Đề về 48 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 48 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 48

Bộ số Bộ số Bộ số
16 - 5 Lần 76 - 3 Lần 72 - 3 Lần
64 - 3 Lần 53 - 2 Lần 39 - 2 Lần
25 - 2 Lần 82 - 2 Lần 75 - 2 Lần
11 - 2 Lần 44 - 2 Lần 24 - 2 Lần
42 - 2 Lần 66 - 2 Lần 36 - 2 Lần
29 - 1 Lần 33 - 1 Lần 38 - 1 Lần
20 - 1 Lần 30 - 1 Lần 21 - 1 Lần
60 - 1 Lần 22 - 1 Lần 37 - 1 Lần
59 - 1 Lần 27 - 1 Lần 55 - 1 Lần
79 - 1 Lần 26 - 1 Lần 40 - 1 Lần
51 - 1 Lần 80 - 1 Lần 89 - 1 Lần
84 - 1 Lần 28 - 1 Lần 46 - 1 Lần
91 - 1 Lần 52 - 1 Lần 49 - 1 Lần
01 - 1 Lần 56 - 1 Lần 74 - 1 Lần
32 - 1 Lần 02 - 1 Lần 05 - 1 Lần
83 - 1 Lần 50 - 1 Lần 09 - 1 Lần
94 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 48

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 50 Lần Tổng 0 về 10 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 11 Lần Đuôi 2 về 11 Lần Tổng 2 về 8 Lần
Đầu 3 về 9 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 6 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 10 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 15 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 10 Lần Đuôi 7 về 2 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 2 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 2 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 48

