Warning: Undefined array key "2024-02-09" in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 75
Đề về 52 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 52 chuẩn

Đề về 52 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 52 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 52

Bộ số Bộ số Bộ số
33 - 3 Lần 22 - 2 Lần 12 - 2 Lần
94 - 2 Lần 39 - 2 Lần 46 - 2 Lần
82 - 2 Lần 62 - 2 Lần 36 - 2 Lần
71 - 2 Lần 29 - 2 Lần 13 - 2 Lần
42 - 2 Lần 21 - 2 Lần 18 - 1 Lần
91 - 1 Lần 63 - 1 Lần 09 - 1 Lần
53 - 1 Lần 43 - 1 Lần 47 - 1 Lần
28 - 1 Lần 07 - 1 Lần 37 - 1 Lần
56 - 1 Lần 14 - 1 Lần 58 - 1 Lần
24 - 1 Lần 25 - 1 Lần 52 - 1 Lần
95 - 1 Lần 96 - 1 Lần 90 - 1 Lần
57 - 1 Lần 01 - 1 Lần 55 - 1 Lần
60 - 1 Lần 85 - 1 Lần 77 - 1 Lần
35 - 1 Lần 78 - 1 Lần 92 - 1 Lần
73 - 1 Lần 72 - 1 Lần 27 - 1 Lần
98 - 1 Lần 75 - 1 Lần 79 - 1 Lần
97 - 1 Lần 02 - 1 Lần 16 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 52

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 46 Lần Tổng 0 về 9 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 10 Lần Đuôi 2 về 14 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 9 Lần Đuôi 3 về 9 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 4 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 3 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 9 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 52

