Đề về 53 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 53 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 53

Bộ số Bộ số Bộ số
98 - 3 Lần 91 - 3 Lần 21 - 2 Lần
29 - 2 Lần 50 - 2 Lần 22 - 2 Lần
34 - 2 Lần 49 - 2 Lần 48 - 2 Lần
87 - 2 Lần 32 - 2 Lần 74 - 2 Lần
27 - 2 Lần 94 - 1 Lần 44 - 1 Lần
96 - 1 Lần 62 - 1 Lần 35 - 1 Lần
92 - 1 Lần 45 - 1 Lần 76 - 1 Lần
72 - 1 Lần 41 - 1 Lần 38 - 1 Lần
03 - 1 Lần 65 - 1 Lần 16 - 1 Lần
06 - 1 Lần 59 - 1 Lần 24 - 1 Lần
09 - 1 Lần 80 - 1 Lần 28 - 1 Lần
84 - 1 Lần 07 - 1 Lần 36 - 1 Lần
57 - 1 Lần 85 - 1 Lần 14 - 1 Lần
81 - 1 Lần 95 - 1 Lần 61 - 1 Lần
99 - 1 Lần 58 - 1 Lần 90 - 1 Lần
15 - 1 Lần 10 - 1 Lần 97 - 1 Lần
11 - 1 Lần 79 - 1 Lần 56 - 1 Lần
33 - 1 Lần 69 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 53

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 38 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 9 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 10 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 8 Lần Đuôi 3 về 2 Lần Tổng 3 về 6 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 9 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 4 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 8 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 13 Lần Đuôi 9 về 9 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 53