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
12-09-2022 55448 21776 13-09-2022 01-03-05-10-13-17-18-29-31-36-38-39-43-52-55-66-67-68-70-76-78-84-85-86-91-97-97
05-09-2022 01548 44816 06-09-2022 00-02-02-02-16-16-16-16-17-18-20-21-27-31-33-34-35-43-45-56-58-69-73-76-86-94-97
20-03-2022 04348 76044 21-03-2022 00-17-23-27-31-42-44-48-53-57-58-59-61-66-70-72-73-74-75-76-77-77-80-91-91-92-98
04-11-2021 34148 66152 05-11-2021 00-02-03-09-10-31-34-38-43-43-47-50-52-64-66-69-75-76-85-87-88-88-89-89-90-90-97
13-09-2021 95548 32159 14-09-2021 00-04-08-10-10-14-21-26-31-38-49-50-52-52-55-59-60-64-67-71-74-76-79-82-84-84-84
11-06-2021 15348 02283 12-06-2021 00-01-01-03-04-17-18-19-22-23-35-38-39-46-49-55-56-57-60-64-66-67-76-83-84-86-99
18-05-2021 10448 83572 19-05-2021 01-04-08-12-19-23-23-26-31-36-39-40-46-58-59-65-70-71-72-72-80-81-86-87-92-93-99
10-10-2020 52248 82094 11-10-2020 00-04-08-09-11-11-12-18-20-25-26-35-37-39-46-49-56-60-65-65-66-68-72-73-73-78-94
02-09-2020 45148 80180 03-09-2020 21-21-31-34-36-38-41-48-49-54-59-61-69-69-77-80-82-82-83-83-88-93-94-96-97-97-98
28-08-2020 17448 78305 29-08-2020 01-02-03-05-10-16-26-28-30-33-35-38-44-51-53-54-58-59-65-80-83-84-85-88-88-90-90
17-08-2020 30548 72437 18-08-2020 03-04-04-06-07-10-11-14-37-39-40-42-45-47-47-49-52-52-55-57-61-64-79-84-93-98-98
21-12-2019 24148 43242 22-12-2019 01-08-12-13-24-26-26-29-29-33-42-44-50-50-53-59-63-69-70-70-80-80-81-86-89-96-98
13-10-2019 75348 64511 14-10-2019 02-11-17-21-25-26-33-36-36-38-40-44-44-50-53-55-57-59-62-67-75-75-75-77-79-80-87
06-08-2019 32648 28326 07-08-2019 00-00-03-04-07-11-15-18-19-19-23-23-26-28-28-30-30-36-36-39-50-59-84-86-91-93-97
31-03-2019 13748 83620 01-04-2019 08-10-15-16-20-22-26-27-28-35-43-47-49-52-55-56-56-60-61-62-66-82-83-85-91-96-97
26-02-2019 17948 68716 27-02-2019 00-03-08-13-16-26-26-28-32-36-37-39-51-54-57-58-60-63-64-79-87-92-92-93-94-99-99
16-11-2018 52348 96702 17-11-2018 02-06-07-09-09-15-26-27-28-28-30-39-48-48-48-58-59-62-64-68-72-76-77-79-86-91-95
02-11-2018 54448 14832 03-11-2018 00-06-09-10-10-12-15-23-28-30-31-31-32-41-50-57-59-62-65-68-76-80-81-82-87-87-91
16-06-2018 81948 83564 17-06-2018 02-04-06-08-16-35-36-38-39-39-40-40-47-54-59-61-64-64-73-78-81-83-87-87-88-91-97
31-01-2018 74348 40951 01-02-2018 03-04-11-17-33-36-40-42-42-44-44-50-51-55-66-70-71-73-74-77-80-83-84-88-88-89-91
17-12-2017 35048 64375 18-12-2017 01-06-17-18-29-30-33-36-41-44-51-51-51-54-55-62-63-68-71-75-83-87-87-89-91-93-97
03-10-2017 75648 09379 04-10-2017 04-05-18-19-20-23-31-35-42-46-46-50-60-66-71-71-72-73-77-79-81-84-90-93-95-95-95
04-07-2017 89148 72716 05-07-2017 04-06-16-20-24-30-40-45-48-48-50-50-58-59-59-66-68-70-75-77-78-81-82-87-91-91-96
21-02-2017 79548 45266 22-02-2017 17-19-24-26-26-27-27-28-32-33-37-43-45-48-48-48-58-61-62-62-66-71-76-81-83-85-96
01-12-2016 04448 16291 02-12-2016 06-14-15-16-26-39-40-40-40-42-42-45-46-48-48-53-56-61-65-67-72-75-81-84-91-94-97
28-07-2016 03248 75446 29-07-2016 03-09-10-11-19-24-26-28-29-29-30-35-36-36-44-46-49-51-58-62-67-79-79-82-84-89-91
20-07-2016 74248 98540 21-07-2016 01-03-06-11-12-13-16-21-22-28-30-31-40-57-60-62-65-65-67-75-75-77-82-84-88-94-96
29-05-2016 95848 78638 30-05-2016 00-01-06-08-13-20-22-30-38-41-43-44-45-52-52-53-54-55-56-60-61-66-67-84-85-89-91
22-05-2016 06448 93882 23-05-2016 04-06-19-23-27-29-33-33-35-37-38-42-43-50-52-59-67-73-77-82-83-84-84-85-94-98-99
28-02-2016 46648 36733 29-02-2016 04-06-14-15-16-23-24-24-27-33-35-40-45-48-49-51-54-63-65-69-71-77-82-92-95-95-97
