Đề về 47 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 47 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 47

Bộ số Bộ số Bộ số
48 - 3 Lần 41 - 3 Lần 39 - 2 Lần
62 - 2 Lần 42 - 2 Lần 10 - 2 Lần
29 - 2 Lần 58 - 2 Lần 73 - 2 Lần
88 - 2 Lần 76 - 2 Lần 87 - 2 Lần
79 - 2 Lần 55 - 1 Lần 51 - 1 Lần
30 - 1 Lần 61 - 1 Lần 14 - 1 Lần
45 - 1 Lần 36 - 1 Lần 13 - 1 Lần
65 - 1 Lần 74 - 1 Lần 70 - 1 Lần
67 - 1 Lần 01 - 1 Lần 49 - 1 Lần
80 - 1 Lần 96 - 1 Lần 60 - 1 Lần
24 - 1 Lần 32 - 1 Lần 63 - 1 Lần
92 - 1 Lần 95 - 1 Lần 35 - 1 Lần
59 - 1 Lần 33 - 1 Lần 66 - 1 Lần
93 - 1 Lần 25 - 1 Lần 84 - 1 Lần
27 - 1 Lần 38 - 1 Lần 07 - 1 Lần
04 - 1 Lần 43 - 1 Lần 15 - 1 Lần
44 - 1 Lần 98 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 47

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 35 Lần Tổng 0 về 3 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 9 Lần
Đầu 3 về 8 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 7 Lần
Đầu 4 về 12 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 5 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 47