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
13-03-2024 91753 69169 14-03-2024 02-03-03-07-09-11-14-14-18-27-28-30-42-45-49-57-59-59-64-69-72-84-89-94-94-99-99
23-02-2024 16053 57333 24-02-2024 04-19-22-24-31-33-35-36-37-40-42-43-44-45-45-47-51-52-56-60-69-70-82-90-90-96-99
17-01-2024 76553 54998 18-01-2024 00-10-11-14-14-17-23-25-33-36-43-47-48-49-59-64-71-76-77-78-84-86-90-98-98-98-99
14-05-2023 67753 90956 15-05-2023 00-01-02-05-06-07-18-20-30-32-38-38-42-44-53-53-56-58-61-62-71-80-80-87-87-93-95
18-10-2022 07253 68879 19-10-2022 13-14-18-18-20-20-20-25-28-29-32-49-53-55-56-58-58-59-60-72-79-80-82-89-90-94-98
13-10-2022 65353 57974 14-10-2022 03-05-07-17-20-24-24-38-38-39-42-48-56-62-64-67-68-68-70-74-74-77-87-91-94-96-98
03-09-2022 47153 62111 04-09-2022 03-04-10-11-15-16-17-21-23-23-24-26-35-37-43-49-55-58-65-66-71-78-82-83-88-89-99
17-05-2022 58553 69049 18-05-2022 02-13-17-26-28-30-32-43-49-50-50-53-57-57-57-60-64-66-72-74-75-77-78-86-90-95-99
20-04-2022 58953 89291 21-04-2022 00-06-07-08-18-21-27-35-43-44-47-49-54-59-62-68-70-71-74-75-75-79-91-91-94-95-96
12-03-2022 31953 66650 13-03-2022 00-00-05-07-07-16-18-25-26-29-33-35-37-50-50-50-54-59-60-69-70-79-80-88-88-92-94
25-01-2022 20653 98409 26-01-2022 01-07-09-18-19-22-24-25-29-37-37-43-43-44-44-47-52-55-63-64-68-70-71-85-85-92-94
14-08-2021 55853 73497 15-08-2021 02-04-11-15-18-21-24-29-36-41-45-57-61-61-63-67-69-70-70-78-90-93-94-97-98-99-99
14-07-2021 98653 70957 15-07-2021 02-03-04-05-09-11-16-16-16-23-23-32-35-36-48-52-54-57-61-70-77-80-82-87-87-93-96
30-05-2021 15553 18650 31-05-2021 01-06-07-10-21-27-31-40-41-45-45-50-50-59-60-60-61-62-67-74-75-75-76-77-80-89-94
06-12-2020 50553 09929 07-12-2020 09-13-18-20-25-25-28-28-29-29-29-30-37-43-51-57-58-58-63-74-82-85-87-92-92-92-97
07-09-2020 13853 22022 08-09-2020 05-09-12-16-17-22-31-33-34-43-49-55-55-55-56-57-58-64-69-73-83-85-91-91-91-94-98
23-10-2019 08753 65074 24-10-2019 04-04-07-07-14-15-16-18-19-19-20-38-43-48-56-57-62-74-84-86-87-88-89-90-90-98-99
19-06-2019 29853 25132 20-06-2019 09-13-13-14-16-20-20-28-29-32-36-40-40-48-49-52-53-53-58-61-79-79-82-87-87-97-97
30-12-2018 65753 45276 31-12-2018 02-06-14-19-29-30-32-32-35-39-45-51-53-59-61-65-66-70-73-76-76-76-80-91-96-97-98
09-09-2018 24453 51845 10-09-2018 07-13-19-20-24-24-27-27-28-31-35-42-43-45-46-53-58-59-60-62-86-88-90-90-93-96-97
07-12-2017 08953 60081 08-12-2017 01-04-04-06-09-12-12-15-16-20-23-26-31-33-35-37-37-53-55-57-71-81-83-83-83-84-98
21-11-2017 19753 83824 22-11-2017 02-03-07-19-19-19-22-24-27-28-30-33-33-37-38-54-55-61-63-64-67-74-77-82-84-88-90
22-10-2017 45353 30791 23-10-2017 10-10-25-27-27-32-35-39-55-56-59-60-62-62-64-65-66-69-69-73-73-77-84-88-88-91-92
17-10-2016 78953 65206 18-10-2016 00-01-03-03-04-06-07-14-14-14-18-20-28-32-37-38-39-46-48-48-50-70-78-79-81-87-95
13-10-2016 79453 90809 14-10-2016 00-08-08-09-10-14-19-30-31-35-42-48-51-52-59-61-62-64-73-81-83-83-84-93-93-95-96
06-05-2016 21153 45898 07-05-2016 04-07-16-18-20-20-23-31-36-36-37-45-57-61-61-72-72-75-77-79-79-80-86-87-92-93-98
15-04-2016 50653 50227 16-04-2016 06-07-09-11-13-13-21-23-24-27-30-31-32-34-36-36-40-54-55-67-76-79-80-85-88-97-97
09-12-2015 32853 97936 10-12-2015 01-03-03-04-14-17-20-22-28-33-36-37-40-42-46-50-55-56-59-61-76-76-84-86-89-93-94
13-09-2015 87653 73292 14-09-2015 01-04-07-07-14-19-31-35-36-37-38-43-46-46-61-65-66-70-70-72-74-85-87-88-89-92-94
25-02-2015 15853 16291 26-02-2015 04-07-14-15-25-29-35-36-36-52-54-54-57-57-59-61-64-68-68-80-85-89-91-91-96-97-99