31-10-2015 08048 93476 01-11-2015 00-05-13-19-19-22-29-32-32-42-43-45-46-50-51-62-62-63-76-80-82-85-85-87-91-94-95
15-06-2015 86948 15122 16-06-2015 00-01-06-14-14-16-22-26-29-32-35-35-36-39-47-52-55-56-61-69-75-76-77-85-85-87-92
17-04-2015 34848 89316 18-04-2015 00-01-16-17-21-22-24-24-27-29-30-33-37-37-44-45-48-48-52-52-55-58-61-65-78-94-96
03-03-2015 34548 14455 04-03-2015 01-02-12-14-17-22-31-31-36-39-39-50-54-55-60-62-64-67-70-71-71-73-76-77-80-86-94
02-09-2014 71548 19342 03-09-2014 01-11-11-12-12-19-20-20-28-33-34-37-39-42-44-44-50-52-54-59-59-61-69-92-93-98-99
23-08-2014 54448 46782 24-08-2014 02-06-08-09-12-13-24-29-36-38-38-40-44-48-50-54-55-66-72-72-76-77-80-80-80-82-88
06-05-2014 80448 96027 07-05-2014 00-02-03-06-20-21-22-24-27-28-29-29-35-44-46-54-59-65-67-72-75-85-86-88-90-90-93
27-02-2014 07448 67736 28-02-2014 04-07-09-15-17-17-18-19-25-28-30-31-32-36-38-41-47-49-54-68-74-78-78-84-94-94-98
09-02-2014 05148 63229 10-02-2014 03-04-05-05-15-16-16-22-22-25-27-29-32-41-43-43-48-49-51-52-66-72-72-83-94-94-94
29-11-2013 92748 22253 30-11-2013 10-20-23-24-27-28-32-33-36-44-50-51-52-53-55-56-61-71-76-76-79-79-80-87-89-91-96
31-10-2013 57148 59628 01-11-2013 00-04-05-05-14-20-24-28-30-39-43-55-60-60-64-65-67-67-73-74-74-81-88-88-92-95-97
30-09-2013 47648 38960 01-10-2013 08-11-13-15-16-20-28-30-46-48-52-57-59-60-65-66-66-72-78-78-82-83-84-86-91-96-97
13-07-2013 71448 25509 14-07-2013 08-08-09-10-29-36-37-38-39-43-46-47-54-56-57-60-67-68-68-73-79-82-82-84-88-90-99
19-04-2013 48048 13411 20-04-2013 01-04-05-05-08-11-11-12-30-30-33-36-38-38-40-44-45-56-57-59-59-63-67-70-78-85-94
13-02-2013 50148 26439 14-02-2013 05-06-06-07-09-11-15-26-28-30-31-31-39-49-56-57-59-59-60-61-66-75-77-80-83-87-88
04-12-2012 59048 61775 05-12-2012 00-06-11-15-24-29-34-37-38-42-49-50-54-55-60-63-65-65-72-72-75-77-78-78-92-94-98
18-11-2012 60548 25825 19-11-2012 07-08-09-12-15-19-20-25-25-32-43-43-46-50-55-56-57-65-72-72-73-75-77-77-88-96-96
11-11-2012 86348 64639 12-11-2012 03-03-04-07-09-15-17-19-21-26-31-38-39-40-50-59-67-76-77-77-78-90-91-93-94-94-98
09-04-2012 57148 50321 10-04-2012 01-09-21-21-29-30-30-36-41-41-42-43-44-47-53-53-66-69-73-78-78-78-80-91-96-97-99
24-02-2012 40948 41674 25-02-2012 00-00-07-15-16-16-18-21-24-26-28-42-44-45-48-54-54-56-57-63-68-71-72-74-76-80-88
23-08-2011 27548 59425 24-08-2011 17-17-24-25-29-31-32-35-42-45-56-60-63-66-68-70-80-84-85-85-92-92-95-95-97-97-99
19-06-2010 77048 20316 20-06-2010 00-03-05-05-07-09-11-12-14-15-16-22-28-48-50-51-52-54-60-63-67-73-74-76-82-83-96
02-04-2010 96948 99456 03-04-2010 02-03-04-13-23-28-32-32-36-40-42-44-45-46-52-54-54-55-56-56-61-67-71-81-82-83-98
19-03-2010 45948 16224 20-03-2010 08-09-09-18-19-24-25-26-35-46-47-50-54-55-64-66-68-71-73-75-82-85-85-87-87-92-95
21-01-2010 95748 91336 22-01-2010 01-07-09-12-14-17-23-29-34-36-36-37-44-45-58-60-61-64-64-69-69-70-72-74-77-83-97
25-09-2009 02248 20801 26-09-2009 00-01-01-10-10-13-18-19-24-30-30-34-46-48-50-52-53-57-60-66-69-79-82-82-96-97-99
11-07-2009 91848 71750 12-07-2009 00-00-00-09-09-12-21-25-27-27-33-35-37-48-50-63-67-71-82-82-82-85-85-87-95-96-99
28-05-2009 47348 18084 29-05-2009 00-02-13-17-17-20-29-34-34-42-46-47-53-54-55-58-59-66-68-71-81-84-87-88-93-94-97
18-07-2008 49648 26764 19-07-2008 08-10-18-23-25-29-34-42-43-49-55-56-59-59-60-60-64-67-79-80-85-86-87-89-89-90-94
09-02-2008 96348 74164 10-02-2008 09-10-12-17-18-21-28-41-42-53-54-59-64-65-69-70-71-72-73-76-78-83-87-88-91-92-98
13-11-2007 28448 69576 14-11-2007 01-03-13-15-15-15-18-18-38-39-48-49-52-58-62-63-64-65-66-69-73-76-79-82-84-92-98
