Đề về 51 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 51 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 51

Bộ số Bộ số Bộ số
17 - 3 Lần 39 - 2 Lần 55 - 2 Lần
84 - 2 Lần 44 - 2 Lần 33 - 2 Lần
89 - 2 Lần 27 - 2 Lần 90 - 2 Lần
52 - 2 Lần 15 - 2 Lần 09 - 1 Lần
31 - 1 Lần 03 - 1 Lần 47 - 1 Lần
34 - 1 Lần 20 - 1 Lần 48 - 1 Lần
16 - 1 Lần 91 - 1 Lần 71 - 1 Lần
05 - 1 Lần 93 - 1 Lần 14 - 1 Lần
68 - 1 Lần 96 - 1 Lần 75 - 1 Lần
74 - 1 Lần 24 - 1 Lần 80 - 1 Lần
97 - 1 Lần 78 - 1 Lần 73 - 1 Lần
18 - 1 Lần 69 - 1 Lần 77 - 1 Lần
45 - 1 Lần 21 - 1 Lần 08 - 1 Lần
70 - 1 Lần 28 - 1 Lần 19 - 1 Lần
46 - 1 Lần 06 - 1 Lần 40 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 51

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 40 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 2 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 2 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 0 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 2 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 8 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 51

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
30-08-2023 76551 73040 31-08-2023 04-05-11-26-29-34-39-39-40-40-45-46-48-51-51-52-54-55-62-62-66-66-80-81-88-92-93
16-07-2023 51351 22406 17-07-2023 03-04-06-10-13-22-44-48-52-60-60-61-64-73-75-78-78-83-86-89-90-91-92-93-93-95-95
30-06-2023 69851 90746 01-07-2023 05-16-17-17-18-19-22-31-42-46-47-52-52-54-55-60-68-71-72-73-73-78-78-82-87-91-96
18-06-2023 94351 59915 19-06-2023 01-14-15-23-24-31-33-46-50-51-52-56-58-61-63-64-66-70-71-71-79-84-87-91-96-99-99
30-09-2022 89651 35019 01-10-2022 01-01-01-02-04-12-13-18-19-22-30-30-30-34-36-38-45-50-63-66-67-67-69-79-92-93-96-97
11-09-2022 99951 55448 12-09-2022 01-04-09-21-23-28-32-39-40-48-51-55-59-60-64-65-67-67-67-68-68-71-75-76-80-82-89
26-08-2022 89151 89617 27-08-2022 00-04-06-07-10-17-20-22-25-26-28-30-36-38-42-44-45-47-58-63-71-73-74-76-86-87-87
12-07-2022 23151 95155 13-07-2022 07-09-09-10-14-19-20-26-26-28-35-38-41-48-55-55-57-57-60-66-67-71-75-80-84-93-97
23-02-2022 25351 16480 24-02-2022 01-03-04-09-10-12-13-18-20-31-34-34-54-62-65-65-66-67-76-80-86-87-91-92-94-97-98
09-08-2021 44751 29771 10-08-2021 01-01-03-04-15-26-30-34-36-46-50-51-53-57-59-66-69-71-75-82-85-88-88-89-90-91-95
11-12-2020 46551 09945 12-12-2020 01-01-04-05-12-12-13-18-18-20-26-26-29-35-45-50-56-71-74-75-78-86-86-87-89-97-99
28-06-2020 36351 66720 29-06-2020 00-08-12-14-15-19-20-26-28-29-37-45-46-52-52-56-57-66-71-74-76-78-78-81-82-90-90
12-03-2020 74951 73118 13-03-2020 00-00-00-02-05-11-14-18-19-22-23-24-31-40-40-41-52-62-81-82-83-84-87-87-89-92-99
20-11-2019 72751 15315 21-11-2019 03-03-04-05-08-10-11-12-15-20-24-31-35-43-43-50-57-58-64-68-68-69-76-84-86-89-95
04-10-2019 78051 04752 05-10-2019 02-04-06-09-11-13-16-25-31-40-42-44-46-50-52-52-58-64-66-69-71-71-75-76-78-91-92
05-09-2019 30051 58517 06-09-2019 06-09-10-14-17-19-21-22-24-26-26-27-31-35-36-41-45-47-48-60-66-67-70-77-81-96-96
17-03-2019 96651 41334 18-03-2019 08-16-21-24-31-31-31-32-32-33-34-34-38-48-62-67-67-71-72-75-77-77-80-91-92-92-94
01-02-2018 40951 61573 02-02-2018 00-02-04-05-16-22-23-25-29-30-41-48-60-62-68-69-70-72-73-73-74-75-80-86-87-97-98
28-01-2018 98451 75547 29-01-2018 02-04-15-17-24-26-26-32-33-33-35-37-39-41-45-45-47-50-50-53-57-70-72-72-72-88-94
