Đề về 49 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 49 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 49

Bộ số Bộ số Bộ số
18 - 4 Lần 76 - 2 Lần 92 - 2 Lần
86 - 2 Lần 13 - 2 Lần 98 - 2 Lần
24 - 2 Lần 77 - 2 Lần 96 - 2 Lần
71 - 2 Lần 68 - 2 Lần 54 - 2 Lần
53 - 2 Lần 12 - 2 Lần 51 - 1 Lần
45 - 1 Lần 60 - 1 Lần 83 - 1 Lần
89 - 1 Lần 74 - 1 Lần 48 - 1 Lần
08 - 1 Lần 87 - 1 Lần 63 - 1 Lần
69 - 1 Lần 03 - 1 Lần 94 - 1 Lần
59 - 1 Lần 72 - 1 Lần 14 - 1 Lần
58 - 1 Lần 31 - 1 Lần 07 - 1 Lần
81 - 1 Lần 88 - 1 Lần 05 - 1 Lần
22 - 1 Lần 27 - 1 Lần 99 - 1 Lần
97 - 1 Lần 36 - 1 Lần 73 - 1 Lần
09 - 1 Lần 78 - 1 Lần 79 - 1 Lần
80 - 1 Lần 21 - 1 Lần 57 - 1 Lần
32 - 1 Lần 26 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 49

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 37 Lần Tổng 0 về 1 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 2 Lần
Đầu 3 về 3 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 2 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 7 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 2 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 11 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 8 Lần Đuôi 8 về 13 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 9 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 49