28-09-2007 04548 89549 29-09-2007 08-09-13-17-17-19-24-26-26-29-38-39-40-40-45-49-56-63-63-65-66-73-81-86-91-94-96
31-05-2007 41948 93489 01-06-2007 04-07-10-10-10-13-21-24-28-34-38-46-50-51-51-59-63-63-65-67-68-79-81-89-96-98-99
04-08-2006 91448 38172 05-08-2006 02-05-08-09-11-11-12-13-20-23-24-32-36-39-53-53-62-62-66-70-72-75-77-78-84-93-96
16-07-2006 25048 98153 17-07-2006 01-05-07-11-16-27-27-29-31-32-34-35-37-39-44-46-48-50-50-53-60-63-70-75-85-93-96
22-03-2006 79248 37844 23-03-2006 03-05-07-08-09-10-11-20-21-28-35-38-39-39-40-44-59-68-69-71-74-80-87-88-88-97-97
05-01-2006 23748 45172 06-01-2006 02-02-07-12-14-17-20-24-24-31-36-45-46-47-65-70-72-74-78-80-82-91-91-94-94-97-98
16-12-2005 28448 36066 17-12-2005 01-02-05-07-07-08-17-20-23-24-28-32-42-45-45-47-48-54-58-61-65-66-68-85-86-89-90
28-11-2005 89348 09824 29-11-2005 01-03-04-07-09-16-21-21-21-24-33-36-43-45-48-53-55-59-62-67-75-79-83-84-89-93-95
13-06-2005 91448 07230 14-06-2005 01-01-02-04-11-16-24-25-27-30-31-36-36-37-45-54-56-57-71-74-77-79-81-81-87-87-99

Để biết chắc hôm nay đề về 48 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 48 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 48 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 48 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 48 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 48 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 48 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 48 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 48 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 48 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 48 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 48 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 48 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 3 lần đề về 48 vào tháng 3 và 2 lần tháng 9.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 48 về 4 lần vào các kỳ quay tháng 5,6,9 và tháng 11

Năm 2020 đề về số 48 ra tới 4 lần vào tháng 9,10 và 2 lần tháng 8.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 48 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 48 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 48. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 48 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 48

Đề về 48 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 48 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 48 đã ra 5 lần sau đề về số 48 và đề số 48 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 48 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 48 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 48 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 48 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 48 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 48 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 48 hôm sau đánh nên ngay con 48 hoặc đánh ngay cặp 39-93 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 48 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 39 và 93 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 48 kèm theo lô 48 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 48 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 48

Đề về 48 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 48 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 48, thống kê chạm những hôm đề về 48, và bảng thống kê những ngày đề về 48, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.