01-01-2017 48951 53103 02-01-2017 03-03-06-09-11-13-21-21-27-28-33-33-52-54-63-70-71-74-80-83-83-83-87-90-92-96-97
08-10-2016 58551 81128 09-10-2016 01-04-10-15-15-18-20-28-30-31-33-37-41-43-49-49-57-58-62-66-74-75-77-77-87-93-97
28-03-2016 81751 40184 29-03-2016 01-01-09-16-19-20-20-20-21-22-24-26-27-27-37-39-45-55-57-60-65-79-79-79-79-84-97
05-01-2016 89851 08627 06-01-2016 01-09-09-18-20-27-30-35-40-47-48-50-61-63-63-65-68-70-72-74-79-86-88-89-93-95-98
23-04-2015 21551 95378 24-04-2015 00-01-04-04-04-15-17-18-19-27-36-42-42-50-53-61-63-71-71-71-72-78-82-87-95-96-99
17-03-2015 28451 96033 18-03-2015 03-15-25-32-33-37-47-50-55-59-63-63-70-72-72-74-74-75-80-81-82-86-86-93-94-95-96
24-11-2014 72851 30739 25-11-2014 01-24-27-28-29-29-33-33-36-38-38-39-39-42-46-49-54-55-59-65-76-77-80-81-81-87-98
31-10-2014 42851 81477 01-11-2014 00-00-02-04-08-14-20-27-28-29-31-33-35-35-35-43-44-52-53-54-66-66-69-71-77-79-97
16-09-2014 22951 97389 17-09-2014 02-02-06-06-10-20-21-30-39-42-48-48-49-51-52-63-66-68-70-72-74-75-84-89-93-96-96
11-06-2014 44151 57552 12-06-2014 00-05-20-21-21-22-23-24-26-26-29-32-33-33-34-37-47-50-52-54-61-73-79-86-87-94-95
29-04-2014 75251 77368 30-04-2014 08-09-10-13-19-20-21-24-26-29-35-38-40-41-42-43-52-58-63-64-68-75-83-86-87-88-92
24-01-2014 14951 19584 25-01-2014 00-13-15-15-28-28-33-33-39-45-46-55-62-63-64-68-69-74-78-82-83-84-87-89-90-92-97
24-09-2013 28251 68014 25-09-2013 00-01-04-08-11-13-14-21-21-27-28-37-44-49-49-51-51-52-58-62-65-65-66-75-81-90-95
05-08-2013 99951 61755 06-08-2013 02-09-13-21-21-23-24-24-25-33-34-41-42-43-45-47-55-58-62-67-72-72-78-91-94-96-96
08-08-2012 53851 28224 09-08-2012 00-06-14-19-20-22-23-24-25-28-31-32-37-45-47-64-65-69-69-75-76-82-86-86-90-96-97
02-05-2012 49051 87274 03-05-2012 00-02-04-07-08-16-17-28-29-32-38-40-48-54-60-62-63-74-77-77-79-87-87-91-93-94-97
08-02-2012 75051 19590 09-02-2012 28-32-38-40-40-41-42-47-48-50-53-53-61-62-67-79-81-82-86-86-88-88-89-90-93-94-98
29-10-2011 19751 78170 30-10-2011 00-05-09-12-29-32-33-34-36-40-42-43-44-45-49-50-57-59-61-65-70-72-73-91-92-95-99
30-08-2011 07051 20433 31-08-2011 00-01-02-10-26-27-29-30-33-35-41-42-42-44-45-50-54-55-56-59-59-65-68-73-81-91-96
14-06-2011 91651 21544 15-06-2011 12-19-22-22-23-29-30-32-42-42-44-50-52-53-53-53-53-56-62-63-74-75-76-76-76-77-83
28-01-2011 64051 20589 29-01-2011 11-14-19-19-20-35-38-41-44-45-50-51-62-64-66-68-69-69-70-75-80-80-87-89-90-91-92
27-11-2010 38551 27008 28-11-2010 00-00-03-03-07-07-08-11-16-16-24-27-27-33-35-46-48-50-51-52-52-56-57-62-69-72-93
09-08-2010 08451 23391 10-08-2010 00-03-07-07-08-09-22-30-35-36-42-47-50-52-53-77-80-83-83-84-85-85-87-91-95-95-99
31-05-2009 69651 58731 01-06-2009 02-04-08-22-27-31-37-39-49-52-52-60-62-64-65-73-74-75-76-78-78-80-82-87-93-94-95
24-12-2008 57951 48175 25-12-2008 00-00-03-07-16-18-19-23-29-37-41-41-51-52-57-58-63-67-75-76-85-87-88-90-91-94-98
23-07-2008 15151 30496 24-07-2008 03-05-13-15-18-19-23-29-35-41-47-50-52-54-55-56-64-69-69-72-76-77-83-84-86-96-98
19-06-2008 71951 50844 20-06-2008 00-03-03-05-16-29-32-32-35-37-40-42-44-44-51-51-53-55-60-61-61-62-72-77-79-87-89
03-03-2008 62351 62616 04-03-2008 01-04-06-10-16-18-24-30-32-37-43-45-48-51-57-59-64-69-74-76-77-79-79-79-80-81-84
09-11-2007 41751 43817 10-11-2007 04-04-13-14-17-17-17-17-24-25-27-35-35-39-39-40-40-43-44-45-69-80-94-95-97-99-99
13-09-2007 90251 18727 14-09-2007 00-00-01-17-18-23-25-27-28-37-39-41-50-60-64-65-66-70-71-78-78-82-83-87-95-97-99
