Đề về 46 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 46 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 46

Bộ số Bộ số Bộ số
82 - 3 Lần 35 - 2 Lần 39 - 2 Lần
25 - 2 Lần 83 - 2 Lần 29 - 2 Lần
85 - 2 Lần 52 - 1 Lần 36 - 1 Lần
75 - 1 Lần 71 - 1 Lần 31 - 1 Lần
07 - 1 Lần 84 - 1 Lần 54 - 1 Lần
56 - 1 Lần 44 - 1 Lần 64 - 1 Lần
38 - 1 Lần 78 - 1 Lần 66 - 1 Lần
03 - 1 Lần 88 - 1 Lần 57 - 1 Lần
41 - 1 Lần 65 - 1 Lần 73 - 1 Lần
01 - 1 Lần 10 - 1 Lần 76 - 1 Lần
15 - 1 Lần 20 - 1 Lần 22 - 1 Lần
69 - 1 Lần 40 - 1 Lần 53 - 1 Lần
50 - 1 Lần 97 - 1 Lần 62 - 1 Lần
68 - 1 Lần 60 - 1 Lần 06 - 1 Lần
47 - 1 Lần 42 - 1 Lần 90 - 1 Lần
04 - 1 Lần 91 - 1 Lần 45 - 1 Lần
27 - 1 Lần 14 - 1 Lần 16 - 1 Lần
80 - 1 Lần 95 - 1 Lần 77 - 1 Lần
19 - 1 Lần 96 - 1 Lần 23 - 1 Lần
24 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 46

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 9 Lần
Đầu 2 về 9 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 11 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 10 Lần Đuôi 8 về 4 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 46