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
08-04-2024 30147 16510 09-04-2024 10-10-10-13-16-17-24-24-26-27-30-41-55-57-60-62-66-68-68-68-69-69-74-84-95-98-99
07-03-2024 03047 71307 08-03-2024 07-11-11-14-22-24-25-26-27-43-43-44-50-52-56-63-65-69-78-82-82-87-87-89-94-94-97
26-01-2024 20347 61579 27-01-2024 10-15-16-17-20-21-23-24-27-31-37-37-40-49-68-70-70-72-75-76-79-80-91-91-91-94-95
07-10-2023 26547 75188 08-10-2023 00-02-05-05-14-18-20-22-34-46-51-60-62-64-66-68-69-71-73-79-81-82-88-89-90-93-96
27-09-2023 93447 11698 28-09-2023 00-04-16-17-20-22-23-24-36-43-43-48-56-61-62-68-69-75-78-78-84-86-88-92-96-97-98
05-05-2023 82647 02904 06-05-2023 00-04-06-08-11-12-16-16-19-19-22-25-26-27-27-35-37-38-42-51-58-60-62-62-68-74-97
22-05-2022 24547 29213 23-05-2022 06-08-13-17-19-22-25-26-29-36-40-42-48-51-53-54-55-66-77-79-80-81-92-92-95-98-99
26-04-2022 32047 02541 27-04-2022 00-01-08-10-14-15-18-18-19-22-24-28-41-42-46-53-58-60-65-66-66-76-79-83-83-89-90
17-04-2022 87347 80436 18-04-2022 04-07-11-18-18-22-29-36-43-47-47-47-50-58-61-64-65-67-70-72-75-75-77-77-84-93-98
04-02-2022 67147 23184 05-02-2022 02-14-23-24-24-25-26-37-43-47-48-51-57-62-62-62-65-73-74-80-80-80-84-93-97-98-99
31-12-2021 24147 10676 01-01-2022 05-07-07-08-08-10-11-21-44-45-49-56-62-62-65-66-69-71-76-77-82-82-86-92-95-99-99
04-12-2021 69447 04329 05-12-2021 08-10-16-18-29-29-32-37-43-46-50-51-54-59-65-65-69-70-84-85-85-91-94-94-95-97-98
19-10-2021 86847 56449 20-10-2021 01-10-11-17-24-29-29-30-33-38-44-46-47-49-55-56-57-64-72-73-78-79-81-87-93-97-99
04-10-2021 45747 73967 05-10-2021 07-08-09-09-11-13-22-23-23-23-30-45-49-49-56-56-59-61-67-70-71-77-77-87-93-96-98
14-05-2021 81047 59925 15-05-2021 04-08-11-15-16-19-21-25-29-41-43-45-48-52-55-58-63-64-76-77-77-80-87-93-93-94-95
10-05-2021 54247 57470 11-05-2021 04-04-06-08-13-13-18-20-21-26-36-47-50-51-52-54-56-58-69-70-72-74-82-83-83-86-86
07-05-2021 70447 26493 08-05-2021 00-04-07-18-22-25-28-33-38-42-42-50-56-59-65-67-68-75-78-80-82-86-88-93-93-96-99
09-11-2020 20047 37874 10-11-2020 04-10-18-18-20-33-35-42-47-51-58-59-62-62-64-69-69-71-73-73-74-80-86-92-94-96-97
16-08-2020 82147 30548 17-08-2020 03-07-17-22-25-28-29-32-34-36-38-41-43-43-44-48-48-51-52-52-71-85-88-88-93-94-96
03-05-2020 08247 36662 04-05-2020 01-08-10-10-17-22-22-22-29-29-30-48-53-59-62-67-67-79-79-80-81-83-84-89-91-93-97
22-02-2020 37647 36144 23-02-2020 02-03-04-07-08-20-24-26-38-40-42-44-57-61-63-65-68-69-71-73-75-75-75-76-77-78-97
12-02-2020 19747 54232 13-02-2020 05-06-06-07-08-13-13-22-23-24-28-29-30-31-32-34-36-54-56-69-69-73-76-77-85-89-96
09-02-2020 60347 96045 10-02-2020 01-02-02-06-19-21-25-26-41-45-57-59-60-62-64-69-76-77-78-78-83-84-84-96-97-98-99
12-12-2019 02447 30476 13-12-2019 01-13-14-16-17-26-28-32-43-48-49-49-51-60-60-60-61-75-76-76-84-86-88-92-93-93-96
23-08-2019 79347 25362 24-08-2019 04-17-19-22-23-25-28-31-40-40-44-45-45-51-61-62-69-71-73-78-79-82-82-82-90-92-94
27-05-2019 09247 96458 28-05-2019 02-04-05-11-22-24-26-29-34-34-40-41-43-44-49-58-65-66-67-72-73-76-80-83-84-86-95
29-04-2018 19447 45514 30-04-2018 01-04-05-10-14-15-15-22-27-36-46-46-49-55-57-67-68-69-70-71-71-73-74-76-77-78-93
29-01-2018 75547 93729 30-01-2018 02-03-20-24-24-29-31-35-38-40-46-47-49-56-57-57-62-65-70-75-81-83-85-91-91-96-99
31-07-2017 09747 96565 01-08-2017 01-04-22-30-33-35-36-38-54-56-58-58-59-60-65-66-68-72-74-78-78-80-84-85-89-91-98
10-07-2017 32247 69010 11-07-2017 03-03-10-22-34-36-38-39-43-45-46-48-58-61-63-63-64-80-81-81-86-88-91-92-93-96-99
12-02-2017 94247 94939 13-02-2017 03-10-12-19-23-31-32-34-37-39-42-47-52-53-53-58-59-62-63-68-71-84-84-86-87-92-98
19-01-2017 80047 43033 20-01-2017 04-06-08-14-16-18-22-25-28-29-33-35-44-44-45-54-57-66-68-68-70-81-88-89-89-91-93
04-04-2016 57747 77541 05-04-2016 03-03-05-06-13-15-18-26-26-35-41-53-54-56-57-63-70-72-73-75-76-77-86-86-94-95-99
27-09-2015 49047 97561 28-09-2015 01-04-08-17-17-34-36-37-39-39-41-44-48-50-53-55-57-58-61-68-69-83-83-86-87-93-95
25-09-2015 67847 92987 26-09-2015 00-02-08-09-10-13-13-13-16-20-21-22-27-31-47-49-50-51-54-55-56-64-68-69-70-87-88
02-05-2015 92947 85415 03-05-2015 00-00-01-06-06-15-22-23-30-31-31-38-38-50-51-52-54-54-57-61-65-67-70-77-80-83-94
25-03-2015 31447 38024 26-03-2015 07-10-17-17-17-23-24-24-26-27-27-27-30-31-33-35-39-43-43-48-55-63-66-69-74-75-97
25-12-2014 23747 55659 26-12-2014 00-01-02-03-07-10-20-22-23-26-37-40-41-48-59-60-60-60-62-66-70-72-80-82-84-93-99
18-05-2014 30547 44730 19-05-2014 02-04-10-10-12-15-23-24-25-28-28-30-31-31-32-40-41-42-48-57-60-63-68-70-79-84-91
05-05-2014 90547 80448 06-05-2014 00-01-12-14-14-16-19-21-35-37-44-48-50-57-69-69-74-74-75-76-78-79-79-79-91-93-94
24-02-2014 47447 15342 25-02-2014 00-06-08-10-16-16-19-20-20-21-33-38-42-43-43-47-51-51-54-65-65-67-70-78-90-92-92
23-04-2013 82447 13101 24-04-2013 00-01-01-16-17-18-27-29-33-34-38-40-41-45-45-51-51-56-61-71-74-77-86-87-88-94-94
14-12-2012 67147 85239 15-12-2012 00-01-03-07-07-11-19-25-28-31-35-38-39-39-40-43-45-50-54-57-59-70-73-78-96-98-99
12-07-2012 16447 75535 13-07-2012 00-06-11-12-29-32-35-36-42-50-50-52-52-56-59-61-62-68-69-77-81-82-87-88-89-96-97