19-08-2007 51451 54609 20-08-2007 06-09-14-16-19-20-22-25-31-40-41-41-41-47-53-56-57-60-69-74-75-82-85-90-94-95-98
12-01-2007 31651 64869 13-01-2007 00-03-06-13-14-15-17-17-31-32-33-41-42-42-55-61-62-63-68-69-73-74-83-88-91-97-99
07-10-2006 97751 89221 08-10-2006 13-14-17-18-20-21-31-34-36-41-43-45-45-53-61-69-71-75-80-81-81-85-86-88-91-95-98
05-10-2006 96351 31897 06-10-2006 00-02-08-10-15-16-18-25-27-36-40-43-44-50-58-63-64-77-79-81-81-86-86-93-97-97-99
23-08-2006 63951 83190 24-08-2006 03-13-20-22-26-28-29-37-38-41-51-56-60-66-70-74-74-77-84-89-90-90-91-95-97-97-99
06-06-2006 68751 05593 07-06-2006 01-14-22-22-22-25-29-30-34-35-37-46-52-55-55-58-61-63-66-66-68-68-68-81-84-93-96
09-08-2005 00651 14405 10-08-2005 00-05-06-09-13-20-25-31-38-40-50-57-59-63-64-67-67-70-70-74-80-84-87-89-89-94-99
18-04-2005 50951 68639 19-04-2005 02-04-06-22-30-35-36-36-37-38-39-42-45-50-54-57-59-65-68-68-70-82-83-84-86-88-92

Để biết chắc hôm nay đề về 51 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 51 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 51 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 51 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 51 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 51 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 51 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 51 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 51 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 51 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 51 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 51 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 51 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 4 lần đề về 51 vào tháng 2,7,8 và tháng 9.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 51 về 1 lần vào các kỳ quay tháng 8.

Năm 2020 đề về số 51 ra tới 3 lần vào tháng 3,6 và tháng 12.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 51 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 51 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 51. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 51 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 51

Đề về 51 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 51 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 51 đã ra 5 lần sau đề về số 51 và đề số 51 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 51 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 51 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 51 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 51 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 51 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 51 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 51 hôm sau đánh nên ngay con 51 hoặc đánh ngay cặp 12-21 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 51 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 12 và 21 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 51 kèm theo lô 51 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 51 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 51

Đề về 51 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 51 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 51, thống kê chạm những hôm đề về 51, và bảng thống kê những ngày đề về 51, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.