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
24-04-2024 69952 36594 25-04-2024 00-03-08-13-22-23-30-30-36-50-57-60-62-62-64-65-71-76-77-77-78-81-88-90-94-95-98
01-04-2024 19052 62909 02-04-2024 02-05-06-09-14-28-29-35-48-49-54-54-55-57-57-62-62-65-66-72-77-80-81-83-86-87-91
10-03-2024 98352 68333 11-03-2024 07-10-11-14-19-28-31-33-37-38-39-40-46-65-67-71-72-75-75-79-85-86-88-89-89-99-99
08-02-2024 85852
Warning: Attempt to read property "gdb" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 675
09-02-2024
Warning: Attempt to read property "giai_khac" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 679
24-11-2023 20952 08816 25-11-2023 04-06-07-08-10-12-14-15-16-18-24-26-31-33-44-50-53-60-63-65-68-69-73-79-91-91-97
09-09-2023 35252 35902 10-09-2023 00-02-02-04-08-10-14-14-19-20-22-26-28-29-32-35-40-40-40-64-66-66-68-69-75-91-93
20-05-2023 70452 45297 21-05-2023 05-05-13-21-21-29-33-39-40-41-42-42-43-49-50-54-64-66-70-75-76-77-90-93-96-97-97
22-04-2023 64652 71679 23-04-2023 06-14-15-16-25-28-31-35-37-38-39-42-48-51-51-53-61-62-63-76-79-82-88-88-92-95-96
12-01-2023 18452 60762 13-01-2023 10-13-14-18-32-34-38-44-50-54-56-56-60-62-62-62-62-66-68-68-70-73-74-91-92-94-98
22-08-2022 60652 63437 23-08-2022 00-09-13-15-17-20-29-30-37-42-43-47-52-54-56-64-69-75-77-81-84-84-84-88-91-91-96
09-11-2021 71952 43595 10-11-2021 00-06-10-11-19-21-32-32-49-53-60-63-63-66-67-70-71-72-75-76-78-81-84-87-91-95-96
05-11-2021 66152 19821 06-11-2021 02-03-04-05-08-10-11-21-28-29-32-37-54-58-59-61-62-63-72-76-80-83-83-83-87-89-92
26-04-2021 16252 49333 27-04-2021 02-07-09-11-12-14-25-27-29-33-38-39-46-48-56-58-59-62-67-69-71-73-76-89-94-95-99
17-03-2021 72152 37733 18-03-2021 06-13-17-24-26-26-31-33-34-38-39-42-46-46-46-50-51-63-66-69-76-84-84-86-87-89-90
12-08-2020 36852 42857 13-08-2020 05-06-07-07-09-09-21-21-22-29-33-44-47-53-54-55-57-60-65-68-69-70-75-76-79-89-98
15-06-2020 75952 94962 16-06-2020 04-04-05-06-07-07-19-19-26-30-31-34-40-40-41-45-45-48-57-62-71-87-88-90-92-97-99
05-10-2019 04752 24275 06-10-2019 04-12-14-22-24-26-29-30-30-35-40-41-49-56-56-60-63-66-67-75-77-78-82-88-91-92-94
09-05-2019 73052 95735 10-05-2019 00-12-13-17-25-26-28-35-36-39-40-42-42-55-56-62-63-68-69-70-71-72-72-79-85-99-99
15-04-2018 25452 20546 16-04-2018 01-02-18-20-21-22-31-38-39-40-41-44-46-53-55-57-57-58-65-66-76-77-79-85-87-91-92
24-09-2017 26652 91239 25-09-2017 04-06-09-09-10-11-27-30-35-36-39-42-46-54-64-67-67-68-71-74-85-92-93-93-96-97-99
22-05-2017 82752 62307 23-05-2017 02-02-06-07-07-08-12-14-17-17-21-21-25-35-36-40-42-50-77-80-81-89-90-90-92-94-94
28-04-2017 26852 54621 29-04-2017 01-04-20-21-21-22-27-29-35-38-40-44-52-58-60-61-66-68-69-72-75-77-84-90-91-95-97
10-02-2017 39252 78292 11-02-2017 00-01-01-02-02-04-05-12-18-20-26-36-38-47-50-51-54-67-79-85-85-92-95-96-98-98-99
12-11-2016 92452 04998 13-11-2016 02-03-09-09-20-21-22-24-29-34-36-40-49-52-53-54-60-61-61-67-69-77-77-92-94-98-98
08-06-2016 73352 23090 09-06-2016 03-18-23-24-24-25-39-44-47-57-63-65-67-68-69-70-72-74-75-80-81-82-88-90-95-97-98
07-06-2016 62752 73352 08-06-2016 05-09-10-14-17-21-21-21-22-37-38-39-39-41-43-46-47-52-54-57-60-60-63-65-84-87-91
25-03-2016 85152 36982 26-03-2016 08-13-13-14-24-25-26-26-26-33-43-44-44-45-47-48-58-58-63-64-80-82-82-84-86-89-92
23-03-2016 98752 49896 24-03-2016 06-07-07-08-24-25-26-30-40-41-43-45-47-48-49-52-54-63-69-77-86-87-91-91-93-96-97
25-02-2016 15452 33639 26-02-2016 03-06-07-09-12-12-17-17-27-28-29-29-30-39-39-46-49-58-59-59-64-80-84-93-94-94-98