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
29-01-2024 75346 08524 30-01-2024 03-11-21-24-26-32-36-38-41-46-53-53-56-56-56-57-60-63-65-71-83-83-88-90-94-95-96
01-07-2023 90746 57123 02-07-2023 02-09-10-12-14-21-23-23-26-27-32-61-65-69-71-75-79-79-81-83-95-95-96-96-99-99-99
09-05-2023 58546 97996 10-05-2023 02-02-05-09-19-25-27-35-43-46-49-50-51-56-56-59-59-64-67-79-79-84-84-84-91-91-96
02-11-2022 67246 66819 03-11-2022 11-16-19-20-20-22-25-30-30-32-33-37-38-39-43-45-47-52-54-54-57-57-64-68-70-73-94
16-10-2022 35546 15677 17-10-2022 00-01-07-12-12-13-14-26-28-32-41-44-47-49-49-51-52-54-59-65-70-71-74-77-84-90-91
28-09-2022 41946 92129 29-09-2022 03-11-22-26-28-29-34-35-37-37-41-48-56-65-66-67-69-76-76-77-82-82-83-84-86-86-92-94
22-06-2022 50846 97140 23-06-2022 00-01-01-05-06-10-12-16-19-23-33-40-41-42-46-47-48-50-54-70-71-78-81-82-92-97-99
09-12-2021 34346 25206 10-12-2021 03-06-06-11-24-24-24-27-30-32-45-46-51-61-61-65-69-72-74-75-76-77-81-81-89-93-95
27-10-2021 92046 47069 28-10-2021 03-04-08-12-15-20-20-26-27-30-31-31-32-37-38-50-53-54-66-68-68-69-74-78-89-90-94
08-07-2021 10346 70060 09-07-2021 03-03-05-05-09-18-21-21-29-49-55-57-60-62-64-69-71-74-75-77-78-79-81-85-97-97-99
14-06-2021 18146 27483 15-06-2021 01-03-16-22-23-25-27-31-33-36-37-39-43-49-50-59-65-67-68-73-77-78-83-85-93-97-99
16-01-2021 12046 55095 17-01-2021 00-01-02-08-11-12-16-25-36-43-51-62-63-64-64-65-66-67-70-74-80-87-91-94-95-97-98
10-01-2021 48146 05507 11-01-2021 06-07-07-08-10-13-17-17-20-30-35-40-41-41-44-48-53-59-60-65-67-75-77-80-83-89-91
26-10-2020 77946 45538 27-10-2020 04-05-11-13-19-27-28-31-34-36-38-41-45-46-57-61-65-68-69-75-79-79-81-85-91-92-95
27-09-2020 37546 96331 28-09-2020 04-08-16-21-23-31-36-38-38-39-49-49-56-57-58-59-76-78-82-84-85-85-88-90-96-98-99
16-05-2020 75146 76380 17-05-2020 15-18-23-23-30-34-34-35-35-38-40-40-47-54-64-72-76-80-80-81-83-85-87-88-93-96-97
26-02-2020 23146 26422 27-02-2020 00-05-06-07-12-20-20-22-43-43-44-47-52-52-58-60-62-73-77-81-82-82-83-86-91-91-94
10-10-2019 44946 16768 11-10-2019 00-01-03-08-12-14-18-18-27-28-31-36-48-50-57-57-58-67-68-74-79-80-81-87-94-95-95
18-09-2019 10846 80620 19-09-2019 04-05-06-10-20-21-22-23-25-27-30-45-49-55-56-60-61-68-72-74-78-79-80-84-85-88-98
29-05-2019 19146 47625 30-05-2019 12-14-16-20-20-23-25-30-35-40-46-49-49-51-56-73-76-76-83-83-83-84-86-89-90-92-96
16-04-2018 20546 83064 17-04-2018 01-02-04-07-08-14-16-18-22-24-25-29-30-31-35-38-39-40-49-55-64-65-67-72-81-83-86
03-04-2018 85446 64482 04-04-2018 07-08-09-10-13-17-26-27-36-38-40-43-51-52-55-63-67-68-74-82-82-86-87-92-93-94-96
19-09-2017 68546 07873 20-09-2017 00-10-12-21-21-32-35-42-45-45-50-50-60-62-65-72-72-73-76-77-83-87-91-95-95-97-99
03-06-2017 40346 38585 04-06-2017 10-15-16-17-19-20-25-27-30-31-36-41-45-49-50-56-69-73-85-88-90-91-93-94-94-95-97
08-04-2017 99346 23716 09-04-2017 00-04-09-10-13-16-17-23-29-29-31-33-34-49-53-54-57-65-65-72-74-75-88-96-97-98-99
29-08-2016 31946 86844 30-08-2016 00-01-04-09-14-20-23-25-30-33-34-35-37-42-44-46-58-71-73-75-80-83-90-92-96-96-98
05-08-2016 20146 20891 06-08-2016 00-02-03-05-08-10-14-15-16-36-39-41-43-58-65-66-68-75-80-82-83-83-89-91-94-96-99
29-07-2016 75446 64182 30-07-2016 04-06-09-10-16-25-27-29-36-37-38-39-40-49-56-68-70-74-81-82-82-85-86-89-91-95-99
28-11-2015 52446 07314 29-11-2015 00-02-08-08-09-10-13-14-16-23-25-25-31-33-34-35-40-47-53-56-58-65-67-73-78-84-88
28-10-2015 76946 52515 29-10-2015 05-15-19-24-28-29-36-36-36-37-37-40-47-55-60-63-70-70-71-72-76-77-79-84-85-91-99
07-07-2015 07746 34665 08-07-2015 04-08-12-16-19-21-22-33-34-38-38-40-44-51-55-61-65-65-70-76-81-88-88-89-96-97-98
25-05-2015 47246 16856 26-05-2015 02-06-08-16-20-20-22-26-34-42-43-44-44-45-50-56-57-59-63-67-70-71-71-76-81-88-95
08-01-2015 98246 41262 09-01-2015 02-02-06-12-18-20-21-31-31-31-36-39-44-45-49-57-62-70-73-78-79-81-84-84-86-87-93
31-12-2014 23646 56276 01-01-2015 01-11-17-19-20-20-29-30-31-32-37-38-38-43-45-47-49-54-68-76-80-91-94-95-95-97-99
13-11-2014 15446 47897 14-11-2014 10-13-14-18-21-23-24-24-34-34-35-36-50-50-50-53-60-64-69-72-74-76-80-81-85-90-97
12-07-2014 13146 16482 13-07-2014 01-03-06-07-15-23-30-31-34-34-37-42-43-45-49-50-53-62-62-63-71-73-82-83-90-96-99
19-11-2013 85746 15241 20-11-2013 03-14-14-23-30-37-41-41-42-42-46-47-48-51-53-54-60-65-67-74-76-76-84-86-94-98-98
03-09-2013 07046 96157 04-09-2013 02-05-09-11-13-16-16-20-22-27-32-37-39-47-53-55-57-59-61-65-75-78-79-84-86-91-93
12-04-2013 58046 39985 13-04-2013 01-05-06-09-10-26-27-30-32-35-36-36-40-47-50-53-63-63-75-76-82-82-85-88-92-97-98
07-03-2013 29946 33629 08-03-2013 06-08-14-18-18-29-31-31-33-35-35-44-46-56-56-57-57-63-64-65-70-75-75-79-82-86-93
13-11-2012 78446 63783 14-11-2012 07-11-13-14-15-16-17-19-27-35-42-54-55-58-68-71-71-77-77-79-82-83-91-92-96-97-98
02-09-2012 36146 14271 03-09-2012 05-05-09-13-14-19-19-20-22-27-34-38-39-44-47-48-57-63-63-71-72-78-79-85-85-93-95
28-08-2012 96446 35188 29-08-2012 02-07-11-12-20-26-27-30-31-31-33-40-45-47-57-58-61-63-66-78-82-85-86-87-88-91-93
20-07-2012 71146 67703 21-07-2012 00-03-03-03-05-11-14-14-17-17-30-30-34-36-48-52-54-56-57-63-65-68-73-84-89-93-98
