38-42-46-48-55-58-58-59-62-65-67-67-75-76-86-88-90-93
30-10-2009 96556 50385 31-10-2009 03-04-04-07-15-18-24-32-35-41-43-45-48-50-52-53-53-58-59-72-79-85-88-88-93-95-96
22-09-2009 20356 07466 23-09-2009 01-03-04-13-13-19-22-24-27-35-37-39-40-44-44-48-52-57-66-68-70-72-77-84-89-93-95
14-06-2009 73256 06223 15-06-2009 04-12-14-21-23-26-29-30-33-41-41-45-47-47-49-49-50-61-64-66-72-80-90-97-97-98-99
25-04-2009 24856 19010 26-04-2009 04-10-10-16-16-21-26-26-29-36-41-45-46-46-46-53-53-56-60-60-66-69-70-73-79-82-92
28-03-2009 20456 52205 29-03-2009 02-05-06-07-10-11-19-21-24-29-31-35-35-36-41-45-49-57-60-69-85-86-88-89-90-95-99
12-02-2009 83456 10978 13-02-2009 02-06-10-15-17-22-26-28-30-38-46-47-47-51-54-57-58-64-71-74-76-76-78-89-90-90-97
11-02-2009 97156 83456 12-02-2009 00-01-14-16-17-19-21-29-39-45-49-54-56-70-71-71-75-76-78-79-84-84-85-87-88-92-97
28-08-2008 24956 57750 29-08-2008 00-00-03-07-13-14-22-22-27-27-27-28-29-39-40-50-61-62-66-68-75-82-82-83-86-93-94
07-08-2008 35256 32895 08-08-2008 01-10-20-21-27-28-51-54-57-60-63-64-65-66-67-67-69-72-76-77-83-84-84-85-92-95-97
08-01-2008 33756 49197 09-01-2008 00-02-13-39-40-41-45-47-47-50-52-55-57-59-59-60-65-65-68-69-78-79-83-83-92-96-97
31-10-2007 70956 80884 01-11-2007 00-10-11-17-22-23-24-27-33-33-46-46-49-52-56-65-67-67-70-71-80-84-90-90-94-95-98
29-08-2007 60356 25693 30-08-2007 01-03-03-04-06-07-13-14-18-19-21-21-29-38-42-50-63-65-70-71-71-77-82-86-88-93-93
26-11-2006 67156 30381 27-11-2006 09-12-12-17-17-18-21-24-27-32-46-46-48-50-50-51-65-78-78-81-82-83-87-91-98-98-99
14-03-2006 78556 73428 15-03-2006 00-12-13-17-18-19-22-24-25-28-30-38-46-48-72-74-75-76-78-79-80-82-85-87-90-97-99
05-03-2006 16356 71676 06-03-2006 00-02-05-07-13-14-15-17-27-37-40-43-43-51-52-65-70-76-78-80-89-89-90-90-93-98-99
05-11-2005 60256 84464 06-11-2005 04-11-21-25-25-47-49-50-51-55-55-56-57-64-66-69-77-84-85-87-87-88-92-94-95-96-97
14-09-2005 76956 19971 15-09-2005 00-04-10-12-13-24-35-46-54-56-60-62-64-69-71-74-74-79-81-87-89-89-90-93-97-98-99
01-09-2005 17856 79853 02-09-2005 04-09-11-12-14-14-24-38-46-50-50-53-60-60-63-66-70-72-72-73-78-83-84-87-87-95-98
16-08-2005 99656 11369 17-08-2005 06-06-14-21-24-28-30-33-34-36-42-42-46-57-67-67-69-69-71-72-82-84-84-87-88-93-94
31-03-2005 82356 64930 01-04-2005 01-03-06-07-19-22-28-30-37-38-40-50-50-56-56-61-61-69-70-73-77-79-89-90-94-95-99

Để biết chắc hôm nay đề về 56 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 56 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 56 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 56 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 56 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 56 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 56 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 56 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 56 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 56 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 56 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 56 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 56 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 1 lần đề về 56 vào tháng 3.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 56 về 3 lần vào tháng 1,10 và tháng 11.

Năm 2020 đề về số 56 ra tới 1 lần vào tháng 11.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 56 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 56 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 56. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 56 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 56

Đề về 56 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 56 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 56 đã ra 5 lần sau đề về số 56 và đề số 56 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 56 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 56 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 56 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 56 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 56 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 56 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 56 hôm sau đánh nên ngay con 56 hoặc đánh ngay cặp 50-05 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 56 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 05 và 50 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 56 kèm theo lô 56 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 56 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 56

Đề về 56 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 56 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 56, thống kê chạm những hôm đề về 56, và bảng thống kê những ngày đề về 56, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.