14-01-2016 45552 30777 15-01-2016 00-12-14-14-17-18-19-21-26-32-34-49-49-56-56-64-68-73-76-77-79-84-89-91-94-95-99
01-01-2016 52552 13142 02-01-2016 02-11-16-18-19-20-22-23-32-32-34-35-42-43-47-49-51-51-53-62-66-75-75-84-89-98-99
07-04-2015 78652 93325 08-04-2015 00-05-08-16-19-20-25-27-29-35-48-53-54-54-59-64-66-75-75-77-83-83-84-87-95-97-98
21-12-2014 79952 48853 22-12-2014 03-03-05-05-09-15-18-22-22-27-27-34-40-40-42-51-51-53-66-72-76-82-85-86-87-92-97
16-12-2014 25952 52436 17-12-2014 01-02-12-14-14-17-19-24-28-30-31-33-36-36-53-58-62-68-70-71-75-79-81-89-91-97-99
13-12-2014 81952 76442 14-12-2014 00-05-06-10-14-16-20-31-31-41-41-42-52-54-54-54-55-61-67-72-76-78-78-84-86-96-97
13-09-2014 57052 42136 14-09-2014 06-20-23-34-34-35-36-36-36-37-40-40-42-47-48-56-58-59-59-60-67-79-80-83-90-90-91
11-07-2014 36252 13146 12-07-2014 00-01-06-10-10-11-18-40-41-45-45-46-47-49-57-60-61-62-70-77-83-84-86-93-95-96-96
12-06-2014 57552 26285 13-06-2014 04-09-14-14-15-17-25-26-26-29-34-35-39-41-45-63-69-76-82-85-86-87-87-89-89-90-98
02-05-2014 99852 97171 03-05-2014 01-01-03-04-04-06-06-11-11-12-20-28-29-32-32-38-41-60-64-68-70-71-73-83-92-96-97
28-10-2013 49752 28828 29-10-2013 07-12-16-26-28-29-40-42-45-47-51-59-61-62-63-67-69-70-72-72-73-74-78-78-83-94-95
20-07-2013 63052 59127 21-07-2013 03-03-19-20-20-22-23-24-26-27-27-27-34-38-50-54-54-57-60-61-67-69-76-81-92-95-97
30-05-2013 64352 93713 31-05-2013 02-05-10-13-15-19-20-23-24-26-26-27-27-32-36-40-43-49-50-56-64-64-75-80-82-95-98
23-05-2013 25852 19229 24-05-2013 01-05-05-12-18-19-20-22-29-29-34-47-49-52-52-60-64-65-69-71-71-73-81-83-93-93-95
09-07-2011 29252 12572 10-07-2011 00-01-03-16-24-35-41-49-52-55-56-57-64-71-72-75-76-77-81-82-82-83-83-89-91-93-97
12-06-2011 94652 75894 13-06-2011 00-02-04-07-13-18-23-24-35-35-35-35-38-49-59-62-66-70-78-80-82-83-86-90-91-94-96
20-11-2010 43352 22173 21-11-2010 03-12-15-17-24-26-26-35-37-41-42-43-44-46-52-56-56-57-58-64-73-91-93-93-97-98-99
13-10-2010 52552 00429 14-10-2010 03-05-12-14-23-25-28-29-31-36-38-38-42-44-51-52-59-60-63-66-73-77-79-81-86-90-97
26-11-2009 58252 85460 27-11-2009 00-04-07-08-13-14-15-16-17-18-18-24-24-28-52-53-60-62-66-68-75-76-76-77-83-90-98
07-09-2009 15152 43382 08-09-2009 01-02-06-15-15-17-21-36-36-39-39-41-46-48-50-53-54-56-59-65-69-76-82-83-84-88-93
17-05-2009 61952 25312 18-05-2009 04-05-08-12-16-16-18-21-25-25-28-29-30-33-44-45-50-54-55-62-73-77-82-84-97-98-99
09-03-2009 39052 49447 10-03-2009 04-07-09-13-14-22-22-23-25-32-37-41-47-48-49-51-55-58-60-79-84-88-93-94-96-96-98
07-03-2009 62752 20013 08-03-2009 02-04-09-13-13-15-15-16-20-26-37-38-42-44-47-47-49-56-58-59-59-63-73-80-80-85-99
20-02-2009 74652 59322 21-02-2009 02-06-13-18-20-22-23-24-25-26-27-27-38-43-48-49-50-51-52-56-57-64-67-71-75-76-98
11-11-2008 25452 73924 12-11-2008 00-01-20-20-23-24-28-29-36-39-41-51-54-55-57-67-70-78-87-90-91-93-95-95-96-98-98
11-10-2008 97852 31507 12-10-2008 07-07-08-17-18-20-20-24-29-30-31-32-35-40-41-45-46-47-58-59-65-71-75-78-80-92-96
30-09-2008 02952 39458 01-10-2008 04-05-09-11-12-16-17-21-22-24-31-31-36-38-40-49-58-62-74-74-79-80-83-92-93-95-95
09-09-2008 71052 85414 10-09-2008 01-04-07-13-14-16-18-25-42-49-57-67-67-69-73-75-75-77-78-86-87-88-93-94-94-94-99
16-05-2008 00352 48412 17-05-2008 01-12-12-15-16-19-21-21-25-26-28-28-30-35-39-48-49-52-57-59-60-66-66-67-75-76-86
04-05-2008 66552 65809 05-05-2008 00-01-03-09-25-26-26-36-37-37-38-40-40-44-47-49-49-52-53-54-55-56-56-56-71-88-96
30-10-2007 97652 70956 31-10-2007 00-01-05-13-14-20-24-24-28-28-31-32-33-44-56-58-65-67-70-84-86-86-86-87-90-93-96