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
13-04-2024 90649 71396 14-04-2024 00-01-09-15-16-18-18-21-22-35-42-48-50-52-57-61-69-70-70-71-81-89-89-90-94-96-96
07-11-2023 10949 98526 08-11-2023 04-10-13-15-20-23-24-26-27-29-33-40-52-56-60-67-69-70-71-79-82-88-89-89-91-93-95
21-10-2023 57349 91918 22-10-2023 10-11-14-17-18-21-24-25-27-30-32-33-36-40-40-54-69-75-76-79-79-82-83-88-92-93-96
17-05-2023 67949 22632 18-05-2023 16-18-19-21-27-28-28-31-32-32-32-37-41-43-52-53-54-56-62-67-70-72-72-81-82-90-99
13-05-2023 19949 67753 14-05-2023 07-07-08-12-17-23-23-36-43-43-48-48-51-52-53-53-54-56-64-67-70-76-79-85-96-96-99
03-01-2023 25649 75757 04-01-2023 05-07-07-09-14-20-25-26-31-31-32-39-43-48-49-57-57-67-70-79-79-82-83-84-90-92-94
29-12-2022 51849 54112 30-12-2022 01-10-12-26-27-31-36-41-51-54-55-55-58-60-63-63-65-68-68-72-82-90-92-92-94-95-96
28-06-2022 13149 38892 29-06-2022 06-06-13-26-26-30-32-35-36-40-41-41-42-50-53-58-64-65-67-69-72-77-80-87-92-94-97
19-06-2022 66449 71808 20-06-2022 03-04-08-15-20-22-33-33-45-45-46-52-54-54-59-64-65-70-74-74-79-80-83-87-92-95-98
18-05-2022 69049 49968 19-05-2022 04-04-06-07-10-11-14-23-25-36-45-45-50-53-54-64-66-68-71-76-76-76-81-86-86-89-92
15-05-2022 93649 17713 16-05-2022 10-11-11-13-21-34-37-38-44-45-46-49-51-53-56-57-60-64-67-68-77-78-87-88-89-89-92
11-03-2022 61349 31953 12-03-2022 09-18-18-18-18-21-23-28-31-32-39-42-47-49-53-60-64-68-68-76-77-77-81-85-89-95-98
20-10-2021 56449 93188 21-10-2021 02-08-19-20-20-26-27-28-38-42-48-55-57-57-58-59-65-67-74-77-78-82-82-84-88-91-97
12-09-2021 23349 95548 13-09-2021 01-08-09-13-23-27-30-32-32-34-35-46-46-48-57-61-64-72-76-83-84-84-84-90-91-98-99
03-02-2021 76349 48218 04-02-2021 07-11-15-18-18-20-25-32-32-33-33-40-43-44-45-45-52-57-62-67-69-69-71-72-91-95-96
18-01-2021 92549 23677 19-01-2021 01-03-13-16-19-20-21-22-27-33-38-39-46-48-48-50-52-55-56-67-77-80-83-84-93-96-97
04-12-2020 95549 59405 05-12-2020 01-04-05-12-19-21-24-24-34-37-38-39-43-48-55-59-60-67-68-71-74-80-90-91-92-96-99
10-03-2020 83549 29224 11-03-2020 02-02-11-21-24-25-25-26-29-29-34-40-41-45-45-50-59-60-65-74-79-79-80-91-94-98-99
22-01-2020 96449 23-01-2020
04-01-2020 54949 45721 05-01-2020 00-08-12-21-29-36-43-47-49-54-55-56-59-62-64-64-66-70-73-73-74-81-82-88-93-94-95
18-12-2019 26849 46081 19-12-2019 00-11-21-26-26-27-29-33-35-38-44-49-49-50-58-60-62-62-64-73-74-74-75-81-84-89-89
20-10-2019 23749 72174 21-10-2019 05-10-13-20-25-27-27-30-30-30-30-33-33-34-40-42-47-53-59-74-74-84-88-89-89-95-99
18-05-2019 92849 20112 19-05-2019 03-07-12-13-15-15-25-41-44-44-49-50-57-58-68-68-69-76-77-82-85-86-87-94-95-96-96
27-01-2019 58549 85889 28-01-2019 02-03-07-09-19-33-34-35-44-44-45-49-56-59-67-69-79-83-86-88-89-91-91-94-94-95-97
03-09-2018 52049 64308 04-09-2018 02-04-08-09-12-14-24-25-39-43-46-48-56-61-64-71-71-73-75-77-78-79-88-91-93-95-99
13-08-2018 62149 79386 14-08-2018 07-08-09-10-14-19-22-23-24-25-27-30-41-43-48-51-55-66-73-73-78-80-81-82-86-98-98
20-07-2018 32749 16268 21-07-2018 09-12-13-14-17-26-29-30-31-36-38-40-40-42-43-47-57-60-68-69-70-70-71-85-85-89-89
24-06-2018 46249 01883 25-06-2018 02-04-13-17-25-27-31-34-39-40-43-53-56-59-59-63-64-66-71-72-79-81-83-88-90-92-93
16-03-2018 24049 81636 17-03-2018 00-00-02-06-07-09-11-14-15-15-18-20-24-25-27-36-36-38-42-62-63-66-67-70-75-81-87
11-01-2018 88149 77077 12-01-2018 01-02-04-05-11-17-18-23-24-30-34-36-46-48-49-56-59-60-62-77-80-83-84-86-90-92-93
12-12-2017 58349 35272 13-12-2017 03-07-09-13-14-18-19-25-26-26-27-50-51-54-55-56-57-60-63-66-72-74-76-86-86-88-97
16-10-2017 94549 84824 17-10-2017 06-06-11-12-15-23-24-24-32-33-49-51-52-55-55-57-61-64-65-71-72-73-76-78-84-85-89
24-08-2017 41949 87899 25-08-2017 00-03-04-04-10-12-21-30-31-34-34-37-42-46-53-57-58-64-67-77-88-90-94-94-97-98-99
19-08-2017 78649 70509 20-08-2017 00-01-02-05-07-09-14-17-18-24-25-26-31-37-39-41-43-44-49-57-57-63-73-82-83-88-98
02-07-2017 53349 98586 03-07-2017 02-15-22-27-31-36-37-39-46-51-54-58-58-59-61-64-68-72-75-79-82-82-86-92-97-97-99
15-05-2017 95749 99794 16-05-2017 09-10-10-12-15-24-25-26-38-47-50-61-61-70-71-71-74-79-84-87-88-88-90-93-94-94-94
25-04-2017 57149 71071 26-04-2017 08-09-15-18-19-19-19-21-21-26-27-32-37-44-48-57-58-63-68-69-71-73-82-86-90-90-98
08-03-2017 56949 00207 09-03-2017 06-07-11-16-20-25-28-31-34-35-36-38-38-51-51-52-54-59-61-62-63-66-72-77-78-81-90
02-02-2017 09649 22913 03-02-2017 01-13-13-18-19-20-30-31-33-38-39-42-46-51-53-56-61-68-70-71-78-82-83-85-91-94-95
04-12-2016 86749 67560 05-12-2016 15-18-19-20-24-24-27-30-33-34-40-43-45-46-60-61-64-67-72-77-78-78-84-91-92-94-95
26-10-2016 29449 89231 27-10-2016 01-19-21-25-26-30-31-38-41-42-45-50-53-56-57-60-61-61-63-67-68-70-73-79-80-95-97
22-08-2015 43249 52880 23-08-2015 00-13-14-18-20-25-25-34-35-38-38-39-40-44-47-48-53-58-61-68-78-80-81-82-84-88-90
29-06-2015 66949 11703 30-06-2015 00-03-09-10-11-14-15-16-18-22-23-24-25-29-30-39-44-44-46-60-63-66-76-76-94-96-99
02-02-2015 60649 84018 03-02-2015 02-05-10-13-15-18-22-24-26-29-39-40-46-48-52-57-59-60-63-69-75-77-80-82-82-83-97
29-08-2014 45949 50554 30-08-2014 01-04-12-27-28-28-34-46-48-48-48-49-50-54-55-58-59-60-61-71-72-77-79-83-92-96-98
25-12-2012 72349 75059 26-12-2012 00-00-05-06-10-12-14-18-19-20-21-22-22-32-50-52-57-59-60-67-71-75-81-90-92-94-98