22-12-2014 48853 08416 23-12-2014 10-10-16-16-17-18-28-35-36-37-39-41-47-49-51-53-59-66-71-75-76-78-85-87-87-90-93
07-08-2014 98053 19927 08-08-2014 05-12-15-17-19-27-29-34-39-44-45-46-50-53-54-56-57-59-62-69-70-71-86-88-92-93-93
16-05-2014 35053 73499 17-05-2014 02-03-04-07-10-14-24-26-36-40-43-49-52-53-61-67-70-74-76-82-84-84-89-90-96-99-99
21-03-2014 75253 64761 22-03-2014 02-03-04-06-16-28-28-33-33-34-34-35-41-41-44-45-47-48-49-50-53-55-61-63-75-88-93
19-01-2014 37653 34098 20-01-2014 03-07-12-12-25-26-27-28-36-37-38-38-44-53-60-61-71-71-75-76-79-82-87-91-93-96-98
30-11-2013 22253 18932 01-12-2013 01-03-06-06-06-13-16-32-32-33-40-45-46-55-56-61-62-64-68-69-81-81-84-86-88-95-96
20-08-2013 16553 26059 21-08-2013 01-03-10-11-14-15-21-21-30-34-42-47-52-52-58-59-59-61-70-81-83-83-83-90-93-95-98
13-06-2013 38053 76614 14-06-2013 01-10-12-13-14-18-18-19-20-26-34-38-40-41-52-54-57-61-64-66-66-75-76-95-98-98-98
20-05-2013 61753 61334 21-05-2013 03-07-15-17-18-21-23-24-34-36-40-46-46-50-58-59-66-67-67-69-72-72-73-76-86-89-90
16-01-2013 76353 88407 17-01-2013 00-04-07-08-11-14-21-22-23-24-28-30-31-42-49-53-67-69-77-78-78-79-79-86-92-94-96
22-08-2012 50353 56584 23-08-2012 08-10-12-12-22-26-32-33-40-40-41-42-43-43-53-57-59-59-65-68-70-74-76-81-84-86-90
02-07-2012 15453 14165 03-07-2012 12-22-25-26-26-39-39-40-44-49-50-53-54-55-56-58-64-65-65-67-75-75-76-79-84-85-99
23-02-2012 90053 40948 24-02-2012 00-02-06-14-21-23-32-36-45-48-53-53-64-64-69-70-76-78-82-85-86-86-94-95-97-99-99
23-11-2011 12753 77887 24-11-2011 07-08-18-19-21-24-25-26-26-29-34-35-36-39-39-42-48-58-60-62-63-71-72-80-82-87-87
05-10-2011 26053 56528 06-10-2011 07-08-14-18-25-27-28-28-29-36-40-42-47-53-54-60-61-61-65-73-75-78-80-84-86-96-98
08-08-2011 49053 72803 09-08-2011 03-03-04-08-13-19-20-23-31-35-38-43-52-55-57-67-69-71-77-81-85-86-86-89-93-93-94
04-06-2011 80053 30710 05-06-2011 01-04-10-15-24-25-27-27-30-35-41-42-43-47-59-64-65-65-67-70-76-85-85-86-92-93-99
04-12-2010 95653 50715 05-12-2010 02-14-14-15-17-25-31-34-38-42-46-47-51-53-59-62-64-65-70-74-75-78-79-80-88-91-98
18-04-2010 05253 49435 19-04-2010 02-13-25-26-29-31-34-35-35-35-44-44-50-51-53-59-62-63-72-73-77-83-85-91-93-97-98
22-02-2010 33953 21038 23-02-2010 12-17-19-22-30-32-36-36-38-40-43-50-56-58-58-59-65-66-74-76-83-88-88-90-90-94-95
20-09-2009 64053 87262 21-09-2009 02-02-02-03-05-08-10-12-14-16-22-24-25-26-28-33-35-52-62-79-82-82-84-88-92-93-93
21-06-2009 55953 31796 22-06-2009 04-05-06-06-06-11-15-17-19-28-29-33-41-42-42-47-54-56-64-74-75-77-80-82-84-96-96
14-07-2007 53853 80834 15-07-2007 11-16-17-18-24-30-31-32-34-35-36-49-52-54-58-65-65-66-68-69-79-80-80-89-90-93-99
30-05-2007 21753 41948 31-05-2007 01-06-07-08-08-09-10-16-24-35-36-37-39-41-45-47-48-49-52-56-57-66-67-77-88-94-98
24-02-2007 47053 24690 25-02-2007 00-10-10-14-19-22-28-37-44-49-53-53-54-55-56-57-59-60-74-80-80-83-89-90-93-95-95
14-12-2006 74153 25685 15-12-2006 09-22-24-29-33-35-36-37-39-42-42-45-47-48-49-63-65-72-74-80-84-85-85-85-91-93-98
19-11-2006 38653 35221 20-11-2006 11-12-21-24-26-29-32-35-36-37-37-41-44-45-51-57-63-68-69-72-75-75-77-78-87-88-92
21-10-2006 66453 78021 22-10-2006 00-05-10-13-18-18-20-21-23-26-26-34-41-44-46-51-64-65-67-67-68-79-81-85-91-94-96
09-10-2006 62953 67322 10-10-2006 03-05-05-06-08-22-22-23-32-33-37-38-40-41-43-43-49-50-53-54-62-66-73-75-77-94-94
20-08-2006 29753 02144 21-08-2006 13-14-14-17-27-29-34-35-41-42-42-43-43-44-44-55-55-57-64-68-70-72-72-77-83-84-95
30-07-2006 77153 62094 31-07-2006 00-06-08-13-15-23-25-29-32-32-32-37-40-45-56-57-63-63-71-73-76-81-89-89-91-94-94