12-08-2007 16452 55163 13-08-2007 06-14-16-16-18-29-31-31-35-38-45-51-59-60-61-63-65-66-66-68-70-72-73-79-90-92-98
02-08-2007 54652 56655 03-08-2007 02-03-08-12-19-19-21-23-27-28-30-37-41-42-49-52-53-55-56-72-73-82-85-86-92-94-99
13-10-2006 27652 93101 14-10-2006 00-01-06-10-17-19-21-22-24-39-52-53-53-55-60-61-67-69-78-79-85-86-90-90-93-93-95
16-06-2006 75552 10978 17-06-2006 02-06-10-15-17-22-26-28-30-38-46-47-47-51-54-57-58-64-71-74-76-76-78-89-90-90-97
04-05-2006 34152 40201 05-05-2006 01-12-15-17-22-22-36-41-43-45-45-46-48-51-54-59-64-65-74-75-79-80-81-85-85-94-97
27-03-2006 28952 83043 28-03-2006 08-08-09-12-15-25-26-26-27-31-34-38-40-43-44-46-48-49-61-66-71-78-79-84-89-90-96
25-12-2005 41252 44991 26-12-2005 01-03-05-08-17-17-18-19-19-21-25-31-31-35-58-61-62-64-68-69-74-83-89-90-91-91-97
11-12-2005 45352 55418 12-12-2005 02-04-06-18-29-33-33-36-37-42-43-48-52-53-54-57-62-63-71-73-76-82-83-85-91-92-92
05-10-2005 09852 35371 06-10-2005 01-04-04-06-14-24-25-25-31-32-38-41-41-53-57-61-62-67-71-75-83-84-84-86-98-99-99
24-04-2005 36852 44922 25-04-2005 01-03-07-09-12-12-12-19-22-29-42-48-49-53-55-59-64-68-68-69-70-72-78-84-89-90-93

Để biết chắc hôm nay đề về 52 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 52 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 52 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 52 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 52 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 52 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 52 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 52 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 52 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 52 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 52 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 52 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 52 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 1 lần đề về 52 vào tháng 8.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 52 về 4 lần vào các kỳ quay tháng 3,4 và 2 lần tháng 11.

Năm 2020 đề về số 52 ra tới 2 lần vào tháng 6 và tháng 8.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 52 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 52 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 52. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 52 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 52

Đề về 52 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 52 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 52 đã ra 5 lần sau đề về số 52 và đề số 52 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 52 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 52 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 52 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 52 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 52 chuẩn 4

 

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 52 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 52 hôm sau đánh nên ngay con 52 hoặc đánh ngay cặp 34-43 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 52 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 34 và 43 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 52 kèm theo lô 52 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 52 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 52

Đề về 52 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 52 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 52, thống kê chạm những hôm đề về 52, và bảng thống kê những ngày đề về 52, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.