25-04-2012 58547 78460 26-04-2012 00-05-05-14-16-20-24-36-39-40-41-42-43-48-51-52-54-56-60-62-69-70-70-73-79-83-91
28-07-2011 97647 85288 29-07-2011 02-15-17-20-21-23-23-25-26-31-34-39-44-47-51-57-65-66-74-74-78-79-85-86-88-99-99
13-08-2010 30147 81187 14-08-2010 05-06-15-17-22-23-25-28-35-52-54-55-56-61-74-74-76-77-78-84-86-86-86-87-89-95-99
20-05-2010 71147 92095 21-05-2010 00-02-04-19-19-25-25-26-28-40-52-55-71-72-81-84-86-86-86-93-94-94-95-95-95-95-96
27-01-2010 83647 66996 28-01-2010 03-07-09-10-11-21-21-22-23-26-30-34-39-40-46-48-49-52-59-61-68-81-85-89-92-96-97
29-09-2009 66147 13173 30-09-2009 03-04-07-08-08-10-11-17-24-31-31-32-33-34-38-42-44-54-56-59-73-79-87-87-88-89-89
01-09-2009 35847 25442 02-09-2009 05-09-16-29-30-32-38-42-44-44-49-52-56-67-67-69-73-76-76-77-79-82-83-84-87-99-99
22-08-2009 58947 33443 23-08-2009 05-09-11-22-25-26-31-37-38-39-42-42-43-54-55-56-59-65-72-73-75-82-88-92-92-93-98
21-05-2009 39547 02092 22-05-2009 01-04-05-11-13-14-21-29-30-31-37-45-60-63-70-73-75-76-79-82-83-84-91-92-94-97-99
10-03-2009 49447 10341 11-03-2009 03-11-12-16-16-19-30-33-38-41-42-43-43-51-53-54-54-61-64-64-69-71-76-79-86-97-97
20-12-2008 78747 97904 21-12-2008 04-05-05-22-35-36-38-45-45-47-48-49-55-59-62-69-69-69-70-71-82-82-84-88-88-90-93
02-03-2008 07147 62351 03-03-2008 07-11-13-21-24-27-29-32-43-44-46-47-51-52-53-59-61-62-65-67-69-74-85-86-86-92-93
14-12-2007 85247 21266 15-12-2007 00-08-11-12-17-18-28-29-33-34-35-38-39-42-42-61-66-66-67-68-75-78-79-79-81-91-93
12-11-2007 04947 28448 13-11-2007 00-01-07-13-15-24-24-30-34-48-48-51-53-55-56-57-61-64-68-69-71-77-84-84-91-91-97
21-04-2007 17647 25373 22-04-2007 05-10-16-18-19-21-24-28-30-32-32-35-38-40-41-51-57-64-64-68-73-74-77-91-91-99-99
03-03-2007 44847 76258 04-03-2007 05-10-14-15-20-21-24-24-28-30-32-33-36-42-43-52-58-62-71-72-73-74-76-77-78-80-86
18-02-2007 52447 33855 19-02-2007 00-07-15-17-18-23-26-28-38-42-43-44-49-51-51-55-56-58-59-61-70-75-80-83-86-95-98
11-10-2006 39447 73180 12-10-2006 07-11-12-14-17-19-25-25-39-39-41-44-50-54-58-65-67-72-74-77-78-79-80-82-88-89-96
12-08-2006 14547 80707 13-08-2006 01-01-02-07-12-18-18-22-27-32-37-41-42-45-46-48-50-53-54-57-58-62-66-71-80-85-88
15-04-2006 53647 55238 16-04-2006 00-06-19-21-29-33-34-36-37-38-40-43-45-53-53-54-64-65-74-75-80-82-86-90-94-94-96
07-01-2006 51647 30779 08-01-2006 02-03-07-07-15-36-37-38-43-44-45-45-46-47-51-54-57-66-72-72-73-77-79-79-84-89-91
22-09-2005 12647 57263 23-09-2005 04-07-08-11-17-18-20-21-21-22-22-28-29-39-39-41-44-51-55-62-63-63-70-71-78-86-87
06-08-2005 50047 22927 07-08-2005 12-13-13-14-14-16-19-25-26-27-28-29-32-46-52-52-56-58-61-66-69-71-76-80-86-87-97
27-05-2005 97247 60401 28-05-2005 00-00-01-03-04-10-11-15-22-28-30-30-30-33-35-37-52-66-68-70-72-73-81-83-92-97-97

Để biết chắc hôm nay đề về 47 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 47 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 47 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 47 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 47 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 47 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 47 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 47 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 47 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 47 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 47 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 47 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 47 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 4 lần đề về 47 vào tháng 2,5 và 2 lần tháng 4.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 47 về 7 lần vào các kỳ quay tháng 5 3 lần, 2 lần tháng 10 và tháng 12

Năm 2020 đề về số 47 ra tới 6 lần vào tháng 5,8, 11 và 3 lần tháng 2.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 47 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 47 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 47. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 47 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 47

Đề về 47 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 47 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 47 đã ra 5 lần sau đề về số 47 và đề số 47 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 47 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 47 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 47 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 47 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 47 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 47 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 47 hôm sau đánh nên ngay con 47 hoặc đánh ngay cặp 38-83 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 47 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 38 và 83 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 47 kèm theo lô 47 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 47 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 47

Đề về 47 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 47 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 47, thống kê chạm những hôm đề về 47, và bảng thống kê những ngày đề về 47, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.