17-07-2006 98153 80541 18-07-2006 01-01-03-07-15-16-18-22-24-32-35-38-39-41-43-44-45-46-47-48-51-57-61-67-77-81-98
27-06-2006 84753 25029 28-06-2006 00-04-05-09-10-12-20-21-21-25-27-29-39-43-53-56-59-62-69-70-73-76-96-96-98-99-99
02-09-2005 79853 23095 03-09-2005 15-18-18-28-29-30-31-32-33-43-53-53-56-56-62-67-67-71-72-75-76-82-88-89-91-94-95
19-08-2005 25053 47449 20-08-2005 01-02-06-11-14-17-17-18-25-28-31-38-39-41-43-48-49-49-50-55-61-62-67-87-88-88-90
30-05-2005 32453 25972 31-05-2005 10-15-18-26-35-38-38-38-40-41-41-44-45-57-59-60-61-63-64-71-72-75-76-77-83-92-93
08-04-2005 76253 96887 09-04-2005 06-09-17-19-23-27-31-34-34-35-40-42-49-54-56-57-62-65-69-70-71-72-72-75-87-88-90
05-03-2005 76753 21958 06-03-2005 02-02-02-04-07-09-10-14-30-39-40-43-44-47-47-58-61-61-64-64-72-73-78-85-88-93-94
12-01-2005 92353 99780 13-01-2005 07-08-13-22-23-24-33-37-38-45-48-48-51-58-59-61-64-66-67-67-74-75-76-80-81-81-87
04-01-2005 72253 28803 05-01-2005 03-05-06-10-17-29-32-33-35-36-36-41-45-45-51-59-66-67-68-69-71-72-76-86-90-90-96

Để biết chắc hôm nay đề về 53 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 53 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 53 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 53 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 53 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 53 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 53 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 53 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 53 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 53 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 53 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 53 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 53 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 5 lần đề về 53 vào tháng 1,3,4,5 và tháng 9.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 53 về 3 lần vào các kỳ quay tháng 5,7 và tháng 8.

Năm 2020 đề về số 53 ra tới 2 lần vào tháng 9 và tháng 12.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 53 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 53 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 53. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 53 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 53

Đề về 53 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 53 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 53 đã ra 5 lần sau đề về số 53 và đề số 53 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 53 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 53 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 53 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 53 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 53 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 53 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 53 hôm sau đánh nên ngay con 53 hoặc đánh ngay cặp 36-63 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 53 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 36 và 63 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 53 kèm theo lô 53 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 53 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 53

Đề về 53 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 53 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 53, thống kê chạm những hôm đề về 53, và bảng thống kê những ngày đề về 53, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.