11-11-2011 46346 83004 12-11-2011 01-04-06-13-14-15-17-26-32-32-36-36-41-47-49-51-52-53-56-69-74-77-78-79-81-84-91
08-09-2011 54446 38335 09-09-2011 10-17-30-34-35-42-42-46-48-48-53-53-57-60-60-61-63-64-66-70-76-76-80-81-84-89-92
11-07-2010 19446 14975 12-07-2010 01-02-04-08-09-09-14-21-22-28-28-28-38-48-55-59-71-75-76-83-87-89-89-94-94-95-95
29-06-2010 45246 51503 30-06-2010 03-03-05-12-14-20-25-26-26-26-29-30-30-49-49-51-52-54-59-63-66-67-68-68-77-85-87
13-09-2009 93546 34439 14-09-2009 03-13-16-19-19-19-22-31-34-37-39-40-40-41-41-43-43-45-47-56-56-64-69-71-87-93-96
18-07-2009 78046 47027 19-07-2009 00-01-03-06-09-17-20-23-23-27-33-43-44-47-54-55-57-60-66-69-72-76-78-87-88-91-91
18-01-2009 51146 76036 19-01-2009 01-02-06-08-18-19-23-32-34-34-35-36-36-41-52-62-64-67-75-76-82-83-87-88-89-92-98
16-01-2009 68046 04690 17-01-2009 01-04-09-09-13-16-19-20-20-22-28-36-38-45-46-53-55-56-59-61-64-67-70-70-86-90-90
15-12-2008 75746 89454 16-12-2008 01-08-16-19-24-25-27-29-31-36-40-40-49-54-56-58-59-62-62-64-67-68-70-76-84-85-95
13-03-2008 86246 82050 14-03-2008 05-14-17-19-33-38-39-40-41-44-46-46-50-52-55-62-65-69-70-75-80-82-85-96-97-97-98
05-03-2008 33446 50910 06-03-2008 00-01-06-07-07-08-10-10-12-13-13-16-19-26-33-44-44-53-54-55-55-57-60-71-75-77-90
16-10-2007 62646 31066 17-10-2007 01-01-08-11-12-17-17-21-21-30-43-45-55-59-59-65-66-67-71-73-73-79-80-85-88-90-91
09-07-2007 76546 72925 10-07-2007 12-18-25-25-26-34-36-40-44-46-54-55-62-65-68-70-73-73-74-74-76-79-79-91-91-93-94
07-12-2006 82046 45239 08-12-2006 19-19-24-31-35-36-38-39-43-49-50-54-56-58-60-69-73-74-75-76-77-79-87-89-92-93-96
14-08-2006 84546 54084 15-08-2006 01-09-11-14-19-27-31-36-39-43-44-46-47-57-62-64-65-67-68-70-72-72-74-74-83-84-99
06-05-2006 45046 37445 07-05-2006 01-04-07-13-17-37-40-45-45-50-50-51-52-53-55-57-57-63-63-65-74-78-83-84-90-94-99
21-04-2006 14746 93342 22-04-2006 07-18-20-24-25-31-35-39-41-42-44-46-49-51-60-64-66-72-72-78-80-82-83-83-89-92-93
26-03-2006 16846 28952 27-03-2006 00-01-06-15-17-17-18-21-25-30-44-47-51-52-53-53-55-61-67-67-70-78-79-87-88-92-97
08-03-2006 94246 45201 09-03-2006 00-01-01-02-05-18-25-32-33-43-45-45-50-58-72-72-73-75-81-81-82-86-87-90-92-93-95
01-11-2005 09946 47678 02-11-2005 00-04-06-07-07-10-22-26-29-30-32-36-39-41-48-53-54-55-58-59-62-66-68-74-78-81-96
05-08-2005 37046 50047 06-08-2005 02-04-14-15-15-16-18-19-21-26-29-33-43-47-52-53-57-58-65-67-67-67-83-90-96-96-96
03-07-2005 20546 93735 04-07-2005 00-01-02-10-10-15-17-17-22-25-29-33-33-35-37-37-40-41-47-65-68-72-75-82-82-86-95
07-04-2005 99046 76253 08-04-2005 02-13-16-25-32-34-35-35-37-39-41-44-45-46-53-56-56-57-62-62-65-67-67-69-80-83-89

Để biết chắc hôm nay đề về 46 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 46 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 46 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 46 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 46 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 46 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 46 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 46 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 46 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 46 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 46 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 46 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 46 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 1 lần đề về 46 vào tháng 6.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 46 về 6 lần vào các kỳ quay tháng 6,7,10,12 và 2 lần tháng 1.

Năm 2020 đề về số 46 ra tới 4 lần vào tháng 2,5,9 và tháng 10.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 46 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 46 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 46. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 46 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 46

Đề về 46 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 46 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 46 đã ra 5 lần sau đề về số 46 và đề số 46 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 46 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 46 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 46 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 46 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 46 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 46 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 46 hôm sau đánh nên ngay con 46 hoặc đánh ngay cặp 14-41 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 46 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 14 và 41 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 46 kèm theo lô 46 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 46 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 46

Đề về 46 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 46 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 46, thống kê chạm những hôm đề về 46, và bảng thống kê những ngày đề về 46, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.