25-10-2012 91649 19327 26-10-2012 00-07-07-08-20-23-26-27-27-31-32-34-36-42-43-48-50-53-54-59-59-73-75-77-86-88-95
11-03-2012 98049 81692 12-03-2012 03-04-12-12-13-14-14-26-31-36-41-45-46-48-49-49-49-54-57-73-74-74-84-88-92-92-97
16-08-2011 26949 24396 17-08-2011 12-21-22-23-26-30-30-31-31-37-38-47-47-53-63-66-69-71-75-82-90-92-96-96-96-97-99
09-05-2011 69349 30069 10-05-2011 04-07-08-21-24-25-29-30-36-37-42-46-49-56-59-62-68-68-69-69-71-78-78-86-90-95-97
31-03-2011 16749 00771 01-04-2011 00-01-02-07-13-14-17-21-21-32-39-40-45-46-50-55-55-63-71-72-72-78-86-88-92-92-96
27-03-2011 46549 41718 28-03-2011 02-03-10-10-13-15-15-18-25-26-26-33-36-41-49-57-60-61-64-66-74-76-84-87-92-93-98
14-03-2011 23749 65398 15-03-2011 11-13-14-14-22-25-27-30-37-37-37-44-44-46-48-53-63-67-68-69-76-79-88-90-92-95-98
15-11-2010 44149 77763 16-11-2010 01-08-10-18-25-26-26-29-44-45-49-53-55-58-63-73-73-75-75-76-80-84-87-87-88-97-99
20-10-2010 69149 00458 21-10-2010 03-12-14-15-22-30-36-46-49-53-54-57-58-58-60-60-60-60-64-65-65-68-73-73-74-75-96
17-06-2010 23049 79622 18-06-2010 11-12-12-21-22-26-33-37-37-48-50-56-57-59-60-63-68-71-72-83-84-85-85-88-92-96-99
04-03-2010 99149 69805 05-03-2010 02-05-05-07-09-12-18-20-27-28-30-31-31-33-35-39-43-45-76-78-83-84-86-87-90-92-97
31-12-2009 70849 37754 01-01-2010 03-08-10-16-31-33-44-50-52-52-54-59-60-70-70-72-72-78-78-83-84-87-89-90-91-93-95
06-12-2009 98049 58376 07-12-2009 02-03-07-16-29-30-32-35-36-37-45-49-52-59-63-68-69-70-72-76-77-81-89-93-94-95-98
04-12-2009 52849 84497 05-12-2009 00-01-10-10-11-17-18-20-20-20-24-29-36-38-38-40-43-52-53-54-63-69-82-87-88-91-97
20-11-2008 22949 13876 21-11-2008 03-03-04-04-07-18-22-24-31-33-35-45-46-47-47-50-54-62-62-66-71-71-71-75-76-78-97
02-02-2008 01549 89979 03-02-2008 06-07-11-18-20-24-26-31-36-36-38-46-47-48-57-59-61-65-68-74-79-80-81-83-87-88-99
29-09-2007 89549 90678 30-09-2007 04-06-08-09-19-20-30-34-39-41-42-43-44-51-51-53-65-67-68-70-78-78-78-86-92-93-99
15-08-2007 26149 82714 16-08-2007 02-03-06-08-12-14-15-16-22-23-23-27-33-37-37-47-47-49-50-58-68-71-73-74-85-89-99
30-07-2007 34749 29487 31-07-2007 02-14-18-20-24-25-25-25-30-33-36-44-47-50-51-52-60-64-64-66-66-67-74-78-84-87-91
16-11-2006 16549 66298 17-11-2006 05-05-06-06-08-08-12-15-18-29-29-31-33-34-48-56-57-58-67-70-73-80-88-93-94-96-98
30-09-2006 53949 45009 01-10-2006 02-03-03-09-10-11-13-15-16-26-33-34-40-42-44-47-48-52-54-66-77-80-80-84-91-93-96
20-08-2005 47449 42373 21-08-2005 03-05-07-14-15-22-32-34-39-39-40-43-53-53-56-67-71-72-72-73-80-84-85-89-91-96-98
10-07-2005 63349 48345 11-07-2005 07-10-16-16-20-29-30-31-33-44-45-47-47-61-62-71-73-73-76-79-83-83-87-88-93-95-99
17-04-2005 38049 50951 18-04-2005 01-03-05-06-21-22-23-28-28-36-41-47-51-57-60-62-63-64-69-79-83-85-86-86-87-91-95

Để biết chắc hôm nay đề về 49 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 49 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 49 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 49 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 49 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 49 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 49 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 49 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 49 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 49 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 49 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 49 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 49 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 5 lần đề về 49 vào tháng 3 và 2 lần tháng 5 và tháng 6.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 49 về 4 lần vào các kỳ quay tháng 1,2,9 và tháng 10

Năm 2020 đề về số 49 ra tới 4 lần vào tháng 3,12 và 2 lần tháng 1.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 49 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 49 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 49. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 49 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 49

Đề về 49 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 49 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 49 đã ra 5 lần sau đề về số 49 và đề số 49 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 49 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 49 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 49 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 49 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 49 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 49 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 49 hôm sau đánh nên ngay con 49 hoặc đánh ngay cặp 42-24 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 49 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 42 và 24 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 49 kèm theo lô 49 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 49 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 49

Đề về 49 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 49 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 49, thống kê chạm những hôm đề về 49, và bảng thống kê những ngày đề về 49, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.